open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 568 від 02.11.2000 Зареєстровано в Міністерстві

м. Київ юстиції України

11 грудня 2000 р.

за N 903/5124
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної

податкової служби

N 41 ( z0197-11 ) від 25.01.2011 }
Про внесення змін до податкової звітності

з податку на додану вартість

Відповідно до Закону України від 01.06.2000 р. N 1783-III
( 1783-14 ) "Про внесення змін до Закону України "Про податок на
додану вартість" та керуючись статтею 8 Закону України "Про
державну податкову службу в Україні" ( 509-12 ), Н А К А З У Ю:
1. Унести зміни до форми податкової декларації з податку на
додану вартість, затвердженої наказом ДПА України від 30.05.97
N 166 ( z0250-97 ) (зареєстрований у Міністерстві юстиції України
09.07.97 за N 250/2054), з урахуванням змін до неї, затверджених
наказами ДПА України від 10.04.98 N 179 ( z0265-98 )
(зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.04.98 за
N 265/2705) та від 23.10.98 N 499 ( z0715-98 ) (зареєстрований у
Міністерстві юстиції України 10.11.98 за N 715/3155), та до форми
податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої),
затвердженої наказом ДПА України від 23.10.98 N 499
( z0715-98 ) (зареєстрований у Міністерстві юстиції України
10.11.98 за N 715/3155), виклавши їх у новій редакції (додаються).
2. Затвердити Зміни та доповнення до Порядку заповнення та
подання податкової декларації з податку на додану вартість,
затвердженого наказом ДПА України від 30.05.97 N 166
( z0250-97 ) (зареєстрований у Міністерстві юстиції України
09.07.97 за N 250/2054), з урахуванням змін і доповнень,
затверджених наказами ДПА України від 10.04.98 N 179
( z0265-98 ) (зареєстрований у Міністерстві юстиції України
27.04.98 за N 265/2705) та від 23.10.98 N 499 ( z0715-98 )
(зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10.11.98 за
N 715/3155), що додаються.
3. Начальнику Головного управління справляння податку на
додану вартість Богдану А.В. подати цей наказ до Міністерства
юстиції України для державної реєстрації.
4. Начальнику управління справами Коваленку В.В. у
п'ятиденний термін після державної реєстрації наказу забезпечити
його тиражування та надсилання державним податковим адміністраціям
усіх рівнів.
Голова ДПА України М.Я.Азаров
Затверджено

Наказ ДПА України

30.05.97 N 166 ( z0250-97 )

(у редакції наказу ДПА України

02.11.2000 N 568)
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

11 грудня 2000 р.

за N 903/5124
Відмітка про
одержання:
(вхідний N, дата, штамп ДПА)
Податкова декларація

з податку на додану вартість
---- 01| Звітний (податковий) період _________________________________ --- (місяць, квартал) --- 02| Платник _____________________________________________________ --- (назва - для юридичної особи; _____________________________________________________________

прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи _____________________________________________________________

для спільної діяльності - назва, дата та номер договору) --- | - юридична особа-------------------------Ідентифікаційний код --- -------------------------платника згідно з ЄДРПОУ --- | - фізична особа------------------------------Ідентифікаційний --- ------------------------------номер платника згідно з ДРФО --- | - спільна ----------------------------Реєстраційний --- діяльність ----------------------------(обліковий) номер платника --- 03| Індивідуальний ------------------------- ------------------- --- податковий номер------------------------- ------------------- платника ПДВ (номер свідоцтва

про реєстрацію

платника ПДВ) --- 04| Адреса, телефон платника ____________________________________ --- ----------------------------------------------------------------- Декларація подається до державної податкової | інспекції (адміністрації) в | ----------------------------------------------------------------- (район, місто) --- ----------------------------------------- | - ознака бюджетного |відмітка (Х) робиться платником при | --- відшкодування |заповненні рядка 21 цієї декларації | ----------------------------------------- --- ----------------------------------------- | - ознака експортного|відмітка (Х) робиться платником при | --- відшкодування |заповненні рядка 23 цієї декларації | ----------------------------------------- грн. -------------------------------------------------------------------- N | I. Податкові зобов'язання |Колонка А|Колонка Б /п | |---------+--------- | |Обсяги |Сума ПДВ | |продажу | | |без ура- | | |хув.ПДВ | -----+------------------------------------------+---------+--------- 1 |Операції, що оподатковуються за ставкою | | |20%, крім операцій із ввезення | | |імпортних товарів, податок на додану | | |вартість за які сплачується митним | | |органам при розмитненні | | -----+------------------------------------------+---------+--------- .1 |з рядка 1 - товарообмінні (бартерні) | | |операції | | -----+------------------------------------------+---------+--------- 2 |Операції, що оподатковуються за ставкою 0%| х | х -----+------------------------------------------+---------+--------- .1 |експортні операції | | 0 -----+------------------------------------------+---------+--------- .1.1 |з рядка 2.1 - товарообмінні (бартерні) | | |операції | | 0 -----+------------------------------------------+---------+--------- .2 |інші операції, що оподатковуються за | | |нульовою ставкою | | 0 -----+------------------------------------------+---------+--------- 3 |Операції, що не є об'єктом оподаткування | | |(п.3.2 ст.3 Закону) | | х -----+------------------------------------------+---------+--------- 4 |Операції, які звільнені від оподаткування | | |(статті 5, 11 Закону, інші | | |нормативно-правові акти) | | х -----+------------------------------------------+---------+--------- 5 |Загальний обсяг продажу (сума значень з | | |1-го по 4-й рядки колонки А) | | х -----+------------------------------------------+---------+--------- .1 |з рядка 5 - товарообмінні (бартерні) | | |операції | | х -----+------------------------------------------+---------+--------- .2 |з рядка 5 - загальний обсяг оподатковува- | | |них операцій звітного періоду (сума | | |значень рядків (1 + 2.1 + 2.2 + 4) колонки| | |А) | | х -----+------------------------------------------+---------+--------- 6 |Обсяг товарів, які протягом звітного | | |періоду були ввезені (переслані) на | | |митну територію України і сплату ПДВ за | | |які було відстрочено шляхом оформлення | | |податкового векселя (п.11.5 ст.11 Закону) | | |------------------------------------------+------------------- |Термін погашення податкового векселя | |(вказати дату, додати перелік) | -----+------------------------------------------+------------------- 7 |Роботи (послуги), отримані від нерезидента| | |для їх використання або споживання на | | |митній території України, та готова | | |продукція, виготовлена з давальницької | | |сировини нерезидента, що реалізується на | | |території України | | -----+------------------------------------------+---------+--------- 8 |Коригування на основі попередніх звітних | | |періодів (- чи +) | | |У разі заповнення цієї графи є обов'язко- | | |вим подання додатка 2 до декларації | | (- чи +) -----+------------------------------------------+---------+--------- 9 |Усього податкових зобов'язань | | |(сума значень рядків (1+6+7+8 (- чи +) | | |колонки Б) | х | -------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------- N | II. Податковий кредит |Колонка А|Колонка Б /п | |---------+--------- | |Обсяги |Дозволе- | |придбання|ний пода- | |без ура- |тковий | |хув.ПДВ |кредит -----+------------------------------------------+---------+--------- 0 |Придбані з податком на додану вартість на | | |митній території України товари (роботи, | | |послуги), вартість яких включається до | | |складу валових витрат виробництва (обігу),| | |та основні фонди й нематеріальні активи, | | |які підлягають амортизації: | х | х -----+------------------------------------------+---------+--------- 0.1 |для здійснення операцій, які підлягають | | |оподаткуванню | | -----+------------------------------------------+---------+--------- 0.2 |для здійснення операцій, які не підлягають| | |оподаткуванню (п.3.2 ст.3 Закону) або/та | | |звільнені від оподаткування (ст. 5 | | |Закону, інші нормативно-правові акти) | | х -----+------------------------------------------+---------+--------- 1 |Придбані без податку на додану вартість | | |на митній території України товари (робо- | | |ти, послуги), вартість яких включається | | |до складу валових витрат виробництва | | |(обігу), та основні фонди й нематеріальні | | |активи, які підлягають амортизації: | х | х -----+------------------------------------------+---------+--------- 1.1 |для здійснення операцій, які підлягають | | |оподаткуванню | | х -----+------------------------------------------+---------+--------- 1.2 |для здійснення операцій, які не підлягають| | |оподаткуванню (п.3.2 ст.3 Закону) або/та | | |звільнені від оподаткування (ст. 5 | | |Закону, інші нормативно-правові акти) | | х -----+------------------------------------------+---------+--------- 2 |Імпортовані товари (роботи, послуги), | | |вартість яких включається до складу вало- | | |вих витрат виробництва (обігу), та основ- | | |ні фонди й нематеріальні активи, які під- | | |лягають амортизації (для здійснення опе- | | |рацій, які оподатковуються за ставкою 20% | | |та нульовою ставкою): | х | х -----+------------------------------------------+---------+--------- 2.1 |ПДВ, сплачений митним органам | | -----+------------------------------------------+---------+--------- 2.2 |погашені податкові векселі, що дають право| | |на збільшення податкового кредиту в | | |поточному звітному періоді | | -----+------------------------------------------+---------+--------- 2.3 |звільнені від ПДВ (ст. 5 Закону, | | |інші нормативно-правові акти) | | х -----+------------------------------------------+---------+--------- 2.4 |роботи (послуги), отримані від нерезидента| | -----+------------------------------------------+---------+--------- 3 |Імпортовані товари (роботи, послуги), | | |вартість яких включається до складу вало- | | |вих витрат виробництва (обігу), та основ- | | |ні фонди й нематеріальні активи, які під- | | |лягають амортизації | х | х -----+------------------------------------------+---------+--------- 3.1 |з рядка 13 - для здійснення операцій, які | | |не підлягають оподаткуванню (п.3.2 ст.3 | | |Закону) | х | х -----+------------------------------------------+---------+--------- 3.1.1|ПДВ, сплачений митним органам | | х -----+------------------------------------------+---------+--------- 3.1.2|звільнені від ПДВ (ст.5 Закону, інші | | |нормативно-правові акти) | | х -----+------------------------------------------+---------+--------- 3.1.3|роботи (послуги), отримані від нерезидента| | х -----+------------------------------------------+---------+--------- 3.2 |з рядка 13 - для здійснення операцій, які | | |звільнені від оподаткування (ст.5 | | |Закону, інші нормативно-правові акти): | х | х -----+------------------------------------------+---------+--------- 3.2.1|ПДВ, сплачений митним органам | | х -----+------------------------------------------+---------+--------- 3.2.2|звільнені від ПДВ (ст.5 Закону, інші | | |нормативно-правові акти) | | х -----+------------------------------------------+---------+--------- 3.2.3|роботи (послуги), отримані від нерезидента| | х -----+------------------------------------------+---------+--------- 4 |Придбані з податком на додану вартість | | |вітчизняні та імпортні товари (роботи, | | |послуги), вартість яких не включається до| | |складу валових витрат виробництва (обігу),| | |та основні фонди й нематеріальні активи, | | |які не підлягають амортизації: | х | х -----+------------------------------------------+---------+--------- 4.1 |на митній території України | | х -----+------------------------------------------+---------+--------- 4.2 |ввезені (переслані) із-за меж митної | | |території України | | х -----+------------------------------------------+---------+--------- 4.3 |роботи (послуги), отримані від нерезидента| | х -----+------------------------------------------+---------+--------- 5 |Придбані без податку на додану вартість | | |вітчизняні та імпортні товари (роботи, | | |послуги), вартість яких не включається до | | |складу валових витрат виробництва (обі- | | |гу), та основні фонди й нематеріальні ак- | | |тиви, які не підлягають амортизації: | х | х -----+------------------------------------------+---------+--------- 5.1 |на митній території України | | х -----+------------------------------------------+---------+--------- 5.2 |ввезені (переслані) із-за меж митної | | |території України | | х -----+------------------------------------------+---------+--------- 5.3 |роботи (послуги), отримані від нерезидента| | х -----+------------------------------------------+---------+--------- 6 |Коригування перенарахованого (-) та недо- | | |нарахованого (+) податкового кредиту за | | |попередні звітні періоди | | |(у разі заповнення цієї графи є обов'язко-| | |вим подання додатка 2 до декларації) | х | (- чи +) -----+------------------------------------------+---------+--------- 7 |Усього податкового кредиту | | |(Сума значень рядків (10.1+12.1+12.2+12.4+| | |+16(- чи +) колонки Б) | х | -------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------- | III. Розрахунки з бюджетом за звітний |Колонка А|Колонка В | період | | -----+------------------------------------------+---------+--------- 8 |Чиста сума зобов'язань з ПДВ за поточний | | |звітний період | | |(відняти значення рядка 17 від 9-го): | х | х -----+------------------------------------------+---------+--------- 8.1 |позитивне значення (+) | 0 | -----+------------------------------------------+---------+--------- 8.2 |від'ємне значення (-) | 0 | -----+------------------------------------------+---------+--------- 9 |Коригування платежів з урахуванням поло- | | |жень про вексельну форму оплати податку | | |на додану вартість при ввезенні (переси- | | |ланні) товарів на митну територію України | | |(п.11.5 ст.11 Закону): | х | х -----+------------------------------------------+---------+--------- 9.1 |до зменшення (-): | | |суми податку на додану вартість, які не | | |підлягають включенню до складу податкових | | |зобов'язань у поточному звітному періоді | | |(податкові векселі, видані за поточний | | |звітний період (рядок 6 декларації) | 0 | - -----+------------------------------------------+---------+--------- 9.2 |до збільшення (+): | | |суми податку на додану вартість, які | | |підлягають включенню до складу податкових | | |зобов'язань у поточному звітному періоді | | |(податкові векселі, термін погашення яких | | |припадає на поточний звітний період) | 0 | + -----+------------------------------------------+---------+--------- 0 |Сума ПДВ, яка підлягає сплаті до бюджету | | |за підсумками поточного звітного періоду | | |(позитивне значення суми рядків 18 і 19) | 0 | -----+------------------------------------------+---------+--------- 1 |Сума ПДВ, яка підлягає відшкодуванню з | | |бюджету за підсумками поточного звітного | | |періоду (від'ємне значення суми рядків 18 | | |і 19) | 0 | -----+----------------------------------------------------+--------- 2* |Відповідно до окремого рішення Уряду від ___________| |N ___ отримано в звітному періоді через галузеве мі-| |ністерство чи інший центральний орган виконавчої| |влади фінансування в рахунок централізованого повер-| |нення з Державного бюджету відшкодувань податку на| |додану вартість | -------------------------------------------------------------------- У разі заповнення рядка 22 відшкодуванню підлягає позитивна різниця ядків 21 і 22 -------------------------------------------------------------------- |Відмітка платника про порядок здійснення | | |відшкодування відповідно до термінів | | |проведення відшкодування | % | Сума -----+------------------------------------------+---------+--------- 23 |Сума бюджетного відшкодування, яка може | | |бути відшкодована платнику протягом 30 | | |календарних днів з дати подання цієї | | |декларації (рядок 6 Розрахунку | | |експортного відшкодування /додаток 1/) | 100% | -----+------------------------------------------+---------+--------- 3.1 |зарахування в рахунок платежів, повне чи | | |часткове: | х | х -----+------------------------------------------+---------+--------- 3.1.1|з податку на додану вартість | | х -----+------------------------------------------+---------+--------- 3.1.2|інших платежів (розділ бюджетної | | |класифікації ________________) | | х -----+------------------------------------------+---------+--------- 3.2 |перерахування на рахунок в установі банку | | х -----+------------------------------------------+---------+--------- 3.3 |видача казначейського чека | | х -----+------------------------------------------+---------+--------- 24 |Сума бюджетного відшкодування, яка може | | |бути відшкодована платнику протягом | | |місяця, що настає після подання цієї | | |декларації (рядок 6 Розрахунку | | |бюджетного відшкодування /додаток 3/) | 100% | -----+------------------------------------------+---------+--------- 4.1 |зарахування в рахунок платежів, повне або | | |часткове: | х | х -----+------------------------------------------+---------+--------- 4.1.1|з податку на додану вартість | | х -----+------------------------------------------+---------+--------- 4.1.2|інших платежів (розділ бюджетної | | |класифікації ________________) | | х -----+------------------------------------------+---------+--------- 4.2 |перерахування на рахунок в установі банку | | х -----+------------------------------------------+---------+--------- 4.3 |видача казначейського чека | | х -----+------------------------------------------+---------+--------- 25 |Залишок суми ПДВ, що підлягає | | |відшкодуванню після погашення податкових | | |зобов'язань платника протягом трьох | | |наступних звітних періодів (різниця | | |рядків (21 - 22 - 23 - 24) колонки Б) | 100% | -----+------------------------------------------+---------+--------- 5.1 |зарахування в рахунок платежів, повне чи | | |часткове: | х | х -----+------------------------------------------+---------+--------- 5.1.1|з податку на додану вартість | | х -----+------------------------------------------+---------+--------- 5.1.2|інших платежів (розділ бюджетної | | |класифікації ________________) | | х -----+------------------------------------------+---------+--------- 5.2 |перерахування на рахунок в установі банку | | х -----+------------------------------------------+---------+--------- 5.3 |видача казначейського чека | | х -------------------------------------------------------------------- ------------------------ Дата подання декларації| Наведена інформація є вірною. ------------------------ иректор ____________________________________________

(підпис) (прізвище) ------ ухгалтер ____________________________________________ |М.П.| (підпис) (прізвище) ------ латник ПДВ ____________________________________________
(для фізичної (підпис) (прізвище)
особи платника
податку)
IV. Результати розрахунків з податку на додану вартість

(заповнюється податковим органом)
1. Проведено в особовому рахунку платника згідно з поданою
декларацією: - до нарахування (рядок ___) ________________________________

(сума) _________________________________________________________________

(підпис і посада відповідальної особи) - до зменшення (рядок ___) __________________________________

(сума) _________________________________________________________________

(підпис і посада відповідальної особи)
2. Відмітка про стан розрахунків з податку на додану вартість
після проведення декларації в особовому рахунку:
- недоїмка _______________________________________________________

(сума) (підпис і посада відповідальної особи)
- переплата ______________________________________________________

(сума) (підпис і посада відповідальної особи)
------------------------------------------ Дата проведення в особовому рахунку | -----------------------------------------
3. Відмітка про проведення попередньої перевірки: _________________________________________________________________

(короткий зміст результатів перевірки) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Довідка про попередню перевірку податкової декларації з податку на
додану вартість N ___ від ____________ ----------------------------------------- Дата проведення попередньої перевірки | _______________________ ----------------------------------------- (підпис і посада _______________________

відповідальної особи)
4. Додаткові відмітки:
Додаток 1

до податкової декларації з

податку на додану вартість
Відмітка про одержання:
(вхідний N, дата, штамп ДПІ(А)
Розрахунок експортного відшкодування
Подається на підставі вимог статті 8 Закону України "Про
податок на додану вартість" платником, який здійснює продаж
товарів (робіт, послуг) за нульовою ставкою податку на додану
вартість на експорт та за результатами звітного місяця визначив
суму податку на додану вартість, належну до відшкодування з
бюджету (одночасно заповнено рядки 2.1 та 21 податкової
декларації). Розрахунок не подається платниками, що перебувають на
квартальних строках подання звітності або не здійснюють
розрахунків з бюджетом на підставі норм чинного законодавства.
---- 01| Звітний (податковий) період _________________________________ --- (місяць) --- 02| Платник _____________________________________________________ --- (назва - для юридичної особи; _____________________________________________________

прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи) --- 03| Індивідуальний ------------------------- ------------------ --- податковий номер ------------------------- ------------------ (номер свідоцтва

про реєстрацію

платника ПДВ) --- 04| Адреса, телефон платника ____________________________________ --- грн. ----------------------------------------------------------------- N | Розрахунок експортного відшкодування |Колонка А|Колонка Б /п| |---------+--------- | |Обсяги |Сума ПДВ | |продажу | | |без ура- | | |хування | | |суми ПДВ | --+------------------------------------------+---------+--------- 1 | 2 | 3 | 4 --+------------------------------------------+---------+--------- 1 |Загальна сума ПДВ, задекларована до від- | | |шкодування за результатами звітного місяця| | |(рядок 21 податкової декларації) | х | --+------------------------------------------+---------+--------- 2 |Частина суми податкового кредиту звітного | | |місяця, оплачена коштами постачальникам з | | |1-го числа звітного періоду по день | | |подання цього розрахунку включно | х | --+------------------------------------------+---------+--------- 3 |Загальний обсяг оподатковуваних операцій | | |за звітний місяць з урахуванням оподатку- | | |вання при ввезенні (пересиланні) товарів | | х |на митну територію України (сума значень | | |рядків (1+2.1+2.2+4+6+7+12.1+12.3+13.2.1+ | | |+13.2.2) колонки А податкової декларації) | | --+------------------------------------------+---------+--------- 4 |Загальний обсяг продажу товарів (робіт, | | |послуг) за нульвою ставкою на експорт у | | 0 |звітному місяці | | |(різниця рядків (2.1 - 2.1.1) колонки А | | |податкової декларації) | | --+------------------------------------------+---------+--------- 5 |Частка обсягу продажу товарів (робіт, | | |послуг) за нульовою ставкою на експорт за | | |виключенням бартерних операцій у загально-| | |му обсязі оподатковуваних операцій звітно-| | х |го періоду, включаючи їх оподаткування при| | |імпорті (рядок 4 : рядок 3 х 100%) | | --+------------------------------------------+---------+--------- 6 |Сума експортного відшкодування, яка може | | |бути відшкодована платнику через 30 | | |календарних днів з дати подання цього | х | |розрахунку (рядок 2 х рядок 5 : 100%) | | --+------------------------------------------+---------+--------- 7 |Сума ПДВ, що відшкодовується з бюджету | | |протягом місяця після подання декларації | | |та шляхом зменшення податкових зобов'язань| х | |платника протягом трьох наступних звітних | | |періодів (рядок 1 - рядок 6) | | --+-------------------------------------------------------------- |Сума експортного відшкодування (рядок 6) переноситься в рядок |23 податкової декларації (колонка Б); відмітка про порядок |здійснення експортного відшкодування вказується в рядках |23.1-23.3 податкової декларації (колонка А) у відсотках ----------------------------------------------------------------- ------------------------ Дата подання розрахунку| Наведена інформація є вірною. ------------------------
Директор ____________________________________________

(підпис) (прізвище) ------ ухгалтер ____________________________________________ |М.П.| (підпис) (прізвище) ------ латник ПДВ ____________________________________________
(для фізичної (підпис) (прізвище)
особи платника
податку)
Додаток 2

до податкової декларації з

податку на додану вартість
Відмітка про одержання:
(вхідний N, дата, штамп ДПІ(А)
Розрахунок коригування сум ПДВ

(до податкової декларації з податку на додану вартість)
Подається платником при заповненні рядків 8 та 16 податкової
декларації на додану вартість.
---- 01| Звітний (податковий) період _________________________________ --- (місяць, квартал) --- 02| Платник _____________________________________________________ --- (назва - для юридичної особи; _____________________________________________________

прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи) --- 03| Індивідуальний ------------------------- ------------------ --- податковий номер ------------------------- ------------------ (номер свідоцтва

про реєстрацію

платника ПДВ) --- 04| Адреса, телефон платника ____________________________________ --- грн. ----------------------------------------------------------------- N | Коригування податкових зобов'язань з |Сума ПДВ |Сума ПДВ /п| податку на додану вартість, | (+) | (-) | рядок 8 | | --+------------------------------------------+---------+--------- 1 | 2 | 3 | 4 --+------------------------------------------+---------+--------- 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | --+------------------------------------------+---------+--------- |Усього до збільшення | | х |Усього до зменшення | х | |Усього: рядок 8 (графа 3 + графа 4) | | |(+ або -) | | -----------------------------------------------------------------
грн. ----------------------------------------------------------------- N | Коригування податкового кредиту з |Сума ПДВ |Сума ПДВ /п| податку на додану вартість, | (+) | (-) | рядок 16 | | --+------------------------------------------+---------+--------- 1 | 2 | 3 | 4 --+------------------------------------------+---------+--------- 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | --+------------------------------------------+---------+--------- |Усього до збільшення | | х |Усього до зменшення | х | |Усього: рядок 16 (графа 3 + графа 4) | | |(+ або -) | | -----------------------------------------------------------------
------------------------- Дата подання розрахунку| Наведена інформація є вірною. ------------------------
Директор ____________________________________________

(підпис) (прізвище) ------ ухгалтер ____________________________________________ |М.П.| (підпис) (прізвище) ------ латник ПДВ ____________________________________________
(для фізичної (підпис) (прізвище)
особи платника
податку)
Додаток 3

до податкової декларації з
Відмітка про одержання: податку на додану вартість
(вхідний N, дата, штамп ДПА)
Розрахунок частки бюджетного відшкодування
Подається на підставі вимог частини третьої статті 4 Указу
Президента України від 07.08.98 N 857/98 "Про деякі зміни в
оподаткуванні" платником, який здійснює продаж товарів (робіт,
послуг) за нульовою ставкою податку на додану вартість на митній
території України та за результатами звітного періоду має суму
податку на додану вартість, належну до відшкодування з бюджету
(одночасно заповнено рядки 2.2 та 21 податкової декларації).
---- 01| Звітний (податковий) період _________________________________ --- (місяць, квартал) --- 02| Платник _____________________________________________________ --- (назва - для юридичної особи; _____________________________________________________

прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи) --- 03| Індивідуальний ------------------------- ------------------ --- податковий номер ------------------------- ------------------ (номер свідоцтва

про реєстрацію

платника ПДВ) --- 04| Адреса, телефон платника ____________________________________ ---
грн. ----------------------------------------------------------------- N | Розрахунок частки бюджетного |Колонка А|Колонка Б /п| відшкодування |---------+--------- | |Обсяги |Сума ПДВ | |продажу | | |без ура- | | |хування | | |суми ПДВ | --+------------------------------------------+---------+--------- 1 | 2 | 3 | 4 --+------------------------------------------+---------+--------- 1 |Загальна сума ПДВ, задекларована до від- | | |шкодування за результатами звітного періо-| | |ду (рядок 21 податкової декларації, | | |колонка Б) | х | --+------------------------------------------+---------+--------- 2 |Загальна сума ПДВ, задекларована до від- | | |шкодування за результатами звітного періо-| | |ду, зменшена на суму експортного відшкоду-| | |вання (рядок 21 - рядок 23 податкової | | |декларації, колонка Б) | х | --+------------------------------------------+---------+--------- 3 |Загальний обсяг оподатковуваних операцій | | |за звітний період: продукція, оподаткову- | | |вана за ставкою 20%, 0% і звільнена від | | |оподаткування (рядок 5.2 податкової | | |декларації, колонка А) | | х --+------------------------------------------+---------+--------- 4 |Загальний обсяг продажу товарів (робіт, | | |послуг) за нульовою ставкою на території | | |України в звітному періоді (рядок 2.2 | | |податкової декларації, колонка А) | | 0 --+------------------------------------------+---------+--------- 5 |Частка обсягу продажу товарів (робіт, пос-| | |луг) за нульовою ставкою на території | | |України в загальному обсязі продажу | | |(рядок 4 : рядок 3 х 100%) | | х --+------------------------------------------+---------+--------- 6 |Сума бюджетного відшкодування, яка може | | |бути відшкодована платнику протягом міся- | | |ця, що настає після подання податкової де-| | |кларації за звітний період | | |(рядок 2 х рядок 5 : 100%) | х | --+------------------------------------------+---------+--------- 7 |Сума ПДВ, що відшкодовується шляхом змен- | | |шення податкових зобов'язань платника про-| | |тягом трьох наступних звітних періодів | | |(рядок 2 - рядок 6) | х | --+-------------------------------------------------------------- |Сума частки бюджетного відшкодування (рядок 6) переноситься в |рядок 24 податкової декларації (колонка Б); відмітка про |порядок здійснення бюджетного відшкодування вказується в |рядках 24.1-24.3 податкової декларації (колонка А) у відсотках -----------------------------------------------------------------
------------------------- Дата подання розрахунку| Наведена інформація є вірною. ------------------------ иректор ____________________________________________

(підпис) (прізвище) ------ ухгалтер ____________________________________________ |М.П.| (підпис) (прізвище) ------ латник ПДВ ____________________________________________
(для фізичної (підпис) (прізвище)
особи платника
податку)
Затверджено

Наказ ДПА України

23.10.98 N 499 ( z0715-98 )

(у редакції наказу ДПА України

02.11.2000 N 568)
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

11 грудня 2000 р.

за N 903/5124
Відмітка про
одержання:
(вхідний N, дата, штамп ДПА)
Податкова декларація

з податку на додану вартість

(скорочена)
---- 01| Звітний (податковий) період _________________________________ --- (місяць, квартал) --- 02| Платник _____________________________________________________ --- (назва - для юридичної особи; _____________________________________________________________

прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи --- | - юридична особа-------------------------Ідентифікаційний код --- -------------------------платника згідно з ЄДРПОУ --- | - фізична особа------------------------------Ідентифікаційний --- ------------------------------номер платника згідно з ДРФО --- | - спільна ----------------------------Реєстраційний --- діяльність ----------------------------(обліковий) номер платника --- 03| Індивідуальний ------------------------- ------------------- --- податковий номер------------------------- ------------------- платника ПДВ (номер свідоцтва

про реєстрацію

платника ПДВ) --- 04| Адреса, телефон платника ____________________________________ --- ----------------------------------------------------------------- Декларація подається до державної податкової | інспекції (адміністрації) в | ----------------------------------------------------------------- (район, місто)
грн. -------------------------------------------------------------------- N | I. Податкові зобов'язання |Колонка А|Колонка Б /п | |---------+--------- | |Обсяги |Сума ПДВ | |продажу | | |без ура- | | |хув.ПДВ | -----+------------------------------------------+---------+--------- 1 |Операції, що оподатковуються за ставкою | | |20%, крім операцій із ввезення | | |імпортних товарів, податок на додану | | |вартість за які сплачується митним | | |органам при розмитненні | | -----+------------------------------------------+---------+--------- .1 |з рядка 1 - товарообмінні (бартерні) | | |операції | | -----+------------------------------------------+---------+--------- 2 |Операції, що оподатковуються за ставкою 0%| х | х -----+------------------------------------------+---------+--------- .1 |експортні операції | | 0 -----+------------------------------------------+---------+--------- .1.1 |з рядка 2.1 - товарообмінні (бартерні) | | |операції | | 0 -----+------------------------------------------+---------+--------- .2 |інші операції, що оподатковуються за | | |нульовою ставкою | | 0 -----+------------------------------------------+---------+--------- 3 |Операції, що не є об'єктом оподаткування | | |(п.3.2 ст.3 Закону) | | х -----+------------------------------------------+---------+--------- 4 |Операції, які звільнені від оподаткування | | |(статті 5, 11 Закону, інші | | |нормативно-правові акти) | | х -----+------------------------------------------+---------+--------- 5 |Загальний обсяг продажу (сума значень з | | |1-го по 4-й рядки колонки А) | | х -----+------------------------------------------+---------+--------- .1 |з рядка 5 - товарообмінні (бартерні) | | |операції | | х -----+------------------------------------------+---------+--------- .2 |з рядка 5 - загальний обсяг оподатковува- | | |них операцій звітного періоду (сума | | |значень рядків (1 + 2.1 + 2.2 + 4) колонки| | |А) | | х -----+------------------------------------------+---------+--------- 6 |Обсяг товарів, ввезених (пересланих) на | | |митну територію України протягом звітного | | |періоду, сплату ПДВ за які було відстроче-| | |но шляхом оформлення податкового векселя | | |(п.11.5 ст.11 Закону) | | |------------------------------------------+------------------- |Термін погашення податкового векселя | |(указати дату, додати перелік) | -----+------------------------------------------+------------------- 7 |Роботи (послуги), отримані від нерезиден- | | |та, для їх використання або споживання на | | |митній території України, та готова | | |продукція, виготовлена із давальницької | | |сировини нерезидента, що реалізується на | | |території України | | -----+------------------------------------------+---------+--------- 8 |Коригування на основі попередніх звітних | | |періодів (- чи +) | | |У разі заповнення цієї графи є обов'язко- | | |вим подання додатка 2 до декларації | | (- чи +) -----+------------------------------------------+---------+--------- 9 |Усього податкових зобов'язань | | |(сума значень рядків (1+6+7+8 (- чи +) | | |колонки Б) | х | -------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------- N | II. Податковий кредит |Колонка А|Колонка Б /п | |---------+--------- | |Обсяги |Дозволе- | |придбання|ний пода- | |без ура- |тковий | |хув.ПДВ |кредит -----+------------------------------------------+---------+--------- 0 |Придбані з податком на додану вартість на | | |митній території України товари (роботи, | | |послуги), вартість яких включається до | | |складу валових витрат виробництва (обігу),| | |та основні фонди й нематеріальні активи, | | |які підлягають амортизації: | х | х -----+------------------------------------------+---------+--------- 0.1 |для здійснення операцій, які підлягають | | |оподаткуванню | | -----+------------------------------------------+---------+--------- 0.2 |для здійснення операцій, які не підлягають| | |оподаткуванню (п.3.2 ст.3 Закону) або/та | | |звільнені від оподаткування (ст.5 | | |Закону, інші нормативно-правові акти) | | х -----+------------------------------------------+---------+--------- 1 |Придбані без податку на додану вартість | | |на митній території України товари (робо- | | |ти, послуги), вартість яких включається | | |до складу валових витрат виробництва | | |(обігу), та основні фонди й нематеріальні | | |активи, які підлягають амортизації: | х | х -----+------------------------------------------+---------+--------- 1.1 |для здійснення операцій, які підлягають | | |оподаткуванню | | х -----+------------------------------------------+---------+--------- 1.2 |для здійснення операцій, які не підлягають| | |оподаткуванню (п.3.2 ст.3 Закону) або/та | | |звільнені від оподаткування (статті 5, 11 | | |Закону, інші нормативно-правові акти) | | х -----+------------------------------------------+---------+--------- 2 |Імпортовані товари (роботи, послуги), | | |вартість яких включається до складу вало- | | |вих витрат виробництва (обігу), та основ- | | |ні фонди й нематеріальні активи, які під- | | |лягають амортизації (для здійснення опе- | | |рацій, які оподатковуються за ставкою 20% | | |та нульовою ставкою): | х | х -----+------------------------------------------+---------+--------- 2.1 |ПДВ, сплачений митним органам | | -----+------------------------------------------+---------+--------- 2.2 |погашені податкові векселі, що дають право| | |на збільшення податкового кредиту в | | |поточному звітному періоді | | -----+------------------------------------------+---------+--------- 2.3 |звільнені від ПДВ (статті 5, 11 Закону, | | |інші нормативно-правові акти) | | х -----+------------------------------------------+---------+--------- 2.4 |роботи (послуги), отримані від нерезидента| | -----+------------------------------------------+---------+--------- 3 |Імпортовані товари (роботи, послуги), | | |вартість яких включається до складу вало- | | |вих витрат виробництва (обігу), та основ- | | |ні фонди й нематеріальні активи, які під- | | |лягають амортизації: | х | х -----+------------------------------------------+---------+--------- 3.1 |з рядка 13 - для здійснення операцій, які | | |не підлягають оподаткуванню (п.3.2 ст.3 | | |Закону) | х | х -----+------------------------------------------+---------+--------- 3.1.1|ПДВ, сплачений митним органам | | х -----+------------------------------------------+---------+--------- 3.1.2|звільнені від ПДВ (статті 5, 11 Закону, | | |інші нормативно-правові акти) | | х -----+------------------------------------------+---------+--------- 3.1.3|роботи (послуги), отримані від нерезидента| | х -----+------------------------------------------+---------+--------- 3.2 |з рядка 13 - для здійснення операцій, які | | |звільнені від оподаткування (статті 5, 11 | | |Закону, інші нормативно-правові акти): | х | х -----+------------------------------------------+---------+--------- 3.2.1|ПДВ, сплачений митним органам | | х -----+------------------------------------------+---------+--------- 3.2.2|звільнені від ПДВ (статті 5, 11 Закону, | | |інші нормативно-правові акти) | | х -----+------------------------------------------+---------+--------- 3.2.3|роботи (послуги), отримані від нерезидента| | х -----+------------------------------------------+---------+--------- 4 |Придбані з податком на додану вартість | | |вітчизняні та імпортні товари (роботи, | | |послуги), вартість яких не включається до| | |складу валових витрат виробництва (обігу),| | |та основні фонди й нематеріальні активи, | | |які не підлягають амортизації: | х | х -----+------------------------------------------+---------+--------- 4.1 |на митній території України | | х -----+------------------------------------------+---------+--------- 4.2 |ввезені (переслані) із-за меж митної | | |території України | | х -----+------------------------------------------+---------+--------- 4.3 |роботи (послуги), отримані від нерезидента| | х -----+------------------------------------------+---------+--------- 5 |Придбані без податку на додану вартість | | |вітчизняні та імпортні товари (роботи, | | |послуги), вартість яких не включається до | | |складу валових витрат виробництва (обі- | | |гу), та основні фонди й нематеріальні ак- | | |тиви, які не підлягають амортизації: | х | х -----+------------------------------------------+---------+--------- 5.1 |на митній території України | | х -----+------------------------------------------+---------+--------- 5.2 |ввезені (переслані) із-за меж митної | | |території України | | х -----+------------------------------------------+---------+--------- 5.3 |роботи (послуги), отримані від нерезидента| | х -----+------------------------------------------+---------+--------- 6 |Коригування перенарахованого (-) та недо- | | |нарахованого (+) податкового кредиту за | | |попередні звітні періоди | | |(у разі заповнення цієї графи є обов'язко-| | |вим подання додатка 2 до декларації) | х | (- чи +) -----+------------------------------------------+---------+--------- 7 |Усього податкового кредиту | | |(Сума значень рядків (10.1+12.1+12.2+12.4+| | |+16(- чи +) колонки Б) | х | -------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------- | III. Розрахунки з бюджетом за звітний |Колонка А|Колонка В | період | | -----+------------------------------------------+---------+--------- 8 |Чиста сума зобов'язань з ПДВ за поточний | | |звітний період | | |(відняти значення рядка 17 від 9-го): | х | х -----+------------------------------------------+---------+--------- 8.1 |позитивне значення (+) | 0 | -----+------------------------------------------+---------+--------- 8.2 |від'ємне значення (-) | 0 | -----+------------------------------------------+---------+--------- 9 |Коригування платежів з урахуванням поло- | | |жень про вексельну форму оплати податку | | |на додану вартість при ввезенні (переси- | | |ланні) товарів на митну територію України | | |(п.11.5 ст.11 Закону): | х | х -----+------------------------------------------+---------+--------- 9.1 |до зменшення (-): | | |суми податку на додану вартість, які не | | |підлягають включенню до складу податкових | | |зобов'язань в поточному звітному періоді | | |(податкові векселі, видані за поточний | | |звітний період /рядок 6 декларації/) | 0 | - -----+------------------------------------------+---------+--------- 9.2 |до збільшення (+): | | |суми податку на додану вартість, які | | |підлягають включенню до складу податкових | | |зобов'язань в поточному звітному періоді | | |(податкові векселі, термін погашення яких | | |припадає на поточний звітний період) | 0 | + -----+------------------------------------------+---------+--------- 0 |Сума ПДВ, яка в поточному звітному періоді| | |підлягає нарахуванню | | |(позитивне значення суми рядків 18 і 19) | х | -----+------------------------------------------+---------+--------- 1 |Сума ПДВ, яка в поточному звітному періоді| | |зменшує податкові зобов'язання наступних | | |звітних періодів | | |(від'ємне значення суми рядків 18 і 19) | х | -----+------------------------------------------+---------+--------- 2 |Сума ПДВ минулого звітного періоду, яка | | |зменшує суму податку, належну до сплати | | |в поточному звітному періоді | | |(значення рядка 24 податкової декларації | | |попереднього звітного періоду) | х | -----+------------------------------------------+---------+--------- 3 |Сума ПДВ, яка підлягає нарахуванню в | | |особовому рахунку платника | | |(позитивне значення різниці рядків | | |/20 - 22/) | х | -----+------------------------------------------+---------+--------- 4 |Сума ПДВ, яка зменшує суму податку, | | |належну до сплати в наступному звітному | | |періоді, і не відображається в особовому | | |рахунку платника | | |від'ємне значення різниці рядків (20 - 22)| | |або суми рядків (21 + 22) | | |(значення цього рядка переноситься до | | |рядка 22 податкової декларації (скороче- | | |ної) наступного звітного періоду) | х | -------------------------------------------------------------------- ------------------------ Дата подання декларації| Наведена інформація є вірною. ------------------------ иректор ____________________________________________

(підпис) (прізвище) ------ ухгалтер ____________________________________________ |М.П.| (підпис) (прізвище) ------ латник ПДВ ____________________________________________
(для фізичної (підпис) (прізвище)
особи платника
податку)
IV. Результати розрахунків з податку на додану вартість

(заповнюється податковим органом)
1. Проведено в особовому рахунку платника згідно з поданою
декларацією: - до нарахування (рядок ___) ________________________________

(сума) _________________________________________________________________

(підпис і посада відповідальної особи) - до зменшення (рядок ___) __________________________________

(сума) _________________________________________________________________

(підпис і посада відповідальної особи)
2. Відмітка про стан розрахунків з податку на додану вартість
після проведення декларації в особовому рахунку:
- недоїмка _______________________________________________________

(сума) (підпис і посада відповідальної особи)
- переплата ______________________________________________________

(сума) (підпис і посада відповідальної особи)
------------------------------------------ Дата проведення в особовому рахунку | -----------------------------------------
3. Відмітка про проведення попередньої перевірки: _________________________________________________________________

(короткий зміст результатів перевірки) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Довідка про попередню перевірку податкової декларації з податку на
додану вартість N ___ від ____________ ----------------------------------------- Дата проведення попередньої перевірки | _______________________ ----------------------------------------- (підпис і посада _______________________

відповідальної особи)
4. Додаткові відмітки:
Додаток

до податкової декларації з

податку на додану вартість

(скороченої)
Відмітка про одержання:
(вхідний N, дата, штамп ДПІ(А)
Розрахунок коригування сум ПДВ

(до податкової декларації з податку на додану вартість

(скороченої))
Подається платником при заповненні рядків 8 та 16 податкової
декларації з податку на додану вартість (скороченої)
---- 01| Звітний (податковий) період _________________________________ --- (місяць, квартал) --- 02| Платник _____________________________________________________ --- (назва - для юридичної особи; _____________________________________________________

прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи) --- 03| Індивідуальний ------------------------- ------------------ --- податковий номер ------------------------- ------------------ (номер свідоцтва

про реєстрацію

платника ПДВ) --- 04| Адреса, телефон платника ____________________________________ --- грн. ----------------------------------------------------------------- N | Коригування податкових зобов'язань з |Сума ПДВ |Сума ПДВ /п| податку на додану вартість, | (+) | (-) | рядок 8 | | --+------------------------------------------+---------+--------- 1 | 2 | 3 | 4 --+------------------------------------------+---------+--------- 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | --+------------------------------------------+---------+--------- |Усього до збільшення | | х |Усього до зменшення | х | |Усього: рядок 8 (графа 3 + графа 4) | | |(+ або -) | | -----------------------------------------------------------------
грн. ----------------------------------------------------------------- N | Коригування податкового кредиту з |Сума ПДВ |Сума ПДВ /п| податку на додану вартість, | (+) | (-) | рядок 16 | | --+------------------------------------------+---------+--------- 1 | 2 | 3 | 4 --+------------------------------------------+---------+--------- 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | --+------------------------------------------+---------+--------- |Усього до збільшення | | х |Усього до зменшення | х | |Усього: рядок 16 (графа 3 + графа 4) | | |(+ або -) | | -----------------------------------------------------------------
------------------------- Дата подання розрахунку| Наведена інформація є вірною. ------------------------
Директор ____________________________________________

(підпис) (прізвище) ------ ухгалтер ____________________________________________ |М.П.| (підпис) (прізвище) ------ латник ПДВ ____________________________________________
(для фізичної (підпис) (прізвище)
особи платника
податку)
Затверджено

Наказ ДПА України

02.11.2000 N 568
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

11 грудня 2000 р.

за N 903/5124
Зміни і доповнення

до Порядку заповнення та подання податкової декларації

з податку на додану вартість
1. У тексті Порядку цифри "1200" замінити цифрами "3600".
2. У розділі 1: в абзаці другому пункту 1.2 вилучити слова "або зареєстровані
як новостворені до набрання чинності Указом"; в абзаці третьому пункту 1.2 слова "наказом ДПА України від
10.04.98 N 179 ( z0265-98 )" замінити словами "наказами ДПА
України від 10.04.98 N 179 ( z0265-98 ) та від 23.10.98 N 499
( z0715-98 )".
3. У розділі 2: пункт 2.1 доповнити абзацом другим такого змісту: "Якщо 20-е число місяця збігається з вихідним (святковим)
днем, то останнім днем своєчасного подання звітності вважається
перший робочий день після вихідного (святкового) дня"; з підпункту 2.2.2 пункту 2.2 вилучити слова "(за винятком
новостворених суб'єктів підприємницької діяльності)"; з пункту 2.3 вилучити слова "для новостворених платників
податку та".
4. У розділі 4: перше речення пункту 4.1 викласти в такій редакції: "Декларація подається платником у визначений у пункті 2.1
цього Порядку строк до підрозділу державної податкової інспекції
(адміністрації), яким здійснюється приймання звітності, для
реєстрації"; пункт 4.3 виключити; у зв'язку з унесеними змінами вважати пункт 4.4 пунктом 4.3.
5. У розділі 5: у шостому абзаці пункту 5.1 слова "при заповнених у
декларації рядках 25-27" замінити словами "при заповненому в
декларації рядку 21"; доповнити пункт 5.1 новим абзацом сьомим такого змісту: "У рядку "Ознака експортного відшкодування" платником
ставиться позначка "Х" при заповненому в декларації рядку 23"; у зв'язку з унесеними змінами вважати сьомий абзац пункту 5.1
абзацом восьмим і викласти в такій редакції: "Позначки "Ознака бюджетного відшкодування" та "Ознака
експортного відшкодування" на податковій декларації з податку на
додану вартість (скороченій) відсутні"; у підпункті 5.9.2 перед словами "заповнити рядок 21" включити
слово "повинен"; підпункти 5.9.3 та 5.9.4 виключити; доповнити розділ 5 новим пунктом 5.10 такого змісту: "5.10. Платники податку, які здійснюють операції з вивезення
(пересилання) товарів (робіт, послуг) за межі митної території
України і за результатами звітного періоду визначили від'ємне
значення різниці між сумою податкових зобов'язань і сумою
податкового кредиту та мають бажання отримати експортне
відшкодування, разом з податковою декларацією подають Розрахунок
експортного відшкодування (додаток 1 до податкової декларації з
податку на додану вартість). Це правило не розповсюджується на осіб, які згідно з абзацом
другим пункту 1.2 цього Порядку подають (повинні подавати)
податкову декларацію з податку на додану вартість (скорочену); на
платників податку, у яких податковий (звітний) період рівний
кварталу, а також на тих, які не здійснюють розрахунків з податку
на додану вартість з бюджетом на підставі норм чинного
законодавства"; у зв'язку з унесеними змінами вважати пункт 5.10 пунктом
5.11; у першому абзаці пункту 5.11: слова "за нульовою ставкою (рядки 2а і 2б податкової
декларації)" замінити словами "за нульовою ставкою на митній
території України (рядок 2.2 податкової декларації)"; слово і цифри "рядок 23б" замінити словом і цифрами "рядок
21"; абзац другий пункту 5.11 викласти в такій редакції: "Це правило не розповсюджується на осіб, які згідно з абзацом
другим пункту 1.2 цього Порядку подають (повинні подавати)
податкову декларацію з податку на додану вартість (скорочену), та
на платників податку, які не здійснюють розрахунків по податку на
додану вартість з бюджетом на підставі норм чинного
законодавства"; доповнити розділ 5 новим пунктом 5.12 такого змісту: "5.12. До рядка 23 переноситься значення рядка 6 Розрахунку
експортного відшкодування (додаток 1 до податкової декларації з
податку на додану вартість); якщо додаток 1 не подається, рядок 23
не заповнюється; до рядка 24 переноситься значення рядка 6 Розрахунку частки
бюджетного відшкодування (додаток 3 до податкової декларації з
податку на додану вартість); якщо додаток 3 не подається, рядок 24
не заповнюється; значення рядка 25 дорівнює різниці рядків (21 - 23 - 24)
податкової декларації; у разі заповнення рядка 22 (бюджетне відшкодування, отримане
платником за окремим рішенням Уряду) всі розрахунки, в яких
бере участь значення рядка 21, здійснюються з урахуванням
зменшення рядка 21 на значення рядка 22, якщо різниця цих рядків
має позитивне значення. В цьому разі значення рядка 25 дорівнює
різниці рядків (21 - 22 - 23 - 24) податкової декларації. Якщо ж
різниця рядків 21 і 22 має від'ємне значення (значення рядка 22
більше значення рядка 21), то бюджетне відшкодування не
здійснюється"; у зв'язку з цим пункт 5.11 вважати пунктом 5.13; у підпункті 5.13.1 абзац другий викласти в такій редакції: "1) відсутня відмітка платника про порядок проведення
відшкодування".
6. Доповнити Порядок новим розділом 6 такого змісту: "6. Порядок заповнення додатків до податкової декларації 6.1. Додаток 1 "Розрахунок експортного відшкодування" 6.1.1. Розрахунок експортного відшкодування подається до
податкової інспекції (адміністрації) разом з декларацією за
відповідний звітний період та разом із такими документами: 1) митною декларацією, що підтверджує факт вивезення
(експортування) товарів за межі митної території України,
оформленою відповідно до митного законодавства, або актом (іншим
документом), який засвідчує передання права власності на роботи
(послуги), призначені для їх споживання за межами митної території
України; 2) для товарів (робіт, послуг), придбаних на митній території
України: копіями платіжних доручень (або інших платіжних
документів, що підтверджують оплату грошовими коштами), завірених
банком, про перерахування платником податку, який здійснює
розрахунок експортного відшкодування, коштів на рахунки платників
податку, у яких були придбані товари (роботи, послуги), з
урахуванням податків, нарахованих на ціну такого придбання; 3) при вивезенні (експортуванні) товарів, попередньо ввезених
(імпортованих) на митну територію України: ввізними митними
деклараціями, що підтверджують факт митного оформлення товарів для
їх вільного використання на митній території України. 6.1.2. Платник податку може за власним бажанням не подавати
розрахунок експортного відшкодування. У цьому разі суми
експортного відшкодування зараховуються в рахунок погашення
податкових зобов'язань цього платника у майбутніх податкових
періодах. 6.1.3. У 2000 році розрахунок експортного відшкодування не
здійснюється за результатами бартерних (товарообмінних) експортних
операцій. 6.1.4. До податкової декларації з податку на додану вартість
(скороченої) розрахунок експортного відшкодування не подається. 6.1.5. Розрахунок значень рядків Розрахунку експортного
відшкодування. У рядку 1 Розрахунку вказується загальна сума податку на
додану вартість, задекларована до відшкодування за результатами
звітного місяця (рядок 21 податкової декларації). У разі
заповнення рядка 22 (бюджетне відшкодування, отримане платником за
окремим рішенням Уряду) значення рядка 21 зменшується на значення
рядка 22. Якщо ж різниця рядків 21 і 22 має від'ємне значення
(значення рядка 22 більше значення рядка 21), відшкодування не
надається. У рядку 2 Розрахунку вказується частина суми податкового
кредиту звітного місяця, оплачена грошовими коштами постачальникам
за придбані у звітному періоді товари, починаючи з першого числа
звітного місяця та закінчуючи днем подання розрахунку експортного
відшкодування, включаючи такий день, а при ввезенні (імпортуванні)
таких товарів (робіт, послуг) - суми податку, сплачені у звітному
місяці до бюджету у зв'язку із таким ввезенням (імпортуванням) або
визначені в податковому векселі, виданому протягом звітного
місяця, включаючи і податкові векселі, не погашені до дня подання
Розрахунку експортного відшкодування. До оплаченої частини податкового кредиту, на підставі якої
здійснюється розрахунок експортного відшкодування, не включаються
суми податку, сплачені за товари (роботи, послуги), що придбані
шляхом проведення бартерних (товарообмінних) операцій або
розрахунки за які проведені в будь-якій формі розрахунків, що не
підтверджена платіжними документами, завіреними банком. Значення рядка 2 Розрахунку не може перевищувати значення
рядка 17 податкової декларації звітного періоду. Сума, зазначена в рядку 2 Розрахунку, підтверджується
платіжними документами, указаними в підпункті 6.1.1 цього Порядку. У рядку 3 Розрахунку вказується загальний обсяг
оподатковуваних операцій звітного періоду з урахуванням
оподаткування товарів при ввезенні (пересиланні) товарів на митну
територію України (сума значень рядків 1, 2.1, 2.2, 4, 6 та 7
розділу I, рядків 12.1, 12.3, 13.2.1 та 13.2.2 розділу II колонки
А податкової декларації звітного місяця). У рядку 4 Розрахунку вказується обсяг операцій з вивезення
(пересилання) товарів (робіт, послуг) за межі митної території
України (експорт) за звітний місяць, що оподатковуються за
нульовою ставкою і за результатами яких платник має право на
отримання податкового кредиту (рядок 2.1 податкової декларації за
мінусом підрядка 2.1.1 (колонка А) в 2000 році або рядок 2.1
податкової декларації (колонка А) за умови втрати чинності
останнім абзацом пункту 11.6 статті 11 Закону України "Про податок
на додану вартість" ( 168/97-ВР ). До обсягів, які зазначені в цьому рядку, не включаються:
майнові добровільні пожертвування на користь нерезидентів; майнові
внески для ведення спільної діяльності з нерезидентом за межами
України; майнові внески, що повертаються іноземному інвестору;
інші операції з майном, вартість якого не відноситься до складу
валових витрат або не підлягає амортизації; операції з вивезення
(експортування) товарів (робіт, послуг), на які не дозволяється
застосування нульової ставки ПДВ згідно з пунктом 6.3 статті 6
Закону України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР )
(незалежно від форми розрахунку); бартерні (товарообмінні)
експортні операції. У рядку 5 Розрахунку визначається частка обсягу експортних
операцій, за які проведено грошові розрахунки, у загальному обсязі
оподатковуваних операцій звітного місяця (рядок 4 : рядок 3 х
х 100%). У рядку 6 Розрахунку визначається сума експортного
відшкодування (рядок 2 х рядок 5 : 100%). Якщо значення цього рядка обчислено більше, ніж значення
рядка 21 податкової декларації цього звітного місяця, то до цього
рядка переноситься значення рядка 21, а у разі заповнення рядка 22
- позитивна різниця рядків 21 і 22. У рядку 7 Розрахунку вказується різниця між рядками 1 і 6
Розрахунку. 6.1.6. Сума експортного відшкодування (рядок 6 Розрахунку)
переноситься в рядок 23 податкової декларації (колонка Б).
Відмітка про порядок здійснення експортного відшкодування
вказується в рядках 23.1-23.3 податкової декларації (колонка А) у
відсотках.
6.2. Додаток 3 "Розрахунок частки бюджетного відшкодування" У разі подання Розрахунку експортного відшкодування
Розрахунок частки бюджетного відшкодування здійснюється після
заповнення першого. 6.2.1. Для отримання бюджетного відшкодування платником
подається до податкової інспекції (адміністрації) Розрахунок
частки бюджетного відшкодування за формою, визначеною в додатку 3
до податкової декларації. 6.2.2. Розрахунок частки бюджетного відшкодування подається
до податкової інспекції (адміністрації) разом з декларацією за
відповідний звітний період. 6.2.3. До податкової декларації з податку на додану вартість
(скороченої) Розрахунок частки бюджетного відшкодування не
подається. 6.2.4. Розрахунок значень рядків Розрахунку бюджетного
відшкодування. У рядку 1 Розрахунку вказується загальна сума податку на
додану вартість, задекларована до відшкодування за результатами
звітного періоду (рядок 21 податкової декларації або позитивна
різниця рядків 21 і 22 у разі заповнення рядка 22). У рядку 2 Розрахунку вказується загальна сума податку на
додану вартість, задекларована до відшкодування за результатами
звітного періоду, зменшена на суму експортного відшкодування: рядок 2 Розрахунку = рядок 21 декларації - рядок 22
декларації - рядок 23 декларації. У рядку 3 Розрахунку вказується загальний обсяг
оподатковуваних операцій за звітний період (рядок 5.2 податкової
декларації, колонка А). У рядку 4 Розрахунку вказується обсяг продажу товарів (робіт,
послуг) за нульовою ставкою на митній території України (рядок 2.2
податкової декларації, колонка А). У рядку 5 Розрахунку визначається частка обсягу операцій з
продажу товарів (робіт, послуг) за нульовою ставкою на митній
території України в загальному обсязі оподатковуваних операцій
звітного періоду (рядок 4 : рядок 3 х 100%). У рядку 6 Розрахунку визначається частка суми бюджетного
відшкодування (рядок 2 х рядок 5 : 100%). Якщо значення цього рядка обчислено більше, ніж значення
рядка 2 цього додатка, то в цей рядок переноситься значення рядка
2. У рядку 7 Розрахунку вказується різниця між рядками 1 і 6
Розрахунку. 6.2.5. Сума частки бюджетного відшкодування (рядок 6)
переноситься в рядок 24 податкової декларації (колонка Б).
Відмітка про порядок здійснення бюджетного відшкодування
вказується в рядках 24.1 - 24.3 податкової декларації (колонка А)
у відсотках". У зв'язку з унесеними змінами вважати розділ 6 розділом 7 з
відповідною заміною нумерації пунктів 6.1-6.5 на 7.1-7.5.
Заступник начальника управління Г.П.Білоцерківська

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: