open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 7 від 11.01.2001 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 січня 2001 р.

за N 72/5263
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови

Національного банку

N 61 ( z0240-02 ) від 12.02.2002 )
Про затвердження змін до Положення про порядок

бухгалтерського та депозитарного обліку розміщення,

обігу, сплати відсотків та погашення облігацій

внутрішньої державної позики в банківських установах

У зв'язку з приведенням нормативно-правових актів
Національного банку України з питань депозитарного обліку у
відповідність із Законом України "Про Національний банк України"
( 679-14 ) Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити зміни до Положення про порядок бухгалтерського
та депозитарного обліку розміщення, обігу, сплати відсотків та
погашення облігацій внутрішньої державної позики в банківських
установах ( v0347500-96 ), затвердженого постановою Правління
Національного банку України від 26.01.96 N 15 ( v0015500-96 ) (із
змінами), що додаються. 2. Департаменту монетарної політики (Н.І.Гребеник) довести до
відома комерційних банків зміни до зазначеного вище Положення для
їх подальшого використання в роботі. 3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
директора Департаменту монетарної політики Н.І.Гребеник. 4. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
Голова В.С.Стельмах
Затверджено

Постанова Правління

Національного банку України

11.01.2001 N 7
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 січня 2001 р.

за N 72/5263
Зміни до Положення

про порядок бухгалтерського та депозитарного обліку
розміщення, обігу, сплати відсотків та погашення облігацій

внутрішньої державної позики в банківських установах

( v0347500-96 )
1. У розділі 1: 1.1. У пункті 1.4: абзац тринадцятий викласти в такій редакції: "Облігації державних позик, що заблоковані банками під
забезпечення виконання кредитних договорів Національного банку
України за операціями рефінансування"; абзац двадцять другий викласти в такій редакції: "Облігації державних позик, що заблоковані банками під
забезпечення кредитів, наданих Національним банком України шляхом
рефінансування". 1.2. У таблиці 1 пункту 1.5 назву рахунку 9851 викласти в
такій редакції: "Облігації державних позик, що заблоковані банками під
забезпечення кредитів, наданих Національним банком України шляхом
рефінансування".
2. У розділі 4: 2.1. У пункті 4.15: абзац перший виключити; абзаци другий та третій викласти в такій редакції: "Національний банк України здійснює рефінансування
комерційних банків під забезпечення державних цінних паперів
відповідно до Положення про механізми рефінансування комерційних
банків України, затвердженого постановою Правління Національного
банку України від 15.12.2000 N 484 ( z0029-01 ). Рефінансування комерційних банків під забезпечення державних
цінних паперів здійснює Національний банк України на підставі
кредитного договору та договору застави, що укладаються
комерційними банками з відповідним територіальним управлінням
Національного банку України. На підставі цих договорів комерційний
банк подає до Депозитарію Національного банку України
депо-розпорядження про блокування визначених у договорі застави
державних цінних паперів на користь Національного банку України
(форма Д 4.4). Блокування державних цінних паперів відбувається за
умови подання Департаментом монетарної політики до Депозитарію
повідомлення про перерахування коштів (форма Д 5.4.1) та збігу
значень його показників із відповідними реквізитами
депо-розпорядження комерційного банку". 2.2. Назву таблиці N 20 викласти в такій редакції: "Склад проводок при блокуванні державних цінних паперів за
операціями рефінансування під забезпечення державних цінних
паперів". 2.3. Абзац перший підпункту 4.15.1 викласти в такій редакції: "Державні цінні папери, що були заблоковані комерційними
банками під забезпечення операцій рефінансування Національним
банком України, розблоковуються за умови повернення кредиту на
підставі депо-розпоряджень, що надаються комерційними
банками-заставодавцями, та повідомлень Департаменту монетарної
політики про повернення кредиту". 2.4. Назву таблиці N 21 викласти в такій редакції: "Склад проводок при розблокуванні державних цінних паперів за
операціями рефінансування під забезпечення державних цінних
паперів". 2.5. Абзац перший підпункту 4.15.2 викласти в такій редакції: "У разі невиконання умов кредитного договору та договору
застави державні цінні папери відповідно до умов договорів
переходять у власність кредитора, але продовжують обліковуватися
на блокувальному рахунку 9851 у заставодавця до отримання
Депозитарієм Національного банку України депо-розпорядження від
заставодавця (форма Д 4.8) та повідомлення від Департаменту
монетарної політики про неповернення кредиту (форма Д 5.4.2). Якщо
заставодавець не подає депо-розпорядження, то Національний банк
України відповідно до умов договорів самостійно наступного
робочого дня подає депо-розпорядження (форма Д 4.9) про примусове
розблокування державних цінних паперів на власну користь".
3. У формі Д 4.4 слова: "Блокування державних облігацій під
заставу отриманого кредиту за кредитною угодою N ______ від
"___"_______ 199_ р. Про розблокування державних облігацій з-під застави за умови
повернення ломбардного кредиту за кредитною угодою N ____ від
"___"_______ 199_ р." замінити словами: "Блокування державних
цінних паперів під забезпечення кредиту, наданого Національним
банком України шляхом рефінансування за договором від
"___"_________ р. N ___. Про розблокування державних цінних паперів за умови
повернення кредиту, що надавався Національним банком України
шляхом рефінансування за договором від "___"__________ р. N ____".
4. Положення доповнити формами Д 4.8 та Д 4.9 такого змісту:
"Форма Д 4.8
Депо-розпорядження

про проведення позабіржової операції з державними

облігаціями

"___"________________ р.
Про розблокування державних цінних паперів з-під застави на
користь заставодержателя за умови неповернення кредиту, отриманого
за договором від "___"_____________ р. N ____.
____________________________________

(параметри випуску облігацій) ____________________________________

(кількість облігацій - літерами) ____________________________________

(ціна за штуку) ________________________________________________

(назва юридичної особи - заставодавця облігацій)
Спишіть з рахунку Зарахуйте на рахунок

депо _______________ депо _______________

(номер рахунку) (номер рахунку)
____________________________________________________

(назва юридичної особи - заставодержателя облігацій)
Форма Д 4.9
Депо-розпорядження

про проведення позабіржової операції з державними

облігаціями

"___"________________ р.
Про примусове розблокування державних цінних паперів, що були
заблоковані під забезпечення за операцією рефінансування
Національним банком України, при неповерненні кредиту за договором
від "___"_________ р. N ____ та їх переведення у власність
Національного банку України.
____________________________________

(параметри випуску облігацій) ____________________________________

(кількість облігацій - літерами) ____________________________________

(ціна за штуку) ________________________________________________

(назва юридичної особи - заставодавця облігацій)
Спишіть з рахунку Зарахуйте на рахунок

депо _______________ депо _______________

(номер рахунку) (номер рахунку)
____________________________________________________

(назва юридичної особи - заставодержателя облігацій)"
5. У формі Д 5.4.1 слова: "Про перерахування коштів
відповідно до угоди про надання ломбардного кредиту під заставу
державних облігацій N ____ від "___"___________ 199_ р. Про повернення отриманого ломбардного кредиту під заставу
державних облігацій за угодою N ____ від "___"___________ 199_ р."
замінити словами: "Про перерахування Національним банком України
коштів відповідно до кредитного договору від "___"_____________ р.
N ____ та договору застави від "___"___________ р. N ____. Про повернення кредиту, одержаного від Національного банку
України шляхом рефінансування під заставу державних цінних паперів
за кредитним договором від "___"__________ р. N ____".
6. У формі Д 5.4.2 слова: "Про неповернення отриманого
ломбардного кредиту під заставу державних облігацій за угодою
N ___ від "___"_____________ 199_ р." замінити словами: "Про
неповернення кредиту, наданого Національним банком України під
заставу державних цінних паперів шляхом рефінансування за
кредитним договором від "___"__________ р. N ____".
Начальник відділу депозитарного
обліку державних цінних паперів
Департаменту монетарної політики І.С.Афанасьєв

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: