open Про систему
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 166 від 30.05.97 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України

9 липня 1997 р.

за N 250/2054

Про затвердження форми податкової декларації та

Порядку її заповнення і подання
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної

податкової адміністрації

N 179 ( z0265-98, z0266-98 ) від 10.04.98

N 499 ( z0715-98 ) від 23.10.98

N 568 ( z0903-00 ) від 02.11.2000

N 170 ( z0412-01 ) від 18.04.2001

N 466 ( z0964-03 ) від 30.09.2003

N 63 ( z0209-04 ) від 02.02.2004

N 90 ( z0367-05 ) від 28.02.2005 )
( У формі податкової декларації з податку на додану

вартість, у Порядку заповнення та подання

податкової декларації з податку на додану

вартість, у додатках до декларації слова "продаж"

та "надання" у всіх відмінках замінено словом

"поставка" у відповідних відмінках згідно з

Наказом Державної податкової адміністрації N 90

( z0367-05 ) від 28.02.2005 )

Відповідно до Закону України "Про податок на додану вартість"
( 168/97-ВР ) та, керуючись статтею 8 Закону України "Про державну
податкову службу в Україні" ( 509-12 ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форму податкової декларації та Порядок
заповнення та подання податкової декларації по податку на додану
вартість. 2. Начальнику управління справляння податку на добавлену
вартість та акцизного збору Головного управління непрямих податків
Косміній Л.В. подати цей наказ до Міністерства юстиції України для
державної реєстрації. 3. Начальнику управління справами Коваленку В.В. у
п'ятиденний термін після державної реєстрації наказу забезпечити
його тиражування та надсилання державним податковим адміністраціям
усіх рівнів.
Голова ДПА України М.Я.Азаров
Затверджено

наказом ДПА України від

30 травня 1997 року N 166

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

9 липня 1997 р.

за N 250/2054

Порядок заповнення та подання податкової декларації

з податку на додану вартість

( У тексті Порядку слова "податкова адміністрація" у всіх

відмінках замінено словами "податкова інспекція

(адміністрація)" у відповідних відмінках згідно з

Наказом Державної податкової адміністрації N 499

( z0715-98 ) від 23.10.98 )
( У тексті Порядку цифри "1200" замінено цифрами "3600"

згідно з Наказом Державної податкової адміністрації

N 568 ( z0903-00 ) від 02.11.2000 )
( У тексті Порядку слова "податкова декларація по податку

на додану вартість", "директор" та слова і цифри

"Закон - 1" у відповідних відмінках замінено словами

"податкова декларація з податку на додану вартість",

"керівник" та словами і цифрами "Закон N 2181

( 2181-14 )" у відповідних відмінках згідно з Наказом

ДПА N 466 ( z0964-03 ) від 30.09.2003 )
1. Загальна частина
1.1. Подання податкової декларації з податку на додану
вартість (надалі - декларація) передбачено підпунктом 7.7.2
статті 7 Закону України від 03.04.97 р. N 168/97-ВР "Про податок
на додану вартість" (надалі - Закон) та пунктом 4.1 статті 4
Закону України від 21.12.2000 N 2181-III ( 2181-14 ) "Про порядок
погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та
державними цільовими фондами" (надалі - Закон N 2181 ( 2181-14 ).
( Пункт 1.1 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА
N 170 ( z0412-01 ) від 18.04.2001 ) 1.2. Декларація подається до податкового органу за місцем
реєстрації особою, яка зареєстрована платником податку на додану
вартість згідно з вимогами Закону з урахуванням норм, установлених
Указом Президента України від 07.08.98 N 857/98 "Про деякі зміни в
оподаткуванні" (надалі - Указ), а також особою, яка здійснює облік
результатів спільної діяльності згідно з договором про спільну
діяльність (у цьому разі на декларації такою особою робиться
помітка "Договір про спільну діяльність від _______ N _______"). Особи, які не підпадають під визначення платників податку у
зв'язку з обсягами оподатковуваних операцій меншими ніж 3600
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян протягом будь-якого
періоду за останні 12 календарних місяців, у тому числі особи,
зареєстровані як платники податку за власним бажанням (добровільно
зареєстровані платники податку), а також особи, зареєстровані як
платники податку на підставі того, що вони здійснюють торгівлю за
готівку (кредитні дебетові картки або комерційні чеки) до
податкового періоду, в якому ними досягається зазначений обсяг
оподатковуваних операцій, подають декларацію за скороченою формою
(податкову декларацію з податку на додану вартість (скорочену).
( Додатково див. ( z0715-98 ) ( Абзац другий пункту 1.2 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової
адміністрації N 568 ( z0903-00 ) від 02.11.2000 ) Податкова декларація за скороченою формою подається до
першого звітного періоду, в якому платником досягнуто обсяг
оподатковуваних операцій у розмірі 3600 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян. За перший звітний період, у якому
зазначені обсяги оподатковуваних операцій були досягнуті,
платником подається податкова декларація за формою, установленою
наказом ДПА України від 30.05.97 N 166, у редакції наказу ДПА
України від 30.09.03 N 466 ( z0964-03 ). ( Абзац третій пункту 1.2
із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної податкової
адміністрації N 568 ( z0903-00 ) від 02.11.2000, N 466
( z0964-03 ) від 30.09.2003 ) Податкову декларацію з податку на додану вартість
(скорочену) подають також ті платники податку, у яких згідно з
чинним законодавством (пункти 11.12 (абзац дванадцятий), 11.21,
11.29, 11.35 Закону ( 168/97-ВР ) суми податку на додану вартість
повністю залишаються у розпорядженні цих платників податку для
цільового використання. До такої податкової декларації включаються
лише ті операції, що стосуються спеціальних режимів, установлених
вказаними пунктами. ( Пункт доповнено абзацом четвертим згідно з
Наказом ДПА N 466 ( z0964-03 ) від 30.09.2003 ) Підпункт 1.2 пункту 1 в редакції Наказу Державної податкової
адміністрації N 499 ( z0715-98 ) від 23.10.98 ) 1.3. Декларація складається із вступної частини та чотирьох
розділів, з них платником заповнюються перші три розділи та
вступна частина, четвертий розділ заповнюється працівниками
податкової інспекції (адміністрації) лише на оригіналі декларації,
який залишається в податковій інспекції (адміністрації). Порядок
заповнення декларації окремо по кожному розділу наводиться в
частині 5 цього Порядку.
2. Податкові (звітні) періоди та строки подання декларації

( Назва розділу 2 в редакції Наказу ДПА

N 170 ( z0412-01 ) від 18.04.2001 )

( Пункт 2.1 розділу 2 виключено на підставі Наказу ДПА N 170
( z0412-01 ) від 18.04.2001 )

2.1. Звітний (податковий) період встановлюється в порядку,
визначеному пунктом 7.9 статті 7 Закону, і може дорівнювати одному
календарному місяцю або одному календарному кварталу в залежності
від обсягу оподатковуваних операцій з поставки товарів (робіт,
послуг) за попередній календарний рік. 2.1.1. Оподатковувані операції визначаються відповідно до
вимог Закону. ( Підпункт 2.1.1 розділу 2 із змінами, внесеними
згідно з Наказом ДПА N 466 ( z0964-03 ) від 30.09.2003 ) 2.1.2. З метою визначення податкового (звітного) періоду для
платника під терміном "календарний рік" слід розуміти період з
1 січня по 31 грудня включно. Визначення податкового (звітного) періоду для кожного
платника податку здійснюється податковим органом на початку
кожного наступного календарного року з урахуванням поданої
податкової звітності за попередній календарний рік та положень
пункту 2.4 цього Порядку. ( Абзац другий підпункту 2.1.2 розділу 2
із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 466 ( z0964-03 ) від
30.09.2003 ) Підпункт пункту із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 568 ( z0903-00 ) від 02.11.2000 )
( Підпункт 2.1.3 пункту 2.1 виключено на підставі Наказу ДПА
N 170 ( z0412-01 ) від 18.04.2001 )
2.2. Звітний (податковий) період, що дорівнює одному
календарному місяцю, встановлюється для платників, які за
попередній календарний рік мали обсяг оподатковуваних операцій з
поставки товарів (робіт, послуг) з урахуванням податку на додану
вартість більше, ніж 7200 неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян для платників, які не відпрацювали повний календарний
рік. ( Пункт із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 568 ( z0903-00 ) від 02.11.2000,
Наказом ДПА N 170 ( z0412-01 ) від 18.04.2001 ) 2.3. Для платників, які за попередній календарний рік мали
обсяг оподатковуваних операцій з поставки товарів (робіт, послуг)
з урахуванням податку на додану вартість менше, ніж 7200
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, звітний (податковий)
період встановлюється за їх вибором такий, що дорівнює одному
календарному місяцю або одному календарному кварталу. 2.4. При виборі податкового (звітного) періоду платник
податку, який має обсяг оподатковуваних операцій з поставки
товарів (робіт, послуг), вказаний у пункті 2.3 цього Порядку,
подає до податкової інспекції (адміністрації) заяву про
встановлення обраного ним податкового періоду. Форма заяви
наведена в додатку N 1 до цього Порядку. ( Абзац перший пункту 2.4
із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 466 ( z0964-03 ) від
30.09.2003 ) Заява подається за один місяць до початку календарного року,
тобто не пізніше 30 листопада. Неподання платником, якому раніше за його заявою вже було
встановлено податковий (звітний) період, указаної вище заяви
прирівнюється до його рішення залишити податковий період
незмінним. ( Пункт 2.4 доповнено абзацом згідно з Наказом ДПА
N 466 ( z0964-03 ) від 30.09.2003 )
2.5. Платник, якому на поточний календарний рік встановлено
податковий (звітний) період, такий, що дорівнює одному кварталу,
має право на заміну податкового квартального періоду на місячний.
Заміна може бути здійснена з початку будь-якого кварталу поточного
року. 2.5.1. Заява про таку заміну подається платником податку до
податкового органу за один місяць до початку кварталу, в якому
платник бажає замінити квартальний податковий період на місячний. ( Абзац другий підпункту 2.5.1 виключено на підставі Наказу
ДПА N 466 ( z0964-03 ) від 30.09.2003 )
2.5.2. Не дозволяється здійснювати заміну місячного
податкового періоду на квартальний в одному календарному році.
2.6. Відповідно до підпункту 4.1.4 статті 4 Закону N 2181
( 2181-14 ) для подання декларації встановлюються такі строки. 2.6.1. Якщо податковий (звітний) період дорівнює календарному
місяцю, - декларація подається до державної податкової інспекції
(адміністрації) за місцезнаходженням платника протягом 20
календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного
(податкового) місяця. 2.6.2. Якщо податковий (звітний) період дорівнює календарному
кварталу, - декларація подається до державної податкової інспекції
(адміністрації) за місцезнаходженням платника протягом 40
календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного
(податкового) кварталу. 2.6.3. Якщо останній день строку подання податкової
декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім
днем строку вважається наступний за вихідним або святковим
операційний (банківський) день. ( Підпункт 2.6.3 із змінами,
внесеними згідно з Наказом ДПА N 466 ( z0964-03 ) від 30.09.2003 )
( Розділ 2 доповнено пунктом 2.6 згідно з Наказом ДПА N 170
( z0412-01 ) від 18.04.2001 )
2.7. Керівником податкової інспекції (адміністрації) або його
заступником за письмовим запитом платника граничні строки для
подання податкової декларації можуть бути продовжені за правилами
і на підставах, що встановлені пунктом 15.4 статті 15 Закону
N 2181 ( 2181-14 ) (наказ ДПА України від 19.03.2001 N 113
( z0284-01 ) "Про затвердження Порядку застосування норм пункту
15.4 статті 15 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань
платників податків перед бюджетами та державними цільовими
фондами", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.03.2001
за N 284/5475). Розділ 2 доповнено пунктом 2.7 згідно з Наказом ДПА N 170
( z0412-01 ) від 18.04.2001 )
3. Порядок оформлення декларації
3.1. Декларація до органів податкової служби може бути
подана: на паперових носіях; на магнітних носіях з роздрукованими
копіями файлів; засобами електронної пошти E-mail; поштовими
відправленнями. У разі подання декларації на паперових носіях платником
подається до податкової інспекції (адміністрації) за його
місцезнаходженням оригінал декларації та оригінали відповідних
додатків; подання копій декларацій та додатків до неї не
дозволяється. Податкова декларація з податку на додану вартість та
податкова декларація з податку на додану вартість (скорочена)
подаються на двох двосторонніх аркушах формату А-4, скріплених між
собою; уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на
додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених
помилок та уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку
на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених
помилок (до декларації з податку на додану вартість (скороченої) -
на одному двосторонньому аркуші формату А-4; додатки - на аркушах
формату А-4. Добровільно платник податку може подати до державної
податкової інспекції (адміністрації) за місцем реєстрації
податкову декларацію в електронній формі за умови реєстрації
електронного підпису осіб (які підписують декларацію) у порядку,
визначеному законодавством. Декларація може бути надіслана на адресу податкової інспекції
(адміністрації) за місцем реєстрації платника поштою з
повідомленням про вручення не пізніше ніж за 10 днів (дата
відправлення на поштовому штемпелі) до закінчення граничного
терміну, установленого для подання декларації. До закінчення граничного строку подання (але без урахування
вказаного в попередньому абзаці десятиденного строку) декларація
також може бути надіслана на адресу податкової інспекції
(адміністрації) за місцем реєстрації платника поштою з описом
укладеного та повідомленням про вручення у разі, якщо службова
(посадова) особа вказаного органу не виконує свій обов'язок щодо
прийняття податкової декларації (відмовляється прийняти податкову
декларацію з будь-яких причин або висуває будь-які передумови щодо
її прийняття). При цьому платник зобов'язаний долучити до
декларації складену в довільній формі заяву на ім'я керівника цієї
інспекції (адміністрації) із зазначенням прізвища службової
(посадової) особи, яка відмовилася прийняти таку декларацію,
та/або із зазначенням дати такої відмови. У такому разі декларація
вважається поданою в момент її вручення пошті (дата відправлення
на поштовому штемпелі). У разі втрати або зіпсуття поштового відправлення платник
податку протягом п'яти робочих днів з дня отримання повідомлення
про це зобов'язаний надіслати поштою з повідомленням про вручення
або надати особисто (за його вибором) податковій інспекції
(адміністрації) другий примірник такої податкової декларації. Пункт 3.1 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА
N 170 ( z0412-01 ) від 18.04.2001, в редакції Наказу ДПА N 466
( z0964-03 ) від 30.09.2003 ) 3.2. Декларація подається платником незалежно від того,
виникло у звітному періоді у платника податкове зобов'язання чи
ні, тобто незалежно від стану фінансово-господарської діяльності
платника податку. 3.3. Декларація заповнюється таким чином, щоб забезпечити
збереження записів у ній та вільне читання тексту (цифр) протягом
установленого терміну зберігання звітності. Декларація може бути
заповнена від руки чорнильною чи кульковою ручкою або видрукувана
(заповнення олівцем не допускається), без виправлень і помарок; у
рядках, де відсутні дані для заповнення, має бути проставлений
прочерк. ( Пункт 3.3 в редакції Наказу ДПА N 466 ( z0964-03 ) від
30.09.2003 ) 3.4. Платник податку самостійно обчислює суму податкового
зобов'язання, яку зазначає в декларації. Дані, наведені в
декларації, мають відповідати даним бухгалтерського обліку
платника та даним книг податкового обліку, достовірність даних
підтверджується: підписом платника, якщо платник - фізична особа,
в інших випадках (особа, яка визначена як платник податку на
додану вартість, крім фізичних осіб) - підписами відповідальних
посадових осіб (керівника, головного бухгалтера) та печаткою, а в
разі подання декларації в електронній формі - електронним підписом
осіб (які підписують декларацію), зареєстрованим у порядку,
визначеному законодавством. ( Пункт 3.4 розділу 3 в редакції
Наказу ДПА N 170 ( z0412-01 ) від 18.04.2001, із змінами,
внесеними згідно з Наказом ДПА N 466 ( z0964-03 ) від 30.09.2003 )
4. Порядок подання декларації
4.1. Декларація подається платником у визначений у пункті 2.6
цього Порядку строк до підрозділу державної податкової інспекції
(адміністрації), яким здійснюється приймання звітності, для
реєстрації. До декларації вносяться дані податкового обліку
платника окремо за кожний звітний період, без наростаючого
підсумку. ( Пункт 4.1 із змінами, внесеними згідно з Наказами
Державної податкової адміністрації N 568 ( z0903-00 ) від
02.11.2000, N 170 ( z0412-01 ) від 18.04.2001 ) 4.2. Одночасно з декларацією повинні подаватися всі необхідні
додатки до декларації, подання яких передбачено розділом 5 цього
Порядку.
( Пункт 4.3 виключено на підставі Наказу Державної податкової
адміністрації N 568 ( z0903-00 ) від 02.11.2000 )
4.3. Податкова звітність, отримана контролюючим органом від
платника податків як податкова декларація, що заповнена ним
всупереч правилам, зазначеним у затвердженому порядку її
заповнення, може бути не визнана таким контролюючим органом як
податкова декларація, якщо в ній не зазначено обов'язкових
реквізитів, її не підписано відповідними посадовими особами, не
скріплено печаткою платника податків. У цьому разі, якщо
контролюючий орган звертається до платника податків з письмовою
пропозицією (письмове звернення надсилається поштою з
повідомленням про його вручення) надати нову податкову декларацію
з виправленими показниками (із зазначенням підстав неприйняття
попередньої), то такий платник податків має право: надати таку нову декларацію разом зі сплатою відповідного
штрафу; оскаржити рішення податкового органу в порядку апеляційного
узгодження. Пункт 4.3 в редакції Наказу ДПА N 466 ( z0964-03 ) від
30.09.2003 )
4.4. Якщо платник самостійно виявив помилки, що містяться у
раніше поданій ним податковій декларації, то такий платник
зобов'язаний подати в порядку, установленому для подання
декларацій з податку на додану вартість (без урахування граничного
терміну подання, але з урахуванням строків давності, установлених
статтею 15 Закону N 2181 ( 2181-14 ), уточнюючий розрахунок
податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з
виправленням самостійно виявлених помилок (далі - уточнюючий
розрахунок). Одним уточнюючим розрахунком може бути виправлено
помилки лише однієї раніше поданої декларації. ( Пункт 4.4 в
редакції Наказу ДПА N 466 ( z0964-03 ) від 30.09.2003 ) Платник податку має право не подавати вказаний розрахунок,
якщо такі уточнені показники зазначаються ним у складі декларації
за будь-який наступний податковий період (з урахуванням зазначених
у першому абзаці строків давності та положень пункту 17.2 Закону
N 2181 ( 2181-14 ), протягом якого такі помилки були самостійно
виявлені. Такий спосіб самостійного виправлення платником помилки
може бути застосований у разі виправлення у декларації звітного
періоду помилок лише однієї раніше поданої декларації. ( Пункт 4.4
доповнено абзацом згідно з Наказом ДПА N 466 ( z0964-03 ) від
30.09.2003 ) 4.4.1. У разі виправлення помилок у рядках поданої раніше
декларації, до яких повинні додаватися додатки, до уточнюючого
розрахунку чи декларації, до якої включені уточнені показники,
повинні бути подані відповідні додатки, що містять інформацію щодо
уточнених показників. ( Підпункт 4.4.1 в редакції Наказу ДПА N 466
( z0964-03 ) від 30.09.2003 ) 4.4.2. Не може бути зменшена сума податкових зобов'язань, яка
не була сплачена до бюджету в минулих звітних періодах у зв'язку з
повним або частковим списанням податкового боргу. 4.4.3. Уточнюючий розрахунок подається за формами,
визначеними в додатках 3 та 4 до цього Порядку. ( Підпункт 4.4.3 в
редакції Наказу ДПА N 466 ( z0964-03 ) від 30.09.2003 ) 4.4.4. Якщо в зв'язку з виправленням помилки, допущеної в
попередніх звітних періодах, визначено заниження податкового
зобов'язання (збільшується сума, яка підлягала сплаті до бюджету,
та/або зменшується сума, заявлена до відшкодування і відшкодована
з бюджету) (заповнюється рядок 7.1 та/або рядок 7.4.1 уточнюючого
розрахунку, рядок 8.1.1 уточнюючого розрахунку до податкової
декларації (скороченої), то платник самостійно нараховує та
сплачує штраф у розмірі, установленому законодавством. При цьому в разі самостійного виправлення платником помилок
щодо операцій, які підпадають під дію пунктів 11.12 (абзац
дванадцятий), 11.21, 11.29, 11.35 ст. 11 Закону ( 168/97-ВР ),
згідно з якими сума податку залишається у розпорядженні цього
платника для цільового використання, указаний в абзаці першому
цього підпункту штраф не нараховується. Підпункт 4.4.4 в редакції Наказу ДПА N 466 ( z0964-03 ) від
30.09.2003 ) 4.4.5. Якщо в результаті виправлення помилок, допущених у
попередніх звітних періодах, визначено суму ПДВ, яка зменшує
податкові зобов'язання, тобто у зв'язку із виправленням помилок
зменшується сума, яка підлягала сплаті до бюджету, та/або
збільшується сума, заявлена до відшкодування з бюджету
(заповнюється рядок 7.2 та/або рядок 7.3 уточнюючого розрахунку),
то така сума прирівнюється до суми бюджетного відшкодування тільки
в тому разі, якщо в уточнюючому розрахунку заповнено рядок 6.2 або
рядок 6.2 та рядок 1.2. При цьому розмір суми бюджетного відшкодування визначається в
такому порядку: а) якщо заповнено рядок 1.1 уточнюючого розрахунку (тобто в
декларації того звітного періоду, за який виправляється помилка,
заповнено рядок 20 (рядок 23а в декларації за формою, що була
дійсна до внесення змін, затверджених наказом ДПА України від
02.11.2000 N 568 ( z0903-00 ) та рядок 6.2 уточнюючого розрахунку
(тобто з урахуванням виправлених помилок повинен бути заповнений
рядок 21 декларації (рядок 23б в декларації за формою, що була
дійсна до внесення змін, затверджених наказом ДПА України від
02.11.2000 N 568), то сума бюджетного відшкодування дорівнює
значенню рядка 6.2 в частині, що не перевищує значення рядка 7.3
уточнюючого розрахунку; при цьому сума, указана в рядку 7.2,
уважається сумою зайво внесених платежів; б) якщо заповнено рядок 1.2 уточнюючого розрахунку (тобто в
декларації того звітного періоду, за який виправляється помилка,
заповнено рядок 21 (рядок 23б в декларації за формою, що була
дійсна до внесення змін, затверджених наказом ДПА України від
02.11.2000 N 568 ( z0903-00 ) і рядок 6.2 уточнюючого розрахунку
(тобто з урахуванням виправлених помилок повинен бути заповнений
рядок 21 декларації (рядок 23б в декларації за формою, що була
дійсна до внесення змін, затверджених наказом ДПА України від
02.11.2000 N 568), то сума бюджетного відшкодування дорівнює
значенню рядка 7.3 уточнюючого розрахунку. Підпункт 4.4.5 в редакції Наказу ДПА N 466 ( z0964-03 ) від
30.09.2003 ) 4.4.6. У разі подання платником декларації за скороченою
формою сума ПДВ, визначена у рядках 8.3.1 та 8.3.2 уточнюючого
розрахунку, включається (переноситься) до рядка 22.2 скороченої
декларації звітного періоду, у якому проводиться виправлення
помилки. ( Підпункт 4.4.6 із змінами, внесеними згідно з Наказом
ДПА N 466 ( z0964-03 ) від 30.09.2003 ) Розділ 4 доповнено пунктом 4.4 згідно з Наказом ДПА N 170
( z0412-01 ) від 18.04.2001 )
4.5. Після подачі декларації за звітний період платник
податку має право до закінчення граничного строку подання
декларації за такий самий період подати нову декларацію з
виправленими показниками. ( Розділ 4 доповнено пунктом 4.5 згідно
з Наказом ДПА N 466 ( z0964-03 ) від 30.09.2003 )
4.6. Податкове зобов'язання, самостійно визначене платником
податку, вважається узгодженим з дня подання податкової декларації
до державної податкової інспекції (адміністрації) за місцем
реєстрації і не може бути оскаржене платником в адміністративному
або судовому порядку. Розділ 4 доповнено пунктом згідно з Наказом ДПА N 170
( z0412-01 ) від 18.04.2001 )
5. Порядок заповнення податкової декларації
5.1. Вступна частина У спеціальному полі для відміток про тип декларації
(рядки 011 - 0136) у другій колонці вказується позначка (х) у
рядку спеціального поля, яке відповідає типу декларації. Перша
колонка спеціального поля містить код типу декларації, третя
колонка містить назву типу декларації. Приклад: після подачі декларації за звітний період до закінчення
граничного строку подання декларацій за такий самий період платник
подає нову декларацію з виправленими показниками. У цьому випадку
позначка (х) повинна бути вказана у другій колонці рядка
012 спеціального поля. Підпункт 5.1 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Наказами
Державної податкової адміністрації N 179 ( z0266-98 ) від
10.04.98, N 499 ( z0715-98 ) від 23.10.98, N 568 ( z0903-00 ) від
02.11.2000, N 170 ( z0412-01 ) від 18.04.2001, в редакції Наказу
ДПА N 466 ( z0964-03 ) від 30.09.2003 )
5.2. Суми обороту та податку в декларації проставляються в
гривнях, без копійок, з відповідним округленням за
загальноустановленими правилами. ( Пункт 5.2 доповнено абзацом
першим згідно з Наказом ДПА N 466 ( z0964-03 ) від 30.09.2003 ) У колонці А у всіх необхідних випадках проставляються
обсяги поставки (закупок) без урахування податку на додану
вартість, сума податку вказується в колонці Б. Рядки, які не повинні заповнюватися платником, оскільки
носять інформаційний характер, позначені знаком "Х"; колонки, у
яких сума обороту чи податку не повинна проставлятися, позначені
знаком "0"; у рядках, де платник не має даних для заповнення,
проставляється знак "-".
5.3. Розділ I "Податкові зобов'язання" 5.3.1. В рядках 1 - 5 декларації вказуються загальні обсяги
поставки, за якими у платника в даному звітному періоді виникло
податкове зобов'язання (оподатковувані за ставкою 20%, 0%,
звільнені від оподаткування відповідно до статті 5 Закону
( 168/97-ВР ) та тимчасово звільнені від оподаткування відповідно
до статті 11 Закону чи інших нормативно-правових актів, та обсяги
поставки, що не є об'єктом оподаткування (пункт 3.2 статті 3
Закону). При визначенні обсягу поставки за звітний (податковий) період
платник зобов'язаний враховувати значення терміну "поставка
товарів (робіт, послуг)" відповідно до вимог пункту 1.4 статті 1
Закону. Підпункт 5.3.1 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державної податкової адміністрації N 499 ( z0715-98 ) від
23.10.98 ) 5.3.2. До рядка 1 декларації включаються оподатковувані за
ставкою 20% обсяги поставки, здійснені як на митній території
України, так і за її межами, включаючи також і обсяги послуг,
пов'язаних із перевезенням (переміщенням) пасажирів і вантажів
транзитом через територію України (пункт 6.2.4 статті 6), поставка
послуг з туризму резидентам на митній території України
безпосередньо особою, що здійснює туристичну діяльність, або через
її агентів, що не є резидентами (останній абзац пункту 6.2.2
статті 6), поставка транспортних послуг у вигляді брокерських,
агентських або комісійних операцій з транспортними квитками,
проїзними документами, укладання договорів або рахунків на
транспортування пасажирів або вантажів довіреною особою
перевізника (другий абзац пункту 6.2.4 статті 6) та інші визначені
Законом, оподатковувані за вказаною ставкою обсяги поставки. 5.3.3. У рядку 2 "Операції, що оподатковуються за ставкою 0%"
вказуються обсяги поставки, що оподатковуються за нульовою
ставкою, окремо експортні, окремо інші операції. 5.3.4. Рядок 3 "Операції, що не є об'єктом оподаткування"
заповнюється платником в тому випадку, якщо платник здійснює такі
операції як частину в загальному обсязі поставки та зареєстрований
(або має бути зареєстрований) як платник податку на додану
вартість відповідно до вимог Закону. До декларації платником
додається довідка довільної форми, засвідчена підписом бухгалтера
та печаткою (чи підписом платника, якщо платник - фізична особа)
із зазначенням виду операції та пункту Закону, відповідно до якого
така операція не є об'єктом оподаткування. 5.3.5. Рядок 4 "Операції, які звільнені від оподаткування".
Вказується обсяг операцій, звільнених від оподаткування відповідно
до статті 5 Закону та тимчасово звільнені від оподаткування
відповідно до статті 11 Закону чи інших нормативно-правових актів.
( Абзац перший підпункту 5.3.5 пункту 5 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 499
( z0715-98 ) від 23.10.98 ) До декларації платником додається довідка довільної форми,
засвідчена підписом бухгалтера та печаткою (чи підписом платника,
якщо платник - фізична особа) із зазначенням виду операції та
пункту Закону чи іншого нормативно-правового акта, відповідно до
якого така операція звільнена від оподаткування. ( Підпункт 5.3.5
пункту 5 доповнено абзацом згідно з Наказом Державної податкової
адміністрації N 499 ( z0715-98 ) від 23.10.98 ) 5.3.6. Рядок 5 (довідковий). Вказується загальний обсяг
оподатковуваних та неоподатковуваних операцій; значення рядка
дорівнює сумі рядків 1, 2, 3 та 4; заповнюється тільки колонка А.
5.4. Рядок 6. Вказується обсяг імпортованих товарів, при
ввезенні (пересиланні) яких на митну територію України в оплату
податку на додану вартість було видано податковий вексель, та
вказується термін його погашення. ( Підпункт 5.4 пункту 5 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової
адміністрації N 499 ( z0715-98 ) від 23.10.98 ) Якщо платником у звітному періоді видано більше одного такого
векселя, то до декларації цим платником подається довідка
(перелік) довільної форми, засвідчена підписом бухгалтера та
печаткою (чи підписом платника, якщо платник - фізична особа), у
якій зазначаються суми податку та терміни погашення кожного
векселя. ( Пункт 5.4 доповнено абзацом згідно з Наказом ДПА N 466
( z0964-03 ) від 30.09.2003 )
5.5. Рядок 7. Вказуються обсяги робіт, послуг, отриманих від
нерезидента, та обсяги готової продукції, виготовленої із
давальницької сировини нерезидента, що реалізується на території
України.
5.6. Коригування зобов'язань по ПДВ (рядок 8) При заповненні рядка 8 обов'язковим є подання додатка 2 до
податкової декларації. ( Підпункт 5.6 пункту 5 доповнено абзацом
другим згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 179
( z0266-98 ) від 10.04.98 )
( Абзац третій пункту 5.6 виключено на підставі Наказу ДПА
N 466 ( z0964-03 ) від 30.09.2003 )
До цього рядка може включатися сума податку, яка збільшує або
зменшує суму податкового зобов'язання в результаті самостійного
виправлення платником помилки, що міститься в раніше поданій
податковій декларації. ( Пункт 5.6 розділу 5 доповнено абзацом
згідно з Наказом ДПА N 170 ( z0412-01 ) від 18.04.2001, із
змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 466 ( z0964-03 ) від
30.09.2003 )
5.6.1. ПДВ, який збільшує податкові зобов'язання Збільшення бази оподаткування стосовно операцій, які
оподатковуються за ставкою 20% і які вже були зазначені у
деклараціях попередніх звітних періодів. Приклади: - матеріальні (нематеріальні) активи, які надані як часткова
компенсація продавцю - платнику податків безпосередньо покупцем
або через будь-яку третю особу і які не були включені до
контрактної вартості; - як загальний випадок, контрактна вартість операцій з
поставки товарів (поставка послуг) збільшилась з будь-якої
причини. Вартість тари, яка за контрактом має бути повернена, не була
включена до бази оподаткування, і ця тара не була повернена
протягом терміну позовної давності. Операції, які були задекларовано як такі, що не є об'єктом
оподаткування, чи такі, що звільнені від оподаткування, чи такі,
що оподатковуються за нульовою ставкою, але які не були такими. Приклади: - передача консолідованих активів платника податку іншому
платнику без набуття зобов'язань цього платника є об'єктом
оподаткування, і ПДВ має бути нараховано, якщо таку операцію у
попередніх деклараціях по ПДВ було задекларовано як таку, що не є
об'єктом оподаткування; - поставка інвалідам товарів, які не включені до переліку,
затвердженого Кабінетом Міністрів України. ( Абзац підпункту 5.6.1 виключено на підставі Наказу ДПА
N 466 ( z0964-03 ) від 30.09.2003 ) 5.6.2. ПДВ, який зменшує податкові зобов'язання. Зменшення бази оподаткування стосовно операцій, які
оподатковуються за ставкою 20% і які вже були зазначені у
деклараціях попередніх звітних періодів. Приклади: - продані товари повернуто постачальнику, оскільки вони були
поганої якості, а постачальник вже задекларував податок на
додану вартість у декларації попереднього звітного періоду; - поставлені товари не було оплачено покупцем, і борг було
визнано безнадійним, а податок на додану вартість було
задекларовано; - як загальний випадок, контрактна вартість операцій з
поставки товарів (поставка послуг) зменшилась з будь-якої причини. Постачальник не може отримати належні суми (включаючи податок
на додану вартість) від покупця, але ПДВ було задекларовано у
попередніх звітних періодах. Це положення поширюється на випадки
банкрутства, коли борг не можна погасити під час ліквідації
підприємства.
5.7. Розділ II "Податковий кредит" До розділу II "Податковий кредит" (рядки з 10-го по 15-й
декларації) включаються обсяги придбаних з податком на додану
вартість або без податку на додану вартість на митній території
України або ввезених (пересланих) із-за її меж товарів (робіт,
послуг), основних фондів та нематеріальних активів, які
відносяться чи не відносяться до валових витрат виробництва
(обігу) або підлягають чи не підлягають амортизації, окремо по
цілях використання (для цілей здійснення операцій, які підлягають
оподаткуванню, звільнені від оподаткування, не є об'єктом
оподаткування). Рядок 12.4 може бути заповнений лише за умови сплати до
бюджету податку на додану вартість за отримані від нерезидента
роботи (послуги). Датою сплати податку до бюджету в цьому разі
вважається дата подання до податкової інспекції (адміністрації)
податкової декларації, в якій сума податку на додану вартість за
отримані від нерезидента роботи (послуги) включена до податкових
зобов'язань (рядок 7). ( Підпункт 5.7 пункту 5 доповнено абзацом
згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 499
( z0715-98 ) від 23.10.98, із змінами, внесеними згідно з Наказом
ДПА N 466 ( z0964-03 ) від 30.09.2003 )
5.8. Коригування податкового кредиту (рядок 16) При заповненні рядка 16 обов'язковим є подання додатка 2 до
податкової декларації. ( Підпункт 5.8 пункту 5 доповнено абзацом
другим згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 179
( z0266-98 ) від 10.04.98 ) Коригування, які стосуються поставок товарів (робіт, послуг),
мають місце і в частині податкового кредиту декларації платника
податків - покупця цих товарів, робіт та послуг. До цього рядка може включатися сума податку, яка збільшує або
зменшує суму податкового кредиту в результаті самостійного
виправлення платником помилки, що міститься в раніше поданій
податковій декларації. ( Пункт 5.8 розділу 5 доповнено абзацом
четвертим згідно з Наказом ДПА N 170 ( z0412-01 ) від 18.04.2001,
із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 466 ( z0964-03 ) від
30.09.2003 ) 5.8.1. ПДВ, який збільшує податковий кредит Збільшення бази оподаткування стосовно закупівлі товарів
(робіт, послуг), по яких було надано податковий кредит в
попередніх звітних періодах. Платник-покупець повинен сплатити
додаткову вартість постачальнику, але в той же час матиме право на
збільшення податкового кредиту. Приклад: Товари було закуплено на суму 120000 грн. (100000 грн. +
20000 грн. ПДВ). Покупець включає до податкового кредиту 20000
грн. податку на додану вартість. Збільшення вартості цих товарів з
100000 грн. до 200000 грн. означатиме, що покупець має сплатити
постачальнику додаткову суму у розмірі 120000 грн. (додаткова
вартість 100000 грн. + додатковий ПДВ 20000 грн.). Але покупець
зможе додатково збільшити податковий кредит на 20000 грн. податку
на додану вартість, якщо отримає від постачальника розрахунок
коригувань до податкової накладної на суму 120000 грн. (додаткова
ціна 100000 грн. + додатковий ПДВ 20000 грн.). У цьому випадку
додатковий кредит можна буде вказати у рядку 16 (коригування
недорахованого податкового кредиту (+) за попередні звітні
періоди). Кредит ПДВ не було задекларовано під час закупівлі товарів
(робіт, послуг) чи основні фонди і нематеріальні активи, які є
об'єктами амортизації, використовуються інтенсивніше для
проведення операцій, які підлягають оподаткуванню. ( Абзац п'ятий
підпункту 5.8.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 466
( z0964-03 ) від 30.09.2003 ) Приклад: Можна збільшити податковий кредит на 10%, якщо в попередньому
звітному періоді податковий кредит було застосовано до 50%
операцій (частка операцій, які підлягають оподаткуванню від усіх
операцій), а пізніше було задекларовано, що ця частка становить
60%.
5.8.2. ПДВ, який зменшує податковий кредит Зменшення бази оподаткування стосовно закупівлі товарів
(робіт, послуг), податок на додану вартість по яких було включено
до податкового кредиту попередніх звітних періодів.
Платник-покупець буде мати право на відшкодування різниці в цінах
(без ПДВ), але в той же час повинен обов'язково зменшити
податковий кредит на суму податку, визначену виходячи із різниці
цін. Було задекларовано більшу суму кредиту ПДВ на закупівлю
товарів (робіт, послуг) чи основні фонди і нематеріальні активи
недовикористовуються для проведення операцій, які підлягають
оподаткуванню. ( Абзац третій підпункту 5.8.2 із змінами,
внесеними згідно з Наказом ДПА N 466 ( z0964-03 ) від 30.09.2003 ) Приклад: Потрібно зменшити податковий кредит на 10%, якщо в
попередньому звітному періоді податковий кредит було застосовано
до 50% операцій (частка операцій, які підлягають оподаткуванню від
всіх операцій), а пізніше було задекларовано, що ця частка
становить 40%. У попередніх звітних періодах було задекларовано суму ПДВ,
сплачену за товари, відвантажені в цьому звітному періоді на
експорт за товарообмінним (бартерним) контрактом (договором), та
сплачену за товари (роботи, послуги), що входять до валових витрат
по виконанню такого контракту (договору). ( Підпункт 5.8.2 пункту
5 доповнено абзацом згідно з Наказом Державної податкової
адміністрації N 179 ( z0266-98 ) від 10.04.98 )
5.9. Розділ III "Розрахунки з бюджетом за звітний період
податкової декларації з податку на додану вартість" ( Назва
підпункту 5.9 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державної податкової адміністрації N 499 ( z0715-98 ) від
23.10.98 ) 5.9.1. Якщо в результаті розрахунку отримано значення різниці
рядків 18 і 19 більше 0, то це означатиме, що платник повинен
сплатити до бюджету визначену суму і заповнити рядок 20 декларації
(зі знаком "+"). 5.9.2. Якщо в результаті розрахунку значення різниці рядків
18 і 19 менше 0, то це означатиме, що платник має право на
отримання відшкодування з бюджету і повинен заповнити рядок 21
декларації (зі знаком "-"). ( Підпункт 5.9.2 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 568
( z0903-00 ) від 02.11.2000 )
( Підпункт 5.9.3 виключено на підставі Наказу Державної
податкової адміністрації N 568 ( z0903-00 ) від 02.11.2000 )
( Підпункт 5.9.4 виключено на підставі Наказу Державної
податкової адміністрації N 568 ( z0903-00 ) від 02.11.2000 )
( Підпункт 5.9.5 пункту 5 виключено на підставі Наказу
Державної податкової адміністрації N 179 ( z0266-98 ) від
10.04.98 )
( Підпункт 5.9.6 пункту 5 виключено на підставі Наказу
Державної податкової адміністрації N 179 ( z0266-98 ) від
10.04.98 )
( Підпункт 5.9.7 пункту 5 виключено на підставі Наказу
Державної податкової адміністрації N 179 ( z0266-98 ) від
10.04.98 )
5.10. Платники податку, які здійснюють операції з вивезення
(пересилання) товарів (робіт, послуг) за межі митної території
України і за результатами звітного періоду визначили від'ємне
значення різниці між сумою податкових зобов'язань і сумою
податкового кредиту та мають бажання отримати експортне
відшкодування, разом з податковою декларацією подають Розрахунок
експортного відшкодування (додаток 1 до податкової декларації з
податку на додану вартість). Це правило не розповсюджується на осіб, які згідно з абзацом
другим пункту 1.2 цього Порядку подають (повинні подавати)
податкову декларацію з податку на додану вартість (скорочену); на
платників податку, у яких податковий (звітний) період рівний
кварталу, а також на тих, які не здійснюють розрахунків з податку
на додану вартість з бюджетом на підставі норм чинного
законодавства. Розділ 5 доповнено пунктом 5.10 згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 568 ( z0903-00 ) від 02.11.2000 )
5.11. Платники податку, які здійснюють поставку товарів
(робіт, послуг) за нульовою ставкою на митній території України
(рядок 2.2 податкової декларації) і визначили за результатами
звітного періоду суму податку на додану вартість, належну до
відшкодування (рядок 21 податкової декларації), подають до
податкової декларації Розрахунок частки бюджетного відшкодування
(додаток 3 до податкової декларації з податку на додану вартість). Це правило не розповсюджується на осіб, які згідно з абзацом
другим пункту 1.2 цього Порядку подають (повинні подавати)
податкову декларацію з податку на додану вартість (скорочену), та
на платників податку, які не здійснюють розрахунків по податку на
додану вартість з бюджетом на підставі норм чинного законодавства.
( Пункт 5 доповнено підпунктом згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 499 ( z0715-98 ) від 23.10.98, із
змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової
адміністрації N 568 ( z0903-00 ) від 02.11.2000 )
5.12. До рядка 23 переноситься значення рядка 6 Розрахунку
експортного відшкодування (додаток 1 до податкової декларації з
податку на додану вартість); якщо додаток 1 не подається, рядок 23
не заповнюється; до рядка 24 переноситься значення рядка 6 Розрахунку частки
бюджетного відшкодування (додаток 3 до податкової декларації з
податку на додану вартість); якщо додаток 3 не подається, рядок 24
не заповнюється; значення рядка 25 дорівнює різниці рядків (21 - 23 - 24)
податкової декларації; у разі заповнення рядка 22 (бюджетне відшкодування, отримане
платником за окремим рішенням Уряду) всі розрахунки, в яких
бере участь значення рядка 21, здійснюються з урахуванням
зменшення рядка 21 на значення рядка 22, якщо різниця цих рядків
має позитивне значення. В цьому разі значення рядка 25 дорівнює
різниці рядків (21 - 22 - 23 - 24) податкової декларації. Якщо ж
різниця рядків 21 і 22 має від'ємне значення (значення рядка 22
більше значення рядка 21), то бюджетне відшкодування не
здійснюється. Розділ 5 доповнено пунктом 5.12 згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 568 ( z0903-00 ) від 02.11.2000 ) 5.12.1. У рядках 23.1.1, 23.1.2, 23.2, 23.3, 24.1.1, 24.1.2,
24.2, 24.3, 25.1.1, 25.1.2, 25.2, 25.3 у відсотках указується
розподіл суми, задекларованої до відшкодування в залежності від
термінів та напрямків проведення відшкодування. Якщо платник бажає спрямувати суму бюджетного відшкодування
на погашення кількох видів платежів, які зараховуються до
державного бюджету, то в рядках 23.1.2, 24.1.2, 25.1.2 замість
розділу бюджетної класифікації необхідно вказати "перелік
додається" та додати до декларації довідку довільної форми, у якій
вказати в кожному із вказаних рядків, який відсоток суми
бюджетного відшкодування зараховується в рахунок платежів до
державного бюджету за кожним з розділів бюджетної класифікації.
Довідка має бути підтверджена підписом платника, якщо платник -
фізична особа, чи печаткою та підписами відповідальних посадових
осіб (керівника, головного бухгалтера) - в інших випадках (особа,
яка визначена як платник податку на додану вартість, крім фізичних
осіб). Розділ 5 доповнено пунктом 5.12.1 згідно з Наказом ДПА N 170
( z0412-01 ) від 18.04.2001 )
5.13. Розділ III "Розрахунки з бюджетом за звітний період"
податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої) 5.13.1. Різниця в заповненні цього розділу в порівнянні з
податковою декларацією з податку на додану вартість: 1) відсутня відмітка платника про порядок проведення
відшкодування; 2) введено нові рядки: "22. Сума ПДВ минулого звітного періоду, яка зменшує суму
податку, належну до сплати в цьому звітному періоді"; "24. Сума ПДВ, яка зменшує суму податку, належну до сплати в
наступному звітному періоді, і не відображається в особовому
рахунку платника"; значення рядка 24 переноситься платником до рядка 22
податкової декларації (скороченої) наступного звітного періоду. 5.13.2. Платники податку, які досягли обсягу оподатковуваних
операцій 3600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, за
перший звітний період, в якому були досягнуті зазначені обсяги
оподатковуваних операцій, подають до податкової інспекції
(адміністрації) податкову декларацію за повною формою, а значення
рядка 24 податкової декларації (скороченої) попереднього звітного
періоду включають зі знаком "-" до рядка 8 податкової декларації
за вказаний звітний період. ( Пункт 5 доповнено підпунктом згідно
з Наказом Державної податкової адміністрації N 499 ( z0715-98 )
від 23.10.98, із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної
податкової адміністрації N 568 ( z0903-00 ) від 02.11.2000, N 466
( z0964-03 ) від 30.09.2003 )
6. Порядок заповнення додатків до податкової декларації
6.1. Додаток 1 "Розрахунок експортного відшкодування" 6.1.1. Розрахунок експортного відшкодування подається до
податкової інспекції (адміністрації) разом з декларацією за
відповідний звітний період та разом із такими документами: 1) митною декларацією, що підтверджує факт вивезення
(експортування) товарів за межі митної території України,
оформленою відповідно до митного законодавства, або актом (іншим
документом), який засвідчує передання права власності на роботи
(послуги), призначені для їх споживання за межами митної території
України; 2) для товарів (робіт, послуг), придбаних на митній території
України: копіями платіжних доручень (або інших платіжних
документів, що підтверджують оплату грошовими коштами), завірених
банком, про перерахування платником податку, який здійснює
розрахунок експортного відшкодування, коштів на рахунки платників
податку, у яких були придбані товари (роботи, послуги), з
урахуванням податків, нарахованих на ціну такого придбання; 3) при вивезенні (експортуванні) товарів, попередньо ввезених
(імпортованих) на митну територію України: ввізними митними
деклараціями, що підтверджують факт митного оформлення товарів для
їх вільного використання на митній території України. 6.1.2. Платник податку може за власним бажанням не подавати
розрахунок експортного відшкодування. У цьому разі суми
експортного відшкодування зараховуються в рахунок погашення
податкових зобов'язань цього платника у майбутніх податкових
періодах. 6.1.3. Розрахунок експортного відшкодування не здійснюється
за результатами бартерних (товарообмінних) експортних операцій.
( Підпункт 6.1.3 розділу 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом
ДПА N 466 ( z0964-03 ) від 30.09.2003 ) 6.1.4. До податкової декларації з податку на додану вартість
(скороченої) розрахунок експортного відшкодування не подається. 6.1.5. Розрахунок значень рядків Розрахунку експортного
відшкодування. У рядку 1 Розрахунку вказується загальна сума податку на
додану вартість, задекларована до відшкодування за результатами
звітного місяця (рядок 21 податкової декларації). У разі
заповнення рядка 22 (бюджетне відшкодування, отримане платником за
окремим рішенням Уряду) значення рядка 21 зменшується на значення
рядка 22. Якщо ж різниця рядків 21 і 22 має від'ємне значення
(значення рядка 22 більше значення рядка 21), відшкодування не
надається. У рядку 2 Розрахунку вказується частина суми податкового
кредиту звітного місяця, оплачена грошовими коштами постачальникам
за придбані у звітному періоді товари, починаючи з першого числа
звітного місяця та закінчуючи днем подання розрахунку експортного
відшкодування, включаючи такий день, а при ввезенні (імпортуванні)
таких товарів (робіт, послуг) - суми податку, сплачені у звітному
місяці до бюджету у зв'язку із таким ввезенням (імпортуванням) або
визначені в податковому векселі, виданому протягом звітного
місяця, включаючи і податкові векселі, не погашені до дня подання
Розрахунку експортного відшкодування. До оплаченої частини податкового кредиту, на підставі якої
здійснюється розрахунок експортного відшкодування, не включаються
суми податку, сплачені за товари (роботи, послуги), що придбані
шляхом проведення бартерних (товарообмінних) операцій або
розрахунки за які проведені в будь-якій формі розрахунків, що не
підтверджена платіжними документами, завіреними банком. Значення рядка 2 Розрахунку не може перевищувати значення
рядка 17 податкової декларації звітного періоду. Сума, зазначена в рядку 2 Розрахунку, підтверджується
платіжними документами, указаними в підпункті 6.1.1 цього Порядку. У рядку 3 Розрахунку вказується загальний обсяг
оподатковуваних операцій звітного періоду з урахуванням
оподаткування товарів при ввезенні (пересиланні) товарів на митну
територію України (сума значень рядків 1, 2.1, 2.2, 4, 6 та 7
розділу I, рядків 12.1, 12.3, 13.2.1 та 13.2.2 розділу II колонки
А податкової декларації звітного місяця). У рядку 4 Розрахунку вказується обсяг операцій з вивезення
(пересилання) товарів (робіт, послуг) за межі митної території
України (експорт) за звітний місяць, що оподатковуються за
нульовою ставкою і за результатами яких платник має право на
отримання податкового кредиту (рядок 2.1 податкової декларації за
мінусом підрядка 2.1.1 (колонка А) або рядок 2.1 податкової
декларації (колонка А) за умови втрати чинності останнім абзацом
пункту 11.6 статті 11 Закону України "Про податок на додану
вартість" ( 168/97-ВР ). ( Підпункт 6.1.3 розділу 6 із змінами,
внесеними згідно з Наказом ДПА N 466 ( z0964-03 ) від 30.09.2003 ) До обсягів, які зазначені в цьому рядку, не включаються:
майнові добровільні пожертвування на користь нерезидентів; майнові
внески для ведення спільної діяльності з нерезидентом за межами
України; майнові внески, що повертаються іноземному інвестору;
інші операції з майном, вартість якого не відноситься до складу
валових витрат або не підлягає амортизації; операції з вивезення
(експортування) товарів (робіт, послуг), на які не дозволяється
застосування нульової ставки ПДВ згідно з пунктом 6.3 статті 6
Закону України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР )
(незалежно від форми розрахунку); бартерні (товарообмінні)
експортні операції. У рядку 5 Розрахунку визначається частка обсягу експортних
операцій, за які проведено грошові розрахунки, у загальному обсязі
оподатковуваних операцій звітного місяця (рядок 4 : рядок 3 х
х 100%). У рядку 6 Розрахунку визначається сума експортного
відшкодування (рядок 2 х рядок 5 : 100%). Якщо значення цього рядка обчислено більше, ніж значення
рядка 21 податкової декларації цього звітного місяця, то до цього
рядка переноситься значення рядка 21, а у разі заповнення рядка 22
- позитивна різниця рядків 21 і 22. У рядку 7 Розрахунку вказується різниця між рядками 1 і 6
Розрахунку. 6.1.6. Сума експортного відшкодування (рядок 6 Розрахунку)
переноситься в рядок 23 податкової декларації (колонка Б).
Відмітка про порядок здійснення експортного відшкодування
вказується в рядках 23.1-23.3 податкової декларації (колонка А) у
відсотках.
6.2. Додаток 3 "Розрахунок частки бюджетного відшкодування" У разі подання Розрахунку експортного відшкодування
Розрахунок частки бюджетного відшкодування здійснюється після
заповнення першого. 6.2.1. Для отримання бюджетного відшкодування платником
подається до податкової інспекції (адміністрації) Розрахунок
частки бюджетного відшкодування за формою, визначеною в додатку 3
до податкової декларації. 6.2.2. Розрахунок частки бюджетного відшкодування подається
до податкової інспекції (адміністрації) разом з декларацією за
відповідний звітний період. 6.2.3. До податкової декларації з податку на додану вартість
(скороченої) Розрахунок частки бюджетного відшкодування не
подається. 6.2.4. Розрахунок значень рядків Розрахунку бюджетного
відшкодування. У рядку 1 Розрахунку вказується загальна сума податку на
додану вартість, задекларована до відшкодування за результатами
звітного періоду (рядок 21 податкової декларації або позитивна
різниця рядків 21 і 22 у разі заповнення рядка 22). У рядку 2 Розрахунку вказується загальна сума податку на
додану вартість, задекларована до відшкодування за результатами
звітного періоду, зменшена на суму експортного відшкодування: рядок 2 Розрахунку = рядок 21 декларації - рядок 22
декларації - рядок 23 декларації. У рядку 3 Розрахунку вказується загальний обсяг
оподатковуваних операцій за звітний період (рядок 5.2 податкової
декларації, колонка А). У рядку 4 Розрахунку вказується обсяг поставки товарів
(робіт, послуг) за нульовою ставкою на митній території України
(рядок 2.2 податкової декларації, колонка А). У рядку 5 Розрахунку визначається частка обсягу операцій з
поставки товарів (робіт, послуг) за нульовою ставкою на митній
території України в загальному обсязі оподатковуваних операцій
звітного періоду (рядок 4 : рядок 3 х 100%). У рядку 6 Розрахунку визначається частка суми бюджетного
відшкодування (рядок 2 х рядок 5 : 100%). Якщо значення цього рядка обчислено більше, ніж значення
рядка 2 цього додатка, то в цей рядок переноситься значення рядка
2. У рядку 7 Розрахунку вказується різниця між рядками 1 і 6
Розрахунку. 6.2.5. Сума частки бюджетного відшкодування (рядок 6)
переноситься в рядок 24 податкової декларації (колонка Б).
Відмітка про порядок здійснення бюджетного відшкодування
вказується в рядках 24.1 - 24.3 податкової декларації (колонка А)
у відсотках. Порядок доповнено розділом 6 згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 568 ( z0903-00 ) від 02.11.2000 )
7. Перевірка податкових декларацій в податковому органі
7.1. Податкові декларації приймаються без попередньої
перевірки зазначених у них показників. ( Пункт 7.1 розділу 7 в
редакції Наказу ДПА N 170 ( z0412-01 ) від 18.04.2001, із змінами,
внесеними згідно з Наказом ДПА N 466 ( z0964-03 ) від 30.09.2003 ) 7.2. Зареєстровані в податковій інспекції (адміністрації)
декларації підлягають камеральній перевірці. ( Пункт 7.2 в
редакції Наказу ДПА N 466 ( z0964-03 ) від 30.09.2003 ) 7.3. При перевірці декларації перевіряється правильність
заповнення декларації, проводиться її арифметична та методологічна
перевірка, наявність та правильність заповнення всіх додатків, які
необхідно було подати платнику разом з цією декларацією, а також
перевіряється відповідність суми податкового зобов'язання,
заявленого платником у декларації до сплати в бюджет чи до
відшкодування з бюджету, поданим розрахункам. ( Пункт 7.3 розділу
7 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 170 ( z0412-01 )
від 18.04.2001 ) 7.4. Якщо під час такої перевірки виявлено арифметичні або
методологічні помилки в поданій платником податковій декларації,
які призвели до заниження або завищення податкового зобов'язання,
то податковий орган самостійно визначає суму податкового
зобов'язання, належного до сплати в бюджет чи відшкодування з
бюджету. За результатами перевірки робиться відповідний запис у
розділі IV податкової декларації та складається Акт про результати
камеральної перевірки податкової декларації з податку на додану
вартість за формою, визначеною в додатку 2 до цього Порядку.
( Абзац перший підпункту 6.4 пункту 6 в редакції Наказів Державної
податкової адміністрації N 179 ( z0266-98 ) від 10.04.98, N 170
( z0412-01 ) від 18.04.2001, із змінами, внесеними згідно з
Наказом ДПА N 466 ( z0964-03 ) від 30.09.2003 ) Якщо платником у поданій декларації допущені арифметичні або
методологічні помилки, що призвели до заниження суми податку,
належної до сплати, то податковий орган самостійно здійснює
перерахунок такої суми податку, нараховує штрафні санкції у
встановленому порядку і повідомляє платника про суму донарахувань
та штрафів, належних до сплати. ( Підпункт 6.4 пункту 6 доповнено
абзацом другим згідно з Наказом Державної податкової адміністрації
N 179 ( z0266-98 ) від 10.04.98, із змінами, внесеними згідно з
Наказом Державної податкової адміністрації N 499 ( z0715-98 ) від
23.10.98, в редакції Наказу ДПА N 170 ( z0412-01 ) від
18.04.2001 ) Коли за наслідками перевірки виявляється факт завищення суми
бюджетного відшкодування, заявленого в податковій декларації, сума
такого завищення вважається сумою податкового зобов'язання,
прихованого від оподаткування. Якщо внаслідок такого завищення
отримано бюджетне відшкодування, то платник податку визнається
таким, що ухиляється від оподаткування, й до нього застосовуються
санкції відповідно до законодавства. ( Підпункт 6.4 пункту 6
доповнено абзацом згідно з Наказом Державної податкової
адміністрації N 499 ( z0715-98 ) від 23.10.98 ) На суму податку на додану вартість, донараховану за
результатами камеральної перевірки (збільшення суми, що за
результатами звітного періоду підлягає сплаті платником податку до
бюджету, та/або зменшення суми, що за результатами звітного
періоду підлягає відшкодуванню платнику податку з бюджету),
виписується податкове повідомлення (податкове повідомлення -
рішення). ( Підпункт 6.4 пункту 6 доповнено абзацом згідно з
Наказом Державної податкової адміністрації N 499 ( z0715-98 ) від
23.10.98, із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 170
( z0412-01 ) від 18.04.2001, в редакції Наказу ДПА N 466
( z0964-03 ) від 30.09.2003 ) ( Абзац п'ятий виключено на підставі Наказу ДПА N 466
( z0964-03 ) від 30.09.2003 ) ( Абзац шостий виключено на підставі Наказу ДПА N 466
( z0964-03 ) від 30.09.2003 )
7.5. Донарахована сума податку та штрафних санкцій,
нарахована за результатами перевірки, підлягає внесенню до бюджету
в строки, установлені чинним законодавством. ( Пункт 7.5 розділу 7
в редакції Наказу ДПА N 170 ( z0412-01 ) від 18.04.2001 ) 7.6. У випадках апеляційного узгодження суми податкового
зобов'язання платник податків зобов'язаний самостійно погасити
узгоджену суму, а також пеню та штрафні санкції за їх наявності
протягом десяти календарних днів, наступних за днем такого
узгодження. Розділ 7 доповнено пунктом 7.6 згідно з Наказом ДПА N 170
( z0412-01 ) від 18.04.2001 )
8. Застосування штрафних санкцій 8.1. Платник ПДВ, що не подає податкову декларацію у строки,
визначені цим Порядком, або допускає затримку строків її подання,
несе відповідальність у порядку, передбаченому статтею 17 Закону
N 2181 ( 2181-14 ) (наказ ДПА України від 17.03.2001 N 110
( z0268-01 ) "Про затвердження Інструкції про порядок застосування
та стягнення сум штрафних (фінансових) санкцій органами державної
податкової служби", зареєстрований у Міністерстві юстиції України
23.03.2001 за N 268/5459). 8.2. Якщо за результатами камеральної перевірки податкової
звітності платника виявлено арифметичні або методологічні помилки
у визначенні суми податку, які призвели до заниження або завищення
податкового зобов'язання, унаслідок чого податковим органом
самостійно визначено суму податку, належного до сплати в бюджет чи
зменшено суму податку, належну до відшкодування з бюджету, то до
такого платника застосовується штраф у розмірі і в порядку,
передбачених статтею 17 Закону N 2181 ( 2181-14 ) (наказ ДПА
України від 17.03.2001 N 110 ( z0268-01 ) "Про затвердження
Інструкції про порядок застосування та стягнення сум штрафних
(фінансових) санкцій органами державної податкової служби").
( Пункт 8.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 466
( z0964-03 ) від 30.09.2003 ) 8.3. У разі подання платником податку після подачі
декларації за звітний період нової декларації з виправленими
показниками (до закінчення граничного строку подання декларації за
такий самий період) штрафи, визначені пунктом 17.2 статті 17
Закону N 2181 ( 2181-14 ), не застосовуються. ( Розділ 8 доповнено
пунктом 8.3 згідно з Наказом ДПА N 466 ( z0964-03 ) від
30.09.2003 ) Порядок доповнено розділом 8 згідно з Наказом ДПА N 170
( z0412-01 ) від 18.04.2001 )
9. Зміна форм податкової звітності 9.1. Форми податкової декларації з податку на додану
вартість, зареєстровані в установленому порядку в Міністерстві
юстиції України, відповідають нормам та змісту податку на додану
вартість. 9.2. Унесення змін до форм податкової звітності з податку на
додану вартість здійснюється у разі законодавчої зміни правил
оподаткування, які запроваджують інший, ніж той, що діяв до їх
прийняття, порядок відображення у звітності сум податкових
зобов'язань і податкового кредиту та обчислення сум податкових
зобов'язань платника перед бюджетом чи порядку обчислення і
надання бюджетного відшкодування. 9.3. Якщо після зміни правил оподаткування, обумовленої
пунктом 9.2 цього Порядку, центральним податковим органом не
внесені зміни до форми податкової звітності і якщо платник вважає,
що незмінена форма податкової звітності збільшує або зменшує його
податкові зобов'язання всупереч унесеним змінам до правил
оподаткування, то він має право подати податкову декларацію з
податку на додану вартість за іншою формою разом із поясненням
мотивів її складення. Порядок доповнено розділом 9 згідно з Наказом ДПА N 170
( z0412-01 ) від 18.04.2001 )

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ДПА України

30.05.1997 N 166

(у редакції наказу

ДПА України

від 30.09.2003 N 466

( z0964-03 )
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

9 липня 1997 р.

за N 250/2054
------------------ |Відмітка про | |одержання | |(штамп ДПІ, | |дата, вхідний N)| ------------------
------------------------------------------------------------------ 01 |ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ |011 | |Звітна | |З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ |-----+---+------------------| |ВАРТІСТЬ |012 | |Звітна нова | ------+---------------------------------------------------------| 013 | Відмітка про застосування платником спеціальних режимів | | оподаткування: | ------+---------------------------------------------------------| 0131 | |переробного підприємства (пункт 11.21 Закону) | ------+--+------------------------------------------------------| 0132 | |сільськогосподарського підприємства | | |(пункт 11.21 Закону) | ------+--+------------------------------------------------------| 0133 | |сільськогосподарського товаровиробника | | |(пункт 11.29 Закону) | ------+--+------------------------------------------------------| 0134 | |технологічного парку (пункт 11.12 Закону) | ------+--+------------------------------------------------------| 0135 | |заготівельного підприємства (пункт 11.35 Закону) | ------+--+------------------------------------------------------| 0136 | | | ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- 02 |Звітний (податковий) | | | | | | | | | | | | |період | ------------- ---------- ------- | | | (рік) (квартал) (місяць)| ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- 03* |Звітний (податковий) | | | | | | | | | | | | |період, за який | ------------- ---------- ------- | |виправляються помилки| (рік) (квартал) (місяць)| -----------------------------------------------------------------
* - якщо помилки цього податкового періоду вже виправлялися
раніше, про це повідомляється у довідці до цієї декларації
------------------------------------------------------------------ 04 |Платник| | ----------------------------------------------------------------- (назва - для юридичної особи; прізвище, ім'я,

по батькові - для фізичної особи; для спільної

діяльності - назва, дата та номер договору)
------------------------------------------------- 041 |- юридична особа| | | | | | | | | Ідентифікацій- | | | | | | | | | | ний код | | | | | | | | | | платника | | | | | | | | | | згідно з ЄДРПОУ | | | | | | | | | | ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ 042 |- фізична | | | | | | | | | | | Ідентифікацій- |особа | | | | | | | | | | | ний номер | | | | | | | | | | | | платника | | | | | | | | | | | | згідно з ДРФО | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ 043 |- спільна | | | | | | | | | | Реєстраційний |діяльність | | | | | | | | | | (обліковий) | | | | | | | | | | | номер платника | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------
Договір про спільну діяльність від _____________________ N __________
--------------------------------------------------------- -------- 05 |Індивідуаль-| | | | | | | | | | | | | | | |ний податко-| | | | | | | | | | | | | | | |вий номер | | | | | | | | | | | | | | | |платника ПДВ| | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------- -------- (номер

свідоц-

тва про

реєстра-

цію

платника

ПДВ)
------------------------------------------------------------------ 06 |Місцезнаходження платника податку|Поштовий| | | | | | | |індекс | | | | | | |_________________________________|--------+--------------| |_________________________________|Телефон | | |_________________________________|--------+--------------| |_________________________________|Факс | | | |--------+--------------| | |E-mail | | ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- Декларація подається до державної податкової інспекції | (адміністрації) в | ----------------------------------------------------------------- (район, місто)
-------- ----- - ознака бюджетного ------------------------------ 07 | | | відшкодування |відмітка (Х) робиться | ------- ----- |платником при заповненні | |рядка 21 цієї декларації | ------------------------------
-------- ----- - ознака експортного ------------------------------ 08 | | | відшкодування |відмітка (Х) робиться | ------- ----- |платником при заповненні | |рядка 23 цієї декларації | ------------------------------
грн. ----------------------------------------------------------------- Код | |Колонка |Колонка | рядка | I. ПОДАТКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | А | Б | | |--------+--------| | | Обсяги | Сума | | |поставки| ПДВ | | | без | | | | урахув.| | | | ПДВ | | ------+---------------------------------------+--------+--------| 1 |Операції, що оподатковуються за ставкою| | | |20%, крім операцій із ввезення | | | |імпортних товарів, податок на додану | | | |вартість за які сплачується митним | | | |органам при розмитненні | | | ------+---------------------------------------+--------+--------| 1.1 |з рядка 1 - передача товарів (робіт, | | | |послуг) у межах балансу платника для | | | |невиробничого використання, витрати на | | | |яке не відносяться до валових витрат | | | |виробництва (обігу) і не підлягають | | | |амортизації (п. 4.2 ст. 4 Закону) | | | ------+---------------------------------------+--------+--------| 1.2 |з рядка 1 - ліквідація основних фондів | | | |за рішенням платника | | | |(п.4.9 ст. 4 Закону) | | | ------+---------------------------------------+--------+--------| 2 |Операції, що оподатковуються | х | х | |за ставкою 0% | | | ------+---------------------------------------+--------+--------| 2.1 |експортні операції | | 0 | ------+---------------------------------------+--------+--------| 2.1.1 |з рядка 2.1 - товарообмінні (бартерні) | | 0 | |операції | | | ------+---------------------------------------+--------+--------| 2.1.2 |з рядка 2.1 - експорт робіт (послуг) | | 0 | ------+---------------------------------------+--------+--------| 2.2 |інші операції, що оподатковуються за | | 0 | |нульовою ставкою | | | ------+---------------------------------------+--------+--------| 3 |Операції, що не є об'єктом | | х | |оподаткування (п. 3.2 ст. 3 Закону) | | | ------+---------------------------------------+--------+--------| 4 |Операції, які звільнені від | | х | |оподаткування (статті 5, 11 Закону, | | | |інші нормативно-правові акти) | | | ------+---------------------------------------+--------+--------| 5 |Загальний обсяг поставки (сума значень | | х | |з 1-го до 4-го рядка колонки А) | | | ------+---------------------------------------+--------+--------| 5.1 |з рядка 5 - товарообмінні (бартерні | | | |операції) | | | ------+---------------------------------------+--------+--------| 5.2 |з рядка 5 - загальний обсяг | | х | |оподатковуваних операцій звітного | | | |періоду (р. 1 + р. 2.1 + р. 2.2 + р. 4)| | | |колонки А | | | ------+---------------------------------------+--------+--------| 6 |Ввезення (пересилання) на митну | | | |територію України протягом звітного | | | |періоду товарів, сплату ПДВ за які було| | | |відстрочено шляхом оформлення | | | |податкового векселя | | | |(п.11.5 ст. 11 Закону) | | | |---------------------------------------+-----------------| |Термін погашення податкового векселя | | |(указати дату, додати перелік) | | ------+---------------------------------------+-----------------| 7 |Роботи (послуги), отримані від | | | |нерезидента для їх використання або | | | |споживання на митній території України,| | | |та готова продукція, виготовлена з | | | |давальницької сировини нерезидента, що | | | |реалізується на території України | | | ------+---------------------------------------+--------+--------| 8 |Коригування на основі попередніх | х | + чи - | |звітних періодів (+ чи -) | | | |(у разі заповнення цієї графи | | | |обов'язковим є подання додатка 2 | | | |до декларації) | | | ------+---------------------------------------+--------+--------| 8.1 |самостійне виправлення помилки, що | х | | |міститься в раніше поданій податковій | | | |декларації | | | ------+---------------------------------------+--------+--------| 8.2 |нецільове використання товарів, | | | |ввезених у пільговому режимі | | | ------+---------------------------------------+--------+--------| 8.3 |інші випадки (п.4.5 ст.4 Закону та | х | | |інше) | | | ------+---------------------------------------+--------+--------| 9 |Усього податкових зобов'язань | х | | |(сума значень рядків (1 + 6 + 7 + 8 | | | |(- чи +) колонки Б) | | | ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- N з/п | |Колонка |Колонка | | II. ПОДАТКОВИЙ КРЕДИТ | А | Б | | |--------+--------| | | Обсяги |Дозволе-| | |придбан-| ний | | | ня без |податко-| | | ураху- | вий | | | вання | кредит | | | ПДВ | | ------+---------------------------------------+--------+--------| 10 |Придбані з податком на додану | х | х | |вартість на митній території України | | | |товари (роботи, послуги), вартість | | | |яких включається до складу валових | | | |витрат виробництва (обігу), та | | | |основні фонди й нематеріальні активи, | | | |які підлягають амортизації | | | ------+---------------------------------------+--------+--------| 10.1 |для здійснення операцій, які | | | |підлягають оподаткуванню | | | ------+---------------------------------------+--------+--------| 10.2 |для здійснення операцій, які не | | х | |підлягають оподаткуванню (п.3.2 ст.3 | | | |Закону) або/та звільнені від | | | |оподаткування (статті 5, 11 Закону, | | | |інші нормативно-правові акти) | | | ------+---------------------------------------+--------+--------| 11 |Придбані без податку на додану | х | х | |вартість на митній території України | | | |товари (роботи, послуги), вартість | | | |яких включається до складу валових | | | |витрат виробництва (обігу), та | | | |основні фонди й нематеріальні активи, | | | |які підлягають амортизації | | | ------+---------------------------------------+--------+--------| 11.1 |для здійснення операцій, які | | х | |підлягають оподаткуванню | | | ------+---------------------------------------+--------+--------| 11.2 |для здійснення операцій, які не | | х | |підлягають оподаткуванню (п.3.2 ст. 3 | | | |Закону) або/та звільнені від | | | |оподаткування (статті 5, 11 Закону, | | | |інші нормативно-правові акти) | | | ------+---------------------------------------+--------+--------| 12 |Імпортовані товари (роботи, послуги), | х | х | |вартість яких включається до складу | | | |валових витрат виробництва (обігу), | | | |та основні фонди й нематеріальні | | | |активи, які підлягають амортизації | | | |(для здійснення операцій, які | | | |оподатковуються за ставкою 20% | | | |та нульовою ставкою) | | | ------+---------------------------------------+--------+--------| 12.1 |ПДВ, сплачений митним органам | | | ------+---------------------------------------+--------+--------| 12.2 |погашені податкові векселі, що дають | | | |право на збільшення податкового | | | |кредиту в поточному звітному періоді | | | ------+---------------------------------------+--------+--------| 12.3 |звільнені від ПДВ (статті 5, 11 | | х | |Закону, інші нормативно-правові акти) | | | ------+---------------------------------------+--------+--------| 12.4 |роботи (послуги), отримані від | | | |нерезидента | | | ------+---------------------------------------+--------+--------| 12.5 |товари, що ввезені в пільговому режимі | | | |та використані не за цільовим | | | |призначенням | | | ------+---------------------------------------+--------+--------| 13 |Імпортовані товари (роботи, послуги), | х | х | |вартість яких включається до складу | | | |валових витрат виробництва (обігу), | | | |та основні фонди й нематеріальні | | | |активи, які підлягають амортизації | | | |(для здійснення операцій, які не є | | | |об'єктом оподаткування та які | | | |звільнені від оподаткування) | | | ------+---------------------------------------+--------+--------| 13.1 |з рядка 13 - для здійснення операцій, | х | х | |які не підлягають оподаткуванню | | | |(п.3.2 ст. 3 Закону) | | | ------+---------------------------------------+--------+--------| 13.1.1|ПДВ, сплачений митним органам | | х | ------+---------------------------------------+--------+--------| 13.1.2|звільнені від ПДВ (статті 5, 11 | | х | |Закону, інші нормативно-правові акти) | | | ------+---------------------------------------+--------+--------| 13.1.3|роботи (послуги), отримані від | | х | |нерезидента | | | ------+---------------------------------------+--------+--------| 13.2 |з рядка 13 - для здійснення операцій, | х | х | |які звільнені від оподаткування | | | |(статті 5, 11 Закону, інші | | | |нормативно-правові акти) | | | ------+---------------------------------------+--------+--------| 13.2.1|ПДВ, сплачений митним органам | | х | ------+---------------------------------------+--------+--------| 13.2.2|звільнені від ПДВ (статті 5, 11 | | х | |Закону, інші нормативно-правові акти) | | | ------+---------------------------------------+--------+--------| 13.2.3|роботи (послуги), отримані від | | х | |нерезидента | | | ------+---------------------------------------+--------+--------| 14 |Придбані з податком на додану | х | х | |вартість вітчизняні та імпортні | | | |товари (роботи, послуги), вартість | | | |яких не включається до складу валових | | | |витрат виробництва (обігу), та | | | |основні фонди й нематеріальні активи, | | | |які не підлягають амортизації | | | ------+---------------------------------------+--------+--------| 14.1 |на митній території України | | х | ------+---------------------------------------+--------+--------| 14.2 |ввезені (переслані) з-за меж митної | | х | |території України | | | ------+---------------------------------------+--------+--------| 14.3 |роботи (послуги), отримані від | | х | |нерезидента | | | ------+---------------------------------------+--------+--------| 15 |Придбані без податку на додану | х | х | |вартість вітчизняні та імпортні | | | |товари (роботи, послуги), вартість | | | |яких не включається до складу валових | | | |витрат виробництва (обігу), та | | | |основні фонди й нематеріальні активи, | | | |які не підлягають амортизації | | | ------+---------------------------------------+--------+--------| 15.1 |на митній території України | | х | ------+---------------------------------------+--------+--------| 15.2 |ввезені (переслані) з-за меж митної | | х | |території України | | | ------+---------------------------------------+--------+--------| 15.3 |роботи (послуги), отримані від | | х | |нерезидента | | | ------+---------------------------------------+--------+--------| 16 |Коригування податкового кредиту за | х | - чи + | |попередні звітні періоди | | | |(у разі заповнення цієї графи | | | |є обов'язковим подання додатка 2 | | | |до декларації) | | | ------+---------------------------------------+--------+--------| 16.1 |самостійне виправлення платником | х | | |помилки, що міститься в раніше | | | |поданій податковій декларації | | | ------+---------------------------------------+--------+--------| 16.2 |інші випадки (п.4.5 ст. 4 Закону та | х | | |інші) | | | ------+---------------------------------------+--------+--------| 17 |Усього податкового кредиту | х | | |(Сума значень рядків (10.1 + 12.1 + | | | |+ 12.2 + 12.4 + 16 (- чи +) колонки Б) | | | ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- | III. РОЗРАХУНКИ З БЮДЖЕТОМ |Колонка |Колонка | | ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД | А | Б | ------+---------------------------------------+--------+--------| 18 |Чиста сума зобов'язань з ПДВ за | х | х | |поточний звітний період | | | |(рядок 9 - рядок 17) | | | ------+---------------------------------------+--------+--------| 18.1 |позитивне значення (+) | 0 | | ------+---------------------------------------+--------+--------| 18.2 |від'ємне значення (-) | 0 | | ------+---------------------------------------+--------+--------| 19 |Коригування платежів з урахуванням | х | х | |положень про вексельну форму оплати | | | |податку на додану вартість при | | | |ввезенні (пересиланні) товарів на | | | |митну територію України | | | |(п.11.5 ст. 11 Закону) | | | ------+---------------------------------------+--------+--------| 19.1 |до зменшення (-): | 0 | - | |суми податку на додану вартість, | | | |які не підлягають включенню | | | |до складу податкових зобов'язань | | | |у поточному звітному періоді | | | |(податкові векселі, видані за поточний | | | |звітний період (рядок 6 декларації) | | | ------+---------------------------------------+--------+--------| 19.2 |до збільшення (+): | 0 | + | |суми податку на додану вартість, | | | |які підлягають включенню | | | |до складу податкових зобов'язань | | | |у поточному звітному періоді | | | |(податкові векселі, термін погашення | | | |яких припадає на поточний звітний | | | |період) | | | ------+---------------------------------------+--------+--------| 20 |Сума ПДВ, яка підлягає сплаті до | 0 | | |бюджету за підсумками поточного | | | |звітного періоду (позитивне значення | | | |суми рядків 18 і 19) | | | ------+---------------------------------------+--------+--------| 21 |Сума ПДВ, яка підлягає відшкодуванню | 0 | | |з бюджету за підсумками поточного | | | |звітного періоду (від'ємне значення | | | |суми рядків 18 і 19) | | | ------+------------------------------------------------+--------| 22* |Відповідно до окремого рішення Уряду від | | |_________ N ___ отримано в звітному періоді | | |через галузеве міністерство чи інший | | |центральний орган виконавчої влади | | |фінансування в рахунок централізованого | | |повернення з Державного бюджету України | | |відшкодувань податку на додану вартість | | ----------------------------------------------------------------| * У разі заповнення рядка 22 відшкодуванню підлягає | позитивна різниця рядків 21 і 22 | ----------------------------------------------------------------| |Відмітка платника про порядок | % | Сума | |здійснення відшкодування відповідно | | | |до термінів проведення відшкодування | | | ------+---------------------------------------+--------+--------| 23 |Сума бюджетного відшкодування, яка | 100% | | |може бути відшкодована платнику | | | |протягом 30 календарних днів від дати | | | |подання цієї декларації | | | |(рядок 6 Розрахунку експортного | | | |відшкодування (додаток 1) | | | ------+---------------------------------------+--------+--------| 23.1 |зарахування в рахунок платежів, повне | х | х | |або часткове | | | ------+---------------------------------------+--------+--------| 23.1.1|з податку на додану вартість | | х | ------+---------------------------------------+--------+--------| 23.1.2|інших платежів (розділ бюджетної | | х | |класифікації ___________________) | | | ------+---------------------------------------+--------+--------| 23.2 |перерахування на рахунок в установі | | х | |банку | | | ------+---------------------------------------+--------+--------| 23.3 |видача казначейського чека | | х | ------+---------------------------------------+--------+--------| 24 |Сума бюджетного відшкодування, яка | 100% | | |може бути відшкодована платнику | | | |протягом місяця, що настає після | | | |подання цієї декларації | | | |(рядок 6 Розрахунку бюджетного | | | |відшкодування (додаток 3) | | | ------+---------------------------------------+--------+--------| 24.1 |зарахування в рахунок платежів, повне | х | х | |або часткове | | | ------+---------------------------------------+--------+--------| 24.1.1|з податку на додану вартість | | х | ------+---------------------------------------+--------+--------| 24.1.2|інших платежів (розділ бюджетної | | х | |класифікації ___________________) | | | ------+---------------------------------------+--------+--------| 24.2 |перерахування на рахунок в установі | | х | |банку | | | ------+---------------------------------------+--------+--------| 24.3 |видача казначейського чека | | х | ------+---------------------------------------+--------+--------| 25 |Залишок суми ПДВ, що підлягає | 100% | | |відшкодуванню після погашення | | | |податкових зобов'язань платника | | | |протягом трьох наступних звітних | | | |періодів (різниця рядків | | | |21 - 22 - 23 - 24 колонки Б) | | | ------+---------------------------------------+--------+--------| 25.1 |зарахування в рахунок платежів, повне | х | х | |або часткове: | | | ------+---------------------------------------+--------+--------| 25.1.1|з податку на додану вартість | | х | ------+---------------------------------------+--------+--------| 25.1.2|інших платежів (розділ бюджетної | | х | |класифікації ___________________) | | | ------+---------------------------------------+--------+--------| 25.2 |перерахування на рахунок в установі | | х | |банку | | | ------+---------------------------------------+--------+--------| 25.3 |видача казначейського чека | | х | ------+---------------------------------------+--------+--------| 26 |Сума штрафів та пені, самостійно | х | | |нарахованих платником | | | |(рядок 26.1 + рядок 26.2) | | | ------+---------------------------------------+--------+--------| 26.1 |сума штрафу, нарахована платником | х | | |самостійно у зв'язку з виправленням | | | |помилки | | | ------+---------------------------------------+--------+--------| 26.1.1|загальна сума помилки | х | х | |(рядок 8.1 - рядок 16.1): | | | ------+---------------------------------------+--------+--------| 26.1.2|позитивне значення (+) | х | | ------+---------------------------------------+--------+--------| 26.1.3|від'ємне значення (-) | х | | ------+---------------------------------------+--------+--------| 26.2 |пеня за операції, указані в рядку 8.2 | х | | |(розрахунок додається) | | | -----------------------------------------------------------------
До декларації додаються: Додатки до рядків цієї декларації (зазначити номери рядків
декларації): ----------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------
Додатки, що містять інформацію щодо уточнених показників
поданої раніше декларації, у якій платником самостійно виявлено
помилки (зазначити номери рядків декларації): ----------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------
--------------------------------------------- Дата подання | | |. | | |. | | | | | Наведена інформація декларації | | | | | | | | | | | є достовірною. --------------------------------------------
Керівник ________ _______________________

(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний ------- бухгалтер ________ _______________________ | М.П.| (підпис) (ініціали та прізвище) -------
Платник ПДВ ________ _______________________
(для фізичної (підпис) (ініціали та прізвище)
особи - платника
податку)

IV. Ця частина податкової декларації заповнюється службовими
особами ДПІ (ДПА)
------------------------------------------------------------------ |Відмітка про внесення даних до |"___" _______ 200_ р.| |електронної бази податкової звітності | | ----------------------------------------------------------------| _____________________________________________________ | службова особа ДПІ (ДПА) (підпис, прізвище) | ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- За результатами камеральної перевірки цієї декларації: | ----------------------------------------------------------------| |порушень (помилок)| | |складено акт від "___" ____ 200_ р.| |не виявлено | | |N ____ | ----------------------------------------------------------------| (потрібне позначити) | __________________________________ | "___" __________ 200_ р. службова особа ДПІ (ДПА) | (підпис, прізвище) | -----------------------------------------------------------------
( Форма із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 170
( z0412-01 ) від 18.04.2001; в редакції Наказу ДПА N 466
( z0964-03 ) від 30.09.2003; із змінами, внесеними згідно з
Наказом ДПА N 90 ( z0367-05 ) від 28.02.2005 )

Додаток 1

до податкової декларації з

податку на додану вартість
Відмітка про одержання:
(вхідний N, дата, штамп ДПІ(А)
Розрахунок експортного відшкодування
Подається на підставі вимог статті 8 Закону України "Про
податок на додану вартість" платником, який здійснює поставку
товарів (робіт, послуг) за нульовою ставкою податку на додану
вартість на експорт та за результатами звітного місяця визначив
суму податку на додану вартість, належну до відшкодування з
бюджету (одночасно заповнено рядки 2.1 та 21 податкової
декларації). Розрахунок не подається платниками, що перебувають на
квартальних строках подання звітності або не здійснюють
розрахунків з бюджетом на підставі норм чинного законодавства.
---- 01| Звітний (податковий) період _________________________________ --- (місяць) --- 02| Платник _____________________________________________________ --- (назва - для юридичної особи; _____________________________________________________

прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи) --- 03| Індивідуальний ------------------------- ------------------ --- податковий номер ------------------------- ------------------ (номер свідоцтва

про реєстрацію

платника ПДВ) --- 04| Адреса, телефон платника ____________________________________ --- грн. ----------------------------------------------------------------- N | Розрахунок експортного відшкодування |Колонка А|Колонка Б /п| |---------+--------- | |Обсяги |Сума ПДВ | |поставки | | |без ура- | | |хування | | |суми ПДВ | --+------------------------------------------+---------+--------- 1 | 2 | 3 | 4 --+------------------------------------------+---------+--------- 1 |Загальна сума ПДВ, задекларована до від- | | |шкодування за результатами звітного місяця| | |(рядок 21 податкової декларації) | х | --+------------------------------------------+---------+--------- 2 |Частина суми податкового кредиту звітного | | |місяця, оплачена коштами постачальникам з | | |1-го числа звітного періоду по день | | |подання цього розрахунку включно | х | --+------------------------------------------+---------+--------- 3 |Загальний обсяг оподатковуваних операцій | | |за звітний місяць з урахуванням оподатку- | | |вання при ввезенні (пересиланні) товарів | | х |на митну територію України (сума значень | | |рядків (1+2.1+2.2+4+6+7+12.1+12.3+13.2.1+ | | |+13.2.2) колонки А податкової декларації) | | --+------------------------------------------+---------+--------- 4 |Загальний обсяг поставки товарів (робіт, | | |послуг) за нульвою ставкою на експорт у | | 0 |звітному місяці | | |(різниця рядків (2.1 - 2.1.1) колонки А | | |податкової декларації) | | --+------------------------------------------+---------+--------- 5 |Частка обсягу поставки товарів (робіт, | | |послуг) за нульовою ставкою на експорт за | | |виключенням бартерних операцій у загально-| | |му обсязі оподатковуваних операцій звітно-| | х |го періоду, включаючи їх оподаткування при| | |імпорті (рядок 4 : рядок 3 х 100%) | | --+------------------------------------------+---------+--------- 6 |Сума експортного відшкодування, яка може | | |бути відшкодована платнику через 30 | | |календарних днів з дати подання цього | х | |розрахунку (рядок 2 х рядок 5 : 100%) | | --+------------------------------------------+---------+--------- 7 |Сума ПДВ, що відшкодовується з бюджету | | |протягом місяця після подання декларації | | |та шляхом зменшення податкових зобов'язань| х | |платника протягом трьох наступних звітних | | |періодів (рядок 1 - рядок 6) | | --+-------------------------------------------------------------- |Сума експортного відшкодування (рядок 6) переноситься в рядок |23 податкової декларації (колонка Б); відмітка про порядок |здійснення експортного відшкодування вказується в рядках |23.1-23.3 податкової декларації (колонка А) у відсотках ----------------------------------------------------------------- ------------------------ Дата подання розрахунку| Наведена інформація є вірною. ------------------------
Керівник ____________________________________________

(підпис) (прізвище) ------ ухгалтер ____________________________________________ |М.П.| (підпис) (прізвище) ------ латник ПДВ ____________________________________________
(для фізичної (підпис) (прізвище)
особи платника
податку)
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами ДПА N 63
( z0209-04 ) від 02.02.2004, N 90 ( z0367-05 ) від 28.02.2005 )

Додаток 2

до податкової декларації з

податку на додану вартість
Відмітка про одержання:
(вхідний N, дата, штамп ДПІ(А)
Розрахунок коригування сум ПДВ

(до податкової декларації з податку на додану вартість)
Подається платником при заповненні рядків 8 та 16 податкової
декларації на додану вартість
---- 01| Звітний (податковий) період _________________________________ --- (місяць, квартал) --- 02| Платник _____________________________________________________ --- (назва - для юридичної особи; _____________________________________________________

прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи) --- 03| Індивідуальний ------------------------- ------------------ --- податковий номер ------------------------- ------------------ (номер свідоцтва

про реєстрацію

платника ПДВ) --- 04| Адреса, телефон платника ____________________________________ --- грн. ----------------------------------------------------------------- N | Коригування податкових зобов'язань з |Сума ПДВ |Сума ПДВ /п| податку на додану вартість, | (+) | (-) | рядок 8 | | --+------------------------------------------+---------+--------- 1 | 2 | 3 | 4 --+------------------------------------------+---------+--------- 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | --+------------------------------------------+---------+--------- |Усього до збільшення | | х |Усього до зменшення | х | |Усього: рядок 8 (графа 3 + графа 4) | | |(+ або -) | | -----------------------------------------------------------------
грн. ----------------------------------------------------------------- N | Коригування податкового кредиту з |Сума ПДВ |Сума ПДВ /п| податку на додану вартість, | (+) | (-) | рядок 16 | | --+------------------------------------------+---------+--------- 1 | 2 | 3 | 4 --+------------------------------------------+---------+--------- 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | --+------------------------------------------+---------+--------- |Усього до збільшення | | х |Усього до зменшення | х | |Усього: рядок 16 (графа 3 + графа 4) | | |(+ або -) | | -----------------------------------------------------------------
------------------------- Дата подання розрахунку| Наведена інформація є вірною. ------------------------
Керівник ____________________________________________

(підпис) (прізвище) ------ ухгалтер ____________________________________________ |М.П.| (підпис) (прізвище) ------ латник ПДВ ____________________________________________
(для фізичної (підпис) (прізвище)
особи платника
податку)
Додаток 3

до податкової декларації з
Відмітка про одержання: податку на додану вартість
(вхідний N, дата, штамп ДПА)
Розрахунок частки бюджетного відшкодування
Подається на підставі вимог частини третьої статті 4 Указу
Президента України від 07.08.98 N 857/98 "Про деякі зміни в
оподаткуванні" платником, який здійснює поставку товарів (робіт,
послуг) за нульовою ставкою податку на додану вартість на митній
території України та за результатами звітного періоду має суму
податку на додану вартість, належну до відшкодування з бюджету
(одночасно заповнено рядки 2.2 та 21 податкової декларації).
---- 01| Звітний (податковий) період _________________________________ --- (місяць, квартал) --- 02| Платник _____________________________________________________ --- (назва - для юридичної особи; _____________________________________________________

прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи) --- 03| Індивідуальний ------------------------- ------------------ --- податковий номер ------------------------- ------------------ (номер свідоцтва

про реєстрацію

платника ПДВ) --- 04| Адреса, телефон платника ____________________________________ ---
грн. ----------------------------------------------------------------- N | Розрахунок частки бюджетного |Колонка А|Колонка Б /п| відшкодування |---------+--------- | |Обсяги |Сума ПДВ | |поставки | | |без ура- | | |хування | | |суми ПДВ | --+------------------------------------------+---------+--------- 1 | 2 | 3 | 4 --+------------------------------------------+---------+--------- 1 |Загальна сума ПДВ, задекларована до від- | | |шкодування за результатами звітного періо-| | |ду (рядок 21 податкової декларації, | | |колонка Б) | х | --+------------------------------------------+---------+--------- 2 |Загальна сума ПДВ, задекларована до від- | | |шкодування за результатами звітного періо-| | |ду, зменшена на суму експортного відшкоду-| | |вання (рядок 21 - рядок 23 податкової | | |декларації, колонка Б) | х | --+------------------------------------------+---------+--------- 3 |Загальний обсяг оподатковуваних операцій | | |за звітний період: продукція, оподаткову- | | |вана за ставкою 20%, 0% і звільнена від | | |оподаткування (рядок 5.2 податкової | | |декларації, колонка А) | | х --+------------------------------------------+---------+--------- 4 |Загальний обсяг поставки товарів (робіт, | | |послуг) за нульовою ставкою на території | | |України в звітному періоді (рядок 2.2 | | |податкової декларації, колонка А) | | 0 --+------------------------------------------+---------+--------- 5 |Частка обсягу поставки товарів (робіт, | | |послуг) за нульовою ставкою на території | | |України в загальному обсязі поставки | | |(рядок 4 : рядок 3 х 100%) | | х --+------------------------------------------+---------+--------- 6 |Сума бюджетного відшкодування, яка може | | |бути відшкодована платнику протягом міся- | | |ця, що настає після подання податкової де-| | |кларації за звітний період | | |(рядок 2 х рядок 5 : 100%) | х | --+------------------------------------------+---------+--------- 7 |Сума ПДВ, що відшкодовується шляхом змен- | | |шення податкових зобов'язань платника про-| | |тягом трьох наступних звітних періодів | | |(рядок 2 - рядок 6) | х | --+-------------------------------------------------------------- |Сума частки бюджетного відшкодування (рядок 6) переноситься в |рядок 24 податкової декларації (колонка Б); відмітка про |порядок здійснення бюджетного відшкодування вказується в |рядках 24.1-24.3 податкової декларації (колонка А) у відсотках -----------------------------------------------------------------
------------------------- Дата подання розрахунку| Наведена інформація є вірною. ------------------------ ерівник ____________________________________________

(підпис) (прізвище) ------ ухгалтер ____________________________________________ |М.П.| (підпис) (прізвище) ------ латник ПДВ ____________________________________________
(для фізичної (підпис) (прізвище)
особи платника
податку)
( Податкова декларація в редакції Наказів Державної податкової
адміністрації N 179 ( z0265-98 ) від 10.04.98, N 499 ( z0715-98 )
від 23.10.98 N 568 ( z0903-00 ) від 02.11.2000 )

( Додаток 4 виключено на підставі Наказу ДПА N 90
( z0367-05 ) від 28.02.2005 )

Додаток N 1

до Порядку заповнення та

подання податкової

декларації з податку на

додану вартість ідмітка про одержання:
(вхідний N, дата, штамп ДПА)
Заява*

про встановлення податкового (звітного) періоду
______________________

дата подання заяви ——— 02| Платник _____________________________________________________ ——— (назва - для юридичної особи; _____________________________________________________

прізвище, ім'я та батькові - для фізичної особи) ——— | юридична особа ————————————————— Ідентифікаційний код ——— ————————————————— платника згідно з ЕДРПОУ ——— | фізична особа ————————————————————— Ідентифікаційний код ——— ————————————————————— платника згідно з ДРФО ——— 03| Індивідуальний ————————————————————————— ——————————————————— ——— податковий номер————————————————————————— ——————————————————— (номер свідоцтва

про реєстрацію

платника ПДВ) ——— 04| Адреса, телефон платника ____________________________________ ——— ————————————————————————————————————————————————————————————————— Заява подається до державної | податкової адміністрації в | ————————————————————————————————————————————————————————————————— (район, місто)
Відповідно до пункту 7.9.2 статті 7 Закону України від
03.04.97 N 168/97-ВР "Про податок на додану вартість" прошу
встановити податковий (звітний) період, такий, що дорівнює __________________, починаючи з _________________.
Обсяг оподатковуваних операцій за попередній рік ________________.
Обсяг оподатковуваних операцій за попередній календарний квартал** _________________.
Керівник ____________________________________________

(підпис) (прізвище) ухгалтер ____________________________________________ М.П.

(підпис) (прізвище) латник ПДВ ____________________________________________
(для фізичної особи _ (підпис) (прізвище)
платника податку) _____________
* Заява подається платником, який має обсяг оподатковуваних
операцій з поставки товарів (робіт, послуг) за попередній
календарний рік менше ніж 7200 неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян. * Цей рядок заповнюється при поданні платником заяви про заміну
квартального періоду на місячний з початку будь-якого кварталу
поточного року.
( Додаток 2 виключено на підставі Наказу ДПА N 466
( z0964-03 ) від 30.09.2003 )
( Додаток 3 виключено на підставі Наказу ДПА N 466
( z0964-03 ) від 30.09.2003 )
Додаток 2

до Порядку заповнення

та подання податкової

декларації з податку

на додану вартість

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

Державна податкова адміністрація (інспекція)

в ______________________________________

АКТ

про результати камеральної перевірки податкової

декларації з податку на додану вартість

________ N ________ _________________
(дата) (місце складання)
__________________________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали службової особи податкового органу)
проведено камеральну перевірку податкової декларації з податку на
додану вартість _________________________________________________,

(повна назва, код за ЄДРПОУ чи номер ДРФО, _________________________________________________________________

податковий номер платника ПДВ)
поданої за ______________________ 200___ року (дата реєстрації в

(звітний (податковий) період)
податковому органі - ________________ 200___ року, вх. N _______).
Перевіркою встановлено, що розмір податку, зазначеного
платником у декларації, є меншим (більшим), ніж визначено за
результатами камеральної перевірки, оскільки при заповненні
податкової декларації платником __________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

Висновки:
На підставі підпункту 7.7.4 пункту 7.7 статті 7 Закону
України від 03.04.97 N 168/97-ВР "Про податок на додану вартість"
(із змінами і доповненнями) та підпункту 4.2.2 пункту 4.2 статті 4
Закону України від 21.12.2000 N 2181-III "Про порядок погашення
зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними
цільовими фондами" (із змінами і доповненнями): 1) збільшується (зменшується) сума, що за результатами
звітного періоду підлягає сплаті платником податку до
бюджету - _______________________________________________ гривень,

(сума зазначається цифрами та словами)
2) зменшується (збільшується) сума, що за результатами
звітного періоду підлягає відшкодуванню платнику податку з
бюджету - _______________________________________________ гривень.

(сума зазначається цифрами та словами)
_______________________ ________ ____________________
(посада службової особи (підпис) (ініціали, прізвище)
податкового органу, яка

склала акт)
Керівник ________ ____________________

(підпис) (ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер ________ ____________________

(підпис) (ініціали, прізвище)
Платник податку - фізична
особа ________ ____________________

(підпис) (ініціали, прізвище)
Акт складено у двох примірниках. Один примірник акта отримав:
Керівник (головний бухгалтер),
платник податку - фізична особа ____________________________

(підпис, ініціали, прізвище)
( Порядок доповнено додатком 2 згідно з Наказом ДПА N 466
( z0964-03 ) від 30.09.2003 )

Додаток 3

до Порядку заповнення

та подання податкової

декларації з податку

на додану вартість

------------------ |Відмітка про | |одержання | |(штамп ДПІ, | |дата, вхідний N)| ------------------
------------------------------------------------------------------ 01 | Уточнюючий розрахунок | | податкових зобов'язань з податку на додану вартість | | у зв'язку з виправленням самостійно | | виявлених помилок | ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- 013 | Відмітка про застосування платником спеціальних режимів | | оподаткування: | ------+---------------------------------------------------------| 0131 | |переробного підприємства (пункт 11.21 Закону) | ------+---+-----------------------------------------------------| 0132 | |сільськогосподарського підприємства | | |(пункт 11.21 Закону) | ------+---+-----------------------------------------------------| 0133 | |сільськогосподарського товаровиробника | | |(пункт 11.29 Закону) | ------+---+-----------------------------------------------------| 0134 | |технологічного парку (пункт 11.12 Закону) | ------+---+-----------------------------------------------------| 0135 | |заготівельного підприємства (пункт 11.35 Закону) | ------+---+-----------------------------------------------------| 0136 | | | ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- 02 |Звітний (податковий) | | | | | | | | | | | | |період | ------------- ---------- ------- | | | (рік) (квартал) (місяць)| ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- 03* |Звітний (податковий) | | | | | | | | | | | | |період, за який | ------------- ---------- ------- | |виправляються помилки| (рік) (квартал) (місяць)| -----------------------------------------------------------------
* - якщо помилки цього податкового періоду вже виправлялися
раніше, про це повідомляється у довідці до цього розрахунку
------------------------------------------------------------------ 04 |Платник| | | |-------------------------------------------------| | |(назва - для юридичної особи; прізвище, ім'я, | | |по батькові - для фізичної особи; для спільної | | |діяльності - назва, дата та номер договору) | ----------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------ 041 |- юридична особа| | | | | | | | | Ідентифікацій- | | | | | | | | | | ний код | | | | | | | | | | платника | | | | | | | | | | згідно з ЄДРПОУ | | | | | | | | | | ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ 042 |- фізична | | | | | | | | | | | Ідентифікацій- |особа | | | | | | | | | | | ний номер | | | | | | | | | | | | платника згідно | | | | | | | | | | | | з ДРФО | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ 043 |- спільна | | | | | | | | | | Реєстраційний |діяльність | | | | | | | | | | (обліковий) | | | | | | | | | | | номер платника | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------ -------------------------------------------------------- -------- 05 |Індивідуаль-| | | | | | | | | | | | | | | |ний податко-| | | | | | | | | | | | | | | |вий номер | | | | | | | | | | | | | | | |платника ПДВ| | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------- -------- (номер

свідоц-

тва про

реєстра-

цію

платника

ПДВ)
------------------------------------------------------------------ 06 |Місцезнаходження платника податку|Поштовий| | | | | | | |індекс | | | | | | |_________________________________|--------+--------------| |_________________________________|Телефон | | |_________________________________|--------+--------------| |_________________________________|Факс | | | |--------+--------------| | |E-mail | | ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- Розрахунок подається до державної податкової інспекції | (адміністрації) в _____________________________________________ | _______________________________________________________________ | _______________________________________________________________ | -----------------------------------------------------------------
-------- ----- - ознака бюджетного 07 | | | відшкодування ------- -----
грн. ----------------------------------------------------------------- Код | Показники |Загальна сума| рядка | | | ------+-------------------------------------------+-------------| 1 | 2 | 3 | ------+-------------------------------------------+-------------| 1 |Сума звітного періоду, у якому виявлена | х | |помилка: | | ------+-------------------------------------------+-------------| 1.1 |яка підлягає сплаті до бюджету | | |(рядок 20 (23а) декларації) | | ------+-------------------------------------------+-------------| 1.2 |заявлена до відшкодування з бюджету | | |(рядок 21 (23б) декларації) | | ------+-------------------------------------------+-------------| 1.2.1 |з рядка 1.2 - відшкодовано | | ------+-------------------------------------------+-------------| 2 |Суми податкових зобов'язань, що не | | |враховані (+) або зайво враховані (-) у | | |декларації звітного періоду, за який | | |виправляються помилки, у тому числі за | | |кодами рядків декларації, у якій було | | |допущено помилки *: | | ------+-------------------------------------------| | 2.1 |код | | | | | | | | | | | ------+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---| | 2.2 |колонка| | | | | | | | | | | |А (+-) | | | | | | | | | | | ------+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---| | 2.3 |Колонка| | | | | | | | | | | |Б (+-) | | | | | | | | | | | ------+-------------------------------------------+-------------| 3 |Суми податкового кредиту, що не | | |враховані (+) або зайво враховані (-) у | | |декларації звітного періоду, за який | | |виправляються помилки, у тому числі за | | |кодами рядків декларації, у якій було | | |допущено помилки *: | | ------+-------------------------------------------| | 3.1 |код | | | | | | | | | | | ------+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---| | 3.2 |колонка| | | | | | | | | | | |А (+-) | | | | | | | | | | | ------+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---| | 3.3 |Колонка| | | | | | | | | | | |Б (+-) | | | | | | | | | | | ------+-------------------------------------------+-------------| 4 |Вексельна форма оплати податку при | | |ввезенні (пересиланні) товарів на митну | | |територію України (п.11.5 ст. 11 Закону): | | ------+-------------------------------------------| | 4.1 |код | 19.1 | 19.2 | | ------+--------------+--------------+-------------| | 4.2 |колонка Б (+-)| | | | ------+-------------------------------------------+-------------| 5 |Загальна сума помилки (+-) | | |(рядок 2 - рядок 3 + рядок 4 (- чи +) | | ------+-------------------------------------------+-------------| 6 |Уточнена сума звітного періоду, у якому | х | |виявлена помилка (з урахуванням | | |виправлення помилки): | | ------+-------------------------------------------+-------------| 6.1 |яка підлягає сплаті до бюджету | | |(рядок 20 (23а) декларації) | | ------+-------------------------------------------+-------------| 6.2 |яка підлягає відшкодуванню з бюджету | | |(рядок 21 (23б) декларації) | | ------+-------------------------------------------+-------------| 6.2.1 |з рядка 6.2 - відшкодовано | | ------+-------------------------------------------+-------------| 7 |Розрахунки з бюджетом у зв'язку з | | |виправленням помилки: | | ------+-------------------------------------------+-------------| 7.1 |збільшення суми, яка підлягала сплаті | (+) | |до бюджету | | ------+-------------------------------------------+-------------| 7.2 |зменшення суми, яка підлягала сплаті до | (-) | |бюджету | | ------+-------------------------------------------+-------------| 7.3 |збільшення суми, заявленої до | (-) | |відшкодування з бюджету | | ------+-------------------------------------------+-------------| 7.4 |зменшення суми, заявленої до | (+) | |відшкодування з бюджету | | ------+-------------------------------------------+-------------| 7.4.1 |з рядка 7.4 - суми, відшкодованої з | | |бюджету | | ------+-------------------------------------------+-------------| 8 |Сума ПДВ, яка збільшує податкові | | |зобов'язання у зв'язку з виправленням | | |помилки | | |(значення рядків 7.1 та 7.4) | | ------+-------------------------------------------+-------------| 9 |Сума ПДВ, яка зменшує податкові | | |зобов'язання у зв'язку з виправленням | | |помилки (значення рядків 7.2 та 7.3) | | ------+-------------------------------------------+-------------| |Відмітка платника про порядок | % | Сума | |здійснення відшкодування відповідно до | | | |термінів проведення відшкодування | | | ------+-------------------------------------------+----+--------| 10 |Сума бюджетного відшкодування, яка може |100%| | |бути відшкодована платнику протягом | | | |місяця, що настає після подання цього | | | |розрахунку | | | ------+-------------------------------------------+----+--------| 10.1 |зарахування в рахунок платежів, повне | | х | |або часткове: | | | ------+-------------------------------------------+----+--------| 10.1.1|з податку на додану вартість | | х | | | | | ------+-------------------------------------------+----+--------| 10.1.2|інших платежів (розділ бюджетної | | х | |класифікації ___________________) | | | ------+-------------------------------------------+----+--------| 10.2 |перерахування на рахунок в установі | | х | |банку | | | ------+-------------------------------------------+----+--------| 10.3 |видача казначейського чека | | х | ------+-------------------------------------------+----+--------| 11 |Залишок суми ПДВ, що підлягає |100%| | |відшкодуванню після погашення | | | |податкових зобов'язань платника | | | |протягом трьох наступних звітних | | | |періодів (рядок 7.3 - рядок 10): | | | ------+-------------------------------------------+----+--------| 11.1 |зарахування в рахунок платежів, повне | | х | |або часткове: | | | ------+-------------------------------------------+----+--------| 11.1.1|з податку на додану вартість | | х | | | | | ------+-------------------------------------------+----+--------| 11.1.2|інших платежів (розділ бюджетної | | х | |класифікації ___________________________) | | | ------+-------------------------------------------+----+--------| 11.2 |перерахування на рахунок в установі | | х | |банку | | | ------+-------------------------------------------+----+--------| 11.3 |видача казначейського чека | | х | ------+-------------------------------------------+-------------| 12 |Сума штрафу, нарахована платником | | |самостійно у зв'язку з виправленням | | |помилки | | -----------------------------------------------------------------
* Коди рядків із сумами виявлених помилок вписуються
платником самостійно.
До розрахунку додаються додатки, що містять інформацію щодо
уточнених показників поданої раніше декларації, у якій платником
самостійно виявлено помилки (зазначити номери рядків декларації): ----------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------
--------------------------------------------- Дата подання | | |. | | |. | | | | | Наведена інформація розрахунку | | | | | | | | | | | є достовірною. --------------------------------------------
Керівник _______________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний ------- бухгалтер _______________________________ | М.П.| (підпис) (ініціали та прізвище) -------
Платник ПДВ _______________________________
(для фізичної (підпис) (ініціали та прізвище)
особи - платника
податку)
Ця частина розрахунку заповнюється службовими особами ДПІ
(ДПА)
------------------------------------------------------------------ |Відмітка про внесення даних до |"___" _______ 200_ р.| |електронної бази податкової звітності | | ----------------------------------------------------------------| _______________________________________________ | службова особа ДПІ (ДПА) (підпис, прізвище) | ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- За результатами камеральної перевірки цього розрахунку: | ----------------------------------------------------------------| |порушень (помилок) | |складено акт від "___" ______ 200_ р.| |не виявлено | |N ____ | ----------------------------------------------------------------| (потрібне позначити) | __________________________________ | "___" __________ 200_ р. службова особа ДПІ (ДПА) | (підпис, прізвище) | ----------------------------------------------------------------- Порядок доповнено додатком 3 згідно з Наказом ДПА N 466
( z0964-03 ) від 30.09.2003, із змінами, внесеними згідно з
Наказом ДПА N 63 ( z0209-04 ) від 02.02.2004 )

Додаток 4

до Порядку заповнення

та подання податкової

декларації з податку

на додану вартість

------------------ |Відмітка про | |одержання | |(штамп ДПІ, | |дата, вхідний N)| ------------------
------------------------------------------------------------------ 01 | Уточнюючий розрахунок | | податкових зобов'язань з податку на додану вартість | | у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок | | (до декларації з податку на додану | | вартість (скороченої) | ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- 013 | Спеціальні режими оподаткування: | ------+---------------------------------------------------------| 0131 | |переробного підприємства (пункт 11.21 Закону) | ------+---+-----------------------------------------------------| 0132 | |сільськогосподарського підприємства | | |(пункт 11.21 Закону) | ------+---+-----------------------------------------------------| 0133 | |сільськогосподарського товаровиробника | | |(пункт 11.29 Закону) | ------+---+-----------------------------------------------------| 0134 | |технологічного парку (пункт 11.12 Закону) | ------+---+-----------------------------------------------------| 0135 | |заготівельного підприємства (пункт 11.35 Закону) | ------+---+-----------------------------------------------------| 0136 | | | ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- 02 |Звітний (податковий) | | | | | | | | | | | | |період | ------------- ---------- ------- | | | (рік) (квартал) (місяць)| ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- 03* |Звітний (податковий) | | | | | | | | | | | | |період, за який | ------------- ---------- ------- | |виправляються помилки| (рік) (квартал) (місяць)| -----------------------------------------------------------------
* - якщо помилки цього податкового періоду вже виправлялися
раніше, про це повідомляється у довідці до цього розрахунку
------------------------------------------------------------------ 04 |Платник| | | |-------------------------------------------------| | |(назва - для юридичної особи; прізвище, ім'я, | | |по батькові - для фізичної особи; для спільної | | |діяльності - назва, дата та номер договору) | ----------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------ 041 |- юридична особа| | | | | | | | | Ідентифікацій- | | | | | | | | | | ний код | | | | | | | | | | платника | | | | | | | | | | згідно з ЄДРПОУ | | | | | | | | | | ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ 042 |- фізична | | | | | | | | | | | Ідентифікацій- |особа | | | | | | | | | | | ний номер | | | | | | | | | | | | платника згідно | | | | | | | | | | | | з ДРФО | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ 043 |- спільна | | | | | | | | | | Реєстраційний |діяльність | | | | | | | | | | (обліковий) | | | | | | | | | | | номер платника | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------ -------------------------------------------------------- -------- 05 |Індивідуаль-| | | | | | | | | | | | | | | |ний податко-| | | | | | | | | | | | | | | |вий номер | | | | | | | | | | | | | | | |платника ПДВ| | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------- -------- (номер

свідоц-

тва про

реєстра-

цію

платника

ПДВ)
------------------------------------------------------------------ 06 |Місцезнаходження платника податку|Поштовий| | | | | | | |індекс | | | | | | |_________________________________|--------+--------------| |_________________________________|Телефон | | |_________________________________|--------+--------------| |_________________________________|Факс | | | |--------+--------------| | |E-mail | | ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- Розрахунок подається до державної податкової інспекції | (адміністрації) в _____________________________________________ | _______________________________________________________________ | _______________________________________________________________ | -----------------------------------------------------------------
грн. ----------------------------------------------------------------- Код | Показники |Загальна сума| рядка | | | ------+-------------------------------------------+-------------| 1 | 2 | 3 | ------+-------------------------------------------+-------------| 1 |Сума звітного періоду, у якому виявлена | | |помилка (за кодами рядків декларації): | | ------+-------------------------------------------| | 1.1 |код | 20 | 21 | 22 | 23 | | ------+-------+-------+--------+---------+--------| | 1.2 |колонка| | | | | х | |Б | | | | | | ------+-------+-------+--------+---------+--------| | 1.3 |код | 23.1 | 23.2 | 23.3 | 24 | | ------+-------+-------+--------+---------+--------| | 1.4 |колонка| | | | **| | |Б | | | | | | ------+----------------------------------+--------| | 1.5 |** з цієї суми зараховано в | | | |рахунок сплати в наступному | | | |звітному періоді | | | ------+-------------------------------------------+-------------| 2 |Суми податкових зобов'язань, що не | | |враховані (+) або зайво враховані (-) у | | |декларації звітного періоду, за який | | |виправляються помилки, у тому числі за | | |кодами рядків декларації, у якій було | | |допущено помилки *: | | ------+-------------------------------------------| | 2.1 |код | | | | | | | | | | | ------+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---| | 2.2 |колонка| | | | | | | | | | | |А (+-) | | | | | | | | | | | ------+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---| | 2.3 |Колонка| | | | | | | | | | | |Б (+-) | | | | | | | | | | | ------+-------------------------------------------+-------------| 3 |Суми податкового кредиту, що не | | |враховані (+) або зайво враховані (-) у | | |декларації звітного періоду, за який | | |виправляються помилки, у тому числі за | | |кодами рядків декларації, у якій було | | |допущено помилки *: | | ------+-------------------------------------------| | 3.1 |код | | | | | | | | | | | ------+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---| | 3.2 |колонка| | | | | | | | | | | |А (+-) | | | | | | | | | | | ------+-------+---+---+---+---+---+---+---+---+---| | 3.3 |Колонка| | | | | | | | | | | |Б (+-) | | | | | | | | | | | ------+-------------------------------------------+-------------| 4 |Вексельна форма оплати податку при | | |ввезенні (пересиланні) товарів на митну | | |територію України | | |(п.11.5 ст. 11 Закону): | | ------+-------------------------------------------| | 4.1 |код | 19.1 | 19.2 | | ------+--------------+-------------+--------------| | 4.2 |колонка Б (+-)| | | | ------+-------------------------------------------+-------------| 5 |Загальна сума помилки (+-) | | |(рядок 2 - рядок 3 + рядок 4 (- чи +) | | ------+-------------------------------------------+-------------| 6 |Уточнення показників рядків 20 - 22 | | |декларації: | | ------+-------------------------------------------| | 6.1 |код | 20 | 21 | 22 | х | ------+----------+----------+----------+----------| | 6.2 |колонка Б | | | | | |(+-) | | | | | ------+-------------------------------------------+-------------| 7 |Уточнена сума звітного періоду, у якому | | |виявлена помилка (з урахуванням | | |виправлення помилки, за кодами рядків | | |декларації): | | ------+-------------------------------------------| | 7.1 |код | 20 | 21 | 22 | 23 | | ------+------+-------+---------+---------+--------| | 7.2 |сума | | | | | | ------+------+-------+---------+---------+--------| | 7.3 |код | 23.1 | 23.2 | 23.3 | 24 | х | ------+------+-------+---------+---------+--------| | 7.4 |сума | | | | **| | ------+----------------------------------+--------| | 7.5 |** із цієї суми зараховано в | | | |рахунок сплати в наступному | | | |звітному періоді | | | ------+-------------------------------------------+-------------| 8 |Розрахунки у зв'язку з виправленням | | |помилки: | | ------+-------------------------------------------+-------------| 8.1 |збільшення суми ПДВ, яка підлягає | | |нарахуванню в особовому рахунку (рядок | | |23 декларації): | | ------+-------------------------------------------+-------------| 8.1.1 |з рядка 8.1 - суми податку, яка підлягає | | |сплаті до бюджету (рядок 23.1 | | |декларації) | | ------+-------------------------------------------+-------------| 8.1.2 |з рядка 8.1 - суми податку, яка | | |залишається у розпорядженні платника | | |податку для цільового використання | | |(рядок 23.2 декларації) | | ------+-------------------------------------------+-------------| 8.2 |зменшення суми ПДВ, яка підлягає | | |нарахуванню в особовому рахунку (рядок | | |23 декларації): | | ------+-------------------------------------------+-------------| 8.2.1 |з рядка 8.2 - суми податку, яка підлягає | | |сплаті до бюджету (рядок 23.1 | | |декларації) | | ------+-------------------------------------------+-------------| 8.2.2 |з рядка 8.2 - суми податку, яка | | |залишається у розпорядженні платника | | |податку для цільового використання | | |(рядок 23.2 декларації) | | ------+-------------------------------------------+-------------| 8.3 |Сума ПДВ, яка не відображається в | х | |особовому рахунку платника, а змінює | | |значення рядка 22 декларації (скороченої) | | |(переноситься до рядка 22.2 декларації | | |(скороченої): | | ------+-------------------------------------------+-------------| 8.3.1 |збільшення суми ПДВ, яка зменшує суму | | |податку, належну до сплати | | |(рядок 22.2 декларації) | | ------+-------------------------------------------+-------------| 8.3.2 |зменшення суми ПДВ, яка зменшує суму | | |податку, належну до сплати | | |(рядок 22.2 декларації) | | ------+-------------------------------------------+-------------| 9 |Сума штрафу, нарахована платником | | |самостійно у зв'язку з виправленням | | |помилки | | -----------------------------------------------------------------
* Коди рядків із сумами виявлених помилок вписуються
платником самостійно.
До розрахунку додаються додатки, що містять інформацію щодо
уточнених показників поданої раніше декларації, у якій платником
самостійно виявлено помилки (зазначити номери рядків декларації): ----------------------------------------------------------------- | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------
--------------------------- Дата подання розрахунку | Наведена інформація є достовірною. --------------------------
Керівник _______________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний ------- бухгалтер _______________________________ | М.П.| (підпис) (ініціали та прізвище) -------
Платник ПДВ _______________________________
(для фізичної (підпис) (ініціали та прізвище)
особи - платника
податку)
Ця частина розрахунку заповнюється службовими особами ДПІ
(ДПА)
------------------------------------------------------------------ |Відмітка про внесення даних до |"___" _______ 200_ р.| |електронної бази податкової звітності.| | ----------------------------------------------------------------| ________________________________________________________________| службова особа ДПІ (ДПА) (підпис, прізвище) | ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- За результатами камеральної перевірки цього розрахунку: | ----------------------------------------------------------------| |порушень (помилок)| | |складено акт від "___" ____ 200_ р.| |не виявлено | | |N ____ | ----------------------------------------------------------------| (потрібне позначити) | __________________________________ | "___" __________ 200_ р. службова особа ДПІ (ДПА) | (підпис, прізвище) | ----------------------------------------------------------------- Порядок доповнено додатком 4 згідно з Наказом ДПА N 466
( z0964-03 ) від 30.09.2003 )

  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
  • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: