open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 15/14 від 16.01.2001 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

5 лютого 2001 р.

за N 102/5293

Про затвердження Порядку нарахування частини прибутку
(дивідендів) на акції, що належать державі в статутних фондах

відкритих акціонерних товариств, створених у процесі
корпоратизації підприємств Міністерства оборони України, та її

перерахування до Державного бюджету України

На виконання статті 16 Закону України "Про особливості
приватизації підприємств, що належать до сфери управління
Міністерства оборони України" ( 1741-14 ) Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Порядок нарахування частини прибутку
(дивідендів) на акції, що належать державі в статутних фондах
відкритих акціонерних товариств, створених у процесі
корпоратизації підприємств Міністерства оборони України, та її
перерахування до Державного бюджету України (додається).
2. Департаменту по бюджету Міністерства фінансів України
(Управління державного бюджету та бюджетної політики) підготувати
та подати в установленому порядку проект наказу Міністерства
фінансів щодо доповнення бюджетної класифікації України кодом
класифікації доходів бюджету для обліку надходжень частини
прибутку (дивідендів), нарахованої на акції, що належать державі в
статутних фондах відкритих акціонерних товариств, створених у
процесі корпоратизації підприємств Міністерства оборони України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Державне
казначейство України та Головне управління економіки Міністерства
оборони України.
Міністр фінансів України І.О.Мітюков
Міністр оборони України О.І.Кузьмук
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

та Міністерства оборони України

16.01.2001 N 15/14
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

5 лютого 2001 р.

за N 102/5293
ПОРЯДОК

нарахування частини прибутку (дивідендів) на акції, що
належать державі в статутних фондах відкритих акціонерних
товариств, створених у процесі корпоратизації підприємств
Міністерства оборони України, та її перерахування до Державного

бюджету України
1. Відповідно до статті 16 Закону України "Про особливості
приватизації підприємств, що належать до сфери управління
Міністерства оборони України" ( 1741-14 ) до Державного бюджету
України перераховується частина прибутку (дивіденди), нарахована
на акції, що належать державі в статутних фондах відкритих
акціонерних товариств, створених у процесі корпоратизації
підприємств Міністерства оборони України. Сума частини прибутку (дивідендів), що підлягає перерахуванню
до Державного бюджету України, визначається шляхом множення суми
чистого прибутку, визначеного за даними бухгалтерського обліку, на
частку державного майна в статутному фонді акціонерного товариства
(у відсотках), зареєстрованого в установленому порядку. 2. Акціонерне товариство за результатами роботи щокварталу,
протягом двох тижнів після закінчення кварталу, накопичувальним
підсумком з початку року, повідомляє Головне управління економіки
Міноборони про очікувану суму частини прибутку (дивідендів) за
звітний період і подає йому відповідний розрахунок за формою
згідно з додатком до цього Порядку. 3. Перерахування частини прибутку (дивідендів) до Державного
бюджету України здійснюється на підставі рішення загальних зборів
акціонерів про нарахування частини прибутку (дивідендів) за
підсумками року, яке приймається до 1 травня року, наступного за
звітним. Копія рішення має бути засвідчена виконавчим органом
акціонерного товариства і надіслана Головному управлінню економіки
Міноборони в 5-денний термін з моменту прийняття цього рішення. 4. Частина прибутку (дивідендів) за підсумками року
перераховується до Державного бюджету України в 7-денний термін
від дня прийняття рішення про нарахування частини прибутку
(дивідендів). 5. У разі ненарахування (неповного нарахування) частини
прибутку (дивідендів) на частку державного майна до 1 травня року,
наступного за звітним, або несвоєчасного перерахування до
Державного бюджету частини прибутку (дивідендів) належна сума
таких коштів сплачується у встановленому законодавством порядку. 6. Сума частини прибутку (дивідендів) зараховується до
Державного бюджету України за відповідним кодом класифікації
доходів Державного бюджету України 210706 "Надходження коштів від
приватизації підприємств, що належать до сфери управління
Міністерства оборони України" (спеціальні доходи) та
використовується виключно на потреби оборони згідно з кошторисом
Міністерства оборони України (спеціальні видатки). Головне управління економіки Міноборони веде оперативний
облік сум частини прибутку (дивідендів), що підлягають
перерахуванню до Державного бюджету. 7. Контроль за правильністю обчислення сум частини прибутку
(дивідендів) і своєчасністю перерахування їх до Державного бюджету
України здійснюється Державним казначейством України та Головним
управлінням економіки Міністерства оборони.
Начальник Департаменту по бюджету
Міністерства фінансів України А.А. Максюта
Додаток

до Порядку нарахування частини прибутку

(дивідендів) на акції, що належать

державі у статутних фондах відкритих

акціонерних товариств, створених

у процесі корпоратизації підприємств

Міністерства оборони України,

та її перерахування до Державного

бюджету України
Дата (рік, місяць, число)
------------------ | Коди | |----------------| ідприємство (акціонерне за ЄДРПОУ |----------------| овариство) |----------------| ериторія за КОАТУУ |----------------| рган державного за СПОДУ |----------------| правління |----------------| алузь за ЗКГНГ |----------------| ид економічної діяльності за КВЕД ------------------ диниця виміру: тис.грн.
Розрахунок
суми частини прибутку (дивідендів) акціонерного товариства,

що підлягає

перерахуванню до бюджету за підсумками 200__ року __________________________________________________ __________________________________________________

(назва акціонерного товариства)

------------------------------------------------------------------ N | Показники |Код рядка| За | За | з/п | | | звітний |попередній| | | | період | період | -----+---------------------------+---------+---------+----------| 1 |Статутний фонд акціонерного| 010 | | | |товариства | | | | -----+---------------------------+---------+---------+----------| 2 |Частка державного майна у | 020 | | | |статутному фонді | | | | |акціонерного товариства | | | | |а) сума | 021 | | | |б) відсоток | 022 | | | -----+---------------------------+---------+---------+----------| 3 |Чистий прибуток, одержаний | 030 | | | |акціонерним товариством за | | | | |звітний період | | | | -----+---------------------------+---------+---------+----------| 4 |Сума частини прибутку | 040 | | | |(дивідендів), що підлягає | | | | |перерахуванню до Державного| | | | |бюджету України | | | | |(ряд.3 x ряд.2б) | | | | -----+---------------------------+---------+---------+----------| 5 |Дата прийняття рішення про | 050 | | | |нарахування частини | | | | |прибутку (дивідендів) | | | | -----------------------------------------------------------------
Керівник акціонерного товариства ________________ (____________)
Головний бухгалтер ________________ (____________)
"___" ______________ 200__ рік

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: