open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про загальні засади подальшої експлуатації і

зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення

зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на

екологічно безпечну систему
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 4, ст.33 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 722-XIV ( 722-14 ) від 03.06.99, ВВР, 1999, N 32, ст.264
N 2398-III ( 2398-14 ) від 26.04.2001, ВВР, 2001, N 27, ст.133
N 1064-IV ( 1064-15 ) від 09.07.2003, ВВР, 2004, N 5, ст.28
N 1907-IV ( 1907-15 ) від 29.06.2004, ВВР, 2004, N 51, ст.546 )
( У преамбулі та в тексті Закону слова "і населення міста
Славутич" виключено згідно із Законом N 722-XIV ( 722-14 )
від 03.06.99 )
Метою цього Закону є регулювання особливостей правовідносин
під час подальшої експлуатації та дострокового зняття з
експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС, перетворення
зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно
безпечну систему та забезпечення соціального захисту персоналу
Чорнобильської АЕС, а також особливостей оподаткування суб'єктів
підприємницької діяльності, здійснення діяльності яких пов'язане з
цим.
Стаття 1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у
такому значенні:
зняття з експлуатації енергоблока Чорнобильської АЕС -
комплекс заходів після вилучення ядерного палива з установки,
виконання яких робить неможливим її використання у цілях, для яких
вона була споруджена, та забезпечує безпеку населення та довкілля;
припинення експлуатації енергоблока Чорнобильської АЕС -
заключний етап експлуатації енергоблока, який реалізується після
прийняття рішення про зняття його з експлуатації та протягом якого
він приводиться до стану, коли ядерне паливо відсутнє на його
території або, перебуваючи в межах цієї території, розміщене
тільки у сховищах відпрацьованого ядерного палива, призначених для
його тривалого безпечного зберігання;
конфайнмент - захисна споруда, що включає в себе комплекс
технологічного обладнання для вилучення із зруйнованого четвертого
енергоблока Чорнобильської АЕС матеріалів, які містять ядерне
паливо, поводження з радіоактивними відходами та інші системи,
призначена для здійснення діяльності з перетворення цього
енергоблока на екологічно безпечну систему та забезпечення безпеки
персоналу, населення і довкілля. ( Статтю 1 доповнено абзацом
згідно із Законом N 2398-III ( 2398-14 ) від 26.04.2001 )
Стаття 2. Відносини, що виникають під час подальшої
експлуатації та зняття з експлуатації енергоблоків Чорнобильської
АЕС, перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС
(далі - об'єкта "Укриття") на екологічно безпечну систему та
забезпечення соціального захисту працівників Чорнобильської АЕС,
регулюються законами України "Про використання ядерної енергії та
радіаційну безпеку" ( 39/95-ВР ), "Про поводження з радіоактивними
відходами" ( 255/95-ВР ), "Про охорону навколишнього природного
середовища" ( 1264-12 ), "Про правовий режим території, що зазнала
радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи"
( 791а-12 ), "Про спеціальну економічну зону "Славутич"
( 721-14 ), цим Законом та іншими нормативно-правовими актами. Стаття 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1064-IV
( 1064-15 ) від 09.07.2003 )
Стаття 3. Основними завданнями цього Закону є:
розвиток правових засад подальшої експлуатації, зняття з
експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС та перетворення
об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему;
( Абзац третій статті 3 виключено на підставі Закону
N 722-XIV ( 722-14 ) від 03.06.99 )
встановлення особливостей правового режиму використання
міжнародної технічної допомоги, яка надається на безоплатній і
безповоротній основі для подальшої експлуатації, підготовки до
зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації,
перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему та
забезпечення соціального захисту персоналу Чорнобильської АЕС;
( Абзац п'ятий статті 3 виключено на підставі Закону
N 722-XIV ( 722-14 ) від 03.06.99 )
встановлення порядку фінансування робіт щодо підготовки до
зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації,
робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами, робіт з
перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему та
забезпечення соціального захисту персоналу Чорнобильської АЕС і
ліквідації негативних соціальних наслідків у місті Славутичі,
пов'язаних із закриттям Чорнобильської АЕС, а також визначення
особливостей щорічного формування видатків Державного бюджету
України на фінансування вищезазначених напрямів. ( Статтю 3
доповнено абзацом згідно із Законом N 1064-IV ( 1064-15 ) від
09.07.2003 )
Стаття 4. Дія цього Закону поширюється на види діяльності,
пов'язані з подальшою експлуатацією, зняттям з експлуатації
енергоблоків Чорнобильської АЕС, перетворенням об'єкта "Укриття"
на екологічно безпечну систему та забезпеченням соціального
захисту персоналу Чорнобильської АЕС.
Стаття 5. Рішення про дострокову остаточну зупинку і зняття з
експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС приймає Кабінет
Міністрів України.
Роботи щодо підготовки до зняття з експлуатації енергоблоків
Чорнобильської АЕС виконуються відповідно до затвердженої в
установленому порядку програми припинення їх експлуатації.
Роботи щодо зняття з експлуатації енергоблоків
Чорнобильської АЕС можуть бути розпочаті лише за наявності
затвердженої в установленому порядку загальнодержавної програми
зняття їх з експлуатації. ( Частина третя статті 5 в редакції
Закону N 2398-III ( 2398-14 ) від 26.04.2001 )
Стаття 6. Роботи щодо перетворення об'єкта "Укриття" на
екологічно безпечну систему виконуються відповідно до затвердженої
в установленому порядку загальнодержавної програми.
Одним із пріоритетних заходів щодо перетворення об'єкта
"Укриття" на екологічно безпечну систему є вилучення із нього
матеріалів, які містять ядерне паливо та радіоактивні відходи.
Інженерно-технологічні аспекти, в тому числі визначення
критеріїв будівництва нового конфайнменту, мають бути визначені
відповідно до затвердженої в установленому порядку
загальнодержавної програми перетворення об'єкта "Укриття" на
екологічно безпечну систему. Стаття 6 в редакції Закону N 2398-III ( 2398-14 ) від
26.04.2001 )
Стаття 7. Фінансування робіт щодо підготовки до зняття і
зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та
забезпечення соціального захисту персоналу Чорнобильської АЕС
здійснюються за рахунок Державного бюджету України, коштів
експлуатуючої організації, а також міжнародної технічної допомоги
та добровільних внесків юридичних або фізичних осіб.
Законом про Державний бюджет України на поточний рік
передбачається окремим рядком виділення коштів на фінансування
робіт щодо підготовки до зняття і зняття енергоблоків
Чорнобильської АЕС з експлуатації та забезпечення соціального
захисту персоналу Чорнобильської АЕС.
Кошти, передбачені частиною першою цієї статті, зараховуються
на окремий рахунок. Розпорядника цих коштів визначає Кабінет
Міністрів України, якщо інше не передбачено діючими міжнародними
угодами.
Стаття 8. Фінансування робіт з перетворення об'єкта "Укриття"
на екологічно безпечну систему забезпечується за рахунок
Державного бюджету України, в тому числі Фонду для здійснення
заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та
соціального захисту населення, а також міжнародної технічної
допомоги та добровільних внесків юридичних або фізичних осіб.
Законом про Державний бюджет України на поточний рік
передбачається окремим рядком виділення коштів на фінансування
робіт з перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну
систему.
Із Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення кошти
виділяються відповідно до Закону України "Про формування Фонду для
здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи та соціального захисту населення" ( 386/97-ВР ).
Кошти, передбачені частиною першою цієї статті, зараховуються
на окремий рахунок. Розпорядника цих коштів визначає Кабінет
Міністрів України, якщо інше не передбачено діючими міжнародними
угодами.
Стаття 9. Міжнародна технічна допомога, яка надається на
безоплатній і безповоротній основі для подальшої експлуатації,
підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з
експлуатації, перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно
безпечну систему та забезпечення соціального захисту персоналу
Чорнобильської АЕС, підлягає особливому режиму оподаткування
відповідно до законодавства.
Стаття 10. Міжнародна технічна допомога, зазначена у статті
9, підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України.
Відмова у державній реєстрації міжнародної технічної допомоги
може бути оформлена лише письмово із зазначенням причин.
Необгрунтована відмова у державній реєстрації міжнародної
технічної допомоги забороняється.
Стаття 11. Міжнародна технічна допомога, яка надається на
безоплатній і безповоротній основі для подальшої експлуатації,
підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з
експлуатації, перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно
безпечну систему та забезпечення соціального захисту персоналу
Чорнобильської АЕС, може використовуватися лише за цільовим
призначенням.
Стаття 12. Працівники Чорнобильської АЕС, які влаштувалися
на роботу до 15 грудня 2000 року і які вивільняються з роботи у
зв'язку з достроковим зняттям Чорнобильської АЕС з експлуатації,
мають право на:
соціальне забезпечення та страхування на загальних засадах
відповідно до законодавства;
працевлаштування самостійно або за сприяння державної служби
зайнятості на підприємствах, в установах і організаціях незалежно
від форми власності у першочерговому порядку;
користування закладами охорони здоров'я за попереднім місцем
роботи.
Держава забезпечує працівникам Чорнобильської АЕС, які
влаштувалися на роботу до 15 грудня 2000 року і які вивільняються
з роботи у зв'язку з достроковим зняттям Чорнобильської АЕС з
експлуатації, додаткові гарантії щодо:
а) надання у разі припинення трудового договору одноразової
допомоги в розмірі не менше середнього місячного заробітку;
б) надання одноразової матеріальної допомоги в розмірі
п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян у разі їх
переселення в іншу місцевість;
в) права на достроковий вихід на пенсію за два роки до
встановленого законом пенсійного віку (на день звільнення) осіб,
які мають встановлений законодавством про пенсійне забезпечення
необхідний загальний трудовий стаж (у тому числі на пільгових
умовах), у разі їх реєстрації в державній службі зайнятості як
таких, що шукають роботу протягом чотирнадцяти календарних днів
після звільнення; ( Пункт "в" частини другої статті 12 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 1907-IV ( 1907-15 ) від 29.06.2004 )
г) надання щомісячної доплати до пенсії непрацюючим
пенсіонерам, вивільненим у зв'язку із закриттям Чорнобильської
АЕС, у порядку та розмірі, визначених Кабінетом Міністрів України
( 1155-2001-п ). Поширити положення пункту "г" частини другої статті 12
також на непрацюючих пенсіонерів, які перебували (за станом на 15
грудня 2000 року) в трудових відносинах з Чорнобильською АЕС або з
профспілковою організацією Чорнобильської АЕС і були звільнені у
період після закриття Чорнобильської АЕС (15 грудня 2000 року) до
набрання чинності цим Законом:
за власним бажанням у зв'язку з виходом на пенсію;
у зв'язку з виявленою невідповідністю працівника займаній
посаді за станом здоров'я;
у зв'язку із закінченням строку повноважень або скороченням
штату, які відповідно працювали на виборних та/або штатних посадах
у профспілковій організації Чорнобильської АЕС, за умови, що їх
робочі місця знаходилися безпосередньо на Чорнобильській АЕС
згідно із Законом N 1907-IV ( 1907-15 ) від 29.06.2004 )
Фінансування витрат на компенсації та гарантії, зазначені у
пунктах "а", "б", "в", "г" частини другої цієї статті,
здійснюється за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті
України на здійснення заходів, пов'язаних з виведенням з
експлуатації Чорнобильської АЕС.
Застрахованим особам, зазначеним у частинах першій і другій
статті 22 Закону України "Про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 ), -
працівникам Чорнобильської АЕС, які вивільняються з роботи у
зв'язку з достроковим зняттям Чорнобильської АЕС з експлуатації,
гарантується право на одержання допомоги по безробіттю у розмірі
100 відсотків середньої заробітної плати за останнім місцем роботи
(обчисленої за рік) протягом 120 календарних днів, 75 відсотків -
протягом 30 наступних календарних днів і 50 відсотків - протягом
390 наступних календарних днів за умови їх реєстрації в державній
службі зайнятості як таких, що шукають роботу протягом
чотирнадцяти календарних днів після звільнення. ( Частина четверта
статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1907-IV
( 1907-15 ) від 29.06.2004 )
Допомога по безробіттю може виплачуватися одноразово для
організації безробітними підприємницької діяльності, якщо ці
безробітні не можуть бути працевлаштовані у зв'язку з відсутністю
на ринку праці підходящої роботи. ( Статтю 12 доповнено частиною
згідно із Законом N 1907-IV ( 1907-15 ) від 29.06.2004 )
Одноразова виплата допомоги по безробіттю для організації
безробітними підприємницької діяльності здійснюється в розмірі
допомоги по безробіттю, нарахованої відповідно до цієї статті, у
розрахунку на 540 календарних днів. ( Статтю 12 доповнено частиною
згідно із Законом N 1907-IV ( 1907-15 ) від 29.06.2004 )
Матеріальна допомога у період професійної підготовки,
перепідготовки або підвищення кваліфікації надається в розмірі
допомоги по безробіттю на початок навчання і не підлягає
зменшенню. Тривалість виплати цієї допомоги зараховується до
загальної тривалості виплати допомоги по безробіттю і не може її
перевищувати. ( Статтю 12 доповнено частиною згідно із Законом
N 1907-IV ( 1907-15 ) від 29.06.2004 )
Виплата допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової, що
призначена для організації безробітними підприємницької
діяльності, та матеріальної допомоги у період професійної
підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації понад
розміри і тривалість, передбачені Законом України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття" ( 1533-14 ), здійснюється відповідно до порядку,
передбаченого законодавством для надання допомоги по безробіттю, у
тому числі одноразової, що призначена для організації безробітними
підприємницької діяльності, та матеріальної допомоги у період
професійної підготовки, перепідготовки або підвищення
кваліфікації, та за рахунок коштів, передбачених у Державному
бюджеті України на соціальний захист працівників, що вивільняються
у зв'язку з виведенням з експлуатації Чорнобильської АЕС.
( Частина восьма статті 12 в редакції Закону N 1907-IV ( 1907-15 )
від 29.06.2004 )
Порядок здійснення виплат, передбачених пунктами "а", "б",
"г" частини другої цієї статті, а також відшкодування витрат
Пенсійному фонду України, пов'язаних з достроковим виходом на
пенсію понад термін, установлений підпунктом "г" частини першої
пункту 1 статті 26 Закону України "Про зайнятість населення"
( 803-12 ), та виплат допомоги по безробіттю, у тому числі
одноразової, що призначена для організації безробітними
підприємницької діяльності, та матеріальної допомоги у період
професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації
понад розміри і тривалість, передбачені Законом України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття" ( 1533-14 ), встановлюється Кабінетом Міністрів
України. ( Частина дев'ята статті 12 в редакції Закону N 1907-IV
( 1907-15 ) від 29.06.2004 )
З метою забезпечення ядерної безпеки та збереження
кваліфікованих кадрів в Україні працівникам зупинених
енергоблоків, а також працівникам об'єкта "Укриття", на період
виведення Чорнобильської АЕС з експлуатації, встановлюється
заробітна плата в розмірі не нижчому від середньої заробітної
плати працівників відповідних професій та посад на діючих атомних
електростанціях України із збереженням пільг, передбачених
законами України. Стаття 12 в редакції Закону N 2398-III ( 2398-14 ) від
26.04.2001 )

Стаття 13. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом місяця:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових
актів, що суперечать цьому Закону.
3. Внести до законодавчих актів України такі зміни:
1) пункт 1 статті 26 Закону України "Про зайнятість
населення" ( 803-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р.,
N 14, ст. 170; Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 2,
ст. 3; 1998 р., N 11-12, ст. 44) після частини першої доповнити
новою частиною такого змісту:
"Працівникам Чорнобильської АЕС, які вивільняються з роботи у
зв'язку з достроковим зняттям Чорнобильської АЕС з експлуатації,
гарантується:
а) право на одержання допомоги по безробіттю у розмірі 100
процентів середньої заробітної плати за останнім місцем роботи
протягом 120 календарних днів, 75 процентів - протягом 30
календарних днів і 50 процентів - протягом 390 наступних
календарних днів за умови їх реєстрації у службі зайнятості
протягом семи календарних днів після звільнення як таких, що
шукають роботу. Виплата допомоги по безробіттю у розмірах, які
перевищують розміри, передбачені у підпункті "б" пункту 1 частини
першої статті 26 цього Закону, проводиться за рахунок коштів
експлуатуючої організації Чорнобильської АЕС;
б) право на достроковий вихід на пенсію за два роки до
встановленого законодавством строку осіб передпенсійного віку, які
мають встановлений законодавством про пенсійне забезпечення
необхідний загальний трудовий стаж (у тому числі на пільгових
умовах)".
У зв'язку з цим частини другу та третю вважати відповідно
частинами третьою та четвертою;
2) пункт 7.13 статті 7 Закону України "Про оподаткування
прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 1997 р., N 27, ст. 181) доповнити підпунктами 7.13.2,
7.13.3 і 7.13.4 такого змісту:
"7.13.2. На період підготовки до зняття і зняття з
експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС та перетворення
об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему звільняється від
оподаткування прибуток Чорнобильської АЕС, якщо ці кошти
використовуються на фінансування робіт з підготовки до зняття і
зняття Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об'єкта
"Укриття" на екологічно безпечну систему.
У разі порушення цільового використання коштів платник
податку зобов'язаний визначити прибуток, не оподаткований у
зв'язку з наданням податкових пільг, та оподаткувати його у
поточному податковому періоді, а також сплатити пеню у розмірах та
за період, визначені законодавством України.
7.13.3. Звільняється від оподаткування прибуток підприємств,
отриманий за рахунок міжнародної технічної допомоги, яка надається
на безоплатній та безповоротній основі для подальшої експлуатації,
підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з
експлуатації, перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно
безпечну систему та забезпечення соціального захисту персоналу
Чорнобильської АЕС.
У разі порушення цільового використання міжнародної технічної
допомоги одержувач її зобов'язаний збільшити податкові
зобов'язання, а також сплатити пеню, нараховану на суму отриманих
пільг, виходячи з 120 відсотків облікової ставки Національного
банку України, що діяла на день збільшення зобов'язань, та за
період від дати отримання пільг до дати збільшення зобов'язань у
встановленому законодавством порядку.
7.13.4. У перші два роки повністю, а на наступні три роки на
50 відсотків звільняється від оподаткування прибуток суб'єктів
господарської діяльності в адміністративно-територіальних межах
міста Славутич, зареєстрованих у встановленому законодавством
порядку до 30 грудня 2001 року, якщо ці кошти використовуються
виключно на створення нових робочих місць, розвиток виробництва та
реструктуризацію економіки міста Славутич.
Перелік суб'єктів господарської діяльності, яким надається
право користування особливим режимом оподаткування, затверджується
виконавчим комітетом Славутицької міської ради у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України.
У разі ліквідації суб'єкта господарської діяльності, що
користувався пільгами щодо оподаткування, встановленими цією
статтею Закону, до закінчення терміну дії пільгового режиму або
порушення цільового використання коштів він чи його правонаступник
зобов'язаний сплатити відповідні податки, а також пеню, нараховану
на суму отриманих пільг, виходячи з 120 відсотків облікової ставки
Національного банку України, що діяла на день збільшення
зобов'язань, та за період від дати отримання пільг до дати
збільшення зобов'язань у встановленому законодавством порядку";
3) статтю 11 Закону України "Про податок на додану вартість"
( 168/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21,
ст. 156, N 37, ст. 239, N 38, ст. 250, N 47, ст. 294, N 51, ст.
305, ст. 307; 1998 р., N 10, ст. 37, N 17, ст. 83, N 18, ст. 95,
N 20, ст. 100, N 33, ст. 224) доповнити пунктами 11.23 і 11.24
такого змісту:
"11.23. На період виконання робіт щодо підготовки до зняття і
зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та
перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему
звільняються від оподаткування операції, які виконуються за кошти
міжнародної технічної допомоги, що надається на безоплатній та
безповоротній основі для подальшої експлуатації, підготовки до
зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації,
перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему та
забезпечення соціального захисту персоналу Чорнобильської АЕС,
з:
- ввезення (пересилання) на митну територію та закупівлі на
митній території України товарів (сировини, матеріалів,
устаткування та обладнання);
- виконання робіт та надання послуг, що здійснюються в рамках
міжнародної технічної допомоги.
У разі порушення цільового використання зазначених товарів
або виконання робіт та надання послуг платник податку зобов'язаний
збільшити податкові зобов'язання за результатами податкового
періоду, на який припадає таке порушення, на суму податку на
додану вартість, що мала бути сплачена в момент ввезення на митну
територію України таких товарів або виконання робіт та надання
послуг, а також сплатити пеню, нараховану на таку суму податку,
виходячи з 120 відсотків облікової ставки Національного банку
України, що діяла на день збільшення податкового зобов'язання, та
за період від дати ввезення таких товарів або виконання робіт і
надання послуг до дати збільшення податкових зобов'язань.
11.24. Тимчасово до 1 січня 2004 року звільняються від
оподаткування операції з ввезення (пересилання) на митну територію
України товарів (сировини, матеріалів, устаткування та
обладнання), які використовуються для розвитку виробництва та
створення нових робочих місць у місті Славутич.
Перелік цих товарів та граничні обсяги їх ввезення щорічно
затверджуються Кабінетом Міністрів України.
Перелік суб'єктів підприємницької діяльності, які
користуються особливим режимом оподаткування, затверджується
виконавчим комітетом Славутицької міської ради у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України";
4) статтю 2 Декрету Кабінету Міністрів України від 11 січня
1993 року N 4-93 "Про Єдиний митний тариф України" (Відомості
Верховної Ради України, 1993 р., N 12, ст. 107, N 28, ст. 301;
1994 р., N 20, ст. 117; 1996 р., N 8, ст. 31; 1997 р., N 3, ст. 6,
N 8, ст. 62, N 34, ст. 210, N 47, ст. 294) доповнити частинами
такого змісту:
"На період виконання робіт щодо підготовки до зняття і зняття
енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення
об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему ввізне мито не
стягується при ввезенні (пересиланні) на митну територію України
товарів (сировини, матеріалів, устаткування та обладнання), що
надходять у рамках міжнародної технічної допомоги, яка надається
на безоплатній та безповоротній основі для подальшої експлуатації,
підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з
експлуатації, перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно
безпечну систему та забезпечення соціального захисту персоналу
Чорнобильської АЕС.
Тимчасово до 1 січня 2004 року ввізне мито не стягується при
ввезенні (пересиланні) на митну територію України товарів
(сировини, матеріалів, устаткування та обладнання), які
використовуються для розвитку виробництва та створення нових
робочих місць у місті Славутич. Перелік цих товарів і граничні
обсяги їх ввезення щорічно затверджуються Кабінетом Міністрів
України. Перелік суб'єктів господарської діяльності, які
користуються пільгами щодо сплати ввізного мита, затверджується
виконавчим комітетом Славутицької міської ради у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України. У разі порушення
цільового використання зазначених товарів платник податку
зобов'язаний сплатити ввізне мито у встановленому законодавством
порядку".
4. Кабінету Міністрів України:
1) при уточненні показників Державного бюджету України на
другий квартал 2001 року передбачити окремим рядком кошти на
фінансування у повному обсязі робіт по зняттю з експлуатації
першого, другого та третього енергоблоків Чорнобильської АЕС,
передбачивши також видатки щодо українського внеску в міжнародні
проекти в розмірі не менше 325 млн. гривень, а також кошти на
соціальний захист працівників Чорнобильської АЕС, які
вивільняються у зв'язку з достроковим зняттям Чорнобильської АЕС з
експлуатації, у сумі не менше 50 млн. гривень;
2) передбачити у проектах законів про Державний бюджет
України на 2002 рік та наступні роки виділення окремим рядком
коштів на фінансування у повному обсязі робіт по зняттю з
експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС відповідно до
графіка, а також на ліквідацію негативних соціальних наслідків у
місті Славутич, пов'язаних із закриттям Чорнобильської АЕС.
3) щорічно у проектах законів про Державний бюджет України у
розподілі видатків по головних розпорядниках бюджетних коштів
передбачати кошти на фінансування заходів, визначених статтями 7 і
8 цього Закону, за такими напрямами:
підтримання у безпечному стані енергоблоків та об'єкта
"Укриття" Чорнобильської АЕС та виведення її з експлуатації;
внесок України до Чорнобильського фонду "Укриття" на
реалізацію програми SІР;
виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними
відходами;
фінансування будівництва пускового комплексу "Вектор";
фізичний захист ядерних установок та ядерних матеріалів;
підтримання екологічно безпечного стану у зонах відчуження і
безумовного (обов'язкового) відселення;
фінансування державного санітарно-епідеміологічного нагляду
та спеціалізованого медичного обслуговування працівників
Державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильська АЕС" та
жителів міста Славутича;
додаткова дотація бюджету міста Славутича на забезпечення
утримання соціальної інфраструктури міста у повному обсязі;
соціальний захист працівників, які вивільняються у зв'язку з
виведенням з експлуатації Чорнобильської АЕС; Пункт 4 статті 13 доповнено підпунктом 3 згідно із Законом
N 1064-IV ( 1064-15 ) від 09.07.2003 )
4) відповідно до частини другої статті 100 Бюджетного кодексу
України при формуванні розрахункових показників бюджету міста
Славутича до обчисленого за формулою обсягу коштів, що підлягає
передачі до Державного бюджету України, застосовувати
коефіцієнт 0,6. Пункт 4 статті 13 доповнено підпунктом 4 згідно із Законом
N 1064-IV ( 1064-15 ) від 09.07.2003 )
( Статтю 13 доповнено пунктом 4 згідно із Законом N 2398-III
( 2398-14 ) від 26.04.2001 )

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 11 грудня 1998 року

N 309-XIV

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: