open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 23 жовтня 2000 р. N 1581

Київ
Про заходи щодо забезпечення затвердження і

виконання Державного бюджету України на 2001 рік

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Керівникам центральних органів виконавчої влади
забезпечити роз'яснення основних положень проекту Державного
бюджету України на 2001 рік під час його розгляду в комітетах і
фракціях Верховної Ради України.
2. Міністерству фінансів за погодженням з Міністерством
закордонних справ затвердити порядок зарахування до доходів
загального і спеціального фондів державного бюджету коштів в
іноземній валюті, отриманих за вчинення консульських дій за межами
України, та використання цих коштів у межах загальних і
спеціальних видатків, передбачених у державному бюджеті.
3. Міністерству фінансів, Міністерству економіки подати
Кабінетові Міністрів України проект постанови про внесення змін до
постанови Кабінету Міністрів України від 5 травня 1997 р. N 414
"Про впорядкування залучення і використання іноземних кредитів,
повернення яких гарантується Кабінетом Міністрів України,
вдосконалення системи залучення зовнішніх фінансових ресурсів та
обслуговування зовнішнього державного боргу" щодо підвищення
відповідальності міністерств у питаннях використання та повернення
кредитів, що надаються за рахунок залучених державою коштів.
4. Міністерству фінансів, Державному казначейству до 1 січня
2001 р. затвердити порядок ведення обліку державного боргу
України, який відповідав би вимогам міжнародних стандартів
статистики державних фінансів.
5. Фонду державного майна з метою забезпечення у 2001 році
надходжень до державного бюджету від приватизації державного майна
в обсязі, передбаченому статтею 1 Указу Президента України від
29 грудня 1999 р. N 1626 ( 1626/99 ) "Про невідкладні заходи щодо
прискорення приватизації майна в Україні":
а) підготувати разом з іншими центральними органами
виконавчої влади та подати у місячний термін Кабінетові Міністрів
України:
проект постанови Кабінету Міністрів України з пропозиціями
щодо продажу закріплених у державній власності пакетів акцій
приватизованих підприємств;
проект постанови Кабінету Міністрів України про продаж
закріплених у державній власності пакетів акцій, що були передані
до статутних фондів державних холдингових та акціонерних компаній;
перелік підприємств, які мають стратегічне значення для
економіки та безпеки держави чи займають монопольне становище в
галузі металургії, енергетики, хімічної промисловості, з
розрахунку забезпечення сумарної номінальної вартості пакетів
акцій, що можуть бути виставлені на продаж, не менш як на 3 млрд.
гривень;
б) вжити невідкладних заходів для вирішення проблемних питань
щодо підприємств, приватизація яких зупинена;
в) за участю Міністерства економіки, Міністерства палива та
енергетики, Міністерства закордонних справ розробити та
здійснювати заходи щодо маркетингового дослідження з метою
одержання вичерпної інформації про можливість інвестування в
Україні. Дослідження повинно передбачати презентацію українських
підприємств, а також розміщення у мережі Інтернет інформації про
їх інвестиційні можливості;
г) постійно здійснювати прогнозування перспектив продажу
об'єктів приватизації з розробленням відповідних аналітичних
висновків і рекомендацій.
6. Установити, що з 1 січня 2001 р. виключно з державного
бюджету здійснюється фінансування через відповідні центральні
органи виконавчої влади таких бюджетних установ, закладів,
організацій, а також заходів і робіт:
закладів санітарно-епідеміологічної служби - через
Міністерство охорони здоров'я;
загальноосвітніх шкіл соціальної реабілітації - через
Міністерство освіти і науки;
підрозділів дорожньо-патрульної служби та дорожнього нагляду,
приймальників-розподільників для неповнолітніх, спеціальних
приймальників-розподільників, адресно-довідкових бюро - через
Міністерство внутрішніх справ;
відділів реєстрації актів громадянського стану - через
Міністерство юстиції;
рятувальних станцій на водах, служб Цивільної оборони - через
Міністерство з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи;
заходів, пов'язаних з мобілізаційною підготовкою національної
економіки України, - через Міністерство економіки;
заходів, пов'язаних з проведенням земельної реформи та
експлуатації державних і міжгосподарських державних меліоративних
систем, - через Міністерство екології та природних ресурсів;
робіт з докорінного поліпшення земель, протиепізоотичних та
інших заходів; бюджетних установ агропромислового комплексу -
через Міністерство аграрної політики.
Зазначеним міністерствам, Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським
державним адміністраціям вжити заходів для реалізації цього
пункту, в тому числі для передачі в установленому порядку станом
на 1 січня 2001 р. фінансування відповідних бюджетних установ,
закладів, організацій, а також заходів і робіт з місцевих бюджетів
до державного бюджету.
7. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям під
час формування місцевих бюджетів передбачати кошти на фінансування
видатків, пов'язаних з утриманням або наданням фінансової
підтримки спортивним школам Державного комітету молодіжної
політики, спорту і туризму, фізкультурно-спортивним товариствам
"Україна", "Колос", "Динамо" та Центральному спортивному клубу
"Гарт", крім центральних та республіканських шкіл, перелік яких
затверджується Державним комітетом молодіжної політики, спорту і
туризму за погодженням з Міністерством фінансів.
8. Міністерству економіки разом з Міністерством фінансів,
відповідними міністерствами та іншими центральними органами
виконавчої влади до 1 листопада 2000 р. подати Кабінетові
Міністрів України проект постанови про державне фінансування
капітального будівництва.
9. Міністерству економіки разом з Міністерством фінансів та
Антимонопольним комітетом затвердити порядок подання державними
підприємствами фінансових планів на затвердження міністерствами та
іншими органами виконавчої влади, до сфери управління яких вони
належать.
10. Міністерству екології та природних ресурсів, Міністерству
фінансів, Міністерству економіки з метою впорядкування здійснення
у 2001 році видатків на водне і лісове господарство та
природоохоронні заходи:
а) подати Кабінетові Міністрів України проекти постанов:
про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від
9 липня 1997 р. N 732 "Про порядок фінансування природоохоронних
заходів з державного та місцевих бюджетів";
про перелік платних послуг, які можуть надаватися установами
природно-заповідного фонду;
про перелік платних послуг, які можуть надаватися
територіальними органами та інспекціями Міністерства екології та
природних ресурсів;
б) затвердити порядок фінансування з державного бюджету
витрат на лісове господарство та на меліорацію земель у 2001 році.
11. Державному комітету молодіжної політики, спорту і туризму
подати Кабінетові Міністрів України проект рішення про перелік
програм і заходів щодо реалізації державної політики з питань
дітей, молоді, жінок і сім'ї, які здійснюються за рахунок коштів
державного бюджету органами державної влади, установами та
громадськими організаціями.
12. Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи у
2001 році:
забезпечити повне погашення заборгованості перед Пенсійним
фондом з надання пільг щодо пенсійного забезпечення та допомоги
громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в
сумі 105717 тис. гривень;
провадити погашення заборгованості з інших соціальних виплат
зазначеній категорії громадян у розмірі не менше ніж 20 відсотків
обсягу бюджетних призначень на витрати, пов'язані із соціальним
захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи.
13. Міністерству фінансів з урахуванням пропозицій
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади подати
Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо приведення у 2001
році чисельності працівників бюджетних установ і організацій у
відповідність з обсягами асигнувань, передбачених на їх утримання
у відповідних бюджетах на 2000 рік, та виходячи з показників
проекту Державного бюджету України на 2001 рік.
14. Міністерству економіки разом з Міністерством фінансів та
Фондом державного майна подати до 1 грудня 2000 р. Кабінетові
Міністрів України проект постанови про порядок розподілу коштів,
які спрямовуються на інноваційне інвестування підприємств, що
мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави.
15. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої
влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
забезпечити врахування у кошторисах доходів і видатків бюджетних
установ і організацій на 2001 рік видатки на оплату енергоносіїв у
повному обсязі відповідно до очікуваних обсягів їх споживання у
наступному році.
16. Міністерству палива та енергетики, Національній
акціонерній компанії "Нафтогаз України" забезпечити погашення
підприємствами, що належать до сфери управління Міністерства, та
підприємствами зазначеної компанії заборгованості з податків,
зборів (обов'язкових платежів) перед державним і місцевими
бюджетами, що виникла у поточному році, та сплату цих платежів у
2001 році.

Перший

віце-прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 34

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: