open Про систему
Попередня

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 30 серпня 1999 р. № 1596
Київ

Про затвердження Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках

{Назва Постанови в редакції Постанови КМ № 662 від 22.09.2016}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 580 від 29.03.2000
№ 785 від 12.05.2000
№ 1153 від 21.07.2000
№ 1903 від 28.12.2000
№ 1231 від 26.09.2001
№ 497 від 11.04.2002
№ 155 від 15.02.2006
№ 994 від 01.08.2007
№ 1016 від 19.11.2008
№ 35 від 25.01.2012
№ 615 від 12.08.2015
№ 788 від 30.09.2015
№ 167 від 14.03.2016
№ 662 від 22.09.2016
№ 334 від 17.05.2017
№ 689 від 13.09.2017}

Кабінет Міністрів України постановляє:

{Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 662 від 22.09.2016}

1. Затвердити  Порядок виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках, що додається.

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 662 від 22.09.2016}

{Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 1231 від 26.09.2001}

Прем’єр-міністр України

В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд. 26ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 1999 р. № 1596
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 22 вересня 2016 р. № 662)

ПОРЯДОК
виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках

{У тексті Порядку слова “за місцем проживання одержувача” замінено словами “за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання одержувача в населеному пункті у межах України” згідно з Постановою КМ № 334 від 17.05.2017}

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм виплати пенсій та грошової допомоги їх одержувачам управліннями Пенсійного фонду України в районах, містах, районах у містах, об’єднаними управліннями (далі - органи Пенсійного фонду), головними управліннями Пенсійного фонду України в областях, м. Києві та структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад (далі - органи соціального захисту населення), а також інших грошових виплат, що фінансуються органами соціального захисту населення за рахунок відповідних бюджетів (далі - пенсія та грошова допомога), шляхом зарахування на поточні рахунки одержувачів пенсії та грошової допомоги (далі - одержувачі) в уповноважених банках.

2. Уповноваженими банками є банки, визначені переможцями конкурсу на право виплати пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ через поточні рахунки відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 1231 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 р. № 662).

3. Виплата і доставка пенсій та грошової допомоги здійснюється уповноваженими банками на умовах, визначених цим Порядком, та на підставі договорів, що укладаються:

між уповноваженими банками та органами соціального захисту населення або центрами з нарахування та здійснення соціальних виплат;

між уповноваженими банками та органами Пенсійного фонду, а у разі централізованого нарахування пенсій - між уповноваженими банками та головними управліннями Пенсійного фонду України в областях, м. Києві та органами Пенсійного фонду, у разі централізованого фінансування пенсій - між уповноваженими банками та головними управліннями Пенсійного фонду України в областях, м. Києві.

4. Виплата пенсій та грошової допомоги відповідно до цього Порядку здійснюється за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання одержувачів в населених пунктах у межах України, в яких функціонують вибрані одержувачами уповноважені банки, їх відокремлені підрозділи (філії, відділення, представництва тощо) (далі - установи уповноважених банків).

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 334 від 17.05.2017}

5. Уповноважені банки проводять операції з відкриття поточних рахунків, зарахування сум пенсій та грошової допомоги на поточні рахунки і їх виплати відповідно до зобов’язань, визначених додатком 2 до Порядку проведення конкурсного відбору банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 1231 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 р. № 662), та укладених договорів, передбачених пунктом 3 цього Порядку.

6. Одержувачі самостійно вибирають уповноважений банк для відкриття поточного рахунка.

Для внутрішньо переміщених осіб, які перебувають на обліку, що підтверджується довідкою, виданою згідно з Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 81, ст. 2296; 2015 р., № 70, ст. 2312), уповноваженим банком є АТ “Ощадбанк”.

7. Органи Пенсійного фонду та органи соціального захисту населення забезпечують інформування одержувачів про порядок виплати пенсій та грошової допомоги.

Відкриття поточних рахунків

8. Поточні рахунки одержувачам відкриваються уповноваженими банками згідно з вимогами, встановленими нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють порядок відкриття рахунків у національній та іноземній валюті.

9. Між уповноваженим банком і одержувачем укладається договір банківського рахунка. Положеннями договору не можуть погіршуватися умови виплати пенсій та грошової допомоги, встановлені цим Порядком. Умови договору повинні передбачати можливість його розірвання за ініціативою однієї із сторін.

10. Заява про виплату пенсії або грошової допомоги (додаток 1) подається одержувачем особисто до органу Пенсійного фонду чи органу соціального захисту населення за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання одержувача в населеному пункті у межах України або приймається органом Пенсійного фонду чи органом соціального захисту населення від установи уповноваженого банку.

Заяви приймаються за умови пред’явлення паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу і підтверджує її вік, та документа, визначеного законодавством, для з’ясування місця її проживання, і реєструються в установленому порядку.

11. Одержувачі, крім внутрішньо переміщених осіб, можуть у будь-який час змінити уповноважений банк, подавши заяву до відповідного уповноваженого банку згідно з пунктом 10 цього Порядку.

Залишки коштів одержувачів перераховуються в інший банк на підставі їх доручень або видаються готівкою.

Зарахування пенсій та грошової допомоги на поточні рахунки

12. Органи Пенсійного фонду та органи соціального захисту населення на підставі заяв, передбачених пунктом 10 цього Порядку, складають:

списки на зарахування пенсій та грошової допомоги на поточні рахунки (далі - списки) згідно з додатком 2 у двох примірниках;

опис списків на зарахування пенсій та грошової допомоги на поточні рахунки (далі - опис) згідно з додатком 3 у трьох примірниках.

Списки та описи складаються окремо за пенсіями та грошовою допомогою, що фінансуються за рахунок коштів Пенсійного фонду України, і за грошовою допомогою та іншими грошовими виплатами, що фінансуються органами соціального захисту населення за рахунок відповідних бюджетів.

Перший примірник списків формується за датою виплати в порядку зростання номерів поточних рахунків, другий - за датою виплати в порядку зростання номерів пенсійних (особових) справ. Дати і виплатний період визначаються органами Пенсійного фонду та органами соціального захисту населення.

13. Списки у двох примірниках за один день до початку кожного виплатного періоду, за який виплачується пенсія та грошова допомога, подаються органами Пенсійного фонду та органами соціального захисту населення відповідним установам уповноважених банків разом з двома примірниками описів.

Списки подаються одночасно на паперових і магнітних (електронних) носіях, крім випадків, зазначених в абзаці третьому цього пункту.

За договорами, зазначеними у пункті 3 цього Порядку, та за наявності технічних можливостей сторін цих договорів списки можуть подаватися в електронній формі з використанням електронного цифрового підпису. Подання списків в електронній формі з використанням електронного цифрового підпису обумовлюється в договорах, які укладаються згідно з пунктом 3 цього Порядку.

Органи Пенсійного фонду та органи соціального захисту населення протягом місяця, за який виплачується пенсія та грошова допомога, можуть складати і подавати додаткові списки на зарахування пенсій та грошової допомоги одержувачам, які з різних причин не були внесені до основних списків, а також у разі перерахунків пенсій та грошової допомоги.

14. На підставі складених документів органи Пенсійного фонду та органи соціального захисту населення проводять протягом місяця за датами у межах виплатного періоду перерахування уповноваженим банкам коштів, необхідних для виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки одержувачів.

Для забезпечення своєчасної виплати пенсій та грошової допомоги органи Пенсійного фонду та органи соціального захисту населення перераховують кошти не пізніше ніж за один операційний день до встановленої дати виплати.

15. Зарахування сум пенсій та грошової допомоги уповноваженими банками на поточні рахунки здійснюється не пізніше наступного операційного дня після надходження відповідних сум від органів Пенсійного фонду та органів соціального захисту населення.

16. Якщо суми пенсії та грошової допомоги одержуються за довіреністю більш як один рік або не одержуються з поточного рахунка більш як один рік, уповноважений банк зобов’язаний повідомити про це відповідному органу Пенсійного фонду або органу соціального захисту населення не пізніше 28 числа місяця, у якому виникли такі обставини, а одержувач - подати нову заяву до органу Пенсійного фонду або органу соціального захисту населення згідно з вимогами, визначеними в пункті 10 цього Порядку.

У разі невиконання одержувачем цієї умови орган Пенсійного фонду або орган соціального захисту населення припиняє перерахування пенсії та грошової допомоги на поточний рахунок у визначену одержувачем установу уповноваженого банку та проводить виплату через національного оператора поштового зв’язку за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання одержувача в населеному пункті у межах України в установленому порядку.

Орган Пенсійного фонду та орган соціального захисту населення припиняє перерахування пенсії та грошової допомоги також на підставі оприлюдненого в установленому порядку рішення конкурсної комісії про припинення банком виконання функцій уповноваженого банку.

17. Якщо суми пенсії та грошової допомоги одержуються з використанням платіжної картки, строк дії якої перевищує один рік, орган Пенсійного фонду або орган соціального захисту населення щороку забезпечує ідентифікацію та верифікацію особи шляхом обов’язкового пред’явлення одержувачем особисто паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу і підтверджує її вік, та документа, визначеного законодавством, для з’ясування місця її проживання.

Якщо ідентифікація та верифікація особи не відбулася протягом року, орган Пенсійного фонду та орган соціального захисту населення припиняє перерахування пенсії та грошової допомоги на поточний рахунок у визначену одержувачем установу уповноваженого банку і проводить виплату через національного оператора поштового зв’язку за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання одержувача в населеному пункті у межах України в установленому порядку.

18. У разі надходження до уповноваженого банку відомостей про смерть одержувача або про визнання одержувача безвісно відсутнім або оголошення померлим уповноважений банк зобов’язаний припинити зарахування коштів на поточний рахунок з місяця, наступного за місяцем смерті одержувача або місяцем набрання законної сили рішенням суду про визнання одержувача безвісно відсутнім або оголошення померлим, і зробити відповідну відмітку в примірнику списку, що підлягає поверненню органу Пенсійного фонду та органу соціального захисту населення.

Суми пенсій та грошової допомоги, зараховані на поточний рахунок разом із нарахованими на них відсотками починаючи з місяця, наступного за місяцем смерті одержувача або місяцем набрання законної сили рішенням суду про визнання одержувача безвісно відсутнім або оголошення померлим, підлягають поверненню уповноваженим банком органам Пенсійного фонду та органам соціального захисту населення не пізніше наступного операційного дня після надходження таких відомостей.

Сума пенсії, що належала одержувачу і не була зарахована на поточний рахунок у зв’язку з його смертю, виплачується згідно із статтею 52 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

Виплата пенсій та грошової допомоги з поточних рахунків

19. Після зарахування коштів на поточні рахунки одержувачів уповноважений банк завіряє списки на зарахування пенсій та грошової допомоги на поточні рахунки та описи до них і не пізніше ніж через два робочих дні після останньої дати виплати у кожному виплатному періоді повертає органам Пенсійного фонду та органам соціального захисту населення другий примірник списків і по одному примірнику описів до них.

Незараховані суми пенсій та грошової допомоги не пізніше наступного операційного дня після надходження коштів повертаються уповноваженим банком органам Пенсійного фонду та органам соціального захисту населення. При цьому робиться відповідна відмітка на другому примірнику списків та описів до них.

Суми пенсій та грошової допомоги не зараховуються на поточні рахунки у разі:

невідповідності будь-яких реквізитів, зазначених у списку, даним поточного рахунка одержувача;

наявності даних про смерть одержувача, набрання законної сили рішенням суду про визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим;

закриття поточного рахунка;

письмової вимоги органу Пенсійного фонду або органу соціального захисту населення;

коли протягом року не відбулася ідентифікація та верифікація одержувача з обов’язковим пред’явленням ним паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу і підтверджує її вік, та документа, визначеного законодавством, для з’ясування місця її проживання.

Помилково зараховані на поточні рахунки суми пенсій та грошової допомоги зараховуються в рахунок наступних виплат або за вимогою органів Пенсійного фонду та органів соціального захисту населення повертаються на рахунки, з яких проводилося фінансування.

20. Одержувачі мають право отримувати належні їм суми пенсій та грошової допомоги після їх зарахування на поточні рахунки протягом робочого часу установи уповноваженого банку за їх першою вимогою.

21. Уповноважений банк зобов’язаний забезпечити за бажанням одержувача видачу належних йому сум пенсії та грошової допомоги як безпосередньо у банку, так і з доставкою одержувачу додому у зручний для нього час, що обумовлюється договором між уповноваженим банком та одержувачем.

22. За коштами, які зберігаються на поточних рахунках одержувачів, уповноважені банки здійснюють нарахування відсотків у порядку та розмірах, визначених договором між уповноваженим банком та одержувачем.

23. Повернуті органам Пенсійного фонду та органам соціального захисту населення незараховані на поточні рахунки суми пенсій та грошової допомоги згідно з відмітками уповноважених банків у списках вносяться органами Пенсійного фонду та органами соціального захисту населення у відповідний розділ особового рахунка одержувача. Залежно від причини незарахування органи Пенсійного фонду та органи соціального захисту населення вносять зміни до реквізитів поточних рахунків або тимчасово зупиняють перерахування коштів за цими поточними рахунками в установи уповноважених банків.

Прикінцеві положення

24. Облік операцій, пов’язаних з виплатою пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки одержувачів, ведеться уповноваженими банками, органами Пенсійного фонду та органами соціального захисту населення в порядку, визначеному законодавством.

25. Уповноважені банки за письмовими запитами органів Пенсійного фонду, органів соціального захисту населення та Мінфіну зобов’язані надавати інформацію про зарахування сум пенсій та грошової допомоги на поточні рахунки одержувачів, про їх закриття, а також надавати працівникам органів Пенсійного фонду та органів соціального захисту населення і Мінфіну необхідні документи, інформацію та пояснення для перевірки додержання уповноваженими банками умов договорів, передбачених пунктом 3 цього Порядку. Обмін інформацією між Мінфіном та АТ “Ощадбанк” щодо пенсійних виплат внутрішньо переміщеним особам проводиться на підставі укладеного між Мінфіном та АТ “Ощадбанк” договору про взаємодію.

26. Контроль за додержанням вимог цього Порядку здійснюється органами Пенсійного фонду та органами соціального захисту населення.

27. Особи, винні у порушенні вимог цього Порядку, несуть відповідальність згідно із законом.

{Порядок в редакції Постанови КМ № 662 від 22.09.2016}Додаток 1
до Порядку

ЗАЯВА
про виплату пенсії або грошової допомоги

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 497 від 11.04.2002; в редакції Постанови КМ № 662 від 22.09.2016}


Додаток 2
до Порядку

СПИСОК
на зарахування пенсій та грошової допомоги на поточні рахунки

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 497 від 11.04.2002; в редакції Постанов КМ № 1016 від 19.11.2008, № 662 від 22.09.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 689 від 13.09.2017}


Додаток 3
до Порядку

ОПИС
списків на зарахування пенсій та грошової допомоги на поточні рахунки

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 497 від 11.04.2002; в редакції Постанов КМ № 1016 від 19.11.2008, № 662 від 22.09.2016}

  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
  • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: