open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про визнання бронетанкової галузі однією з

пріоритетних у промисловості України та заходи

щодо надання їй державної підтримки
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 11, ст.46 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексами
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,

N 15-16, N 17, ст.112
N 4495-VI ( 4495-17 ) від 13.03.2012, ВВР, 2012,

N 44-45, N 46-47, N 48, ст.552 }

Цей Закон спрямований на ефективне використання виробничого,
науково-технічного та експортного потенціалу бронетанкової галузі
промисловості України і підвищення її конкурентоспроможності,
створення сприятливих умов для залучення інвестицій, зниження
витрат на виробництво броньованих бойових машин для потреб
Збройних Сил України та іноземних замовників і поповнення обігових
коштів підприємств концерну "Бронетехніка України" - виконавців
державного оборонного замовлення та міжнародних контрактів на
продаж броньованих бойових машин.
Стаття 1. Визначення пріоритетності бронетанкової галузі
Визнати бронетанкову галузь однією з пріоритетних у
промисловості України та надати право Кабінету Міністрів України
виступати від імені держави гарантом виконання зобов'язань
підприємств концерну "Бронетехніка України" перед іноземними
замовниками броньованих бойових машин за зовнішньоекономічними
договорами (контрактами).
Стаття 2. Заходи з державної підтримки бронетанкової галузі

промисловості України
На період з 1 січня 2001 року до 1 січня 2006 року
впроваджуються такі заходи державної підтримки бронетанкової
галузі промисловості України:
суми авансових платежів та попередньої оплати за державним
оборонним замовленням та міжнародними контрактами на продаж
броньованих бойових машин підприємств концерну "Бронетехніка
України", визначених згідно із частиною другою цієї статті,
отримані від замовників броньованих бойових машин, зараховуються
на окремі рахунки цих підприємств, не підлягають безспірному
списанню та використовуються лише за цільовим призначенням
відповідно до контрактних зобов'язань зазначених підприємств. Ці
суми включаються до складу валових доходів таких підприємств з
метою визначення прибутку, що підлягає оподаткуванню згідно з
Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств"
( 334/94-ВР ), у момент передачі броньованих бойових машин
замовнику, а витрати цих підприємств, здійснені ними за рахунок
авансових платежів та попередньої оплати відповідно до їх
цільового призначення, включаються до складу валових витрат з
метою визначення прибутку, що підлягає оподаткуванню, в
податковому періоді, на який припадає дата збільшення валових
доходів на суму зазначених платежів;
підприємствам концерну "Бронетехніка України" надається
розстрочка на 60 місяців щодо сплати заборгованості перед
Державним бюджетом України і державними цільовими фондами по
сплаті загальнодержавних податків і зборів (обов'язкових платежів)
станом на 1 січня 2001 року; розстрочена заборгованість підлягає
щомісячному погашенню рівними частками починаючи з 1 січня
2002 року.
Перелік підприємств концерну "Бронетехніка України", для яких
запроваджуються зазначені заходи, затверджується Кабінетом
Міністрів України.
Стаття 3. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2001 року.
2. Кабінету Міністрів України:
протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом внести
пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у
відповідність із цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.

{ Пункт 3 статті 3 втратив чинність на підставі Кодексу
N 4495-VI ( 4495-17 ) від 13.03.2012 }

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 11 січня 2001 року

N 2211-III

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: