open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ ПРАВЛІННЯ
N 1/1 від 11.01.2001 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 січня 2001 р.

за N 82/5273

Про затвердження Положення про порядок отримання

зберігачем, депозитарієм та іноземною депозитарною

установою кодів міждепозитарного обліку
( Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Правління

Національного депозитарію

N 14/4 ( z1064-01 ) від 05.12.2001

N 02/01 ( z0533-04 ) від 08.04.2004 )

З метою забезпечення виконання Національним депозитарієм
України стандартизації депозитарного обліку відповідно до вимог
статті другої Закону України "Про Національну депозитарну систему
та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні"
( 710/97-ВР ) Правління Національного депозитарію України
В И Р І Ш И Л О:
1. Затвердити Положення про порядок отримання зберігачем,
депозитарієм та іноземною депозитарною установою кодів
міждепозитарного обліку (додається). 2. Директору Департаменту стандартизації депозитарної
діяльності Хоружому С.Г. забезпечити присвоєння зберігачам,
депозитаріям та іноземним депозитарним установам кодів
міждепозитарного обліку. 3. Заступнику Голови Борисовському В.З. забезпечити
опублікування цього рішення. 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
заступника Голови В.Ульянова.
Голова В.Івченко
Протокол засідання Правління

від 11.01.2001 року N 1
Затверджено

Рішення Правління Національного

депозитарію України

11.01.2001 N 1/1
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 січня 2001 р.

за N 82/5273
Положення

про порядок отримання зберігачем, депозитарієм та

іноземною депозитарною установою кодів

міждепозитарного обліку
1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України "Про
Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу
цінних паперів в Україні" ( 710/97-ВР ), Загальних засад
функціонування Національного депозитарію України, затверджених
Указом Президента України від 22.06.99 N 703/99 ( 703/99 ), та
Стандарту депозитарного обліку N 1 "Загальні засади здійснення
депозитарного обліку. Балансові рахунки депозитарного обліку",
затвердженого рішенням Правління Національного депозитарію України
від 25.10.2000 N 25/1 ( z0796-00 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 10.11.2000 за N 796/5017. 2. Для забезпечення функціонування єдиної системи
депозитарного обліку це Положення встановлює порядок отримання
зберігачами, депозитаріями та іноземними депозитарними установами
кодів міждепозитарного обліку (далі - коди МДО) для формування
депозитарного коду рахунку у цінних паперах. 3. Для отримання коду МДО зберігач подає до Національного
депозитарію України такі документи: 1) заяву щодо присвоєння коду МДО із зазначенням
організаційно-правової форми суб'єкта підприємницької діяльності,
повної та скороченої назви українською та англійською (при
наявності) мовами, дати та номера державної реєстрації, коду
ЄДРПОУ, коду МФО (для банків), реквізитів дозволу (ліцензії) на
здійснення професійної депозитарної діяльності зберігача,
місцезнаходження, номерів телефонів, адреси електронної пошти,
коду платника податку на додану вартість (за наявності); 2) копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та
про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та
організацій України; 3) копію довідки про присвоєння коду МФО (для банків); 4) копію дозволу (ліцензії) на здійснення професійної
депозитарної діяльності зберігача; 5) копію платіжного документа про сплату коштів Національному
депозитарію України за присвоєння коду МДО. Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Правління
Національного депозитарію N 02/01 ( z0533-04 ) від 08.04.2004 ) 4. Для отримання коду МДО депозитарій подає до Національного
депозитарію України такі документи: 1) заяву щодо присвоєння коду МДО із зазначенням
організаційно-правової форми суб'єкта підприємницької діяльності,
повної та скороченої назви українською та англійською (при
наявності) мовами, дати та номера державної реєстрації, коду
ЄДРПОУ, реквізитів дозволу (ліцензії) на здійснення депозитарної
діяльності депозитарію (за винятком депозитарію державних цінних
паперів), місцезнаходження, номерів телефонів, адреси електронної
пошти, коду платника податку на додану вартість (за наявності); 2) копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та
про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та
організацій України; 3) копію дозволу (ліцензії) на здійснення депозитарної
діяльності депозитарію (за винятком депозитарію державних цінних
паперів); 4) копію платіжного документа про сплату Національному
депозитарію України за присвоєння коду МДО. Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Правління
Національного депозитарію N 02/01 ( z0533-04 ) від 08.04.2004 ) 5. Код МДО іноземної депозитарної установи отримують
депозитарні установи - нерезиденти України на підставі укладеного
із Національним депозитарієм України відповідного договору про
кореспондентські відносини щодо цінних паперів. Призначення кодів МДО Національному банку України і
Національному депозитарію України здійснюється на підставі
документа відповідно до вимог підпункту 1 пункту 4 цього
Положення. ( Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Рішенням Правління
Національного депозитарію N 14/4 ( z1064-01 ) від 05.12.2001 ) 6. Код МДО присвоюється Національним депозитарієм України за
умови подання всіх необхідних документів, передбачених цим
Положенням, протягом двох робочих днів з дати отримання всіх
необхідних документів. ( Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Правління Національного депозитарію N 02/01 ( z0533-04 )
від 08.04.2004 ) 7. Тарифи за присвоєння кодів МДО зберігачам та депозитаріям
установлюються Правлінням Національного депозитарію України.
Сплата коштів Національному депозитарію України за присвоєння коду
МДО здійснюється на банківський рахунок Національного депозитарію
України. 8. За результатами присвоєння кодів МДО Національним
депозитарієм України формується та ведеться Реєстр кодів МДО і
надаються виписки з цього реєстру. Національний депозитарій
України інформує Національний банк України та депозитарії про
присвоєні коди МДО. ( Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Правління Національного депозитарію N 02/01 ( z0533-04 )
від 08.04.2004 ) 9. При зміні назви, місцезнаходження або іншої інформації, що
передбачена як обов'язкова для подання на отримання коду МДО,
після отримання коду МДО зберігач або депозитарій протягом десяти
робочих днів з дати, коли відбулися зміни, надає до Національного
депозитарію України заяву із зазначенням відповідних змін. 10. Код МДО анулюється на підставі заяви від юридичної особи
зберігача та депозитарію або в разі анулювання дозволу (ліцензії)
на здійснення професійної депозитарної діяльності.
Голова В.Івченко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: