open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ

ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 14/51 від 23.01.2001 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

5 лютого 2001 р.

за N 110/5301
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу

Державного комітету України з питань

регуляторної політики та підприємництва

N 100/957 ( z1143-04 ) від 01.09.2004 )
Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з проектування, монтажу, технічного обслуговування
засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки
протипожежного стану об'єктів і Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з проведення випробувань на пожежну

небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій,

виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного

призначення на відповідність встановленим вимогам
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету з

питань регуляторної політики та підприємництва N 112/1065 ( z0882-02 ) від 25.10.2002 )

На виконання Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ) та постанови Кабінету
Міністрів України від 14.11.2000 N 1698 ( 1698-2000-п ) "Про
затвердження переліку органів ліцензування" Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити: 1.1. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з
проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів
протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного
стану об'єктів, що додаються. 1.2. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з
проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів,
будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної
техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного
призначення на відповідність встановленим вимогам, що додаються
( z0111-01 ).
2. Управлінню ліцензування видів господарської діяльності
Департаменту реєстрації та ліцензування Держпідприємництва України
(Єфремов О.В.), ГУДПО (Рева Г.В.) МВС України в установленому
порядку забезпечити подання перелічених у пунктах 1.1, 1.2
Ліцензійних умов на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України.
3. ГУДПО (Рева Г.В.) МВС України забезпечити публікацію
Ліцензійних умов у засобах масової інформації.
4. Визнати такими, що втратили чинність: 4.1. Наказ МВС України від 29.03.95 N 189 ( z0226-95 ) "Про
затвердження Інструкції про порядок здійснення ліцензування
виробництва пожежної техніки, протипожежного устаткування, надання
послуг і виконання робіт протипожежного призначення",
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17.08.95 за
N 226/762. 4.2. Наказ Ліцензійної палати України та Головного управління
Державної пожежної охорони МВС України від 14.12.98 N 107/89
( z0828-98 ) "Про затвердження Інструкції про умови і правила
провадження підприємницької діяльності (ліцензійні умови) з
надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення та
контроль за їх дотриманням", зареєстрований Міністерством юстиції
України 28.12.98 за N 828/3268.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Держпідприємництва України Третьякова С.І. та заступника
Міністра внутрішніх справ України Харламова О.В.
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.В. Кужель
Міністр внутрішніх справ
України Ю.Ф. Кравченко
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету України

з питань регуляторної політики та

підприємництва і МВС України

23.01.2001 N 14/51
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

5 лютого 2001 р.

за N 110/5301
ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження господарської діяльності з проектування, монтажу,
технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та

систем опалення, оцінки протипожежного стану об'єктів
1. Загальні положення
1.1. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з
проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів
протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного
стану об'єктів визначають організаційні, кваліфікаційні,
технологічні та спеціальні вимоги до суб'єктів господарювання,
виконання яких є обов'язковою умовою провадження зазначеної
господарської діяльності.
1.2. Органом, що видає ліцензії на провадження господарської
діяльності з проектування, монтажу, технічного обслуговування
засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки
протипожежного стану об'єктів, є Державний департамент пожежної
безпеки МВС України.
1.3. Ліцензія на здійснення даного виду діяльності видається
суб'єкту господарювання на підставі заяви про видачу ліцензії
(додаток 1) та за умови його відповідності згідно з поданими
документами ліцензійним умовам. Якщо суб'єкт господарювання планує провадити вид
господарської діяльності з проектування, монтажу, технічного
обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення,
оцінки протипожежного стану об'єктів не в повному обсязі, а
частково (з окремих видів послуг і робіт), то в заяві про видачу
ліцензії також вказуються ці послуги і роботи згідно з вимогами
розділу 3 Ліцензійних умов. У цьому разі в ліцензії після виду
господарської діяльності зазначаються послуги та роботи, на які
поширюється її дія. До заяви про видачу ліцензії на провадження виду
господарської діяльності з проектування, монтажу, технічного
обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення,
оцінки протипожежного стану об'єктів додаються такі документи: копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта
підприємницької діяльності та/або копія довідки про включення до
Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України
( 118-96-п ), засвідчені нотаріально або органом, який видав
оригінал документа; відомості за підписом керівника та печаткою заявника -
суб'єкта господарської діяльності про наявність
матеріально-технічної бази і спеціалістів, необхідних для
провадження відповідного виду господарської діяльності, за
встановленою формою (додаток 2); засвідчені в установленому порядку копії документів, які
підтверджують право власності суб'єкта господарської діяльності
або оренди ним обладнання та виробничих приміщень, необхідних для
провадження відповідного виду господарської діяльності; засвідчені в установленому порядку копії документів, що
підтверджують рівень освіти і кваліфікації спеціалістів,
необхідний для провадження відповідного виду господарської
діяльності, згідно з ліцензійними умовами; засвідчені в установленому законодавством порядку копії
технічних умов, технологічних процесів, регламентів (якщо цього
вимагають ліцензійні умови на заявлені послуги та роботи
протипожежного призначення). Ліцензійні умови доповнено розділом 1 згідно з Наказом
Держпідприємництва N 112/1065 ( z0882-02 ) від 25.10.2002 )
2. Терміни та визначення, які вживаються у цьому нормативному
акті Підрозділ - дільниця суб'єкта господарювання, яка самостійно
виконує послуги і роботи протипожежного призначення. Керівник робіт - штатний співробітник суб'єкта
господарювання, керівник окремого підрозділу (директор, начальник
дільниці, бригадир тощо). Виконавець робіт - штатний співробітник суб'єкта
господарювання, спеціаліст з відповідною кваліфікацією, який
залежно від посадових функцій здійснює конкретну роботу в складі
підрозділу (проектант, електромонтажник, зварювальник тощо). Спеціальні курси навчання - підготовка, перепідготовка,
підвищення кваліфікації на базі пожежно-технічних навчальних
закладів та інших навчальних підрозділів Державного департаменту
пожежної безпеки МВС України за навчальними планами та програмами,
затвердженими в установленому порядку, з метою набуття спеціальних
знань у галузі відповідної господарської діяльності. ( Абзац
п'ятий розділу 2 в редакції Наказу Держпідприємництва N 112/1065
( z0882-02 ) від 25.10.2002 ) Послуги і роботи протипожежного призначення - вид
господарської діяльності, який визначений п. 40 статті 9 Закону
України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ). Орган ліцензування діяльності протипожежного призначення -
Державний департамент пожежної безпеки МВС України. ( Абзац сьомий
розділу 2 в редакції Наказу Держпідприємництва N 112/1065
( z0882-02 ) від 25.10.2002 )
3. Послуги і роботи протипожежного призначення Господарська діяльність з проектування, монтажу, технічного
обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення,
оцінки протипожежного стану об'єктів уключає в себе такі послуги і
види робіт: 1. Проектування установок пожежогасіння, пожежної
сигналізації, протидимного захисту, систем оповіщення та
управління евакуацією людей при пожежі, пожежного спостереження,
пристроїв для захисту будинків і споруд від розрядів блискавки та
вогнезахисту конструкцій. 2. Монтаж, технічне обслуговування установок пожежогасіння
(водяне, пінне, газове, порошкове, аерозольне). 3. Монтаж, технічне обслуговування установок пожежної
сигналізації. 4. Монтаж, технічне обслуговування систем оповіщення та
управління евакуацією людей при пожежі. 5. Монтаж, технічне обслуговування установок протидимного
захисту. 6. Технічне обслуговування вогнегасників (пінних, водяних,
порошкових, газових, закачного типу, вогнегасників - установок
пожежогасіння). ( Пункт 6 розділу 3 в редакції Наказу
Держпідприємництва N 112/1065 ( z0882-02 ) від 25.10.2002 ) 7. Монтаж, технічне обслуговування систем пожежного
спостереження. 8. Монтаж, технічне обслуговування пристроїв для захисту
будинків і споруд від розрядів блискавки. 9. Монтаж протипожежних воріт, дверей, димових люків,
вогнезатримувальних пристроїв. 10. Глибоке просочення деревини вогнезахисними розчинами. 11. Поверхнева вогнезахисна обробка деревини та тканин. 12. Вогнезахисна обробка кабельної продукції. 13. Захист вогнезахисними матеріалами металевих та інших
конструкцій. 14. Мурування, ремонт і очищення печей, камінів, димоходів
(димарів). 15. Оцінка протипожежного стану об'єктів. 16. Дослідження обставин та причин виникнення пожеж.
4. Загальні умови провадження господарської діяльності щодо

виконання послуг і робіт протипожежного призначення
Діяльність з надання послуг і виконання робіт протипожежного
призначення здійснюється спеціалізованими організаціями або
спеціалізованими підрозділами в складі суб'єкта господарювання.
Суб'єкти господарювання повинні мати потрібну матеріально-технічну
базу та штатну чисельність кваліфікованих фахівців. Матеріально-технічна база повинна знаходитись у власності,
оперативному управлінні або користуванні суб'єкта господарювання,
що підтверджується відповідними документами. Технологічне
обладнання, пристрої, інструмент та засоби вимірювання мають
проходити своєчасне технічне обстеження (перевірку) у відповідних
органах (за потребою) та утримуватися у справному технічному
стані. Керівники та виконавці робіт повинні працювати у суб'єкта
господарювання (ліцензіата) відповідно до вимог чинного
законодавства, пройти спеціальні курси навчання (один раз на три
роки). При наданні послуг і виконанні робіт протипожежного
призначення суб'єкти господарювання зобов'язані дотримуватись
чинних законодавчих та інших нормативних актів, що регулюють даний
вид діяльності. У своїй роботі використовувати засоби
протипожежного захисту, що мають сертифікат відповідності Системи
УкрСЕПРО або інший сертифікат, визнаний в Україні в установленому
порядку, дотримуватись екологічних та протипожежних вимог. Ліцензіати, які виконують роботи з проектування, монтажу
систем протипожежного захисту та вогнезахисної обробки на особливо
важливих об'єктах: атомних, теплових, гідро - та гідроакумулювальних
електростанціях; 4- та 5- зіркових готелях та готельних комплексах; театрах із залами для глядачів на 800 місць та більше; підприємствах торгівлі з торговельною площею 3,5 тис. кв. м
та більше; лікувальних закладах, санаторіях, будинках відпочинку,
профілакторіях та інших закладах для відпочинку і оздоровлення
людей на 1000 місць та більше; складах нафти та нафтопродуктів I категорії (місткістю
100 тис. куб. м та більше); матеріальних складах та базах загального призначення площею
3,5 тис. кв. м та більше (категорії "А"), 5,2 тис. кв. м та більше
(категорії "Б"), 7,8 тис. кв. м та більше (категорії "В"); міжнародних аеропортах, морських вокзалах, позакласних
залізничних вокзалах (за переліком, який визначений Державною
адміністрацією залізничного транспорту України), станціях
метрополітенів; особливо важливих об'єктах, будівництво яких передбачається
за державними інвестиціями і затверджується Кабінетом Міністрів
України; об'єктах з розрахунковою кошторисною вартістю 50 млн. грн. та
більше; об'єктах, що будуються за експериментальними проектами; об'єктах, на які не встановлені норми проектування; об'єктах, що будуються з обгрунтованими відхиленнями від
обов'язкових вимог нормативних документів, - повинні: подавати
проектну документацію для проведення експертизи щодо пожежної
безпеки до центрального органу державного пожежного нагляду
(Державний департамент пожежної безпеки МВС України); здавати в
експлуатацію за безпосередньою участю центрального органу
державного пожежного нагляду (Державний департамент пожежної
безпеки МВС України) виконані роботи з монтажу систем
протипожежного захисту та вогнезахисної обробки. Розділ 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держпідприємництва N 112/1065 ( z0882-02 ) від 25.10.2002 )
5. Ліцензійні умови
5.1. Проектування установок пожежогасіння, пожежної
сигналізації, протидимного захисту, систем оповіщення та
управління евакуацією людей при пожежі, пожежного спостереження,
пристроїв для захисту будинків і споруд від розрядів блискавки та
вогнезахисту конструкцій
Кваліфікація спеціалістів
Керівники робіт: вища технічна освіта освітньо-кваліфікаційного рівня
(спеціаліст, магістр) та стаж роботи за даним напрямком діяльності
не менше 3-х років; спеціальні курси навчання з проектування засобів
протипожежного захисту; навчання та перевірка знань з питань охорони праці. Виконавці робіт: вища технічна освіта освітньо-кваліфікаційного рівня
(молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр); спеціальні курси навчання з проектування засобів
протипожежного захисту; навчання та перевірка знань з питань охорони праці. Для здійснення проектування установок пожежогасіння,
пожежної сигналізації, протидимного захисту, систем оповіщення та
управління евакуацією людей при пожежі, пожежного спостереження,
пристроїв для захисту будинків і споруд від розрядів блискавки та
вогнезахисту конструкцій суб'єкт господарювання у своєму штаті
повинен мати фахівців з: проектування установок пожежогасіння - спеціаліста-електрика,
спеціаліста-сантехніка (для водяного, пінного пожежогасіння); проектування установок пожежної сигналізації, систем
оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі, пожежного
спостереження, пристроїв для захисту будинків і споруд від
розрядів блискавки - спеціаліста-електрика; проектування установок протидимного захисту -
спеціаліста-електрика, спеціаліста з опалення і вентиляції; проектування вогнезахисту конструкцій -
спеціаліста-будівельника.
Нормативно-правові акти та нормативно-технічна документація
Закон України "Про пожежну безпеку" ( 3745-12 ); НАПБ А.01.001-95 Правила пожежної безпеки в Україні
( z0219-95 ); НАПБ Б.07.007-94 Порядок проведення експертизи проектної та
іншої документації щодо пожежної безпеки ( z0326-94 ); НАПБ Б.02.014-98 Положення про порядок узгодження з органами
державного пожежного нагляду проектних рішень, на які не
встановлені норми і правила, та обгрунтованих відхилень від
обов'язкових вимог нормативних документів; НАПБ Б.06.044-97 Перелік однотипних за призначенням об'єктів,
які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння
та пожежної сигналізації; ОНТП 24-86 "Определение категорий помещений и зданий по
взрывопожарной и пожарной опасности"; ДСТУ 2272-93 Системи стандартів безпеки праці. Пожежна
безпека. Терміни та визначення; ДСТУ 2273-93 Системи стандартів безпеки праці. Пожежна
техніка. Терміни та визначення; СНиП 2.01.02-85 "Противопожарные нормы"; СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование"; ДБН В.2.5-13-98 Пожежна автоматика будинків і споруд; ДБН В.2.2-9-99 Будинки і споруди. Громадські будинки та
споруди. Основні положення. ПУЭ-85 "Правила устройства электроустановок (6-е издание)"; ГОСТ 12.1.114-82 "ССБТ. Пожарные машины и оборудование.
Обозначения условные графические"; ГОСТ 28130-89 "Пожарная техника. Огнетушители, установки
пожаротушения и пожарной сигнализации. Обозначения условные
графические"; РД 34.21.122-87 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий
и сооружений"; технічна документація заводів-виробників на засоби
протипожежного захисту, що проектуються.
Вимоги щодо якості робіт
Проектна документація повинна відповідати вимогам діючих норм
проектування, що засвідчується відповідним записом керівника
проекту (головним інженером проекту) в матеріалах проекту.
Проектна документація має пройти обов'язкову експертизу щодо
пожежної безпеки в органах державного пожежного нагляду. Пункт 5.1 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держпідприємництва N 112/1065 ( z0882-02 ) від 25.10.2002 )
5.2. Монтаж, технічне обслуговування установок пожежогасіння

(водяні, пінні, газові, порошкові, аерозольні)
Кваліфікація спеціалістів
Керівники робіт: вища пожежно-технічна освіта освітньо-кваліфікаційного рівня
молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр або вища
технічна освіта освітньо-кваліфікаційного рівня молодший
спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр та стаж роботи за даним
напрямком діяльності не менше 3 років; спеціальні курси навчання з монтажу, технічного
обслуговування установок пожежогасіння; навчання та перевірка знань з питань охорони праці. Виконавці робіт: спеціальні курси навчання з монтажу, технічного
обслуговування установок пожежогасіння; навчання та перевірка знань з питань охорони праці. Для здійснення монтажу, технічного обслуговування установок
пожежогасіння, залежно від типу установки, суб'єкт господарювання
у своєму штаті повинен мати: 1. Водяне, пінне пожежогасіння: газозварника не нижче 5-го розряду; електрозварника ручного зварювання не нижче 5-го розряду; слюсаря-монтажника приладового устаткування не нижче 5-го
розряду; електромонтера охоронно-пожежної сигналізації не нижче 5-го
розряду. 2. Газове, порошкове пожежогасіння: газозварника не нижче 5-го розряду; електрозварника ручного зварювання не нижче 5-го розряду; слюсаря-монтажника приладового устаткування не нижче 5-го
розряду; електромонтера охоронно-пожежної сигналізації не нижче 5-го
розряду. 3. Аерозольне пожежогасіння: слюсаря - монтажника приладового устаткування не нижче 5-го
розряду; електромонтера охоронно-пожежної сигналізації не нижче 5-го
розряду. Для монтажу та технічного обслуговування установок
пожежогасіння (водяного дренчерного, пінного дренчерного,
газового, порошкового (крім модульного типу), аерозольного)
суб'єкт господарювання повинен мати пристрої: для проведення вхідного контролю пожежних сповіщувачів; для перевірки працездатності установки пожежної сигналізації
(імітатори тепла та диму).
Нормативно-правові акти та нормативно-технічна документація
Закон України "Про пожежну безпеку" ( 3745-12 ); НАПБ А.01.001-95 Правила пожежної безпеки в Україні
( z0219-95 ); НАПБ Б.06.044-97 Перелік однотипних за призначенням об'єктів,
які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння
та пожежної сигналізації; ОНТП 24-86 "Определение категорий помещений и зданий по
взрывопожарной и пожарной опасности"; ДБН В.2.5-13-98 Пожежна автоматика будинків і споруд; ДБН В.2.2-9-99 Будинки і споруди. Громадські будинки та
споруди. Основні положення; ПУЭ-85 "Правила устройства электроустановок (6-е издание)"; ГОСТ 12.1.114-82 "ССБТ. Пожарные машины и оборудование.
Обозначения условные графические"; ГОСТ 28130-89 "Пожарная техника. Огнетушители, установки
пожаротушения и пожарной сигнализации. Обозначения условные
графические"; ГОСТ 12.3.046-91 "ССБТ. Установки пожаротушения
автоматические. Общие технические требования"; ГОСТ 12.4.009-83 "Пожарная техника для защиты объектов.
Основные виды. Размещение и обслуживание"; СНиП III-4-80* "Техника безопасности в строительстве"; СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства"; СНиП 3.05.07-85 "Системы автоматизации"; ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації
електроустановок споживачів ( z0093-98 ); наказ МВС України від 29.07.2000 N 507 ( z0662-00 ) "Про
затвердження Правил технічного утримання установок пожежної
автоматики", зареєстрований у Міністерстві юстиції України
28.09.2000 за N 662/4883; технічна та експлуатаційна документація на обладнання
установок пожежогасіння, що застосовуються (паспорт, сертифікат
тощо); виробнича документація, що оформлюється при монтажі установок
пожежегасіння, а також документація, що оформлюється при прийнятті
в експлуатацію та при виявленні дефектів у період експлуатації
(ДБН В.2.5-13-98); регламенти робіт з технічного обслуговування установок
пожежогасіння.
Матеріально-технічна база
прилади вимірювання сили електричного струму, напруги, опору,
параметрів заземлення в електромережах установок (амперметр,
вольтметр, омметр, мегомметр тощо); обладнання для проведення гідро-, пневмовипробувань на
міцність та герметичність елементів установок пожежогасіння; електро-, газозварювальне обладнання; промислові ваги для контролю кількості вогнегасної речовини.
Вимоги щодо якості робіт
Роботи з монтажу, технічного обслуговування установок
пожежогасіння повинні здійснюватись відповідно до затвердженої
проектно-кошторисної документації, яка пройшла експертизу щодо
пожежної безпеки в органах державного пожежного нагляду, проекту
проведення робіт та технічної документації заводів-виробників. Про початок роботи на об'єкті суб'єкт господарювання
зобов'язаний сповістити місцевий орган державного пожежного
нагляду. Виконані роботи оформлюються актами згідно з ДБН
В.2.5.-13-98. Відсутність позитивного експертного висновку не дає право на
початок виконання монтажних робіт. Пункт 5.2 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держпідприємництва N 112/1065 ( z0882-02 ) від 25.10.2002 )
5.3. Монтаж, технічне обслуговування установок пожежної

сигналізації. Монтаж, технічне обслуговування систем

оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі
Кваліфікація спеціалістів
Керівники робіт: вища пожежно-технічна освіта освітньо-кваліфікаційного рівня
молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр або вища
технічна освіта освітньо-кваліфікаційного рівня молодший
спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр та стаж роботи за даним
напрямком діяльності не менше 3 років; спеціальні курси навчання з монтажу, технічного
обслуговування установок пожежної сигналізації, систем оповіщення
та управління евакуацією людей при пожежі; навчання та перевірка знань з питань охорони праці. Виконавці робіт: спеціальні курси навчання з монтажу, технічного
обслуговування установок пожежної сигналізації, систем оповіщення
та управління евакуацією людей при пожежі; навчання та перевірка знань з питань охорони праці. Для здійснення монтажу, технічного обслуговування установок
пожежної сигналізації, систем оповіщення та управління евакуацією
людей при пожежі суб'єкт господарювання у своєму штаті повинен
мати: слюсаря - монтажника приладового устаткування не нижче 5-го
розряду; електромонтера охоронно-пожежної сигналізації не нижче 5-го
розряду.
Нормативно-правові акти та нормативно-технічна документація
Закон України "Про пожежну безпеку" ( 3745-12 ); НАПБ А.01.001-95 Правила пожежної безпеки в Україні
( z0219-95 ); НАПБ Б.06.044-97 Перелік однотипних за призначенням об'єктів,
які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежегасіння
та пожежної сигналізації; ДБН В.2.5-13-98 Пожежна автоматика будинків і споруд; ДБН В.2.2-9-99 Будинки і споруди. Громадські будинки та
споруди. Основні положення; ВСН 25-09.68-85 "Правила производства и приемки работ.
Установки охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации"; ГОСТ 28130-89 "Пожарная техника. Огнетушители, установки
пожаротушения и пожарной сигнализации. Обозначения условные
графические"; наказ МВС України від 29.07.2000 N 507 ( z0662-00 ) "Правила
технічного утримання установок пожежної автоматики",
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.09.2000 за
N 662/4883; ГОСТ 12.1.114-82 "ССБТ. Пожарные машины и оборудование.
Обозначения условные графические"; ГОСТ 4.188-85 "СПКП. Средства охранной, пожарной и
охранно-пожарной сигнализации. Номенклатура показателей"; НАПБ 05.012-91 Технологічна інструкція. Порядок улаштування,
монтаж засобів систем оповіщення про пожежу; СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование"; СНиП III-4-80* "Техника безопасности в строительстве"; СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства"; СНиП 3.05.07-85 "Системы автоматизации"; ПУЭ-85 "Правила устройства электроустановок (6-е издание)"; ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації
електроустановок споживачів ( z0093-98 ); виробнича документація, що оформлюється при монтажі установок
пожежної сигналізації, систем оповіщення та управління евакуацією
людей при пожежі, а також документація, що оформлюється при
прийнятті в експлуатацію та при виявленні дефектів у період
експлуатації (ДБН В.2.5-13-98); технічна та експлуатаційна документація на обладнання
установок пожежної сигналізації та систем оповіщення, що
застосовуються (паспорт, сертифікат тощо); регламенти робіт з технічного обслуговування установок
пожежної сигналізації, систем оповіщення та управління евакуацією
людей при пожежі.
Матеріально-технічна база
прилади вимірювання сили електричного струму, опору, напруги,
захисного заземлення (амперметр, вольтметр, омметр, мегомметр,
тестер тощо); пристрої для проведення вхідного контролю пожежних
сповіщувачів; пристрої для перевірки працездатності установки пожежної
сигналізації (імітатори тепла та диму); електромеханічний та слюсарний інструмент (електродрилі,
перфоратори, молотки тощо).
Вимоги щодо якості робіт
Роботи з монтажу, технічного обслуговування установок
пожежної сигналізації, систем оповіщення та управління евакуацією
людей при пожежі повинні здійснюватись відповідно до затвердженої
проектно-кошторисної документації (акта обстеження), яка пройшла
експертизу щодо пожежної безпеки в органах державного пожежного
нагляду, проекту проведення робіт (ППР) та технічної документації
заводів-виробників. Про початок роботи на об'єкті суб'єкт господарювання
зобов'язаний сповістити місцевий орган державного пожежного
нагляду. Виконані роботи оформлюються актами згідно з ДБН
В.2.5.-13-98. Відсутність позитивного експертного висновку не дає право на
початок виконання монтажних робіт. Пункт 5.3 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держпідприємництва N 112/1065 ( z0882-02 ) від 25.10.2002 )
5.4. Монтаж, технічне обслуговування установок протидимного

захисту
Кваліфікація спеціалістів
Керівники робіт: вища пожежно-технічна освіта освітньо-кваліфікаційного рівня
молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр або вища
технічна освіта освітньо-кваліфікаційного рівня молодший
спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр та стаж роботи за даним
напрямком діяльності не менше 3 років; спеціальні курси навчання з монтажу та технічного
обслуговування установок протидимного захисту; навчання та перевірка знань з питань охорони праці. Виконавці робіт: спеціальні курси навчання з монтажу та технічного
обслуговування установок протидимного захисту; навчання та перевірка знань з питань охорони праці. Для здійснення монтажу та технічного обслуговування установок
протидимного захисту суб'єкт господарювання у своєму штаті повинен
мати: електромонтера охоронно-пожежної сигналізації не нижче 5-го
розряду; налагоджувальника контрольно-вимірювальних приладів і
автоматики не нижче 5-го розряду. Для технічного обслуговування установок протидимного захисту
суб'єкт господарювання повинен забезпечити чергування ремонтного
персоналу для аварійного виїзду.
Нормативно-правові акти та нормативно-технічна документація
Закон України "Про пожежну безпеку" ( 3745-12 ); НАПБ А.01.001-95 Правила пожежної безпеки в Україні
( z0219-95 ); ДБН В.2.5-13-98 Пожежна автоматика будинків і споруд; ДБН В.2.2-9-99 Будинки і споруди. Громадські будинки та
споруди. Основні положення; ГОСТ 12.1.114-82 "ССБТ. Пожарные машины и оборудование.
Обозначения условные графические"; СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование"; СНиП III-4-80* "Техника безопасности в строительстве"; СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства"; СНиП 3.05.07-85 "Системы автоматизации"; ПУЭ-85 "Правила устройства электроустановок (6-е издание)"; ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації
електроустановок споживачів ( z0093-98 ); СНиП 2.01.02-85 "Противопожарные нормы"; виробнича документація, що оформлюється при монтажі установок
протидимного захисту, а також документація, що оформлюється при
прийнятті в експлуатацію та при виявленні дефектів у період
експлуатації; технічна та експлуатаційна документація на обладнання та
пристрої протидимного захисту, що застосовуються (паспорт,
сертифікат тощо); регламент робіт з технічного обслуговування установок
протидимного захисту.
Матеріально-технічна база
транспортний засіб для аварійного виїзду; прилади вимірювання сили електричного струму, опору, напруги,
захисного заземлення (амперметр, вольтметр, омметр, мегомметр,
тестер тощо); прилади вимірювання аеродинамічних показників (комбінований
приймач тиску, приймач повного тиску, анемометр, тахометр тощо); електромеханічний та слюсарний інструмент (електродрилі,
перфоратори, молотки, плоскогубці тощо); пристрої для проведення вхідного контролю пожежних
сповіщувачів; пристрої для перевірки працездатності установки пожежної
сигналізації (імітатори тепла та диму).
Вимоги щодо якості робіт
Роботи з монтажу, технічного обслуговування установок
протидимного захисту повинні здійснюватись відповідно до
затвердженої проектно-кошторисної документації, яка пройшла
експертизу щодо пожежної безпеки в органах державного пожежного
нагляду, проекту проведення робіт та технічної документації
заводів-виробників. Відсутність позитивного експертного висновку не дає права на
початок виконання монтажних робіт. Виконані роботи із монтажу установок протидимного захисту
оформлюються актом прийняття виконаних робіт, де зазначено: найменування об'єкта, де проводяться роботи, та його адреса; найменування виду протидимного захисту (димовидалення,
нагнітання повітря); найменування організації, що розробила проект; найменування виконавця пусконалагоджувальних робіт, його
місцезнаходження та номер ліцензії; найменування замовника робіт; перелік встановленого обладнання; результати комплексних випробувань установки протидимного
захисту. Акт прийняття виконаних робіт підписується представниками
замовника, виконавця робіт та державного пожежного нагляду. Пункт 5.4 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держпідприємництва N 112/1065 ( z0882-02 ) від 25.10.2002 )
5.5. Технічне обслуговування (далі - ТО) вогнегасників
(пінних, водяних, порошкових, газових, закачного типу,
вогнегасників - установок пожежогасіння)
Кваліфікація спеціалістів
Керівники робіт: вища пожежно-технічна освіта освітньо-кваліфікаційного рівня
молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр або вища
технічна освіта освітньо-кваліфікаційного рівня молодший
спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр та стаж роботи за даним
напрямком діяльності не менше 3 років; спеціальні курси навчання з технічного обслуговування
вогнегасників; навчання та перевірка знань з питань охорони праці. Виконавці робіт: спеціальні курси навчання з технічного обслуговування
вогнегасників; навчання та перевірка знань з питань охорони праці. Кількість спеціалістів та їх кваліфікаційний рівень
визначаються відповідно до технічного процесу проведення ТО.
Нормативно-правові акти та нормативно-технічна документація
Закон України "Про пожежну безпеку" ( 3745-12 ); НАПБ А.01.001-95 Правила пожежної безпеки в Україні
( z0219-95 ); ДСТУ 3675-98 (ГОСТ 30612-99) Пожежна техніка. Вогнегасники
переносні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань; ДСТУ 3734-98 Пожежна техніка. Вогнегасники пересувні.
Загальні технічні вимоги; ДСТУ 1.3-93 Державна система стандартизації України. Порядок
розроблення, побудови, викладу, оформлення, узгодження,
затвердження, позначення та реєстрації технічних умов; ДСТУ 3105-95 (ГОСТ 26952-97) Порошки вогнегасні. Загальні
технічні вимоги і методи випробувань; ДНАОП 0.00-1.07-94 Правила влаштування та безпечної
експлуатації посудин, що працюють під тиском; технічні умови на ТО конкретного типу вогнегасників,
розроблені суб'єктом господарювання відповідно до ДСТУ 1.3-93 та
погоджені з ГУДПО МВС України; технологічний процес проведення ТО, розроблений суб'єктом
господарювання відповідно до технічних умов на ТО.
Матеріально-технічна база
Суб'єкт господарювання повинен мати виробничі площі та
технологічне обладнання відповідно до технологічного процесу
проведення ТО. Вимоги щодо якості робіт Технічному обслуговуванню підлягають тільки ті вогнегасники,
що мають сертифікат відповідності Системи УкрСЕПРО або інший
сертифікат, визнаний в Україні в установленому порядку. Кожен вогнегасник після проведення ТО повинен
супроводжуватись документом, у якому зазначаються: найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, його
місцезнаходження; дата проведення ТО; дата наступного ТО, що є гарантійним терміном експлуатації; печатка відділу технічного контролю (ВТК). Якість проведення ТО вогнегасників перевіряється органами
ліцензування методом вибіркових випробувань на працездатність. Пункт 5.5 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держпідприємництва N 112/1065 ( z0882-02 ) від 25.10.2002 )
5.6. Монтаж, технічне обслуговування систем пожежного

спостереження
Кваліфікація спеціалістів
Керівники робіт: вища пожежно-технічна освіта освітньо-кваліфікаційного рівня
молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр або вища
технічна освіта освітньо-кваліфікаційного рівня молодший
спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр та стаж роботи за даним
напрямком діяльності не менше 3 років; спеціальні курси навчання з монтажу, технічного
обслуговування систем пожежного спостереження; навчання та перевірка знань з питань охорони праці. Виконавці робіт: спеціальні курси навчання з монтажу, технічного
обслуговування систем пожежного спостереження; навчання та перевірка знань з питань охорони праці. Для здійснення монтажу, технічного обслуговування систем
пожежного спостереження суб'єкт господарювання у своєму штаті
повинен мати: слюсаря-монтажника приладового устаткування не нижче 5-го
розряду; радіотехніка не нижче 5-го розряду; електромонтера охоронно-пожежної сигналізації не нижче 5-го
розряду. Для забезпечення контролю за передачею сигналу та підтримки
працездатного стану системи спостереження суб'єкт господарювання
повинен забезпечити цілодобове чергування із залученням
відповідного персоналу.
Нормативно-правові акти та нормативно-технічна документація
Закон України "Про пожежну безпеку" ( 3745-12 ); НАПБ А.01.001-95 Правила пожежної безпеки в Україні
( z0219-95 ); НАПБ Б.06.044-97 Перелік однотипних за призначенням об'єктів,
які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежегасіння
та пожежної сигналізації; ДБН В.2.5-13-98 Пожежна автоматика будинків і споруд; СНиП III-4-80* "Техника безопасности в строительстве"; СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства"; СНиП 3.05.07-85 "Системы автоматизации"; ВСН 25-09.68-85 "Правила производства и приемки работ.
Установки охранной, пожарной й охранно-пожарной сигнализации"; наказ МВС України від 29.07.2000 N 507 ( z0662-00 ) "Правила
технічного утримання установок пожежної автоматики",
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.09.2000 за
N 662/4883; ПУЭ-85 "Правила устройства электроустановок (6-е издание)"; ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації
електроустановок споживачів ( z0093-98 ); виробнича документація, що оформлюється при монтажі систем
пожежного спостереження, а також документація, що оформлюється при
прийнятті в експлуатацію та при виявленні дефектів під час
експлуатації (ДБН В.2.5-13-98); технологічний регламент робіт з технічного обслуговування
систем пожежного спостереження; технічна та експлуатаційна документація на системи пожежного
спостереження, що застосовуються (технічні умови, технічний опис,
сертифікат тощо).
Матеріально-технічна база
Суб'єкт господарювання повинен мати приміщення, обладнання,
інструмент та вимірювальні прилади, передбачені технологічним
регламентом для виконання робіт та технічною документацією
виробника даного обладнання. Незалежно від цього суб'єкт господарювання повинен мати
прилади для вимірювання сили електричного струму, опору, напруги,
захисного заземлення (амперметр, вольтметр, омметр, мегомметр,
осцилограф, частотомір, тестер тощо).
Вимоги щодо якості робіт
Роботи з монтажу, технічного обслуговування систем пожежного
спостереження повинні здійснюватись відповідно до затвердженої
проектно-кошторисної документації, яка пройшла експертизу щодо
пожежної безпеки в органах державного пожежного нагляду, та
технічної документації заводів-виробників. Про початок роботи на об'єкті суб'єкт господарювання
зобов'язаний сповістити місцевий орган державного пожежного
нагляду. Виконані роботи оформлюються актами згідно з ДБН В.2.5-13-98. Відсутність позитивного експертного висновку не дає права на
початок виконання монтажних робіт. Пункт 5.6 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держпідприємництва N 112/1065 ( z0882-02 ) від 25.10.2002 )
5.7. Монтаж, технічне обслуговування пристроїв для захисту

будинків і споруд від розрядів блискавки
Кваліфікація спеціалістів
Керівники робіт: вища пожежно-технічна освіта освітньо-кваліфікаційного рівня
молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр або вища
технічна освіта освітньо-кваліфікаційного рівня молодший
спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр та стаж роботи за даним
напрямком діяльності не менше 3 років; спеціальні курси навчання з монтажу, технічного
обслуговування пристроїв для захисту будинків і споруд від
розрядів блискавки; навчання та перевірка знань з питань охорони праці. Виконавці робіт: спеціальні курси навчання з монтажу, технічного
обслуговування пристроїв для захисту будинків і споруд від
розрядів блискавки; навчання та перевірка знань з питань охорони праці. Для здійснення монтажу, технічного обслуговування пристроїв
для захисту будинків і споруд від розрядів блискавки суб'єкт
господарювання у своєму штаті повинен мати: електрозварника ручного зварювання не нижче 4-го розряду; електромонтера-схемника не нижче 4-го розряду.
Нормативно-правові акти та нормативно-технічна документація
Закон України "Про пожежну безпеку" ( 3745-12 ); НАПБ А.01.001-95 Правила пожежної безпеки в Україні
( z0219-95 ); РД 34.21.122-87 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий
и сооружений"; СНиП III-4-80* "Техника безопасности в строительстве"; СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства"; ПУЭ-85 "Правила устройства электроустановок (6-е издание)"; ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації
електроустановок споживачів ( z0093-98 ); ГОСТ 12.1.018-93 "ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического
электричества. Общие требования"; виробнича документація, що оформлюється при монтажі пристроїв
для захисту будинків і споруд від розрядів блискавки, а також
документація, що оформлюється при прийнятті в експлуатацію та при
виявленні дефектів під час експлуатації; регламенти робіт з технічного обслуговування.
Матеріально-технічна база
прилади вимірювання захисного заземлення (МС-08, М-416 тощо); електромеханічний та слюсарний інструмент (електродрилі,
перфоратори, молотки, плоскогубці тощо); електро-газозварювальне обладнання.
Вимоги щодо якості робіт
Роботи з монтажу, технічного обслуговування пристроїв для
захисту будинків і споруд від розрядів блискавки повинні
здійснюватись відповідно до затвердженої проектно-кошторисної
документації, яка пройшла експертизу щодо пожежної безпеки в
органах державного пожежного нагляду, проекту проведення робіт
(ППР) та технічної документації заводів-виробників. Про початок роботи на об'єкті суб'єкт господарювання
зобов'язаний сповістити місцевий орган державного пожежного
нагляду. Відсутність позитивного експертного висновку не дає права на
початок виконання монтажних робіт. Пункт 5.7 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держпідприємництва N 112/1065 ( z0882-02 ) від 25.10.2002 )
5.8. Монтаж протипожежних воріт, дверей, димових люків,

вогнезатримувальних пристроїв
Кваліфікація спеціалістів
Керівники робіт: вища пожежно-технічна освіта освітньо-кваліфікаційного рівня
молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр або вища
технічна освіта освітньо-кваліфікаційного рівня молодший
спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр та стаж роботи за даним
напрямком діяльності не менше 3 років; спеціальні курси навчання з монтажу протипожежних воріт,
дверей, димових люків, вогнезатримувальних пристроїв; навчання та перевірка знань з питань охорони праці. Виконавці робіт: спеціальні курси навчання з монтажу протипожежних воріт,
дверей, димових люків, вогнезатримувальних пристроїв; навчання та перевірка знань з питань охорони праці. Для здійснення монтажу протипожежних воріт, дверей, димових
люків, вогнезатримувальних пристроїв суб'єкт господарювання у
своєму штаті повинен мати слюсаря-монтажника приладового
устаткування не нижче 5-го розряду. Кількість спеціалістів на
виконання робіт визначається технологічним регламентом.
Нормативно-правові акти та нормативно-технічна документація
Закон України "Про пожежну безпеку" ( 3745-12 ); НАПБ А.01.001-95 Правила пожежної безпеки в Україні
( z0219-95 ); СНиП 2.01.02-85 "Противопожарные нормы"; ДСТУ Б В.1.1-4-98 Захист від пожежі. Будівельні конструкції.
Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги; СТ СЭВ 3974-83 "Пожарная безопасность в строительстве. Двери
и ворота. Метод испытаний на огнестойкость"; СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование"; технічна та експлуатаційна документація на протипожежні
ворота, двері, димові люки, вогнезатримувальні пристрої, що
застосовуються (технічні умови, технічний опис, сертифікат тощо); технологічний регламент на виконання робіт з монтажу
протипожежних воріт, дверей, димових люків, вогнезатримувальних
пристроїв.
Матеріально-технічна база
Суб'єкт господарювання повинен мати технологічне обладнання,
інструмент та вимірювальні прилади, передбачені технічною
документацією виробника цієї продукції.
Вимоги щодо якості робіт
До монтажу приймаються протипожежні ворота, двері, димові
люки, вогнезатримувальні пристрої за умови підтвердження межі їх
вогнестійкості відповідними документами (протокол вогневих
випробувань, сертифікат тощо). Роботи з монтажу та мурування в
будівельних конструкціях повинні здійснюватись згідно з технічною
документацією виробника та проектною документацією на об'єкт
будівництва і забезпечувати передбачену нормами проектування межу
вогнестійкості. Виконані роботи з монтажу протипожежних воріт і дверей
оформлюються актом прийняття виконаних робіт, у якому
зазначається: найменування виконавця робіт, його місцезнаходження та номер
ліцензії; найменування замовника робіт; найменування об'єкта проведення робіт та його адреса; перелік встановленої продукції, її назва та відомості про
виробника; межа вогнестійкості продукції з посиланням на документ, що її
підтверджує; результати контролю якості виконаних робіт. Акт прийняття виконаних робіт підписується представниками
замовника і виконавця робіт. Пункт 5.8 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держпідприємництва N 112/1065 ( z0882-02 ) від 25.10.2002 )
5.9. Глибоке просочення деревини вогнезахисними розчинами
Кваліфікація спеціалістів
Керівники робіт: вища пожежно-технічна освіта освітньо-кваліфікаційного рівня
молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр або вища
технічна освіта освітньо-кваліфікаційного рівня молодший
спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр та стаж роботи за даним
напрямком діяльності не менше 3 років; спеціальні курси навчання щодо вогнезахисту будівельних
матеріалів та конструкцій; навчання та перевірка знань з питань охорони праці. Виконавці робіт: спеціальні курси навчання щодо вогнезахисту будівельних
матеріалів та конструкцій; навчання та перевірка знань з питань охорони праці. Для здійснення глибокого просочення деревини суб'єкт
господарювання у своєму штаті повинен мати оператора з
вогнезахисної обробки 4-го розряду. Кількість спеціалістів для
виконання робіт визначається технологічним регламентом.
Нормативно-правові акти та нормативно-технічна документація
Закон України "Про пожежну безпеку" ( 3745-12 ); НАПБ А.01.001-95 Правила пожежної безпеки в Україні
( z0219-95 ); СНиП 2.01.02-85* "Противопожарные нормы"; ДБН В.2.6-14-97 Конструкції будинків та споруд. Покриття
будинків та споруд; ГОСТ 16363-98 "Средства огнезащитные для древесины. Методы
определения огнезащитных свойств"; ГОСТ 20022.2-80 "Защита древесины. Классификация"; ГОСТ 12.3.034-84 "ССБТ. Работы по защите древесины. Общие
требования безопасности"; ГОСТ 20022.14-84 "Защита древесины. Методы определения
предпропиточной влажности"; ГОСТ 20022.1-90 "Защита древесины. Термины и определения"; ГОСТ 20022.0-93 "Защита древесины. Параметры защищенности"; ГОСТ 20022.6-93 "Защита древесины. Способы пропитки"; ГОСТ 30219-95 "Древесина огнезащищенная. Общие технические
требования. Методы испытаний. Транспортирование и хранение"; ГОСТ 28815-96 "Растворы водные защитных средств для
древесины. Технические условия"; технічна та експлуатаційна документація на засоби
вогнезахисту, що застосовуються (паспорт, інструкція, сертифікат
тощо); технологічний регламент для виконання робіт з глибокого
просочення.
Матеріально-технічна база
Суб'єкт господарювання повинен мати виробничі приміщення та
обладнання для глибокого просочення відповідно до технологічного
регламенту для виконання робіт. Незалежно від цього суб'єкт
господарювання повинен мати прилади для визначення показників
концентрації водневих іонів, вологості деревини, густини,
температури та об'єму розчину, маси продукції і кількості
поглинутого вогнезахисного розчину (рН-метр, вологомір, ареометр,
термометр, ваги тощо).
Вимоги щодо якості робіт
Деревина після глибокого просочення повинна відноситись до
групи важкозаймистих матеріалів. Якість виконаних робіт повинна
відповідати вимогам ГОСТ 30219-95, ГОСТ 16363-98, ДСТУ Б В.2.7-19
(ГОСТ 30244). Кожна партія вогнезахищеної деревини повинна супроводжуватись
паспортом, який містить: найменування виконавця робіт та його місцезнаходження; найменування замовника робіт та адреса об'єкта застосування; кількість вогнезахищеної деревини та її група горючості; витрата вогнезахисного засобу на метр кубічний обробленої
деревини; гарантійний термін забезпечення вогнезахисної ефективності.
( Пункт 5.9 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держпідприємництва N 112/1065 ( z0882-02 ) від 25.10.2002 )
5.10. Поверхнева вогнезахисна обробка деревини та тканин
Кваліфікація спеціалістів
Керівники робіт: вища пожежно-технічна освіта освітньо-кваліфікаційного рівня
молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр або вища
технічна освіта освітньо-кваліфікаційного рівня молодший
спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр та стаж роботи за даним
напрямком діяльності не менше 3 років; спеціальні курси навчання щодо вогнезахисту будівельних
матеріалів та конструкцій; навчання та перевірка знань з питань охорони праці. Виконавці робіт: спеціальні курси навчання щодо вогнезахисту будівельних
матеріалів та конструкцій; навчання та перевірка знань з питань охорони праці. Для здійснення поверхневої обробки суб'єкт господарювання у
своєму штаті повинен мати оператора з вогнезахисної обробки 4-го
розряду. Кількість спеціалістів для виконання робіт визначається
технологічним регламентом.
Нормативно-правові акти та нормативно-технічна документація
Закон України "Про пожежну безпеку" ( 3745-12 ); НАПБ А.01.001-95 Правила пожежної безпеки в Україні
( z0219-95 ); НАПБ 05.011-91 Інструкція по вогнезахисній обробці деревини і
тканин; СНиП 2.01.02-85* "Противопожарные нормы"; ДБН В.2.6-14-97 Конструкції будинків та споруд. Покриття
будинків та споруд; ГОСТ 16363-98 "Средства огнезащиты для древесины. Методы
определения огнезащитных свойств"; ГОСТ 19297-73 "Ткани хлопчатобумажные с огнезащитной
отделкой. Технические условия"; ГОСТ 20022.2-80 "Защита древесины. Классификация"; ГОСТ 12.3.034-84 "ССБТ. Работы по защите древесины. Общие
требования безопасности"; ГОСТ 20022.14-84 "Защита древесины. Методы определения
предпропиточной влажности"; ГОСТ 20022.1-90 "Защита древесины. Термины и определения"; ГОСТ 20022.0-93 "Защита древесины. Параметры защищенности"; ГОСТ 20022.6-93 "Защита древесины. Способы пропитки"; ГОСТ 30219-95 "Древесина огнезащищенная. Общие технические
требования. Методы испытаний. Транспортирование и хранение"; ГОСТ 28815-96 "Растворы водные защитных средств для
древесины. Технические условия"; технічна та експлуатаційна документація на вогнезахисні
матеріали, що застосовуються (паспорт, інструкція, сертифікат
тощо); технологічний регламент для виконання робіт з поверхневої
обробки.
Матеріально-технічна база
Суб'єкт господарювання повинен забезпечити умови зберігання
вогнезахисного матеріалу, мати технологічне обладнання, інструмент
та вимірювальні прилади, передбачені технічною документацією
виробника даного матеріалу. Незалежно від цього підприємство
повинно бути забезпечено: приладами для визначення вологості деревини, показників
концентрації водневих іонів, густини, температури та об'єму
розчину, маси нанесеного вогнезахисного матеріалу і кількості
поглинутого розчину (вологомір, рН-метр, ареометр, термометр, ваги
тощо); приладами (пристроями) для визначення товщини покриття
(товщиномір, мікрометр, штангенциркуль тощо).
Вимоги щодо якості робіт
Вогнезахист дерев'яних конструкцій повинен забезпечити
передбачену нормами проектування групу горючості конкретної
конструкції. Виконані роботи оформлюються актом прийняття виконаних робіт,
у якому зазначається: найменування виконавця робіт, його місцезнаходження та номер
ліцензії; найменування замовника робіт; найменування об'єкта, де проводились роботи, та його адреса; найменування оброблених конструкцій та їх обсяг; назва вогнезахисного матеріалу; витрати на квадратний метр обробленої поверхні та товщина
сухого шару вогнезахисного покриття; технологія нанесення вогнезахисного матеріалу; група горючості (займистості); вартість виконаних робіт; результати контролю якості виконаних робіт. Акт прийняття виконаних робіт підписується представниками
замовника, виконавця робіт та державного пожежного нагляду. Пункт 5.10 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держпідприємництва N 112/1065 ( z0882-02 ) від 25.10.2002 )
5.11. Вогнезахисна обробка кабельної продукції
Кваліфікація спеціалістів
Керівники робіт: вища пожежно-технічна освіта освітньо-кваліфікаційного рівня
молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр або вища
технічна освіта освітньо-кваліфікаційного рівня молодший
спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр та стаж роботи за даним
напрямком діяльності не менше 3 років; спеціальні курси навчання щодо вогнезахисту кабельної
продукції; навчання та перевірка знань з питань охорони праці. Виконавці робіт: спеціальні курси навчання щодо вогнезахисту кабельної
продукції; навчання та перевірка знань з питань охорони праці. Для здійснення вогнезахисту кабельної продукції суб'єкт
господарювання у своєму штаті повинен мати оператора з
вогнезахисної обробки 4-го розряду. Кількість спеціалістів для
виконання робіт визначається технологічним регламентом.
Нормативно-правові акти та нормативно-технічна документація
Закон України "Про пожежну безпеку" ( 3745-12 ); НАПБ А.01.001-95 Правила пожежної безпеки в Україні
( z0219-95 ); ГОСТ 12.2.007.0-75 "ССБТ. Изделия электротехнические. Общие
требования безопасности"; ГОСТ 12.2.007.14-75 "ССБТ. Кабели и кабельная арматура.
Требования безопасности"; ПУЭ-86. "Правила устройства электроустановок (6-е издание)"; ГОСТ 12176-89 (МЭК 332-3-82) "Кабели, провода и шнуры. Методы
проверки на нераспространение горения"; ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації
електроустановок споживачів ( z0093-98 ); технічна та експлуатаційна документація на вогнезахисні
матеріали, що застосовуються (паспорт, інструкція, сертифікат
тощо); технологічний регламент для виконання робіт з поверхневої
обробки.
Матеріально-технічна база
Суб'єкт господарювання повинен забезпечити умови для
зберігання вогнезахисного матеріалу, мати технологічне обладнання,
інструмент та вимірювальні прилади, передбачені технічною
документацією виробника даного матеріалу. Незалежно від цього
суб'єкт господарювання повинен мати прилади (пристрої) для
визначення маси вогнезахисного матеріалу і товщини покриття (ваги,
товщиномір, мікрометр, штангенциркуль тощо).
Вимоги щодо якості робіт
Кабельна продукція після нанесення вогнезахисного матеріалу
не повинна поширювати полум'я згідно з ГОСТ 12.2.007.14-75,
ГОСТ 12176-89. Якість вогнезахисної обробки здійснюється контрольними
перевірками товщини нанесеного вогнезахисного покриття. Виконані роботи оформлюються актом прийняття виконаних робіт,
у якому зазначається: найменування виконавця робіт, його місцезнаходження та номер
ліцензії;

найменування замовника робіт; найменування об'єкта, де проводились роботи, та його адреса; назва вогнезахисного матеріалу; витрати на квадратний метр обробленої поверхні та товщина
сухого шару вогнезахисного покриття; технологія нанесення вогнезахисного матеріалу; категорія пучків кабелів згідно з ГОСТ 12176-89; обсяг та вартість виконаних робіт; результати контролю якості виконаних робіт. Акт прийняття виконаних робіт підписується представниками
замовника, виконавця робіт та державного пожежного нагляду. Пункт 5.11 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держпідприємництва N 112/1065 ( z0882-02 ) від 25.10.2002 )
5.12. Захист вогнезахисними матеріалами металевих та інших

конструкцій
Кваліфікація спеціалістів
Керівники робіт: вища пожежно-технічна освіта освітньо-кваліфікаційного рівня
молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр або вища
технічна освіта освітньо-кваліфікаційного рівня молодший
спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр та стаж роботи за даним
напрямком діяльності не менше 3 років; спеціальні курси навчання щодо вогнезахисту будівельних
матеріалів та конструкцій; навчання та перевірка знань з питань охорони праці. Виконавці робіт: спеціальні курси навчання щодо вогнезахисту будівельних
матеріалів та конструкцій; навчання та перевірка знань з питань охорони праці. Для здійснення вогнезахисту металевих та інших конструкцій
суб'єкт господарювання у своєму штаті повинен мати оператора з
вогнезахисної обробки 4-го розряду. Кількість спеціалістів для
виконання робіт визначається технологічним регламентом.
Нормативно-правові акти та нормативно-технічна документація
Закон України "Про пожежну безпеку" ( 3745-12 ); НАПБ А.01.001-95 Правила пожежної безпеки в Україні
( z0219-95 ); СНиП 2.01.02-85 "Противопожарные нормы"; ДСТУ Б В.1.1-4-98 Захист від пожежі. Будівельні конструкції.
Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги; технічна та експлуатаційна документація на вогнезахисні
матеріали, що застосовуються (паспорт, інструкція, сертифікат
тощо); технологічний регламент для виконання робіт з вогнезахисту
металевих та інших конструкцій.
Матеріально-технічна база
Суб'єкт господарювання повинен забезпечити умови зберігання
вогнезахисного матеріалу, мати технологічне обладнання, інструмент
та вимірювальні прилади, передбачені технічною документацією
виробника даного матеріалу. Незалежно від цього суб'єкт
господарювання повинен мати прилади (пристрої) для визначення маси
вогнезахисного матеріалу і товщини покриття (ваги, товщиномір,
мікрометр, штангенциркуль тощо).
Вимоги щодо якості робіт
Роботи з вогнезахисту металевих конструкцій повинні
здійснюватись відповідно до затверджених проектів проведення робіт
(ППР), які пройшли експертизу в органах державного пожежного
нагляду щодо пожежної безпеки, технічної документації виробників
вогнезахисного матеріалу, та забезпечувати передбачену нормами
проектування межу вогнестійкості для конкретної конструкції. Відсутність позитивного експертного висновку не дає права на
початок виконання монтажних робіт. Виконані роботи оформлюються актом прийняття виконаних робіт,
у якому зазначається: найменування виконавця робіт, його місцезнаходження та номер
ліцензії; найменування замовника робіт; найменування об'єкта, де проводились роботи, та його адреса; найменування оброблених конструкцій та їх обсяг; назва вогнезахисного матеріалу; витрати на квадратний метр обробленої поверхні та товщина
сухого шару вогнезахисного покриття; вартість виконаних робіт; технологія нанесення вогнезахисного матеріалу; межа вогнестійкості конструкцій; результати контролю якості виконаних робіт. Акт прийняття виконаних робіт підписується представниками
замовника, виконавця робіт та державного пожежного нагляду. Пункт 5.12 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держпідприємництва N 112/1065 ( z0882-02 ) від 25.10.2002 )
5.13. Мурування, ремонт і очищення печей, камінів, димоходів

(димарів)
Кваліфікація спеціалістів
Керівники робіт: вища пожежно-технічна освіта освітньо-кваліфікаційного рівня
молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр або вища
технічна освіта освітньо-кваліфікаційного рівня молодший
спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр та стаж роботи за даним
напрямком діяльності не менше 3 років; спеціальні курси навчання щодо мурування, ремонту і очищення
печей, камінів, димоходів (димарів); навчання та перевірка знань з питань охорони праці. Виконавці робіт: спеціальні курси навчання щодо мурування, ремонту і очищення
печей, камінів, димоходів (димарів); навчання та перевірка знань з питань охорони праці. Для здійснення мурування, ремонту і очищення печей, камінів,
димоходів (димарів) суб'єкт господарювання у своєму штаті повинен
мати: пічника не нижче 4-го розряду; очисника димарів не нижче 4-го розряду.
Нормативно-правові акти та нормативно-технічна документація
Закон України "Про пожежну безпеку" ( 3745-12 ); НАПБ А.01.001-95 Правила пожежної безпеки в Україні
( z0219-95 ); ДНАП 0.00-1.20-98 Правила безпеки систем газопостачання; СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование"; СНиП 2.08.01-89 "Жилые здания"; СНиП 3.03.01-87 "Правила производства и приемки работ.
Каменные конструкции"; НАПБ 01.033-92 "Правила виконання робіт щодо ремонту печей та
димових каналів"; виробнича документація, що оформлюється при муруванні,
ремонті і очищенні печей, камінів, димоходів (димарів); технологічні регламенти для виконання робіт.
Матеріально-технічна база
Суб'єкт господарювання повинен мати приміщення, обладнання,
інструмент та вимірювальні прилади, передбачені технологічним
регламентом для виконання робіт та технічною документацією
виробника даного обладнання.
Вимоги щодо якості робіт
Виконані роботи оформлюються актом прийняття виконаних робіт,
у якому зазначається: найменування виконавця робіт, його місцезнаходження та номер
ліцензії; найменування замовника робіт; найменування об'єкта, де проводились роботи, та його адреса; характеристика димових каналів; розмір протипожежної переділки (відступки) від конструкцій; марка опалювального приладу; аеродинамічні показники; висновки щодо відповідності газовідводів, опалювальних печей
технічним умовам. Акт прийняття виконаних робіт підписується представниками
замовника, виконавця робіт та державного пожежного нагляду. Виконані роботи повинні забезпечити видалення продуктів
згоряння та справний технічний стан опалювальних печей (камінів)
відповідно до технічних умов. Пункт 5.13 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держпідприємництва N 112/1065 ( z0882-02 ) від 25.10.2002 )
5.14. Оцінка протипожежного стану об'єктів
Кваліфікація спеціалістів
Керівники (виконавці) робіт: вища пожежно-технічна освіта освітньо-кваліфікаційного рівня
(молодший спеціаліст, спеціаліст, магістр) та стаж роботи в
органах державного пожежного нагляду за посадою головний
спеціаліст (старший інженер) не менше 5 років; спеціальні курси навчання з оцінки протипожежного стану
об'єктів.
Нормативно-правові акти та нормативно-технічна документація
Закон України "Про пожежну безпеку" ( 3745-12 ); НАПБ А.01.001-95 Правила пожежної безпеки в Україні
( z0219-95 ); НАПБ Б.02.005-94 Типове положення про спеціальне навчання,
інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки на
підприємствах, в установах та організаціях України; НАПБ Б.02.007-94 Положення про порядок видачі органами
державного пожежного нагляду підприємствам, установам,
організаціям, орендарям та підприємцям дозволу на початок роботи; НАПБ Б.02.014-98 Положення про порядок узгодження з органами
державного пожежного нагляду проектних рішень, на які не
встановлені норми і правила, та обгрунтованих відхилень від
обов'язкових вимог нормативних документів; НАПБ Б.06.004-97 Перелік однотипних за призначенням об'єктів,
які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння
та пожежної сигналізації; НАПБ Б.07.005-86 "Определение категорий помещений и зданий по
взрывопожарной и пожарной опасности. ОНТП 24-86**"; ГОСТ 12.1.004-91 "ССБТ. Пожарная безопасность. Общие
требования"; ДСТУ 2272-93 Системи стандартів безпеки праці. Пожежна
безпека. Терміни та визначення; ДСТУ 2273-93 Системи стандартів безпеки праці. Пожежна
техніка. Терміни та визначення; ГОСТ 12.1.018-93 "ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического
электричества. Общие требования"; ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) "ССБТ. Пожаровзрывоопасность
веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их
определения"; СНиП 2.01.02-85 "Противопожарные нормы"; СНиП II-89-80 "Генеральные планы промышленных предприятий"; СНиП 2.08.01-89 "Жилые здания"; СНиП 2.09.02-85* "Производственные здания"; СНиП 2.09.03-85 "Сооружения промышленных предприятий"; СНиП 2.09.04-87 "Административные и бытовые здания"; СНиП 2.11.01-85* "Складские здания"; СНиП II-44-78 "Тоннели железнодорожные и автодорожные"; СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий"; СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения"; СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование"; СНиП II-4-79 "Естественное и искусственное освещение"; СНиП 2.04.08-87 "Газоснабжение"; СНиП II-35-76 "Котельные установки"; ПУЭ-86. "Правила устройства электроустановок"; ДБН В.2.-3-96 Будинки і споруди. Будинки та споруди
навчальних закладів; ДБН В.2.2-9-99 Будинки і споруди. Громадські будинки та
споруди. Основні положення; ДБН В.2.5-13-98 Пожежна автоматика будинків і споруд; ВБН В.2.2-00032106-1-95 Будинки і споруди. Проектування
банків і банківських сховищ; ДБН 360-92* Містобудування. Планування та забудова міських і
сільських поселень; ДБН В.2.6-14-97 Конструкції будинків та споруд. Покриття
будівель і споруд; ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації
електроустановок споживачів ( z0093-98 ); РД 34.21.122-87 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий
и сооружений"; ВСН 59-88(Р) "Электрооборудование жилых и общественных
зданий. Нормы проектирования"; СН 357-77 "Инструкция по проектированию силового и
осветительного оборудования промышленных предприятий".
Вимоги щодо якості робіт
Оцінка протипожежного стану об'єктів повинна визначити
відповідність приміщень, будівель, споруд та їх територій,
технологічних процесів виробництв тощо протипожежним вимогам
діючих нормативних актів з питань пожежної безпеки, а також
достатність та відповідність організаційних, технічних та інших
заходів, спрямованих на попередження пожеж, забезпечення безпеки
людей, зниження можливих майнових витрат і зменшення негативних
екологічних наслідків у разі їх виникнення, створення умов для
швидкого виклику пожежних підрозділів та успішного гасіння пожеж. Виконані роботи оформлюються висновком, який уміщує: найменування виконавця робіт, його місцезнаходження та номер
ліцензії; найменування замовника робіт; найменування об'єкта проведення робіт та його адресу; характеристику об'єкта та його існуючий протипожежний стан; аналіз існуючих інженерно-технічних протипожежних систем
(зовнішніх і внутрішніх) та їх стан; аналіз достатності та ефективності організаційних та
технічних заходів щодо пожежної безпеки, запроваджених
адміністрацією на об'єкті; аналіз відповідності (невідповідності) об'єкта протипожежним
вимогам діючих нормативних актів з питань пожежної безпеки
(території, будівель, приміщень, споруд, інженерного обладнання,
засобів протипожежного захисту тощо); перелік протипожежних заходів, які потрібно впровадити на
об'єкті для приведення його в пожежобезпечний стан; аналіз протипожежних заходів капітального характеру,
виконання яких можливе тільки в умовах реконструкції або
капітального ремонту об'єкта, а також тих, що неможливо виконати
за умовами існуючих конструктивних, об'ємно-планувальних рішень на
об'єкті. Висновок підписується представниками замовника та виконавця
робіт.
5.15. Дослідження обставин та причин виникнення пожеж
Кваліфікація спеціалістів
Керівники робіт: вища пожежно-технічна освіта освітньо-кваліфікаційного рівня
(молодший спеціаліст, спеціаліст, магістр) та стаж роботи в
органах державної пожежної охорони з дослідження обставин та
причин виникнення пожеж не менше 5 років; спеціальні курси навчання з дослідження обставин та причин
виникнення пожеж. Для проведення досліджень обставин та причин виникнення пожеж
суб'єкт господарювання повинен мати у своєму штаті або залучати на
підставі трудових угод виконавців робіт за напрямками досліджень,
які мають вищу освіту освітньо-кваліфікаційного рівня (молодший
спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр) та стаж роботи в цьому
напрямку діяльності не менше 2 років та пройшли спеціальне курсове
навчання з дослідження обставин та причин виникнення пожеж.
Нормативно-правові акти та нормативно-технічна документація
Закон України "Про пожежну безпеку" ( 3745-12 ); Кримінально-процесуальний Кодекс України ( 1001-05, 1002-05,
1003-05 ); Цивільно-процесуальний Кодекс України ( 1501-06, 1502-06,
1503-06 ); Кримінальний Кодекс України ( 2001-05, 2002-05 ); НАПБ А.01.001-95 "Правила пожежної безпеки в Україні"
( z0219-95 ); ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и
материалов. Номенклатура показателей и методы их определения";
Матеріально-технічна база
прилади для визначення залишків легкозаймистої і горючої
рідини (відкритий, закритий тигель згідно з ГОСТ 12.1.044-89;
рефрактометр; люмінескоп тощо); прилади для визначення осередку пожежі за звугленими
залишками деревини (мікропрес, омметр тощо); прилади для визначення причин пожеж від електротехнічних
приладів (хроматограф, мегомметр, тестер тощо); фото-, відео-, аудіотехніка.
Вимоги щодо якості робіт
Результати дослідження обставин та причин виникнення пожеж
повинні оформлюватись технічним висновком, у якому відображається: час і місце виникнення пожежі; форма власності об'єкта виникнення пожежі, прізвище керівника
(власника); характеристика об'єкта пожежі (будівлі, споруди, будівельних
конструкцій, систем опалення, освітлення тощо); характеристика технологічного процесу; обставини до, під час та після виникнення пожежі; поведінка будівельних конструкцій, обладнання тощо в умовах
пожежі; розгляд можливих версій виникнення пожеж; висновок щодо причини виникнення пожежі. Технічний висновок доповнюється протоколами спеціальних
досліджень, що підтверджують достовірність причини виникнення
пожежі (електротехнічні, хімічні, теплофізичні тощо). Якість проведення досліджень, їх достатність та
об'єктивність, а також склад самого технічного висновку
перевіряються шляхом проведення контрольних перевірок органом
ліцензування діяльності протипожежного призначення.
Начальник управління
ліцензування видів господарської
діяльності Департаменту
реєстрації та ліцензування
Держпідприємництва України О.В.Єфремов
Начальник нормативно-технічного
відділу Головного управління
Державної пожежної охорони МВС
України О.О.Євсеєнко

Додаток 1

до п. 1.3 Ліцензійних умов

провадження господарської

діяльності з проектування,

монтажу, технічного

обслуговування засобів

протипожежного захисту та

систем опалення, оцінки

протипожежного стану

об'єктів
ЗАЯВА

про видачу ліцензії
Заявник _____________________________________________________

(найменування юридичної особи або прізвище,

ім'я та по батькові фізичної особи)
__________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи
або серія і номер паспорта фізичної особи, ким і коли виданий) _________________________________________________________________

(поштовий індекс, місцезнаходження юридичної або

місце проживання фізичної особи) ____________ ______________ __________________________
(телефон) (факс) (адреса електронної пошти)
організаційно-правова форма ______________________________________
ідентифікаційний код юридичної особи
або ідентифікаційний номер фізичної особи -
платника податків ________________________________________________
банківські реквізити _____________________________________________

(поточний рахунок, МФО, найменування відділення банку)
просить видати ліцензію на провадження господарської діяльності___ _________________________________________________________________

(найменування виду господарської діяльності) таких робіт: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

З ліцензійними умовами провадження вказаного виду
господарської діяльності та порядком контролю за їх додержанням
ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати.
Відомості про відокремлені підрозділи (філії),

що провадитимуть дану діяльність на підставі ліцензії:
--------------------------------------------------------------------- N | Найменування | Місцезнаходження | Тел. | Назва видів робіт | з/п | | | Факс | | -----+--------------+-------------------+------+-------------------| -----+--------------+-------------------+------+-------------------| -----+--------------+-------------------+------+-------------------| -----+--------------+-------------------+------+-------------------| --------------------------------------------------------------------
До заяви додаються документи, зазначені в описі.
___________________________ ____________ ____________________
(керівник суб'єкта (підпис) (прізвище, ініціали)
господарської діяльності)
"____" ______________ р. М.П.
( Ліцензійні умови доповнено Додатком 1 згідно з Наказом
Держпідприємництва N 112/1065 ( z0882-02 ) від 25.10.2002 )

Додаток 2

до п. 1.3 Ліцензійних умов

провадження господарської

діяльності з проектування, монтажу,

технічного обслуговування засобів

протипожежного захисту та систем

опалення, оцінки протипожежного

стану об'єктів

ДОВІДКА

про наявність матеріально-технічної бази

і спеціалістів, необхідних для провадження

заявленого виду господарської діяльності

__________________________________________________________________

(назва суб'єкта господарювання)
1. Відомості про наявність адміністративних, виробничих,
складських приміщень, лабораторій тощо
------------------------------------------------------------------- N | | Призначення | Категорія приміщення, | з/п | Назва приміщення | приміщення | ким та коли проведена | | та його | (вказати вид | атестація (вказати | | місцезнаходження | робіт, що | категорію приміщення, | | | виконується) | дату та номер атестата | | | | акредитації, дозволу на | | | | початок роботи тощо, | | | | назва органу, що його | | | | видав) | -----+------------------+--------------+-------------------------| 1 | 2 | 3 | 4 | ------------------------------------------------------------------
2. Відомості про наявність власної оргтехніки, обладнання,
пристроїв, інструментів та засобів вимірювання
------------------------------------------------------------------------------------------ N | Найменування | Кількість | Рік | Нормативний | Технічний | Дата тех. | | оргтехніки, | | виготовлення | строк | стан | обстеження | з/п | обладнання, | | | роботи | | (повірки) | | пристроїв, | | | | | та назва | | інструментів | | | | | організації, | | та засобів | | | | | що його | | вимірювання | | | | | проводила | -----+--------------+-----------+--------------+-------------+-----------+--------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -----------------------------------------------------------------------------------------
3. Відомості про наявність спеціалістів
--------------------------------------------------------------------------------------- N | Посада | Назва виду | Прізвище,| Освіта | Стаж | Кваліфікаційні | з/п | керівників | робіт, що | ім'я та | (який і | роботи | розряди | | і | виконує | по | коли | за цим | | | виконавців | даний | батькові | закінчив | напрямком | | | робіт | фахівець | | навчальний | діяльності | | | | | | заклад, | у даного | | | | | | спеціаль- | суб'єкта | | | | | | ність) | господарю- | | | | | | | вання | | | | | | | | | | | | | | | | -----+------------+------------+----------+------------+------------+----------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | --------------------------------------------------------------------------------------
__________________________ ____________ _____________________
(керівник суб'єкта (підпис) (прізвище, ініціали)
господарської діяльності)
"____" ______________ р. М.П.
Достовірність даних, зазначених у заяві про видачу ліцензії
та довідці про наявність матеріально-технічної бази і
спеціалістів, перевірив та _______________________________________ _________________________________________________________________

(вказати підтверджую чи не підтверджую достовірність

та причини не підтвердження) _________________________ ____________ ____________________
(посада представника (підпис) (прізвище, ініціали) Державної пожежної

охорони)
"____" ______________ р. М.П.

Примітка. Приміщення, обладнання та фахівці вказуються
окремо, за кожним заявленим видом послуг та робіт протипожежного
призначення.
( Ліцензійні умови доповнено Додатком 2 згідно з Наказом
Держпідприємництва N 112/1065 ( z0882-02 ) від 25.10.2002 )

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: