open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ

ТА СЕРТИФІКАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 3 від 10.01.2001 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

12 березня 2001 р.

за N 219/5410
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного комітету

з питань технічного регулювання та споживчої політики
N 233 ( z1063-05 ) від 31.08.2005 )
Про затвердження Положення про порядок застосування державними органами у справах захисту прав споживачів фінансових санкцій за порушення Закону України "Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та

тютюновими виробами"
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету

стандартизації, метрології та сертифікації N 199 ( z0450-02 ) від 01.04.2002 )

Відповідно до Закону України "Про державне регулювання
виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим,
алкогольними напоями та тютюновими виробами" ( 481/95-ВР ), статті
5 Закону України "Про захист прав споживачів" ( 1023-12 ) та
Положення про Державний комітет стандартизації, метрології та
сертифікації України, затвердженого Указом Президента України від
26 липня 2000 року N 926 ( 926/2000 ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про порядок застосування державними
органами у справах захисту прав споживачів фінансових санкцій за
порушення Закону України "Про державне регулювання виробництва і
торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними
напоями та тютюновими виробами" ( 481/95-ВР ) (додається). 2. Управлінню правового забезпечення, розгляду звернень
громадян та апеляцій (Куделя Н.В.) забезпечити реєстрацію цього
наказу в Міністерстві юстиції України. 3. Уважати таким, що втратив чинність, наказ
Держспоживзахисту України від 24.09.96 N 36 ( z0587-96 ) "Про
організацію виконання вимог Закону України "Про державне
регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і
плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами",
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09.10.96 за
N 587/1612. 4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Комітету Буряка Л.В.
Голова Комітету П.Кабан

Затверджено

Наказ Держстандарту України

10.01.2001 N 3
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

12 березня 2001 р.

за N 219/5410
Положення

про порядок застосування державними органами

у справах захисту прав споживачів фінансових санкцій

за порушення Закону України "Про державне регулювання
виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового,

алкогольних напоїв та тютюнових виробів"

( Назва із змінами, внесеними згідно з Наказом

Держкомстандартизації

N 199 ( z0450-02 ) від 01.04.2002 )

1. Це Положення визначає порядок застосування державними
органами у справах захисту прав споживачів (у межах компетенції)
фінансових санкцій за порушення Закону України "Про державне
регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і
плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" ( 481/95-ВР ).
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держкомстандартизації N 199 ( z0450-02 ) від 01.04.2002 ) 2. Фінансові санкції у вигляді штрафів застосовуються до
суб'єктів підприємницької діяльності у разі: - роздрібної торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим,
спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим
ректифікованим плодовим, алкогольними напоями та тютюновими
виробами з порушенням установлених правил торгівлі - 200 відсотків
вартості отриманої партії товару, але не менше 1700 гривень;
( Абзац другий пункту 2 в редакції Наказу Держкомстандартизації
N 199 ( z0450-02 ) від 01.04.2002 ) - роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими
виробами без наявності сертифіката відповідності або сертифіката
про визнання - 200 відсотків вартості отриманої для реалізації
партії товарів, але не менше 1700 гривень. ( Абзац третій пункту 2
із змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомстандартизації N 199
( z0450-02 ) від 01.04.2002 ) 3. Рішення про застосування фінансових санкцій, передбачених
пунктом 2 цього Положення, приймаються Головою Держстандарту
України та його заступниками, начальниками управлінь у справах
захисту прав споживачів в областях, містах Києві та Севастополі та
їх заступниками. 4. Рішення про застосування фінансових санкцій приймається на
підставі відповідних актів перевірок суб'єктів підприємницької
діяльності службовими особами державних органів у справах захисту
прав споживачів і оформляється постановою за формою, що
встановлюється Держстандартом України (додається). У разі потреби питання про накладення стягнення може
розглядатися за участю представника суб'єкта підприємницької
діяльності. 5. Постанова про застосування фінансових санкцій складається
в двох примірниках. Перший примірник залишається у державному
органі у справах захисту прав споживачів, службова особа якого
прийняла постанову про застосування фінансових санкцій. Другий
примірник постанови у 3-денний термін після її прийняття
надсилається суб'єкту підприємницької діяльності або видається
його представнику під розписку. У разі невиконання суб'єктом
підприємницької діяльності рішення державних органів у справах
захисту прав споживачів, сума штрафу стягується на підставі
рішення суду. ( Пункт 5 в редакції Наказу Держкомстандартизації
N 199 ( z0450-02 ) від 01.04.2002 ) 6. Зазначені штрафи спрямовуються: 100 відсотків - до
Державного бюджету України. ( Пункт 6 в редакції Наказу
Держкомстандартизації N 199 ( z0450-02 ) від 01.04.2002 ) 7. Дії державних органів у справах захисту прав споживачів
можуть бути оскаржені в місячний термін у судовому порядку.
Начальник управління правового
забезпечення, розгляду звернень
громадян та апеляцій Н.Куделя
Додаток

до Положення про порядок

застосування державними

органами у справах захисту

прав споживачів фінансових

санкцій за порушення Закону

України "Про державне

регулювання виробництва і

обігу спирту етилового,

коньячного і плодового,

алкогольних напоїв та

тютюнових виробів"

(в редакції наказу

Держстандарту України

від 1.04.2002 N 199

( z0450-02 )
Форма N 10
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА

СЕРТИФІКАЦІЇ УКРАЇНИ
_________________________________________________________________
(назва державного органу у справах захисту прав споживачів,

його місцезнаходження, _________________________________________________________________

телефон, факс)
ПОСТАНОВА

ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ФІНАНСОВИХ САНКЦІЙ
N ________ "___"___________ 200_ р.
Перевіркою стану дотримання законодавства щодо роздрібної
торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, спиртом етиловим
ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим
плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами у __________ _________________________________________________________________
(назва суб'єкта підприємницької діяльності, його місцезнаходження _________________________________________________________________
або прізвище, ініціали громадянина-підприємця, його місце _________________________________________________________________
проживання, номер, дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію)
на підставі акта від "___"__________ 200_ р. N ___________________
встановлено: _________________________________________________________________
(перелік порушень, за які відповідно до п. 2 Положення про _________________________________________________________________
порядок застосування державними органами у справах захисту _________________________________________________________________
прав споживачів фінансових санкцій за порушення Закону України _________________________________________________________________

"Про державне регулювання виробництва і обігу спирту _________________________________________________________________

етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та _________________________________________________________________

тютюнових виробів" передбачена відповідальність)
Керуючись статтею 17 Закону України "Про державне регулювання
виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового,
алкогольних напоїв та тютюнових виробів", ОСТАНОВЛЯЮ:
1. За _______________________________________________________

(перелік порушень, за які відповідно до п. 2 Положення _________________________________________________________________
про порядок застосування державними органами у справах захисту _________________________________________________________________

прав споживачів фінансових санкцій за порушення _________________________________________________________________
Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу _________________________________________________________________
спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв _________________________________________________________________

та тютюнових виробів" передбачена відповідальність) астосувати до ___________________________________________________

(назва суб'єкта підприємницької діяльності або _________________________________________________________________

прізвище, ім'я та по батькові громадянина-підприємця) траф у розмірі ________________ гривень _________________________

(сума цифрами) (сума літерами) _________________________________________________________________
2. Зобов'язати _____________________________________________

(назва суб'єкта підприємницької діяльності або прізвище, _________________________________________________________________

ім'я та по батькові громадянина-підприємця)
сплатити в установленому порядку штраф у зазначеному розмірі:
100 відсотків (___________________ гривень) до Державного бюджету _________________________________________________________________

(код банку, назва відділення банку, рахунок N)
3. Суб'єкту підприємницької діяльності (юридична, фізична
особи) у 3-денний термін після сплати штрафу письмово повідомити
державний орган у справах захисту прав споживачів, який застосував
фінансові санкції, зазначивши номери та дати платіжних доручень,
за якими сплачено штраф. У разі невиконання порушником постанови сума штрафу
стягується на підставі рішення суду. Постанова про застосування фінансових санкцій може бути
оскаржена в місячний термін у судовому порядку.
4. Управлінню (відділу) _____________________________________

(назва структурного підрозділу державного _________________________________________________________________

органу у справах захисту прав споживачів) становити контроль за виконанням цієї постанови.
_________________________ М.П. ___________ _____________________
(посада особи, яка (підпис) (прізвище, ініціали)
прийняла постанову)
Постанова про застосування фінансових санкцій надіслана
листом з повідомленням
суб'єкту підприємницької діяльності "___"____________ 200_ р.
Постанова про застосування фінансових санкцій мною одержана:
"___"____________ 200_ р.
___________________________________ ________ ____________________
(посада повноважного представника (підпис) (прізвище, ініціали)
суб'єкта підприємницької діяльності
або громадянина-підприємця)
( Додаток в редакції Наказу Держкомстандартизації N 199
( z0450-02 ) від 01.04.2002 )

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: