open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

І НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 28 грудня 2000 р. N 1903

Київ
Про діяльність Акціонерного комерційного

агропромислового банку "Україна"

З метою усунення негативних явищ у діяльності Акціонерного
комерційного агропромислового банку "Україна" та захисту інтересів
його вкладників і кредиторів Кабінет Міністрів України і
Національний банк України п о с т а н о в л я ю т ь:
1. Взяти до відома, що тимчасова адміністрація Акціонерного
комерційного агропромислового банку "Україна" (далі - Банк
"Україна") розробила програму, реалізація якої дасть змогу
ліквідувати недоліки у діяльності Банку.
Центральним та місцевим органам виконавчої влади надавати
всебічну підтримку тимчасовій адміністрації Банку "Україна".
2. Міністерству аграрної політики разом з тимчасовою
адміністрацією Банку "Україна" до 31 грудня 2000 р. затвердити і
забезпечити реалізацію програми участі Банку у виконанні Указів
Президента України від 3 грудня 1999 р. N 1529 ( 1529/99 ) "Про
невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектору
економіки" та від 6 червня 2000 р. N 767 ( 767/2000 ) "Про заходи
щодо забезпечення формування та функціонування аграрного ринку".
3. Вжити заходів до погашення заборгованості за кредитами,
отриманими в Банку "Україна", зокрема:
1) Міністерству аграрної політики до 31 березня 2001 року:
Державною акціонерною компанією "Хліб України" -
заборгованості перед Банком "Україна" та перед позичальниками
Банку "Україна" закритим акціонерним товариством "Нафта-К" і
відкритим акціонерним товариством "Олімпекс" за постачання
пально-мастильних матеріалів згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 24 січня 1998 р. N 77 ( 77-98-п ) "Про умови
забезпечення сільськогосподарських товаровиробників
пально-мастильними матеріалами у 1998 році";
концерном "Украгротехсервіс" - заборгованості перед закритим
акціонерним товариством "Торговий дім Банку "Україна" за оплату
сільськогосподарської техніки, поставленої цьому концерну згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 1995 р. N 370
( 370-95-п ) "Про стан підготовки до збиральних робіт і формування
державного контракту на закупівлю зерна у 1995 році";
2) Державному комітетові промислової політики до 1 лютого
2001 р. - заборгованості за санаційним кредитом, наданим
виробничому об'єднанню "Оризон" згідно з Указом Президента
України від 9 березня 1995 р. N 194 ( 194/95 ) "Про порядок
надання в 1995 році державної підтримки підприємствам";
3) Міністерству палива та енергетики до 1 липня 2001 р. -
заборгованості вугледобувних підприємств перед Банком "Україна" з
урахуванням Порядку визначення вугледобувних підприємств, яким
надається державна підтримка, та механізму її надання,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 січня
1999 р. N 26 ( 26-99-п );
4) Луганській, Миколаївській, Запорізькій, Одеській обласним
державним адміністраціям разом з Міністерством аграрної політики
до 1 травня 2001 р. - заборгованості спільного підприємства
"Дані", компаній "Панамакс" і "Агент-Сервіс", Котовського,
Жеребківського та Кодимського хлібоприймальних підприємств і
Державної акціонерної компанії "Хліб України" перед позичальником
Банку "Україна" закритим акціонерним товариством "Нафта-К";
5) Чернівецькій та Вінницькій обласним державним
адміністраціям разом з Міністерством аграрної політики до
1 листопада 2001 р. - заборгованості цукрових заводів перед Банком
"Україна" за кредитами, одержаними згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 24 вересня 1997 р. N 1063 ( 1063-97-п ) "Про
забезпечення переробки цукрових буряків урожаю 1997 року".
4. Рекомендувати тимчасовій адміністрації Банку "Україна" до
15 січня 2001 року:
подати судові позови про стягнення з усіх суб'єктів
простроченої заборгованості за кредитами, отриманими в Банку
"Україна";
подати правоохоронним органам у встановленому порядку
матеріали про порушення боржниками Банку "Україна" законодавства,
що призвело до неповернення ними кредитів, отриманих у Банку
"Україна";
забезпечити ведення окремого обліку коштів, що надходитимуть
внаслідок реалізації цієї постанови, та їх спрямування насамперед
для забезпечення депозитів (вкладів) фізичних осіб і проведення
розрахунків за ними;
подати Кабінетові Міністрів України і Національному банку
України програму збереження вкладів фізичних осіб і забезпечення
їх своєчасної виплати.
5. Міністерству юстиції вжити заходів до прискорення
виконавчого провадження за справами боржників Банку "Україна", в
яких позивачем виступає Банк.
6. Просити:
Вищий арбітражний суд України сприяти оперативному розгляду
справ щодо стягнення проблемної заборгованості з боржників Банку
"Україна";
Генеральну прокуратуру України при здійсненні нагляду за
додержанням законів під час розслідування кримінальних справ
слідчими органів внутрішніх справ і прокуратури встановити
контроль за всебічним та оперативним розглядом кримінальних справ
про порушення законодавства боржниками Банку "Україна", що
призвело до неповернення кредитів, отриманих у Банку.
7. Державному казначейству до 30 грудня 2000 року:
достроково погасити векселі Державного казначейства, видані
Банку "Україна" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від
7 лютого 1998 р. N 130 ( 130-98-п ) "Про погашення заборгованості
перед комерційними банками України за кредитами, наданими під
гарантії Міністерства фінансів, Міністерства культури і мистецтв
та під заставу векселів Державного казначейства" з урахуванням
вимог розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 жовтня
1994 р. N 744 ( 744-94-р );
погасити заборгованість перед Банком "Україна" за здійснення
ним розрахунково-касового обслуговування Державного бюджету
України.
8. Міністерству закордонних справ разом з Міністерством
економіки надати Банку "Україна" допомогу у виконанні рішення
Міжнародного комерційного арбітражного суду при
Торгово-промисловій палаті України про стягнення з фірми "LBM
Corporation" (США) коштів на користь цього Банку.
9. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від
30 серпня 1999 р. N 1596 ( 1596-99-п ) "Про заходи щодо виконання
статті 3 Указу Президента України від 4 липня 1998 року N 734"
(Офіційний вісник України, 1999 р., N 35, ст. 1803; 2000 р., N 20,
ст. 824, N 30, ст. 1272) такі зміни:
абзац перший пункту 2 після слів "Акціонерному
поштово-пенсійному банку "Аваль" доповнити словами "Акціонерному
комерційному агропромисловому банку "Україна";
друге речення пункту 1 Порядку виплати пенсій та грошової
допомоги за згодою пенсіонерів та одержувачів допомоги через їх
поточні рахунки у банківських установах, затвердженого зазначеною
постановою, після слів "Акціонерний поштово-пенсійний банк
"Аваль" доповнити словами "Акціонерний комерційний агропромисловий
банк "Україна".
10. Взяти до відома, що:
1) Національний банк України:
з метою оптимізації структури активів, забезпечення їх
ефективного використання і підвищення рівня ліквідності
переоформить до 31 березня 2001 р. заборгованість Банку "Україна"
перед Національним банком України за стабілізаційним кредитом у
сумі 326 млн. гривень і відсотками за користування ним на дату
проведення реструктуризації під заставу основних фондів;
викупить до 25 грудня 2000 р. після вивільнення від застави
державні цінні папери, які перебувають у портфелі Банку "Україна"
станом на 30 листопада 2000 р., на суму 125,8 млн. гривень, у тому
числі:
конверсійні облігації внутрішньої державної позики - на суму
77,3 млн. гривень;
векселі Державного казначейства, які перебувають у власності
Банку "Україна", - на суму 48,5 млн. гривень;
продовжить граційний період формування Банком "Україна"
обов'язкових резервів відповідно до термінів реструктуризації
заборгованості Банку перед Національним банком України;
2) тимчасова адміністрація Банку "Україна":
подала судові позови про стягнення з деяких суб'єктів
простроченої заборгованості за кредитами, отриманими в Банку;
надасть центральним і місцевим органам виконавчої влади
необхідну інформацію про заборгованість перед Банком підприємств,
що належать до сфери їх управління;
надаватиме щомісяця Кабінетові Міністрів України і
Національному банку України інформацію про хід виконання цієї
постанови.
11. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Першого
віце-прем'єр-міністра України Єханурова Ю.І. і заступника Голови
Національного банку України Кротюка В.Л.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Голова

Національного банку України В.СТЕЛЬМАХ
Інд. 34

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: