open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Н А К А З
N 356 від 18.12.97 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України

3 лютого 1998 р.

за N 67/2507

Про затвердження Порядку обігу наркотичних

засобів, психотропних речовин та прекурсорів

в державних і комунальних закладах охорони

здоров'я України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ

N 138 ( z0574-99 ) від 04.06.99 )

Відповідно до Положення про порядок здійснення діяльності у
сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 03.01.96 N 6 ( 6-96-п ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин та прекурсорів в державних і комунальних
закладах охорони здоров'я України (далі - Порядок), що додається. 2. Голові Фармакологічного комітету Міністерства охорони
здоров'я Даниленку В.С., голові Комітету з контролю за
наркотиками при Міністерстві охорони здоров'я Бєлявському В.Г.
організувати друкування наказу і Порядку в необхідній кількості
примірників.
3. Голові Комітету з контролю за наркотиками при
Міністерстві охорони здоров'я України Бєлявському В.Г.: 3.1. Подати Порядок на державну реєстрацію в Міністерство
юстиції України та довести його до відома державних і комунальних
закладів охорони здоров'я України для керівництва в роботі. 3.2. Здійснювати постійний контроль за дотриманням Порядку у
всіх закладах охорони здоров'я України.
4. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
начальникам управлінь охорони здоров'я та керівникам аптечних
управлінь (комітетів, відділів тощо) обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій, керівникам
обласних і міських державних і комунальних об'єднань (корпорацій,
підприємств тощо) "Фармація", керівникам науково-дослідних
закладів, у складі яких є клініки, керівникам закладів освіти
Міністерства охорони здоров'я України, керівникам
лікувально-профілактичних і аптечних закладів: 4.1. Забезпечити дотримання затвердженого Порядку. 4.2. Організувати в закладах охорони здоров'я спеціальні
заняття з працівниками з вивчення затвердженого Порядку та
законодавчих актів України про відповідальність за його
недотримання чи порушення. 4.3. Вжити заходів щодо підвищення персональної
відповідальності керівників закладів охорони здоров'я за
дотримання затвердженого Порядку. 4.4. Забезпечити в закладах охорони здоров'я обладнання
спеціальних приміщень (кімнат) для зберігання наркотичних
лікарських засобів, віднесених до списку N 1 таблиці II та списку
N 1 таблиці III, психотропних лікарських засобів, віднесених до
списку N 2 таблиці II та списку N 2 таблиці III, а також
прекурсорів, віднесених до списку N 1 таблиці IV Переліку
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і
прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю відповідно до
законодавства України (далі - Перелік), затвердженого наказом
Комітету з контролю за наркотиками при МОЗ України N 2 від
07.02.96 ( z0104-96 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 04.03.96 за N 104/1129, згідно з Типовими вимогами по
техніці укріплення та оснащенню засобами охоронно-пожежної
сигналізації приміщень, де зберігаються наркотичні засоби,
затвердженими Міністерством охорони здоров'я та узгодженими з
Міністерством внутрішніх справ (далі - Типові вимоги). 4.5. Про всі випадки крадіжок, пограбувань та розкрадання
наркотичних, психотропних лікарських засобів і прекурсорів,
зазначених в пункті 4.4 цього наказу, а також спеціальних бланків
форми N 3 для прописування наркотичних засобів у державних і
комунальних закладах охорони здоров'я негайно інформувати
(телефоном, телеграмою, телефаксом, телетайпом тощо) Комітет з
контролю за наркотиками та відповідні відділи державної служби
охорони територіальних органів МВС України та свої інстанції
вищого рівня для вжиття відповідних заходів. У триденний термін з дня виявлення в
лікувально-профілактичних, аптечних чи інших закладах охорони
здоров'я України фактів розкрадання, пограбування чи крадіжку
згаданих вище засобів та спеціальних бланків форми N 3 надсилати
термінові письмові повідомлення про це за формою N 1, визначеній
у цьому Порядку (додаток 1), у Комітет з контролю за наркотиками
при Міністерстві охорони здоров'я (далі - Комітет). 4.6. У разі виявлення в закладах охорони здоров'я порушень
порядку обігу спеціальних бланків форми N 3, наркотичних
лікарських засобів (списку N 1 таблиць II та III), психотропних
лікарських засобів (списку N 2 таблиць II та III) і прекурсорів
(списку N 1 таблиці IV Переліку) негайно проводити службові
розслідування і вживати необхідних заходів щодо усунення
виявлених недоліків. При виявленні порушень, за які чинним законодавством України
передбачені адміністративна або кримінальна відповідальність,
негайно в установленому порядку інформувати Комітет, свої
інстанції вищого рівня та правоохоронні органи на місцях.
5. Поширити дію цього наказу і Порядку на всі державні
заклади охорони здоров'я України незалежно від їх підпорядкування.
6. Вважати такими, що втратили чинність: 6.1. Наказ Міністерства охорони здоров я УРСР від 6 червня
1986 р. N 333 " Про додаткові заходи по поліпшенню обліку,
зберігання, прописування та використання наркотичних лікарських
засобів" . 6.2. Лист МОЗ УРСР від 17 квітня 1987 р. N 2-24-407 (ДСК)
"Про посилення порядку відпуску ліків з аптек і
лікувально-профілактичних закладів". 6.3. Лист МОЗ УРСР від 10 вересня 1987 р. N 2-24-392 (ДСК)
"Про виконання вимог наказу МОЗ УРСР від 09.03.1987 р. N 170-ДСК
"Про додаткові заходи по посиленню боротьби з наркоманіями". 6.4. Наказ МОЗ УРСР від 30 грудня 1987 р. N 815-ДСК "Про
зміни порядку відпуску ефедрину гідрохлориду". 6.5. Лист МОЗ УРСР від 14 січня 1988 року N 2-24-27 "Про
зміни порядку виписування і відпуску препаратів барбамілу і
етаміналу натрію". 6.6. Наказ МОЗ України від 16 лютого 1996 р. N 30 "Про
поліпшення забезпечення лікувально-профілактичних закладів
наркотичними і психотропними лікарськими засобами". 6.7. Наказ МОЗ України від 25 липня 1996 р. N 226 "Про
затвердження Порядку обігу наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів у закладах системи Міністерства охорони
здоров'я України" ( z0463-96 ), зареєстрований в Мін'юсті України
20.08.96 за N 463/1488.
7. Вважати такими, що не застосовуються в Україні: 7.1. Наказ Міністерства охорони здоров'я СРСР від 30 грудня
1982 р. N 1311 "Про заходи по усуненню серйозних недоліків і
подальшому посиленню боротьби з наркоманіями, покращенню обліку,
зберігання, прописування і використання наркотичних лікарських
засобів". 7.2. Наказ Міністерства охорони здоров'я СРСР від 28 вересня
1987 р. N 1070-ДСК "Про зміни і доповнення до наказу МОЗ СРСР від
29 січня 1987 р. N 149-ДСК "Про додаткові заходи по посиленню
боротьби з наркоманіями". 7.3. Наказ Міністерства охорони здоров'я СРСР від
23 листопада 1988 р. N 838-ДСК "Про заходи по припиненню випадків
вживання допінгів".
8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра охорони здоров'я України Картиша А.П.
Міністр А.М.Сердюк
Затверджено

наказом Міністерства охорони

здоров'я України 18.12.97 р.

N 356
Порядок

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та

прекурсорів в державних і комунальних закладах охорони

здоров'я України
Розділ 1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок обігу наркотичних засобів, психотропних
речовин та прекурсорів в державних і комунальних закладах охорони
здоров'я України (далі - Порядок) визначає ведення державними та
комунальними закладами, підприємствами і установами охорони
здоров'я України (далі - заклади охорони здоров'я) діяльності у
сфері обігу психотропних лікарських препаратів та речовин списку
N 2 таблиці II та списку N 2 таблиці III (далі - психотропні
лікарські засоби), наркотичних лікарських засобів, а також
прекурсорів списку N 1 таблиці IV (далі - прекурсори), які
належать до відповідної категорії згідно з Переліком наркотичних
засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що
підлягають спеціальному контролю відповідно до чинного
законодавства України (далі - Перелік), затвердженим наказом
Комітету з контролю за наркотиками при МОЗ України (далі -
Комітет) від 07.02.96 N 2 ( z0104-96 ) і зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України 04.03.96 за N 104/1129. 1.2. Заклади охорони здоров'я ведуть діяльність, пов'язану з
виготовленням в аптеках, придбанням, ввезенням, вивезенням,
зберіганням, розподілом, перевезенням, торгівлею, обліком,
прописуванням і використанням наркотичних засобів, психотропних
речовин (далі - наркотичні і психотропні лікарські засоби) та
прекурсорів, відповідно до Закону України "Про обіг в Україні
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і
прекурсорів" ( 60/95-ВР ), Положення про порядок здійснення
діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин
і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 3.01.96 N 6 ( 6-96-п ), а також інших чинних законодавчих і
нормативних актів. 1.3. Відповідальність за дотримання встановлених цим Порядком
правил виготовлення в аптеках, правил придбання, ввезення,
вивезення, перевезення, зберігання, розподілу, торгівлі
(реалізації), обліку, прописування і використання наркотичних і
психотропних лікарських засобів та прекурсорів списку N 1 таблиці
IV Переліку, а також спеціальних бланків форми N 3 несуть перші
керівники відповідних державних та комунальних закладів охорони
здоров'я, які безпосередньо ведуть діяльність у сфері обігу
наркотичних і психотропних лікарських засобів, прекурсорів списку
N 1 таблиці IV Переліку, спеціальних бланків форми N 3. 1.4. Постійний контроль за виконанням правил виготовлення в
аптеках, правил придбання, ввезення, вивезення, перевезення,
зберігання, розподілу, торгівлі (реалізації), обліку, прописування
і використання наркотичних і психотропних лікарських засобів та
прекурсорів, спеціальних бланків форми N 3 в державних і
комунальних закладах охорони здоров'я України покладається на
Комітет, його уповноважених представників в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі, згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 15.01.96 N 72 ( 72-96-п ) "Про
Положення про Комітет з контролю за наркотиками при Міністерстві
охорони здоров'я". 1.5. Перелік державних органів, посадові особи яких, за умови
пред'явлення особистого посвідчення та письмового розпорядження
свого відомства, мають право на здійснення контролю і доступ в
матеріальні кімнати аптечних складів, аптек,
лікувально-профілактичних закладів, де зберігаються наркотичні,
психотропні лікарські засоби, прекурсори списку 1 таблиці IV
Переліку та спецбланки форми N 3; в матеріальні кімнати
лабораторій аналізу якості лікарських засобів Державних інспекцій,
державних науково-дослідних установ (лабораторій) та навчальних
закладів системи охорони здоров'я, де зберігаються наркотичні і
психотропні лікарські засоби, прекурсори списку N 1 таблиці IV
Переліку, визначається Положенням про порядок здійснення
діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин
і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від 3.01.96 N 6 ( 6-96-п ). 1.6. Всі документи з надходження i відпуску наркотичних,
психотропних лікарських засобів, спецбланків форми N 3 та
прекурсорів списку N 1 таблиці IV Переліку в аптечних складах,
аптеках, лікувально-профілактичних закладах, лабораторіях аналізу
якості лікарських засобів Державних інспекцій, державних
науково-дослідних установах (лабораторіях) та навчальних закладах
системи охорони здоров'я повинні зберігатися в умовах, що
гарантують їх повну схоронність протягом 5 (п'яти років), не
враховуючи поточного року, у матеріально-відповідальних осіб,
уповноважених наказом керівників цих закладів. 1.7. Реєстраційні журнали (книги), в яких здійснюється
предметно-кількісний облік наркотичних, психотропних лікарських
засобів та прекурсорів списку N 1 таблиці IV Переліку та
спецбланків форми N 3 в аптечних складах, аптеках,
лікувально-профілактичних закладах, лабораторіях аналізу якості
лікарських засобів Державних інспекцій, державних
науково-дослідних установах (лабораторіях) та навчальних закладах
системи охорони здоров'я, повинні зберігатися протягом 10 (десяти)
років після внесення до них останнього запису в кімнаті для
зберігання зазначених вище засобів. Після закінчення терміну зберігання всі документи з
надходження i відпуску наркотичних, психотропних лікарських
засобів i прекурсорів списку N 1 таблиці IV Переліку та
спецбланків форми N 3, а також реєстраційні журнали (книги), в
яких обліковуються вищезгадані засоби, повинні знищуватися шляхом
спалювання, за участю представників інстанції вищого рівня, та зі
складанням відповідного акта. 1.8. Згідно з вимогами статті 18 Закону України "Про обіг в
Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів i
прекурсорів" ( 60/95-ВР ) в аптечних складах, аптеках,
лікувально-профілактичних закладах, лабораторіях аналізу якості
лікарських засобів Державних інспекцій, державних
науково-дослідних установах (лабораторіях) та навчальних закладах
системи охорони здоров'я повинні проводитись щоквартальні
інвентаризації наркотичних i психотропних лікарських засобів та
прекурсорів списку N 1 таблиці IV Переліку. Результати таких
інвентаризацій повинні оформлятися інвентаризаційними описами
встановленої форми; у випадках виявлення розбіжностей в балансі з
результатами проведеної інвентаризації надсилаються відомості в
територіальні органи МВД України та Комітет. 1.9. Зберігання в аптечних складах, аптеках,
лікувально-профілактичних закладах, контрольно-аналітичних
лабораторіях, лабораторіях аналізу якості лікарських засобів
Державних інспекцій, державних науково-дослідних установах
(лабораторіях) та навчальних закладах системи охорони здоров'я
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які не
дозволені до застосування у медичній практиці в Україні,
забороняється.
Розділ 2. Правила придбання, приймання, зберігання, відпуску

і обліку в державних та комунальних аптечних

закладах (базах, складах), підприємствах

наркотичних засобів, психотропних речовин та

прекурсорів списку N 1 таблиці IV Переліку, а

також спеціальних рецептурних бланків форми N 3

для їх виписування
2.1. Правила придбання (отримання) 2.1.1. Державні та комунальні аптечні заклади (бази, склади),
підприємства (далі - аптечні склади) повинні придбавати наркотичні
і психотропні лікарські засоби та прекурсори списку N 1 таблиці IV
Переліку згідно з порядком здійснення діяльності у сфері обігу цих
засобів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
03.01.96 N 6 ( 6-96-п ) "Про затвердження положення про порядок
здійснення діяльності у сфері обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів". 2.1.2. Спеціальні рецептурні бланки, виготовлені на папері з
відповідними ступенями захисту, для виписування наркотичних і
психотропних лікарських засобів за формою N 3, затвердженою
наказом МОЗ України від 30.06.94 N 117 ( z0171-94 ) "Про порядок
виписування рецептів та відпуску лікарських засобів і виробів
медичного призначення з аптек" (далі - спецбланки форми N 3),
аптечні склади повинні придбавати (отримувати) у відповідності з
порядком, визначеним МОЗ України.
2.2. Правила зберігання 2.2.1. В аптечних складах наркотичні і психотропні лікарські
засоби незалежно від лікарської форми, прекурсори, віднесені до
списку N 1 таблиці IV Переліку, та спецбланки форми N 3 повинні
зберігатися в окремих приміщеннях (матеріальних кімнатах),
обладнаних згідно з Типовими вимогами по техніці укріплення та
оснащення засобами охоронно-пожежної сигналізації приміщень, де
зберігаються наркотичні засоби, затвердженими наказом
Міністерством охорони здоров'я від 14.01.94 N 147 та узгодженими з
Міністерством внутрішніх справ (далі - Типові вимоги). 2.2.2. Наркотичні лікарські засоби і спецбланки форми N 3 в
аптечних складах повинні зберігатися в замкнених вогнетривких
сейфах. Зберігання психотропних лікарських засобів і прекурсорів
списку N 1 таблиці IV Переліку має бути забезпечено у
вогнетривких замкнених сейфах або в замкнених металевих шафах,
надійно прикріплених до підлоги чи стіни. На внутрішній поверхні
дверцят сейфа або шафи повинен бути перелік наркотичних засобів,
психотропних речовин або прекурсорів, що зберігаються в них. Всі сейфи і металеві шафи повинні мати надійні і справні
замки. 2.2.3. Кімнати, сейфи та металеві шафи в аптечних складах, де
зберігаються наркотичні і психотропні лікарські засоби, спецбланки
форми N 3 та прекурсори списку N 1 таблиці IV Переліку, після
операцій з ними повинні замикатися, а при закінченні робочого дня
- опечатуватися чи пломбуватися і здаватися під охорону, згідно з
Типовими вимогами. 2.2.4. Ключі від кімнат, сейфів та металевих шаф, де
зберігаються наркотичні і психотропні лікарські засоби, прекурсори
списку N 1 таблиці IV Переліку та спецбланки форми N 3, а також
печатки і пломбіратори, повинні знаходитися у
матеріально-відповідальних осіб, уповноважених письмовим наказом
керівника аптечного складу. 2.2.5. Керівники аптечних складів або призначені ними
матеріально-відповідальні особи повинні бути ознайомлені під
особистий підпис з наказом про їх призначення, в тому числі
тимчасово, на роботу, пов'язану з прийманням, зберіганням,
відпуском і обліком наркотичних і психотропних лікарських засобів,
прекурсорів списку N 1 таблиці IV Переліку та спецбланків форми
N 3. 2.2.6. Доступ в кімнати аптечних складів, де зберігаються
наркотичні і психотропні лікарські засоби, прекурсори списку N 1
таблиці IV Переліку та спецбланки форми N 3, мають право лише
особи, які безпосередньо допущені до роботи, пов'язаної з
прийманням, зберіганням, відпуском і обліком цих засобів. Порядок доступу і перебування в цих кімнатах та перелік
посадових осіб, які мають право займатися такою роботою, повинні
бути визначені письмовим наказом керівників аптечних складів. 2.2.7. В кімнатах, де зберігаються наркотичні і психотропні
лікарські засоби та прекурсори списку N 1 таблиці IV Переліку,
повинні бути терези, ручні важки, лійки, ступки, циліндри, інший
посуд та інвентар, що використовується для розфасування,
подрібнення, відважування, відмірювання цих засобів. Миття і обробка зазначених вище предметів повинні
здійснюватися тільки під контролем фармацевтичного працівника
окремо від іншого посуду та інвентарю. 2.2.8. Наркотичні і психотропні лікарські засоби та
прекурсори повинні зберігатися в аптечних складах в залежності від
фізичних, фізико-хімічних і токсикологічних властивостей з
урахуванням вимог Інструкції по організації зберігання в аптечних
установах різних груп лікарських засобів і предметів медичного
призначення, затвердженої наказом МОЗ України від 16.03.93 N 44
( v0044282-93 ) (далі - наказ МОЗ України N 44).
2.3. Правила приймання 2.3.1. Наркотичні і психотропні лікарські засоби, прекурсори
списку N 1 таблиці IV Переліку та спецбланки форми N 3 повинні
прийматися від постачальників у порядку, визначеному керівниками
аптечних складів, з дотриманням чинного порядку приймання
товарно-матеріальних цінностей від постачальників, згідно з
наказом МОЗ СРСР від 20.01.84 N 78 "Про затвердження інструкцій
щодо обліку товару на аптечних складах (базах), аптечних закладах
МОЗ СРСР". 2.3.2. Для приймання наркотичних і психотропних лікарських
засобів, прекурсорів списку N 1 таблиці IV Переліку та спецбланків
форми N 3 наказами керівників аптечних складів повинна бути
утворена постійна комісія (в складі не менше п'яти осіб), в тому
числі з дублюючим складом членів, під головуванням заступника
керівника аптечного складу. Склад комісії повинен перезатверджуватись у разі зміни
голови комісії, матеріально-відповідальних осіб та інших членів
комісії. За відсутності заступника керівника аптечного складу
комісію повинен очолювати керівник аптечного складу. 2.3.3. Комісія повинна здійснювати суцільні перевірки всіх
наркотичних і психотропних лікарських засобів, прекурсорів списку
N 1 таблиці IV Переліку та спецбланків форми N 3, що надійшли від
постачальників, на відповідність їхніх найменувань, якості,
кількості, ваги тощо значенням у супровідних документах
постачальників. Результати цих перевірок повинні оформлятися, незалежно від
наявності чи відсутності розходжень, письмовими актами зразу ж по
закінченні перевірок за формою N 2, визначеною цим Порядком
(додаток 1). 2.3.4. Керівниками аптечних складів повинні бути створені
відповідні умови для забезпечення схоронності наркотичних і
психотропних лікарських засобів, прекурсорів списку N 1 таблиці IV
Переліку та спецбланків форми N 3 на всіх етапах їх приймання від
постачальників.
2.4. Правила відпуску 2.4.1. З аптечного складу, лише для медичних цілей,
відпускаються: - наркотичні і психотропні лікарські засоби, прекурсори
списку N 1 таблиці IV Переліку - для державних та комунальних
закладів охорони здоров'я (аптеки, лабораторії аналізу якості
Державних інспекцій); - наркотичні і психотропні лікарські засоби і прекурсори
списку N 1 таблиці IV Переліку та спецбланки форми N 3 - для
державних і комунальних закладів охорони здоров'я
(лікувально-профілактичні заклади, а також науково-дослідні
заклади і вищі медичні заклади, що мають лікарняні ліжка). 2.4.2. Науково-дослідним установам (лабораторіям) та вищим
медичним закладам освіти системи охорони здоров'я, що не мають
лікарняних ліжок, відпуск з аптечних складів наркотичних і
психотропних лікарських засобів та прекурсорів списку N 1 таблиці
IV Переліку повинен здійснюватися за наявності письмового дозволу
Комітету. 2.4.3. Науково-дослідним установам (лабораторіям) і вищим та
середнім спеціальним закладам освіти, що не належать до системи
охорони здоров'я України, наркотичні і психотропні лікарські
засоби та прекурсори списку N 1 таблиці IV Переліку можуть бути
відпущені з аптечних складів на підставі вимоги-клопотання,
завіреної круглою печаткою і підписом керівника інстанції вищого
рівня цих установ (лабораторій, закладів) за наявності письмового
дозволу Комітету. 2.4.4. З аптечних складів наркотичні і психотропні лікарські
засоби, прекурсори списку N 1 таблиці IV Переліку та спецбланки
форми N 3 повинні відпускатися лише в такі державні та комунальні
заклади охорони здоров'я, де обладнані спеціальні кімнати згідно з
Типовими вимогами. Перелік таких державних та комунальних закладів повинен бути
затверджений наказами керівників обласних (міських) управлінь
охорони здоров'я або аптечних управлінь (комітетів, відділів
тощо) Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій
та відповідних органів МОЗ Автономної Республіки Крим,
керівниками обласних і міських державних об'єднань (корпорацій,
підприємств тощо) "Фармація". 2.4.5. Відпуск наркотичних і психотропних лікарських засобів,
прекурсорів списку N 1 таблиці IV Переліку та спецбланків форми
N 3 з аптечних складів повинен проводитися за
вимогами-замовленнями встановленої форми, підписаними керівником
відповідного закладу системи охорони здоров'я України (або його
заступником) та завіреними круглою печаткою цього закладу. Спецбланки форми N 3 повинні відпускатися (безпосередньо чи
через місцеві органи охорони здоров'я) лише державним та
комунальним закладам охорони здоров'я, лікарі яких мають право
виписувати на таких бланках рецепти на наркотичні і психотропні
лікарські засоби. 2.4.6. Всі вимоги-замовлення закладів системи охорони
здоров'я України на наркотичні і психотропні лікарські засоби,
прекурсори списку N 1 таблиці IV та спецбланки форми N 3, а також
рахунки на їх відпуск повинні виписуватися окремо від
вимог-замовлень і рахунків на інші лікарські засоби та медтовари,
причому кількість їх, що замовляється і відпускається, повинна
вказуватися словами. 2.4.7. Відпуск наркотичних і психотропних лікарських засобів,
прекурсорів списку N 1 таблиці IV Переліку та спецбланків форми
N 3 повинен здійснюватися з аптечних складів за окремими
дорученнями (типова форма N М-2), затвердженими наказом
Міністерства статистики України від 21.06.96 N 192 ( v0192202-96 )
та оформленим у встановленому порядку із зазначенням в ньому
найменувань і кількостей (словами) всіх отриманих засобів. Термін дії такого доручення повинен встановлюватися
керівником відповідного закладу системи охорони здоров'я України
в залежності від можливості одержання і вивезення наркотичних і
психотропних лікарських засобів, прекурсорів списку N 1
таблиці IV Переліку та спецбланків форми N 3 згідно з виписаною
накладною чи рахунком, однак не більш як на 10 (десять)
календарних днів. Відпуск з аптечних складів згаданих вище засобів, розрахунки
за які здійснюються закладами системи охорони здоров'я України в
порядку планових платежів або доставка яких здійснюється
централізовано - кільцевими перевезеннями, може проводитися на
підставі доручення з терміном дії до одного календарного місяця. 2.4.8. З аптечних складів відпуск наркотичних і психотропних
лікарських засобів, прекурсорів списку N 1 таблиці IV Переліку та
спецбланків форми N 3 повинен здійснюватися лише
матеріально-відповідальним особам, яким видано документи на право
отримання таких засобів. При отриманні згаданих вище засобів та
спецбланків форми N 3 обов'язкове пред'явлення паспорта, що
засвідчує особу, на яку виписано доручення. 2.4.9. Перед відпуском наркотичних і психотропних лікарських
засобів, прекурсорів списку N 1 таблиці IV Переліку та спецбланків
форми N 3 матеріально-відповідальні працівники аптечних складів,
уповноважені згідно з письмовим наказом керівників аптечних
складів, повинні особисто перевірити всі документи, що подані як
підстава для отримання-відпуску, відповідність найменувань,
кількостей тощо зазначених вище засобів, що відпускаються,
супровідним документам, правильність пакування і розписатися у
всіх примірниках рахунків (накладних, фактур). Матеріально-відповідальні працівники закладів системи
охорони здоров'я України, які отримують зазначені засоби з
аптечних складів, повинні також розписатися у відповідній графі
всіх примірників рахунків (накладних, фактур) для засвідчення
факту отримання таких засобів. Забороняється проставляти під копіювальний папір підписи на
рахунках (накладних, фактурах) в отриманні-відпуску наркотичних і
психотропних лікарських засобів, прекурсорів списку N 1 таблиці
IV Переліку та спецбланків форми N 3. 2.4.10. Обов'язковою умовою для відпуску з аптечних складів
наркотичних і психотропних лікарських засобів, прекурсорів списку
N 1 таблиці IV Переліку та спецбланків форми N 3 повинна бути
наявність у представника закладу системи охорони здоров'я України,
який отримує зазначені засоби, службового автотранспорту. Номер
автомашини повинен бути вписаний в поданій вимозі-замовленні на
отримання наркотичних, психотропних лікарських засобів,
прекурсорів списку N 1 таблиці IV Переліку і спецбланків форми N 3
та в рахунках (накладних, фактурах), по яких відпущені такі засоби
і спецбланки. При транспортуванні такого вантажу, керівником відповідного
закладу охорони здоров'я, крім водія, повинен бути визначений
супровідник. Транспортування в межах міста, району дозволяється
без дозволу міліції. Питання охорони вантажу в дорозі вирішується
керівником відповідного закладу охорони здоров'я на містах,
виходячи з конкретних обставин. 2.4.11. Порошкові та в таблетках чи драже (ангро) наркотичні,
психотропні лікарські засоби і прекурсори списку N 1 таблиці IV
Переліку повинні відпускатися з аптечних складів лише в
опечатаному вигляді, при цьому на кожній упаковці має бути
етикетка із зазначенням назви аптечного складу, найменування
згаданих вище засобів, номера і дати аналізу, номера і дати
фасування та підпису особи, яка розфасувала даний лікарський
засіб. Відпуск наркотичних, психотропних лікарських засобів і
прекурсорів списку N 1 таблиці IV Переліку з аптечних складів в
таблетках чи драже (ангро) i в порошках, упакованих безпосередньо
в папір чи целофан, категорично забороняється. 2.4.12. При отриманні з аптечних складів наркотичних,
психотропних лікарських засобів і прекурсорів списку N 1 таблиці
IV Переліку та спецбланків форми N 3 матеріально-відповідальна
особа, яка їх отримує, зобов'язана перевірити найменування i
кількість згаданих вище засобів, що відпускаються, на
відповідність найменуванням і кількостям, проставленим в рахунках
(накладних, фактурах). При отриманні спецбланків форми N 3 в
рахунку-фактурі повинні вказуватися номери і серії цих
спецбланків. Претензії на бій ампул, брак (їх неповну наповнюваність,
нечітке маркірування тощо), термін придатності чи нестачу
кількостей тощо, повинні бути пред'явлені, в письмовій формі, в
момент отримання наркотичних, психотропних лікарських засобів i
прекурсорів списку N 1 таблиці IV Переліку в присутності
матеріально-відповідальних працівників аптечних складів. Щодо питань про кількість і якість спецбланків форми N 3, то
вони вирішуються в момент їх отримання. В разі порушення цілісності упаковки опечатаних в аптечних
складах наркотичних, психотропних лікарських засобів i
прекурсорів списку N 1 таблиці IV Переліку (в порошках, таблетках
чи драже (ангро) претензії приймаються лише при наявності i
пред'явленні письмового акта, що повинен складатися в закладі
охорони здоров'я приймальною комісією в день отримання згаданих
вище засобів, за формою N 2, визначеною пунктом 2.3.3 цього
Порядку. В таких випадках керівники закладів системи охорони
здоров'я зобов'язані повідомити (по телефону, факсом, телетайпом
чи телеграмою) керівників аптечних складів в день отримання або в
термін не пізніше наступного дня після отримання згаданих вище
засобів.
2.5. Правила обліку

2.5.1. В аптечних складах наркотичні, психотропні лікарські
засоби та прекурсори списку N 1 таблиці IV Переліку, що підлягають
предметно-кількісному обліку, незалежно від лікарської форми,
повинні обліковуватися в спеціальних журналах (книгах),
пронумерованих, прошнурованих, скріплених печаткою аптечних
управлінь (комітетів, відділів тощо) обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій, обласних і
міських державних об'єднань (корпорацій, підприємств тощо)
"Фармація" та підписом їх керівників. В таких же журналах (книгах)
повинні обліковуватися спецбланки форми N 3.

Облікові форми таких журналів (книг) визначені цим Порядком
(додатки 2, 3).

Порядок виготовлення і забезпечення аптечних складів і
закладів охорони здоров'я обліковими журналами згідно із
затвердженими формами вирішується на місцях керівництвом аптечних
складів і закладів охорони здоров'я.

2.5.2. Облік спецбланків форми N 3, наркотичних i
психотропних лікарських засобів та прекурсорів списку N 1 таблиці
IV Переліку в аптечних складах повинен здійснюватися щоденно
матеріально-відповідальними працівниками, уповноваженими згідно з
письмовим наказом керівників аптечних складів.

2.5.3. Відповідальність за схоронність наркотичних,
психотропних лікарських засобів, прекурсорів списку N 1 таблиці IV
Переліку та спецбланків форми N 3, дотримання встановлених правил
i вимог щодо здійснення операцій в процесі їх обігу на аптечному
складі, а також збереження секретності інформації щодо обігу цих
засобів покладається на керівників аптечних складів.

2.5.4. Після закінчення поточного місяця
матеріально-відповідальні працівники, відповідальні за відпуск
наркотичних, психотропних лікарських засобів та прекурсорів списку
N 1 таблиці IV Переліку та спецбланків форми N 3, зобов'язані
звіряти на перше число наступного місяця фактичну наявність
згаданих вище засобів із залишками за журналом (книгою) обліку.
Залишки таких засобів повинні виводитися за даними журналу (книги)
обліку.

У разі виявлення відхилень (більше, менше) фактичних
залишків наркотичних i психотропних лікарських засобів,
прекурсорів списку N 1 таблиці IV Переліку та спецбланків форми
N 3 від даних журналу (книги) обліку, а також у разі витрат
засобів порошкових, в таблетках i драже (ангро) понад затверджені
норми, матеріально-відповідальні особи зобов'язані сповістити про
це керівників аптечних складів, а ті - інстанцію вищого рівня, яка
в 10 (десяти)-денний термін повинна провести службове
розслідування, а в разі потреби сповістити місцевий правоохоронний
орган i Комітет.
Розділ 3. Правила виписування рецептів на наркотичні засоби,

психотропні речовини та на прекурсори списку N 1

таблиці IV Переліку
3.1. Лікарі лікувально-профілактичних закладів, в т.ч. клінік
науково-дослідних інститутів, вищих медичних закладів за наявності
відповідних медичних показань зобов'язані виписувати хворим
рецепти на наркотичні i психотропні лікарські засоби та лікарські
засоби - прекурсори списку N 1 таблиці IV Переліку, засвідчувати
ці рецепти своїм підписом та особистою печаткою. 3.2. Лікарі повинні виписувати рецепти, як правило, після
огляду хворого та з обов'язковим записом у відповідній медичній
документації відомостей про призначення лікарських засобів, їх
перелік та номер рецепта. Забороняється виписувати рецепти на наркотичні i психотропні
лікарські засоби та прекурсори списку N 1 таблиці IV Переліку, що
не дозволені до медичного застосування в Україні. Наркотичні i психотропні лікарські засоби та прекурсори
списку N 1 таблиці IV Переліку у чистому вигляді або в суміші з
індиферентними речовинами дозволяється виписувати тільки лікарям,
які працюють в державних та комунальних закладах охорони
здоров'я. 3.3. Рецепти повинні виписуватися із зазначенням віку
хворого, оплати ліків (пільгової чи за повну вартість), способу
вживання лікарського засобу, на бланках, виготовлених друкарським
способом за формами, затвердженими наказом МОЗ України від
30.06.94 р. N 117 "Про порядок виписування рецептів, відпуску
лікарських засобів та виробів медичного призначення" ( z0171-94 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.07.94 за
N 171/380 (далі - наказ МОЗ України N 117). 3.4. Склад лікарського засобу, зазначення лікарської форми та
звернення лікаря до фармацевтичного працівника про виготовлення i
видачу лікарських засобів повинні бути написані латинською мовою. Використання латинських скорочень при цьому дозволяється
тільки згідно з прийнятими у медичній i фармацевтичній практиці
рецептурними скороченнями, затвердженими наказом МОЗ України
N 117. Забороняється скорочення позначень близьких за назвою
інгредієнтів, що не дає можливості встановити, який саме
приписано лікарських засіб. 3.5. Рецепти повинні виписуватися лікарями чітко i розбірливо
чорнилом чи кульковою ручкою з обов'язковим заповненням усіх
передбачених в бланку граф. Виправлення в рецептах не
допускаються. 3.6. Назви наркотичних і психотропних лікарських засобів та
прекурсорів списку N 1 таблиці IV Переліку повинні бути написані
на початку рецепта, далі - всі інші інгредієнти. Спосіб застосування лікарських засобів повинен позначатися
державною або іншою мовою, відповідно до Закону України "Про мови
в Українській РСР" ( 8312-11 ), із зазначенням дози,
періодичності, часу прийому (до або після вживання їжі) та його
тривалості. Забороняється обмежуватися загальними вказівками на
зразок "Відомо", "Внутрішнє" тощо. 3.7. У разі виникнення потреби негайного відпуску ліків
хворому, у верхній частині рецептурного бланка лікарем повинно
бути проставлено позначення "Cito" (швидко!) або "Statim"
(негайно). 3.8. Кількість рідких речовин зазначається в рецепті в
мілілітрах, або краплях, а інших речовин - в грамах. 3.9. Забороняється виписувати рецепти на наркотичні i
психотропні лікарські засоби та прекурсори списку N 1 таблиці IV
Переліку лікарям не за профілем, за винятком, коли у населених
пунктах спеціалісти вузького профілю (офтальмологи, ендокринологи)
відсутні. 3.10. На одному рецептурному бланку для відпуску ліків за
повну вартість форми N 3 (затвердженої наказом МОЗ України N 117)
лікарям дозволяється виписувати тільки один лікарський засіб, що
містить наркотичний, психотропний лікарський засіб. 3.11. У разі призначення наркотичного чи психотропного
лікарського засобу безкоштовно або на пільгових умовах, лікарем,
одночасно з виписуванням рецепта на спецбланку форми N 3,
додатково повинен бути виписаний рецепт на бланку форми N 2,
затвердженої наказом МОЗ України N 117 ( z0171-94 ) (в одному
примірнику). 3.12. Рецепти на наркотичні, психотропні препарати та
прекурсори списку N 1 таблиці IV Переліку для амбулаторних хворих
повинні бути виписані і підписані лікарем власноручно. Рецепти повинні бути завірені також підписом головного
лікаря лікувально-профілактичного закладу або його заступника по
лікувальній роботі, а у випадках їх відсутності - підписом
завідувача відділенням цього закладу, на якого покладена
відповідальність за призначення наркотичних та психотропних
лікарських засобів. Такі рецепти мають бути обов'язково завірені штампом і
круглою печаткою закладу охорони здоров'я та особистою печаткою
лікаря, який виписав рецепт і його підписує. 3.13. На спецбланках форми N 3 виписуються наркотичні і
психотропні лікарські засоби, які підлягають спеціальному контролю
з боку Комітету, згідно з наказом МОЗ України від 20.09.95 N 172
"Про затвердження Переліків наркотичних засобів та психотропних
речовин, про внесення змін та доповнень до наказу МОЗ України від
30.06.94 N 117 "Про порядок виписування рецептів та відпуску
лікарських засобів та виробів медичного призначення з аптек"
( z0242-96 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від
24.05.96 N 242/1266. 3.14. В аптеки, яким надано право здійснювати відпуск
наркотичних лікарських засобів, керівники
лікувально-профілактичних закладів повинні систематично (у разі
зміни лікарів, але не рідше одного разу в квартал) подавати списки
лікарів (із зразками їх особистих підписів), яким дозволено
виписувати такі засоби на спецбланках форми N 3, а також - номери
i серії спецбланків форми N 3, що зберігаються у відповідних
територіальних закладах охорони здоров'я. 3.15. Рецепти на таблетки "Кодтерпін", "Алнагон" і таблетки
від кашлю (склад - трави термопсису 0,02 г, кодеїну 0,01 г, натрію
гідрокарбонату 0,2 г, кореню солодки в порошку 0,2 г), а також на
лікарські засоби, до складу яких входять кодеїн основа, кодеїну
фосфат, етилморфіну гідрохлорид, етамінал натрію, ефедрину
гідрохлорид, інші психотропні лікарські засоби i прекурсори списку
N 1 таблиці IV Переліку в суміші з іншими лікарськими речовинами,
повинні виписуватися на рецептурних бланках за формами N 1 чи N 2,
затвердженими наказом МОЗ України N 117. Такі рецепти є документами суворої звітності для
предметно-кількісного обліку в аптеках, де i повинні залишатися
після видачі хворому лікарських засобів. 3.16. Психотропні лікарські засоби, що не підлягають
спеціальному контролю, повинні виписуватися хворим на рецептурних
бланках форми N 1 (за повну вартість) чи форми N 2 (безкоштовно
або на пільгових умовах), згідно з правилами, затвердженими
наказом МОЗ України N 117. Виписані рецепти на згадані вище в цьому пункті лікарські
засоби повинні завірятися штампом i печаткою "Для рецептів"
закладу охорони здоров'я, а також підписом i особистою печаткою
лікаря, який виписав рецепт. 3.17. Дозволяється виписувати наркотичні, психотропні
лікарські засоби i прекурсори списку N 1 таблиці IV Переліку для
амбулаторних хворих в кількостях, гранично допустимих для відпуску
на один рецепт (такі рецепти додатково завіряються печаткою
закладу охорони здоров'я "Для рецептів"), відповідно до такої
таблиці:
————————————————————————————————————————————————————————————————— NN | Найменування | Кількість | пп | лікарського засобу | | ————+——————————————————————————————+————————————————————————————| 1 | 2 | 3 | ————+——————————————————————————————+————————————————————————————| 1 |Алнагон | 20 табл. | ————+——————————————————————————————+————————————————————————————| 2 |Кодеїн основа | 0,2 г | ————+——————————————————————————————+————————————————————————————| 3 |Кодеїн фосфат | 0,2 г | ————+——————————————————————————————+————————————————————————————| 4 |Кодтерпін | 20 табл. | ————+——————————————————————————————+————————————————————————————| 5 |Таблетки від кашлю складу: | 20 табл. | |- трави термопсису | 0,02 г | |- кодеїну | 0,01 г | |- натрію гідрокарбонату | 0,2 г | |- кореню солодки в порошку | 0,2 г | ————+——————————————————————————————+————————————————————————————| 6 |Пахікарпіну гідройодид | 1,2 г | ————+——————————————————————————————+————————————————————————————| 7 |Фепранон 0,025 г | 50 драже | ————+——————————————————————————————+————————————————————————————| 8 |Естоцин | 12 табл. | ————+——————————————————————————————+————————————————————————————| 9 |Етамінал натрію | 1,0 г | ————+——————————————————————————————+————————————————————————————| 10 |Етилморфіну гідрохлорид | 0,2 г | ————+——————————————————————————————+————————————————————————————| 11 |Ефедрину гідрохлорид | 0,6 г | ————+——————————————————————————————+————————————————————————————| 12 |Фенобарбітал в чистому |на курс лікування до 50 | |вигляді |табл. (порошків) в одному | | |рецепті | ————+——————————————————————————————+————————————————————————————| 13 |Прекурсори (крім ефедрину |на курс лікування | |гідрохлориду) | | ————+——————————————————————————————+————————————————————————————| 14 |Психотропні лікарські засоби* |20 табл. У разі надходжень | |(крім зазначених вище у цьому |психотропних препаратів в | |списку) |оригінальних заводських упа-| | |ковках, що містять більшу | | |кількість таблеток від вка- | | |заної норми відпуску, дозво-| | |ляється виписувати в одному | | |рецепті одну упаковку, але | | |не більше 50 табл. | ----+------------------------------+----------------------------| 15 |Діазепам | 10 ампул | |(міжнародна непатентована |Дозволяється виписування | |назва) |розчину психотропної речови-| | |ни "діазепам" та відпуск йо-| | |го аптечними закладами дер- | | |жавної і комунальної влас- | | |ності за всіма торговельними| | |назвами, зареєстрованими в | | |Україні відповідно до чинно-| | |го законодавства, з зазна- | | |ченням діагнозу хворого на | | |рецепті форми 3. | ————————————————————————————————————————————————————————————————— Пункт 3.17 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ
N 138 ( z0574-99 ) від 04.06.99 )
3.18. В очних краплях і мазях етилморфіну гідрохлорид може
виписуватися в кількості до 1 (одного) г з обов'язковою вказівкою
лікаря на рецепті "За спеціальним призначенням". Такий запис на
рецепті повинен бути завірений підписом i особистою печаткою
лікаря-окуліста, а також - печаткою "Для рецептів" закладу охорони
здоров'я. 3.19. Рецепти на лікарські засоби, що містять фенобарбітал,
етамінал натрію в суміші з іншими лікарськими речовинами для
хворих із затяжними i хронічними захворюваннями, можуть бути
виписані на рецептурних бланках форми N 2 на курс лікування до
одного місяця з обов'язковою вказівкою лікаря "За спеціальним
призначенням", завіреною підписом i особистою печаткою лікуючого
лікаря та печаткою закладу охорони здоров'я "Для рецептів". 3.20. У випадку призначення наркотичних, психотропних
лікарських засобів i прекурсорів списку N 1 таблиці IV Переліку в
дозі, що перевищує вищий одноразовий прийом, лікар зобов'язаний
написати дозу цих засобів словами i поставити поруч знак оклику
(!). 3.21. Рецепти на наркотичні, психотропні лікарські засоби та
прекурсори, виписані з порушенням затверджених правил, вважаються
недійсними, i лікарські засоби за ними не виготовляються та не
відпускаються. 3.22. Всі неправильно виписані рецепти на наркотичні,
психотропні лікарські засоби i прекурсори списку N 1 таблиці IV
Переліку повинні погашатися в аптеках штампом "рецепт недійсний",
реєструватися в спеціальному журналі аптек (з наступним
повідомленням керівників відповідних закладів охорони здоров'я про
неправильно виписані рецепти та про лікарів, які порушили правила
виписування рецептів) та повертатися для заміни на новий рецепт. 3.23. Лікарі несуть відповідальність у встановленому порядку
за призначення хворому наркотичних, психотропних лікарських
засобів i прекурсорів списку N 1 таблиці IV Переліку та додержання
правил виписування рецептів. Лікарі, які виписали рецепти з
порушенням правил, або головні лікарі закладів охорони здоров'я
зобов'язані забезпечити своєчасну виписку нових рецептів для
хворих. 3.24. Не мають права виписувати рецепти на наркотичні,
психотропні лікарські засоби, прекурсори списку N 1 таблиці IV
Переліку у чистому вигляді та з індиферентними речовинами: - медичні працівники, які не працюють в державних та
комунальних закладах охорони здоров'я; - зубні лікарі, фельдшери i акушерки; - фельдшери-завідувачі фельдшерсько-акушерськими пунктами,
здоровпунктами i медичними пунктами. 3.25. Забороняється завіряти печаткою закладу охорони
здоров'я незаповнені та не підписані лікарем рецептурні бланки. 3.26. Медичні працівники, які незаконно видали рецепт на
право придбання наркотичних, психотропних лікарських засобів та
прекурсорів списку N 1 таблиці IV Переліку несуть відповідальність
згідно з законодавством України. 3.27. Керівники закладів охорони здоров'я у всіх випадках
порушення правил виписування рецептів на наркотичні, психотропні
лікарські засоби та прекурсори списку N 1 таблиці IV Переліку
зобов'язані вживати заходів дисциплінарного впливу до медичних
працівників, які порушують такі правила.
Розділ 4. Правила придбання, приймання, зберігання, відпуску

і обліку наркотичних засобів, психотропних речовин

та прекурсорів списку N 1 таблиці IV Переліку в

державних та комунальних аптеках
4.1. Правила придбання (отримання) 4.1.1. Наркотичні i психотропні лікарські засоби та
прекурсори списку N 1 таблиці IV Переліку аптеки державних і
комунальних лікувально-профілактичних закладів та державні і
комунальні аптеки (далі - аптеки) повинні придбавати в аптечних
складах згідно з Правилами, визначеними в цьому Порядку. 4.1.2. Для отримання наркотичних i психотропних лікарських
засобів та прекурсорів списку N 1 таблиці IV Переліку з аптечних
складів наказом керівників аптек повинні бути призначені
відповідальні особи з числа працівників аптек, яким керівники
довіряють здійснювати таку роботу. 4.1.3. Транспортування наркотичних i психотропних лікарських
засобів та прекурсорів списку N 1 таблиці IV Переліку з аптечних
складів в аптеки повинно здійснюватися службовим автотранспортом
відповідно до чинних правил щодо перевезення таких засобів,
визначених пунктом 2.4.10 цього Порядку. 4.1.4. Керівники аптек зобов'язані забезпечити таємність
інформації щодо здійснення операцій, пов'язаних з обігом
наркотичних, психотропних лікарських засобів i прекурсорів списку
N 1 таблиці IV Переліку, в тому числі при придбанні i
транспортуванні цих засобів з аптечних складів в аптеки.
4.2. Правила приймання 4.2.1. Наркотичні, психотропні лікарські засоби i прекурсори
списку N 1 таблиці IV Переліку повинні прийматися від аптечних
складів у порядку, визначеному керівниками аптек, з дотриманням
вимог чинного законодавства. 4.2.2. Для приймання наркотичних, психотропних лікарських
засобів i прекурсорів списку N 1 таблиці IV Переліку наказом
керівників аптек повинна бути утворена постійна комісія (в складі
не менше трьох осіб) під головуванням заступника керівника аптеки;
у випадку відсутності заступника - комісію очолює керівник. 4.2.3. Комісія зобов'язана здійснювати суцільні перевірки
найменувань, кількості, ваги тощо всіх наркотичних, психотропних
лікарських засобів та прекурсорів списку N 1 таблиці IV Переліку,
що надійшли від аптечних складів, на відповідність найменуванням,
кількостям, вазі тощо засобів, зазначеним у супровідних документах
постачальників. Результати цих перевірок повинні оформлятися, незалежно від
наявності чи відсутності розходжень, письмовими актами зразу ж по
закінченні перевірок i підписуватись всіма членами комісії. Форма
N 2 акта визначається пунктом 2.3.3 цього Порядку. Акт повинен
зберігатися разом з рахунком (накладною, фактурою). При наявності розходжень у вазі наркотичних, психотропних
лікарських засобів i прекурсорів списку N 1 таблиці IV Переліку,
що надійшли в порошках, таблетках чи драже (ангро), в опечатаних
на аптечних складах упаковках, постачальник має бути повідомлений
про такі розходження в день отримання або в термін не пізніше
наступного дня після отримання цих засобів (по телефону, факсом,
телетайпом чи телеграмою). 4.2.4. Керівники аптек зобов'язані створити відповідні умови
для забезпечення схоронності наркотичних, психотропних лікарських
засобів i прекурсорів списку N 1 таблиці IV Переліку на всіх
етапах їх придбання від аптечних складів.
4.3. Правила зберігання 4.3.1. В аптеках наркотичні i психотропні лікарські засоби,
незалежно від лікарської форми, та прекурсори списку N 1 таблиці
IV Переліку повинні зберігатися в окремому приміщенні -
матеріальній кімнаті лікарських засобів (далі - матеріальна
кімната), обладнаній згідно з Типовими вимогами. 4.3.2. Наркотичні i психотропні лікарські засоби, прекурсори
списку N 1 таблиці IV Переліку в аптеках повинні зберігатися в
замкнених вогнетривких сейфах. Зберігання психотропних лікарських
засобів та прекурсорів списку N 2 таблиці IV Переліку може бути
забезпечено в замкнених металевих шафах, надійно прикріплених до
підлоги чи стіни. Всі сейфи i металеві шафи повинні мати надійні i справні
замки. 4.3.3. Запаси наркотичних, психотропних лікарських засобів і
прекурсорів списку N 1 таблиці IV Переліку - в аптеках, що
знаходяться в містах дислокації аптечних складів, не повинні
перевищувати запасів двотижневого нормативу зберігання. Норматив зберігання згаданих вище засобів в інших аптеках
встановлюється в залежності від відстані аптек до аптечних
складів об'єднаннями (обласними і міськими державними
корпораціями, підприємствами тощо) "Фармація" та відповідними
аптечними управліннями (комітетами, відділами тощо) державних
адміністрацій. 4.3.4. На внутрішній поверхні дверцят сейфів, в яких
зберігаються наркотичні, психотропні лікарські засоби i прекурсори
списку N 1 таблиці IV Переліку, повинні бути зроблені надписи
"Наркотичні засоби", "Психотропні засоби", "Прекурсори" з
переліком усіх засобів та зазначенням їх вищих разових і добових
доз. 4.3.5. Кімнати, сейфи i металеві шафи в аптеках, де
зберігаються наркотичні i психотропні лікарські засоби та
прекурсори списку N 1 таблиці IV Переліку, після операції з ними,
повинні замикатися, а після закінчення робочого дня -
опечатуватися чи пломбуватися i здаватися під охорону. Ключі від кімнат, сейфів i металевих шаф, де зберігаються
наркотичні, психотропні лікарські засоби та прекурсори списку N 1
таблиці IV Переліку, а також печатки i пломбіратори повинні
знаходиться у керівників аптек або інших
матеріально-відповідальних осіб, уповноважених відповідним
наказом керівників аптек. 4.3.6. Матеріально-відповідальні особи аптек повинні бути
ознайомлені "під особистий підпис" з наказом про їх призначення (в
т.ч. тимчасово) на роботу, пов'язану з прийманням, зберіганням,
відпуском i обліком наркотичних, психотропних лікарських засобів
та прекурсорів. 4.3.7. Доступ в кімнати, де зберігаються основні запаси
наркотичних, психотропних лікарських засобів i прекурсорів, мають
право лише особи, які безпосередньо допущені до роботи, пов'язаної
з обігом цих засобів. Порядок доступу i перебування в цих кімнатах та перелік
посадових осіб, які мають право займатися такою роботою, повинен
бути визначений в письмовому наказі керівників аптек. 4.3.8. Наркотичні, психотропні лікарські засоби i прекурсори
повинні зберігатися в аптеках в залежності від їх фізичних,
фізико-хімічних i токсикологічних властивостей з урахуванням вимог
Інструкції по організації зберігання в аптечних установах різних
груп лікарських засобів i предметів медичного призначення,
затвердженої наказом МОЗ України від 16.03.93 N 44. 4.3.9. В кімнатах, де зберігаються наркотичні, психотропні
лікарські засоби та прекурсори списку N 1 таблиці IV Переліку,
повинні бути терези, ручні важки, лійки, ступки, циліндри, інший
посуд i інвентар, що використовується для розфасовування,
подрібнення, відважування, відмірювання цих засобів. Миття i обробка зазначених вище предметів повинні
здійснюватися тільки під контролем фармацевтичного працівника
аптеки окремо від іншого посуду та інвентарю. 4.3.10. В асистентських кімнатах аптек запаси наркотичних,
психотропних лікарських засобів i прекурсорів списку N 1 таблиці
IV Переліку повинні зберігатися в замкнених вогнетривких сейфах
тільки протягом робочого дня в кількостях, необхідних для
виготовлення лікарських форм. Після закінчення робочого дня невикористані кількості
наркотичних, психотропних лікарських засобів i прекурсорів списку
N 1 таблиці IV Переліку повинні вилучатися з асистентських кімнат
i переноситись в матеріальні кімнати аптек, передбачені для
зберігання основних запасів цих засобів. 4.3.11. Видача наркотичних, психотропних лікарських засобів
та прекурсорів списку N 1 таблиці IV Переліку до асистентських
кімнат для поточної роботи повинна здійснюватися з матеріальної
кімнати аптеки, де зберігаються основні запаси цих засобів, тільки
керівниками аптек або матеріально-відповідальними особами аптек,
уповноважених згідно з письмовим наказом керівників аптек. 4.3.12. В робочий час ключі від сейфів з наркотичними,
психотропними лікарськими засобами і прекурсорами списку N 1
таблиці IV Переліку, що знаходяться в асистентських кімнатах,
повинні зберігатися у матеріально-відповідальної особи визначеної
наказом керівника аптеки. 4.3.13. В чергових аптеках (на ніч) кількість наркотичних і
психотропних лікарських засобів не повинна перевищувати кількості,
необхідної для надання невідкладної допомоги. Ці речовини
зберігаються у сейфі, який після закінчення чергування
опечатується чи пломбується.
4.4. Прийом рецептів, виготовлення i відпуск ліків 4.4.1. Для виготовлення ліків та відпуску готових лікарських
засобів, що містять наркотичні, психотропні лікарські речовини i
прекурсори списку N 1 таблиці IV Переліку, провізори аптек
зобов'язані приймати від хворих рецепти, оформлені лікарями на
рецептурних бланках згідно з формою N 1, 2 чи 3 відповідно до
правил, затверджених цим Порядком та наказом МОЗ України N 117, а
також доповнень i змін до них. 4.4.2. Провізор аптеки, приймаючи рецепти на лікарські
засоби, до складу яких входять наркотичні, психотропні лікарські
засоби i прекурсори списку N 1 таблиці IV Переліку, повинен
підкреслити їх червоним маркером; зобов'язаний уточнити вік
хворого, перевірити правильність дозування наркотичного,
психотропного лікарського засобу, сумісність інгредієнтів,
приписаних в лікарській формі; вірність оформлення рецепта
(наявність усіх потрібних печаток тощо). 4.4.3. Наркотичні, психотропні лікарські засоби i прекурсори
списку N 1 таблиці IV Переліку, в порошках, драже чи таблетках
(ангро), які входять до складу лікарської форми, повинні
відважуватися провізором, який контролює процес виготовлення в
місці їх зберігання, в присутності фармацевта, що приймає і
виготовляє ліки, після чого штангласи* із згаданими вище засобами
повинні негайно замикатися в сейфі. ________________
* Склянка з темного скла з притертою пробкою.
На зворотному боці рецепта працівник, який видав лікарський
засіб, зобов'язаний розписатися про видачу, а асистент - про
отримання відваженої кількості наркотичного, психотропного
лікарського засобу чи прекурсора із зазначенням його найменування
і кількості. Замість надпису від руки, на зворотному боці рецепта може
бути проставлений відбиток штампа за формою:
————————————————————————————————————————————————————————————————— Аптека N м. | ————————————————————————————————————————————————————————————————| Дата |Назва | Кількість | Відважив і | Отримав і | |речовини | | відпустив | виготовив | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Одержаний асистентом наркотичний, психотропний лікарський
засіб чи прекурсор списку N 1 таблиці IV Переліку має бути
негайно використаний для виготовлення лікарської форми, які
одразу ж передаються для перевірки контролеру. У разі, якщо в аптеці працює лише один фармацевт, після
відважування наркотичного, психотропного лікарського засобу або
прекурсора списку N 1 таблиці IV Переліку цей працівник
зобов'язаний зазначити на звороті рецепта словами кількість і
назву використаної лікарської речовини та проставити особистий
підпис. 4.4.4. Виготовлені лікарські форми, що містять наркотичні і
психотропні лікарські засоби чи прекурсори списку N 1 таблиці IV
Переліку, мають бути опечатані або ж закорковані "під обкатку"* та
зберігатися до відпуску в окремій замкненій металевій шафі,
надійно прикріпленій до підлоги чи стіни. _____________
* Закриття флаконів алюмінієвими ковпачками спеціальним пристроєм.
4.4.5. У випадку, якщо в рецепті разом з іншими інгредієнтами
приписані наркотичні, психотропні лікарські засоби чи прекурсори
списку N 1 таблиці IV Переліку, то відпускати їх окремо, не в
складі виготовлених лікарських форм, категорично забороняється. 4.4.6. Для повторного одержання лікарських засобів, що
містять наркотичні, психотропні лікарські засоби чи прекурсори
списку N 1 таблиці IV Переліку, лікар зобов'язаний виписати
хворому новий рецепт. 4.4.7. У разі виписування лікарем наркотичного, психотропного
лікарського засобу чи прекурсора списку N 1 таблиці IV Переліку в
дозі, яка перевищує вищий одноразовий прийом без відповідного
оформлення рецепта, провізор зобов'язаний відпустити приписаний
лікарський засіб в кількості 50% (п'ятдесят) відсотків від тієї
дози, що встановлена, як вища разова доза. 4.4.8. При виготовленні екстемпоральної лікарської форми, до
складу якої входять наркотичні чи психотропні речовини, хворим
замість рецепта видається сигнатура, згідно з вимогами наказу МОЗ
України N 117. 4.4.9. Наркотичні і психотропні лікарські засоби, що
виписуються на спецбланках форми N 3, повинні відпускатися тільки
з аптек, до яких прикріплені для цих цілей територіальні
лікувально-профілактичні заклади наказом управління охорони
здоров'я обласних (міських) державних адміністрацій за узгодженням
з відповідними об'єднаннями (корпораціями, підприємствами тощо)
"Фармація" чи аптечними управліннями (відділами, комітетами тощо)
державних адміністрацій. Термін дії таких рецептів 5 (п'ять)
календарних днів з дня виписки їх лікарем. 4.4.10. Забороняється відпускати наркотичні і психотропні
лікарські засоби та прекурсори списку N 1 таблиці IV Переліку за
рецептами, виписаними лікарями ветеринарних лікувальних закладів. 4.4.11. Етилморфіну гідрохлорид, фенобарбітал, ефедрину
гідрохлорид, кодеїн основа, кодеїну фосфат, етамінал натрію в
суміші з іншими лікарськими засобами (мікстури, краплі, порошки
тощо) повинні відпускатися з аптек в межах міста, сільського чи
міського адміністративного району за рецептами
лікувально-профілактичних закладів, розміщених на їх території. 4.4.12. Відпуск з аптек таблеток "Кодтерпін", "Алнагон" і
таблеток від кашлю (складу - трави термопсису 0,02 г, кодеїну
0,01 г, натрію гідрокарбонату 0,2 г, кореню солодки в порошку
0,2 г), лікарських засобів, до складу яких входять кодеїн основа,
кодеїну фосфат, етилморфін гідрохлорид, етаминал натрію, ефедрину
гідрохлорид, фенобарбітал в суміші з іншими лікарськими
речовинами, та прекурсори списку N 1 таблиці IV Переліку у вигляді
готових лікарських форм повинен здійснюватися за рецептами
лікарів, виписаними на рецептурних бланках форми N 1 (за повну
вартість) чи форми N 2 (безкоштовно або на пільгових умовах),
затверджених наказом МОЗ України N 117. Термін дії таких рецептів
- 10 (десять) календарних днів з дня виписки їх лікарем. Виписані рецепти на згадані вище засоби повинні бути завірені
штампом і печаткою "Для рецептів" закладу охорони здоров'я, а
також підписом і особистою печаткою лікаря, який виписав рецепт.
Такі рецепти потрібно залишати в аптеці після видачі хворому
відповідних лікарських засобів як документи звітності для
предметно-кількісного обліку. 4.4.13. Наркотичні, психотропні лікарські засоби та
прекурсори списку N 1 таблиці IV Переліку повинні відпускатися з
аптек по відповідно оформлених рецептах в кількостях, передбачених
нормами відпуску згідно з правилами приписування таких засобів,
визначеними цим Порядком. 4.4.14. Для лікування онкологічних хворих кількість
наркотичних анальгетиків, які виписуються в одному рецепті, може
бути збільшена у два рази. У такому випадку онкологічний хворий
прикріплюється письмовим розпорядженням керівника
лікувально-профілактичного закладу до аптеки за місцем проживання. 4.4.15. Кількість психотропних препаратів в рецептах для
хворих із затяжними та хронічними формами захворювання може бути
збільшена у два рази. Такий рецепт повинен бути належно оформлений
- вказівка лікаря "За спеціальним призначенням" повинна бути
скріплена печаткою лікаря і печаткою лікувально-профілактичного
закладу "Для рецептів". 4.4.16. Забороняється відпускати готові лікарські засоби, що
містять наркотичні, психотропні лікарські речовини і прекурсори
списку N 1 таблиці IV Переліку з аптечних пунктів і аптечних
кіосків. Забороняється відпускати готові лікарські засоби, що містять
наркотичні, психотропні лікарські речовини і прекурсори списку N 1
таблиці IV Переліку з аптек, в яких не обладнані матеріальні
кімнати для їх зберігання згідно з Типовими вимогами. 4.4.17. Лікувально-профілактичним закладам наркотичні і
психотропні лікарські засоби та прекурсори списку N 1 таблиці IV
Переліку повинні відпускатися тільки з аптек, до яких вони
прикріплені на постачання цими засобами.
4.5. Правила обліку 4.5.1. В аптеках всі наркотичні і психотропні лікарські
засоби та прекурсори списку N 1 таблиці IV Переліку, незалежно від
лікарської форми, повинні обліковуватися в спеціальних журналах
(книгах) предметно-кількісного обліку, пронумерованих,
прошнурованих, скріплених печаткою аптечних управлінь (відділів,
комітетів тощо) державних адміністрацій обласних і міських
об'єднань (корпорацій, підприємств тощо) "Фармація" та підписом їх
керівників, за формою N 5, визначеною цим Порядком (додаток 4). 4.5.2. Вибірка рецептів на наркотичні, психотропні лікарські
засоби та прекурсори списку N 1 таблиці IV Переліку в аптеках
повинна здійснюватися щоденно матеріально-відповідальними особами,
які призначаються письмовим наказом керівника аптеки. 4.5.3. Всі документи з надходження і відпуску наркотичних,
психотропних лікарських засобів та прекурсорів списку N 1 таблиці
IV Переліку в аптеках повинні зберігатися в умовах, що гарантують
їх повну схоронність, згідно з термінами їх зберігання, у
матеріально-відповідальних осіб, уповноважених письмовим наказом
керівників аптек. 4.5.4. Рецепти лікарів, а також вимоги
лікувально-профілактичних закладів, разом з дорученнями,
довідками, рахунками тощо, за якими з аптек відпущені наркотичні
лікарські засоби та психотропні лікарські засоби, повинні
залишатися в аптеках і зберігатися згідно з встановленими цим
Порядком термінами зберігання. В аптеках, де запроваджено роздільну матеріальну
відповідальність, такі рецепти та інша документація до
інвентаризації повинні зберігатися у завідувача відділом аптеки (в
умовах, що забезпечують їх схоронність), а після інвентаризації -
передаватися на зберігання керівнику аптеки. 4.5.5. Після закінчення поточного місяця керівник аптеки або
матеріально-відповідальні особи, уповноважені наказом по аптеці,
зобов'язані звіряти на 1-ше (перше) число наступного місяця
фактичну наявність наркотичних, психотропних лікарських засобів і
прекурсорів списку N 1 таблиці IV Переліку, що підлягають
предметно-кількісному обліку, із залишками за журналом (книгою)
обліку. Залишки таких засобів повинні виводитись за даними журналу
(книги) обліку. Під час проведення інвентаризації товарно-матеріальних
цінностей в аптеках (відділах аптеки) встановлюють фактичні
залишки наркотичних і психотропних лікарських засобів та
прекурсорів списку N 1 таблиці IV Переліку, що підлягають
предметно-кількісному обліку, і складаються інвентаризаційні
описи. У разі виявлення відхилень (більше, менше) фактичних залишків
наркотичних, психотропних лікарських засобів і прекурсорів списку
N 1 таблиці IV Переліку від даних журналу (книги) обліку
(порошкових, в таблетках чи драже (ангро) понад норми, затверджені
наказом МОЗ СРСР від 26.12.86 N 1689 ( v1689400-86 ) "Об
утверждении норм естественной убыли медикаментов, ваты,
медицинских пиявок и стекляной аптечной посуды в аптечных
учреждениях и инструкции по их применению", керівник зобов'язаний
в триденний термін письмово сповістити про це інстанцію вищого
рівня, яка в 10 (десяти)-денний термін повинна провести службове
розслідування, а в разі потреби - повідомити місцеві правоохоронні
органи і Комітет. 4.5.6. Рецепти на відпущені наркотичні, психотропні лікарські
засоби, що виписані на спецбланках форми N 3, повинні зберігатися
в аптеках протягом 5 (п'яти) років, не враховуючи поточного року.
Після закінчення терміну зберігання такі рецепти підлягають
знищенню шляхом спалювання, за участю представників інстанції
вищого рівня, із складанням письмового акта згідно з формою N 6,
визначеною цим Порядком (додаток 5). Після закінчення кожного місяця в аптеках на відпущені по
спецбланках форми N 3 наркотичні і психотропні лікарські засоби
матеріально-відповідальними особами повинні складатися реєстри
згідно з формою N 7, визначеною цим Порядком (додаток 6), які
зберігаються разом із спецбланками форми N 3 за відповідний місяць
на період до знищення спецбланків. Всі документи з надходження i відпуску психотропних
лікарських засобів та прекурсорів списку N 1 таблиці IV Переліку,
що підлягають предметно-кількісному обліку в аптеках, повинні
зберігатися протягом 5 (п'яти) років, не враховуючи поточного
року, а документи щодо тих засобів, що не підлягають
предметно-кількісному обліку, - протягом 1 (одного) року, не
враховуючи поточного року (в умовах, які забезпечують схоронність
цих документів). 4.5.7. По закінченні терміну зберігання всі документи з
надходження і відпуску наркотичних, психотропних лікарських
засобів та прекурсорів списку N 1 таблиці IV Переліку, а також
реєстраційно-облікові журнали (книги), в яких обліковуються
згадані вище засоби, повинні знищуватися в установленому порядку. 4.5.8. Згідно із статтею 19 Закону "Про обіг в Україні
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів i
прекурсорів" ( 60/95-ВР ), журнали (книги) обліку цих засобів в
аптеках повинні зберігатися протягом 10 (десяти) років після
внесення до них останнього запису. Журнали зберігаються в
матеріальній кімнаті, яка обладнана згідно з Типовими вимогами. 4.5.9. Відповідальність за схоронність наркотичних,
психотропних лікарських засобів i прекурсорів списку N 1 таблиці
IV Переліку, дотримання встановлених правил i вимог щодо
здійснення операцій в процесі їх обігу в аптеках - покладається на
керівників аптек. 4.5.10. Рекламування наркотичних, психотропних лікарських
засобів і прекурсорів списку N 1 таблиці IV Переліку категорично
забороняється.
Розділ 5. Правила придбання, приймання, зберігання, призначення,

відпуску і використання, обліку i контролю наркотичних

засобів, психотропних речовин, прекурсорів списку N 1

таблиці IV Переліку та спеціальних бланків форми N 3 у

державних та комунальних лікувально-профілактичних

закладах
5.1. Правила придбання (отримання) 5.1.1. Державні та комунальні лікувально-профілактичні
заклади (далі - лікувально-профілактичні заклади), що мають свої
аптеки (аптечні відділення), повинні придбавати (закуповувати)
наркотичні, психотропні лікарські засоби та прекурсори списку N 1
таблиці IV Переліку з аптечних складів (при наявності укладеного з
ними договору чи угоди) у відповідності з правилами, визначеними
цим Порядком. 5.1.2. Лікувально-профілактичні заклади, що не мають своїх
аптек (аптечних відділень), повинні придбавати (закуповувати)
наркотичні, психотропні лікарські засоби та прекурсори списку N 1
таблиці IV Переліку в державних та комунальних аптеках за
місцезнаходженням, до яких вони прикріплені на постачання такими
засобами, згідно з наказами керівників місцевих органів охорони
здоров'я. Порядок придбання (закупівлі) цих засобів має визначатися
відповідними договорами (угодами) між керівниками аптек i
лікувально-профілактичних закладів в рамках чинного законодавства
України. 5.1.3. Отримувати з аптечних складів чи з аптек наркотичні i
психотропні лікарські засоби та прекурсори списку N 1 таблиці IV
Переліку дозволяється лише матеріально-відповідальним особам
лікувально-профілактичних закладів, уповноваженим письмовим
наказом керівників цих закладів охорони здоров'я. Матеріально-відповідальна особа забезпечує отримання і
доставку наркотичних і психотропних лікарських засобів та
прекурсорів списку N 1 таблиці IV Переліку до
лікувально-профілактичного закладу та несе відповідальність за це. 5.1.4. Транспортування (доставка) наркотичних, психотропних
лікарських засобів i прекурсорів списку N 1 таблиці IV Переліку з
аптечних складів чи аптек в лікувально-профілактичні заклади
здійснюється у відповідності з діючими правилами щодо перевезення
таких засобів, визначеними у пункті 2.4.10 цього Порядку. 5.1.5. Фельдшерсько-акушерські пункти, здоровпункти
промислових підприємств постачаються наркотичними, психотропними
лікарськими засобами та прекурсорами списку N 1 таблиці IV
Переліку безпосередньо з лікувально-профілактичних закладів, до
яких вони відносяться за структурною підпорядкованістю, згідно з
порядком, визначеним керівниками цих закладів охорони здоров'я. Доставка згаданих вище засобів повинна здійснюватися
санітарним автотранспортом лікувально-профілактичних закладів або
іншим транспортом, виходячи з конкретних обставин. 5.1.6. Лікувально-профілактичні заклади, в тому числі
фельдшерсько-акушерські пункти та здоровпункти промислових
підприємств, мають придбавати (отримувати) наркотичні i
психотропні лікарські засоби та прекурсори списку N 1 таблиці IV
Переліку лише у вигляді готових лікарських форм, виготовлених
фармацевтичною промисловістю або аптекою. Виготовлені в аптеках для лікувально-профілактичних закладів
ліки, що містять наркотичні, психотропні лікарські засоби чи
прекурсори списку N 1 таблиці IV Переліку, повинні мати такі
реквізити: - номер (назву) аптеки, де виготовлені ці ліки; - точне i якісне позначення на сигнатурі або етикетці
"Внутрішнє", "Мазь", "Для ін'єкцій", "Очні краплі" тощо; - найменування відділення (кабінету), для якого призначені
виготовлені лікарські форми; - склад лікарської форми, що відповідає припису, вказаному у
вимогах, поданих в аптеку; - дату виготовлення лікарських форм; - підписи осіб, які виготовили, перевірили i видали лікарські
форми з аптеки. У випадках, коли на упаковках з лікарськими формами нема
перерахованих вище позначень, зберігання i застосування таких
форм в лікувально-профілактичних закладах не дозволяється. 5.1.7. Наркотичні, психотропні лікарські засоби та прекурсори
списку N 1 таблиці IV Переліку для потреб відділень (кабінетів)
лікувально-профілактичних закладів треба виписувати латинською
мовою на окремих вимогах, форма яких затверджена наказом МОЗ СРСР
від 08.02.88 N 14 "Про затвердження спеціалізованих (відомчих)
форм первинного бухгалтерського обліку для госпрозрахункових
аптечних установ", завіреними штампом i круглою печаткою
відповідного лікувально-профілактичного закладу та підписами
головного лікаря (або його заступника по лікувальній роботі) і
завідувача відділенням (кабінетом). Всі вимоги-замовлення повинні виписуватися окремо від вимог
на інші лікарські засоби i товари медичного призначення, причому
їх кількість, що замовляється i відпускається, повинна бути
вказана словами. В таких вимогах обов'язково вказується найменування
відділення (кабінету) лікувально-профілактичного закладу. Для отримання наркотичних лікарських засобів у
вимогах-замовленнях, що подаються в аптеки, повинні бути вказані:
номер історії хвороби, прізвище, ім'я та по батькові хворих, яким
виписані наркотичні засоби згідно з призначеннями лікарів,
найменування i дозування цих засобів, а також призначення (для
ін'єкцій, зовнішнього застосування, внутрішнього вживання; очні
краплі тощо). Зубні лікарі для стоматологічних кабінетів можуть придбавати
наркотичний лікарський засіб - кокаїн гідрохлорид (в пастах) на
підставі вимог, виписаних ними самими. Отримувати ці ліки з аптек
можуть тільки медичні працівники стоматологічного кабінету,
уповноважені керівником лікувального закладу. Вимоги-замовлення
повинні бути виписані і підписані зубним лікарем власноручно, а
також завірені підписом головного лікаря (або його заступника по
лікувальній роботі), штампом i круглою печаткою цього закладу
охорони здоров'я. 5.1.8. Для отримання наркотичних, психотропних лікарських
засобів i прекурсорів списку N 1 таблиці IV Переліку в аптеку
разом з вимогами-замовленнями повинно бути пред'явлено
матеріально-відповідальною особою, яка отримує ці засоби,
доручення, виписане на її ім'я згідно з формою, затвердженою
Міністерством статистики України та оформлене у встановленому
порядку із зазначенням в ньому найменувань і кількостей (словами)
всіх отримуваних засобів, згідно з правилами, визначеними у пункті
2.4.7 цього Порядку. Термін дії такого доручення повинен встановлюватися
керівником відповідного лікувально-профілактичного закладу в
залежності від можливості отримання наркотичних, психотропних
лікарських засобів та прекурсорів списку N 1 таблиці IV Переліку
згідно з виписаною накладною (рахунком, фактурою), однак не бути
більшим як на 10 (десять) календарних днів. У випадках, коли наркотичні, психотропні лікарські засоби та
прекурсори списку N 1 таблиці IV Переліку придбаваються
(закуповуються) з аптек, до яких лікувально-профілактичні заклади
прикріплені на постійне забезпечення, i розрахунки здійснюються в
порядку планових платежів, термін дії такого доручення може бути
встановлений до одного календарного місяця.
5.2. Правила приймання 5.2.1. Матеріально-відповідальні особи
лікувально-профілактичних закладів, які отримують наркотичні,
психотропні лікарські засоби та прекурсори списку N 1 таблиці IV
Переліку, зобов'язані перевіряти найменування, дозування i
кількість засобів, що відпускаються, на відповідність
найменуванням i кількостям, проставленим в накладних (рахунках). Претензії на бій ампул, брак (їх неповну наповнюваність,
нечітке маркірування тощо), термін придатності чи нестачу тощо, а
також такі ж претензії на таблетки i драже в заводських чи
аптечних упаковках повинні бути пред'явлені в момент отримання
(приймання) наркотичних, психотропних лікарських засобів та
прекурсорів списку N 1 таблиці IV Переліку в присутності
матеріально-відповідальних осіб аптек. Всі претензії, що виникають
за межами аптек після отримання (приймання) таких засобів,
аптеками не повинні прийматися. 5.2.2. Матеріально-відповідальні особи
лікувально-профілактичних закладів зобов'язані розписатися у
відповідній графі всіх примірників накладних (рахунків, фактур)
для засвідчення факту отримання (приймання) наркотичних,
психотропних лікарських засобів та прекурсорів списку N 1 таблиці
IV Переліку. Забороняється проставляти підписи в отриманні цих засобів під
копіювальний папір.
5.3. Правила зберігання 5.3.1. В аптеках лікувально-профілактичних закладів, де
обладнані кімнати згідно з Типовими вимогами, норматив зберігання
наркотичних, психотропних лікарських засобів та прекурсорів списку
N 1 таблиці IV Переліку не повинен перевищувати двотижневої
потреби в них. Наркотичні i психотропні лікарські засоби в таких кімнатах
повинні зберігатися тільки в замкнених вогнетривких сейфах.
Зберігання прекурсорів списку N 1 таблиці IV Переліку може бути
забезпечено в замкнених металевих шафах, надійно прикріплених до
стіни чи підлоги, або у вогнетривких замкнених сейфах. 5.3.2. У відділеннях лікувально-профілактичних закладів,
перелік яких визначається наказом головних лікарів цих закладів,
норматив зберігання наркотичних, психотропних лікарських засобів
та прекурсорів списку N 1 таблиці IV Переліку не повинен
перевищувати тридобової потреби. Зберігання таких засобів повинно бути забезпечено в
замкнених вогнетривких сейфах в кімнатах, обладнаних згідно з
Типовими вимогами. 5.3.3. На постах (в кабінетах) дозволяється зберігати
наркотичні, психотропні лікарські засоби та прекурсори списку N 1
таблиці IV Переліку в замкнених вогнетривких сейфах або при їх
відсутності - в замкнених металевих шафах, надійно прикріплених до
підлоги чи стіни, в кількостях, що не перевищують однодобової, а
на вихідні (святкові) дні - дводобової потреби в них. Перелік
таких постів (кабінетів) повинен визначатися i затверджуватися
наказом головних лікарів лікувально-профілактичних закладів. 5.3.4. Для надання хворим у вечірній і нічний час
невідкладної медичної допомоги за життєвими показниками, наказом
головного лікаря лікувально-профілактичного закладу може бути
створений в приймальному відділенні стаціонару п'ятидобовий резерв
наркотичних і психотропних лікарських засобів. Зберігання цього резерву повинно бути забезпечено тільки у
вогнетривких замкнених сейфах в матеріальних кімнатах, обладнаних
згідно з Типовими вимогами. 5.3.5. В дільничних лікарнях, амбулаторіях i
фельдшерсько-акушерських пунктах наркотичні, психотропні лікарські
засоби та прекурсори списку N 1 таблиці IV Переліку повинні
зберігатися у вогнетривких замкнених сейфах в матеріальних
кімнатах, обладнаних згідно з Типовими вимогами. Запаси наркотичних і психотропних лікарських засобів повинні
бути передбачені для надання хворим невідкладної медичної допомоги
за життєвими показниками, а також для забезпечення онкологічних
хворих. Перелік наркотичних і психотропних лікарських засобів,
прекурсорів списку N 1 таблиці IV Переліку та їх кількість для
надання невідкладної медичної допомоги за життєвими показниками
визначається з урахуванням місцевих умов i затверджується наказом
головного лікаря вищого лікувально-профілактичного закладу за
підпорядкованістю. Нормативні запаси наркотичних, психотропних лікарських
засобів і прекурсорів списку N 1 таблиці IV Переліку в дільничних
лікарнях, амбулаторіях i фельдшерсько-акушерських пунктах не
повинні перевищувати однотижневої потреби в них за умов дотримання
схоронності цих засобів. 5.3.6. Наркотичні i психотропні лікарські засоби та
прекурсори списку N 1 таблиці IV Переліку для парентерального
застосування, внутрішнього вживання i зовнішнього використання
повинні зберігатися роздільно на окремих полицях. 5.3.7. На внутрішній поверхні дверцят вогнетривких сейфів i
металевих шаф повинні бути зроблені відповідні надписи "Наркотичні
засоби", "Психотропні засоби", "Прекурсори" з переліком засобів,
що в них зберігаються, та зазначенням їхніх вищих разових i
добових доз. 5.3.8. У всіх лікувально-профілактичних закладах в місцях
зберігання наркотичних, психотропних лікарських засобів i
прекурсорів списку N 1 таблиці IV Переліку та на постах чергових
лікарів i медичних сестер, крім списків цих засобів з вищими
разовими i добовими дозами, повинні бути таблиці антидотів
(протиотрут) на випадок отруєнь згаданими вище засобами. 5.3.9. Вогнетривкі сейфи, металеві шафи i кімнати, де
зберігаються наркотичні, психотропні лікарські засоби та
прекурсори списку N 1 таблиці IV Переліку, повинні замикатися
зразу ж після операцій з ними, а після закінчення робочого дня -
опечатуватися чи пломбуватися, а в разі потреби здаватися під
охорону. Ключі від сейфів, металевих шаф i кімнат, де зберігаються
наркотичні, психотропні лікарські засоби та прекурсори списку N 1
таблиці IV Переліку, повинні знаходитися у
матеріально-відповідальних осіб, уповноважених наказами головних
лікарів лікувально-профілактичних закладів. Порядок передачі ключів i пломбіраторів від сейфів, металевих
шаф i кімнат, де зберігаються згадані вище засоби, визначається i
затверджується наказами головних лікарів. На період нічного
чергування ключі повинні передаватися черговому лікарю, про що
робиться відповідний запис в спеціальному журналі (книзі), а також
проставляються підписи матеріально-відповідальних осіб в графах
"Передав" i "Отримав". Аналогічно має здійснюватися
прийом-передача наркотичних i психотропних лікарських засобів та
прекурсорів списку N 1 таблиці IV Переліку. 5.3.10. Матеріально-відповідальні особи
лікувально-профілактичних закладів повинні бути ознайомлені "під
особистий підпис" з наказом про їх призначення (в тому числі
тимчасово) на роботу, пов'язану з прийманням, зберіганням,
відпуском i обігом наркотичних, психотропних лікарських засобів,
прекурсорів списку N 1 таблиці IV Переліку.
5.4. Правила призначення і використання 5.4.1. Призначення хворим наркотичних, психотропних
лікарських засобів і прекурсорів списку N 1 таблиці IV Переліку
повинно здійснюватися лікарями лікувально-профілактичних закладів
відповідно до медичних показань з обов'язковим записом в історіях
хвороби чи амбулаторних картках. 5.4.2. Онкологічні хворі, яким створено стаціонар на дому,
повинні забезпечуватися наркотичними і психотропними лікарськими
засобами безпосередньо з лікувально-профілактичних закладів за
місцем проживання. 5.4.3. Введення наркотичних і психотропних лікарських засобів
в лікарських формах, що містять ці засоби в чистому вигляді, з
індиферентними наповнювачами i в суміші з іншими лікарськими
речовинами соматичним хворим повинні здійснюватися тільки
медичними працівниками в умовах стаціонару, поліклінічного
відділення, а для хворих, які тимчасово знаходяться дома - в
умовах створеного їм стаціонару на дому. 5.4.4. Застосування наркотичних лікарських засобів на термін
більше 3 (трьох) діб зобов'язана вирішувати комісія по доцільності
призначення наркотичних лікарських засобів
лікувально-профілактичного закладу з обов'язковим затвердженням
цього рішення головним лікарем або його заступником по лікувальній
роботі. Склад такої комісії повинен бути затверджений наказом
головного лікаря лікувально-профілактичного закладу. З цим наказом
голова комісії та члени комісії повинні бути ознайомлені під
підпис. 5.4.5. Рішення комісії повинно оформлятися у вигляді висновку
в двох примірниках про призначення наркотичних лікарських засобів
за формою N 8, визначеною цим Порядком (додаток 7). Цей висновок
повинен зберігатися в історії хвороби або амбулаторній карточці
конкретного хворого. 5.4.6. Призначення наркотичних і психотропних лікарських
засобів лікарями та виконання цих призначень в
лікувально-профілактичних закладах повинні оформлятися в
спеціальному "Листку призначень лікарями наркотичних і
психотропних лікарських засобів i виконання цих призначень", форма
N 9 якого визначається цим Порядком (додаток 8). Листок призначень
повинен зберігатись в історії хвороби чи в амбулаторній карточці
конкретного хворого. Листок призначень наркотичних лікарських засобів онкологічним
хворим, яким створено стаціонар на дому, відповідальні за це
посадові особи зобов'язані вести також в амбулаторіях,
фельдшерсько-акушерських пунктах, де медичні працівники самостійно
здійснюють ін'єкції наркотичних і психотропних лікарських засобів. 5.4.7. Видача хворим ліків, що містять наркотичні і
психотропні лікарські засоби та прекурсори списку N 1 таблиці IV
Переліку, повинна робитися медичними працівниками лише окремо від
інших лікарських засобів. Пероральне вживання хворими наркотичних і психотропних
лікарських засобів повинно здійснюватися тільки в присутності
медичних працівників (медсестри) лікувально-профілактичних
закладів. 5.4.8. Наркотичні і психотропні лікарські засоби та
прекурсори списку N 1 таблиці IV Переліку з п'ятидобового резерву,
створеного в приймальному відділенні лікувального закладу, можуть
бути використані з дозволу відповідального чергового лікаря в
інших підрозділах стаціонару цього лікувального закладу. Оформлення використаних наркотичних і психотропних лікарських
засобів повинно бути здійснено зразу ж після надання хворому
медичної допомоги. При цьому: а) лікуючий лікар зобов'язаний призначення i використання
наркотичних і психотропних лікарських засобів оформити в історії
хвороби та вказати найменування цього засобу i його кількість; б) застосування наркотичних лікарських і психотропних засобів
згідно з призначенням лікаря повинно здійснюватися процедурною
(маніпуляційною) або палатною медичною сестрою тільки в
присутності лікаря з обов'язковою відміткою про здійснену ін'єкцію
в історії хвороби та листі призначень цих засобів. 5.4.9. В лікувально-профілактичних закладах категорично
забороняється: а) розфасовувати, пересипати, переливати i перекладати в тару
відділення (кабінету, поста) лікарські засоби, виготовлені
промисловістю або в аптеках; б) здійснювати заміну етикеток на упаковках з лікарськими
засобами, виготовленими в аптеці чи промисловістю.
5.5. Правила відпуску і обліку 5.5.1. Порядок отримання-відпуску наркотичних i психотропних
лікарських засобів та прекурсорів списку N 1 таблиці IV Переліку
відділеннями (кабінетами, постами) з аптеки цього закладу в
конкретному лікувально-профілактичному закладі визначається
наказом головного лікаря цього закладу. 5.5.2. У всіх лікувально-профілактичних закладах (їх
відділеннях, кабінетах i постах), в тому числі в лікарнях,
амбулаторіях фельдшерсько-акушерських пунктах, здоровпунктах,
медсанчастинах тощо, де дозволені до зберігання i застосування
наркотичні, психотропні лікарські засоби та прекурсори списку N 1
таблиці IV Переліку, повинен здійснюватись їх предметно-кількісний
облік в спеціальних журналах (книгах) за формою N 10 та формою
N 11, визначеними цим Порядком (додатки 9 і 10). 5.5.3. Журнали (книги) предметно-кількісного обліку
наркотичних, психотропних лікарських засобів i прекурсорів списку
N 1 таблиці IV Переліку, що підлягають предметно-кількісному
обліку, повинні бути пронумеровані, прошнуровані i завірені
круглою печаткою лікувально-профілактичного закладу та підписом
головного лікаря. Журнали (книги) предметно-кількісного обліку згаданих вище
засобів, що ведуться в амбулаторіях, лікарнях,
фельдшерсько-акушерських пунктах i здоровпунктах, повинні
завірятися підписом керівника з печаткою вищого за
підпорядкованістю лікувально-профілактичного закладу. Журнали (книги) предметно-кількісного обліку, що ведуться на
постах, можуть завірятися підписом завідувача відділенням, до
якого відноситься цей пост, та печаткою лікувально-профілактичного
закладу. 5.5.4. Використані ампули з-під наркотичних, психотропних
лікарських засобів щоденно, за винятком вихідних i святкових днів,
повинні здаватись особами, відповідальними за зберігання
перерахованих вище засобів, в комісію по знищенню таких ампул.
Порядок здачі використаних ампул визначається i затверджується
наказом головного лікаря відповідного лікувально-профілактичного
закладу. Знищення порожніх ампул повинно проводитися не менше одного
разу в 10 (десять) календарних днів, про що негайно має бути
складений i підписаний всіма членами комісії письмовий акт за
формою N 12, визначеною цим Порядком (додаток 11). Комісія по знищенню порожніх ампул з-під використаних
наркотичних, психотропних лікарських засобів повинна бути створена
згідно з письмовим наказом головного лікаря
лікувально-профілактичного закладу в складі не менше 3 (трьох)
чоловік під головуванням заступника головного лікаря з лікувальної
роботи, а в закладах охорони здоров'я, де не затверджена така
посада, - головного лікаря. 5.5.5. Невикористані наркотичні лікарські засоби, що
залишаються у медичних працівників у випадках смерті онкологічних
хворих, яким було створено стаціонар на дому, повинні бути (в
триденний термін після смерті) здані по акту в
лікувально-профілактичний заклад особі, відповідальній за
зберігання і облік наркотичних, психотропних лікарських засобів та
прекурсорів списку N 1 таблиці IV Переліку.
5.6. Правила отримання, зберігання, використання, обліку
спеціальних бланків форми N 3 5.6.1. Лікувально-профілактичні заклади спецбланками форми N
3 можуть постачатися безпосередньо з аптечних складів або через
місцеві органи охорони здоров'я. Спецбланки форми N 3 повинні отримувати лише відповідальні
особи лікувально-профілактичних закладів, визначені наказом
головного лікаря, на підставі одноразового доручення і
вимоги-накладної, оформлених згідно з порядком, встановленим для
отримання наркотичних, психотропних лікарських засобів та
прекурсорів списку N 1 таблиці IV Переліку. 5.6.2. Запас спецбланків форми N 3 на поточні потреби в
лікувально-профілактичних закладах не повинен перевищувати
одномісячної потреби в них. У випадках тривалого невикористання
спецбланків форми N 3 і створення їх понаднормативного запасу,
надлишок таких бланків необхідно повернути на аптечні склади. 5.6.3. Отримані з аптечних складів або з місцевих органів
охорони здоров'я спецбланки форми N 3 у лікувально-профілактичних
закладах повинні прийматись спеціальною комісією, призначеною
наказом головного лікаря, та, згідно з приймальним актом цієї
комісії, оприбутковуватись. 5.6.4. Наказом головного лікаря лікувально-профілактичного
закладу повинні бути призначені особи, відповідальні за отримання,
транспортування, зберігання, видачу і облік спецбланків форми N 3.
Відповідальні особи повинні бути ознайомлені з цим наказом під
особистий підпис. 5.6.5. Основні запаси спецбланків форми N 3 повинні
зберігатися тільки в замкнених вогнетривких сейфах в кімнатах,
обладнаних згідно з Типовими вимогами. Ключі від цих кімнат і
сейфів повинні зберігатися у керівників органів охорони здоров'я
чи відповідних лікувально-профілактичних закладів або у
відповідальних осіб, призначених наказами цих керівників. 5.6.6. Спецбланки форми N 3, видані лікуючим лікарям для
поточної роботи, повинні зберігатися у цих лікарів в умовах, що
забезпечують їх повну схоронність від можливих крадіжок і
використання сторонніми особами. Персональну відповідальність за
схоронність цих бланків несуть лікуючі лікарі. 5.6.7. Лікуючому лікарю, на день прийому, дозволяється
видавати не більше 10 (десяти) спецбланків форми N 3 з дозволу
заступника головного лікаря з лікувальної роботи в порядку,
визначеному наказом по лікувально-профілактичному закладу. 5.6.8. В аптеки, через які здійснюється забезпечення
амбулаторних хворих наркотичними і психотропними лікарськими
засобами, виписаними на спецбланках форми N 3, повинні
систематично, але не рідше одного разу на рік, передаватися,
згідно з розпорядженням головного лікаря чи його заступника,
відомості про лікарів, які мають право виписувати такі засоби на
спецбланках форми N 3 (прізвище, ім'я, по батькові, зразок
особистого підпису). 5.6.9. Облік спецбланків форми N 3 повинен здійснюватись в
спеціальних журналах (книжках) за формою N 13, визначеною цим
Порядком (додаток 12), відповідальними працівниками, призначеними
наказом керівників відповідних місцевих органів охорони здоров'я
чи лікувально-профілактичних закладів. На ці журнали (книги)
поширюються правила їх оформлення, передбачені для журналів
(книг), в яких ведеться облік наркотичних, психотропних
лікарських засобів та прекурсорів списку N 1 таблиці IV Переліку.
5.7. Правила здійснення контролю зберігання документації та
відповідальність посадових осіб 5.7.1. В лікувально-профілактичних закладах протягом 5
(п'яти) років, не враховуючи поточного року, повинні зберігатися
всі документи з надходження і відпуску наркотичних і психотропних
лікарських засобів, прекурсорів списку N 1 таблиці IV Переліку та
спецбланків форми N 3. Згадані вище документи повинні зберігатись в умовах, що
гарантують їх схоронність, у відповідальних осіб
лікувально-профілактичних закладів, уповноважених наказом
керівників цих закладів. 5.7.2. Після закінчення відповідних термінів зберігання всі
документи з надходження і відпуску спецбланків форми N 3
наркотичних, психотропних лікарських засобів та прекурсорів списку
N 1 таблиці IV Переліку, а також реєстраційні журнали (книги), в
яких обліковуються вищезгадані засоби, підлягають знищенню шляхом
спалювання; знищення проводиться за участю представників інстанції
вищого рівня, зі складанням відповідного акта, форма якого
визначена у пункті 4.5.6 цього Порядку. 5.7.3. Керівники лікувально-профілактичних закладів, їх
заступники з лікувальної (поліклінічної) роботи, завідувачі
відділеннями (кабінетами), лікуючі лікарі та інші відповідальні
особи, уповноважені згідно з наказом по лікувально-профілактичному
закладу, несуть відповідальність за раціональне призначення,
дотримання правил схоронності, зберігання, придбання, обліку і
контролю за використанням наркотичних, психотропних лікарських
засобів, прекурсорів списку N 1 таблиці IV Переліку та спецбланків
форми N 3. 5.7.4. Заступники головного лікаря з лікувальної
(поліклінічної) роботи, завідувачі відділеннями, а при їх
відсутності - головні лікарі лікувально-профілактичних закладів
зобов'язані не рідше одного разу на тиждень перевіряти в
лікувально-профілактичних закладах (відділеннях, кабінетах,
постах) фактичну наявність наркотичних, психотропних лікарських
засобів та прекурсорів списку N 1 таблиці IV Переліку і звіряти їх
залишки з обліковими (книжними) даними. Про факт проведення такої
перевірки особи, що її проводили, мають зробити відповідні записи
в журналах (книгах) обліку згаданих вище засобів. 5.7.5. Комісія по доцільності призначення наркотичних
лікарських засобів зобов'язана не рідше одного разу на місяць
перевіряти у відділеннях і кабінетах лікувально-профілактичних
закладів стан справ щодо зберігання, призначення, використання
наркотичних лікарських засобів і знищення порожніх ампул з-під
них. 5.7.6. Контроль за порядком придбання, приймання, зберігання,
видачі, використання і обліку спецбланків форми N 3 в
лікувально-профілактичних закладах покладається на комісію по
доцільності призначення наркотичних лікарських засобів, яка
зобов'язана здійснювати не рідше одного разу на місяць відповідні
перевірки з відміткою про це в журналі спецбланків форми N 3. 5.7.7. Керівники лікувально-профілактичних закладів
зобов'язані забезпечити таємність інформації щодо здійснення
операцій, пов'язаних з обігом наркотичних, психотропних лікарських
засобів і прекурсорів списку N 1 таблиці IV Переліку, спецбланків
форми N 3, в тому числі при придбанні і транспортуванні (доставці)
цих засобів з аптечних складів чи з аптек в
лікувально-профілактичні заклади.
Розділ 6. Правила придбання, приймання, зберігання, відпуску,

використання і обліку наркотичних, психотропних

лікарських засобів та прекурсорів списку N 1 таблиці

IV Переліку в лабораторіях аналізу якості лікарських

засобів Державних інспекцій з контролю якості

лікарських засобів (далі - лабораторії)
6.1. В лабораторіях можуть зберігатися наркотичні і
психотропні лікарські засоби та прекурсори, які придбаваються для
виробничих потреб лабораторій або надходять для проведення аналізу
їх якості. 6.2. Порядок придбання (отримання) наркотичних і психотропних
лікарських засобів та прекурсорів списку N 1 таблиці IV Переліку
для виробничих потреб лабораторій повинен здійснюватись з аптечних
складів у відповідності з правилами їх отримання - відпуску,
визначеними у пунктах 2.4.7 - 2.4.12 цього Порядку. 6.3. Порядок придбання (отримання) наркотичних і психотропних
лікарських засобів, що надходять від аптечних складів для
проведення аналізу їх якості, повинен визначатися відповідними
договорами (угодами) між керівниками аптечних складів і
лабораторій або правилами (у разі, коли лабораторії перебувають
безпосередньо у складі об'єднань, баз, форм, аптечних складів). Отримувати з аптечних складів наркотичні, психотропні
лікарські засоби і прекурсори списку N 1 таблиці IV Переліку
дозволяється тільки матеріально-відповідальним особам
лабораторій, уповноваженим письмовим наказом керівників
лабораторій чи керівників вищих за підпорядкованістю організацій. 6.4. Завідувачі лабораторіями зобов'язані забезпечити
відповідні умови схоронності та таємність інформації щодо
здійснення операцій, пов'язаних з обігом наркотичних, психотропних
лікарських засобів та прекурсорів списку N 1 таблиці IV Переліку,
особливо при їх придбанні і транспортуванні з аптечних складів в
лабораторії. 6.5. Наркотичні і психотропні лікарські засоби та прекурсори
списку N 1 таблиці IV Переліку, отримані від аптечних складів для
виробничих потреб лабораторії і для проведення аналізу якості,
повинні прийматися в лабораторії комісією в складі не менше 3
(трьох) осіб під головуванням завідувача лабораторії або його
заступника. Склад комісії повинен систематично перезатверджуватися
відповідним письмовим наказом по лабораторії (з ознайомленням про
це всіх членів комісії під особистий підпис) у випадках зміни
голови комісії чи окремих її членів. Результати приймання наркотичних, психотропних лікарських
засобів та прекурсорів списку N 1 таблиці IV Переліку повинні
оформлятися незалежно від наявності чи відсутності розходжень
письмовими актами зразу ж після закінчення такої перевірки і
підписуватись всіма членами комісії. Форма акта визначається
пунктом 2.3.3 цього Порядку, а сам акт повинен зберігатися разом
з рахунками (накладними, фактурами), згідно з якими отримано
згадані засоби. При наявності розходжень постачальник повинен
бути поінформований про це у відповідності з діючими правилами,
визначеними у пункті 2.4.12 цього Порядку. 6.6. Наркотичні і психотропні лікарські засоби та прекурсори
списку N 1 таблиці IV Переліку, незалежно від їх лікарської форми,
в тому числі контрольні зразки, повинні зберігатися в лабораторіях
у замкнених вогнетривких сейфах в матеріальних кімнатах,
обладнаних згідно з Типовими вимогами. 6.7. Контрольні зразки наркотичних, психотропних лікарських
засобів та прекурсорів списку N 1 таблиці IV Переліку, які
отримані від аптечних складів на аналіз, повинні зберігатися в
лабораторії після проведення аналізу протягом 3 (трьох) місяців у
замкнених вогнетривких сейфах. Після закінчення терміну зберігання контрольні зразки у
встановленому порядку повинні передаватися в аптечні склади або
можуть бути використані для виробничих потреб лабораторії і
списані на видаток з оформленням відповідних письмових актів. Відбраковані наркотичні, психотропні лікарські засоби та
прекурсори списку N 1 таблиці IV Переліку після закінчення
терміну їх зберігання в лабораторії повинні знищуватися згідно з
існуючими правилами проведення утилізації. Залишки лікарських форм, що містять наркотичні, психотропні
лікарські засоби та прекурсори списку N 1 таблиці IV Переліку,
які були отримані для проведення аналізу їх якості, також повинні
зберігатися після проведення аналізу у вогнетривких сейфах
протягом 20 (двадцяти) календарних днів. Після закінчення термінів зберігання ці залишки від аналізів
повинні знищуватися в присутності представника інстанції вищого
рівня, про що складається відповідний письмовий акт. 6.8. Зберігання прекурсорів списку N 1 таблиці IV Переліку в
лабораторіях може бути дозволено (при відсутності вогнетривких
сейфів) в замкнених металевих шафах, надійно прикріплених до
підлоги чи стіни. 6.9. Всі сейфи, металеві шафи i двері кімнати, де
зберігаються наркотичні, психотропні лікарські засоби та
прекурсори списку N 1 таблиці IV Переліку, повинні мати надійні i
справні замки, замикатися після операцій з ними, а після
закінчення робочого дня - опечатуватися чи пломбуватися i
здаватися під охорону. Ключі i пломбіратори від сейфів, металевих шаф i кімнат, де
зберігаються наркотичні, психотропні лікарські засоби та
прекурсори списку N 1 таблиці IV Переліку, повинні зберігатися у
завідувача лабораторії (його заступника чи особи, яка їх заміщує
згідно з письмовим наказом по лабораторії або вищій інстанції) в
умовах, що забезпечують їх повну схоронність. 6.10. Відповідальними за дотримання правил схоронності,
зберігання, обліку, використання, приймання i відпуску
наркотичних, психотропних лікарських засобів та прекурсорів списку
N 1 таблиці IV Переліку по лабораторії повинні бути завідувач
лабораторії (або його заступник) чи особа, яка його заміщає, про
що повинен бути виданий наказ по лабораторії (інстанції вищого
рівня), з яким відповідальні особи повинні бути ознайомлені під
підпис. 6.11. Ті наркотичні i психотропні лікарські засоби та
прекурсори списку N 1 таблиці IV Переліку (а також лікарські
форми, що містять ці засоби), які надійшли в лабораторію для
проведення аналізу, повинні видаватися провізору-аналітику під
підпис з відміткою про це у відповідних графах журналу (книги)
обліку згаданих вище засобів. Видані для аналізу наркотичні, психотропні лікарські засоби,
прекурсори списку N 1 таблиці IV Переліку та лікарські форми, що
містять такі засоби, повинні зберігатися ізольовано від інших
лікарських засобів, реактивів тощо в замкнених металевих шафах у
провізора-аналітика, який проводить аналіз. 6.12. Для відважування та відмірювання наркотичних,
психотропних лікарських засобів та прекурсорів списку N 1 таблиці
IV Переліку в лабораторії повинні бути окремі терези, ручні важки,
лійки, циліндри, інший посуд i інвентар, а їх миття та обробка
повинні здійснюватися окремо від іншого посуду і інвентарю. 6.13. Аналізи наркотичних i психотропних лікарських засобів
та прекурсорів списку N 1 таблиці IV Переліку або ліків, що
містять такі засоби, повинні бути виконані протягом робочого дня
провізора-аналітика. У разі, коли провізор-аналітик не виконав
такого аналізу, невикористані наркотичні, психотропні лікарські
засоби чи прекурсори списку N 1 таблиці IV Переліку повинні
передаватися в кімнату лабораторії, де зберігаються основні запаси
цих засобів. 6.14. Після закінчення проведення аналізів порожні ампули
з-під використаних наркотичних і психотропних лікарських засобів
повинні передаватися провізором-аналітиком, який виконав аналіз,
завідувачу лабораторії або особі, яка його заміщає, з відміткою
про це в окремому журналі (дата, найменування засобу, кількість,
підписи осіб, які передали i отримали). Порядок передачі використаних ампул повинен визначатися i
затверджуватися наказом завідувача лабораторії чи керівника вищої
інстанції. Знищення порожніх ампул повинно здійснюватися систематично,
але не менше одного разу в 10 (десять) днів, про що повинен
негайно бути складений i підписаний всіма членами комісії
письмовий акт за формою N 14, визначеною цим Порядком (додаток
13). Комісія повинна створюватися в складі не менше 3 (трьох)
осіб з числа працівників лабораторії під головуванням завідувача
лабораторії (його заступника чи особи, що виконує їх обов'язки)
за участю представника вищої інстанції, якій підпорядкована
лабораторія. 6.15. Розчини реактивів, що містять наркотичні, психотропні
лікарські засоби i прекурсори списку N 1 таблиці IV Переліку,
після закінчення роботи в лабораторії повинні зберігатися в
окремих замкнених металевих шафах, прикріплених надійно до стіни
чи підлоги, а ключі від них - у завідувача лабораторії (його
заступника чи особи, що їх заміщає). 6.16. Усі наркотичні i психотропні лікарські засоби та
прекурсори списку N 1 таблиці IV Переліку, незалежно від
лікарської форми, які надходять до лабораторії для аналізу,
повинні обліковуватись в окремих пронумерованих i прошнурованих
журналах (книгах) предметно-кількісного обліку, скріплених круглою
печаткою i підписом керівника вищої інстанції за встановленою
формою N 15, визначеною цим Порядком (додаток 14). 6.17. Облік наркотичних, психотропних лікарських засобів та
прекурсорів списку N 1 таблиці IV Переліку в лабораторіях повинен
здійснюватися матеріально-відповідальними особами, уповноваженими
наказом по лабораторії чи інстанції вищого рівня. 6.18. Всі документи з надходження, використання i відпуску
наркотичних, психотропних лікарських засобів та прекурсорів списку
N 1 таблиці IV Переліку в лабораторіях повинні зберігатися
протягом 5 (п'яти) років (не враховуючи поточного року) в умовах,
що гарантують їх повну схоронність. 6.19. Після закінчення терміну зберігання всі документи з
надходження, використання i відпуску наркотичних, психотропних
лікарських засобів та прекурсорів списку N 1 таблиці IV Переліку,
а також журнали (книги) предметно-кількісного обліку цих засобів,
повинні знищуватися згідно з діючими правилами, визначеними у
пункті 1.7.
Розділ 7. Правила придбання, приймання, зберігання,

використання, відпуску i обліку наркотичних,

психотропних лікарських засобів та прекурсорів

списку N 1 таблиці IV Переліку у державних

науково-дослідних установах (лабораторіях) та

навчальних закладах системи охорони здоров'я

України
7.1. Науково-дослідні установи (лабораторії) та навчальні
заклади системи охорони здоров'я України можуть придбавати,
використовувати i зберігати наркотичні, психотропні лікарські
засоби та прекурсори списку N 1 таблиці IV Переліку лише для
виробничих потреб з аптечних складів згідно з правилами,
затвердженими цим Порядком. 7.2. Наркотичні i психотропні лікарські засоби та прекурсори
списку N 1 таблиці IV Переліку повинні зберігатися в окремих
кімнатах, обладнаних згідно з Типовими вимогами. Наркотичні i
психотропні лікарські засоби повинні зберігатися лише в замкнених
вогнетривких сейфах. Зберігання прекурсорів списку N 1 таблиці IV
Переліку допускається в замкнених металевих шафах, надійно
прикріплених до підлоги чи стіни. Всі сейфи, металеві шафи i двері
кімнати, де зберігаються наркотичні, психотропні лікарські засоби
та прекурсори списку N 1 таблиці IV Переліку, повинні мати надійні
i справні замки. 7.3. Після закінчення робочого дня кімнати, сейфи i металеві
шафи, де зберігаються наркотичні i психотропні лікарські засоби та
прекурсори списку N 1 таблиці IV Переліку, повинні замикатися,
опечатуватися або пломбуватися. Ключі від цих кімнат, сейфів i
металевих шаф, а також пломбіратори i печатки, повинні знаходитись
у матеріально-відповідальних працівників, уповноважених письмовим
наказом керівника відповідної науково-дослідної установи
(лабораторії) чи навчального закладу, в умовах, які забезпечують
їх повну схоронність. 7.4. Матеріально-відповідальні особи зобов'язані під підпис
ознайомитись з наказом про їх призначення, в тому числі тимчасово,
на роботу, пов'язану з прийманням, придбанням, зберіганням,
відпуском, використанням і обліком наркотичних, психотропних
лікарських засобів та прекурсорів списку N 1 таблиці IV Переліку. 7.5. Відповідальність за правильну організацію роботи з
обігом наркотичних, психотропних лікарських засобів i прекурсорів
списку N 1 таблиці IV Переліку, а також за ведення i зберігання
всіх документів з надходження, використання, відпуску i обліку цих
засобів покладається на керівників (або їх заступників)
науково-дослідних установ (лабораторій) i навчальних закладів. 7.6. За правильне використання наркотичних i психотропних
лікарських засобів та прекурсорів списку N 1 таблиці IV Переліку,
виданих для проведення практичних занять із студентами в
навчальних закладах, несуть відповідальність викладачі, які
призначені керівниками цих закладів відповідальними за проведення
занять зі студентами. Після закінчення практичних занять із студентами, в
аудиторіях навчальних закладів не дозволяється зберігання
залишків наркотичних, психотропних лікарських засобів та
прекурсорів списку N 1 таблиці IV Переліку. Згідно з порядком,
визначеним наказом керівника навчального закладу, невикористані
залишки згаданих вище засобів повинні передаватися на зберігання
до матеріальної кімнати, обладнаної відповідно до Типових вимог. 7.7. Отримані з аптечних складів наркотичні, психотропні
лікарські засоби та прекурсори списку N 1 таблиці IV Переліку в
науково-дослідних установах, (лабораторіях) i навчальних закладах
повинні прийматись комісією в складі не менше 3 (трьох) осіб під
головуванням керівників цих установ (лабораторій) закладів (або їх
заступників) із складанням відповідного приймального акта (в день
отримання). Склад комісії повинен бути затверджений відповідним
наказом по науково-дослідній установі (лабораторії) чи навчальному
закладу. 7.8. Доступ в кімнату, де зберігаються запаси наркотичних i
психотропних лікарських засобів та прекурсорів списку N 1 таблиці
IV Переліку, дозволяється лише особам, які безпосередньо допущені
до операції з ними, в порядку, визначеному керівником відповідної
науково-дослідної установи (лабораторії) чи навчального закладу. 7.9. Запаси наркотичних, психотропних лікарських засобів i
прекурсорів списку N 1 таблиці IV Переліку в науково-дослідних
установах (лабораторіях) та навчальних закладах не повинні
перевищувати одномісячної потреби в них. 7.10. Відпуск наркотичних, психотропних лікарських засобів i
прекурсорів списку N 1 таблиці IV Переліку для поточної роботи
здійснюється тільки з письмового дозволу керівника
науково-дослідної установи, лабораторії, навчального закладу (або
його заступника) за вимогою (визначеною у пункті 5.1.7 цього
Порядку) встановленого зразка, підписаного керівником відповідного
структурного підрозділу (лабораторії, відділу тощо), із
зазначенням у ньому прізвища та посади особи, яка отримує згадані
вище засоби. 7.11. Перед відпуском наркотичних i психотропних лікарських
засобів та прекурсорів списку N 1 таблиці IV Переліку особа,
відповідальна за їх зберігання, зобов'язана особисто перевірити
обгрунтованість відпуску, правильність оформлення супровідних
документів i якість пакування, після чого проставити особистий
підпис на всіх примірниках вимоги. Забороняється проставляти такі
підписи під копіювальний папір. 7.12. Облік наркотичних i психотропних лікарських засобів та
прекурсорів списку N 1 таблиці IV Переліку, отриманих від аптечних
складів в науково-дослідних установах (лабораторіях) і навчальних
закладах, повинен здійснюватися систематично уповноваженими
відповідальними особами, в окремих журналах (книгах)
предметно-кількісного обліку, пронумерованих, прошнурованих,
скріплених круглою печаткою i підписом керівника інстанції вищого
рівня за формою N 16, визначеною цим Порядком (додаток 15). 7.13. Всі документи з надходження, використання i відпуску
наркотичних, психотропних лікарських засобів та прекурсорів списку
N 1 таблиці IV Переліку в науково-дослідних установах
(лабораторіях) i навчальних закладах системи охорони здоров'я
України повинні зберігатися протягом 5 (п'яти) років (не
враховуючи поточного року) в умовах, що гарантують їхню повну
схоронність. 7.14. Після закінчення терміну зберігання всі документи про
надходження, використання i відпуск наркотичних, психотропних
лікарських засобів та прекурсорів списку N 1 таблиці IV Переліку,
а також журнали (книги) предметно-кількісного обліку цих засобів
повинні знищуватися згідно з діючими правилами, визначеними у
пункті 1.7 цього Порядку. 7.15. У відповідності з вимогами статті 18 Закону "Про обіг в
Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів i
прекурсорів" ( 60/95-ВР ), у всіх науково-дослідних установах
(лабораторіях) i навчальних закладах системи охорони здоров'я
України повинні проводитись щоквартальні інвентаризації
наркотичних і психотропних лікарських засобів та прекурсорів
списку N 1 таблиці IV Переліку. Результати таких інвентаризацій
відповідальні працівники зобов'язані оформляти відповідними
інвентаризаційними описами встановленого зразка, а в Комітет та
територіальні органи МВС України надсилати відомості у випадках
розбіжностей в балансі з результатами проведеної інвентаризації. 7.16. Транспортування (доставка) наркотичних, психотропних
лікарських засобів та прекурсорів списку N 1 таблиці IV Переліку з
аптечних складів повинно здійснюватися у відповідності з діючими
правилами щодо перевезення таких засобів, визначеними у пунктах
2.4.10 цього Порядку. 7.17. Керівники науково-дослідних установ (лабораторій) i
навчальних закладів систем МОЗ України зобов'язані забезпечити
таємність інформації щодо здійснення операцій, пов'язаних з обігом
наркотичних, психотропних лікарських засобів та прекурсорів списку
N 1 таблиці IV Переліку, особливо при їх транспортуванні
(доставці) з аптечних складів. 7.18. В науково-дослідних установах (лабораторіях) i
навчальних закладах, де застосовуються в медичних цілях
психотропні і наркотичні лікарські засоби в ампулах, керівники цих
установ (лабораторій) i закладів повинні визначити i затвердити
письмовим наказом порядок передачі-приймання порожніх ампул з-під
використаних наркотичних і психотропних засобів. Знищуватися такі ампули повинні систематично, але не рідше
одного разу в місяць, про що негайно повинен бути складений i
підписаний всіма членами комісії письмовий акт за формою N 14,
визначеною у пункті 6.14 цього Порядку. Комісія повинна
створюватися в складі не менше 3 (трьох) осіб з числа
відповідальних працівників під головуванням керівника (його
заступника чи особи, що виконує їх обов'язки), про що видається
відповідний наказ. 7.19. Порядок доступу і перебування в цих кімнатах та перелік
посадових осіб, які мають право займатися роботою, пов'язаною з
обігом згаданих вище засобів, повинен бути визначений у письмовому
наказі завідувача лабораторії чи керівника інстанції вищого рівня.
Додаток 1

до наказу МОЗ України

18.12.97 N 356

Форма N 1
Термінове повідомлення

про розкрадання, пограбування чи крадіжку наркотичних,

психотропних лікарських засобів i прекурсорів списку N 1

таблиці IV Переліку та спецбланків N 3 із закладів

системи МОЗ України
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— N | Найменування | |Хто подає повідомлення | | п/п | повідомлення | Короткий зміст повідомлення | | Порядок повідомлення | | | | | | | | | | | ————+——————————————————————+—————————————————————————————————————————————————————————————————————+———————————————————————+——————————————————————————————————————————| | | | | | 1 |Термінове |Найменування державного закладу системи МОЗ України|Керівник закладу |Термінове повідомлення повинно| |повідомлення про|(лікувально-профілактичні і аптечні заклади, науково-дослідні|системи МОЗ України, |заповнюватись в трьох примірниках: | |розкрадання, |установи, лабораторії, навчальні заклади, органи охорони здоров'я,|де мало місце |Перший - надсилається в Комітет з| |пограбування чи|аптечні склади тощо), його поштова адреса, категорія,|розкрадання, |контролю за наркотиками при МОЗ України| |крадіжку наркотичних|підпорядкованість. Найменування спеціальних засобів, що забезпечують|пограбування чи |(252057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 14). | |і психотропних|схоронність наркотичних, психотропних лікарських засобів,|крадіжка наркотичних, |Другий - відповідно в МОЗ Автономної| |лікарських засобів,|прекурсорів і спецбланків форми N 3 (вказати систему охоронної|психотропних |Республіки Крим, управління охорони| |прекурсорів та|сигналізації, вид охорони чи її відсутність). Дати характеристику|лікарських засобів, |здоров`я чи аптечні управління (комітети,| |спецбланків форми N 3 |будинку (побудований за типовим проектом, пристосований, цегляний,|прекурсорів чи |відділи) обласних, Київської та| | |дерев'яний тощо). Спосіб зберігання згаданих вище засобів (у|спецбланків форми N 3. |Севастопольської міських державних| | |спеціально обладнаному приміщенні, в кімнаті з іншими лікарськими| |адміністрацій. | | |засобами чи товарами, в асистентській кімнаті, сейфах чи металевих| |Третій - залишається в справах закладу| | |шафах тощо). Наявність металевих грат на вікнах приміщень, металевих| |системи МОЗ України, де мало місце| | |дверей-решіток, кількість замків, їх надійність і справність.| |розкрадання, пограбування чи крадіжка| | |Надійність дверей (оббиті металевим листом з обох боків із| |наркотичних, психотропних лікарських| | |загинанням країв на торець). Дата здійснення пограбування чи| |засобів, прекурсорів чи спецбланків форми| | |крадіжки. Період розкрадання, дата виявлення. Прізвище, ім`я та по| |N 3. | | |батькові осіб, які відповідальні за облік і зберігання, закривали і| | | | |здавали під охорону кімнати (сейфи) напередодні пограбування чи| | | | |крадіжки. Спосіб проникнення зловмисників в приміщення. Повний| | | | |перелік і кількість викрадених наркотичних, психотропних лікарських| | | | |засобів, прекурсорів, спецбланків форми N 3. Дата повідомлення в| | | | |місцеві правоохоронні органи про розкрадання, пограбування чи| | | | |крадіжку наркотичних, психотропних лікарських засобів, прекурсорів| | | | |чи спецбланків форми N 3. | | | —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Керівник закладу охорони ___________ ____________________
здоров'я України (підпис) (прізвище, ініціали)

М.П.
"___" _____________ 199_____ р.
Примітка. Термінове повідомлення повинно бути завірене гербовою

печаткою закладу охорони здоров'я України та особистим

підписом керівника або особи, яка його заміщує.
Додаток 1

до пункту 2.3.3 Порядку обігу наркотичних

засобів, психотропних речовин та

прекурсорів в державних і комунальних

закладах охорони здоров'я України

форма N 2
Акт

приймання наркотичних, психотропних лікарських засобів,

прекурсорів та спецбланків форми N 3 від постачальників

в аптечних складах і закладах охорони здоров'я України
Комісія в складі ____________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
(вказати посаду, прізвище та ініціали кожного члена комісії,

в т.ч. голови комісії) ровела приймання ________________________________________________

(вказати що - наркотичних, психотропних лікарських ________________________________________________________________,

засобів, прекурсорів чи спецбланків форми N 3) кі отримані "____"___________________ 199 р. від ________________ _________________________________________________________________

(найменування постачальника) гідно з рахунком N __________ від "____" _________________ 199 р.
При здійсненні суцільної перевірки кількостей (ваги) _____________ _________________________________________________________________

(вказати чого) становлено такі результати:
————————————————————————————————————————————————————————————————— N | Найме-|Одиниця|Кількість,|Кількість, | Різниця |Приміт-| п/п|нування| виміру|що вказана|що фактично|—————————————|ка | | | | в рахунку|отримана |більше |менше| | ———+———————+———————+——————————+———————————+———————+—————+———————| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Висновок комісії: ___________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Голова комісії _____________________ _______________________

(підпис) (прізвище, ініціали)
Члени комісії _____________________ _______________________ _____________________ _______________________ _____________________ _______________________ _____________________ _______________________
Додаток 2

до пункту 2.5.1 Порядку обігу

наркотичних засобів, психотропних

речовин та прекурсорів в державних

і комунальних закладах охорони

здоров'я України

Форма N 3
Журнал (книга)

обліку в аптечних складах наркотичних, психотропних

лікарських засобів і прекурсорів, що підлягають

предметно-кількісному обліку згідно з переліком,

затвердженим МОЗ України
Найменування ________________________________________________

(повна назва, доза, процент, одиниця виміру) ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— ______|Залишок| Надходження | Видача |Залишок| (рік) |на пер-|————————————————————————————————+———————————————————————————————|за | Назва |ше чис-|Від кого |Номер |Кіль-|Всього |Кому вида-|Номер |Кіль-|Всього|книгою | місяця|ло |отримано |і дата|кість|отримано |но (найме-|і дата |кість|видано| | | |(наймену-|доку- | |за місяць|нування |докуме-| |за мі-| | | |вання пос|мента | |(кількі- |покупця) |нта | |сяць | | | |тачальни-| | |сть) | | | |(кіль-| | | |ка) | | | | | | |кість)| | ——————+———————+—————————+——————+—————+—————————+——————————+———————+—————+——————+———————| 1 | 2 | 3 | 4 | 5| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ——————+———————+—————————+——————+—————+—————————+——————————+———————+—————+——————+———————| Січень| | | | | | | | | | | ——————+———————+—————————+——————+—————+—————————+——————————+———————+—————+——————+———————| Лютий | | | | | | | | | | | ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— і т.д.
Додаток 3

до пункту 2.5.1 Порядку обігу

наркотичних засобів, психотропних

речовин та прекурсорів в державних

і комунальних закладах охорони

здоров'я України

Форма N 4
Журнал (книга)
обліку в аптечних складах і органах охорони здоров'я
спеціальних рецептурних бланків для виписування наркотичних
і психотропних лікарських засобів за формою N 3, затвердженою

наказом МОЗ України від 30 червня 1994 року N 117
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— ______|Залишок| Надходження | Видача |Залишок | (рік) | на |———————————————————————————————————————+—————————————————————————————————————|за книгою| Назва | перше |Звідки |Номер |Загальна |Номери серій|Кому |Номер |Номери |Кіль-|Всього| | місяця| число |отримано|і дата |кількість|та номери |видано |і дата|серій та|кість|видано| | | |(найме- |докуме-|бланків |спецбланків.|(найме- |доку- |номери | | за | | | |нування |нта | |Кількість |нування |мента |бланків | |місяць| | | |постача-| | |бланків |покупця)| | | | | | | |льника) | | |кожної серії| | | | | | | ——————+———————+————————+———————+—————————+————————————+————————+——————+————————+—————+——————+—————————| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8| 9 | 10 | 11 | 12 | ——————+———————+————————+———————+—————————+————————————+————————+——————+————————+—————+——————+—————————| Січень| | | | | | | | | | | | ——————+———————+————————+———————+—————————+————————————+————————+——————+————————+—————+——————+—————————| Лютий | | | | | | | | | | | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— і т.д.
Додаток 4

до пункту 4.5.1 Порядку обігу

наркотичних засобів, психотропних

речовин та прекурсорів в державних

і комунальних закладах охорони

здоров'я України

Форма N 5
Журнал (книга)

обліку наркотичних, психотропних лікарських засобів

та прекурсорів в державних і комунальних аптеках

Найменування лікарського засобу ______________________________________________ (повна назва, доза, процент, одиниця виміру)
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |Залишок | Надходження |Всього |Види видачі| Витрати | ———— |на перше|——————————————————————————|за місяць| |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| рік |число |Номер |Кіль-|Номер |Кіль-|(залишок+| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 і|Витрати за |Всього за |Залишок| |місяця |докуме-|кість|доку- |кість|надходже-| | | | | | | | | | |т.д.|місяць по |місяць вит- | за | Місяць| |нта і | |мента | |ння) | | | | | | | | | | | |кожному ви-|рат по всіх |книгою | | |дата | |і дата| | | | | | | | | | | | | |ду окремо |видах видачі| | ———————|————————|———————|—————|——————|—————|—————————|———————————|———|———|———|———|———|———|———|———|———|————|———————————|————————————|———————| 1 | 2 | 3 | 4| 5 | 6| 7 | 8 | 9 | 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18 | 19 | 20 | 21 | ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Січень За амбулато-
Лютий рною рецеп-
і т.д. турою закла-

дам охорони

здоров'я

(відділам

аптеки)
Додаток 5

до пункту 4.5.6 Порядку обігу

наркотичних засобів, психотропних

речовин та прекурсорів в державних

і комунальних закладах охорони

здоров'я України

Форма N 6
Акт

знищення спецбланків форми N 3, по яких відпущені

в аптечних закладах наркотичні і психотропні лікарські

засоби за _______________________

(вказати період)

Комісія в складі (не менше трьох осіб) ______________________ _________________________________________________________________
(вказати посаду, прізвище, ініціали кожного члена комісії, _________________________________________________________________

в т.ч. голови комісії) ровела "___"_______________ 199_ р. знищення шляхом спалювання
спецбланків форми N 3, згідно з якими відпущені наркотичні і
психотропні лікарські засоби за період з "___"_____________ 199 р.
по "___"____________ 199_ р. в кількості _____________________ шт.

(прописом) ідповідно до реєстрів, що додаються до акта.
Голова комісії ________________ _______________________

(підпис) (прізвище, ініціали)
Члени комісії ________________ _______________________
М.П.аптечного закладу
Додаток 6

до пункту 4.5.6 Порядку обігу

наркотичних засобів, психотропних

речовин та прекурсорів в державних

і комунальних закладах охорони

здоров'я України

Форма N 7
Реєстр

спеціальних рецептурних бланків форми N 3,
по яких відпущені наркотичні засоби і психотропні речовини

за__________________ 199 р.

(місяць)
————————————————————————————————————————————————————————————————— NN |Найменування |Серія та | Дата |Найменування нар- | пп |лікувально-профі-|номер |виписування |котичного чи пси- | |лактичного закла-|рецепта |рецепта |хотропного лікар- | |ду, лікарями яко-| | |ського засобу, | |го виписаний ре- | | |відпущеного по | |цепт | | |спецбланку, і | | | | |його кількість | ———+—————————————————+—————————+—————————————+——————————————————| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Працівник аптеки, відповідальний за
облік та зберігання наркотичних засобів
психотропних речовин ___________ ________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)
"___"________________ 199_ р.
Додаток 7

до пункту 5.4.5 Порядку обігу

наркотичних засобів, психотропних

речовин та прекурсорів в державних

і комунальних закладах охорони

здоров'я України
Затверджую
Головний лікар ________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
"___"__________ 199_ р.
Форма N 8
Висновок

про призначення наркотичних лікарських засобів
Хворому (ій) _____________________________________________________ _________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові) становлено діагноз: _____________________________________________ _________________________________________________________________

на підставі чого йому (їй) рекомендовано застосування таких
наркотичних лікарських засобів:
1. _______________________________________________________________ (найменування наркотичного засобу, доза і кількість ін'єкцій

на добу) . _______________________________________________________________
3. _______________________________________________________________
4. _______________________________________________________________
Термін застосування до "___"_____________ 199_ р.
Голова комісії _______________ __________________

(підпис) (прізвище, ініціали)
Члени комісії _______________ __________________ _______________ __________________
Примітки: 1. Висновок видається у випадку необхідності

застосування наркотичного лікарського засобу на

термін більше трьох діб.

2. Висновок виписується в 2 примірниках, перший з них

повинен зберігатися в історії хвороби (амбулаторній

карточці), другий - в аптеці, що забезпечує даний

лікувально-профілактичний заклад наркотичними

лікарськими засобами.

Додаток 8

до пункту 5.4.6 Порядку обігу

наркотичних засобів, психотропних

речовин та прекурсорів в державних

і комунальних закладах охорони

здоров'я України

Форма N 9
Листок

призначень лікарями наркотичних і психотропних

лікарських засобів та виконання цих призначень
Історія хвороби _____________________________________________ Хворий(а) ___________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові) Хворий(а) прийнятий(а) "___"_______________ 199 р. Діагноз _____________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
————————————————————————————————————————————————————————————————— Дата |Найменування | Підпис | Час |Підпис медич-| призначення|призначеного | лікаря |введення. |ної сестри, | |наркотичного |(розбірливо) | Доза |яка виконала | |чи психотроп-| | введення |призначення | |ного засобу | | | | ———————————+—————————————+—————————————+——————————+—————————————| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Примітка. Листок призначень повинен зберігатися в історії хвороби

(амбулаторній карточці) хворого.
Додаток 9

до пункту 5.5.2 Порядку обігу

наркотичних засобів, психотропних

речовин та прекурсорів в державних

і комунальних закладах охорони

здоров'я України
____________________________
(найменування лікувально- ___________________________
профілактичного закладу)
Форма N 10
Журнал (книга) обліку наркотичних, психотропних

лікарських засобів та прекурсорів у відділеннях і

кабінетах лікувально-профілактичного закладу
Найменування відділення (кабінету) ______________________________
Найменування наркотичного, психотропного лікарського засобу та
прекурсора ______________________________________________________
Одиниця обліку __________________________________________________
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Отримано | Видано | | —————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————| Дата | Номер | Звідки |Кіль-|Прізвище, | Дата |Прізвище і|Номер історії |Кіль-|Прізвище, ініціали та |Залишок| Підпис особи,| отримання|і дата |отримано|кість|ініціали та|видачі| ініціали |хвороби (амбу-|кість|підпис осіб, які отри-| |відповідальної| |докумен-| | |підпис осо-| | хворих | латорної | |мали наркотичні, пси- | |за зберігання | | та | | |би, що от- | | | картки | |хотропні лікарські за-| | і видачу | | | | |римала | | | | |соби та прекурсори | | | —————————|————————|————————|—————|———————————|——————|——————————|——————————————|—————|——————————————————————|———————|——————————————| 1 | 2 | 3 | 4| 5 | 6 | 7 | 8 | 9| 10 | 11 | 12 | ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Примітка. 1. При отриманні наркотичних, психотропних лікарських

засобів та прекурсорів головною (старшою) медсестрою

лікувально-профілактичного закладу, замість тексту в

графі 7 та 8 вноситься назва відділення.

2. Журнали (книги) обліку повинні бути пронумеровані,

прошнуровані і завірені підписом головного лікаря та

печаткою цього лікувально-профілактичного закладу.
Додаток 10

до пункту 5.5.4 Порядку обігу

наркотичних засобів, психотропних

речовин та прекурсорів в державних

і комунальних закладах охорони

здоров'я України
Форма N 11 ___________________________
(найменування відділення)
Журнал (книга) обліку наркотичних, психотропних

лікарських засобів та прекурсорів на постах

відділень лікувально-профілактичного закладу
Найменування наркотичного, психотропного лікарського засобу
чи прекурсора __________________________________________________
Одиниця виміру _________________________________________________
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Отримано | Видано |Залишок|Підпис чергової| Здано | ——————————————|————————————————————————————————| |медичної сестри| | Дата от-|Кіль-| Дата |Прізвище та|Номер |Кіль-| |———————————————|—————————————————————| римання |кість|видачі| ініціали |історії|кість| | здав | прийняв|Кіль-|Підпис| Підпис | | | | хворого |хвороби| | | | |кість|особи,| особи, | | | | | | | | | | | яка | яка | | | | | | | | | | |здала |прийняла| ————————|—————|——————|———————————|———————|—————|———————|——————|————————|—————|——————|————————| 1 | 2 | 3 | 4 | 5| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Примітка. Журнал (книга) обліку повинен бути пронумерований,

прошнурований і завірений підписом, печаткою

лікувально-профілактичного закладу та підписом головного

лікаря чи завідуючого відділенням, до якого відноситься

пост.
Додаток 11

до пункту 5.6.9 Порядку обігу

наркотичних засобів, психотропних

речовин та прекурсорів в державних

і комунальних закладах охорони

здоров'я України
Затверджую
Головний лікар ________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)

Форма N 12
Акт

про знищення використаних ампул з-під наркотичних і

психотропних лікарських засобів в закладах охорони

здоров'я
Комісія в складі (не менше трьох чол.) ______________________ _________________________________________________________________

(вказати посаду, прізвище та ініціали кожного члена комісії,

в т.ч. голови комісії) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
провела "___"________199_ р. знищення порожніх ампул з-під
наркотичних і психотропних лікарських засобів, використаних за
період з "___"____________ 199_ р. по "___"_____________ 199_ р. в
кількості ________________________________________________________

(прописом) _________________________ шт., в т.ч. (по найменуваннях):

1. __________________________________________________________ 2. __________________________________________________________ 3. __________________________________________________________ 4. __________________________________________________________ 5. __________________________________________________________ Вказані наркотичні і психотропні лікарські засоби
застосовувались в кількості _______ хворим _______________________ _________________________________________________________________

(прізвища, NN історій хвороб чи амбулаторних карток)
Ампули знищені шляхом роздавлювання і захоронення в
спеціально відведених місцях.
Голова комісії _______________ ______________________

(підпис) (прізвище, ініціали)
Члени комісії _______________ ______________________ _______________ ______________________
Примітки: 1. Знищення порожніх ампул повинно здійснюватися один

раз в 10 (десять) днів.

2. Акт повинен зберігатися в лікувально-профілактичному

закладі протягом п'яти років, не враховуючи поточного

року.
Додаток 12

до пункту 6.14 Порядку обігу

наркотичних засобів, психотропних

речовин та прекурсорів в державних

і комунальних закладах охорони

здоров'я України
_____________________________
(найменування лікувально- Форма N 13 ____________________________
профілактичного закладу)
Журнал (книга)

обліку спеціальних рецептурних бланків для виписування

наркотичних і психотропних лікарських засобів у

лікувально-профілактичних закладах охорони здоров'я

України
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Дата | Надходження бланків | Витрата бланків |Залишок за | надход-|—————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|журналом | ження |Номер і |Від кого отримано|Загаль- |Номера|Кіль- |Дата |Номера |Кіль-|Прізвище та |Особистий | (книгою) | |дата до-|(назва постачаль-|на кіль-| і |кість |видачі|і серії|кість|ініціали лі-|розпис лі-| | |кумента | ника) |кість |серії |кожної| | | |каря, якому |каря, який| | | | | | |серії | | | |видані блан-|отримав | | | | | | | | | | |ки |бланки | | ———————|————————|—————————————————|————————|——————|——————|——————|———————|—————|————————————|——————————|———————————| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9| 10 | 11 | 12 | ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Примітка. Журнал (книга) обліку повинен бути пронумерований,

прошнурований і завірений підписом, круглою печаткою

лікувально-профілактичного закладу та підписом його

головного лікаря.
Додаток 13

до пункту 6.14 Порядку обігу

наркотичних засобів, психотропних

речовин та прекурсорів в державних

і комунальних закладах охорони

здоров'я України
Затверджую Форма N 14 _______________________________________
(підпис) (прізвище, ініціали керівника)
"____" _____________ 199_ р.
Акт

про знищення використаних ампул з-під наркотичних і

психотропних лікарських засобів в контрольно-аналітичних

лабораторіях державних аптечних підприємств (об'єднань,

складів, баз), лабораторіях Державних інспекцій з

контролю якості лікарських засобів, науково-дослідних

установах (лабораторіях) та навчальних медичних закладах

системи МОЗ України
Комісія в складі ____________________________________________ _________________________________________________________________
(вказати посаду, прізвище та ініціали кожного члена комісії,

в т.ч. голови комісії) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
провела "___"________ 199_ р. знищення порожніх ампул з-під
наркотичних і психотропних лікарських засобів, використаних за
період з "___"_______________ 199_ р. по "___"____________ 199_ р.
(включно) в кількості ____________________________________________ _________________________________________________________________

(вказати кількість цифрами і прописом) т.ч. (по найменуваннях): ——————————————————————————————————————————————————————————— NN | Найменування | Кількість | п/п | наркотичного чи | (цифрами і | | психотропного засобу | прописом) | ——————————————+———————————————————————+———————————————————| ——————————————+———————————————————————+———————————————————| ——————————————+———————————————————————+———————————————————| ——————————————+———————————————————————+———————————————————| ———————————————————————————————————————————————————————————
Використані ампули знищені шляхом їх роздавлювання і
знаходяться в спеціально відведених місцях.
Голова комісії _______________ __________________

(підпис) (прізвище, ініціали)
Члени комісії _______________ __________________ _______________ __________________
Додаток 14

до пункту 6.16 Порядку обігу

наркотичних засобів, психотропних

речовин та прекурсорів в державних

і комунальних закладах охорони

здоров'я України
Форма N 15
Журнал (книга)

обліку наркотичних, психотропних лікарських засобів та

прекурсорів, які надходять в лабораторію для проведення

аналізу їх якості
Найменування засобу: ________________________________________

(повна назва, доза, процент, одиниця виміру)
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Надходження | Видача | Витрати | ————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————| Дата |N п/п |Від кого отри-|N серії|Кількість |Дата видачі|Кількість|Особистий|Кількість |Дата прове-|Резуль-|Залишок |Відмітка про|Особистий | надхо-|(він же|мано, дата і |(або |отриманого|засобу ана-|виданого |підпис |витрачено-|дення ана- |тат |засобу |передачу на |підпис за-| дження|номер |номер докумен-|проби) | засобу |літику |для ана- |аналітика|го на ана-|лізу і осо-|аналізу|від ана-|аптечний |відувача | |аналі- |та | | | |лізу за- |в отрима-|ліз засобу|бистий під-| |лізу |склад, вико-|лаборато- | |зу) | | | | |собу |нні засо-| |пис аналі- | |(кіль- |ристання або|рією | | | | | | | |бу | |тика | |кість) |знищення за-| | | | | | | | | | | | | |лишку засобу| | | | | | | | | | | | | |від аналізу | | ——————|———————|——————————————|———————|——————————|———————————|—————————|—————————|——————————|———————————|———————|————————|————————————|——————————| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Примітка. У графі 13 повинен зазначатися номер і дата документа,

яким оформлено в лабораторіях витрату наркотичних,

психотропних лікарських засобів чи прекурсорів.
Додаток 15

до пункту 7.12 Порядку обігу

наркотичних засобів, психотропних

речовин та прекурсорів в державних

і комунальних закладах охорони

здоров'я України

Форма N 16
Журнал (книга)

обліку наркотичних, психотропних лікарських засобів та

прекурсорів в навчальних закладах і наукових установах

(лабораторіях) системи МОЗ України

Найменування засобу: _____________________________________________

(повна назва, доза, процент, одиниця виміру)
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |Залишок| Надходження | Всього | Видача |Всього|Залишок| ———— |на пер-|—————————————————————————|отримано|———————————————————————|видано| за | рік |ше чис-|Від кого|N докумен-|Кіль-| за | Кому |N докумен-|Кіль-| за |книгою | | ло |отримано|та і дата |кість| місяць |відпу-|та і дата |кість|місяць| | Місяць| | | | | |щено | | | | | ——————|———————|————————|——————————|—————|————————|——————|——————————|—————|——————|———————| Січень| | | | | | | | | | | ——————|———————|————————|——————————|—————|————————|——————|——————————|—————|——————|———————| Лютий | | | | | | | | | | | ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— і т.д.
"Офіційний вісник України" 1998, N 8, стор.133
Код нормативного акта: 4893/1998

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: