open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
N 592 від 31.12.96 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

20 січня 1997 р.

за N 5/1809

Про затвердження Положення про відкриття та

експлуатацію митних ліцензійних складів
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної

митної служби

N 102 ( v0102342-97 ) від 12.03.97

N 487 ( z0530-98 ) від 11.08.98

N 3 ( v0003342-01 ) від 09.01.2001

N 433 ( z0637-01 ) від 26.06.2001

N 907 ( z0067-04 ) від 24.12.2003

N 685 ( z0839-05 ) від 21.07.2005 )

На виконання п.2 постанови Кабінету Міністрів України від 2
грудня 1996 року N 1446 ( 1446-96-п ) "Про впорядкування
діяльності митних ліцензійних складів" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про відкриття та експлуатацію митних
ліцензійних складів (додається). 2. Начальнику Управління нетарифного регулювання Пашинному
О.І. зареєструвати дане Положення в Міністерстві юстиції України. 3. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про порядок
відкриття та діяльності митних ліцензійних складів на території
України, що було затверджене наказом Держмиткому України N 170 від
3 вересня 1992 року ( v0170342-92 ). 4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на ВО
заступника Голови служби Соловкова Ю.П.
Голова Служби Л. Деркач
Затверджене

наказом Державної митної служби

України від 31.12.96 р. N 592
Положення про відкриття та експлуатацію

митних ліцензійних складів
( У Положенні вираз "ТН ЗЕД" замінено словом "УКТЗЕД"

згідно з Наказом Державної митної служби N 433

( z0637-01 ) від 26.06.2001 )
1. Загальні положення
Це Положення розроблене відповідно до Митного кодексу
України ( 1970-12 ), Закону України "Про зовнішньоекономічну
діяльність" ( 959-12 ), на виконання п.2 постанови Кабінету
Міністрів України від 2 грудня 1996 року N 1446 ( 1446-96-п ) "Про
впорядкування діяльності митних ліцензійних складів", норми його
поширюються на всіх суб'єктів підприємницької діяльності в
Україні. 1.1. Митний склад - це митний режим, при якому ввезені з-за
меж митної території товари зберігаються під митним контролем без
справляння мита та інших податків та без застосування до них
заходів нетарифного регулювання та інших обмежень в період
зберігання, а товари, що вивозяться за межі митної території
України, зберігаються під митним контролем з моменту початку їх
митного оформлення митними органами України до фактичного
вивезення за межі митної території України. Зберігання товарів в режимі митного складу забезпечується
шляхом використання спеціально призначеного та обладнаного
приміщення або іншого місця - митного ліцензійного складу. 1.2. Власниками митних ліцензійних складів є суб'єкти
підприємницької діяльності, які отримали ліцензію на право
відкриття та експлуатації митного ліцензійного складу. 1.3. Основні завдання митних ліцензійних складів це: - сприяння розвитку зовнішньоекономічної діяльності України
та її зближенню з існуючою світовою практикою; - створення умов для підготовки імпортних товарів для їх
використання на території України; - зниження витрат, пов'язаних з переміщенням товарів через
митний кордон України. 1.4. Територія складів, визначених у пункті 1.1, є зоною
митного контролю і становить невід'ємну складову частину митної
території України, на якій діє законодавство України, Митний
кодекс України ( 1970-12 ), нормативні акти Державної митної
служби України, а також нормативні акти інших відомств, що
регулюють вимоги до товарів, які ввозяться в Україну або
вивозяться з України, відповідно до Митного кодексу України. 1.5. Митний ліцензійний склад може бути відкритого типу або
закритого типу: - митний ліцензійний склад відкритого типу - митний
ліцензійний склад, який може використовувати для зберігання
товарів будь-яка особа; - митний ліцензійний склад закритого типу - митний
ліцензійний склад, який використовується для зберігання товарів,
що належать власнику складу. 1.6. Власники митних ліцензійних складів сплачують на
депозитні рахунки митних установ, в зоні діяльності яких вони
знаходяться, збір за здійснення працівниками митниць митного
оформлення товарів у зонах митного контролю на територіях і в
приміщеннях митних ліцензійних складів, у розмірах, що
встановлюються Кабінетом Міністрів України. 1.7. За видачу ліцензії на право відкриття та експлуатації
митного ліцензійного складу справляється збір в розмірі, що
встановлюється Кабінетом Міністрів України, який зараховується до
державного бюджету. 1.8. Декларування товарів на митних ліцензійних складах
закритого типу здійснює власник складу, який і несе
відповідальність за сплату всіх митних платежів. ( Дію пункту 1.9 призупинено до 1 липня 1997 року на підставі
Наказу Державної митної служби N 102 ( v0102342-97 ) від
12.03.97 ) 1.9. Для забезпечення декларування товарів на митному
ліцензійному складі відкритого типу власник складу має отримати
свідоцтво про визнання його як декларанта (відповідно до ст.47
Митного кодексу України ( 1970-12 ). Декларування товарів при їх
розміщенні на митний ліцензійний склад відкритого типу має право
здійснювати виключно власник складу. Декларування товарів при їх
випуску з митного ліцензійного складу відкритого типу може
проводити як власник складу, так і власник товару. При цьому
відповідальність за сплату всіх належних митних платежів несе
особа, що здійснює декларування товарів.
2. Вимоги до митного ліцензійного складу
2.1. Робота митного ліцензійного складу має бути організована
таким чином, щоб ввезення та вивезення зі складу товарів
здійснювалось відповідно до вимог митного законодавства, а порядок
зберігання товарів гарантував їх постійне перебування під митним
контролем в режимі - "митний склад" та виключав можливість
надходження (вилучення) товарів поза митним контролем. 2.2. В якості митного ліцензійного складу може виступати одне
або декілька спеціально визначених і обладнаних приміщень, чи
інших споруд, призначених для зберігання товарів згідно з режимом
митного складу. Територія складу повинна бути огороджена. Коли товари за габаритами та з інших причин не можуть
зберігатись в закритих приміщеннях, як виняток, дозволяється
використовувати відкриті майданчики, що знаходяться в межах
території складу, за наявністю цілодобового посту охорони. 2.3. Приміщення митного ліцензійного складу має відповідати
наступним вимогам: - обов'язкова наявність охоронної та протипожежної
сигналізацій, що виведені на пульт організації, що здійснює
охорону митного ліцензійного складу (охоронна сигналізація повинна
виключати можливість проникнення на територію митного ліцензійного
складу без її реагування); - обов'язкова наявність обладнаних засобами зв'язку службових
місць, призначених для митних службовців, які здійснюють митний
контроль на цьому складі; - при наявності вікон у приміщенні складу - обов'язкове
обладнання їх з внутрішньої сторони металевими гратами. 2.4. Власник складу забезпечує матеріально-технічне
обладнання складу, що є достатнім для його функціонування, у тому
числі: - навантажувально-розвантажувальні і транспортні засоби; - складське устаткування; - засоби зв'язку; - оргтехніку; - меблі; - засоби обліку та контролю для складів, призначених для
зберігання наливних та насипних товарів. Пункт 2.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
митної служби N 487 ( z0530-98 ) від 11.08.98 ) 2.5. Працівникам митного органу власник складу безкоштовно
надає необхідні виключно для здійснення митного контролю і митного
оформлення обладнані приміщення, засоби зв'язку, транспортні
засоби, що відповідають вимогам митного органу. 2.6. Охорона митного ліцензійного складу і забезпечення
пропускного режиму проводиться власником складу за його рахунок. 2.7. Митниця має право встановлювати додаткові конкретні
вимоги до обладнання митного ліцензійного складу для забезпечення
надійності зберігання товарів.
3. Порядок відкриття митного ліцензійного складу
3.1. Особа, яка має намір відкрити та експлуатувати митний
ліцензійний склад, подає до митниці, в зоні діяльності якої
знаходиться склад, заяву на отримання ліцензії на право відкриття
та експлуатації митного ліцензійного складу (далі - ліцензія). Зразок заяви наведено у додатку N 1. 3.2. До заяви додаються такі документи: - копії установчих і реєстраційних документів особи, яка
подає заяву на отримання ліцензії (статут, установчий договір,
свідоцтво про реєстрацію тощо); - документи, що підтверджують право володіння або
користування приміщенням; - економічне обгрунтування доцільності відкриття митного
ліцензійного складу; - плани приміщення, призначеного для митного ліцензійного
складу, з позначенням приміщень для працівників митниці; - плани (схеми) охоронної та протипожежної сигналізації,
узгоджені уповноваженими службами; - договір охорони з органами МВС або з підприємством, що має
ліцензію на охоронну діяльність від МВС; - дозволи органів санітарного та екологічного контролю (для
складів, що призначені для зберігання товарів підконтрольних цим
органам); - технологічна схема із зазначенням засобів контролю та
обліку (для складів, призначених для зберігання наливних та
насипних товарів); - перелік товарів, які будуть зберігатися на складі, - для
митних ліцензійних складів закритого типу. 3.3. Заява розглядається митницею протягом 30 днів з дня її
надходження. При цьому митниця перевіряє відомості, зазначені у
поданих документах, та стан складських приміщень на відповідність
вимогам цього Положення. В разі прийняття начальником митниці
рішення про можливість відкриття митного ліцензійного складу
митниця встановлює "Процедуру організації митного режиму - митний
склад" (далі - Процедура) залежно від конструкції митного
ліцензійного складу, видів товарів, які будуть зберігатися на
ньому, товарообігу та інших факторів функціонування конкретного
складу, а в разі відмови від погодження, - митниця повідомляє про
це заявника письмово, із зазначенням причин відмови. У Процедурі згідно з вимогами цього Положення визначаються: - вимоги митниці до обладнання митного складу, в тому числі і
до приміщень для працівників митного органу; - перелік працівників, що будуть мати право доступу на митний
ліцензійний склад; - керуючий митним ліцензійним складом (згідно з п.4.1. цього
Положення); - кількість інспекторів митниці, які будуть залучені до
митного оформлення товарів на складі; - режим роботи складу; - форми обліку товарів; - форми і терміни подання власником складу звітності про
товари, які зберігаються на складі; - інші вимоги та умови, пов'язані з функціонуванням складу. Митниця може встановити для митного ліцензійного складу
закритого типу спрощений порядок митного оформлення товарів. Процедура затверджується начальником митниці за письмовим
погодженням власника складу. 3.4. Після затвердження Процедури митниця готує
лист-погодження про доцільність надання ліцензії, в якому
викладаються повні відомості про склад та наводиться перелік
доданих документів. До листа-погодження додаються: - заява на отримання ліцензії; - документи, визначені в п.3.2 цього Положення; - Процедура організації митного режиму - митний склад; - копія платіжного доручення на сплату збору за надання
ліцензії на право відкриття та експлуатації митного ліцензійного
складу, з відміткою митниці. Даний пакет документів надсилається на адресу Державної
митної служби України. Копії вищезазначених документів залишаються
у справах митниці. 3.5. Справа про надання ліцензії розглядається в Державній
митній службі України на протязі 30 днів. Термін розгляду справи
може бути продовжений керівництвом Державної митної служби України
ще на 30 днів. Ліцензія видається Державною митною службою України на
підставі наказу Голови Служби, за умови: - відповідності даного складу вимогам цього Положення; - фактичного надходження коштів за видачу ліцензії на
відповідні рахунки. Ліцензія підписується одним з заступників Голови Державної
митної служби України та затверджується печаткою. 3.6. Ліцензія діє безстроково, за умови щорічної
перереєстрації митного ліцензійного складу згідно з п.10.5 цього
Положення. 3.7. Ліцензія на право відкриття та експлуатації митного
ліцензійного складу не може бути передана іншій особі. 3.8. В ліцензії може бути відмовлено у випадках, якщо
обладнання приміщень, призначених для митного ліцензійного складу,
не відповідає вимогам цього Положення та при відсутності
документів, зазначених в п.3.4, або якщо відомості, викладені в
цих документах, суперечать чинному законодавству. При відмові у видачі ліцензії Державна митна служба України
повідомляє про це заявника письмово, з обов'язковим зазначенням
причин відмови. 3.9. Відмова у видачі ліцензії може бути оскаржена згідно з
положеннями Митного кодексу України ( 1970-12 ).
4. Управління митним ліцензійним складом
4.1. Для оперативного керівництва діяльністю митного
ліцензійного складу власник призначає відповідальну особу -
керуючого митним ліцензійним складом. Власник митного ліцензійного складу відповідає за професійну
підготовку керуючого та за знання ним митного законодавства
України. Особа керуючого складом зазначається у Процедурі
організації митного режиму - митний склад (згідно з п.3.3 цього
Положення) після попереднього складання ним іспиту. Порядок організації та проведення іспиту в митниці
визначається начальником митниці. Керуючий митним ліцензійним складом діє на підставі трудового
договору, укладеного з власником митного ліцензійного складу. 4.2. Митний орган, що здійснює контроль за діяльністю митного
ліцензійного складу, має право подати пропозицію про усунення
керуючого митним ліцензійним складом від справ у тому випадку,
коли він порушує вимоги цього Положення та чинне законодавство
України. 4.3. Призначення власником митного ліцензійного складу нового
керуючого здійснюється після складання останнім іспиту (згідно з
п.4.1) і супроводжується внесенням змін у Процедуру, зазначену в
п.3.3 цього Положення. 4.4. Керуючий складом за узгодженням з власником визначає
осіб, які мають право доступу на склад та зобов'язані проводити
постійний контроль відповідності товарів, що зберігаються на
складі, за вартістю, вагою та кількістю, а також даним, вказаним в
деклараціях та інших документах. 4.5. Власник складу веде облік (у тому числі, на окрему
вимогу митного органу, автоматизований) і подає митним органам
звіт щодо товарів, які зберігаються на складі, у порядку,
затвердженому в Процедурі організації митного режиму - митний
склад (згідно з п.3.3 цього Положення) та у відповідності з
розділом 7 цього Положення.
5. Товари, що зберігаються на митних ліцензійних складах
5.1. На митних ліцензійних складах дозволяється зберігати всі
види товарів українського та іноземного походження як імпортні так
і призначені для вивезення за межі митної території України, що
підлягають оподаткуванню митом та зборами, а також таких, що
потрапляють під обмеження до ввезення в Україну та вивезення з
України. Розміщення на митних ліцензійних складах та випуск з таких
складів гуманітарної допомоги, яка надходить в Україну,
забороняються. Товари, що переміщуються через митну територію України
транзитом, можуть розміщуватись на митних ліцензійних складах в
разі проведення перевантаження з одного виду транспорту на інший,
за умови дотримання загальних термінів транзиту, визначених
постановами Кабінету Міністрів України. 5.2. На митних ліцензійних складах забороняється розміщувати
товари, що заборонені до ввезення на Україну чи вивезення за межі
України, а також товари, розміщення на митних ліцензійних складах
яких заборонено Законами України, нормативними актами Кабінету
Міністрів України та Державної митної служби України. Товари, що підлягають експортному контролю, розміщуються на
митних ліцензійних складах за погодженням Державної митної служби
України. 5.3. Види товарів, що дозволені до зберігання на митних
ліцензійних складах закритого типу, визначаються під час надання
ліцензії на право відкриття та експлуатації митного ліцензійного
складу. 5.4. Окремі види товарів та інших предметів, зберігання яких
вимагає дотримання певних умов з огляду на їх токсичність,
вогненебезпечність тощо можуть зберігатись тільки на спеціально
обладнаних для зберігання таких товарів місцях митного
ліцензійного складу.
5.5. ( Дію пункту 5.5 призупинено на період проведення
експерименту у частині накладення митного забезпечення на
приміщення митних ліцензійних складів, зазначених у пункті 3,
Наказу Державної митної служби N 3 від 09.01.2001 при розміщенні у
них товарів згідно з Наказом Державної митної служби N 3
( v0003342-01 ) від 09.01.2001 ) Товари та інші предмети
зберігаються на митному складі під митним контролем з обов'язковим
накладенням митного забезпечення митного органу. При цьому, разом
з митним забезпеченням наявність пломби власника митного
ліцензійного складу - обов'язкова. Товари розміщуються на митний ліцензійний склад та
випускаються з нього у присутності уповноважених службових осіб
митного органу. Всі операції на митному ліцензійному складі
проводяться з дозволу митних органів та за рахунок власника
складу. 5.6 Товари, що ввезені на митну територію України, можуть
зберігатися в режимі митного складу протягом трьох років. Цей
строк може бути обмежений для окремих видів товарів митним
органом. Товари, що вивозяться за межі митної території України,
можуть зберігатися в режимі митного складу протягом трьох місяців.
Конкретний термін зберігання товарів у встановлених межах
визначається спільно з власником складу особою, яка розміщує
товари на зберігання. При переміщенні товарів, що були ввезені в Україну, з одного
митного ліцензійного складу на інший термін зберігання товарів
встановлюється з дати їх розміщення в режим митного складу, тобто
з моменту первинного розміщення на митний ліцензійний склад. Після закінчення терміну зберігання товарів на складі, вони
мають бути передані на зберігання митниці або заявлені до іншого
митного режиму. Митне оформлення таких товарів проводиться згідно
із заявленим режимом.
6. Функціонування митного ліцензійного складу
6.1. Митний ліцензійний склад може використовуватися тільки
для зберігання товарів, розміщених у митний режим митного складу.
6.2. Для розміщення товарів у митний режим митного складу
власник митного ліцензійного складу незалежно від вартості
декларованих товарів подає митному органу вантажну митну
декларацію (далі - ВМД), заповнену в установленому порядку. Пункт 6.2 в редакції Наказу Державної митної служби N 685
( z0839-05 ) від 21.07.2005 )
6.3. При розміщенні товарів на митний ліцензійний склад
митному органу разом з ВМД подаються такі документи: договір про зберігання товарів на митному ліцензійному складі
між власником митного ліцензійного складу та особою, яка розміщує
ці товари на склад, і зовнішньоекономічний договір (контракт); товаротранспортні та інші товаросупровідні документи
(накладні, коносаменти, специфікації, рахунки-фактури тощо); дозволи органів державної влади, які здійснюють контроль під
час переміщення товарів через митний кордон України відповідно до
статті 27 Митного кодексу України ( 92-15 ). При розміщенні на митний ліцензійний склад товарів, які при
імпорті підлягають сертифікації, сертифікат відповідності не
подається.
6.4. Розміщення товарів на митний ліцензійний склад
здійснюється в присутності посадової особи митного органу.
6.5. З товарами, що зберігаються на митному ліцензійному
складі, можуть проводитися такі операції для забезпечення їх
зберігання: переміщення товарів у межах складу з метою раціонального
розміщення; чищення; провітрювання; створення оптимального температурного режиму; сушіння (у тому числі потоком тепла); фарбування; захист від корозії; боротьба із шкідниками; інвентаризація.
6.6. Крім операцій, зазначених у пункті 6.5 цього Положення,
з товарами, розміщеними на митному ліцензійному складі, можуть
проводитися такі операції для підготовки їх до продажу й
транспортування: подрібнення партій; формування відправлень; сортування; пакування; перепакування; маркування; навантаження; розвантаження; перевантаження; тестування. На митних ліцензійних складах можуть також проводитись
операції з облаштування та ремонту складських приміщень.
6.7. Операції, перелічені в пунктах 6.5 і 6.6 цього
Положення, можуть бути включені до Процедури. На проведення
операцій, зазначених у пункті 6.6, начальником митного органу або
уповноваженою ним посадовою особою на підставі заяви власника
товару або уповноваженої ним особи, в тому числі власника митного
ліцензійного складу за відповідним дорученням, надається окремий
(разовий) дозвіл. Необхідність присутності посадових осіб митного органу під
час проведення робіт, а також операцій, зазначених у пунктах 6.5 і
6.6 цього Положення, визначається начальником митного органу або
уповноваженою ним посадовою особою.
6.8. Усі операції, що проводяться з товарами, які перебувають
в режимі митного складу не повинні змінювати характеристик, за
якими товари були класифіковані згідно з Українською класифікацією
товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі - УКТЗЕД).
6.9. Товари, розміщені в митний режим митного складу, можуть
випускатися з митного ліцензійного складу: а) у вільний обіг на митній території України; б) за межі митної території України; в) для тимчасового користування на митній території України в
режимі тимчасового ввезення; г) для переробки на митній території України; ґ) для передання на склад митного органу для зберігання в
режимі митного складу або при відмові на користь держави; д) для знищення під контролем митного органу; е) для перевезення на інший митний ліцензійний склад у зоні
діяльності того самого митного органу; є) для перевезення в інший митний орган з метою митного
оформлення в обраний митний режим; ж) тимчасово з наступним поверненням для: демонстрації на міжнародній виставці, що проводиться в
Україні; проведення сертифікації органами Держстандарту України або
досліджень іншими органами державної влади
(санітарно-епідеміологічною, ветеринарно-санітарною,
фітосанітарною, екологічною службами). Якщо при проведенні
сертифікації або досліджень зразки товарів повністю
використовуються або руйнуються й не повертаються на митний
ліцензійний склад, то вони враховуються в партії товарів під час
митного оформлення у вільний обіг на митній території України.
Кількість зразків, що випускаються з митного ліцензійного складу,
не повинна перевищувати норм, установлених уповноваженим державним
органом для певного виду товару.
6.10. Митне оформлення товарів, що випускаються з митного
ліцензійного складу відповідно до обраного митного режиму,
здійснюється за умови подання декларантом митному органу ВМД,
заповненої в установленому законодавством порядку, а також
комплекту документів, потрібних для здійснення митного оформлення
цих товарів, і сплати всіх установлених законодавством податків і
зборів (обов'язкових платежів).
6.11. Митна вартість товарів, заявлених у відповідний митний
режим, визначається під час випуску товарів зі складу.
6.12. Випуск товарів з митного ліцензійного складу тимчасово
з наступним поверненням для демонстрації на міжнародній виставці,
проведення сертифікації органами Держстандарту України або
досліджень іншими органами державної влади
(санітарно-епідеміологічною, ветеринарно-санітарною,
фітосанітарною, екологічною службами) здійснюється після виконання
таких вимог: 6.12.1. Власник цього складу подає митному органу
лист-звернення. Дозвіл на випуск товарів надається шляхом
накладення начальником митного органу на цьому листі-зверненні
відповідної резолюції. Лист-звернення обов'язково повинен містити: інформацію про товар (назву, кількість, вагу, вартість) з
обов'язковим зазначенням його коду за УКТЗЕД; інформацію про мету випуску товару тимчасово з наступним
поверненням; інформацію про документи, за якими товар розміщено на митний
ліцензійний склад; зобов'язання про повернення товару на митний ліцензійний
склад із зазначенням строку повернення; зобов'язання про сплату належних податків і зборів
(обов'язкових платежів) у разі неповернення товару на митний
ліцензійний склад у встановлений строк; інформацію про керуючого митним ліцензійним складом
(прізвище, ім'я, по батькові). 6.12.2. Разом з листом-зверненням подаються: договір між власником товару (або володільцем) та відповідним
контрольним органом про проведення випробувань із зазначенням
кількості зразків товару та строку виконання робіт; або довідка відповідного контрольного органу про укладення такого
договору із зазначенням номера договору, дати його підписання,
кількості зразків товару та строку виконання робіт.
6.13. Строк випуску товарів з митного ліцензійного складу
тимчасово з наступним поверненням для демонстрації на міжнародній
виставці, що проводиться в Україні, не може перевищувати строк
проведення виставки з урахуванням часу, потрібного на
транспортування експонатів, монтаж та демонтаж експозиції. Строк випуску товарів з митного ліцензійного складу тимчасово
з наступним поверненням для проведення сертифікації органами
Держстандарту України або досліджень іншими органами державної
влади (санітарно-епідеміологічною, ветеринарно-санітарною,
фітосанітарною, екологічною службами) не може перевищувати
45 календарних днів. У разі неможливості проведення випробувань за
45 календарних днів, цей строк може бути продовжено за умови
надання митному органу підтвердного документа відповідного
контрольного органу.
6.14. При переміщенні товарів з одного митного ліцензійного
складу на інший у зоні діяльності одного митного органу
враховуються такі вимоги: 6.14.1. Товари можуть переміщуватися в межах строку їх
зберігання в митному режимі митного складу. Порядок митного
контролю за переміщенням таких товарів затверджується наказом
митного органу. 6.14.2. Переміщення дозволяється в разі: ліквідації митного ліцензійного складу, на якому товари
зберігаються в митному режимі митного складу; дії обставин непереборної сили, що може призвести до втрати
або псування товарів, які зберігаються на митному ліцензійному
складі; розірвання договору про зберігання товарів на митному
ліцензійному складі, укладеного між власником цього складу й
особою, що розмістила товари на складі, і укладення нового
договору про зберігання з власником іншого митного ліцензійного
складу.
6.15. Перевезення товарів в інші митні органи для проведення
митного оформлення відповідно до обраного митного режиму
здійснюється за умови подання декларантом митному органу
внутрішнього транзитного документа (далі - ВТД) у порядку,
визначеному Держмитслужбою України.
6.16. При видачі без дозволу митного органу чи втраті (крім
випадків дії обставин непереборної сили або нестачі товарів
унаслідок природного зношення чи зменшення за нормальних умов
зберігання) товарів, що зберігаються на митному ліцензійному
складі, власник цього складу несе відповідальність згідно з Митним
кодексом України ( 92-15 ) та повинен сплатити кошти у сумі
ввізних (вивізних) податків та зборів, що підлягали б сплаті, якби
товари були оформлені відповідно до митного режиму імпорту
(експорту).
6.17. Власник митного ліцензійного складу, унесеного до
переліку підприємств - резидентів України, які користуються
режимом сприяння, відповідно до пункту 1 постанови Кабінету
Міністрів України від 14.04.99 N 593 ( 593-99-п ) "Про сприяння
зовнішньоекономічній діяльності" (зі змінами й доповненнями), у
разі укладення ним договору консигнації та/або договору про
переробку ввезеної давальницької сировини іноземного замовника на
митній території України згідно з положеннями Закону України від
15.09.95 N 327/95-ВР ( 327/95-ВР ) "Про операції з давальницькою
сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" (зі змінами й
доповненнями) з дозволу митного органу має право на застосування
до товарів, розміщуваних на митному ліцензійному складі,
спрощеного порядку митного контролю та митного оформлення товарів,
а саме: адреса митного ліцензійного складу вноситься до Переліку
місць прибуття автотранспорту, затвердженого наказом Держмитслужби
України від 15.11.99 N 721 ( z0839-99 ) "Про визначення місць
прибуття автотранспорту" (зі змінами й доповненнями) і
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.12.99 за
N 839/4132; як документ контролю за доставкою вантажів у митний орган, у
якому перебуває на обліку власник митного ліцензійного складу,
використовується попереднє повідомлення типу "Маніфест" (далі -
Маніфест). Посадова особа митного ліцензійного складу заповнює
Маніфест і передає його засобами електронного зв'язку
безпосередньо до Єдиної автоматизованої інформаційної системи
Держмитслужби України; митне забезпечення на приміщення митного ліцензійного складу
не накладається; власник митного ліцензійного складу має право без дозволу
посадової особи митного органу здійснювати формування партій
товару, що готуються до випуску у вільний обіг чи до відправлення
в митницю призначення на митній території України; проведення митного огляду товарів при їх митному оформленні у
вільний обіг - не обов'язкове; посадова особа митного органу
самостійно приймає рішення про доцільність його проведення. 6.17.1. Для отримання дозволу на застосування до товарів,
розміщуваних на митному ліцензійному складі, спрощеного порядку
митного контролю та митного оформлення власник митного
ліцензійного складу подає митному органу письмову заяву, яка
повинна містити інформацію про: наявність зовнішньоекономічних договорів консигнації та/або
договорів про переробку ввезеної давальницької сировини іноземного
замовника на митну територію України відповідно до положень Закону
України "Про операції з давальницькою сировиною у
зовнішньоекономічних відносинах" ( 327/95-ВР ) (зі змінами й
доповненнями); потребу (недоцільність) накладення митного забезпечення на
приміщення митного ліцензійного складу; можливість формування партій товарів без дозволу посадової
особи митного органу; потребу застосування Маніфесту як документа контролю за
доставкою товарів; потребу внесення адреси митного ліцензійного складу до
Переліку місць прибуття автотранспорту, затвердженого наказом
Держмитслужби України від 15.11.99 N 721 ( z0839-99 ) (зі змінами
й доповненнями) і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
06.12.99 за N 839/4132; керуючого митним ліцензійним складом (прізвище, ім'я, по
батькові). 6.17.2. При розгляді заяви митний орган ураховує дотримання
таких вимог: власник митного ліцензійного складу повинен бути стороною
зовнішньоекономічного договору консигнації та/або договору про
переробку ввезеної давальницької сировини іноземного замовника на
митній території України відповідно до положень Закону України
"Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних
відносинах" ( 327/95-ВР ) (зі змінами й доповненнями); територія митного ліцензійного складу використовуватиметься
виключно для зберігання товарів, щодо яких планується застосування
спрощеного порядку митного контролю й митного оформлення. 6.17.3. Рішення про застосування спрощеного порядку митного
контролю й митного оформлення товарів оформлюється наказом митного
органу. При цьому розробляється Процедура, яка визначає
особливості функціонування митного ліцензійного складу при
застосуванні спрощеного порядку митного контролю та митного
оформлення. 6.17.4. Рішення про застосування спрощеного порядку митного
контролю й митного оформлення товарів може бути скасоване при
порушенні митних правил під час застосування спрощеного порядку
митного контролю та митного оформлення до товарів, розміщуваних на
митному ліцензійному складі. Глава 6 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної митної
служби N 487 ( z0530-98 ) від 11.08.98, N 433 ( z0637-01 ) від
26.06.2001, в редакції Наказу Держмитслужби N 907 ( z0067-04 ) від
24.12.2003 )
7. Облік і звітність про зберігання товарів
7.1. При надходжені товарів на митний ліцензійний склад такі
товари повинні бути задекларовані у відповідності з п.6.2 цього
положення, а також зареєстровані власником складу в складських
документах за формою, встановленою митницею відповідно до додатку
N 2. Митниця має право вносити додаткові відомості до цієї форми. 7.2. Власник митного складу повинен на початку кожного місяця
подавати до митного органу звіт про товари, які зберігаються на
складі, в якому зазначаються: - номер і дата ВМД при надходженні товару на склад; - найменування товару та код товару згідно з УКТЗЕД; - кількість товару при надходженні; - кількість товару, випущеного зі складу; - номер і дата ВМД при випуску товару зі складу або номер
провізної відомості; - кількість товару на дату звіту. Конкретна форма звіту встановлюється митницею при
затвердженні Процедури організації митного режиму - митний склад
(згідно з п.3.3 цього Положення ) і повинна забезпечувати якість
контролю та обліку товарів, що зберігаються на конкретному митному
ліцензійному складі. За наявності достатніх підстав митний орган може зобов'язати
власника митного ліцензійного складу дати позачерговий звіт. 7.3. Митний орган має право проводити у будь-який час
інвентаризацію товарів, які зберігаються на складі.
8. Анулювання та призупинення дії ліцензії
8.1. Ліцензія на право відкриття та експлуатації митного
ліцензійного складу може бути анульована або дія її може бути
призупинена на термін до 3-х місяців. 8.2. Призупинення дії ліцензії може застосовуватись за
письмовим рішенням начальника митниці у випадках: а) нефункціонування митного ліцензійного складу протягом 4-х
місяців; ( Підпункт "а" пункту 8.2 в редакції Наказу Державної
митної служби N 487 ( z0530-98 ) від 11.08.98 ) б) неодноразове прийняття (як і не прийняття) рішень (дій)
власником складу (керуючим складом або уповноваженими на доступ до
складу осіб) щодо діяльності митного ліцензійного складу, які
можуть привести до порушення вимог цього Положення та чинного
митного законодавства; в) при порушенні митних правил; г) якщо за повідомленням від державних служб та уповноважених
органів власником митного ліцензійного складу допущено порушення
чинного законодавства щодо зовнішньоекономічної діяльності. Рішення начальника митниці про призупинення дії ліцензії
повинно містити: - інформацію про причини такого рішення; - термін призупинення дії ліцензії; - вимогу до власника митного ліцензійного складу щодо
усунення недоліків із зазначенням конкретної дати виконання; - попередження про подальше анулювання ліцензії в разі
невиконання вимог, зазначених у рішенні. Примірник рішення вручається керуючому митним ліцензійним
складом під його підпис про одержання рішення на примірнику, що
залишається у справах митниці, протягом 3-х днів. У разі відмови
керуючого митним ліцензійним складом від такого підписання, про це
робиться запис на примірнику митниці за наявності двох свідків. Протягом 3-х днів з дати рішення митниця направляє копію
рішення про призупинення дії ліцензії на адресу Державної митної
служби України. Розміщення нових партій товарів на митному ліцензійному
складі, в разі призупинення дії ліцензії, забороняється протягом
терміну призупинення дії ліцензії. 8.3. Анулювання ліцензії застосовується у випадках: - невиконання вимог, зазначених у рішенні начальника митниці
про призупинення дії ліцензії; - повторного вчинення порушень, зазначених в п/п а, б, в
п.8.2, якщо раніше вже застосовувалось тимчасове призупинення дії
ліцензії; - порушення кримінальної справи за злочинами у сфері ЗЕД; - виявлення порушень чинного законодавства в ході перевірки
діяльності митного ліцензійного складу Державною митною службою
України. ( Пункт 8.3 доповнено згідно з Наказом Державної митної
служби N 487 ( z0530-98 ) від 11.08.98 ) Ліцензія анулюється наказом Голови Державної митної служби
України за поданням митниці. При цьому з дати складання протоколу
про порушення митних правил та до дати винесення постанови по
справі про порушення митних правил (а у разі оскарження чи
опротестування такої постанови - до дати винесення рішення по
скарзі чи протесту) розміщення нових партій товарів на митному
ліцензійному складі не дозволяється. За дозволом начальника
митниці (тільки на митних ліцензійних складах відкритого типу) у
зазначений період може проводитися випуск товарів, що належать
особам, які непричетні до справи про порушення митних правил. З дати звернення постанови по справі про порушення митних
правил до виконання (або залишення скарги чи протесту на дану
постанову без задоволення) термін заборони щодо розміщення на
митному ліцензійному складі нових партій товарів продовжується до
дати набрання чинності наказу Голови Державної митної служби
України про анулювання ліцензії. 8.4. При анулюванні ліцензії власник складу не пізніше 7 днів
з дати набрання чинності зазначеного у п.8.3 наказу повинен
передати ліцензію до митниці. 8.5. Власник митного ліцензійного складу зобов'язаний у разі
анулювання ліцензії забезпечити належне зберігання товарів під
митним контролем до остаточного випуску всіх товарів зі складу. 8.6. При анулюванні ліцензії збір за її видачу поверненню не
підлягає. 8.7. Повторна заява про видачу ліцензії на право відкриття
митного ліцензійного складу може бути розглянута митницею через 1
рік після анулювання ліцензії, за умови усунення порушень, які
були причиною прийняття такого рішення.
9. Ліквідація митного ліцензійного складу
9.1. Митний ліцензійний склад ліквідується у наступних
випадках: - при скасуванні ліцензії за підсумками щорічної
перереєстрації; - при анулюванні ліцензії на право відкриття та експлуатації
митного ліцензійного складу; - на підставі заяви власника за його бажанням. 9.2. Рішення про ліквідацію складу за бажанням його власника
приймається у формі наказу начальника митниці. 9.3. У всіх випадках, зазначених у п.9.1, оригінал ліцензії
вилучається митницею у колишнього власника і надсилається на
адресу Державної митної служби України. 9.4. З дати прийняття рішення про ліквідацію складу
розміщення нових партій товарів на склад не допускається. 9.5. Власник митного ліцензійного складу відкритого типу
повинен у триденний строк подати повний звіт про товари, які
зберігаються на складі згідно з п.7.2, а також сповістити про це
осіб, які розмістили товари на митний ліцензійний склад. Митний
орган у 7-денний строк проводить інвентаризацію товарів на митному
ліцензійному складі. 9.6. З дати ліквідації митного ліцензійного складу товари,
розміщені в митному режимі митного складу, є такими, що
перебувають на тимчасовому зберіганні під митним контролем.
( Пункт 9.6 в редакції Наказу Держмитслужби N 907 ( z0067-04 ) від
24.12.2003 )
10. Заключні положення
10.1. При зміні будь-яких відомостей, зазначених у заяві на
отримання ліцензії, та в документах, які додавались до
заяви, власник складу повинен протягом 7 днів письмово повідомити
про це митницю, яка дала згоду на видачу ліцензії. 10.2. При наявності нових відомостей, які потребують
переоформлення ліцензії або видачі нової, підготовка та подання
документів на розгляд до Державної митної служби України
проводиться у відповідності з розділом 3 цього Положення.
Додатково до визначеного комплекту документів додається оригінал
ліцензії, копії останньої залишаються у власника складу та у
справах митниці. 10.3. У випадках зміни назви підприємства, зміни коду
підприємства за Єдиним Державним реєстром підприємств та
організацій України ( 118-96-п ) та збільшення складських
потужностей із зміною характеру вантажів, що мають зберігатися на
складі (окрім простого розширення площі складу), на підставі
наказу Голови Державної митної служби України проводиться
оформлення нової ліцензії із скасуванням і вилученням попередньої.
При цьому стягується збір за видачу ліцензії на право відкриття та
експлуатації митного ліцензійного складу, встановлений Кабінетом
Міністрів України. 10.4. У всіх інших випадках, які потребують внесення змін до
ліцензії (окрім зміни назви підприємства, зміни коду за Єдиним
Державним реєстром підприємств та організацій України, збільшення
складських потужностей (окрім простого розширення площі складу),
проводиться переоформлення ліцензії на підставі наказу Голови
Державної митної служби України шляхом заповнення нового бланку
ліцензії із зазначенням попередніх, а в зміненій частині - нових
відомостей. До існуючого номеру ліцензії додається літерний код
послідовно за алфавітом. Попередня ліцензія скасовується і
вилучається. При цьому збір за видачу ліцензії не нараховується. 10.5. Митні ліцензійні склади підлягають щорічній
перереєстрації. Порядок проведення щорічної перереєстрації
визначається Державною митною службою України. Збори за
перереєстрацію ліцензій встановлюються Кабінетом Міністрів України
та зараховуються до державного бюджету.
Додаток N 1

до Положення про відкриття та

експлуатацію митних ліцензійних

складів
Державна митна Служба України ________________________________________________________

(повна назва суб'єкта господарської діяльності)
Заява
Прошу видати ліцензію на право відкриття та експлуатації
митного ліцензійного складу відкритого (закритого) типу. У зв'язку
з цим повідомляю наступне: _________________________________________________________________

(повне та скорочене юридичне найменування, код ЄДРПОУ, _________________________________________________________________

юридична та фактична адреса, _________________________________________________________________

реєстраційний N свідоцтва про реєстрацію)
2. _______________________________________________________________
(рахунок у нац.валюті, валютний рахунок, найменування, _________________________________________________________________

адреса і код ЄДРПОУ банків, в яких відкриті ці рахунки) . _______________________________________________________________
(місцезнаходження (адреса) приміщень, призначених для складу)
4. _______________________________________________________________

(площа приміщень, призначених для складу) . _______________________________________________________________
(якісна та кількісна характеристика матеріально-технічного _________________________________________________________________

оснащення приміщень складу) . _______________________________________________________________
(наявність охоронної та протипожежної сигналізації, _________________________________________________________________

протипожежного обладнання) . _______________________________________________________________ _________________________________________________________________
(назва митниці, в зоні діяльності якої знаходиться склад) . _______________________________________________________________

(інша інформація яка може, бути використана для прийняття _________________________________________________________________

рішення про видачу ліцензії)
П.І.Б. (від імені юридичної особи) Підпис Печатка
Зворотна сторона заяви на видачу ліцензії

на відкриття митного ліцензійного складу
Перелік товарів, які будуть зберігатися на митному
ліцензійному складі закритого типу: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Додаток _________________________________________________________________
(перелік документів до заяви, які надаються для перевірки _________________________________________________________________

зазначених відомостей) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Додаток N 2

до Положення про відкриття та

експлуатацію митних ліцензійних

складів
————————————————————————————————————————————————————————————————— Приймання на склад |Видача зі складу ————————————————————————————————————————————+———————————————————— N |Дата| N |Найме- | N | N | N |Ва-|К- |Дата| N |Оде-|При- /п| |ВМД|нування|тран.|това-|TIR,|га |сть| |доку-|ржу-|міт- | | |вантажу| |ро-су|п/в | |мі-| |менту|вач |ки | | | |засо-|про- | | |сць| |при | | | | | |бу |від. | | | | |вида-| | | | | | |доку-| | | | |чі | | | | | | |мента| | | | |(ВМД,| | | | | | |(нак-| | | | |п/в | | | | | | |лад- | | | | |та | | | | | | |на, | | | | |ін.) | | | | | | |CMR) | | | | | | | ——+————+———+———————+—————+—————+————+———+———+————+—————+————+———— 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 ————————————————————————————————————————————————————————————————— _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: