open
Про систему
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 14 квітня 1997 р. N 327

Київ
{ Позначку "Не для друку"

знято Розпорядженням КМ

N 490-р ( 490-2008-р )

від 19.03.2008 }
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 105 ( 105-2001-п ) від 07.02.2001 }
Реєстраційний код акта : 43994/2008 Дата внесення до реєстру : 26.06.2008
Про перелік посад в органах виконавчої влади

та інших цивільних установах,

які можуть бути заміщені військовослужбовцями
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 512 ( 512-97-п ) від 30.05.97 }
{ Зміни до Постанови див. Постанові КМ

N 1366 ( 1366-97-п ) від 08.12.97 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 685 ( 685-98-п ) від 18.05.98

N 906 ( 906-98-п ) від 16.06.98 }
{ Зміни до Постанови див. в Розпорядженні КМ

N 620-р ( 620-98-р ) від 27.07.98 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 1588 ( 1588-98-п ) від 02.10.98

N 2069 ( 2069-98-п ) від 25.12.98 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 216 ( 216-99-п ) від 16.02.99

N 482 ( 482-99-п ) від 30.03.99

N 576 ( 576-99-п ) від 13.04.99

N 612 ( 612-99-п ) від 19.04.99 }
{ Зміни до Постанови див. в Постановах КМ

N 717 ( 717-99-п ) від 28.04.99

N 1281 ( 1281-99-п ) від 19.07.99 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 1453 ( 1453-99-п ) від 09.08.99

N 1563 ( 1563-99-п ) від 27.08.99 }
{ Зміни до Постанови див. в Постанові КМ

N 1781 ( 1781-99-п ) від 27.09.99 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 1371 ( 1371-2000-п ) від 01.09.2000 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 1371 ( 1371-2000-п ) від 01.09.2000

N 1430 ( 1430-2000-п ) від 13.09.2000 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити перелік посад в органах виконавчої влади та
інших цивільних установах, які можуть бути заміщені
військовослужбовцями Збройних Сил, Служби безпеки, інших
військових формувань, та граничних військових звань за цими
посадами (додається).
2. Керівникам органів виконавчої влади та інших цивільних
установ, у яких працюють військовослужбовці, привести у
тримісячний термін всі посади у відповідність із зазначеним
переліком.
3. Міністерству оборони подати у двомісячний термін проект
постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін і доповнень
до постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 1994 р.
N 342 "Про затвердження Положення про проходження військової
служби військовослужбовцями, які можуть бути відряджені до
державних органів, Товариства сприяння обороні України,
Національної академії наук України та галузевих академій наук".
4. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету
Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО
Інд. 69

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 14 квітня 1997 р. N 327
ПЕРЕЛІК ПОСАД

в органах виконавчої влади та інших цивільних установах,

які можуть бути заміщені військовослужбовцями

Збройних Сил, Служби безпеки,

інших військових формувань,

та граничних військових звань

за цими посадами

------------------------------------------------------------------ Найменування посади | Штатна категорія | Кількість штатних | | | одиниць | ----------------------------------------------------------------| Апарат Ради національної безпеки і оборони України | ----------------------------------------------------------------| Завідуючий відділом |полковник | 1 | ---------------------+--------------------+---------------------| Головний спеціаліст |підполковник | 2 | ---------------------+--------------------+---------------------| Державний експерт |полковник | 6 | ---------------------+--------------------+---------------------| |Усього | 9 | ----------------------------------------------------------------| Національний інститут стратегічних досліджень при Раді | національної безпеки і оборони України | ----------------------------------------------------------------| Завідуючий відділом |полковник | 2 | ---------------------+--------------------+---------------------| Головний консультант |полковник | 1 | ---------------------+--------------------+---------------------| Старший консультант |полковник | 1 | ---------------------+--------------------+---------------------| Старший консультант |підполковник | 2 | ---------------------+--------------------+---------------------| |Усього | 6 | ----------------------------------------------------------------| Апарат Кабінету Міністрів України | ----------------------------------------------------------------| Помічник Прем'єр- |полковник | 1 | міністра України | | | ----------------------------------------------------------------| Служба Міністра Кабінету Міністрів України | ----------------------------------------------------------------| Головний спеціаліст |полковник | 1 | ----------------------------------------------------------------| Відділ з питань оборони | ----------------------------------------------------------------| Заступник завідуючого|полковник | 1 | відділом | | | ---------------------+--------------------+---------------------| Головний спеціаліст |полковник | 2 | ---------------------+--------------------+---------------------| |Усього | 5 | ----------------------------------------------------------------| Міністерство закордонних справ | ----------------------------------------------------------------| Радник |полковник | 4 | ---------------------+--------------------+---------------------| Перший секретар |полковник | 2 | ---------------------+--------------------+---------------------| |Усього | 6 | ----------------------------------------------------------------| Міністерство транспорту | ----------------------------------------------------------------| Державний департамент морського і річкового флоту | ----------------------------------------------------------------| Старший капітан - |капітан 1 рангу | 1 | наставник з | | | військово-морської | | | підготовки | | | ----------------------------------------------------------------| Державний департамент авіаційного транспорту | ----------------------------------------------------------------| Начальник відділу |полковник | 1 | ---------------------+--------------------+---------------------| Головний спеціаліст |полковник | 1 | ----------------------------------------------------------------| Комітет по використанню повітряного простору України | ----------------------------------------------------------------| Заступник начальника |полковник | 1 | управління | | | ---------------------+--------------------+---------------------| Начальник відділу |полковник | 1 | ---------------------+--------------------+---------------------| Головний спеціаліст |підполковник | 1 | ---------------------+--------------------+---------------------| |Усього | 6 | ----------------------------------------------------------------| Міністерство охорони навколишнього природного середовища та | ядерної безпеки | ----------------------------------------------------------------| Управління фізичного захисту ядерних | матеріалів та ядерних установок | ----------------------------------------------------------------| Начальник управління |полковник | 1 | ---------------------+--------------------+---------------------| Заступник начальника |полковник | 1 | управління | | | ---------------------+--------------------+---------------------| |Усього | 2 | ----------------------------------------------------------------| Міністерство машинобудування, військово-промислового комплексу і| конверсії | ----------------------------------------------------------------| Начальник тематичного|полковник | 1 | відділу | | | ----------------------------------------------------------------| Державний комітет зв'язку та інформатизації | ----------------------------------------------------------------| Заступник начальника |полковник | 1 | Головного управління | | | Державної | | | фельд'єгерської | | | служби - заступник | | | начальника служби | | | дипломатичних | | | кур'єрів | | | ---------------------+--------------------+---------------------| Начальник |полковник | 1 | Українського | | | державного центру | | | радіочастот та | | | нагляду за зв'язком | | | ---------------------+--------------------+---------------------| |Усього | 2 | ----------------------------------------------------------------| Державний комітет з питань державних секретів та технічного | захисту інформації | ----------------------------------------------------------------| Заступник голови |полковник | 1 | Комітету | | | ---------------------+--------------------+---------------------| Начальник управління |полковник | 2 | ---------------------+--------------------+---------------------| Заступник начальника |полковник | 1 | інспекції | | | ---------------------+--------------------+---------------------| Заступник начальника |полковник | 1 | інспекції - начальник| | | відділу | | | ---------------------+--------------------+---------------------| Начальник відділу |підполковник | 3 | інспекції | | | ---------------------+--------------------+---------------------| Заступник начальника |підполковник | 2 | відділу інспекції | | | ---------------------+--------------------+---------------------| Головний спеціаліст |підполковник | 6 | інспекції | | | ---------------------+--------------------+---------------------| Спеціаліст 2 |прапорщик | 3 | категорії інспекції | | | ---------------------+--------------------+---------------------| Уповноважений в |підполковник | 1 | області | | | ---------------------+--------------------+---------------------| | | 20 | ----------------------------------------------------------------| Державний комітет по використанню ядерної енергії | ----------------------------------------------------------------| Начальник управління |полковник | 1 | ---------------------+--------------------+---------------------| Керівник дирекції |полковник | 1 | енергетичної | | | генеруючої компанії | | | "Енергоатом" | | | ---------------------+--------------------+---------------------| Заступник |полковник | 5 | генерального | | | директора атомної | | | електростанції | | | ---------------------+--------------------+---------------------| Заступник |полковник | 1 | генерального | | | директора Східного | | | гірничо- | | | збагачувального | | | комбінату | | | ---------------------+--------------------+---------------------| |Усього | 8 | ----------------------------------------------------------------| Державна служба експортного контролю | ----------------------------------------------------------------| Заступник голови |полковник | 1 | Служби | | | ---------------------+--------------------+---------------------| Заступник начальника |полковник | 1 | головного | | | управління - | | | начальник управління | | | ---------------------+--------------------+---------------------| Начальник управління |полковник | 2 | ---------------------+--------------------+---------------------| Начальник відділу |полковник | 9 | ---------------------+--------------------+---------------------| Заступник начальника |полковник | 4 | відділу | | | ---------------------+--------------------+---------------------| Головний експерт |полковник | 5 | ---------------------+--------------------+---------------------| Старший експерт |полковник | 2 | ---------------------+--------------------+---------------------| Помічник голови |полковник | 2 | Служби | | | ---------------------+--------------------+---------------------| Помічник заступника |полковник | 1 | голови Служби | | | ---------------------+--------------------+---------------------| Експерт |підполковник | 1 | ---------------------+--------------------+---------------------| Спеціаліст |старший прапорщик | 1 | I категорії | | | ---------------------+--------------------+---------------------| |Усього | 29 | ----------------------------------------------------------------| Головне управління з питань радіочастот при Кабінеті Міністрів | України | ----------------------------------------------------------------| Заступник начальника |полковник | 1 | Головного управління | | | ---------------------+--------------------+---------------------| Головний спеціаліст |полковник | 1 | ---------------------+--------------------+---------------------| |Усього | 2 | ----------------------------------------------------------------| Генеральна прокуратура України | ----------------------------------------------------------------| Начальник відділу |полковник юстиції | 5 | ---------------------+--------------------+---------------------| Начальник слідчої |полковник юстиції | 1 | частини | | | ---------------------+--------------------+---------------------| Начальник канцелярії |полковник юстиції | 1 | ---------------------+--------------------+---------------------| Заступник начальника |полковник юстиції | 1 | відділу | | | ---------------------+--------------------+---------------------| Старший слідчий в |полковник юстиції | 2 | особливо важливих | | | справах | | | ---------------------+--------------------+---------------------| Слідчий в особливо |полковник юстиції | 2 | важливих справах | | | ---------------------+--------------------+---------------------| Старший прокурор- |полковник юстиції | 1 | криміналіст | | | ---------------------+--------------------+---------------------| Старший прокурор |полковник юстиції | 15 | ---------------------+--------------------+---------------------| Прокурор-криміналіст |підполковник юстиції| 1 | ---------------------+--------------------+---------------------| Прокурор |підполковник юстиції| 11 | ---------------------+--------------------+---------------------| |Усього | 40 | ----------------------------------------------------------------| Національне агентство з питань інформатизації при Президентові | України | ----------------------------------------------------------------| Голова Національного |полковник | 1 | агентства | | | ---------------------+--------------------+---------------------| Заступник голови |полковник | 1 | ----------------------------------------------------------------| Управління спеціальних інформаційних систем і ресурсів | ----------------------------------------------------------------| Начальник управління |полковник | 1 | ---------------------+--------------------+---------------------| Заступник начальника |полковник | 1 | управління - | | | начальник відділу | | | ---------------------+--------------------+---------------------| Начальник відділу |полковник | 1 | ---------------------+--------------------+---------------------| Головний спеціаліст |підполковник | 1 | ----------------------------------------------------------------| Управління формування єдиного інформаційного простору | ----------------------------------------------------------------| Головний спеціаліст |підполковник | 1 | ---------------------+--------------------+---------------------| |Усього | 7 | ----------------------------------------------------------------| Національне космічне агентство | ----------------------------------------------------------------| Начальник управління |полковник | 2 | ---------------------+--------------------+---------------------| Заступник начальника |полковник | 2 | управління | | | ---------------------+--------------------+---------------------| Начальник відділу |полковник | 5 | ---------------------+--------------------+---------------------| Начальник сектору |полковник | 10 | ---------------------+--------------------+---------------------| Головний консультант |полковник | 5 | ---------------------+--------------------+---------------------| Старший консультант |підполковник | 2 | ---------------------+--------------------+---------------------| |Усього | 26 | ----------------------------------------------------------------| Інститут кібернетики Національної академії наук | ----------------------------------------------------------------| Начальник центру |полковник | 1 | інформатизації | | | Збройних Сил - | | | помічник директора | | | Інституту із | | | спеціальної тематики | | | ----------------------------------------------------------------| Товариство сприяння обороні України | ----------------------------------------------------------------| Апарат центрального комітету Товариства | ----------------------------------------------------------------| Заступник голови |полковник | 1 | ---------------------+--------------------+---------------------| Заступник голови із |полковник | 1 | зв'язку з | | | Міністерством оборони| | | та іншими військовими| | | формуваннями | | | ---------------------+--------------------+---------------------| Начальник військово- |полковник | 1 | технічного відділу | | | ----------------------------------------------------------------| Обласні комітети Товариства | ----------------------------------------------------------------| Голова комітету |полковник | 14 | ---------------------+--------------------+---------------------| |підполковник | 13 | ----------------------------------------------------------------| Навчальні заклади Товариства | ----------------------------------------------------------------| Начальник закладу |полковник | 5 | ---------------------+--------------------+---------------------| |підполковник | 5 | ---------------------+--------------------+---------------------| |Усього | 40 | ----------------------------------------------------------------| Національний координаційний центр реалізації Комплексної | програми соціальної та професійної адаптації | військовослужбовців, звільнених у запас або відставку | ----------------------------------------------------------------| Голова Центру |полковник | 1 | ---------------------+--------------------+---------------------| Заступник голови |полковник | 1 | Центру | | | ---------------------+--------------------+---------------------| Начальник відділу |полковник | 3 | ---------------------+--------------------+---------------------| |Усього | 5 | ----------------------------------------------------------------| Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі | ----------------------------------------------------------------| Начальник Головного |полковник | 1 | управління | | | експортного | | | контролю та валютного| | | регулювання | | | ----------------------------------------------------------------| Міністерство України у справах науки і технологій | ----------------------------------------------------------------| Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний | інститут" | ----------------------------------------------------------------| Заступник |полковник | 1 | генерального | | | директора | | | ----------------------------------------------------------------| Верховний Суд України (військова колегія) | ----------------------------------------------------------------| Головний консультант |полковник юстиції | 1 | (помічник заступника | | | Голови Верховного | | | Суду України) | | | ---------------------+--------------------+---------------------| Головний консультант |полковник юстиції | 1 | (помічник заступника | | | голови військової | | | колегії) | | | ---------------------+--------------------+---------------------| Старший консультант |підполковник юстиції| 5 | (помічник судді) | | | ---------------------+--------------------+---------------------| |Усього | 7 | ----------------------------------------------------------------| Міністерство освіти | ----------------------------------------------------------------| Відділ підготовки військових фахівців | ----------------------------------------------------------------| Начальник відділу - |полковник | 1 | заступник начальника | | | Головного управління | | | ---------------------+--------------------+---------------------| Заступник начальника |полковник (полковник| 1 | відділу |міліції, полковник | | |внутрішньої служби) | | ---------------------+--------------------+---------------------| Головний спеціаліст |полковник (полковник| 3 | |міліції, полковник | | |внутрішньої служби) | | ---------------------+--------------------+---------------------| |Усього | 5 | ----------------------------------------------------------------| Державна податкова адміністрація | ----------------------------------------------------------------| Начальник державної |полковник | 1 | податкової інспекції |(на час перебування | | у м. Дніпропетровську|на цій посаді особи,| | |яка її займає) | | ---------------------+--------------------+---------------------| Начальник управління |полковник | 1 | інформаційних | | | ресурсів та захисту | | | інформації Головного | | | управління АІС | | | "Податки" юридичних | | | осіб | | | ----------------------------------------------------------------| Адміністрація Президента України | ----------------------------------------------------------------| Завідувач сектору |полковник | 1 | Управління | | | внутрішньої політики | | | ---------------------+--------------------+---------------------| Референт |підполковник | 1 | Уповноваженого | | | Президента України з | | | питань контролю за | | | діяльністю Служби | | | безпеки | | | ---------------------+--------------------+---------------------| |Усього | 2 | ----------------------------------------------------------------| Спеціалізована акціонерна страхова компанія "Спецексімстрах" | ----------------------------------------------------------------| Заступник голови |полковник | 1 | правління | | | ----------------------------------------------------------------| Державна компанія з експорту та імпорту продукції і послуг | військового та спеціального призначення | ----------------------------------------------------------------| Начальник Третього |полковник | 1 | регіонального | | | управління | | | ----------------------------------------------------------------| Державне управління справами | ----------------------------------------------------------------| Радник керівника |полковник | 1 | ---------------------+--------------------+---------------------| Начальник управління |полковник | 1 | зв'язку, комп'ютерних| | | систем та оргтехніки | | | ---------------------+--------------------+---------------------| |Усього | 2 | ----------------------------------------------------------------| Державна комісія з питань оборонно-промислового комплексу | ----------------------------------------------------------------| Завідувач відділу |полковник | 4 | ---------------------+--------------------+---------------------| Державний експерт |полковник | 6 | ---------------------+--------------------+---------------------| |Усього | 10 | -----------------------------------------------------------------
{ Перелік із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 512
( 512-97-п ) від 30.05.97, N 685 ( 685-98-п ) від 18.05.98, N 906
( 906-98-п ) від 16.06.98, N 1588 ( 1588-98-п ) від 02.10.98, N
2069 ( 2069-98-п ) від 25.12.98, N 216 ( 216-99-п ) від 16.02.99,
N 482 ( 482-99-п ) від 30.03.99, N 576 ( 576-99-п ) від 13.04.99,
N 612 ( 612-99-п ) від 19.04.99, N 1453 ( 1453-99-п ) від
09.08.99, N 1563 ( 1563-99-п ) від 27.08.99, N 1371
( 1371-2000-п ) від 01.09.2000, N 1430 ( 1430-2000-п ) від
13.09.2000 }

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 14 квітня 1997 р. N 327
ПЕРЕЛІК

постанов Кабінету Міністрів України,

що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1994 р.
N 266 "Про перелік посад у державних органах, Товаристві сприяння
обороні України, Національній академії наук України та галузевих
академіях наук, які можуть бути заміщені військовослужбовцями, та
граничних військових звань за цими посадами".
2. Пункт 9 постанови Кабінету Міністрів України від 10 липня
1995 р. N 505 ( 505-95-п ) "Про Національне агентство з питань
інформатизації при Президентові України" (ЗП України, 1995 р.,
N 9, ст. 239).
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1996 р.
N 215 ( 215-96-п ) "Про внесення змін до переліку посад у
державних органах, Товаристві сприяння обороні України, Академії
наук України та галузевих академіях наук, які можуть бути заміщені
військовослужбовцями, та граничних військових звань за цими
посадами", крім абзаців, що стосуються пункту 2 постанов Кабінету
Міністрів України від 2 березня 1993 р. N 156 та від 16 червня
1993 р. N 458 ( 458-93-п ).
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 серпня 1996 р.
N 936 ( 936-96-п ) "Про внесення доповнення до переліку посад у
державних органах, Товаристві сприяння обороні України,
Національній академії наук України та галузевих академіях наук,
які можуть бути заміщені військовослужбовцями, та граничних
військових звань за цими посадами".
5. Абзац другий пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України
від 28 вересня 1996 р. N 1183 ( 1183-96-п ) "Питання
Експертно-технічного комітету при Кабінеті Міністрів України".
6. Пункт 8 постанови Кабінету Міністрів України від
28 вересня 1996 р. N 1189 ( 1189-96-п ) "Питання Державного
комітету України з питань державних секретів та технічного захисту
інформації".
7. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня
1996 р. N 1275 ( 1275-96-п ) "Питання Національного
координаційного центру реалізації Комплексної програми соціальної
та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас
або відставку".

  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: