open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
N 12 від 16.01.2001 Зареєстровано в Міністерстві

м. Київ юстиції України

8 лютого 2001 р.

за N 123/5314

Про затвердження Порядку надання Міністерством охорони здоров'я України погодження на видачу ліцензій на імпорт

препаратів косметичних та засобів особистої гігієни,

імпорт яких підлягає ліцензуванню у 2001 році

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28
грудня 2000 року N 1911 ( 1911-2000-п ) "Про переліки товарів,
експорт та імпорт яких підлягає квотуванню і ліцензуванню у 2001
році" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок надання Міністерством охорони здоров'я
України погодження на видачу ліцензій на імпорт препаратів
косметичних та засобів особистої гігієни, імпорт яких підлягає
ліцензуванню у 2001 році (додається).
2. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України та забезпечити його публікацію в засобах масової
інформації після державної реєстрації.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Коротка О.Ш.
Міністр В.Ф.Москаленко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров'я України

16.01.2001 N 12
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

8 лютого 2001 р.

за N 123/5314
ПОРЯДОК

надання Міністерством охорони здоров'я України

погодження на видачу ліцензій на імпорт препаратів

косметичних та засобів особистої гігієни,

імпорт яких підлягає ліцензуванню у 2001 році
Цей Порядок, розроблений відповідно до Закону України "Про
захист прав споживачів" ( 1023-12 ), постанови Кабінету Міністрів
України від 28 грудня 2000 року N 1911 ( 1911-2000-п ) "Про
переліки товарів, експорт та імпорт яких підлягає квотуванню і
ліцензуванню у 2001 році", регулює порядок надання погоджень на
видачу ліцензій на імпорт препаратів косметичних та засобів
особистої гігієни за кодами ТН ЗЕД ( n0001410-92 ) 33.02 - 34.02
(крім сумішей запашних речовин для харчової промисловості або
виробництва напоїв за кодом 33.02 10000, соусів та ароматизаторів
для виробництва сигарет та тютюну для паління за кодом 33.02
90000, емульгатора за кодом 34.02 11000 та піностабілізаторів, які
використовуються для виробництва пінополіуретану за кодом 34.02
13000, 34.02 90100), згідно з договорами між українськими та
іноземними суб'єктами підприємницької діяльності, незалежно від
форм власності та видів діяльності. Якщо міжнародним договором,
укладеним Україною, установлені інші правила, відмінні від тих, що
передбачені цим Порядком, то застосовуються правила міжнародного
договору. 1. Погодження на видачу ліцензій на імпорт препаратів
косметичних та засобів особистої гігієни (далі - погодження)
видається за результатами розгляду документів, які подаються
до Міністерства охорони здоров'я України, а саме: а) заяви про надання погодження у двох примірниках (додаток
1); б) копій документів, завірених підписом та печаткою заявника: - контракту з нерезидентами та специфікацію до нього (якщо
текст контракту або специфікації викладений іноземною мовою, то
заявник додає письмовий переклад на українську, що завірений
установою, яка має право на здійснення офіційних перекладів); - сертифікатів якості виробника (для лікарської косметики); - сертифікатів походження; - сертифікатів відповідності (свідоцтво про визнання
іноземного сертифіката) - для препаратів косметичних та засобів
особистої гігієни, що підлягають обов'язковій сертифікації; - акта експертизи товару, виданого Торгово-промисловою
палатою України з визначенням коду товару за ТН ЗЕД
( n0001410-92 ) для підтвердження відповідності кодам, зазначеним
у додатку 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня
2000 року N 1911 ( 1911-2000-п ) "Про переліки товарів, експорт та
імпорт яких підлягає квотуванню і ліцензуванню у 2001 році"; в) копії позитивного висновку державної санітарно-гігієнічної
експертизи відповідно до статті 16 Закону України "Про
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"
( 4004-12 ); г) переліку препаратів косметичних та засобів особистої
гігієни, що імпортуються, за встановленим зразком (додаток 2) у
трьох примірниках; виправлення в переліку товарів, цінах, обсягах
не допускаються. Суб'єкт підприємницької діяльності несе відповідальність за
достовірність інформації, наведеної в документах, поданих для
отримання погодження. 2. Погодження (додаток 3) оформляється в трьох примірниках,
два з яких передаються суб'єкту підприємницької діяльності (один -
для подальшого оформлення в установленому порядку ліцензії на
імпорт Міністерством економіки України, другий - для пред'явлення
митним органам при ввезенні товарів на територію України), третій
береться на окремий облік в Міністерстві охорони здоров'я України.
Погодження підписується заступником Міністра охорони здоров'я
України і засвідчується печаткою Мністерства охорони здоров'я. 3. У розгляді документів може бути відмовлено, якщо поданий
неповний або не оформлений належним чином комплект документів,
передбачених пунктом 1 цього Порядку, про що заявника повідомляють
письмово. 4. У наданні погодження може бути відмовлено, якщо
встановлено недостовірність поданих документів. Про відмову в наданні погодження робиться позначка в обох
примірниках заяви, там саме ставиться підпис заявника про
отримання другого примірника заяви та ознайомлення з причинами
відмови у видачі погодження. Рішення про відмову в розгляді документів та наданні
погодження може бути оскаржено в судовому порядку. 5. Рішення про надання (або відмову в наданні) погодження
суб'єкту підприємницької діяльності приймає Міністерство охорони
здоров'я України не пізніше як за 15 робочих днів з дня подання
заяви. 6. Документи, прийняті згідно з пунктом 1 цього Порядку,
заявнику не повертаються.
Заступник Міністра О.Ш.Коротко
Додаток 1 до пункту 1

Порядку надання Міністерством

охорони здоров'я України

погодження на видачу ліцензій

на імпорт препаратів косметичних

та засобів особистої гігієни,

імпорт яких підлягає

ліцензуванню у 2001 році
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ЗАЯВА

про надання погодження на видачу ліцензії на імпорт

препаратів косметичних та засобів особистої гігієни
Заявник __________________________________________________________

(для юридичних осіб - повне найменування суб'єкта

підприємницької діяльності, його місцезнаходження, _________________________________________________________________

для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові, серія,

N паспорта, коли та ким виданий, місце проживання) _________________________________________________________________
Телефон ____________ Факс _______________
Контракт _________________________________________________________

(номер, дата, загальна сума контракту У валюті,
що належить до 1-ї групи Класифікатора іноземних валют, фірма-продавець, фірма-виробник, фірма-постачальник)
Предмет контракту (імпорт) _______________________________________

(препарати косметичні _________________________________________________________________
та засоби особистої гігієни згідно з переліком, що додається)
Керівник організації-імпортера ______________________________________ _________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові) М.П. (підпис)
------------------------------------------------------------------ Погодження видано ______________________________________________| (дата, N погодження) | ________________________________________________________________| ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- Відмовлено у видачі погодження _________________________________| (причини відмови) | ________________________________________________________________| | Подані документи отримав, з причинами відмови ознайомлений _____| ________________________________________________________________| (посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис) | -----------------------------------------------------------------
Додаток 2 до пункту 1

Положення про порядок надання

Міністерством охорони здоров'я

України погодження на видачу

ліцензій на імпорт препаратів

косметичних та засобів особистої

гігієни, імпорт яких підлягає

ліцензуванню у 2001 році
ПЕРЕЛІК

препаратів косметичних та засобів особистої гігієни
--------------------------------------------------------------------------------------- N | Код |Повна назва продукції| Завод- |Одиниця|Кількість| Ціна |Сума| з/п|ТН ЗЕД| українською |виробник,| виміру| |(валюта, що нале- | | | | мовою | країна | | |жить до 1-ї групи | | | | | | | | класифікатора | | | | | | | | іноземних валют) | | ---+------+---------------------+---------+-------+---------+-------------------+----| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ---+------+---------------------+---------+-------+---------+-------------------+----| ---+------+---------------------+---------+-------+---------+-------------------+----| ---+------+---------------------+---------+-------+---------+-------------------+----| ---+------+---------------------+---------+-------+---------+-------------------+----| -------------------------------------------------------------------------------------- Примітка. Перелік приймається тільки в надрукованому вигляді.

Керівник організації-імпортера Погоджую номенклатуру ______________________________ ____________________________

(підпис) М.П. (підпис посадової особи МОЗ

України) М.П. ___________________
Додаток 3 до пункту 2

Порядку надання Міністерством

охорони здоров'я України

погодження на видачу ліцензій

на імпорт препаратів косметичних

та засобів особистої гігієни,

імпорт яких підлягає

ліцензуванню у 2001 році
(Герб України)
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ПОГОДЖЕННЯ

на видачу ліцензій на імпорт препаратів косметичних

та засобів особистої гігієни
від _______________ N ______________
Видане____________________________________________________________

(для юридичних осіб - повне найменування суб'єкта

підприємницької діяльності, його місцезнаходження, _________________________________________________________________
для фізичних осіб - прізвище, імя, по батькові, серія, N паспорта,

коли та ким виданий, місце проживання) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Контракт _________________________________________________________

(номер, дата, загальна сума контракту у валюті, що
належить до 1-ї групи Класифікатора іноземних валют,
фірма-продавець, фірма-виробник, фірма-постачальник) _________________________________________________________________
Предмет контракту (імпорт) _______________________________________

(препарати косметичні або засоби _________________________________________________________________

особистої гігієни згідно з переліком, що додається) _________________________________________________________________
Додаток на __________арк.
___________________________ ________________________
(посадова особа МОЗ України) М.П. (підпис)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: