open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
br> З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про статус ветеранів війни, гарантії

їх соціального захисту

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 45, ст.425 )
( Вводиться в дію Постановою ВР
N 3552-XII ( 3552-12 ) від 22.10.93, ВВР, 1993, N 45, ст.426 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3898-XII ( 3898-12 ) від 01.02.94, ВВР, 1994, N 20, ст.120 )

Цей Закон визначає правовий статус ветеранів війни,
забезпечує створення належних умов для їх життєзабезпечення,
сприяє формуванню в суспільстві шанобливого ставлення до них.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Основні завдання Закону
Закон спрямований на захист ветеранів війни шляхом: створення належних умов для підтримання здоров'я та активного
довголіття; організації соціального та інших видів обслуговування,
зміцнення матеріально-технічної бази створених для цієї мети
закладів і служб та підготовки відповідних спеціалістів; виконання цільових програм соціального і правового захисту
ветеранів війни; надання пільг, переваг та соціальних гарантій у процесі
трудової діяльності відповідно до професійної підготовки і з
урахуванням стану здоров'я.
Стаття 2. Законодавство про статус ветеранів війни та

гарантії їх соціального захисту
Законодавство України про статус ветеранів війни та їх
соціальні гарантії складається з цього Закону та інших актів
законодавства України. Місцеві Ради народних депутатів України, підприємства,
установи та організації мають право за рахунок власних коштів і
благодійних надходжень встановлювати додаткові гарантії щодо
соціального захисту ветеранів війни.
Стаття 3. Міжнародні договори України
Якщо міжнародними договорами або угодами, в яких бере участь
Україна, встановлені більш високі вимоги щодо захисту ветеранів
війни, ніж ті, що їх містить законодавство України, то
застосовуються норми міжнародного договору або міжнародної угоди.

Розділ II
ПОНЯТТЯ І ЗМІСТ СТАТУСУ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ

ТА ОСІБ, НА ЯКИХ ПОШИРЮЄТЬСЯ ЧИННІСТЬ ЦЬОГО ЗАКОНУ
Стаття 4. Ветерани війни
Ветеранами війни є особи, які брали участь у захисті
Батьківщини чи в бойових діях на території інших держав. До ветеранів війни належать: учасники бойових дій, інваліди
війни, учасники війни.
Стаття 5. Учасники бойових дій
Учасниками бойових дій є особи, які брали участь у виконанні
бойових завдань по захисту Батьківщини у складі військових
підрозділів, з'єднань, об'єднань всіх видів і родів військ
Збройних Сил діючої армії (флоту), у партизанських загонах і
підпіллі та інших формуваннях як у воєнний, так і у мирний час *. _______________

* Перелік підрозділів, що входили до складу діючої армії, та
інших формувань визначається Кабінетом Міністрів України.
Стаття 6. Особи, які належать до учасників бойових дій
Учасниками бойових дій визнаються: 1) військовослужбовці, які проходили службу у військових
підрозділах, частинах, штабах і установах, що входили до складу
діючої армії в період громадянської та Великої Вітчизняної воєн,
під час інших бойових операцій по захисту Батьківщини, партизани і
підпільники громадянської та Великої Вітчизняної воєн; 2) учасники бойових дій на території інших країн -
військовослужбовці Радянської Армії, Військово-Морського Флоту,
Комітету державної безпеки, особи рядового, начальницького складу
і військовослужбовці Міністерства внутрішніх справ колишнього
СРСР, працівники відповідних категорій, які за рішенням Уряду
колишнього СРСР проходили службу чи працювали в державах, де в цей
період велися бойові дії. Перелік таких держав, періоди бойових
дій в них ( 63-94-п ) та категорії працівників визначаються
Кабінетом Міністрів України; 3) військовослужбовці, а також особи начальницького і
рядового складу органів Міністерства внутрішніх справ і органів
Комітету державної безпеки колишнього СРСР, які в період Великої
Вітчизняної війни проходили службу у містах, участь в обороні яких
зараховується до вислуги років для призначення пенсії на пільгових
умовах, встановлених для військовослужбовців частин діючої армії; 4) особи вільнонайманого складу Збройних Сил, військ і
органів Міністерства внутрішніх справ і Комітету державної безпеки
колишнього СРСР, які займали штатні посади у військових
підрозділах, частинах, штабах і установах, що входили до складу
діючої армії в період Великої Вітчизняної війни та інші періоди
ведення бойових дій або перебували в ці періоди у містах, участь в
обороні яких зараховується до вислуги років для призначення пенсії
на пільгових умовах, встановлених для військовослужбовців частин
діючої армії; 5) колишні військовослужбовці, особи вільнонайманого складу,
а також колишні бійці винищувальних батальйонів, взводів і загонів
захисту народу та інших формувань, що брали безпосередню участь у
бойових операціях по ліквідації диверсійно-терористичних груп
фашистської Німеччини на території колишнього Союзу РСР; 6) працівники спеціальних формувань Народного комісаріату
шляхів, Народного комісаріату зв'язку, Народного комісаріату
охорони здоров'я, плаваючого складу промислових і транспортних
суден і льотно-підйомного складу авіації Народного комісаріату
рибної промисловості колишнього СРСР, морського і річкового флоту,
льотно-підйомного складу авіації Головного управління Північного
морського шляху, переведені у період Великої Вітчизняної війни на
становище осіб, що перебували у лавах Червоної Армії і виконували
завдання в інтересах армії і флоту в межах тилових кордонів діючих
фронтів або оперативних зон діючих флотів, а також члени екіпажів
суден транспортного флоту, які були захоплені в портах фашистської
Німеччини 22 червня 1941 року на порушення Конвенції про становище
ворожих торгових суден на початку воєнних дій (Гаага - 1907 р.); 7) особи, які в період Великої Вітчизняної війни перебували у
складі частин і підрозділів діючої армії і флоту як сини полків і
юнги до досягнення ними повноліття; 8) особи, які були залучені командуванням військових частин
до розмінування полів та об'єктів народного господарства, та
особи, які на мінних тральщиках брали участь у траленні бойових
мін у територіальних і нейтральних водах у воєнний і повоєнний
час; 9) вояки Української повстанчої армії, які брали участь у
бойових діях проти німецько-фашистських загарбників на тимчасово
окупованій ними території України в 1941-1944 роках, які не
вчинили злочинів проти миру і людства, та ті, що реабілітовані
відповідно до Закону України "Про реабілітацію жертв політичних
репресій в Україні" ( 962-12 ).

Стаття 7. Особи, які належать до інвалідів війни
До інвалідів війни належать особи з числа військовослужбовців
діючої армії і флоту, партизанів, підпільників, працівників і
колгоспників, інвалідність яких настала внаслідок поранення,
контузії чи каліцтва, одержаних при захисті Батьківщини, виконанні
інших обов'язків військової служби (службових обов'язків), або
захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті, у
партизанських загонах і з'єднаннях, підпільних організаціях і
групах та інших формуваннях, визнаних такими законодавством
України, в районі воєнних дій, на прифронтових дільницях
залізниць, на спорудженні оборонних рубежів, військово-морських
баз та аеродромів в період Великої Вітчизняної війни чи з участю у
бойових діях у мирний час. До інвалідів війни належать також особи з числа: 1) військовослужбовців, осіб вільнонайманого складу, які
стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва,
одержаних при захисті Батьківщини, при виконанні інших обов'язків
військової служби чи внаслідок захворювання, пов'язаного з
перебуванням на фронті в інші періоди, а також інваліди з числа
партизанів громадянської війни; 2) осіб начальницького і рядового складу органів Міністерства
внутрішніх справ і органів Комітету державної безпеки колишнього
СРСР, Міністерства внутрішніх справ України і Служби безпеки
України та інших військових формувань, які стали інвалідами
внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання,
одержаних при виконанні службових обов'язків; 3) малолітніх (яким на момент ув'язнення не виповнилося 14
років) в'язнів фашистських концтаборів та інших місць примусового
тримання; 4) осіб, які стали інвалідами внаслідок поранень чи інших
ушкоджень здоров'я, одержаних у районах бойових дій в період
Великої Вітчизняної війни та від вибухових речовин у повоєнний
період, а також при виконанні робіт по розмінуванню; 5) військовослужбовців, осіб вільнонайманого складу, а також
колишніх бійців винищувальних батальйонів, взводів і загонів
захисту народу та інших осіб, які брали безпосередню участь у
бойових операціях по ліквідації диверсійно-терористичних груп на
території колишнього Союзу РСР і стали інвалідами внаслідок
поранення, контузії або каліцтва, одержаних при виконанні
службових обов'язків у цих батальйонах, взводах і загонах в період
з 22 червня 1941 року по 31 грудня 1954 року; 6) учасників бойових дій на території інших держав, які стали
інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або
захворювання, пов'язаного з перебуванням в цих державах.

Стаття 8. Учасники війни
Учасниками війни визнаються військовослужбовці, які в період
війни проходили військову службу у Збройних Силах колишнього СРСР,
трудівники тилу, а також інші особи, передбачені цим Законом.
Стаття 9. Особи, які належать до учасників війни
Учасниками війни вважаються: 1) військовослужбовці, які проходили військову службу у
Збройних Силах колишнього СРСР в період Великої Вітчизняної війни
1941-1945 років; 2) особи, які працювали у період Великої Вітчизняної війни в
тилу - на підприємствах, в установах, організаціях і колгоспах; 3) члени груп самозахисту об'єктових і аварійних команд
місцевої протиповітряної оборони, народного ополчення, що діяли в
період Великої Вітчизняної війни; 4) особи, які у період Великої Вітчизняної війни перебували в
складі армії і флоту як сини полків та юнги до досягнення
повноліття; 5) колишні в'язні концтаборів, гетто та інших місць
примусового тримання в період другої світової війни; особи, які
були насильно вивезені з території колишнього СРСР у період
Великої Вітчизняної війни на території держав, що були в стані
війни з СРСР або окуповані фашистською Німеччиною, якщо вони не
вчинили в цей період злочинів проти Батьківщини; 6) працівники сфери культурного обслуговування фронтів, які
виступали перед воїнами діючої армії (флоту) в період Великої
Вітчизняної війни; 7) особи, які в період з 8 вересня 1941 року по 27 січня 1944
року працювали на підприємствах, в установах і організаціях міста
Ленінграда і нагороджені медаллю "За оборону Ленінграда" та особи,
нагороджені знаком "Жителю блокадного Ленінграда"; 8) працівники, які на контрактній основі направлялись на
роботу в Республіку Афганістан у період з 1 грудня 1979 року по
грудень 1989 року і не входили до складу обмеженого контингенту
радянських військ.
Стаття 10. Особи, на яких поширюється чинність цього

Закону
Чинність цього Закону поширюється на: 1) сім'ї військовослужбовців, партизанів, підпільників,
учасників бойових дій на території інших держав, прирівняних до
них осіб, перелічених у статтях 6 і 9, які загинули (пропали
безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва,
одержаних при захисті Батьківщини або при виконанні інших
обов'язків військової служби (службових обов'язків), а також
внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті чи на
території інших держав впродовж воєнних дій та конфліктів; сім'ї загиблих під час Великої Вітчизняної війни осіб з числа
особового складу груп самозахисту об'єктових та аварійних команд
місцевої протиповітряної оборони, сім'ї загиблих працівників
госпіталів і лікарень міст Ленінграда, Сталінграда, Одеси,
Севастополя. До членів сімей загиблих (тих, які пропали безвісти)
військовослужбовців, партизанів та інших осіб, перелічених у цій
статті, належать: утриманці загиблого або того, хто пропав безвісти, яким у
зв'язку з цим виплачується пенсія; батьки; подружжя, яке не взяло повторний шлюб, незалежно від того
виплачується йому пенсія чи ні; діти, які не мають своїх сімей; діти, які мають свої сім'ї, але стали інвалідами до
досягнення повноліття; діти, батьки яких загинули або пропали безвісти; 2) дружин (чоловіків) померлих інвалідів Великої Вітчизняної
війни, а також дружин (чоловіків) померлих учасників війни і
бойових дій, партизанів і підпільників, визнаних за життя
інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з
інших причин, які не одружилися вдруге.
Стаття 11. Особи, які мають особливі заслуги

перед Батьківщиною
Особами, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною,
вважаються Герої Радянського Союзу, особи, нагороджені орденом
Слави трьох ступенів, а також Герої Соціалістичної Праці, які
удостоєні цього звання в період Великої Вітчизняної війни
1941-1945 років.

Розділ III
ПІЛЬГИ ВЕТЕРАНАМ ВІЙНИ ТА ГАРАНТІЇ

ЇХ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
( Установити, що пільги щодо прибуткового податку учасникам
бойових дій, інвалідам війни, особам, які мають особливі заслуги
перед Батьківщиною, та особам, на яких поширюється чинність Закону
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту", надаються в межах п'ятнадцяти неоподатковуваних
мінімумів доходів за кожний повний місяць згідно із Законом
N 3898-12 від 01.02.94 )
Стаття 12. Пільги учасникам бойових дій
Учасникам бойових дій (статті 5, 6) надаються такі пільги: 1) безплатне одержання ліків за рецептами лікарів; 2) першочергове безплатне зубопротезування (за винятком
протезування з дорогоцінних металів); 3) безплатне щорічне забезпечення санаторно-курортним
лікуванням, а також компенсація вартості самостійного
санаторно-курортного лікування; 4) 75-процентна знижка плати за жилу площу в межах норм,
передбачених чинним законодавством; 5) 75-процентна знижка плати за користування комунальними
послугами (газом, електроенергією та іншими послугами); 6) 75-процентна знижка вартості палива, в тому числі рідкого,
в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які
проживають у будинках, що не мають центрального опалення; 7) безплатний проїзд всіма видами міського пасажирського
транспорту (за винятком таксі), автомобільним транспортом
загального користування (за винятком таксі) в сільській
місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського
сполучення та автобусами приміських маршрутів в межах області
(Республіки Крим) за місцем проживання; 8) користування при виході на пенсію чи зміні місця роботи
поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені за
попереднім місцем роботи; 9) щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням
необхідних спеціалістів; 10) першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних
закладах, аптеках та першочергова госпіталізація; 11) виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі
100 процентів середньої заробітної плати незалежно від стажу
роботи; 12) використання чергової щорічної відпустки у зручний для
них час, а також одержання додаткової відпустки без збереження
заробітної плати строком до двох тижнів на рік; 13) переважне право на залишення на роботі при скороченні
чисельності чи штату працівників у зв'язку із змінами в
організації виробництва і праці та на працевлаштування у разі
ліквідації підприємства, установи, організації; 14) першочергове забезпечення жилою площею осіб, які
потребують поліпшення житлових умов, та першочергове відведення
земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва,
садівництва і городництва, першочерговий ремонт жилих будинків і
квартир цих осіб та забезпечення їх паливом. Учасники бойових дій, які дістали поранення, контузію або
каліцтво під час участі в бойових діях чи при виконанні обов'язків
військової служби, забезпечуються жилою площею, у тому числі за
рахунок жилої площі, що передається міністерствами, іншими
центральними органами державної виконавчої влади, підприємствами
та організаціями у розпорядження місцевих Рад народних депутатів
України та місцевих державних адміністрацій, - протягом двох років
з дня взяття на квартирний облік; 15) одержання позики на індивідуальне (кооперативне) житлове
будівництво з погашенням її протягом 10 років починаючи з п'ятого
року після закінчення будівництва, а також одержання позики для
будівництва або придбання дачних будинків і благоустрою садових
ділянок; 16) першочергове право на вступ до житлово-будівельних
(житлових) кооперативів, кооперативів по будівництву та
експлуатації колективних гаражів, стоянок для транспортних засобів
та їх технічне обслуговування, до садівницьких товариств, на
придбання матеріалів для індивідуального будівництва і садових
будинків; 17) безплатний проїзд один раз на два роки (туди і назад)
залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним
транспортом, незалежно від наявності залізничного сполучення, або
проїзд один раз на рік (туди і назад) вказаними видами транспорту
з 50-процентною знижкою; 18) звільнення від сплати прибуткового податку з усіх
одержуваних ними доходів, податку з власників транспортних
засобів, земельного податку; 19) позачергове користування всіма послугами зв'язку та
позачергове встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів
(оплата у розмірі 20 процентів від тарифів вартості основних та 50
процентів - додаткових робіт). Абонементна плата за користування
телефоном встановлюється у розмірі 50 процентів від затверджених
тарифів; 20) першочергове обслуговування підприємствами, установами та
організаціями служби побуту, громадського харчування,
житлово-комунального господарства, міжміського транспорту; 21) позачергове влаштування до закладів соціального захисту
населення, а також обслуговування службами соціального захисту
населення вдома. У разі неможливості здійснення такого
обслуговування закладами соціального захисту населення
відшкодовуються витрати, пов'язані з доглядом за цим ветераном
війни, в порядку і розмірах, встановлених чинним законодавством; 22) учасникам бойових дій на території інших держав надається
право на позаконкурсний вступ до вищих навчальних закладів та
переважне право на вступ до професійно-технічних навчальних
закладів і на курси для одержання відповідних професій. За бажанням учасників бойових дій їм замість пільг,
передбачених пунктами 2-6 цієї статті, може надаватися грошова
компенсація. Розмір і порядок надання компенсації визначаються
Кабінетом Міністрів України. Учасникам бойових дій пенсії підвищуються в розмірі
мінімальної пенсії за віком.

Стаття 13. Пільги інвалідам війни
Інвалідам війни та прирівняним до них особам (стаття 7)
надаються такі пільги: 1) безплатне одержання ліків за рецептами лікарів; 2) позачергове безплатне зубопротезування (за винятком
протезування з дорогоцінних металів), безплатне забезпечення
іншими протезами і протезно-ортопедичними виробами; 3) безплатне позачергове щорічне забезпечення
санаторно-курортним лікуванням. Інваліди війни забезпечуються путівками відповідно органами
соціального захисту населення, охорони здоров'я, Міністерства
оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби
безпеки України, Державним комітетом у справах охорони державного
кордону України та іншими органами за місцем перебування на
обліку. За бажанням інвалідів замість путівки до санаторію,
профілакторію або будинку відпочинку вони можуть один раз на два
роки одержувати грошову компенсацію: інваліди війни I-II груп - у
розмірі середньої вартості путівки, інваліди війни III групи - 75
процентів середньої вартості путівки; 4) 100-процентна знижка плати за жилу площу в межах норм,
передбачених чинним законодавством; 5) 100-процентна знижка плати за користування комунальними
послугами, газом, електроенергією та іншими послугами; 6) 100-процентна знижка вартості палива, в тому числі
рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню, для
осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального
опалення; 7) безплатний проїзд всіма видами міського пасажирського
транспорту (за винятком таксі), автомобільним транспортом
загального користування (за винятком таксі) в сільській
місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського
сполучення та автобусами приміських маршрутів в межах області
(Республіки Крим) за місцем проживання. Це право поширюється і на
особу, яка супроводжує інваліда I групи; 8) позачерговий безплатний капітальний ремонт власних жилих
будинків і першочерговий поточний ремонт жилих будинків і квартир; 9) позачергове обслуговування амбулаторно-поліклінічними
закладами, а також позачергова госпіталізація. 10) позачергове безплатне встановлення квартирних телефонів і
позачергове користування всіма послугами зв'язку. Абонементна
плата за користування квартирним телефоном встановлюється у
розмірі 50 процентів від затверджених тарифів; 11) користування при виході на пенсію чи зміні місця роботи
поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені за
попереднім місцем роботи; 12) право на щорічне медичне обстеження і диспансеризацію із
залученням необхідних спеціалістів; 13) позачергове працевлаштування за спеціальністю відповідно
до підготовки та висновків медико-соціальної експертизи. Праця інвалідів війни регулюється відповідними нормами
законодавства України про працю і соціальний захист інвалідів; 14) переважне право на залишення на роботі при скороченні
чисельності чи штату працівників у зв'язку із змінами в
організації виробництва і праці та на працевлаштування у разі
ліквідації підприємств, установ, організацій; 15) виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності працюючим
інвалідам війни в розмірі 100 процентів середньої заробітної плати
незалежно від стажу роботи; 16) виплата працюючим інвалідам допомоги по тимчасовій
непрацездатності до 4 місяців підряд або до 5 місяців протягом
календарного року, а також допомоги по державному соціальному
страхуванню за весь період перебування в санаторії з урахуванням
проїзду туди і назад у разі, коли для лікування не вистачає
щорічної і додаткової відпусток; 17) використання чергової щорічної відпустки у зручний для
них час, а також одержання додаткової відпустки без збереження
заробітної плати строком до двох тижнів на рік; 18) позачергове забезпечення житлом осіб, які потребують
поліпшення житлових умов, у тому числі за рахунок жилої площі, що
передається міністерствами, іншими центральними органами державної
виконавчої влади, підприємствами та організаціями у розпорядження
місцевих Рад народних депутатів України та місцевих державних
адміністрацій. Особи, зазначені в цій статті, забезпечуються жилою
площею протягом двох років з дня взяття на квартирний облік, а
інваліди І групи з числа учасників бойових дій на території інших
країн - протягом року. Органи державної виконавчої влади, виконавчі комітети
місцевих Рад народних депутатів зобов'язані подавати допомогу
інвалідам війни у будівництві індивідуальних жилих будинків.
Земельні ділянки для індивідуального житлового будівництва,
садівництва і городництва відводяться зазначеним особам у
першочерговому порядку; 19) одержання позики на індивідуальне (кооперативне) житлове
будівництво з погашенням протягом 10 років починаючи з п'ятого
року після закінчення будівництва, а також позики на будівництво
або придбання дачних будинків і благоустрій садових ділянок; 20) першочергове право на вступ до житлово-будівельних
(житлових) кооперативів, кооперативів по будівництву та
експлуатації колективних гаражів, стоянок для транспортних засобів
та їх технічне обслуговування, до садівницьких товариств, на
придбання матеріалів для індивідуального будівництва і садових
будинків. Гаражі, стоянки для транспортних засобів інвалідів
війни, які мають медичні показання на забезпечення транспортом, як
правило, споруджуються поблизу будинків; 21) інвалідам I і II груп надається право безплатного проїзду
один раз на рік (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або
міжміським автомобільним транспортом, а особам, які супроводжують
інвалідів I групи (не більше одного супроводжуючого), та інвалідам
III групи - 50-процентна знижка вартості проїзду один раз на рік
(туди і назад) вказаними видами транспорту; 22) позачергове безплатне забезпечення автомобілем
"Запорожець" (при наявності медичних показань) у порядку, який
визначається Кабінетом Міністрів України; 23) звільнення від сплати податків, зборів і мита всіх видів
та земельного податку; 24) звільнення від орендної плати за нежилі приміщення, що
орендуються інвалідами війни під гаражі для спеціальних засобів
пересування (автомобілів, мотоколясок, велоколясок тощо); 25) позачергове влаштування до закладів соціального захисту
населення, а також обслуговування службами соціального захисту
населення вдома. У разі неможливості здійснення такого
обслуговування закладами соціального захисту населення
відшкодовуються витрати, пов'язані з доглядом за цим інвалідом, в
порядку і розмірах, встановлених чинним законодавством; 26) позачергове обслуговування підприємствами, установами,
організаціями служби побуту, громадського харчування,
житлово-комунального господарства, міжміського транспорту; За бажанням інвалідів війни їм замість пільг, передбачених
пунктами 2-6 цієї статті, може надаватися грошова компенсація.
Розмір і порядок надання компенсації визначаються Кабінетом
Міністрів України. Інвалідам війни пенсії підвищуються: інвалідам I, II груп - у
розмірі трьох мінімальних пенсій за віком, III групи - півтори
мінімальних пенсії за віком.

Стаття 14. Пільги для учасників війни
Учасникам війни (статті 8, 9) надаються такі пільги: 1) безплатне одержання ліків за рецептами лікарів; 2) безплатне першочергове зубопротезування (за винятком
протезування з дорогоцінних металів); 3) безплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням -
один раз на два роки, а також компенсація вартості самостійного
санаторно-курортного лікування; 4) 50-процентна знижка плати за жилу площу в межах норм,
передбачених чинним законодавством; 5) 50-процентна знижка плати за користування комунальними
послугами (газ, електроенергія та інші види послуг); 6) 50-процентна знижка вартості палива, в тому числі
рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню, для
осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального
опалення; 7) безплатний проїзд всіма видами міського пасажирського
транспорту (за винятком таксі), автомобільним транспортом
загального користування (за винятком таксі) в сільській
місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського
сполучення та автобусами приміських маршрутів в межах області
(Республіки Крим) за місцем проживання; 8) користування при виході на пенсію чи зміні місця роботи
поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені за
попереднім місцем роботи; 9) щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням
необхідних спеціалістів; 10) першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних
закладах, аптеках та першочергова госпіталізація; 11) виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі
100 процентів середньої заробітної плати незалежно від стажу
роботи; 12) використання чергової відпустки у зручний для них час;
одержання додаткової відпустки без збереження заробітної плати
строком до двох тижнів на рік; 13) першочергове забезпечення жилою площею осіб, які
потребують поліпшення житлових умов, та першочергове відведення
земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва,
садівництва і городництва, першочерговий ремонт жилих будинків і
квартир цих осіб та забезпечення їх паливом; 14) одержання позики на індивідуальне (кооперативне) житлове
будівництво з погашенням її протягом 10 років починаючи з п'ятого
року після закінчення будівництва, а також одержання позики для
будівництва або придбання дачних будинків і благоустрою садових
ділянок; 15) першочергове право на вступ до житлово-будівельних
(житлових) кооперативів, кооперативів по будівництву та
експлуатації колективних гаражів, до садівницьких товариств, на
придбання матеріалів для індивідуального будівництва і садових
будинків, технічне обслуговування та забезпечення стоянками
транспортних засобів; 16) безплатний проїзд один раз на два роки (туди і назад)
залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним
транспортом незалежно від наявності залізничного сполучення або
проїзд один раз на рік (туди і назад) вказаними видами транспорту
з 50-процентною знижкою; 17) звільнення від сплати прибуткового податку з усіх
одержуваних доходів, податку з власників транспортних засобів,
земельного податку; 18) позачергове користування всіма послугами зв'язку та
позачергове встановлення телефонів (оплата у розмірі 20 процентів
від тарифів вартості основних та 50 процентів - додаткових робіт).
Абонементна плата за користування телефоном встановлюється у
розмірі 50 процентів від затверджених тарифів. Порядок користування послугами та оплати за встановлення
квартирних телефонів визначається Кабінетом Міністрів України; 19) першочергове обслуговування підприємствами, установами та
організаціями служби побуту, громадського харчування,
житлово-комунального господарства, міжміського транспорту; 20) позачергове влаштування до закладів соціального захисту
населення, а також обслуговування службами соціального захисту
населення вдома. У разі неможливості здійснення такого
обслуговування закладами соціального захисту населення
відшкодовуються витрати, пов'язані з доглядом за учасником війни,
в порядку і розмірах, що визначаються Кабінетом Міністрів України. За бажанням учасників війни замість пільг, передбачених
пунктами 2-6 цієї статті, може надаватися грошова компенсація.
Розмір і порядок надання компенсації визначаються Кабінетом
Міністрів України. Учасникам війни пенсії підвищуються на 50 процентів
мінімальної пенсії за віком.

Стаття 15. Пільги особам, на яких поширюється чинність

цього Закону
Особам, на яких поширюється чинність цього Закону (стаття
10), надаються такі пільги: 1) безплатне одержання ліків за рецептами лікарів; 2) безплатне першочергове зубопротезування (за винятком
протезування з дорогоцінних металів); 3) безплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням один
раз на два роки, а також компенсація вартості самостійного
санаторно-курортного лікування; 4) 50-процентна знижка плати за жилу площу в межах норм,
передбачених чинним законодавством; 5) 50-процентна знижка плати за користування комунальними
послугами (газом, електроенергією та іншими послугами); 6) 50-процентна знижка вартості палива, в тому числі рідкого,
в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які
проживають у будинках, що не мають центрального опалення; 7) безплатний проїзд всіма видами міського пасажирського
транспорту (за винятком таксі), автомобільним транспортом
загального користування (за винятком таксі) в сільській
місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського
сполучення та автобусами приміських маршрутів в межах області
(Республіки Крим) за місцем проживання; 8) позачерговий безплатний капітальний ремонт власних жилих
будинків і першочерговий поточний ремонт жилих будинків і квартир; 9) користування при виході на пенсію чи зміні місця роботи
поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені за
попереднім місцем роботи; 10) щорічне медичне обстеження і диспансеризація із
залученням необхідних спеціалістів; 11) першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних
закладах, аптеках та першочергова госпіталізація; 12) виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі
100 процентів середньої заробітної плати незалежно від стажу
роботи; 13) використання чергової щорічної відпустки у зручний для
них час; одержання додаткової відпустки без збереження заробітної
плати строком до двох тижнів на рік; 14) переважне право на залишення на роботі при скороченні
чисельності чи штату працівників у зв'язку із змінами в
організації виробництва і праці та на працевлаштування в разі
ліквідації підприємства, установи, організації; 15) позачергове забезпечення жилою площею осіб, які
потребують поліпшення житлових умов, у тому числі за рахунок жилої
площі, що передається міністерствами, іншими центральними органами
державної виконавчої влади, підприємствами та організаціями у
розпорядження місцевих Рад народних депутатів України та місцевих
державних адміністрацій. Органи державної виконавчої влади, виконавчі комітети
місцевих Рад народних депутатів зобов'язані подавати допомогу
інвалідам війни і сім'ям загиблих військовослужбовців у
будівництві індивідуальних жилих будинків. Земельні ділянки для
індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва
відводяться зазначеним особам у першочерговому порядку; 16) одержання позики на індивідуальне (кооперативне) житлове
будівництво з погашенням її протягом 10 років починаючи з п'ятого
року після закінчення будівництва, а також одержання позики для
будівництва або придбання дачних будинків і благоустрою садових
ділянок; 17) першочергове право на вступ до житлово-будівельних
(житлових) кооперативів, кооперативів по будівництву та
експлуатації колективних гаражів, до садівницьких товариств, на
придбання матеріалів для індивідуального будівництва і садових
будинків, технічне обслуговування та забезпечення стоянками
транспортних засобів; 18) безплатний проїзд один раз на два роки (туди і назад)
залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним
транспортом незалежно від наявності залізничного сполучення або
проїзд один раз на рік (туди і назад) вказаними видами транспорту
з 50-процентною знижкою; 19) звільнення від сплати прибуткового податку з усіх
одержуваних доходів, податку з власників транспортних засобів,
земельного податку; 20) позачергове користування всіма послугами зв'язку та
позачергове встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів
(оплата у розмірі 20 процентів від тарифів вартості основних та 50
процентів - додаткових робіт). Абонементна плата за користування
телефоном встановлюється у розмірі 50 процентів від затверджених
тарифів. Порядок користування послугами зв'язку та оплати за
встановлення квартирних телефонів визначається Кабінетом Міністрів
України; 21) першочергове обслуговування підприємствами, установами та
організаціями служби побуту, громадського харчування,
житлово-комунального господарства, міжміського транспорту; 22) позачергове влаштування до закладів соціального захисту
населення, а також обслуговування службами соціального захисту
населення вдома. У разі неможливості здійснення такого
обслуговування закладами соціального захисту населення
відшкодовуються витрати, пов'язані з доглядом за ветераном війни,
в порядку і розмірах, що визначаються Кабінетом Міністрів України. За бажанням зазначених вище осіб їм замість пільг,
передбачених пунктами 2-6 цієї статті, може надаватися грошова
компенсація. Розмір і порядок надання компенсації визначаються
Кабінетом Міністрів України. Членам сімей загиблих військовослужбовців і прирівняним до
них особам, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій і
війни пенсії підвищуються на 50 процентів мінімальної пенсії за
віком.

Стаття 16. Пільги для осіб, які мають особливі заслуги

перед Батьківщиною
Особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною (стаття
11) надаються такі пільги: 1) надбавки до пенсій, які вони отримують, у розмірі 200
процентів мінімальної пенсії за віком; 2) звільнення від сплати всіх видів податків, зборів, мита
та інших платежів до бюджету; 3) першочергове безплатне особисте і безплатне членів сім'ї
(дружини (чоловіка) і дітей віком до 18 років) обслуговування в
амбулаторно-поліклінічних закладах усіх типів та видів,
позачергова безплатна особиста і безплатна членів сім'ї (дружини
(чоловіка) і дітей віком до 18 років) госпіталізація і лікування у
стаціонарах, госпіталях, лікарнях, а також збереження безплатного
обслуговування зазначених осіб у поліклініках та інших медичних
закладах, до яких вони були прикріплені у період роботи до виходу
на пенсію. Зазначені пільги зберігаються за одним із подружжя, що
пережило, і дітьми віком до 18 років; 4) першочергове безплатне забезпечення ліками, що придбані за
рецептами лікаря, доставка за його висновком ліків додому; 5) безплатне виготовлення і ремонт зубних протезів (крім
виготовлених з дорогоцінних металів); 6) першочергове одержання в поліклініці чи за місцем
останньої роботи безплатної путівки у санаторій, профілакторій або
будинок відпочинку один раз на рік, а членам їх сімей (дружині
(чоловіку) і дітям віком до 18 років) - за 25 процентів вартості.
При цьому путівки для санаторно-курортного лікування в санаторіях,
профілакторіях і будинках відпочинку виділяються за пільговими
цінами, передбаченими для працівників тих міністерств та інших
центральних органів державної виконавчої влади, у віданні яких
знаходяться зазначені санаторно-курортні заклади. Усі види
медичного обслуговування у санаторіях, профілакторіях і будинках
відпочинку, а також харчування надаються безплатно. Особам, що
одержали путівки для санаторно-курортного лікування відповідно до
цієї статті, надається право безплатного проїзду до місця
лікування і назад залізничним транспортом у двомісному купе
спальних вагонів швидких і пасажирських поїздів, повітряним або
водним транспортом у каютах 1 класу. Зазначені пільги зберігаються
за одним із подружжя, що пережило; 7) звільнення передбачених цією статтею осіб і членів їх
сімей, що спільно проживають з ними, від квартирної плати,
незалежно від форми власності житлового фонду, оплати комунальних
послуг (водопостачання, каналізація, газ, електроенергія, гаряче
водопостачання, центральне опалення, а в будинках, що не мають
центрального опалення, - надання палива, придбаного у межах норм,
встановлених для продажу населенню, та інші види комунальних
послуг), від плати за користування домашнім телефоном і
позавідомчою охоронною сигналізацією житла незалежно від виду
житлового фонду. Зазначені пільги зберігаються за одним із
подружжя, що пережило, і батьками Героїв Радянського Союзу, повних
кавалерів ордена Слави, а також Героїв Соціалістичної Праці; 8) першочергове поліпшення житлових умов при наданні житла у
будинках державного, у тому числі відомчого, і громадського
житлового фонду з наданням при цьому додаткової жилої площі до 20
квадратних метрів; 9) звільнення від оплати послуг за оформлення документів на
право власності на квартиру при її приватизації; 10) безплатний капітальний ремонт жилих будинків (квартир),
що знаходяться у їх власності, або компенсація витрат на його
проведення при виконанні власними силами відповідно до Положення
про систему технічного обслуговування, ремонту та реконструкції
жилих будинків; 11) першочерговий відпуск місцевих будівельних матеріалів на
будівництво індивідуальних жилих будинків і на капітальний ремонт
житла; 12) позачергове користування всіма видами послуг зв'язку,
позачергове і безплатне встановлення домашніх телефонів,
позачергове і безплатне обладнання житла засобами позавідомчої
охоронної сигналізації; 13) першочергове придбання акцій за їх номінальною вартістю
на суму і за рахунок виданих Герою Радянського Союзу, повному
кавалеру ордена Слави, Герою Соціалістичної Праці, членам їх
сімей, що спільно проживають з ними, приватизаційних майнових
сертифікатів; 14) першочергове придбання за рахунок власних коштів акцій за
їх номінальною вартістю на половину суми виданих зазначеним в цій
статті особам і членам їх сімей, що спільно проживають з ними,
приватизаційних майнових сертифікатів; 15) безплатний проїзд один раз на рік (туди і назад)
залізничним транспортом у двомісному купе спальних вагонів
швидких і пасажирських поїздів, водним транспортом у каютах 1
класу (на місцях першої категорії) експресних і пасажирських
ліній, повітряним або міжміським автомобільним транспортом; 16) безплатне користування внутріміським транспортом
(трамваєм, автобусом, тролейбусом, метрополітеном, водними
переправами) і поїздами приміського сполучення, а в сільській
місцевості - автобусами внутріобласних ліній; 17) позачергове придбання квитків на всі види залізничного,
водного, повітряного і автомобільного транспорту; 18) щомісячна виплата грошової компенсації витрат на
автомобільне паливо з розрахунку 50 літрів високооктанового
бензину на місяць відповідно до діючих цін на паливо; 19) позачергове користування усіма видами послуг підприємств
торговельно-побутового обслуговування, при відвідуванні
культурно-видовищних і спортивно-оздоровчих закладів; 20) переважне право на залишення на роботі при скороченні
чисельності чи штату працівників незалежно від часу роботи на
даному підприємстві, в установі чи організації, першочергове
працевлаштування при ліквідації підприємства, установи чи
організації; 21) безплатне навчання і перенавчання нових професій за
місцем роботи в учбових закладах системи державної підготовки і
перепідготовки кадрів, а також у платних навчальних закладах і на
курсах; 22) надання зазначеним особам щорічної оплачуваної відпустки,
а також додаткової відпустки без збереження заробітної плати
терміном до трьох тижнів на рік у зручний для них час; 23) безплатне поховання з військовими почестями померлого
(загиблого) Героя Радянського Союзу, повного кавалера ордена
Слави, Героя Соціалістичної Праці; 24) спорудження на могилі померлого (загиблого) надгробка за
встановленим Урядом України зразком. Додаткові витрати, пов'язані
із зміною встановленого Урядом України зразка надгробка,
оплачуються сім'єю померлого (загиблого) чи
організацією-спонсором; 25) виплата дружині (чоловіку) і дітям віком до 18 років в
разі смерті (загибелі) одноразової допомоги у розмірі 20
мінімальних заробітних плат, встановлених законодавством на день
смерті (загибелі).

Розділ IV
ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 17. Фінансування витрат, пов'язаних з введенням

в дію цього Закону
Фінансування витрат, пов'язаних з введенням в дію цього
Закону, здійснюється за рахунок коштів державного та місцевого
бюджетів.( Частину першу статті 17 виправлено згідно з поправкою в
ВВР, 1993, N 50 ) Підприємства і організації, які виділяють благодійні кошти на
потреби соціального захисту ветеранів війни, звільняються від
оподаткування їх виробничої діяльності на суму цієї допомоги. Витрати на поховання ветеранів війни, зазначених у цьому
Законі, здійснюються за рахунок коштів державного бюджету у
порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України. Підприємства, установи і організації, де працювали ветерани
війни, подають допомогу в організації та фінансуванні ритуальних
послуг при похованні ветеранів. Могили ветеранів є недоторканними і охороняються законом.
Неповага до державних нагород, пам'ятників, обелісків, братніх
могил, могил ветеранів війни карається за законом.
Стаття 18. Посвідчення та нагрудні знаки для осіб,

на яких поширюється чинність цього Закону
Ветеранам війни вручаються посвідчення та нагрудні знаки.
Порядок виготовлення та видачі посвідчень і знаків встановлюється
Кабінетом Міністрів України.
Стаття 19. Поширення чинності цього Закону на

громадян інших держав
Громадяни інших держав, що перебували в складі колишнього
Союзу РСР, які є ветеранами війни, користуються всіма пільгами і
перевагами, передбаченими цим Законом, у разі переїзду на постійне
місце проживання в Україну.

Стаття 20. Громадські організації та інші об'єднання

ветеранів війни
Громадські організації та інші об'єднання ветеранів війни в
межах своїх повноважень сприяють виробленню рішень органами
законодавчої і виконавчої влади, представляють і захищають законні
інтереси своїх членів у державних органах і громадських
організаціях, здійснюють інші повноваження, передбачені
законодавством України про об'єднання громадян. Органи державної виконавчої влади, Рада Міністрів Республіки
Крим, місцеві Ради народних депутатів України у межах своєї
компетенції надають ветеранським організаціям фінансову підтримку,
кредити з коштів відповідних бюджетів, можуть безплатно або на
пільгових умовах надавати будинки, приміщення, обладнання та інше
майно, необхідне для здійснення їх статутних завдань. Підприємства ветеранів війни, на яких працює не менше 60
процентів учасників бойових дій від середньоспискової чисельності
працюючих, звільняються від сплати податку на прибуток.
Стаття 21. Нагляд за виконанням цього Закону
Нагляд за додержанням і правильним застосуванням цього Закону
усіма підприємствами, установами, організаціями, посадовими
особами та громадянами здійснюється Генеральним прокурором України
і підпорядкованими йому прокурорами.
Стаття 22. Оскарження рішень підприємств, установ

і організацій, які надають пільги
Скаргу на рішення підприємства, установи і організації, які
надають пільги, може бути подано до районної державної
адміністрації, виконавчого комітету міської Ради народних
депутатів або районного (міського) народного суду.
Стаття 23. Відповідальність посадових осіб і громадян
Посадові особи і громадяни, винні в порушенні законодавства
про соціальний захист ветеранів війни та їх сімей, несуть
відповідальність згідно з законодавством України.

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 22 жовтня 1993 року

N 3551-XII

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: