open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
Нечинний
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 170 від 03.09.92

м.Київ
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу

Державної митної служби

N 576 ( z0806-03 ) від 26.08.2003 )
( Дія Наказу призупинена на підставі Наказу Митного комітету
N 4 ( v0004342-96 ) від 05.01.96 в частині реєстрації
митних брокерів, власників митних складів та магазинів
безмитної торгівлі та видачі ліцензій на вказану
діяльність )
( Дію Наказу відновлено в частині, що стосується заборони

реєстрації та видачі ліцензій на відкриття митних

ліцензійних складів та на здійснення митної брокерської

діяльності згідно з Наказом Митного комітету

N 254 ( v0254342-96 ) від 11.06.96 )
Про затвердження Положення про порядок відкриття

та діяльності митних ліцензійних складів на

території України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Держмиткому

N 7 ( v0007342-93 ) від 06.01.93

N 76 ( v0076342-95 ) від 01.03.95

N 592 ( z0005-97 ) від 31.12.96 )

Згідно зі ст.88 Митного кодексу України ( 1970-12 ) і
необхідністю врегулювання питань діяльності митних ліцензійних
складів, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про порядок відкриття та діяльності
митних ліцензійних складів на території України (додаток N 1). 2. Затвердити Інструкцію про порядок заповнення вантажної
митної декларації при транзиті вантажів на митний ліцензійний
склад (додаток N 2). 3. Начальникам митниць інформувати суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності, розташованих у зоні діяльності
митниць, про порядок відкриття та діяльності митних ліцензійних
складів, встановлених цим наказом.
Голова Комітету О.Коваль

Додаток N 1
( Положення втратило чинність на підставі Наказу Держмиткому

N 592 ( z0005-97 ) від 31.12.96 )
Положення

про порядок відкриття та діяльності митних

ліцензійних складів на території України
1. Загальні положення

1.1. В цьому Положенні під "митним ліцензійним складом" (далі
"митний склад") розуміється місце, встановлене митним органом
України для зберігання під митним контролем товарів та інших
предметів, що підлягають оподаткуванню митними зборами, але за які
такі митні збори ще не сплачено, а також ще не оформлених митними
органами або не пропущених через митний кордон України внаслідок
установлених заборон чи обмежень.

1.2. Процедура митного складування означає зберігання товарів
та інших предметів, указаних в п.1.1., на митному складі із
дотриманням вимог, встановлених законодавством України та цим
Положенням.

1.3. Митні склади становлять митну територію України, на якій
діє законодавство України, Митний кодекс України ( 1970-12 ),
правила та нормативні акти Державного митного комітету України, а
також нормативні акти інших відомств, що регулюють вимоги до
товарів та інших предметів, які ввозяться в Україну та вивозяться
з України (відповідно до стандартів, санітарних, фітосанітарних,
ветеринарних та інших норм, що діють на території України).
1.4. Ввезення товарів та інших предметів на митний склад і
випуск товарів та інших предметів з митного складу здійснюється
відповідно до Митного кодексу України та діючих Правил пропуску
товарів та інших предметів через митний кордон України.
1.5. Митними складами можуть користуватися всі українські,
спільні та іноземні суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, за
умови дотримання ними вимог законодавства України та цього
Положення.

1.6. Митні склади можуть бути: - "відкритими" (загальнодоступними), в тому разі, якщо право
користування цими складами надано всім українським та іноземним
суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності, за умови дотримання
ними встановлених правил; - "спеціалізованими", в тому разі, якщо на цьому складі
можуть зберігатися виключно торари та інші предмети, що належать
власнику (орендареві) складу. 1.7. Відкриті митні склади являють собою господарські
організації, що здійснюють свою діяльність на основі
господарського розрахунку та самоокупання і мають власний баланс. 1.8. Спеціалізовані митні склади можуть не мати самостійного
балансу і не одержувати доходів від своєї діяльності. 1.9. Власники відкритих та спеціалізованих митних складів
сплачують на відповідні рахунки Державного митного комітету
України згідно з ст.77 Митного Кодекса України ( 1970-12 ) збір за
здійснення працівниками митниць митного оформлення товарів та
інших предметів у зонах митного контролю на територіях і в
приміщеннях митних ліцензійних складів (за одну годину роботи
одного працівника митниці): у робочий час (з 9-00 до 18-00) 250 карбованців у неробочий час (18-00 до 9-00) 500 карбованців у суботу, неділю та святкові дні 500 карбованців Кількість працівників митниці для обслуговування митних
ліцензійних складів є сталою і визначається митним органом із
розрахунку один працівник митниці на 100 м¤ складської площі. Так, наприклад, складське приміщення, загальною площею
1000 м¤ з графіком роботи з 9-00 до 18-00, за здійснення митного
оформлення товарів та інших предметів перераховує на відповідний
рахунок за кожних день 2500 карбованців. 1.10. Одержані відповідно до п.1.9. кошти використовуються
Державним Митним комітетом України для оснащення митної системи
України та на соціальні потреби її працівників. 1.11. Статус митного складу визначається при видачі власнику
складу ліцензії на право відкриття митного складу (додаток N 1). 1.12. Власник митного складу не може за своїм бажанням
змінити статус свого митного складу. 1.13. Власник чи орендатор митного складу, який не оплатив
митний збір без поважних причин на протязі 3 місяців чи
неодноразово порушував встановлений порядок розрахунків, може бути
позбавлений ліцензії на право відкриття та користування митним
складом.
( Положення втратило чинність на підставі Наказу Держмиткому

N 592 ( z0005-97 ) від 31.12.96 )
2. Основні завдання митних складів

2.1. Основні завдання митних складів це:

- сприяння розвитку зовнішньоекономічної діяльності України
та її зближенню з існуючою світовою практикою;

- створення умов для підготовки імпортних товарів для їх
використання на території України;

- сприяння транзитним перевезенням через територію України; - створення передумов для таких форм зовнішньоекономічної
діяльності, як продаж товарів на умовах консигнації, реекспорт,
торгівля зразками та ін.; - наближення місця митного оформлення товарів та інших
предметів, що надходять із-за кордону, до основних споживачів; - зниження витрат, пов'язаних з переміщенням товарів та інших
предметів через митний кордон України.
3. Відкриття митного складу

3.1. В якості митного складу може виступати одне чи декілька
спеціально виділених обладнаних приміщень, а в окремих випадках,
як виняток (коли товари та інші предмети за габаритами або з інших
причин не можуть зберігатись у закритих приміщеннях) - відкритих
площадок або інших місць (надалі - приміщення), призначених для
зберігання товарів у відповідності до режиму митного складу.
Митний склад повинен бути організований таким чином, щоб порядок
зберігання товарів та інших предметів у ньому гарантував їх
постійне перебування в режимі митного контролю, а також виключав
допущення сторонніх осіб до товарів, які зберігаються на митному
складі.

Для митних службовців, які здійснюють митний контроль на
цьому складі, повинно бути безоплатно виділене та обладнане
засобами зв'язку приміщення.
( Пункт 3.1 в редакції Наказу Митного комітету N 76
( v0076342-95 ) від 01.03.95 )

3.2. Власником митного складу може бути будь-яке українське
чи спільне підприємство, об'єднання чи організація, що є юридичною
особою згідно з законодавством України, занесена в реєстр
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності й виконує вимоги цього
Положення. Ліцензія на право експлуатації митного складу може
видаватися іноземним фірмам, що орендують в українських
організаціях складські площі.

3.3. Для одержання ліцензії на відкриття митного складу,
власник складу звертається в митний орган, у зоні діяльності якого
він знаходиться або в зоні діяльності якого він передбачає
відкрити митний склад, з заявою, написаною за встановленою формою,
в якій вказується бажаний статус митного складу, і до якої
додається економічне обгрунтування необхідності відкриття митного
складу, реєстраційна карточка суб'єкта зовнішньоекономічних
зв'язків, креслення складських приміщень з позначенням систем
сигналізації та місць, які передбачається відвести на потреби
митниці, приблизний перелік товарів, які передбачається зберігати
на складі. На момент подання заяви складське приміщення має бути
повністю обладнане і оснащене як митний склад.

3.4. Митний орган, який отримав заяву від суб'єкта
зовнішньоекономічних зв'язків на відкриття митного складу,
розглядає цю заяву протягом 15 днів. При цьому, він здійснює
перевірку відповідності приміщення складу вимогам, що висуваються
до митних складів та конкретні форми організації митного режиму на
даному складі. У разі прийняття негативного рішення з питання
відкриття митного складу митний орган письмово повідомляє
організацію-заявника про причини відмови (неготовність складських
приміщень, відсутність приміщень для потреб митниці, відсутність
засобів зв'язку і т.п.).

3.5. У випадку прийняття митним органом, у зоні діяльності
якого планується відкрити митний склад, рішення про доцільність
відкриття митного складу, він направляє копію заяви власника
складу з додатками та супровідним листом, де викладаються
пропоновані форми організації митного контролю на даному митному
складі та кількість службовців митної установи, які залучаються до
роботи на цьому складі, на адресу Державного митного комітету
України.

3.6. Державний митний комітет України у місячний строк атверджує рішення митної установи, у разі виконання всіх вимог,
присвоює складу кодовий номер за Класифікатором митних складів,
який проставляється в ліцензії на право відкриття та експлуатації
митного складу. Оформлена та підписана заступником голови Митного
комітету України ліцензія, рекомендованою поштою направляється на
адресу митного органу для подальшого вручення власнику складу.
( Пункт 3.6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Митного
комітету N 76 ( v0076342-95 ) від 01.03.95 ) 3.7. За видачу ліцензії на право відкриття та експлуатації
складу і за допущення підприємства до декларування шляхом видачі
свідоцтва про визнання його як декларанта справляється збір у
розмірі 50000 карбованців. 3.8. Строк дії ліцензії - один рік з дня вручення власнику
складу. Після виповнення року власник (користувач) митного складу
звертається до митного органу, що видавав ліцензію, з письмовою
заявою про її продовження, до заяви (за необхідності) додається
документ, що підтверджує перерахування належних сум на відповідні
рахунки Державного митного комітету України. Ліцензія вважається
продовженою після видачі митним органом письмового підтвердження,
підписаного начальником митниці або особою, що його заміщує. 3.9. Після виповнення року та одного місяця з дня видачі
ліцензії на право відкриття та користування митним складом, у разі
ненадходження від власника чи користувача митним складом заяви про
продовження строку дії ліцензії, митний орган створює
інвентаризаційну комісію, куди включаються також представники
організації-власника чи користувача митним складом, яка здійснює
інвентаризацію товарів та інших предметів, що знаходяться на
митному складі для визначення належних до сплати сум митних
зборів. Визначена в результаті інвентаризації сума підлягає сплаті
протягом одного місяця з дня здійснення інвентаризації в
загальному порядку з поданням митному органу всіх необхідних
документів, включаючи заповнені вантажні митні декларації
(експортно-імпортні декларації). Після сплати всіх митних зборів
митний контроль з складу знімається. 3.10. Ліцензія на право відкриття та експлуатацію митного
складу не може бути передана іншій особі.
( Положення втратило чинність на підставі Наказу Держмиткому

N 592 ( z0005-97 ) від 31.12.96 )
4. Управління митним складом

4.1. Відповідальність за правильність та своєчасність
перерахування та сплати сум митних зборів за товари та інші
предмети, що зберігаються на митному складі та за дотримання
правил, встановлених законодавством України, наказами,
розпорядженнями та інструкціями Державного митного комітету
України та цього Положення, несе особа, на ім'я якої виписана
ліцензія.

4.2. Для оперативного керівництва діяльністю митного складу
власник митного складу призначає відповідальних осіб, які
утворюють Управління митного складу. Управління митного складу
очолює управляючий. Власник митного складу відповідає за
професійну підготовку управляючого та за знання ним митного
законодавства України та цього Положення.

4.3. Власник митного складу зобов'язаний ставити до відома
митний орган, у зоні діяльності якого знаходиться склад, про
призначення нового управляючого не пізніше ніж через 7 днів після
його вступу на посаду.

4.4. Митний орган, що здійснює контроль за діяльністю митного
складу, має право відкликати управляючого митним складом у тому
разі, коли його діяльність входить у протиріччя з існуючими
правилами та постановами.

4.5. Управління складом має підтримувати складське приміщення
в стані, що забезпечує ефективність митного контролю і відповідати
за оснащеність складу відповідним обладнанням для попередження
пожежі та захисту від злому. Управління митним складом визначає
конкретних осіб, які відповідають за те, щоб контролювати
відповідність товарів, які зберігаються на складі за вартістю,
вагою та кількістю даним, вказаним в експортно-імпортній
декларації та негайно повідомляти митницю про всі невідповідності,
пошкодження або псування товарів.

4.6. Організація та умови зберігання товарів та інших
предметів і ведення бухгалтерського та інших видів обліку на
митних складах мають відповідати існуючим правилам.
5. Товари та інші предмети,

що зберігаються на митних складах

5.1. На митних складах дозволяється зберігати всі види
товарів та інших предметів, як імпортних, так і призначених до
експорту, що підлягають оподаткуванню митом та зборами, а також
таких, що потрапляють під обмеження до ввезення в Україну та
вивезення з України, за виключенням товарів та інших предметів,
заборонених до ввезення в Україну чи вивезення з України.

5.2. Види товарів та інших предметів, дозволених до
зберігання на спеціалізованих митних складах, визначаються при
видачі ліцензії на право відкриття та користування митним складом
і, як правило, вони співпадають за номенклатурою з номенклатурою
товарів, вказаних в реєстраційній карточці суб'єкта
зовнішньоекономічних зв'язків власника складу.

5.3. На митному складі можна виділити місця для зберігання
товарів та інших предметів, оплачених митом та зборами або таких,
що знаходяться у вільному використанні. Організація такого
зберігання має забезпечувати неможливість змішування таких товарів
та інших предметів з товарами та іншими предметами, що не пройшли
митного оформлення.

5.4. Окремі види товарів та інших предметів, зберігання яких
вимагає дотримання певних умов з огляду на їх токсичність,
вогненебезпечність і т.п., можуть зберігатися тільки на спеціально
обладнаних для зберігання таких товарів місцях на митних складах.

5.5. У тому разі, коли товар чи інший предмет, призначений
для зберігання на митному складі, по своїм габаритам, чи з інших
причин, визнаних митними органами за поважні, не може бути
поміщений на даний митний склад, митний орган, в порядку
виключення, може дозволити зберігання цього товару чи іншого
предмету поза цим митним складом за умови дотримання вимог цього
Положення та гарантії знаходження товарів чи іншого предмету під
митним контролем. Місце складування товару чи іншого предмету в
цьому разі визначається спільно власником складу та митним
органом.

5.6. В особливих випадках, Державний митний комітет України
може дозволити зберігання на митних складах товарів та інших
предметів, що знаходяться у вільному використанні за кордоном, для
їх передпродажної підготовки у третю країну. При цьому митний
орган вимагає надання гарантії того, що дані товари та інші
предмети не будуть змішуватися з іншими, що не знаходяться у
вільному використанні за кордоном, а також того, що в процесі
зберігання на митному складі такі товари не змінять своїх
характеристик.
( Положення втратило чинність на підставі Наказу Держмиткому

N 592 ( z0005-97 ) від 31.12.96 )
6. Функціонування митного складу

6.1. Товари та інші предмети, що надходять на митний склад
для зберігання, знаходяться під митним контролем:

- імпортні товари та інші предмети - з моменту фактичного
перетину митного кордону України;

- товари та інші предмети, призначені для експорту - з
моменту надходження на митний склад.

6.2. При переміщенні імпортного товару чи іншого предмету,
призначеного для зберігання на митному складі, через митний кордон
України декларант проставляє у вантажній митній декларації в графі
49 - код митного складу, на який направляється товар чи інший
предмет. У тому разі, якщо товар чи інший предмет направляється на
митний склад, у графі 44 в числі поданих документів має
проставлятися номер ліцензії на право відкриття митного складу. За
митне оформлення при транзиті іноземних товарів на митний склад на
території України справляється збір:

- за кожною вантажною митною декларацією в іноземній валюті -
еквівалент 30 доларів США.

- за кожним додатковим аркушем до неї в іноземній валюті -
еквівалент 15 доларів США.

6.3. Після здійснення первинного митного контролю стосовно
товарів та інших предметів, призначених для зберігання на митному
складі, вони направляються прикордонною митницею з накладенням
митних забезпечень на митний склад.

6.4. При надходженні товарів та інших предметів на митний
склад, управління складу спільно з працівниками митного органу
здійснюють такі заходи:

- огляд товарів та інших предметів, щоб переконатися, що
кількість упаковок, вага і тип одержаних товарів відповідає опису
товарів чи інших предметів у вантажній митній
(експортно-імпортній) декларації та перевізних документах;

- перевірку цілості митних забезпечень. 6.5. У разі, якщо кількість, вага або тип товарів чи інших
предметів, що надходять на митний склад, не співпадає з даними,
зазначеними в експортно-імпортній декларації, при чому різниця не
може бути пояснена природною втратою чи іншими причинами, які
митний орган визнає за поважні, митний орган не дозволяє випуск
товару на митний склад до того, поки власник вантажу (декларант)
не сплатить повністю митні збори за відсутню частину товарів чи
інших предметів, або не видасть гарантію такої сплати. Повернення
сплачених митних зборів за відсутню частину вантажів може бути
здійснено або зараховано за умови подання власником вантажу
(декларантом) з часом документів, що свідчать про загибель товару
чи іншого предмету, або в інших випадках, коли всі чи окремі види
митних зборів не справляються. У разі немотивованої відмови
власника (декларанта) від сплати митних зборів за відсутню частину
товарів чи інших предметів, уся партія вантажу вважається
арештованою. У разі відповідності пред'явлених товарів даним, зазначеним в
експортно-імпортній декларації та цілості митних забезпечень,
митний орган видає дозвіл на складування у вигляді проставлення на
звороті експортно-імпортної декларації відповідної відмітки, після
чого товари та інші предмети ставляться на облік. 6.7. Під час зберігання товарів та інших предметів на митному
складі, з ними, без спеціального дозволу митниці, можна
здійснювати такі операції: розпакування, перепакування,
упакування, усунення пошкоджень, що трапились під час
транспортування та зберігання; чистка; сортування; просіювання;
перевантажування в інші контейнери; підготовка до презентації та
інші прості операції, внаслідок яких не відбуваються зміни
тарифного найменування, вартості чи ваги товарів та інших
предметів. 6.8. Митні органи можуть дозволяти здійснювати в приміщенні
митних складів інші операції з товарами чи іншими предметами, що
зберігаються на митному складі, які пов'язані із зміною товарами
та іншими предметами своєї первинної вартості, ваги чи тарифного
найменування, як наприклад: просте складування, змішування,
сортування, просушування чи зволоження, різання, тощо. Дозвіл
митних органів може бути генеральним або разовим. У будь-якому
випадку подібні операції здійснюються під контролем митного органу
з поданням власником складу всіх даних технологічного процесу та
зв'язані з цим зміни товаром своєї вартості, ваги, кількості та
інших показників. 6.9. З митного складу товари та інші предмети можуть
випускатися: - у вільне використання на територію України; - за митний кордон України; - для перевезення з одного митного складу на інший; - тимчасово з наступним поверненням. 6.10. У разі остаточного вивезення товарів та інших предметів
з митного складу, за виключенням випадку перевезення з одного
митного складу на інший під митним контролем, власник товару чи
іншого предмету пред'являє митному органу заповнену
експортно-імпортну декларацію. Митний орган при цьому здійснює
оформлення товару чи іншого предмету відповідно до діючих правил.
У разі повернення товару чи іншого предмету в попередній режим,
без фактичного перетину митного кордону України, таке оформлення
не здійснюється. 6.11. Митний орган перевіряє відповідність показників товару
чи іншого предмету, що випускається, за вагою, кількістю та
вартістю даним складського обліку, причому: 6.11.1. У разі виявлення при митному оформленні недостачі за
вагою, кількістю чи вартістю оформлення здійснюється на підставі
ваги, кількості чи вартості, встановлених при оформленні тільки у
тому разі, якщо недостача виникла внаслідок природних причин. В
усіх інших випадках оформлення у вільне використання здійснюється
на основі ваги, кількості та вартості за даними складського
обліку. 6.11.2. У разі виявлення при митному оформленні надлишку за
вагою, кількістю чи вартістю. оформлення товару чи іншого предмету
має здійснюватись на основі фактичної ваги, кількості чи вартості,
встановлених при оформленні.
7. Перевірка митного складу

7.1. Митний орган, у зоні діяльності якого знаходиться митний
склад, здійснює перевірку діяльності даного митного складу у
вигляді:

- оперативної перевірки правильності ведення документації на
митному складі;

- оперативної перевірки відповідності вмісту митного складу
даним складського обліку;

- здійснення інвентаризації; - перевірка відповідності оснащення складу статусу митного; - перевірка забезпечення надійності знаходження товарів на
митному складі під митним контролем. 7.2. Виявлені в результаті перевірок недоліки, якщо діюче
законодавство не передбачає відповідальності за їх допущення,
підлягають усуненню силами власника складу та за його рахунок.

Додаток N 1
Державний митний комітет України

Ліцензія N

на право відкриття та експлуатації митного

ліцензійного складу на території України
Ця ліцензія видана __________________________________________ _________________________________________________________________
що знаходиться за адресою ________________________________________ _________________________________________________________________
зареєстрованому в МЗЗТ України суб'єктом зовнішньоекономічної
діяльності _______________________ 19_____ року під реєстраційним
номером __________________ на підставі звернення _________________ ________________________________, підтриманого __________________ __________________ митницею, у зв'язку з тим, що Державний митний
комітет України визначає належні _________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
складські приміщення площею ________________________ м¤ за адресою _________________________________________________________________
за своїм оснащенням та обладнанням такими, що відповідають вимогам
митних ліцензійних складів і встановлює склад обслуговуючого
персоналу працівників ____________________________________________
митниці в кількості _____________________ осіб. Згідно з рішенням Державного митного комітету України від ________________ N _________ даному складському приміщенню
присвоєно кодовий номер __________________________________________
за Загальноукраїнським класифікатором митних ліцензійних складів.
Ця ліцензія дійсна протягом одного року з дати її вручення й може
бути продовжена на підставі рішення _____________________ митниці.
Заступник Голови Державного
митного комітету України
м.Київ "_____"______________ 19___р.

Додаток N 2
Інструкція

про порядок заповнення вантажної митної декларації

при транзиті вантажів на митний ліцензійний склад

на території України
1. Декларантом заповнюються такі графи вантажної митної
декларації: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 11, 14, 15, 21, 22, 28, 29, 31, 32,
33, 35, 36, 37, 38, 42, 44, 47, B, 49, 50, 53, 54. ( Пункт 1 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Держмиткома N 7 v0007342-93 ) від 06.01.93 )
2. Порядок заповнення граф: Графа 1. "Тип декларації" Перший і другий тип декларації не заповнюються. В третьому
підрозділі вказуються: ВМТ. Графа 3. "Додаткові аркуші" Заповнюється, якщо використовуються додаткові аркуші. У
першому підрозділі графи вказуються порядковий номер аркуша, у
другому - загальна кількість аркушів декларації разом з
додатковими. Графа 5. "Всього найменувань товарів" У графі вказується загальна кількість (цифрами) найменувань
товарів, вказаних у графах "Опис товару" (графа 31) декларації та
додаткових аркушів. Графа 6. "Кількість місць" У графі вказується цифрами загальна кількість місць у партії
товарів, що декларуються. Графа 8. "Одержувач/імпортер" У графі вказується назва та поштова адреса, реєстраційний
номер суб'єкта ЗЕД, код ЗУКПО організації, якій належить митний
ліцензійний склад. Графа 14. "Декларант-представник" Вказується найменування і поштова адреса організації, що
декларує товари. У нижній частині графи вказується номер і дата видачі
свідоцтва про визнання органами митного контролю цієї організації
як декларанта. Графа 15. "Країна відправлення" У графі вказується назва країни, з якої товари відправляються
в Україну для зберігання у митному складі. Графа 21. "Транспортний засіб на кордоні" У графі вказуються відомості про транспортний засіб, на якому
товари та інші предмети ввозяться на митний ліцензійний склад. Графа 28. "Фінансові і банківські відомості" У графі вказуються номери розрахункових рахунків,
найменування та поштова адреса банківських установ, в яких
відкриті розрахункові рахунки декларанта. Графа 31. "Вантажні місця та опис товару." "Маркування і
кількість - номери контейнерів - опис товару" Вказується найменування товару згідно з ТН ЗЕД. Потім
вказуються додаткові характеристики товару, що включають
асортимент, розміри, моделі, комплектність та інші відомості,
необхідні для однозначної класифікації товару згідно з принципами
ТН ЗЕД. Вказуються вид і кількість вантажних місць і дані про їх
маркування. Для товару, що перевозиться у контейнері, в першій частині
графи вказується номер контейнера. Графа 32. "Товар N " Якщо декларується товар двох чи більше найменувань, у графі
вказується порядковий номер товару, описаного у графі 31. Графа 33. "Код товару" Вказується 9-значний код товару по ТН ЗЕД. Графа 35. "Вага брутто" У графі вказується вага брутто (в кілограмах) товару, що
описаний у графі 31. Графа 44. "Додаткова інформація (документи, що додаються)" Вказується номер первинного транспортного документу, а також,
у необхідних випадках, інших документів, що додаються. В цій графі
вказується номер ліцензії на право відкриття та експлуатації
митного складу. ( Додатково див. Наказ Держмиткома N 7 v0007342-93 ) від 06.01.93 )

Графа 47. "Обчислення мит та митних зборів"

У першій колонці графи "Вид" вказується шифр платежу за митні
процедури згідно з "Класифікатором митних платежів" (14-плата в
іноземній валюті при транзиті іноземних товарів). У другій колонці графи "Основа нарахування" робиться прочерк. У третій колонці "Ставка" вказується встановлений розмір
ставки (30 доларів США за декларацію і 15 доларів США за кожен
додатковий аркуш до неї). У четвертій колонці графи "Сума" вказується сума, що підлягає
сплаті. У п'ятій колонці графи "СП" (спосіб платежу) вказується
спосіб платежу. Зазначення відомостей при внесенні плати по шифру 14
"Класифікатора митних платежів" на додаткових аркушах здійснюється
один раз у нижній графі 47 кожного додаткового аркуша. Графа B. "Подробиці підрахунку" У графі вказується шифр платежу згідно з "Класифікатором
митних платежів", загальна сума платежів по даному шифру, що
складається з платежів по декларації і платежів по кожному
додатковому аркушу, а також платіжні реквізити. Графа 49. "Найменування складу" Вказується код присвоєний митному складу, на який надходить
товар згідно з даною ВМД. Графа 50. "Довіритель" Вказується підприємство, організація чи громадянин, що
здійснює перевезення вантажу до місця призначення (складу). Графа 53. "Митниця, країна призначення" Вказується митниця, в зоні діяльності якої функціонує даний
митний склад. Графа 54. "Місце і дата" У графі вказується місце і дата заповнення декларації;
прізвище та ініціали особи, уповноваженої на декларування
організацією, вказаною у графі 14, посада; особистий підпис;
печатка, номер телефону і телекса організації-декларанта.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: