open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від 12 січня 2001 р. N 3-р

Київ

Про заходи щодо організації виконання

Закону України "Про Державний бюджет

України на 2001 рік"

Затвердити заходи щодо організації виконання Закону України
"Про Державний бюджет України на 2001 рік" ( 2120-14 )
(додаються).
Зобов'язати керівників міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій
забезпечити неухильне виконання цих заходів.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 34

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням Кабінету Міністрів України

від 12 січня 2001 р. N 3-р
ЗАХОДИ

щодо організації виконання Закону України

"Про Державний бюджет України на 2001 рік"

( 2120-14 )

-------------------------------------------------------------------------------------------- Стаття | Зміст заходу | Виконавці |Термін Закону | | |виконання ------------------------------------------------------------------------------------------- і 2 1. Скласти за участю головних розпорядників Мінфін (Мітюков І.О.) до 1 коштів державного бюджету розпис Державного Державне казначейство лютого бюджету України на 2001 рік і довести (Кірєєв О.І.) відповідні показники до головних

розпорядників коштів державного бюджету
2. Підготувати разом з міністерствами, Мінфін (Мітюков І.О.) у місячний іншими центральними органами виконавчої інші центральні органи термін влади, Радою міністрів Автономної Республіки виконавчої влади, Рада Крим, обласними, Київською та міністрів Автономної Севастопольською міськими держадміністраціями Республіки Крим, і подати Кабінетові Міністрів України обласні, Київська та інформацію про виконання відповідних пунктів Севастопольська міські постанови Кабінету Міністрів України від держадміністрації 23 жовтня 2000 р. N 1581 ( 1581-2000-п ) "Про

заходи щодо забезпечення затвердження і

виконання Державного бюджету України на

2001 рік"
3. Довести до Державної податкової Мінфін (Мітюков І.О.) до 15 адміністрації, Держмитслужби, Фонду січня державного майна, інших центральних органів

виконавчої влади, що забезпечують надходження

доходів до бюджету, НАК "Нафтогаз України"

помісячні завдання із забезпечення надходжень

до загального фонду Державного бюджету

України на 2001 рік
4. Розробити і подати Мінфіну у двотижневий Державна податкова до 30 термін після доведення помісячних завдань із адміністрація січня забезпечення надходжень до загального фонду (Азаров М.Я.) Державного бюджету України на 2001 рік заходи Держмитслужба щодо їх виконання (Соловков Ю.П.) Фонд державного майна (Бондар О.М.) інші центральні органи виконавчої влади НАК "Нафтогаз України" (Копилов В.А.)
5. Забезпечити подання Мінфіну статистичної Державна податкова щомісяця та аналітичної інформації про виконання адміністрація до 15 помісячних завдань із забезпечення надходжень (Азаров М.Я.) числа до загального фонду Державного бюджету Держмитслужба періоду, України на 2001 рік (Соловков Ю.П.) що настає Фонд державного майна за звітним (Бондар О.М.) інші центральні органи виконавчої влади НАК "Нафтогаз України" (Копилов В.А.)
6. Забезпечити впровадження організації Державне казначейство з 1 лютого виконання державного бюджету за доходами (Кірєєв О.І.) через систему кореспондентських рахунків

органів Державного казначейства в

Національному банку
7. Інформувати Верховну Раду України, Мінфін (Мітюков І.О.) щомісяця Кабінет Міністрів України та Рахункову палату Державне казначейство про хід виконання у 2001 році зведеного і (Кірєєв О.І.) державного бюджетів
3 (пункт 8. Визначити загальний відсотковий розмір Фонд державного майна у двотиж- ) дивідендів (доходу), нарахованих на акції (Бондар О.М.) невий (частки, паї) господарських товариств, які є Державна податкова термін у державній власності, та довести його як адміністрація завдання до осіб, уповноважених здійснювати (Азаров М.Я.) управління державними корпоративними правами Мінфін (Мітюков І.О.)
9. Забезпечити проведення відповідно до Фонд державного майна до 1 законодавства загальних зборів акціонерів у (Бондар О.М.) червня господарських товариствах, у статутних фондах інші центральні органи яких є частка державного майна, з метою виконавчої влади прийняття рішення про нарахування дивідендів

за підсумками року в не меншому обсязі, ніж

визначений Фондом державного майна загальний

відсотковий розмір, та перерахування їх до

державного бюджету
10. Подати Кабінетові Міністрів України Держкомзем у місячний пропозиції щодо розмежування права власності (Даниленко А.С.) термін на земельні ділянки несільськогосподарського

призначення між державою і територіальними

громадами сіл, селищ та міст
Затвердити план заходів, спрямованих на

забезпечення надходження до бюджету у 2001

році планового обсягу коштів від продажу

земельних ділянок несільськогосподарського

призначення
3 (пункт 11. Подати Кабінетові Міністрів України Мінфін (Мітюков І.О.) у двотиж- ), 31 пропозиції щодо визначення порядку МЗС (Зленко А.М.) невий пункт зарахування до доходів загального і термін ), 33 спеціального фондів державного бюджету коштів
(пункт 2) в іноземній валюті, отриманих за вчинення

консульських дій за межами України, та

здійснення виплат, пов'язаних з

функціонуванням Консульської служби України,

відповідно до призначень, затверджених у

державному бюджеті
3 (пункт 12. Подати Кабінетові Міністрів України Мінекономіки у двомі- 2) пропозиції щодо забезпечення надходжень від (Роговий В.В.) сячний реалізації розброньованих матеріальних Державне агентство з термін цінностей мобілізаційного резерву управління державним матеріальним резервом (Червоненко Є.А.)
4 13. Подати Кабінетові Міністрів України Мінфін (Мітюков І.О.) у двотиж- пропозиції щодо установлення порядку Мінпаливенерго невий обчислення та внесення до державного бюджету (Єрмілов С.Ф.) термін рентної плати за природний газ та нафту Мінекономіки (Роговий В.В.) Державна податкова адміністрація (Азаров М.Я.) НАК "Нафтогаз України" (Копилов В.А.)
5 14. Подати Кабінетові Міністрів України Мінфін (Мітюков І.О.) у двотиж- пропозиції щодо установлення порядку Мінпаливенерго невий обчислення та внесення до державного бюджету (Єрмілов С.Ф.) термін платежів за транспортування трубопровідним Держпромполітики транспортом через територію України (Новицький В.С.) природного газу, нафти та аміаку Мінекономіки (Роговий В.В.) Державна податкова адміністрація (Азаров М.Я.) НАК "Нафтогаз України" (Копилов В.А.)
6 15. Забезпечити дотримання вимог цієї Державна податкова протягом статті щодо заборони здійснення розрахунків з адміністрація року бюджетом у негрошовій формі (Азаров М.Я.) Держмитслужба (Соловков Ю.П.) Мінфін (Мітюков І.О.) Державне казначейство (Кірєєв О.І.)
16. Забезпечити неухильне виконання Мінфін (Мітюков І.О.) у двотиж- розпорядження Кабінету Міністрів України від Державна податкова невий 30 грудня 1999 р. N 1466 ( 1466-99-р ) щодо адміністрація термін заборони розгляду звернень міністерств, інших (Азаров М.Я.) центральних і місцевих органів виконавчої Державне казначейство влади, підприємств, установ та організацій (Кірєєв О.І.) про проведення взаємозаліків та компенсацій

із заборгованості з податків і зборів

(обов'язкових платежів) до бюджету, крім

випадків, передбачених законами України
7 17. Забезпечити виконання вимог Указу Фонд державного майна протягом Президента України від 29 грудня 1999 р. (Бондар О.М.) року N 1626 ( 1626/99 ) "Про невідкладні заходи

щодо прискорення приватизації майна в

Україні" та Закону України "Про Державну

програму приватизації" ( 1723-14 ) щодо

надходження до державного бюджету коштів у

сумі, еквівалентній 1,5 млрд. доларів США,

отриманих від приватизації державного майна,

та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних

з процесом приватизації та кредитуванням

підприємств
Провести роботу щодо забезпечення більш

рівномірного надходження коштів від

приватизації державного майна з метою

збільшення відповідних надходжень протягом

I-III кварталів. Щомісяця подавати Мінфіну

інформацію про стан виконання завдань з

надходження коштів від приватизації

державного майна
18. Подати Кабінетові Міністрів України Мінфін (Мітюков І.О.) за підсум- пропозиції щодо встановлення порядку Мінекономіки ками 9 спрямування коштів державного бюджету, (Роговий В.В.) місяців отриманих від приватизації державного майна Фонд державного майна (понад 5902462 тис. гривень), на дострокове (Бондар О.М.) погашення державного боргу та державне

інвестування, передбачивши здійснення

державного інвестування переважно в державні

цінні папери
8 19. Разом з Національним банком визначити Мінфін (Мітюков І.О.) у місячний порядок перерахування до державного бюджету в термін 2001 році суми перевищення кошторисних

доходів над кошторисними видатками

Національного банку
9 20. Забезпечити дотримання вимог частини Державна податкова протягом першої цієї статті щодо заборони в 2001 році адміністрація року проведення реструктуризації або списання (Азаров М.Я.) заборгованості (недоїмки) суб'єктів Держмитслужба господарювання з податків, зборів (Соловков Ю.П.) (обов'язкових платежів), бюджетних позичок, Мінфін (Мітюков І.О.) за кредитами, залученими державою або під Мінекономіки державні гарантії, що виникла з 1 січня 2000 (Роговий В.В.) року, а також надання відстрочки в їх сплаті Державне казначейство (Кірєєв О.І.)
21. Затвердити графік реалізації майна, Державна податкова у місячний вилученого у суб'єктів оподаткування в адміністрація термін рахунок погашення податкової заборгованості (Азаров М.Я.)
22. Подати Кабінетові Міністрів України Державна податкова у місячний пропозиції щодо установлення порядку адміністрація термін реалізації матеріальних цінностей, які (Азаров М.Я.) перебувають у податковій заставі і стосовно Мінфін (Мітюков І.О.) яких судами прийнято рішення про їх

відчуження відповідно до законодавства, а

також пропозиції щодо планового скорочення

протягом 2001 року заборгованості (недоїмки)

суб'єктів господарювання з податків, зборів

(обов'язкових платежів) до державного бюджету

(у тому числі з урахуванням податкової

застави)
10 23. Установити порядок зарахування належних Державна податкова у місячний до відшкодування сум податку на додану адміністрація термін вартість платникам у рахунок зменшення (Азаров М.Я.) реструктуризованих та/або відстрочених Державне казначейство (розстрочених) сум за зазначеними податками (Кірєєв О.І.) відповідно до цієї статті Мінфін (Мітюков І.О.)
24. За участю Національного банку посилити Державна податкова протягом контроль за процесом відшкодування платникам адміністрація року податку на додану вартість, у тому числі (Азаров М.Я.) шляхом проведення зустрічних перевірок та Державне казначейство відстеження фактичного надходження валютних (Кірєєв О.І.) коштів на рахунки підприємств-експортерів Мінфін (Мітюков І.О.)
11 25. Подати Кабінетові Міністрів України Державна податкова у місячний пропозиції щодо приведення адміністрація термін нормативно-правових актів у відповідність із (Азаров М.Я.) положеннями цієї статті Мінфін (Мітюков І.О.)
12 і 13 26. Забезпечити під час виконання Мінфін (Мітюков І.О.) протягом державного бюджету дотримання встановленого року граничного розміру державного внутрішнього і

зовнішнього боргу на 1 січня 2002 р.
14 27. Подати Кабінетові Міністрів України Мінфін (Мітюков І.О.) протягом пропозиції щодо визначення умов випуску та року обігу облігацій внутрішньої державної ощадної

позики 2001 року
28. Запровадити розміщення облігацій Мінфін (Мітюков І.О.) протягом внутрішньої державної ощадної позики року 2001 року серед населення та розробити

комплекс заходів, спрямованих на підвищення

довіри населення до державних внутрішніх та

зовнішніх цінних паперів (із залученням

радників з питань комунікаційної політики на

тендерних засадах)
29. Забезпечити за участю Національного Мінекономіки протягом банку обов'язкове виконання умов, які (Роговий В.В.) року передують наданню другого та подальших Мінфін (Мітюков І.О.) траншів кредиту ЄС, що залучається Україною в Мінтранс

рамках кредитної угоди між Україною і (Костюченко Л.М.) Європейським банком реконструкції та розвитку Мінпаливенерго (Кредит на закупівлю палива на зимовий період (Єрмілов С.Ф.) 2000/2001 року) ( 996_029 ) від 30 червня МЗС (Зленко А.М.) 1999 р. на загальну суму до 150 млн. євро Мін'юст (Станік С.Р.) Державна податкова адміністрація (Азаров М.Я.) Держмитслужба (Соловков Ю.П.) Держпромполітики (Новицький В.С.) Держстандарт (Кабан П.С.) НКРЕ (Гридасов О.І.) Фонд державного майна (Бондар О.М.)
30. Забезпечити впровадження Мінфін (Мітюков І.О.) протягом програмно-апаратного комплексу з управління року державним боргом та на його базі створити

систему розповсюдження

інформаційно-аналітичних матеріалів щодо

показників, пов'язаних з державним боргом, за

рахунок коштів, передбачених на

обслуговування державного внутрішнього та

зовнішнього боргу
З метою проведення переговорів щодо

реструктуризації частини державного боргу

забезпечити підготовку та узагальнення даних

про позики, залучені державою або під

державні гарантії, за участю банків, які

обслуговують ці позики
31. Провести інвентаризацію всіх боргових Державне казначейство до 1 зобов'язань держави станом на 1 січня (Кірєєв О.І.) квітня 2001 року
32. Установити порядок ведення Державне казначейство до 1 бухгалтерського обліку державного боргу для (Кірєєв О.І.) червня включення всіх боргових зобов'язань держави з

1 червня 2001 р. до загального балансу

виконання Державного бюджету України
15 33. Забезпечити дотримання положень цієї Мінекономіки протягом статті щодо заборони надання державних (Роговий В.В.) року гарантій під час одержання кредитів Мінфін (Мітюков І.О.) суб'єктами підприємницької діяльності, крім

кредитів, які надаються міжнародними

фінансовими організаціями
34. Подати Кабінетові Міністрів України Мінфін (Мітюков І.О.) у місячний пропозиції в частині визначення розміру плати термін за отримання державних гарантій суб'єктами

підприємницької діяльності - позичальниками

іноземних кредитів
16 35. Розробити порядок та забезпечити Мінфін (Мітюков І.О.) протягом здійснення операцій з дострокового викупу Державне казначейство року боргових зобов'язань держави в межах коштів, (Кірєєв О.І.) передбачених у державному бюджеті на

погашення та обслуговування державного боргу,

відповідно до постанови Кабінету Міністрів

України від 20 листопада 2000 р. N 1720

( 1720-2000-п ) "Про достроковий викуп

облігацій внутрішніх та зовнішніх державних

позик"
17 36. Подати Кабінетові Міністрів України Мінфін (Мітюков І.О.) у місячний пропозиції щодо реалізації його права брати Мінекономіки термін зобов'язання, які випливають із кредитних (Роговий В.В.) угод та інших документів, згідно з якими

Україна здійснює запозичення
18 37. Установити порядок виділення асигнувань Мінфін (Мітюков І.О.) у місячний розпорядникам коштів державного бюджету для термін взяття зобов'язань на здійснення видатків або

платежів Державного бюджету України та

порядок здійснення перерозподілу бюджетних

видатків у виняткових випадках відповідно до

цієї статті
38. Забезпечити дотримання вимог цієї міністерства, інші протягом статті та встановленого Мінфіном порядку центральні органи року виділення асигнувань розпорядникам коштів виконавчої влади, Рада державного бюджету та порядку проведення міністрів Автономної перерозподілу бюджетних видатків під час Республіки Крим, складання, затвердження і виконання обласні, Київська та кошторисів бюджетних установ та організацій Севастопольська міські держадміністрації
39. Забезпечити ведення обліку бюджетних Державне казначейство з 1 січня асигнувань і зобов'язань розпорядників коштів (Кірєєв О.І.) державного бюджету та установити контроль за ГоловКРУ

їх дотриманням під час виконання державного (Каленський М.М.) бюджету Мінфін (Мітюков І.О.)
40. Подати Кабінетові Міністрів України Державне казначейство пропозиції щодо запровадження порядку (Кірєєв О.І.) здійснення видатків розпорядниками коштів

державного бюджету за рахунок доходів

державного бюджету, що надходять

безпосередньо в Автономній Республіці Крим,

областях, мм. Києві та Севастополі, на:
виплату пенсій та допомоги починаючи з 1 лютого
виплату заробітної плати працівникам протягом бюджетних установ та організацій, нарахувань лютого- на неї квітня
здійснення інших видатків державного до 1 бюджету вересня
41. Запровадити складення графіків Державне казначейство протягом здійснення видатків Державного бюджету (Кірєєв О.І.) року України виходячи з наявних грошових ресурсів,

узятих зобов'язань та їх пріоритетності, а

також узгодження цих зобов'язань з

розпорядниками коштів державного бюджету
42. Надавати розпорядникам коштів Державне казначейство протягом державного бюджету гарантії та акредитиви в (Кірєєв О.І.) року рахунок здійснення поточних видатків під час

проведення процедур, пов'язаних із

закупівлями товарів, робіт і послуг за

державні кошти відповідно до законодавства
43. Подати Кабінетові Міністрів України МЗС (Зленко А.М.) у двомі- пропозиції щодо врегулювання порядку Мінфін (Мітюков І.О.) сячний забезпечення приміщеннями дипломатичних Фонд державного майна термін представництв і консульських установ України (Бондар О.М.) за кордоном
44. Подати Кабінетові Міністрів України Мінфін (Мітюков І.О.) до 15 пропозиції щодо виплати у 2001 році ВАТ "Державний ощадний лютого заборгованості із знецінених грошових банк"

заощаджень і страхових внесків громадян НАСК "Оранта" України
45. Подати Мінфіну інформацію про МОН (Кремень В.Г.) до 15 використання коштів на придбання шкільних лютого підручників та стан забезпечення підручниками

у 2000 році, а також розрахунки щодо

придбання підручників на 2001/2002 навчальний

рік виходячи з обсягу призначень,

затверджених у державному бюджеті на цю мету
46. Подати Кабінетові Міністрів України МОН (Кремень В.Г.) у місячний погоджені з Мінфіном і Мінкультури пропозиції термін щодо комплексних заходів із всебічного

розвитку української мови (виходячи з обсягу

призначень, затверджених у державному бюджеті

на цю мету)
47. Подати Кабінетові Міністрів України Держкомінформ у місячний пропозиції щодо часткового повернення до (Драч І.Ф.) термін державного бюджету коштів, виділених на Мінкультури виготовлення книжкової та кінопродукції за (Ступка Б.С.) державним замовленням Мінекономіки (Роговий В.В.) Мінфін (Мітюков І.О.)
48. Забезпечити затвердження за погодженням Мінкультури до 1 липня з Мінпраці, Мінекономіки і Мінфіном типових (Ступка Б.С.) штатів культурно-освітніх та театрально- і

кіно-видовищних закладів, що отримують

трансферти з державного бюджету
49. Організувати перевірку роботи органів Мінпраці (Сахань І.Я.) у двомі- пенсійного забезпечення Міноборони, МВС, СБУ, Мінфін (Мітюков І.О.) сячний Державної податкової адміністрації і ГоловКРУ термін Державного департаменту з питань виконання (Каленський М.М.) покарань щодо дотримання законодавства в

частині проведення перерахунків у 2000 році

пенсій військовослужбовцям та особам

начальницького і рядового складу. Про

наслідки перевірки доповісти Кабінетові

Міністрів України разом з внесенням

пропозицій щодо вдосконалення системи

пенсійного забезпечення зазначеної категорії

пенсіонерів
50. Подати Кабінетові Міністрів України Мінфін (Мітюков І.О.) у двотиж- пропозиції щодо розподілу призначень, Мінекономіки невий затверджених у державному бюджеті на (Роговий В.В.) термін фінансування мобілізаційної підготовки

галузей національної економіки
51. За підсумками виконання бюджету за Міноборони до 1 перше півріччя 2001 р. поінформувати Кабінет (Кузьмук О.І.) серпня Міністрів України про заходи щодо погашення МВС (Кравченко Ю.Ф.) заборгованості з оплати праці та з інших СБУ (Деркач Л.В.) соціальних виплат, а також за отримане Держкомкордон військове майно, виконані роботи та надані (Олексієнко Б.М.) послуги Державний департамент з питань виконання по- карань (Штанько І.В.) Управління державної охорони (Шепель В.К.)
52. Подати Кабінетові Міністрів України Міноборони у місячний пропозиції щодо визначення конкретних (Кузьмук О.І.) термін напрямів використання коштів, затверджених у Мінфін (Мітюков І.О.) державному бюджеті на Державну програму

реформування та розвитку Збройних Сил України

на період до 2005 року
53. Переглянути Порядок визначення Мінпаливенерго у місячний вугледобувних підприємств, яким надається (Єрмілов С.Ф.) термін державна підтримка, та механізм її надання, Мінекономіки затверджені постановою Кабінету Міністрів (Роговий В.В.) України від 6 січня 1999 р. N 26 ( 26-99-п ), Мінфін (Мітюков І.О.) в частині планового розподілу та корегування Державне казначейство цієї підтримки протягом року і подати (Кірєєв О.І.) Кабінетові Міністрів України відповідні

пропозиції
54. Подати Кабінетові Міністрів України Мінпаливенерго у двомі- пропозиції щодо визначення конкретних (Єрмілов С.Ф.) сячний напрямів використання коштів, затверджених у Держпромполітики термін державному бюджеті на реструктуризацію (Новицький В.С.) вугільної промисловості та реструктуризацію Мінфін (Мітюков І.О.) залізорудних підприємств з підземного Державне казначейство видобутку руди (Кірєєв О.І.)
55. Подати Кабінетові Міністрів України Держкоменергозбереже- у місячний пропозиції щодо проведення міжгалузевих ння (Меркушов В.Т.) термін енергозберігаючих заходів та використання Мінекономіки коштів, затверджених у державному бюджеті на (Роговий В.В.) цю мету Мінфін (Мітюков І.О.)
56. Вивчити питання щодо доцільності Держпромполітики у місячний проведення реструктуризації державних (Новицький В.С.) термін гірничо-хімічних підприємств Яворівського - МНС (Дурдинець В.В.) "Сірка", Стебницького - "Полімінерал" та Мінекономіки Роздольського - "Сірка", виділення з їх (Роговий В.В.) складу і закриття збиткових нерентабельних Мінекоресурсів виробництв, створення комплексу окремих (Заєць І.С.) виробничих потужностей для здійснення Мінфін (Мітюков І.О.) природоохоронних робіт з підпорядкуванням

Мінекоресурсів та подати Кабінетові Міністрів

України відповідні пропозиції
57. Подати Кабінетові Міністрів України Мін'юст (Станік С.Р.) у місячний пропозиції щодо визначення конкретних Мінфін (Мітюков І.О.) термін напрямів використання коштів, затверджених у

державному бюджеті на проведення судової

реформи і судової експертизи
58. Подати Кабінетові Міністрів України Мінпраці (Сахань І.Я.) у двотиж- пропозиції щодо підвищення заробітної плати Мінфін (Мітюков І.О.) невий працівникам бюджетних установ і організацій Мінекономіки термін соціально-культурної сфери (Роговий В.В.)
59. Передбачити у кошторисах бюджетних міністерства, інші у місячний установ і організацій кошти на оплату центральні органи термін енергоносіїв у повному обсязі та забезпечити виконавчої влади, Рада укладення договорів відповідними бюджетними міністрів Автономної установами і організаціями з підприємствами - Республіки Крим, постачальниками енергоресурсів на поставку обласні, Київська та енергоресурсів у межах сум, затверджених Севастопольська міські кошторисами цих бюджетних установ та держадміністрації організацій
60. Подати Мінфіну зведену інформацію про міністерства, інші до 1 укладення договорів відповідними бюджетними центральні органи квітня установами та організаціями з виконавчої влади, Рада підприємствами - постачальниками міністрів Автономної енергоресурсів на поставку енергоресурсів у Республіки Крим, межах сум, затверджених кошторисами цих обласні, Київська та бюджетних установ і організацій, у вартісних Севастопольська міські і натуральних показниках з їх помісячним держадміністрації розподілом
61. Забезпечити персональний контроль і міністерства, інші протягом відповідальність за своєчасною оплатою центральні органи року вартості енергоносіїв, спожитих бюджетними виконавчої влади, Рада установами та організаціями, і погашенням міністрів Автономної заборгованості за минулі періоди Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
19 62. Подати Кабінетові Міністрів України МЗС (Зленко А.М.) у двомі- пропозиції щодо правового врегулювання Мінфін (Мітюков І.О.) сячний порядку фінансування утримання дипломатичних термін представництв та консульських установ

України, в тому числі їх працівників, що

представляють інтереси органів державної

влади, крім МЗС
20 63. Установити порядок виплати щорічної Мінпраці (Сахань І.Я.) у місячний разової грошової допомоги відповідно до Мінфін (Мітюков І.О.) термін положень Закону України "Про статус ветеранів

війни, гарантії їх соціального захисту"

( 3551-12 ) та цієї статті
21 64. Забезпечити проведення виплат з Фонду МНС (Дурдинець В.В.) протягом для здійснення заходів щодо ліквідації Державне казначейство року наслідків Чорнобильської катастрофи та (Кірєєв О.І.) соціального захисту населення з дотриманням

вимог цієї статті та статті 18 Закону України

"Про Державний бюджет України на 2001 рік"

( 2120-14 )
22 65. Визначити перелік дитячих періодичних Держкомінформ у місячний видань, на підтримку яких у 2001 році (Драч І.Ф.) термін спрямовуються кошти державного бюджету Мінфін (Мітюков І.О.) відповідно до цієї статті
23 66. Для відшкодування витрат державного Державна податкова протягом бюджету, які виникли внаслідок невиконання адміністрація року юридичними особами своїх зобов'язань щодо (Азаров М.Я.) погашення та обслуговування наданих на умовах Державне казначейство повернення кредитів, залучених державою або (Кірєєв О.І.) під державні гарантії, інших гарантованих Мінфін (Мітюков І.О.) державою зобов'язань, та стягнення

заборгованості перед державним бюджетом з

наданих підприємствам і організаціям позичок

з державного бюджету, позичок, наданих за

рахунок коштів, залучених державою або під

державні гарантії, плати за користування цими

позичками, забезпечити стягнення цієї

заборгованості у порядку, передбаченому

законом для стягнення не внесених у строк

податків і неподаткових платежів, включаючи

погашення такої заборгованості за рахунок

майна боржників
67. Проаналізувати результати запровадження Мінфін (Мітюков І.О.) у місячний в 2000 році продажу оформленого простими термін векселями права вимоги за простроченою

заборгованістю юридичних осіб за позиками,

отриманими ними за рахунок кредитів, та у

разі потреби подати Кабінетові Міністрів

України пропозиції щодо законодавчого

врегулювання цього питання
24 68. Забезпечити дотримання вимог цієї МЗС (Зленко А.М.) протягом статті щодо встановлення мораторію на вступ міністерства, інші року до міжнародних організацій і приєднання до центральні органи міжнародних угод, умови членства в яких виконавчої влади передбачають сплату внесків або здійснення

будь-яких інших виплат за рахунок коштів

державного бюджету
69. Подати на затвердження Кабінетові МЗС (Зленко А.М.) у місячний Міністрів України Єдиний державний реєстр Мінфін (Мітюков І.О.) термін міжнародних організацій, членом яких є

Україна
25 70. Подати Кабінетові Міністрів України Мінфін (Мітюков І.О.) у двомі- пропозиції щодо визначення порядку Державне казначейство сячний відшкодування шкоди, завданої юридичним і (Кірєєв О.І.) термін фізичним особам внаслідок незаконних дій Державна податкова органів дізнання, попереднього слідства, адміністрація прокуратури, суду, податкових і (Азаров М.Я.) митних органів, відповідно до положень цієї Держмитслужба статті (Соловков Ю.П.) МВС (Кравченко Ю.Ф.) СБУ (Деркач Л.В.) Мін'юст (Станік С.Р.)
26 71. Установити порядок безспірного списання Державне казначейство у двомі- коштів з урахуванням вимог цієї статті (Кірєєв О.І.) сячний термін
27 72. Забезпечити формування державного Міноборони протягом замовлення з виготовлення речового майна та (Кузьмук О.І.) року постільних речей відповідно до положень цієї МВС (Кравченко Ю.Ф.) статті СБУ (Деркач Л.В.) Держмитслужба (Соловков Ю.П.) Державна податкова адміністрація (Азаров М.Я.) Держкомкордон (Олексієнко Б.М.) Державний департамент з питань виконання покарань (Штанько І.В.) Мінекономіки (Роговий В.В.)
28 73. Забезпечити дотримання вимог цієї міністерства, інші протягом статті щодо заборони надання суб'єктам центральні органи року господарювання позичок за рахунок коштів виконавчої влади, Рада державного бюджету міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
29 74. Подати Кабінетові Міністрів України Мінекономіки до 10 пропозиції щодо розподілу державних (Роговий В.В.) лютого централізованих капітальних вкладень за Мінфін (Мітюков І.О.) головними розпорядниками коштів державного міністерства, інші бюджету та конкретними об'єктами центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
30 75. Забезпечити здійснення видатків міністерства, інші протягом загального фонду Державного бюджету України центральні органи року виходячи з необхідності фінансування виконавчої влади, Рада захищених статей в першочерговому порядку та міністрів Автономної пропорційно за розпорядниками коштів Республіки Крим, державного бюджету обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації Державне казначейство (Кірєєв О.І.)
31, 33 76. Переглянути та відповідно до своєї Державне казначейство у місячний компетенції внести необхідні зміни до (Кірєєв О.І.) термін нормативно-правових актів з питань, що Державна податкова стосуються забезпечення виконання адміністрація спеціального фонду державного бюджету у (Азаров М.Я.) 2001 році міністерства, інші центральні органи виконавчої влади
31 (пункт 77. Подати Кабінетові Міністрів України Фонд державного майна у місячний 4), 33 пропозиції щодо визначення узгодженого (Бондар О.М.) термін пункт переліку відкритих акціонерних товариств, Харківська обласна 2) кошти від продажу державних пакетів акцій держадміністрація яких спрямовуватимуться на фінансування робіт

з ліквідації наслідків аварії на очисних

спорудах м. Харкова, із зазначенням розмірів

пакетів акцій та термінів їх продажу,

узгоджених з потребами фінансування таких

робіт згідно з проектно-кошторисною

документацією
31 (пункт 78. Подати Кабінетові Міністрів України Мінфін (Мітюков І.О.) у місячний 9), 32, пропозиції щодо порядку зарахування Пенсійний фонд термін 3 (пункт додаткових зборів на виплату пенсій у (Зайчук Б.О.) 4) 2001 році, визначених у пункті 19 статті 31 Державна податкова адміністрація (Азаров М.Я.) Державне казначейство (Кірєєв О.І.)
31 (пункт 79. Забезпечити переведення позабюджетних Мінекономіки до 0), 33 рахунків Державного агентства з управління (Роговий В.В.) 1 лютого пункт державним матеріальним резервом на Державне агентство з 5) обслуговування в установленому порядку в управління державним органах Державного казначейства матеріальним резервом (Червоненко Є.А.) Державне казначейство (Кірєєв О.І.)
34 80. Подати Кабінетові Міністрів України Мінфін (Мітюков І.О.) у місячний пропозиції щодо установлення порядку і Державне казначейство термін розмірів зарахування до державного бюджету (Кірєєв О.І.) коштів, одержаних органами державної влади

від надання послуг, і спрямування їх на

організацію надання цих послуг
35 81. Забезпечити виконання вимог цієї статті міністерства, інші протягом щодо здійснення виплат із спеціального фонду центральні органи року державного бюджету виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації Державне казначейство (Кірєєв О.І.) ГоловКРУ

(Каленський М.М.)
82. Переглянути та внести до Державна податкова у місячний нормативно-правових актів відповідні зміни з адміністрація термін урахуванням вимог частини третьої цієї статті (Азаров М.Я.) стосовно визнання власних надходжень Державне казначейство бюджетних установ та організацій доходами (Кірєєв О.І.) бюджету Мінфін (Мітюков І.О.)
36, 37, 83. Забезпечити дотримання вимог цих та Рада міністрів протягом 8, 39, інших статей розділу VI під час складання, Автономної Республіки року 0 затвердження і виконання бюджету Автономної Крим, обласні, Київська Республіки Крим та місцевих бюджетів та Севастопольська міські

держадміністрації
84. Подати Мінфіну рішення про відповідний Рада міністрів у тижневий бюджет на 2001 рік Автономної Республіки термін з Крим, обласні, дня Київська та прийняття Севастопольська міські відповід- держадміністрації ною радою цього рішення
41 85. Подати Мінекономіки узгоджені з Рада міністрів у двотиж- Мінфіном пропозиції щодо визначення Автономної Республіки невий конкретних напрямів витрачання з державного Крим, Волинська, термін бюджету відповідних субвенцій та розрахунки Донецька, Закарпатська, до них Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська обласні та Київська міська

держадміністрації Мінфін (Мітюков І.О.)
86. Узагальнити подані Радою міністрів Мінекономіки у місячний Автономної Республіки Крим, обласними, (Роговий В.В.) термін Київською міською держадміністраціями Мінфін (Мітюков І.О.) пропозиції щодо конкретних напрямів

витрачання з Державного бюджету відповідних

субвенцій та подати Кабінетові Міністрів

України проект відповідного рішення
42 87. Забезпечити перерахування місцевим Державне казначейство протягом бюджетам дотацій вирівнювання відповідно до (Кірєєв О.І.) року вимог цієї статті
88. Переглянути та внести необхідні зміни Держмитслужба у місячний до нормативно-правових актів згідно із своєю (Соловков Ю.П.) термін компетенцією з метою приведення їх у Державне казначейство відповідність до цієї статті (Кірєєв О.І.)
43 89. Довести Раді міністрів Автономної Мінфін (Мітюков І.О.) у тижневий Республіки Крим, Дніпропетровській, Одеській термін обласним та Київській міській

держадміністраціям помісячні суми

перерахування до державного бюджету коштів з

відповідних бюджетів
90. Забезпечити своєчасне і в повному Рада міністрів протягом обсязі перерахування до державного бюджету Автономної Республіки року коштів з відповідних бюджетів згідно з Крим, Дніпропетровська, доведеними Мінфіном помісячними сумами цих Одеська обласні та платежів, визначених розписом Державного Київська міська бюджету України на 2001 рік держадміністрації
44 91. Подати Кабінетові Міністрів України Мінфін (Мітюков І.О.) у місячний пропозиції щодо порядку перерахування Державне казначейство термін міжбюджетних трансфертів бюджетам усіх рівнів (Кірєєв О.І.)
45 92. Установити порядок перерахування з Мінфін (Мітюков І.О.) у тримі- Державного бюджету України надходжень як Державне казначейство сячний додаткових дотацій бюджету Автономної (Кірєєв О.І.) термін Республіки Крим і місцевим бюджетам та

забезпечити його виконання
46 93. Подати Кабінетові Міністрів України Державне казначейство у дво- пропозиції щодо здійснення безспірного (Кірєєв О.І.) місячний стягнення заборгованості за взаємними Мінфін (Мітюков І.О.) термін міжбюджетними розрахунками у разі

несвоєчасного її погашення
47 94. Подати Кабінетові Міністрів України МЗС (Зленко А.М.) у дво- пропозиції щодо узгодження з Російською Мінфін (Мітюков І.О.) місячний Федерацією механізму надходження коштів за Севастопольська міська термін зазначеними у цій статті міжурядовими угодами держадміністрація
48 95. Забезпечити виконання вимог цієї статті Рада міністрів щомісяця під час складання, затвердження і виконання Автономної Республіки (на термін відповідних бюджетів та подання Мінфіну Крим, обласні, до затвер- зведеної інформації з цього питання Київська та дження Севастопольська міські усіх держадміністрації місцевих бюджетів)
49 96. Розробити порядок щомісячного Державне казначейство у тритиж- спрямування надходжень рентної плати за (Кірєєв О.І.) невий природний газ, що видобувається в Україні, та Мінфін (Мітюков І.О.) термін відрахувань від плати за транзит природного Мінпаливенерго газу через територію України для формування (Єрмілов С.Ф.) субвенцій місцевим бюджетам на проведення НАК "Нафтогаз України" видатків з пільг та субсидій населенню на (Копилов В.А.) оплату електроенергії, природного і НКРЕ (Гридасов О.І.) скрапленого газу та житлово-комунальних

послуг відповідно до цієї статті,

зафіксувавши в алгоритмі розподілу коштів, що

надходять від реалізації природного газу на

консолідований розподільчий рахунок НАК

"Нафтогаз України", частку, що спрямовується

до державного бюджету в рахунок зазначених

платежів
50 97. Подати Кабінетові Міністрів України Мінфін (Мітюков І.О.) у тижневий пропозиції щодо порядку розрахунку термін міжбюджетних трансфертів та нормативів

відрахувань від загальнодержавних податків і

зборів до бюджетів міст республіканського (в

Автономній Республіці Крим) та обласного

значення, бюджетів районів на 2001 рік з

урахуванням вимог цієї статті
51 98. Подати Кабінетові Міністрів України міністерства, інші у дво- пропозиції щодо внесення змін до законів та центральні органи місячний інших нормативно-правових актів з метою виконавчої влади, термін забезпечення виконання положень Закону Рада міністрів України "Про Державний бюджет України на 2001 Автономної Республіки рік" ( 2120-14 ) щодо розмежування видатків Крим, обласні, між державним та місцевими бюджетами (додаток Київська та 5 до цього Закону) та відповідно до своєї Севастопольська міські компетенції внести відповідні зміни до своїх держадміністрації нормативно-правових актів Мінфін (Мітюков І.О.)
99. Подати Кабінетові Міністрів України МОЗ (Москаленко В.Ф.) у місячний пропозиції щодо переліку закладів охорони Мінфін (Мітюков І.О.) термін здоров'я, які утримуються за рахунок коштів

Державного бюджету, України, відповідно до

підпунктів "а", "б" і "д" пункту 8

розділу 1 додатка 5 до Закону України "Про

Державний бюджет України, на 2001 рік"
100. Подати Кабінетові Міністрів України Держкоммолодьспорт- у місячний пропозиції щодо переліку центральних туризм термін спортивних шкіл вищої спортивної (Чорноіван А.І.) майстерності, які утримуються за рахунок Мінфін (Мітюков І.О.) коштів Державного бюджету України, відповідно

до підпункту, "а" пункту 12 розділу I додатка

5 до Закону України "Про Державний бюджет

України на 2001 рік"
101. Подати Кабінетові Міністрів України МНС (Дурдинець В.В.) у місячний пропозиції щодо порядку фінансування Мінфін термін рятувальних станцій на воді (Мітюков І.О.)
52 102. Забезпечити відновлення обліку Державна податкова у дво- заборгованості Рівненської атомної адміністрація місячний електростанції НАЕК "Енергоатом" з податку на (Азаров М.Я.) термін прибуток підприємств та із сплати пені з Мінфін (Мітюков І.О.) цього податку, нарахованої на 1 жовтня Державне казначейство 1999 р., що була списана згідно з рішенням (Кірєєв О.І.) Рівненської обласної ради від 28 грудня

1999 р., та подати Мінфіну дані щодо суми

такої заборгованості для врахування під час

підготовки пропозицій щодо обсягів дотації

бюджету Рівненської області
53 103. Забезпечити виконання вимог цієї Державне казначейство протягом статті щодо застосування касового методу (Кірєєв О.І.) року обліку бюджетних операцій та закриття Рада міністрів наприкінці 2001 року рахунків відповідних Автономної Республіки бюджетів Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські

держадміністрації
54 104. Забезпечити виконання вимог цієї Державна податкова протягом статті щодо застосування ставок земельного адміністрація року податку (Азаров М.Я.) Держкомзем

(Даниленко А.С.)
105. Подати Кабінетові Міністрів України Державна податкова у дво- пропозиції щодо переліку відповідних адміністрація місячний підприємств та установ, які звільняються у (Азаров М.Я.) термін 2001 році від сплати земельного податку Міноборони

згідно із цією статтею (Кузьмук О.І.) Державний департамент з питань виконання покарань (Штанько І.В.) Держпромполітики (Новицький В.С.) Держкомзем

(Даниленко А.С.) Мінфін (Мітюков І.О.)
106. Подати Кабінетові Міністрів України Держкомзем у місячний пропозиції щодо проведення індексації (Даниленко А.С.) термін грошової оцінки земель Мінфін (Мітюков І.О.) Державна податкова адміністрація (Азаров М.Я.)
55 107. Забезпечити переведення рахунків Фонд державного майна до Державного позабюджетного фонду приватизації (Бондар О.М.) 1 лютого на обслуговування в установленому порядку в Державне казначейство органах Державного казначейства (Кірєєв О.І.)
108. Забезпечити зарахування всіх коштів, Фонд державного майна протягом одержаних від приватизації державного майна, (Бондар О.М.) року та інших надходжень, пов'язаних з Державне казначейство приватизацією та кредитуванням підприємств, (Кірєєв О.І.) на рахунки Державного бюджету України,

відкриті в органах Державного казначейства
56 109. Забезпечити призначення та виплату Рада міністрів протягом допомоги малозабезпеченим сім'ям, виходячи з Автономної Республіки року рівня забезпеченості прожиткового мінімуму в Крим, обласні, Київська сумі 50 гривень у розрахунку на одну особу та Севастопольська міські

держадміністрації
57 110. Забезпечити утримання чисельності міністерства, інші протягом працівників (військовослужбовців) та центральні органи року здійснення фактичних видатків на заробітну виконавчої влади, плату (грошове утримання), включаючи видатки Рада міністрів на премії та інші види заохочень чи Автономної Республіки винагород, матеріальну допомогу, лише в межах Крим, обласні, Київська фонду заробітної плати (грошового утримання), та Севастопольська затверджених для бюджетних установ та міські

організацій (військових формувань) у держадміністрації кошторисах доходів і видатків
58 111. Забезпечити відповідно до своєї міністерства, інші протягом компетенції застосування та широке центральні органи року роз'яснення положень цієї статті щодо надання виконавчої влади, Рада пільг, компенсацій і гарантій міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
112. Подати Кабінетові Міністрів України Мінфін (Мітюков І.О.) до пропозиції щодо порядку фінансування з МОЗ (Москаленко В.Ф.) 15 лютого державного бюджету санаторно-курортних

закладів виходячи з положень цієї статті
113. Подати Кабінетові Міністрів України Мінтранс у місячний пропозиції щодо запровадження системи (Костюченко Л.М.) термін адресної компенсації витрат на проїзд Мінпраці (Сахань І.Я.) категорій громадян, які мають право МНС (Дурдинець В.В.) пільгового проїзду на транспорті, з Мінфін (Мітюков І.О.) урахуванням пункту 9 цієї статті Мінекономіки (Роговий В.В.)
59 114. Подати Кабінетові Міністрів України Мінпраці (Сахань І.Я.) у дво- пропозиції щодо порядку та розмірів Мінекономіки місячний індексації грошових доходів громадян (Роговий В.В.) термін Мінфін (Мітюков І.О.)
60 115. Переглянути та згідно із своєю міністерства, інші у дво- компетенцією привести у відповідність до цієї центральні органи місячний статті нормативно-правові акти та забезпечити виконавчої влади, Рада термін виконання положень цієї статті міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
116. Подати Кабінетові Міністрів України МОН (Кремень В.Г.) у дво- пропозиції щодо розмірів і порядку Мінпраці (Сахань І.Я.) тижневий встановлення педагогічним і Мінфін (Мітюков І.О.) термін науково-педагогічним працівникам надбавок за Мінекономіки вислугу років та допомоги на оздоровлення, а (Роговий В.В.) також щодо реалізації у 2001 році інших

положень актів законодавства про освіту,

визначених частиною двадцять шостою цієї

статті
61 117. Забезпечити виконання вимог цієї міністерства, інші протягом статті щодо включення до відповідних бюджетів центральні органи року усіх позабюджетних коштів установ та виконавчої влади, організацій і здійснення відповідного Рада міністрів контролю Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські

держадміністрації Державне казначейство (Кірєєв О.І.) ГоловКРУ

(Каленський М.М.)
62 118. Невідкладно розпочати роботу щодо МОЗ (Москаленко В.Ф.) до організації та проведення тендерів, із Мінекономіки 1 квітня централізованих закупівель препаратів (Роговий В.В.) інсуліну, лікарських засобів для лікування

онкологічних хворих та хворих на туберкульоз

в обсягах, затверджених на цю мету в

державному бюджеті, та подати Кабінетові

Міністрів України звіт про їх результати
119. Здійснити розподіл і повідомити Раді МОЗ (Москаленко В.Ф.) протягом міністрів Автономної Республіки Крим, року обласним, Київській та Севастопольській

міським держадміністраціям обсяги поставок їм

препаратів інсуліну, лікарських засобів для

лікування онкологічних хворих та хворих на

туберкульоз за рахунок централізованих

закупівель за кошти державного бюджету та

забезпечити своєчасне постачання їх закладам

охорони здоров'я
63 120. Установити порядок і терміни подання Державне казначейство у місячний Державному казначейству звітів про виконання (Кірєєв О.І.) термін кошторисів фондів, визначених цією статтею,

згідно з бюджетною класифікацією
121. Забезпечити своєчасне подання Пенсійний фонд протягом Державному казначейству звітів про виконання (Зайчук Б.С.) року кошторисів відповідних фондів згідно із цією Фонд соціального статтею страхування (Єфіменко О.В.) Фонд загально- державного соціального страхування на випадок безробіття

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (Піддубний В.В.)
122. Подати Кабінетові Міністрів України Державне казначейство у місячний пропозиції щодо переведення коштів державних (Кірєєв О.І.) термін цільових фондів, крім Пенсійного фонду, на Фонд соціального обслуговування органами Державного страхування казначейства (Єфіменко О.В.) Фонд загально- державного соціального страхування на випадок безробіття

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (Піддубний В.В.)
64 123. При розподілі видатків на Мінекоресурсів протягом геологорозвідувальні роботи, що фінансуються (Заєць І.О.) року за рахунок відрахувань видобувних Державне казначейство підприємств, забезпечити виділення (Кірєєв О.І.) 30000 тис. гривень на буріння артезіанських

свердловин
65 124. Разом з іншими центральними органами Мінфін (Мітюков І.О.) у місячний виконавчої влади забезпечити розподіл термін видатків, затверджених у державному бюджеті

на погашення заборгованості із заробітної

плати, грошового забезпечення та інших

соціальних виплат, за головними

розпорядниками коштів державного бюджету

виходячи із звітних даних про таку

заборгованість на 1 січня 2001 року
125. Забезпечити погашення заборгованості міністерства, інші протягом із соціальних виплат виходячи з положень цієї центральні органи року статті та за рахунок призначень, затверджених виконавчої влади, у державному бюджеті відповідним головним Рада міністрів розпорядникам коштів, і залучення власних Автономної Республіки надходжень бюджетних установ та організацій Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські

держадміністрації
66 126. Подати Кабінетові Міністрів України Мінфін (Мітюков І.О.) за пропозиції щодо порядку спрямування додатково підсумками отриманих коштів у разі перевищення 9 місяців загального обсягу доходів загального фонду

державного бюджету понад встановлений

відповідний показник у статті 2 Закону

України "Про Державний бюджет України на

2001 рік"
67 127. Подати Кабінетові Міністрів України Державне казначейство у місячний пропозиції щодо порядку виконання кошторисів (Кірєєв О.І.) термін Академії педагогічних наук, Академії медичних Мінфін (Мітюков І.О.) наук, Академії мистецтв, Академії правових

наук, Української академії аграрних наук та

перерахування бюджетних коштів Національному

комітету спорту інвалідів України

безпосередньо органами Державного

казначейства
68 128. Здійснити перевірки дотримання Мінекономіки до органами виконавчої влади, підприємствами, (Роговий В.В.) 1 травня установами та організаціями всіх форм ГоловКРУ

власності вимог Закону України "Про закупівлю (Каленський М.М.) товарів, робіт і послуг за державні кошти" та

подати Кабінетові Міністрів України

відповідні пропозиції
69 129. Подати Кабінетові Міністрів України Мінпаливенерго у місячний пропозиції щодо порядку зарахування і (Єрмілов С.Ф.) термін витрачання коштів, отриманих як дивіденди Державне казначейство (дохід), нараховані на акції (частки, паї) (Кірєєв О.І.) господарських товариств паливно-енергетичного Мінфін (Мітюков І.О.) комплексу, відповідно до цієї статті Мінекономіки (Роговий В.В.)
70 130. Забезпечити проведення списання Державна податкова у двомі- фінансових санкцій, пені та штрафів, адміністрація сячний нарахованих на 1 грудня 2000 р. за (Азаров М.Я.) термін несвоєчасну сплату податків, зборів Мінпаливенерго (обов'язкових платежів), крім Пенсійного (Єрмілов С.Ф.) фонду, підприємствам, установам та

організаціям, визначеним у цій статті
71 131. Подати Кабінетові Міністрів України Мінпаливенерго у місячний пропозиції щодо порядку зарахування і (Єрмілов С.Ф.) термін витрачання коштів, отриманих від сплати Державне казначейство заборгованості із збору до Державного (Кірєєв О.І.) інноваційного фонду підприємствами Мінфін (Мітюков І.О.) паливно-енергетичного комплексу, відповідно Мінекономіки до цієї статті (Роговий В.В.)
72 132. Подати Кабінетові Міністрів України Мінфін (Мітюков І.О.) у місячний пропозиції щодо порядку виділення бюджетних Державне казначейство термін асигнувань у межах бюджетних призначень на (Кірєєв О.І.) забезпечення діяльності органів державної Державна податкова податкової служби, її підвідомчих установ та адміністрація інших державних установ, що забезпечують (Азаров М.Я.) надходження доходів до бюджетів усіх рівнів, Держмитслужба відповідно до цієї статті (Соловков Ю.П.) фонд державного майна (Бондар О.М.)
73 133. Подати Кабінетові Міністрів України МНС (Дурдинець В.В.) у місячний пропозиції щодо виділення з резервного фонду Вінницька, термін Кабінету Міністрів України коштів на Кіровоградська, ліквідацію наслідків стихійного лиха, яке Миколаївська, Одеська, мало місце у листопаді 2000 р. на території Хмельницька, Черкаська окремих областей, відповідно до цієї статті обласні

держадміністрації Мінекономіки (Роговий В.В.) Мінфін (Мітюков І.О.)
134. Провести перевірки цільового ГоловКРУ протягом використання коштів, виділених з резервного (Каленський М.М.) року фонду Кабінету Міністрів України на

ліквідацію наслідків стихійного лиха, яке

мало місце у листопаді 2000 р. на території

окремих областей, та про їх результати

поінформувати Кабінет Міністрів України в

установленому порядку
74 135. Подати Кабінетові Міністрів України Мінагрополітики у дво- пропозиції щодо встановлення порядку (Кириленко І.Г.) місячний відшкодування втрат сільськогосподарських Мінфін (Мітюков І.О.) термін підприємств на будівництво та утримання Мінекономіки об'єктів соціальної сфери за рахунок (Роговий В.В.) бюджетних коштів в межах бюджетних Державне казначейство призначень, передбачених на фінансування (Кірєєв О.І.) відповідної соціальної сфери
75 136. Подати Кабінетові Міністрів України Мінпраці (Сахань І.Я.) до проект Закону України про затвердження Мінфін (Мітюков І.О.) 20 січня прожиткового мінімуму на 2001 рік

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: