open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 21 липня 1999 р. N 1312

Київ
Про затвердження Положення про порядок

накладення на суб'єктів господарювання

штрафів за порушення законодавства в галузі

електроенергетики та сфері теплопостачання
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 970 ( 970-2008-п ) від 05.11.2008 }

Відповідно до статті 27 Закону України "Про
електроенергетику" ( 575/97-ВР ) та статті 31 Закону України "Про
теплопостачання" ( 2633-15 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є: Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 970 ( 970-2008-п ) від 05.11.2008 }
Затвердити Положення про порядок накладення на суб'єктів
господарювання штрафів за порушення законодавства в галузі
електроенергетики та сфері теплопостачання (додається). Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 970 ( 970-2008-п ) від 05.11.2008 }

Перший

віце-прем'єр-міністр України В.КУРАТЧЕНКО
Інд. 37

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 21 липня 1999 р. N 1312
ПОЛОЖЕННЯ

про порядок накладення на суб'єктів господарювання

штрафів за порушення законодавства в галузі

електроенергетики та сфері теплопостачання
{ У назві, тексті Положення слова "про електроенергетику"
замінено словами "в галузі електроенергетики та сфері
теплопостачання", а слова "суб'єктів (суб'єкта)
господарської діяльності" - словами "суб'єктів (суб'єкта)
господарювання" згідно з Постановою КМ N 970 ( 970-2008-п )
від 05.11.2008 }

1. Це Положення визначає порядок накладення Національною
комісією регулювання електроенергетики, державними інспекторами з
експлуатації електричних станцій і мереж, державними інспекторами
з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та
теплової енергії на суб'єктів господарювання незалежно від форм
власності штрафів за порушення законодавства в галузі
електроенергетики та сфері теплопостачання.
2. Штрафи за порушення законодавства в галузі
електроенергетики та сфері теплопостачання накладаються на
суб'єктів господарювання за:
неподання інформації або подання завідомо недостовірної
інформації, передбаченої в ліцензіях на виробництво, передачу або
постачання електричної енергії та в нормативно-правових актах, що
регулюють питання функціонування об'єднаної енергетичної системи,
технічного стану та організації експлуатації електричних,
теплових, тепловикористовувальних установок і мереж і споживання
енергії; { Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 970 ( 970-2008-п ) від 05.11.2008 }
ухилення від виконання або несвоєчасне виконання рішень,
приписів, розпоряджень, інших розпорядчих документів Національної
комісії регулювання електроенергетики, Державної інспекції з
експлуатації електричних станцій і мереж, Державної інспекції з
енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та
теплової енергії та порушення умов ліцензій. { Абзац третій пункту
2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 970
( 970-2008-п ) від 05.11.2008 }
3. Накладати на суб'єктів господарювання штрафи мають право:
Національна комісія регулювання електроенергетики;
державні інспектори з експлуатації електричних станцій і
мереж;
державні інспектори з енергетичного нагляду за режимами
споживання електричної та теплової енергії.
4. Національна комісія регулювання електроенергетики,
державні інспектори з експлуатації електричних станцій і мереж,
Головний державний інспектор України з енергетичного нагляду за
режимами споживання електричної та теплової енергії, його
заступники мають право накладати на суб'єктів господарювання
штрафи:
за правопорушення, передбачені в абзаці другому пункту 2
цього Положення, - у розмірі до однієї тисячі неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян;
за правопорушення, передбачені в абзаці третьому пункту 2
цього Положення, - у розмірі до п'яти тисяч неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.
5. Старші державні інспектори з енергетичного нагляду за
режимами споживання електричної та теплової енергії мають право
накладати на суб'єктів господарювання штрафи:
за правопорушення, передбачені в абзаці другому пункту 2
цього Положення, - у розмірі до п'ятисот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян;
за правопорушення, передбачені в абзаці третьому пункту 2
цього Положення, - у розмірі до трьох тисяч неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.
6. Державні інспектори з енергетичного нагляду за режимами
споживання електричної та теплової енергії мають право накладати
на суб'єктів господарювання штрафи:
за правопорушення, передбачені в абзаці другому пункту 2
цього Положення, - у розмірі до трьохсот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян;
за правопорушення, передбачені в абзаці третьому пункту 2
цього Положення, - у розмірі до однієї тисячі неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.
7. Рішення про накладення штрафу приймається на підставі акта
перевірки суб'єкта господарювання (додаток 1), складеного
посадовими особами НКРЕ, та акта перевірки (протоколу) суб'єкта
господарювання, складеного посадовими особами Державної інспекції
з експлуатації електричних станцій і мереж або Держенергонагляду
(додаток 2). Пункт 7 в редакції Постанови КМ N 970 ( 970-2008-п ) від
05.11.2008 }
8. Рішення про накладення штрафу оформляється постановою
НКРЕ, Державної інспекції з експлуатації електричних станцій та
мереж і постановою (розпорядженням) Держенергонагляду (додаток
3). Пункт 8 в редакції Постанови КМ N 970 ( 970-2008-п ) від
05.11.2008 }
9. Постанова або розпорядження про накладення штрафу
складається у двох примірниках.
Перший примірник постанови або розпорядження залишається в
органі, який її оформив.
Другий примірник у 3-денний термін після оформлення постанови
або розпорядження надсилається (видається повноважному
представнику) для сплати штрафу суб'єкту господарювання. Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 970
( 970-2008-п ) від 05.11.2008 }
10. Суб'єкт господарювання сплачує штраф за порушення
законодавства в галузі електроенергетики протягом 30 днів з дня
прийняття постанови (розпорядження) про його накладення, а за
порушення законодавства у сфері теплопостачання - у 15-денний
строк з дня прийняття постанови (розпорядження) про його
накладення. { Абзац перший пункту 10 в редакції Постанови КМ N 970
( 970-2008-п ) від 05.11.2008 }
У разі несплати штрафу у зазначений термін він стягується в
судовому порядку.
11. Рішення про накладення на суб'єктів господарювання
штрафів може бути оскаржене в установленому законом порядку.

Додаток 1

до Положення про порядок накладення

на суб'єктів господарювання

штрафів за порушення законодавства

в галузі електроенергетики та сфері

теплопостачання
"___" __________ 199 __ р. __________________

(місце складання)
АКТ ПЕРЕВІРКИ _________________________________________________________________
(повне найменування суб'єкта господарювання, його
підпорядкованість, повна юридична адреса; номер розрахункового
рахунку та назва установи банку; посада, прізвище, ім'я, по
батькові керівника) _________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, що склала акт)
в присутності ____________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові уповноваженого представника
суб'єкта господарювання, що перевіряється)
здійснив перевірку дотримання законодавства в галузі
електроенергетики та сфері теплопостачання та установив __________ _________________________________________________________________
(суть правопорушення та посилання на нормативно-правовий акт) ________________________________ ________________
(підпис особи, яка склала акт) (дата)
* _______________________________ ________________
(підпис уповноваженого (дата)
представника суб'єкта
господарювання, що
перевіряється)
М.П.
Акт перевірки надіслано (отримав) ________________________________
(дата надіслання, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, що
отримала постанову)
"____" _________ 199__ р. _________________

(підпис)
________________
* У разі відмови у підписі про це в акті робиться відмітка
особою, що його склала.
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 970
( 970-2008-п ) від 05.11.2008 }

Додаток 2

до Положення про порядок накладення

на суб'єктів господарювання штрафів

за порушення законодавства в галузі

електроенергетики та сфері теплопостачання
_____________________________________________________________

(реквізити Державної інспекції

з експлуатації електричних станцій

і мереж/структурного підрозділу Держенергонагляду)
АКТ ПЕРЕВІРКИ (ПРОТОКОЛ) N ______
_________________________________________________

(місце складення акта (протоколу)
___ _____________ 20__ р.
__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові особи,

що склала акт перевірки (протокол)

Відповідно до статті 4 Закону України "Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності",
статті 9 Закону України "Про електроенергетику" і статті 14 Закону
України "Про теплопостачання", у період з ___ _________ 20__ р. по __ __________ 20__ р. вжито заходів державного енергетичного
нагляду (контролю) на енергетичному об'єкті
__________________________________________________________________

(повне найменування суб'єкта господарювання,

його підпорядкованість,
__________________________________________________________________

повна юридична адреса, номер розрахункового рахунка

та найменування установи банку) _________________________________________________________________
Форма власності суб'єкта господарювання _____________________
Керівник ____________________________________________________

(посада, прізвище,
__________________________________________________________________

ім'я, по батькові)
у присутності ____________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові
__________________________________________________________________

уповноваженої особи суб'єкта господарювання)

Тип заходу, плановий (позаплановий)

(необхідне підкреслити)
Предмет державного енергетичного нагляду (контролю) _________
__________________________________________________________________
Установлено: ________________________________________________

(суть правопорушення та посилання на нормативно-правовий
__________________________________________________________________

або нормативно-технічний акт)
Акт перевірки (протокол) на _____ арк. склав

______________________________ __________________________________
(підпис особи, яка склала акт) (ініціали та прізвище)

______________________________ __________________________________
(підпис уповноваженого (посада, ініціали та прізвище)
представника суб'єкта
господарювання,
що перевіряється)
______________________________ __________________________________
(підпис керівника (прізвище, ініціали) уб'єкта господарювання)
М.П. Місце для позначки

про реєстрацію акта

перевірки (протоколу)

у канцелярії суб'єкта

господарювання
__ _______ 20__ р. _________________ ___________________________

(вхідний номер (підпис працівника, який

реєстрації) здійснив реєстрацію)

Акт перевірки (протокол) надіслано через поштове відділення
N ____
___ _____________ 20__ р. ____________________

(підпис інспектора)
Поштове повідомлення про отримання суб'єктом господарювання акта
перевірки (протоколу) ___ _________ 20__ р. ____________________

(підпис інспектора)
{ Положення доповнено додатком 2 згідно з Постановою КМ N 970
( 970-2008-п ) від 05.11.2008 }

Додаток 3

до Положення про порядок накладення

на суб'єктів господарювання штрафів

за порушення законодавства в галузі

електроенергетики та сфері теплопостачання
___________________________________ __________________________________
(назва органу, що видав постанову)

ПОСТАНОВА N _____

про накладення штрафу за порушення

законодавства про електроенергетику
"____" _________ 199 __ р. ___________________

(місце прийняття) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові державного інспектора, назва
комісії)
розглянувши акт перевірки ________________________________________

(назва органу, представник якого склав _________________________________________________________________

акт) а результатами перевірки ________________________________________
__________________________________________________________________
(повне найменування суб'єкта господарської діяльності, його
підпорядкованість, повна юридична адреса; номер розрахункового
рахунку та назва установи банку; посада, прізвище, ім'я, по
батькові керівника)
складений "___" ___________________ 199__ р. _________________________________________________________________

(прізвища, ім'я, по батькові осіб, які підписали акт)
про правопорушення _______________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
(суть правопорушення та посилання на нормативно-правовий акт)
Відповідно до статті 27 Закону України "Про
електроенергетику" та статті 31 Закону України "Про
теплопостачання" ПОСТАНОВИВ(ЛА):
Накласти на ______________________________________________________ _________________________________________________________________
(повне найменування суб'єкта господарської діяльності, його
підпорядкованість, повна юридична адреса; номер розрахункового
рахунку та назва установи банку; посада, прізвище, ім'я, по
батькові керівника)
штраф у розмірі __________________________________________________ ________________________________________________________ гривень.
Зазначена сума штрафу має бути протягом 30 днів з дня
прийняття постанови сплачена до Державного бюджету України, а сума
штрафу за порушення законодавства у сфері теплопостачання - у
15-денний строк з дня прийняття постанови про його накладення. ______________________________________

(підпис особи, яка прийняла постанову)
М.П.
Постанову про накладення штрафу надіслано (отримав) _________________________________________________________________
(дата надіслання, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, що
отримала постанову)
"____"_________ 199 __ р. _______________

(підпис)
{ Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 970
( 970-2008-п ) від 05.11.2008 }

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: