open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 21 липня 1999 р. N 1312

Київ
Про затвердження Положення про порядок

накладення на суб'єктів господарської діяльності

штрафів за порушення законодавства про

електроенергетику

Відповідно до статті 27 Закону України "Про
електроенергетику" ( 575/97-ВР ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
Затвердити Положення про порядок накладення на суб'єктів
господарської діяльності штрафів за порушення законодавства про
електроенергетику (додається).

Перший

віце-прем'єр-міністр України В.КУРАТЧЕНКО
Інд. 37

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 21 липня 1999 р. N 1312
ПОЛОЖЕННЯ

про порядок накладення на суб'єктів господарської

діяльності штрафів за порушення законодавства про

електроенергетику
1. Це Положення визначає порядок накладення Національною
комісією регулювання електроенергетики, державними інспекторами з
експлуатації електричних станцій і мереж, державними інспекторами
з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та
теплової енергії на суб'єктів господарської діяльності незалежно
від форм власності штрафів за порушення законодавства про
електроенергетику.
2. Штрафи за порушення законодавства про електроенергетику
накладаються на суб'єктів господарської діяльності за:
неподання інформації або подання завідомо недостовірної
інформації, передбаченої в ліцензіях на виробництво, передачу або
постачання електричної енергії та в нормативно-правових актах, що
регулюють питання функціонування об'єднаної енергетичної системи і
споживання енергії;
ухилення від виконання або несвоєчасне виконання рішень чи
приписів Національної комісії регулювання електроенергетики,
Державної інспекції з експлуатації електричних станцій і мереж,
Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання
електричної та теплової енергії та порушення умов ліцензій.
3. Накладати на суб'єктів господарської діяльності штрафи
мають право:
Національна комісія регулювання електроенергетики;
державні інспектори з експлуатації електричних станцій і
мереж;
державні інспектори з енергетичного нагляду за режимами
споживання електричної та теплової енергії.
4. Національна комісія регулювання електроенергетики,
державні інспектори з експлуатації електричних станцій і мереж,
Головний державний інспектор України з енергетичного нагляду за
режимами споживання електричної та теплової енергії, його
заступники мають право накладати на суб'єктів господарської
діяльності штрафи:
за правопорушення, передбачені в абзаці другому пункту 2
цього Положення, - у розмірі до однієї тисячі неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян;
за правопорушення, передбачені в абзаці третьому пункту 2
цього Положення, - у розмірі до п'яти тисяч неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.
5. Старші державні інспектори з енергетичного нагляду за
режимами споживання електричної та теплової енергії мають право
накладати на суб'єктів господарської діяльності штрафи:
за правопорушення, передбачені в абзаці другому пункту 2
цього Положення, - у розмірі до п'ятисот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян;
за правопорушення, передбачені в абзаці третьому пункту 2
цього Положення, - у розмірі до трьох тисяч неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.
6. Державні інспектори з енергетичного нагляду за режимами
споживання електричної та теплової енергії мають право накладати
на суб'єктів господарської діяльності штрафи:
за правопорушення, передбачені в абзаці другому пункту 2
цього Положення, - у розмірі до трьохсот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян;
за правопорушення, передбачені в абзаці третьому пункту 2
цього Положення, - у розмірі до однієї тисячі неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.
7. Рішення про накладення штрафу приймається на підставі акта
перевірки (додаток 1) суб'єкта господарської діяльності,
складеного посадовими особами Національної комісії регулювання
електроенергетики, Державної інспекції з експлуатації електричних
станцій і мереж або Державної інспекції з енергетичного нагляду за
режимами споживання електричної та теплової енергії.
8. Рішення про накладення штрафу оформляється постановою
відповідно Національної комісії регулювання електроенергетики,
Державної інспекції з експлуатації електричних станцій і мереж,
Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання
електричної та теплової енергії (додаток 2).
9. Постанова про накладення штрафу складається у двох
примірниках.
Перший примірник постанови залишається в органі, який її
оформив.
Другий примірник у 3-денний термін після оформлення постанови
надсилається (видається повноважному представнику) для сплати
штрафу суб'єкту господарської діяльності.
10. Суб'єкт господарської діяльності повинен сплатити штраф
протягом 30 днів з дня винесення постанови про його накладення.
У разі несплати штрафу у зазначений термін він стягується в
судовому порядку.
11. Рішення про накладення на суб'єктів господарської
діяльності штрафів може бути оскаржене в установленому законом
порядку.

Додаток 1

до Положення про порядок накладення

на суб'єктів господарської діяльності

штрафів за порушення законодавства

про електроенергетику
"___" __________ 199 __ р. __________________

(місце складання)
АКТ ПЕРЕВІРКИ__________________________________________________________________
(повне найменування суб'єкта господарської діяльності, його
підпорядкованість, повна юридична адреса; номер розрахункового
рахунку та назва установи банку; посада, прізвище, ім'я, по
батькові керівника) __________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, що склала акт)
в присутності ____________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові уповноваженого представника
суб'єкта господарської діяльності, що перевіряється)
здійснив перевірку дотримання законодавства про електроенергетику
та установив _____________________________________________________ (суть правопорушення та посилання на нормативно-правовий акт)_________________________________ ________________
(підпис особи, яка склала акт) (дата)
* _______________________________ ________________
(підпис уповноваженого (дата)
представника суб'єкта
господарської діяльності, що
перевіряється)
М.П.
Акт перевірки надіслано (отримав) ________________________________
(дата надіслання, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, що
отримала постанову)
"____" _________ 199__ р. _________________

(підпис)
________________
* У разі відмови у підписі про це в акті робиться відмітка
особою, що його склала.

Додаток 2

до Положення про порядок накладення

на суб'єктів господарської діяльності

штрафів за порушення законодавства

про електроенергетику
___________________________________ ___________________________________
(назва органу, що видав постанову)

ПОСТАНОВА N _____

про накладення штрафу за порушення

законодавства про електроенергетику
"____" _________ 199 __ р. ___________________

(місце прийняття) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові державного інспектора, назва
комісії)
розглянувши акт перевірки ________________________________________

(назва органу, представник якого склав __________________________________________________________________

акт) за результатами перевірки ________________________________________
__________________________________________________________________
(повне найменування суб'єкта господарської діяльності, його
підпорядкованість, повна юридична адреса; номер розрахункового
рахунку та назва установи банку; посада, прізвище, ім'я, по
батькові керівника)
складений "___" ___________________ 199__ р. __________________________________________________________________

(прізвища, ім'я, по батькові осіб, які підписали акт)
про правопорушення _______________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(суть правопорушення та посилання на нормативно-правовий акт)
Відповідно до статті 27 Закону України "Про
електроенергетику" ПОСТАНОВИВ(ЛА):
Накласти на ______________________________________________________ __________________________________________________________________
(повне найменування суб'єкта господарської діяльності, його
підпорядкованість, повна юридична адреса; номер розрахункового
рахунку та назва установи банку; посада, прізвище, ім'я, по
батькові керівника)
штраф у розмірі __________________________________________________ _________________________________________________________ гривень.
Зазначена сума штрафу має бути протягом 30 днів з дня
прийняття постанови сплачена до Державного бюджету України.

______________________________________

(підпис особи, яка прийняла постанову)
______________________________________

(підпис особи, яка прийняла постанову)
М.П.
Постанову про накладення штрафу надіслано (отримав)
__________________________________________________________________
(дата надіслання, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, що
отримала постанову)
"____"_________ 199 __ р. _______________

(підпис)
__________________________________________________________________
(дата надіслання, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, що
отримала постанову)
"____"_________ 199 __ р. _______________

(підпис)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: