open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             

З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про статус ветеранів війни, гарантії

їх соціального захисту

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 45, ст.425 )
( Вводиться в дію Постановою ВР
N 3552-XII ( 3552-12 ) від 22.10.93, ВВР, 1993, N 45, ст.426 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 3898-XII ( 3898-12 ) від 01.02.94, ВВР, 1994, N 20, ст.120
N 458/95-ВР від 23.11.95, ВВР, 1995, N 44, ст.329
N 488/95-ВР від 22.12.95, ВВР, 1996, N 1, ст. 1
N 498/95-ВР від 22.12.95, ВВР, 1996, N 3, ст. 11
N 608/96-ВР від 17.12.96, ВВР, 1997, N 8, ст. 62
N 367-XIV ( 367-14 ) від 25.12.98, ВВР, 1999, N 24, ст.209
N 944-XIV ( 944-14 ) від 14.07.99, ВВР, 1999, N 38, ст.342 )

Цей Закон визначає правовий статус ветеранів війни,
забезпечує створення належних умов для їх життєзабезпечення,
сприяє формуванню в суспільстві шанобливого ставлення до них.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Основні завдання Закону
Закон спрямований на захист ветеранів війни шляхом: створення належних умов для підтримання здоров'я та активного
довголіття; організації соціального та інших видів обслуговування,
зміцнення матеріально-технічної бази створених для цієї мети
закладів і служб та підготовки відповідних спеціалістів; виконання цільових програм соціального і правового захисту
ветеранів війни; надання пільг, переваг та соціальних гарантій у процесі
трудової діяльності відповідно до професійної підготовки і з
урахуванням стану здоров'я.
Стаття 2. Законодавство про статус ветеранів війни та

гарантії їх соціального захисту
Законодавство України про статус ветеранів війни та їх
соціальні гарантії складається з цього Закону та інших актів
законодавства України. Права та пільги для ветеранів війни і членів їх сімей,
встановлені раніше законодавством України і законодавством
колишнього Союзу РСР, не можуть бути скасовані без їх рівноцінної
заміни. ( Статтю 2 доповнено частиною другою згідно із Законом
N 488/95-ВР від 22.12.95 ) Нормативні акти органів державної влади та органів місцевого
самоврядування, які обмежують права і пільги ветеранів війни,
передбачені цим Законом, є недійсними. ( Статтю 2 доповнено
частиною третьою згідно із Законом N 488/95-ВР від 22.12.95 ) Місцеві Ради, підприємства, установи та організації мають
право за рахунок власних коштів і благодійних надходжень
встановлювати додаткові гарантії щодо соціального захисту
ветеранів війни. ( Частина четверта статті 2 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 488/95-ВР від 22.12.95 )
Стаття 3. Міжнародні договори України
Якщо міжнародними договорами або угодами, в яких бере участь
Україна, встановлені більш високі вимоги щодо захисту ветеранів
війни, ніж ті, що їх містить законодавство України, то
застосовуються норми міжнародного договору або міжнародної угоди.

Розділ II
ПОНЯТТЯ І ЗМІСТ СТАТУСУ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ

ТА ОСІБ, НА ЯКИХ ПОШИРЮЄТЬСЯ ЧИННІСТЬ ЦЬОГО ЗАКОНУ
Стаття 4. Ветерани війни
Ветеранами війни є особи, які брали участь у захисті
Батьківщини чи в бойових діях на території інших держав. До ветеранів війни належать: учасники бойових дій, інваліди
війни, учасники війни.
Стаття 5. Учасники бойових дій
Учасниками бойових дій є особи, які брали участь у виконанні
бойових завдань по захисту Батьківщини у складі військових
підрозділів, з'єднань, об'єднань всіх видів і родів військ
Збройних Сил діючої армії (флоту), у партизанських загонах і
підпіллі та інших формуваннях як у воєнний, так і у мирний час *.________________

* Перелік підрозділів, що входили до складу діючої армії, та
інших формувань визначається Кабінетом Міністрів України.
Стаття 6. Особи, які належать до учасників бойових дій
Учасниками бойових дій визнаються: 1) військовослужбовці, які проходили службу у військових
підрозділах, частинах, штабах і установах, що входили до складу
діючої армії в період громадянської та Великої Вітчизняної воєн,
під час інших бойових операцій по захисту Батьківщини, партизани і
підпільники громадянської та Великої Вітчизняної воєн; 2) учасники бойових дій на території інших країн -
військовослужбовці Радянської Армії, Військово-Морського Флоту,
Комітету державної безпеки, особи рядового, начальницького складу
і військовослужбовці Міністерства внутрішніх справ колишнього
Союзу РСР (включаючи військових та технічних спеціалістів і
радників), працівники відповідних категорій, які за рішенням Уряду
колишнього Союзу РСР проходили службу, працювали чи перебували у
відрядженні в державах, де в цей період велися бойові дії, і брали
участь у бойових діях чи забезпеченні бойової діяльності військ
(флотів). Військовослужбовці Збройних Сил України, Служби безпеки
України, особи рядового, начальницького складу і
військовослужбовці Міністерства внутрішніх справ України, інших
військових формувань, створюваних Верховною Радою України, які за
рішенням відповідних державних органів були направлені для
виконання миротворчих місій або у відрядження в держави, де в цей
період велися бойові дії. Перелік держав, зазначених у цьому пункті, періоди бойових
дій у них ( 63-94-п ) та категорії працівників визначаються
Кабінетом Міністрів України; 3) військовослужбовці, а також особи начальницького і
рядового складу органів Міністерства внутрішніх справ і органів
Комітету державної безпеки колишнього Союзу РСР, які в період
Великої Вітчизняної війни проходили службу в містах, участь в
обороні яких зараховується до вислуги років для призначення пенсії
на пільгових умовах, встановлених для військовослужбовців частин
діючої армії; 4) особи вільнонайманого складу Збройних Сил, військ і
органів Міністерства внутрішніх справ і Комітету державної
безпеки колишнього Союзу РСР, які займали штатні посади у
військових підрозділах, частинах, штабах і установах, що входили
до складу діючої армії в період Великої Вітчизняної війни та інші
періоди ведення бойових дій, або перебували в ці періоди у
містах, участь в обороні яких зараховується до вислуги років для
призначення пенсії на пільгових умовах, встановлених для
військовослужбовців частин діючої армії; 5) колишні військовослужбовці, особи вільнонайманого складу,
а також колишні бійці винищувальних батальйонів, взводів і загонів
захисту народу та інших формувань, що брали безпосередню участь у
бойових операціях по ліквідації диверсійно-терористичних груп
фашистської Німеччини та інших незаконних формувань і груп на
території колишнього Союзу РСР; 6) працівники спеціальних формувань Народного комісаріату
шляхів, Народного комісаріату зв'язку, Народного комісаріату
охорони здоров'я, плаваючого складу промислових і транспортних
суден і льотно-підйомного складу авіації Народного комісаріату
рибної промисловості колишнього Союзу РСР, морського і річкового
флоту, льотно-підйомного складу авіації Головного управління
Північного морського шляху, переведені у період Великої
Вітчизняної війни на становище осіб, що перебували у лавах
Червоної Армії і виконували завдання в інтересах армії та флоту в
межах тилових кордонів діючих фронтів або оперативних зон діючих
флотів, а також члени екіпажів суден транспортного флоту, які були
захоплені в портах фашистської Німеччини 22 червня 1941 року на
порушення Конвенції про становище ворожих торгових суден на
початку воєнних дій (Гаага, 1907 рік); 7) особи, які в період Великої Вітчизняної війни перебували у
складі частин і підрозділів діючої армії та флоту як сини,
вихованці полків і юнги до досягнення ними повноліття; 8) особи, які брали участь у бойових діях проти фашистської
Німеччини та її союзників у роки другої світової війни на
території інших держав у складі армій союзників колишнього СРСР,
партизанських загонів, підпільних груп та інших антифашистських
формувань; 9) працівники сфери культурного обслуговування фронтів, які в
період Великої Вітчизняної війни або в період ведення бойових дій
в інших державах виступали перед воїнами діючих армій, флотів,
військових з'єднань і контингентів; 10) особи, які в період з 8 вересня 1941 року по 27 січня
1944 року працювали на підприємствах, в установах і організаціях
міста Ленінграда і нагороджені медаллю "За оборону Ленінграда", та
особи, нагороджені знаком "Жителю блокадного Ленінграда"; 11) особи, які були залучені командуванням військових частин,
державними і громадськими організаціями до розмінування полів і
об'єктів народного господарства, та особи, які на мінних
тральщиках брали участь у траленні бойових мін у територіальних і
нейтральних водах у воєнний і повоєнний час; 12) особи, які у неповнолітньому віці були призвані до лав
Радянської Армії і Військово-Морського Флоту під час військових
призовів 1941-1945 років; 13) військовозобов'язані, які призивалися на навчальні збори
і направлялися до Афганістану в період ведення там бойових дій; 14) військовослужбовці автомобільних батальйонів, які
направлялися до Афганістану для доставки вантажів у цю країну в
період ведення там бойових дій; 15) військовослужбовці льотного складу, які здійснювали
вильоти на бойові завдання до Афганістану з території колишнього
Союзу РСР; 16) вояки Української повстанчої армії, які брали участь у
бойових діях проти німецько-фашистських загарбників на тимчасово
окупованій території України в 1941-1944 роках, які не вчинили
злочинів проти миру і людства та реабілітовані відповідно до
Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій в
Україні" ( 962-12 ). Прирівняними до учасників бойових дій вважаються колишні
неповнолітні (яким на момент ув'язнення не виповнилося 16 років)
в'язні концтаборів, гетто та інших місць примусового тримання,
створених фашистською Німеччиною та її союзниками в період другої
світової війни, а також діти, які народилися в зазначених місцях
примусового тримання їх батьків.( Стаття 6 в редакції Закону N 488/95-ВР від 22.12.95 )

Стаття 7. Особи, які належать до інвалідів війни
До інвалідів війни належать особи з числа військовослужбовців
діючої армії та флоту, партизанів, підпільників, працівників, які
стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва,
захворювання, одержаних під час захисту Батьківщини, виконання
обов'язків військової служби (службових обов'язків) чи пов'язаних
з перебуванням на фронті, у партизанських загонах і з'єднаннях,
підпільних організаціях і групах та інших формуваннях, визнаних
такими законодавством України, в районі воєнних дій, на
прифронтових дільницях залізниць, на спорудженні оборонних
рубежів, військово-морських баз та аеродромів у період
громадянської та Великої Вітчизняної воєн або з участю в бойових
діях у мирний час. До інвалідів війни належать також інваліди з числа: 1) військовослужбовців, осіб вільнонайманого складу, які
стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або
захворювання, одержаних під час захисту Батьківщини, виконання
інших обов'язків військової служби, пов'язаних з перебуванням на
фронті в інші періоди, з ліквідацією наслідків Чорнобильської
катастрофи, ядерних аварій, ядерних випробувань, з участю у
військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, іншим
ураженням ядерними матеріалами; 2) осіб начальницького і рядового складу органів Міністерства
внутрішніх справ і органів Комітету державної безпеки колишнього
Союзу РСР, Міністерства внутрішніх справ України і Служби безпеки
України та інших військових формувань, які стали інвалідами
внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання,
одержаних під час виконання службових обов'язків, ліквідації
наслідків Чорнобильської катастрофи, ядерних аварій, ядерних
випробувань, участі у військових навчаннях із застосуванням
ядерної зброї, інших уражень ядерними матеріалами; 3) малолітніх (яким на момент ув'язнення не виповнилося 14
років) в'язнів фашистських концтаборів та інших місць примусового
тримання, які визнані інвалідами від загального захворювання,
трудового каліцтва та з інших причин; 4) осіб, які стали інвалідами внаслідок поранень чи інших
ушкоджень здоров'я, одержаних у районах бойових дій у період
Великої Вітчизняної війни та від вибухових речовин, боєприпасів і
військового озброєння у повоєнний період, а також під час
виконання робіт, пов'язаних з розмінуванням боєприпасів часів
Великої Вітчизняної війни незалежно від часу їх виконання; 5) осіб, які стали інвалідами внаслідок воєнних дій
громадянської та Великої Вітчизняної воєн або стали інвалідами із
зазначених причин у неповнолітньому віці у воєнні та повоєнні
роки; 6) військовослужбовців, осіб вільнонайманого складу, а також
колишніх бійців винищувальних батальйонів, взводів і загонів
захисту народу та інших осіб, які брали безпосередню участь у
бойових операціях по ліквідації диверсійно-терористичних груп та
інших незаконних формувань на території колишнього Союзу РСР і
стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва,
одержаних під час виконання службових обов'язків у цих
батальйонах, взводах і загонах у період з 22 червня 1941 року по
31 грудня 1954 року; 7) учасників бойових дій на території інших держав, які стали
інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або
захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах.( Стаття 7 в редакції Закону N 488/95-ВР від 22.12.95 )

Стаття 8. Учасники війни
Учасниками війни визнаються військовослужбовці, які в період
війни проходили військову службу у Збройних Силах колишнього СРСР,
трудівники тилу, а також інші особи, передбачені цим Законом.
Стаття 9. Особи, які належать до учасників війни
Учасниками війни вважаються: 1) військовослужбовці, які проходили військову службу у
Збройних Силах, військах і органах Міністерства внутрішніх справ,
Комітету державної безпеки колишнього Союзу РСР чи в арміях його
союзників у період Великої Вітчизняної війни та війни з
імперіалістичною Японією 1941-1945 років або навчались у цей
період у військових училищах, школах і на курсах; 2) особи, які в період Великої Вітчизняної війни та війни з
імперіалістичною Японією 1941-1945 років працювали в тилу на
підприємствах, в установах, організаціях, колгоспах, радгоспах,
індивідуальних сільських господарствах, на спорудженні оборонних
рубежів, заготівлі палива, продуктів, переганяли худобу, навчались
у цей період у ремісничих, залізничних училищах, школах і училищах
фабрично-заводського навчання та інших закладах
професійно-технічної освіти, на курсах професійної підготовки або
під час навчання в школах, вищих і середніх спеціальних навчальних
закладах працювали в народному господарстві та на відбудові
об'єктів господарського і культурного призначення. До учасників війни належать також особи, які в період Великої
Вітчизняної війни працювали на територіях, що після 1944 року
ввійшли до складу колишнього Союзу РСР, та особи, які після 1945
року були переселені на територію України з територій інших країн,
а також громадяни, які за направленням державних органів
колишнього Союзу РСР працювали в державах - союзницях СРСР. Особам, які народилися до 31 грудня 1932 року включно і з
поважних причин не мають можливості подати документи, що
підтверджують факт роботи в період війни, статус учасника війни
може бути встановлено за поданням відповідних комісій у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України. Особам, які народилися після 31 грудня 1932 року, статус
учасника війни може бути встановлено лише за наявності документів
та інших доказів, що незаперечно підтверджують факт роботи в
період війни. Учасниками війни визнаються особи, нагороджені орденами і
медалями колишнього Союзу РСР за самовіддану працю і бездоганну
військову службу в тилу в роки Великої Вітчизняної війни та війни
з імперіалістичною Японією; 3) члени груп самозахисту об'єктових і аварійних команд
місцевої протиповітряної оборони, народного ополчення, що діяли в
період Великої Вітчизняної війни; 4) особи, які в період Великої Вітчизняної війни перебували у
складі армії та флоту як сини, вихованці полків та юнги до
досягнення ними повноліття; 5) колишні в'язні концтаборів, гетто та інших місць
примусового тримання в період другої світової війни; особи, які
були насильно вивезені з території колишнього Союзу РСР у період
Великої Вітчизняної війни на території держав, що були в стані
війни з СРСР або окуповані фашистською Німеччиною, якщо вони не
вчинили в цей період злочинів проти Батьківщини. До учасників війни належать особи, які в період другої
світової війни були насильно вивезені з територій інших держав,
які після 1944 року ввійшли до складу колишнього Союзу РСР, і ті,
які після звільнення з концтаборів, гетто та інших місць
примусового тримання були переселені на територію колишнього Союзу
РСР; 6) працівники, які на контрактній основі направлялися на
роботу в держави, де велися бойові дії (включаючи Республіку
Афганістан у період з 1 грудня 1979 року по грудень 1989 року), і
не входили до складу обмеженого контингенту радянських військ; 7) дружини (чоловіки) військовослужбовців, які працювали за
наймом у державах, зазначених у пункті 6 цієї статті, в період
ведення бойових дій у них і не входили до складу обмеженого
контингенту радянських військ; 8) особи, які в період Великої Вітчизняної війни 1941-1945
років відбували покарання в місцях позбавлення волі або перебували
в засланні і реабілітовані відповідно до чинного законодавства
України та колишнього СРСР; 9) діти партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з
німецько-фашистськими загарбниками в тилу ворога, які у зв'язку з
патріотичною діяльністю їх батьків були піддані репресіям,
фізичним розправам, гонінням; 10) особи, які в період Великої Вітчизняної війни 1941-1945
років добровільно подавали матеріальну, фінансову чи іншу допомогу
військовим частинам, госпіталям, партизанським загонам, підпільним
групам, іншим формуванням та окремим військовослужбовцям у їх
боротьбі проти німецько-фашистських загарбників за умови
незаперечного підтвердження цих фактів.( Стаття 9 в редакції Закону N 488/95-ВР від 22.12.95 )
Стаття 10. Особи, на яких поширюється чинність цього Закону
Чинність цього Закону поширюється на: 1) сім'ї військовослужбовців, партизанів, підпільників,
учасників бойових дій на території інших держав, прирівняних до
них осіб, зазначених у статтях 6 і 7 цього Закону, які загинули
(пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи
каліцтва, одержаних під час захисту Батьківщини або виконання
інших обов'язків військової служби (службових обов'язків), а також
внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті або
одержаного в період проходження військової служби чи на території
інших держав під час воєнних дій та конфліктів; сім'ї військовослужбовців, осіб начальницького і рядового
складу, які призивалися на збори військовозобов'язаних
Міністерства оборони, органів внутрішніх справ і державної безпеки
колишнього Союзу РСР і загинули (померли) під час виконання
завдань по охороні громадського порядку при надзвичайних
ситуаціях, пов'язаних з антигромадськими проявами; сім'ї загиблих під час Великої Вітчизняної війни осіб із
числа особового складу груп самозахисту об'єктових та аварійних
команд місцевої протиповітряної оборони, сім'ї загиблих
працівників госпіталів і лікарень міст Ленінграда, Сталінграда,
Одеси, Севастополя. До членів сімей загиблих (тих, які пропали безвісти)
військовослужбовців, партизанів та інших осіб, зазначених у цій
статті, належать: утриманці загиблого або того, хто пропав безвісти, яким у
зв'язку з цим виплачується пенсія; батьки; один з подружжя, який не одружився вдруге, незалежно від
того, виплачується йому пенсія чи ні; діти, які не мають (і не мали) своїх сімей; діти, які мають свої сім'ї, але стали інвалідами до
досягнення повноліття; діти, обоє з батьків яких загинули або пропали безвісти; 2) дружин (чоловіків) померлих інвалідів Великої Вітчизняної
війни, а також дружин (чоловіків) померлих учасників війни і
бойових дій, партизанів і підпільників, визнаних за життя
інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з
інших причин, які не одружилися вдруге. На дружин (чоловіків) померлих інвалідів війни, учасників
бойових дій, партизанів, підпільників і учасників війни,
нагороджених орденами і медалями колишнього Союзу РСР за
самовіддану працю і бездоганну військову службу, визнаних за життя
інвалідами, чинність цієї статті поширюється незалежно від часу
смерті інваліда.( Стаття 10 в редакції Закону N 488/95-ВР від 22.12.95 )
Стаття 11. Особи, які мають особливі заслуги перед

Батьківщиною
Особами, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною,
вважаються Герої Радянського Союзу, повні кавалери ордена Слави,
особи, нагороджені чотирма і більше медалями "За відвагу", а також
Герої Соціалістичної Праці, удостоєні цього звання за працю в
період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років.( Стаття 11 в редакції Закону N 488/95-ВР від 22.12.95 )

Розділ III
ПІЛЬГИ ВЕТЕРАНАМ ВІЙНИ ТА ГАРАНТІЇ

ЇХ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
( Установити, що пільги щодо прибуткового податку учасникам
бойових дій, інвалідам війни, особам, які мають особливі заслуги
перед Батьківщиною, та особам, на яких поширюється чинність Закону
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту", надаються в межах п'ятнадцяти неоподатковуваних
мінімумів доходів за кожний повний місяць згідно із Законом
N 3898-12 від 01.02.94 )
Стаття 12. Пільги учасникам бойових дій та

особам, прирівняним до них
Учасникам бойових дій (статті 5, 6) надаються такі пільги: 1) безплатне одержання ліків за рецептами лікарів; 2) першочергове безплатне зубопротезування (за винятком
протезування з дорогоцінних металів); 3) безплатне щорічне забезпечення санаторно-курортним
лікуванням, а також компенсація вартості самостійного
санаторно-курортного лікування; 4) 75-процентна знижка плати за користування житлом
(квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним
законодавством; ( Пункт 4 частини першої статті 12 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 488/95-ВР від 22.12.95 ) 5) 75-процентна знижка плати за користування комунальними
послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) в межах
середніх норм споживання, а для сімей, що складаються лише з
непрацездатних осіб, за користування газом знижка - у подвійному
розмірі середніх норм споживання (надання) на займану площу чи
садибу; ( Пункт 5 частини першої статті 12 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 488/95-ВР від 22.12.95 ) 6) 75-процентна знижка вартості палива, в тому числі рідкого,
в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які
проживають у будинках, що не мають центрального опалення; 7) безплатний проїзд всіма видами міського пасажирського
транспорту, автомобільним транспортом загального користування в
сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом
приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів в межах
області (Автономної Республіки Крим) за місцем проживання; ( Пункт
7 частини першої статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 488/95-ВР від 22.12.95 ) 8) користування при виході на пенсію (незалежно від часу
виходу на пенсію) чи зміні місця роботи поліклініками та
госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем
роботи; ( Пункт 8 частини першої статті 12 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 488/95-ВР від 22.12.95 ) 9) щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням
необхідних спеціалістів; 10) першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних
закладах, аптеках та першочергова госпіталізація; 11) виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі
100 процентів середньої заробітної плати незалежно від стажу
роботи; 12) використання чергової щорічної відпустки у зручний для
них час, а також одержання додаткової відпустки без збереження
заробітної плати строком до двох тижнів на рік; 13) переважне право на залишення на роботі при скороченні
чисельності чи штату працівників у зв'язку із змінами в
організації виробництва і праці та на працевлаштування у разі
ліквідації підприємства, установи, організації; 14) першочергове забезпечення жилою площею осіб, які
потребують поліпшення житлових умов, та першочергове відведення
земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва,
садівництва і городництва, першочерговий ремонт жилих будинків і
квартир цих осіб та забезпечення їх паливом. Учасники бойових дій, які дістали поранення, контузію або
каліцтво під час участі в бойових діях чи при виконанні обов'язків
військової служби, забезпечуються жилою площею, у тому числі за
рахунок жилої площі, що передається міністерствами, іншими
центральними органами державної виконавчої влади, підприємствами
та організаціями у розпорядження місцевих Рад та державних
адміністрацій, - протягом двох років з дня взяття на квартирний
облік; ( Абзац другий пункту 14 частини першої статті 12 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 488/95-ВР від 22.12.95 ) 15) одержання позики на індивідуальне (кооперативне) житлове
будівництво з погашенням її протягом 10 років починаючи з п'ятого
року після закінчення будівництва, а також одержання позики для
будівництва або придбання дачних будинків і благоустрою садових
ділянок; 16) першочергове право на вступ до житлово-будівельних
(житлових) кооперативів, кооперативів по будівництву та
експлуатації колективних гаражів, стоянок для транспортних засобів
та їх технічне обслуговування, до садівницьких товариств, на
придбання матеріалів для індивідуального будівництва і садових
будинків; 17) безплатний проїзд один раз на два роки (туди і назад)
залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним
транспортом, незалежно від наявності залізничного сполучення, або
проїзд один раз на рік (туди і назад) вказаними видами транспорту
з 50-процентною знижкою; 18) звільнення від сплати прибуткового податку з усіх
одержуваних ними доходів, податку з власників транспортних
засобів (не більше одного транспортного засобу), земельного
податку; ( Пункт 18 частини першої статті 12 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 488/95-ВР від 22.12.95 ) 19) позачергове користування всіма послугами зв'язку та
позачергове встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів
(оплата у розмірі 20 процентів від тарифів вартості основних та 50
процентів - додаткових робіт). Абонементна плата за користування
телефоном встановлюється у розмірі 50 процентів від затверджених
тарифів; 20) першочергове обслуговування підприємствами, установами та
організаціями служби побуту, громадського харчування,
житлово-комунального господарства, міжміського транспорту; 21) позачергове влаштування до закладів соціального захисту
населення, а також обслуговування службами соціального захисту
населення вдома. У разі неможливості здійснення такого
обслуговування закладами соціального захисту населення
відшкодовуються витрати, пов'язані з доглядом за цим ветераном
війни, в порядку і розмірах, встановлених чинним законодавством; 22) учасникам бойових дій на території інших держав надається
право на позаконкурсний вступ до вищих навчальних закладів та
переважне право на вступ до професійно-технічних навчальних
закладів і на курси для одержання відповідних професій. Пільги щодо плати за житло, комунальні послуги та паливо,
передбачені пунктами 4-6 цієї статті, надаються учасникам бойових
дій та членам їх сімей, що проживають разом з ними, незалежно від
виду житла чи форми власності на нього. ( Частина друга статті 12
в редакції Закону N 488/95-ВР від 22.12.95 ) Учасникам бойових дій пенсії або щомісячне довічне грошове
утримання, що виплачується замість пенсії підвищуються в розмірі
150 процентів мінімальної пенсії за віком. ( Частина третя статті
12 із змінами, внесеними згідно із Законами N 458/95-ВР від
23.11.95, N 488/95-ВР від 22.12.95 ) Щорічно до 5 травня учасникам бойових дій виплачується
разова грошова допомога у розмірі п'яти мінімальних пенсій за
віком. ( Статтю 12 доповнено частиною четвертою згідно із Законом
N 367-XIV ( 367-14 ) від 25.12.98 )( Стаття 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 488/95-ВР
від 22.12.95 )

Стаття 13. Пільги інвалідам війни
Інвалідам війни та прирівняним до них особам (стаття 7)
надаються такі пільги: 1) безплатне одержання ліків за рецептами лікарів; 2) позачергове безплатне зубопротезування (за винятком
протезування з дорогоцінних металів), безплатне забезпечення
іншими протезами і протезно-ортопедичними виробами; 3) безплатне позачергове щорічне забезпечення
санаторно-курортним лікуванням. Інваліди війни забезпечуються путівками відповідно органами
соціального захисту населення, охорони здоров'я, Міністерства
оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби
безпеки України, Державним комітетом у справах охорони державного
кордону України та іншими органами за місцем перебування на обліку
або за місцем роботи. ( Абзац другий пункту 3 частини першої
статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом N 488/95-ВР від
22.12.95 ) За бажанням інвалідів замість путівки до санаторію,
профілакторію або будинку відпочинку вони можуть один раз на два
роки одержувати грошову компенсацію: інваліди війни I-II груп - у
розмірі середньої вартості путівки, інваліди війни III групи - 75
процентів середньої вартості путівки; 4) 100-процентна знижка плати за користування житлом
(квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним
законодавством; ( Пункт 4 частини першої статті 13 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 488/95-ВР від 22.12.95 ) 5) 100-процентна знижка плати за користування комунальними
послугами, газом, електроенергією та іншими послугами в межах
середніх норм споживання, а для сімей, що складаються лише з
непрацездатних осіб, за користування газом знижка - в подвійному
розмірі середніх норм споживання (надання) на займану площу чи
садибу; ( Пункт 5 частини першої статті 13 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 488/95-ВР від 22.12.95 ) 6) 100-процентна знижка вартості палива, в тому числі
рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню, для
осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального
опалення; 7) безплатний проїзд всіма видами міського пасажирського
транспорту, автомобільним транспортом загального користування в
сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом
приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів в межах
області (Автономної Республіки Крим) за місцем проживання. Це
право поширюється і на особу, яка супроводжує інваліда I групи;
( Пункт 7 частини першої статті 13 із змінами, внесеними згідно
із Законом N 488/95-ВР від 22.12.95 ) 8) позачерговий безплатний капітальний ремонт власних жилих
будинків і першочерговий поточний ремонт жилих будинків і квартир; 9) позачергове обслуговування амбулаторно-поліклінічними
закладами, а також позачергова госпіталізація. Ліквідація госпіталів для інвалідів Великої Вітчизняної
війни здійснюється лише за погодженням з Кабінетом Міністрів
України; ( Пункт 9 частини першої статті 13 доповнено абзацом
другим згідно із Законом N 488/95-ВР від 22.12.95 ) 10) позачергове безплатне встановлення квартирних телефонів і
позачергове користування всіма послугами зв'язку. Абонементна
плата за користування квартирним телефоном встановлюється у
розмірі 50 процентів від затверджених тарифів; 11) користування при виході на пенсію (незалежно від часу
виходу на пенсію) чи зміні місця роботи поліклініками та
госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем
роботи; ( Пункт 11 частини першої статті 13 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 488/95-ВР від 22.12.95 ) 12) право на щорічне медичне обстеження і диспансеризацію із
залученням необхідних спеціалістів; 13) позачергове працевлаштування за спеціальністю відповідно
до підготовки та висновків медико-соціальної експертизи. Праця інвалідів війни регулюється відповідними нормами
законодавства України про працю і соціальний захист інвалідів; 14) переважне право на залишення на роботі при скороченні
чисельності чи штату працівників у зв'язку із змінами в
організації виробництва і праці та на працевлаштування у разі
ліквідації підприємств, установ, організацій; 15) виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності працюючим
інвалідам війни в розмірі 100 процентів середньої заробітної плати
незалежно від стажу роботи; 16) виплата працюючим інвалідам допомоги по тимчасовій
непрацездатності до 4 місяців підряд або до 5 місяців протягом
календарного року, а також допомоги по державному соціальному
страхуванню за весь період перебування в санаторії з урахуванням
проїзду туди і назад у разі, коли для лікування не вистачає
щорічної і додаткової відпусток; 17) використання чергової щорічної відпустки у зручний для
них час, а також одержання додаткової відпустки без збереження
заробітної плати строком до двох тижнів на рік; 18) позачергове забезпечення житлом осіб, які потребують
поліпшення житлових умов, у тому числі за рахунок жилої площі, що
передається міністерствами, іншими центральними органами державної
виконавчої влади, підприємствами та організаціями у розпорядження
місцевих Рад та державних адміністрацій. Особи, зазначені в цій
статті, забезпечуються жилою площею протягом двох років з дня
взяття на квартирний облік, а інваліди І групи з числа учасників
бойових дій на території інших країн - протягом року. ( Абзац
перший пункту 18 частини першої статті 13 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 488/95-ВР від 22.12.95 ) Органи державної виконавчої влади, виконавчі комітети
місцевих Рад зобов'язані подавати допомогу інвалідам війни у
будівництві індивідуальних жилих будинків. Земельні ділянки для
індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва
відводяться зазначеним особам у першочерговому порядку; ( Абзац
другий пункту 18 частини першої статті 13 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 488/95-ВР від 22.12.95 ) 19) одержання позики на індивідуальне (кооперативне) житлове
будівництво з погашенням протягом 10 років починаючи з п'ятого
року після закінчення будівництва, а також позики на будівництво
або придбання дачних будинків і благоустрій садових ділянок; 20) першочергове право на вступ до житлово-будівельних
(житлових) кооперативів, кооперативів по будівництву та
експлуатації колективних гаражів, стоянок для транспортних засобів
та їх технічне обслуговування, до садівницьких товариств, на
придбання матеріалів для індивідуального будівництва і садових
будинків. Гаражі, стоянки для транспортних засобів інвалідів
війни, які мають медичні показання на забезпечення транспортом, як
правило, споруджуються поблизу будинків; 21) інвалідам I і II груп надається право безплатного проїзду
один раз на рік (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або
міжміським автомобільним транспортом, а особам, які супроводжують
інвалідів I групи (не більше одного супроводжуючого), та інвалідам
III групи - 50-процентна знижка вартості проїзду один раз на рік
(туди і назад) вказаними видами транспорту. Інвалідам війни та особам, які супроводжують у поїздках
інвалідів І групи (не більше одного супроводжуючого), надається
право користування міжміським транспортом зазначених видів у
період з 1 жовтня по 15 травня з 50-процентною знижкою вартості
проїзду без обмеження кількості поїздок; ( Пункт 21 частини
першої статті 13 доповнено абзацом другим згідно із Законом
N 488/95-ВР від 22.12.95 ) 22) позачергове безплатне забезпечення автомобілем з ручним
керуванням (за наявності медичних показань) у порядку, який
визначається Кабінетом Міністрів України; ( Пункт 22 частини
першої статті 13 в редакції Закону N 488/95-ВР від 22.12.95 ) ( Пункт 23 частини першої статті 13 втратив чинність в
частині звільнення від сплати ввізного мита, митних та акцизних
зборів і податку на добавлену вартість з товарів, що ввозяться
(пересилаються) на митну територію України на підставі Закону
N 608/96-ВР від 17.12.96 ) ( Пункт 23 частини першої статті 13
втратив чинність в частині звільнення від сплати ввізного мита,
митних та акцизних зборів і податку на добавлену вартість з
підакцизних товарів, що імпортуються на підставі Закону
N 498/95-ВР від 22.12.95 ) 23) звільнення від сплати податків,
зборів і мита всіх видів та земельного податку; 24) звільнення від орендної плати за нежилі приміщення, що
орендуються інвалідами війни під гаражі для спеціальних засобів
пересування (автомобілів, мотоколясок, велоколясок тощо) та
безплатне надання для цих засобів гаражів-стоянок незалежно від їх
форми власності; ( Пункт 24 частини першої статті 13 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 488/95-ВР від 22.12.95 ) 25) позачергове влаштування до закладів соціального захисту
населення, а також обслуговування службами соціального захисту
населення вдома. У разі неможливості здійснення такого
обслуговування закладами соціального захисту населення
відшкодовуються витрати, пов'язані з доглядом за цим інвалідом, в
порядку і розмірах, встановлених чинним законодавством; 26) позачергове обслуговування підприємствами, установами,
організаціями служби побуту, громадського харчування,
житлово-комунального господарства, міжміського транспорту; 27) право на позачергове забезпечення продовольчими товарами
поліпшеного асортименту та промисловими товарами підвищеного
попиту згідно з переліком та нормами, що встановлюються Урядом
Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та
Севастопольською міськими державними адміністраціями. Для продажу цих товарів створюються спеціалізовані
салони-магазини, секції, відділи та інші види пільгового
торговельного обслуговування. Продаж товарів здійснюється за
соціально доступними цінами за переліком, визначеним Кабінетом
Міністрів України. Магазини, секції, відділи та інші торговельні підприємства,
що обслуговують інвалідів та ветеранів війни, звільняються від
сплати податку на добавлену вартість.( Частину першу статті 13 доповнено пунктом 27 згідно із Законом
N 488/95-ВР від 22.12.95 ) Пільги щодо плати за житло, комунальні послуги та паливо,
передбачені пунктами 4-6 цієї статті, надаються інвалідам війни та
членам їх сімей, які проживають разом з ними, незалежно від виду
житла чи форми власності на нього. ( Частина друга статті 13
в редакції Закону N 488/95-ВР від 22.12.95 ) Інвалідам війни пенсії або щомісячне довічне грошове
утримання, що виплачується замість пенсії підвищуються: інвалідам
I групи - у розмірі 400 процентів мінімальної пенсії за віком, II
групи - 350 процентів мінімальної пенсії за віком, III групи - 200
процентів мінімальної пенсії за віком. ( Частина третя статті 13 в
редакції Закону N 458/95-ВР від 23.11.95, із змінами, внесеними
згідно із Законом N 488/95-ВР від 22.12.95 ) Щорічно до 5 травня інвалідам війни виплачується разова
грошова допомога у розмірах: інвалідам I групи - десять
мінімальних пенсій за віком; II групи - вісім мінімальних пенсій
за віком; III групи - сім мінімальних пенсій за віком. ( Статтю 13
доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 367-XIV
( 367-14 ) від 25.12.98 )
Стаття 14. Пільги для учасників війни
Учасникам війни (статті 8, 9) надаються такі пільги: 1) безплатне одержання ліків за рецептами лікарів; 2) безплатне першочергове зубопротезування (за винятком
протезування з дорогоцінних металів); 3) безплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням -
один раз на два роки, а також компенсація вартості самостійного
санаторно-курортного лікування; 4) 50-процентна знижка плати за користування житлом
(квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним
законодавством; ( Пункт 4 частини першої статті 14 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 488/95-ВР від 22.12.95 ) 5) 50-процентна знижка плати за користування комунальними
послугами (газ, електроенергія та інші види послуг) в межах
середніх норм споживання, а для сімей, що складаються лише з
непрацездатних осіб, за користування газом знижка - в подвійному
розмірі середніх норм споживання (надання) на займану площу чи
садибу; ( Пункт 5 частини першої статті 14 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 488/95-ВР від 22.12.95 ) 6) 50-процентна знижка вартості палива, в тому числі
рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню, для
осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального
опалення; 7) безплатний проїзд всіма видами міського пасажирського
транспорту, автомобільним транспортом загального користування в
сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом
приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів в межах
області (Автономної Республіки Крим) за місцем проживання; ( Пункт
7 частини першої статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 488/95-ВР від 22.12.95 ) 8) користування при виході на пенсію (незалежно від часу
виходу на пенсію) чи зміні місця роботи поліклініками та
госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем
роботи; ( Пункт 8 частини першої статті 14 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 488/95-ВР від 22.12.95 ) 9) щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням
необхідних спеціалістів; 10) першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних
закладах, аптеках та першочергова госпіталізація; 11) виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі
100 процентів середньої заробітної плати незалежно від стажу
роботи; 12) використання чергової відпустки у зручний для них час;
одержання додаткової відпустки без збереження заробітної плати
строком до двох тижнів на рік; 13) першочергове забезпечення жилою площею осіб, які
потребують поліпшення житлових умов, та першочергове відведення
земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва,
садівництва і городництва, першочерговий ремонт жилих будинків і
квартир цих осіб та забезпечення їх паливом; 14) одержання позики на індивідуальне (кооперативне) житлове
будівництво з погашенням її протягом 10 років починаючи з п'ятого
року після закінчення будівництва, а також одержання позики для
будівництва або придбання дачних будинків і благоустрою садових
ділянок; 15) першочергове право на вступ до житлово-будівельних
(житлових) кооперативів, кооперативів по будівництву та
експлуатації колективних гаражів, до садівницьких товариств, на
придбання матеріалів для індивідуального будівництва і садових
будинків, технічне обслуговування та забезпечення стоянками
транспортних засобів; 16) безплатний проїзд один раз на два роки (туди і назад)
залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним
транспортом незалежно від наявності залізничного сполучення або
проїзд один раз на рік (туди і назад) вказаними видами транспорту
з 50-процентною знижкою; 17) звільнення від сплати прибуткового податку з усіх
одержуваних доходів, податку з власників транспортних засобів (не
більше одного транспортного засобу), земельного податку; ( Пункт
17 частини першої статті 14 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 488/95-ВР від 22.12.95 ) 18) позачергове користування всіма послугами зв'язку та
позачергове встановлення телефонів (оплата у розмірі 20 процентів
від тарифів вартості основних та 50 процентів - додаткових робіт).
Абонементна плата за користування телефоном встановлюється у
розмірі 50 процентів від затверджених тарифів. Порядок користування послугами та оплати за встановлення
квартирних телефонів визначається Кабінетом Міністрів України; 19) першочергове обслуговування підприємствами, установами та
організаціями служби побуту, громадського харчування,
житлово-комунального господарства, міжміського транспорту; 20) позачергове влаштування до закладів соціального захисту
населення, а також обслуговування службами соціального захисту
населення вдома. У разі неможливості здійснення такого
обслуговування закладами соціального захисту населення
відшкодовуються витрати, пов'язані з доглядом за учасником війни,
в порядку і розмірах, що визначаються Кабінетом Міністрів України. Пільги щодо плати за житло, комунальні послуги та паливо,
передбачені пунктами 4-6 цієї статті, надаються учасникам війни та
членам їх сімей, що проживають разом з ними, незалежно від виду
житла чи форми власності на нього. ( Частина друга статті 14 в
редакції Закону N 488/95-ВР від 22.12.95 ) Учасникам війни, нагородженим орденами і медалями колишнього
Союзу РСР за самовіддану працю і бездоганну військову службу в
тилу в роки Великої Вітчизняної війни, пенсії або щомісячне
довічне грошове утримання, що виплачується замість пенсії,
підвищуються на 75 процентів мінімальної пенсії за віком, іншим
учасникам війни - на 50 процентів мінімальної пенсії за віком.
( Частина третя статті 14 в редакції Законів N 458/95-ВР від
23.11.95, N 488/95-ВР від 22.12.95 ) Щорічно до 5 травня учасникам війни, нагородженим орденами і
медалями колишнього СРСР за самовіддану працю та бездоганну
військову службу в тилу в роки Великої Вітчизняної війни,
виплачується разова грошова допомога у розмірі чотирьох
мінімальних пенсій за віком, іншим учасникам війни - у розмірі
трьох мінімальних пенсій за віком. ( Статтю 14 доповнено частиною
четвертою згідно із Законом N 367-XIV ( 367-14 ) від 25.12.98 )
Стаття 15. Пільги особам, на яких поширюється чинність

цього Закону
Особам, на яких поширюється чинність цього Закону (стаття
10), надаються такі пільги: 1) безплатне одержання ліків за рецептами лікарів; 2) безплатне першочергове зубопротезування (за винятком
протезування з дорогоцінних металів); 3) безплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням один
раз на два роки, а також компенсація вартості самостійного
санаторно-курортного лікування; 4) 50-процентна знижка плати за користування житлом
(квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним
законодавством; ( Пункт 4 частини першої статті 15 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 488/95-ВР від 22.12.95 ) 5) 50-процентна знижка плати за користування комунальними
послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) в межах
середніх норм споживання, а для сімей, що складаються лише з
непрацездатних осіб, за користування газом знижка - в подвійному
розмірі середніх норм споживання (надання) на займану площу чи
садибу; ( Пункт 5 частини першої статті 15 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 488/95-ВР від 22.12.95 ) 6) 50-процентна знижка вартості палива, в тому числі рідкого,
в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які
проживають у будинках, що не мають центрального опалення; 7) безплатний проїзд всіма видами міського пасажирського
транспорту, автомобільним транспортом загального користування в
сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом
приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів в межах
області (Автономної Республіки Крим) за місцем проживання; ( Пункт
7 частини першої статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 488/95-ВР від 22.12.95 ) 8) позачерговий безплатний капітальний ремонт власних жилих
будинків і першочерговий поточний ремонт жилих будинків і квартир; 9) користування при виході на пенсію (незалежно від часу
виходу на пенсію) чи зміні місця роботи поліклініками та
госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем
роботи; ( Пункт 9 частини першої статті 15 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 488/95-ВР від 22.12.95 ) 10) щорічне медичне обстеження і диспансеризація із
залученням необхідних спеціалістів; 11) першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних
закладах, аптеках та першочергова госпіталізація; 12) виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі
100 процентів середньої заробітної плати незалежно від стажу
роботи; 13) використання чергової щорічної відпустки у зручний для
них час; одержання додаткової відпустки без збереження заробітної
плати строком до двох тижнів на рік; 14) переважне право на залишення на роботі при скороченні
чисельності чи штату працівників у зв'язку із змінами в
організації виробництва і праці та на працевлаштування в разі
ліквідації підприємства, установи, організації; 15) позачергове забезпечення жилою площею осіб, які
потребують поліпшення житлових умов, у тому числі за рахунок жилої
площі, що передається міністерствами, іншими центральними органами
державної виконавчої влади, підприємствами та організаціями у
розпорядження місцевих Рад та державних адміністрацій. Особи,
зазначені в цій статті, забезпечуються жилою площею протягом двох
років з дня взяття на квартирний облік. ( Абзац перший пункту 15
частини першої статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 488/95-ВР від 22.12.95 ) Органи державної виконавчої влади, виконавчі комітети
місцевих Рад зобов'язані подавати допомогу інвалідам війни і
сім'ям загиблих військовослужбовців у будівництві індивідуальних
жилих будинків. Земельні ділянки для індивідуального житлового
будівництва, садівництва і городництва відводяться зазначеним
особам у першочерговому порядку; ( Абзац другий пункту 15 частини
першої статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 488/95-ВР від 22.12.95 ) 16) одержання позики на індивідуальне (кооперативне) житлове
будівництво з погашенням її протягом 10 років починаючи з п'ятого
року після закінчення будівництва, а також одержання позики для
будівництва або придбання дачних будинків і благоустрою садових
ділянок; 17) першочергове право на вступ до житлово-будівельних
(житлових) кооперативів, кооперативів по будівництву та
експлуатації колективних гаражів, до садівницьких товариств, на
придбання матеріалів для індивідуального будівництва і садових
будинків, технічне обслуговування та забезпечення стоянками
транспортних засобів; 18) безплатний проїзд один раз на два роки (туди і назад)
залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним
транспортом незалежно від наявності залізничного сполучення або
проїзд один раз на рік (туди і назад) вказаними видами транспорту
з 50-процентною знижкою; 19) звільнення від сплати прибуткового податку з усіх
одержуваних доходів, податку з власників транспортних засобів (не
більше одного транспортного засобу), земельного податку; ( Пункт
19 частини першої статті 15 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 488/95-ВР від 22.12.95 ) 20) позачергове користування всіма послугами зв'язку та
позачергове встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів
(оплата у розмірі 20 процентів від тарифів вартості основних та 50
процентів - додаткових робіт). Абонементна плата за користування
телефоном встановлюється у розмірі 50 процентів від затверджених
тарифів. Порядок користування послугами зв'язку та оплати за
встановлення квартирних телефонів визначається Кабінетом Міністрів
України; 21) першочергове обслуговування підприємствами, установами та
організаціями служби побуту, громадського харчування,
житлово-комунального господарства, міжміського транспорту; 22) позачергове влаштування до закладів соціального захисту
населення, а також обслуговування службами соціального захисту
населення вдома. У разі неможливості здійснення такого
обслуговування закладами соціального захисту населення
відшкодовуються витрати, пов'язані з доглядом за ветераном війни,
в порядку і розмірах, що визначаються Кабінетом Міністрів України; 23) вступ поза конкурсом до державних та комунальних вищих
навчальних закладів на спеціальності, підготовка за якими
здійснюється за рахунок коштів відповідно державного та місцевих
бюджетів. ( Частину першу статті 15 доповнено пунктом 23 згідно із
Законом N 944-XIV ( 944-14 ) від 14.07.99 ) Пільги щодо плати за житло, комунальні послуги та паливо,
передбачені пунктами 4-6 цієї статті, надаються особам, на яких
поширюється чинність цього Закону, та членам їх сімей, які
проживають разом з ними, незалежно від виду житла чи форми
власності на нього. ( Частина друга статті 15 в редакції Закону
N 488/95-ВР від 22.12.95 ) Членам сімей, зазначеним у пункті 1 статті 10 цього Закону, а
також дружинам (чоловікам) померлих інвалідів Великої Вітчизняної
війни, які не одружилися вдруге, пенсії або щомісячне довічне
грошове утримання, що виплачується замість пенсії, підвищуються на
150 процентів мінімальної пенсії за віком. Дружинам (чоловікам)
померлих учасників війни і бойових дій, партизанів і підпільників,
визнаних за життя інвалідами від загального захворювання,
трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге,
пенсії або щомісячне довічне грошове утримання, що виплачується
замість пенсії, підвищуються на 50 процентів мінімальної пенсії за
віком. ( Частина третя статті 15 в редакції Законів N 458/95-ВР
від 23.11.95, N 488/95-ВР від 22.12.95 ) Щорічно до 5 травня членам сімей, зазначеним у пункті 1
статті 10 цього Закону, а також дружинам (чоловікам) померлих
інвалідів війни, які не одружились вдруге, виплачується разова
грошова допомога у розмірі п'яти мінімальних пенсій за віком.
Дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників
війни, визнаних за життя інвалідами від загального захворювання,
трудового каліцтва та з інших причин, які не одружились вдруге,
щорічна разова грошова допомога виплачується в розмірі трьох
мінімальних пенсій за віком. ( Статтю 15 доповнено частиною
четвертою згідно із Законом N 367-XIV ( 367-14 ) від 25.12.98 ) Пільга щодо вступу до вищих навчальних закладів, передбачена
пунктом 23 цієї статті, надається зазначеним у пункті 1 статті 10
цього Закону дітям учасників бойових дій на території інших
держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок
поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та
конфліктів на території інших держав, а також внаслідок
захворювання, пов'язаного з перебуванням на території інших держав
під час цих дій та конфліктів. ( Статтю 15 доповнено частиною
п'ятою згідно із Законом N 944-XIV ( 944-14 ) від 14.07.99 )

Стаття 16. Пільги для осіб, які мають особливі заслуги

перед Батьківщиною
Особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною (стаття
11) надаються такі пільги: 1) надбавки до пенсій, або щомісячного довічного грошового
утримання, що виплачується замість пенсії, які вони отримують, у
розмірі 250 процентів мінімальної пенсії за віком, разова грошова
допомога у розмірі восьми мінімальних пенсій за віком, яка
виплачується щорічно до 5 травня; ( Пункт 1 статті 16 із змінами,
внесеними згідно із Законами N 458/95-ВР від 23.11.95, N 488/95-ВР
від 22.12.95, N 367-XIV ( 367-14 ) від 25.12.98 ) ( Пункт 2 статті 16 втратив чинність в частині звільнення
від сплати ввізного мита, митних та акцизних зборів і податку на
добавлену вартість з товарів, що ввозяться (пересилаються) на
митну територію України на підставі Закону України N 608/96-ВР від
17.12.96 ) ( Пункт 2 статті 16 втратив чинність в частині
звільнення від сплати ввізного мита, митних та акцизних зборів і
податку на добавлену вартість з підакцизних товарів, що
імпортуються, на підставі Закону N 498/95-ВР від 22.12.95 )
2) звільнення від сплати всіх видів податків, зборів, мита та
інших платежів до бюджету; 3) першочергове безплатне особисте і безплатне членів сім'ї
(дружини (чоловіка) і дітей віком до 18 років) обслуговування в
амбулаторно-поліклінічних закладах усіх типів та видів,
позачергова безплатна особиста і безплатна членів сім'ї (дружини
(чоловіка) і дітей віком до 18 років) госпіталізація і лікування у
стаціонарах, госпіталях, лікарнях, а також збереження безплатного
обслуговування зазначених осіб у поліклініках та інших медичних
закладах, до яких вони були прикріплені у період роботи до виходу
на пенсію. Зазначені пільги зберігаються за одним із подружжя, що
пережило, і дітьми віком до 18 років; 4) першочергове безплатне забезпечення ліками, що придбані за
рецептами лікаря, доставка за його висновком ліків додому; 5) безплатне виготовлення і ремонт зубних протезів (крім
виготовлених з дорогоцінних металів); 6) першочергове одержання в поліклініці чи за місцем
останньої роботи безплатної путівки у санаторій, профілакторій або
будинок відпочинку один раз на рік, а членам їх сімей (дружині
(чоловіку) і дітям віком до 18 років) - за 25 процентів вартості.
При цьому путівки для санаторно-курортного лікування в санаторіях,
профілакторіях і будинках відпочинку виділяються за пільговими
цінами, передбаченими для працівників тих міністерств та інших
центральних органів державної виконавчої влади, у віданні яких
знаходяться зазначені санаторно-курортні заклади. Усі види
медичного обслуговування у санаторіях, профілакторіях і будинках
відпочинку, а також харчування надаються безплатно. Особам, що
одержали путівки для санаторно-курортного лікування відповідно до
цієї статті, надається право безплатного проїзду до місця
лікування і назад залізничним транспортом у двомісному купе
спальних вагонів швидких і пасажирських поїздів, повітряним або
водним транспортом у каютах 1 класу. Зазначені пільги зберігаються
за одним із подружжя, що пережило; 7) звільнення передбачених цією статтею осіб і членів їх
сімей, які проживають разом з ними, від квартирної плати незалежно
від форми власності житлового фонду, від оплати комунальних послуг
(водопостачання, каналізація, газ, електроенергія, гаряче
водопостачання, центральне опалення, а в будинках, що не мають
центрального опалення, - надання палива, придбаного у межах норм,
установлених для продажу населенню, та інші види комунальних
послуг), від плати за користування домашнім телефоном і
позавідомчою охоронною сигналізацією житла незалежно від виду
житлового фонду. Зазначені пільги зберігаються за дружиною
(чоловіком), батьками померлих Героїв Радянського Союзу, повних
кавалерів ордена Слави, осіб, нагороджених чотирма і більше
медалями "За відвагу", а також Героїв Соціалістичної Праці
незалежно від часу їх смерті; ( Пункт 7 статті 16 в редакції
Закону N 488/95-ВР від 22.12.95 ) 8) першочергове поліпшення житлових умов при наданні житла у
будинках державного, у тому числі відомчого, і громадського
житлового фонду з наданням при цьому додаткової жилої площі до 20
квадратних метрів; 9) звільнення від оплати послуг за оформлення документів на
право власності на квартиру при її приватизації; 10) безплатний капітальний ремонт жилих будинків (квартир),
що знаходяться у їх власності, відповідно до Положення про систему
технічного обслуговування, ремонту та реконструкції жилих
будинків; ( Пункт 10 статті 16 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 488/95-ВР від 22.12.95 ) 11) першочерговий відпуск місцевих будівельних матеріалів на
будівництво індивідуальних жилих будинків і на капітальний ремонт
житла; 12) позачергове користування всіма видами послуг зв'язку,
позачергове і безплатне встановлення домашніх телефонів,
позачергове і безплатне обладнання житла засобами позавідомчої
охоронної сигналізації; 13) першочергове придбання акцій за їх номінальною вартістю
на суму і за рахунок приватизаційних майнових сертифікатів,
виданих Герою Радянського Союзу, повному кавалеру ордена Слави,
особі, нагородженій чотирма і більше медалями "За відвагу", Герою
Соціалістичної Праці, членам їх сімей, які проживають разом з
ними; ( Пункт 13 статті 16 в редакції Закону N 488/95-ВР від
22.12.95 ) 14) першочергове придбання за рахунок власних коштів акцій за
їх номінальною вартістю на половину суми виданих зазначеним в цій
статті особам і членам їх сімей, що спільно проживають з ними,
приватизаційних майнових сертифікатів; 15) безплатний проїзд один раз на рік (туди і назад)
залізничним транспортом у двомісному купе спальних вагонів
швидких і пасажирських поїздів, водним транспортом у каютах 1
класу (на місцях першої категорії) експресних і пасажирських
ліній, повітряним або міжміським автомобільним транспортом; 16) безплатне користування внутріміським транспортом
(трамваєм, автобусом, тролейбусом, метрополітеном, водними
переправами) і поїздами приміського сполучення, а в сільській
місцевості - автобусами внутріобласних ліній; 17) позачергове придбання квитків на всі види залізничного,
водного, повітряного і автомобільного транспорту; 18) щомісячна виплата грошової компенсації витрат на
автомобільне паливо з розрахунку 50 літрів високооктанового
бензину на місяць відповідно до діючих цін на паливо за наявності
особистого транспортного засобу; ( Пункт 18 статті 16 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 488/95-ВР від 22.12.95 ) 19) позачергове користування усіма видами послуг підприємств
торговельно-побутового обслуговування, при відвідуванні
культурно-видовищних і спортивно-оздоровчих закладів; 20) переважне право на залишення на роботі при скороченні
чисельності чи штату працівників незалежно від часу роботи на
даному підприємстві, в установі чи організації, першочергове
працевлаштування при ліквідації підприємства, установи чи
організації; 21) безплатне навчання і перенавчання нових професій за
місцем роботи в учбових закладах системи державної підготовки і
перепідготовки кадрів, а також у платних навчальних закладах і на
курсах; 22) надання зазначеним особам щорічної оплачуваної відпустки,
а також додаткової відпустки без збереження заробітної плати
терміном до трьох тижнів на рік у зручний для них час; 23) безплатне поховання з військовими почестями померлого
(загиблого) Героя Радянського Союзу, повного кавалера ордена
Слави, особи, нагородженої чотирма і більше медалями "За відвагу",
Героя Соціалістичної Праці; ( Пункт 23 статті 16 в редакції
Закону N 488/95-ВР від 22.12.95 ) 24) спорудження на могилі померлого (загиблого) незалежно від
часу смерті надгробка за встановленим Урядом України зразком.
Додаткові витрати, пов'язані із зміною встановленого Урядом
України зразка надгробка, оплачуються сім'єю померлого (загиблого)
чи організацією-спонсором; ( Пункт 24 статті 16 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 488/95-ВР від 22.12.95 ) 25) виплата дружині (чоловіку) і дітям віком до 18 років в
разі смерті (загибелі) одноразової допомоги у розмірі 20
мінімальних заробітних плат, встановлених законодавством на день
смерті (загибелі).

Розділ IV
ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 17. Фінансування витрат, пов'язаних з введенням

в дію цього Закону
Фінансування витрат, пов'язаних з введенням в дію цього
Закону, здійснюється за рахунок коштів державного та місцевого
бюджетів.( Частину першу статті 17 виправлено згідно з поправкою в
ВВР, 1993, N 50 ) Підприємства і організації, які виділяють благодійні кошти на
потреби соціального захисту ветеранів війни, звільняються від
оподаткування їх виробничої діяльності на суму цієї допомоги. Витрати на поховання ветеранів війни, зазначених у цьому
Законі, здійснюються за рахунок коштів державного бюджету у
порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України. Підприємства, установи і організації, де працювали ветерани
війни, подають допомогу в організації та фінансуванні ритуальних
послуг при похованні ветеранів. Могили ветеранів є недоторканними і охороняються законом.
Неповага до державних нагород, пам'ятників, обелісків, братніх
могил, могил ветеранів війни карається за законом.
Стаття 18. Посвідчення та нагрудні знаки для осіб,

на яких поширюється чинність цього Закону
Ветеранам війни вручаються посвідчення та нагрудні знаки.
Порядок виготовлення та видачі посвідчень і знаків встановлюється
Кабінетом Міністрів України та міжнародними договорами, в яких
бере участь Україна.( Стаття 18 із змінами, внесеними згідно із Законом N 488/95-ВР
від 22.12.95 )
Стаття 19. Поширення чинності цього Закону на

громадян інших держав
Громадяни інших держав, що перебували в складі колишнього
Союзу РСР, які є ветеранами війни, користуються всіма пільгами і
перевагами, передбаченими цим Законом, у разі переїзду на постійне
місце проживання в Україну.

Стаття 20. Громадські організації та інші об'єднання

ветеранів війни
Громадські організації та інші об'єднання ветеранів війни в
межах своїх повноважень сприяють розробленню рішень органами
законодавчої і виконавчої влади, представляють і захищають законні
інтереси своїх членів у державних органах і громадських
організаціях, здійснюють інші повноваження, передбачені
законодавством України про об'єднання громадян. Органи державної виконавчої влади, місцеві органи державної
виконавчої влади і самоврядування, Уряд Автономної Республіки Крим
у межах своєї компетенції надають ветеранським організаціям
фінансову підтримку, кредити з коштів відповідних бюджетів, а
також безплатно надають будинки, приміщення, обладнання та інше
майно, необхідне для здійснення їх статутних завдань. Ветеранські
організації звільняються від плати за користування комунальними
послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) в межах
середніх норм споживання (надання), телефоном у приміщеннях та
будинках, які вони займають. Підприємства ветеранів війни, на яких не менше ніж 60
процентів від середньоспискової чисельності працюючих становлять
учасники бойових дій та учасники війни, звільняються від сплати
податку на прибуток.( Стаття 20 в редакції Закону N 488/95-ВР від 22.12.95 )
Стаття 21. Нагляд за виконанням цього Закону
Нагляд за додержанням і правильним застосуванням цього Закону
усіма підприємствами, установами, організаціями, посадовими
особами та громадянами здійснюється Генеральним прокурором України
і підпорядкованими йому прокурорами.
Стаття 22. Оскарження рішень підприємств, установ і

організацій, які надають пільги
Рішення підприємств, установ і організацій, які надають
пільги, можуть бути оскаржені до районної державної
адміністрації, виконавчого комітету міської Ради або до районного
(міського) суду. Ветерани війни та особи, на яких поширюється чинність цього
Закону, звільняються від плати за оформлення документів, юридичні
консультації, а також від судових витрат, пов'язаних з розглядом
питань щодо їх соціального захисту.( Стаття 22 в редакції Закону N 488/95-ВР від 22.12.95 )
Стаття 23. Відповідальність посадових осіб і громадян
Посадові особи і громадяни, винні в порушенні законодавства
про соціальний захист ветеранів війни та їх сімей, несуть
відповідальність згідно з законодавством України.

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 22 жовтня 1993 року

N 3551-XII

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: