open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

Управління валютного регулювання
П О С Т А Н О В А
N 243 від 27.09.95

м.Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови

Національного банку

N 79 ( z0237-09 ) від 17.02.2009 }
Про затвердження Порядку надання ліцензій Національного банку України на право здійснення комерційними банками

операцій з валютними цінностями
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами

Національного банку

N 184 ( va184500-96 ) від 23.07.96

N 11 ( v0011500-97 ) від 20.01.97

N 24 ( z0099-98 ) від 27.01.98

N 181 ( z0373-98 ) від 06.05.98 }

Правління Національного банку України, розглянувши пропозиції
департаменту валютного регулювання про порядок ліцензування
комерційних банків на право проведення операцій з валютними
цінностями, П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. ( Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови Нацбанку
N 181 ( z0373-98 ) від 06.05.98 ) Затвердити Порядок надання
ліцензій Національного банку України на право здійснення
комерційними банками операцій з валютними цінностями. 2. Встановити, що з затвердженням цього Порядку втрачають
силу: - Порядок надання ліцензій Національного банку України на
право здійснення операцій з валютними цінностями, затверджений на
засіданні Правління Національного банку України (протокол N 11 від
25.06.92 р. ( v0011500-92 ); - пункт 6 "Змін до порядку ліцензування комерційних банків",
затверджених постановою Правління Національного банку України
N 106 ( v0106500-94 ) від 2 червня 1994 року; - пункти 1а), 1в), абзаци 2-4 пункту 1г) частини 5 постанови
Правління Національного банку України N 23 ( v0023500-93 ) від 22
квітня 1993 року. 3. При врахуванні розмірів власних коштів та статутних фондів
банків, які бажають отримати ліцензію Національного банку України,
слід керуватися пунктом 1 "Змін щодо Порядку ліцензування
комерційних банків", затверджених постановою Правління
Національного банку України N 106 від 2 червня 1994 року, та
пунктом 1 постанови Правління Національного банку України N 123
( v0123500-95 ) від 16 травня 1995 року. 4. Управлінню справами Національного банку України довести до
регіональних управлінь новий Порядок надання ліцензій
Національного банку України на право здійснення комерційними
банками операцій з валютними цінностями. 5. Постанова набирає чинності з _____________ 1995 року.
Голова Правління В.А.Ющенко

Затверджено

постановою Правління

Національного банку України

від 27 вересня 1995 року

N 243

( Порядок втратив чинність на підставі Постанови Нацбанку

N 181 ( z0373-98 ) від 06.05.98 )
Порядок надання ліцензій

Національного банку України на право здійснення

комерційними банками операцій з валютними цінностями
( У тексті Порядку та в текстах додатків до нього слова

"монетарні метали" замінено на слова "банківські метали"

у відповідних відмінках згідно з Постановою Нацбанку

N 24 ( z0099-98 ) від 27.01.98 )
Враховуючи вимоги чинного законодавства з питань валютного
регулювання, необхідність підвищення вимог валютного контролю та
забезпечення умов розвитку сучасного внутрішнього валютного ринку
встановлюється такий порядок надання ліцензій на право здійснення
операцій з валютними цінностями.
I. Ліцензія на право здійснення

операцій з валютними цінностями
1. Банки, які є юридичними особами, існують та здійснюють
свої операції на території України не менш як один рік, з розміром
статутного фонду та власних коштів, що встановлюються Національним
банком України, у разі, якщо вони бажають отримати ліцензію
Національного банку України на право здійснення операцій з
валютними цінностями, повинні: 1.1. Протягом одного року не мати зауважень від органів
банківського нагляду та податкової інспекції щодо виконання ними
вимог чинного законодавства; 1.2. Забезпечити відповідність своїх установ технічним
вимогам, які необхідні для здійснення валютних операцій
(додаток N 1); 1.3. Мати в своєму штаті фахівців, які відповідають
кваліфікаційним вимогам, необхідним для здійснення валютних
операцій (додаток N 2); 1.4. Звернутися до відповідного регіонального управління
Національного банку України за рекомендацією на отримання
ліцензії, додавши до заяви такі документи: - копію нотаріально завіреного Статуту та установчих
документів банку (з усіма змінами та доповненнями); - перелік операцій, які банк має намір виконувати; - опис структури установи та підрозділів, які здійснюватимуть
валютні операції з переліком технічних засобів, які будуть
використовуватися в них; - довідки про керівників установи, які здійснюватимуть нагляд
за операціями з валютними цінностями та безпосередніх виконавців
валютних операцій (бухгалтерів, касирів, брокерів, економістів та
ін.) та завірені нотаріально або в установленому порядку у банку
копії документів, які підтверджують відповідність виконавців
кваліфікаційним вимогам згідно з додатком N 2 (дипломи,
сертифікати та ін.); - баланс установи на останню звітну дату та звіт про прибутки
та збитки; - річний звіт банку; - письмове підтвердження трьох іноземних банків про згоду на
встановлення кореспондентських відносин (у тому разі, якщо банк
має намір одержати ліцензію з правом самостійно встановлювати
кореспондентські відносини з іноземними банками).
II. Регіональне управління Національного банку України:
2.1. Перевіряє комплектність документів та відповідність їх
вимогам Національного банку України з питань формування статутного
фонду та власних коштів, відсутність порушень правил банківської
діяльності з боку банку, який звертається за ліцензією, а також
отримує офіційне підтвердження органів податкового контролю про
відсутність протягом останнього року порушень правил оподаткування
з боку установи, що звертається за ліцензією. 2.2. Здійснює на місці перевірку фактичної наявності
технічних засобів, що передбачені технічними вимогами для
здійснення валютних операцій (додаток N 1). 2.3. Перевіряє наявність документів, які підтверджують
відповідність працівників установи кваліфікаційним вимогам для
здійснення валютних операцій (додаток N 2). На підставі
представлених документів (виписка з трудової книжки, дипломи,
сертифікати тощо) керівництво регіонального управління робить у
письмовій формі висновки і разом з пакетом документів передає у
Національний банк України. 2.4. Перевіряє, чи передбачається здійснення валютних
операцій статутом установи, а також чи забезпечує структура
установи можливість здійснення валютних операцій. 2.5. У 10-ти денний термін на ім'я керівника комісії з
ліцензування Національного банку України дає рекомендацію для
отримання ліцензії на здійснення операцій з валютними цінностями.
Ця рекомендація і повний пакет документів передаються до
канцелярії Національного банку України. У разі виявлених порушень
вимог Національного банку України до пакету документів,
повертається з відповідною мотивацією та відмовою у письмовій
формі заявнику.
III. Департамент валютного регулювання Національного

банку України:
3.1. Управління валютного контролю та ліцензування розглядає
подані документи, які додаються до заяви установи, що звертається
за ліцензією Національного банку України на здійснення операцій з
валютними цінностями, і зі своїми висновками передає пакет
документів на розгляд комісії. Персональний склад комісії
оформляється наказом по Національному банку України. 3.2. У наданні ліцензії може бути відмовлено, якщо у
висновках членів комісії, на підставі проведеного комплексного
аналізу поданого пакету документів та діяльності банку за останній
рік, обгрунтовуються причини відмови. Рішення про відмову у видачі
ліцензії повідомляється банку у письмовій формі із зазначенням
причин відмови. 3.3. У тому разі, коли аналіз документів та діяльності банку
дістає позитивну оцінку, члени комісії дають у висновках перелік
операцій з валютними цінностями, з якими банк може розпочати
роботу після одержання ліцензії. { Абзац другий пункту 3.3 втратив чинність в частині
затвердження рішенням Правління Національного банку України щодо
надання ліцензії комерційним банкам на здійснення валютних
операцій на підставі Постанови Національного банку N 184
( va184500-96 ) від 23.07.96 } Після одержання позитивних
висновків комісії матеріали передаються на розгляд керівнику
комісії - заступнику Голови Правління Національного банку України.
За його згодою готується ліцензія і передається для затвердження
на черговому засіданні Правління Національного банку України. 3.4. Управління валютного контролю та ліцензування оформляє
ліцензію українською та англійською мовами і, після затвердження
її на засіданні Правління Національного банку України, передає
ліцензію в канцелярію Національного банку України для реєстрації і
передачі заявнику. В ліцензії вказується назва органу, який її видав, назва та
юридична адреса банку-заявника, перелік операцій з валютними
цінностями, номер постанови Правління Національного банку України,
номер і дата реєстрації ліцензії, права та обов'язки
уповноваженого банку. Ліцензія підписується керівником комісії з ліцензування
комерційних банків - заступником Голови Правління Національного
банку України і завіряється печаткою Національного банку України. 3.5. У разі утворення нового комерційного банку внаслідок
реорганізації банку, що мав ліцензію на здійснення відповідних
операцій, Комісія з питань нагляду та регулювання діяльності
банків, враховуючи досвід роботи, наявність необхідних
спеціалістів відповідної кваліфікації, технічні умови здійснення
банківських операцій, має право прийняти відповідне рішення щодо
надання такому банку ліцензій на здійснення банківських операцій у
національній та іноземних валютах, знизивши при цьому до
встановленого чинним законодавством рівня рівень вимог щодо
розміру статутного фонду та терміну функціонування банку.
( Пункт 3.5 в редакції Постанови Нацбанку N 11 ( v0011500-97 ) від
20.01.97 ) 3.6. Уповноважені банки мають право надавати філіям дозволи
на здійснення операцій з валютними цінностями, згідно і в межах
ліцензії, яка отримана банком, за згодою регіональних управлінь
Національного банку України і за умови виконання ними технічних та
кваліфікаційних вимог. 3.7. Контроль за дотриманням уповноваженими банками правил та
умов здійснення валютних операцій, які передбачені чинним
законодавством та ліцензіями Національного банку України, здійснює
управління валютного контролю та ліцензування Національного банку
України. У разі порушення банком умов та правил здійснення операцій з
валютними цінностями Національний банк України може поставити
обов'язкові для виконання вимоги щодо усунення цих порушень або
відкликати ліцензію на право здійснення операцій з валютними
цінностями у порядку, встановленому постановою Правління
Національного банку України від 16 травня 1995 року N 115
( v0249500-95 ) "Про затвердження Положення про застосування
Національним банком України санкцій за порушення банківського
законодавства" (розділ 3). 3.8. Рішення про видачу ліцензії або відмову в її видачі
приймається у термін, що не перевищує 20 днів з дня одержання
заяви і необхідних документів. Відмова у видачі Національним
банком України ліцензії може бути оскаржена в суді. 3.9. За видачу ліцензії встановлюється плата в розмірі,
визначеному Постановою Верховної Ради України за N 317/94-ВР від
21.12.94 р. (ліцензія надається банку після одержання копії
платіжного доручення про сплату необхідної суми).
IV. Особливі умови ліцензування банків на

право проведення операцій з банківськими металами
4.1. До валютних цінностей відносяться банківські метали -
золото, срібло, платина, метали платинової групи, доведені
(афіновані) до найвищих проб відповідно до світових стандартів у
зливках і порошках, що мають сертифікат якості, а також монети,
вироблені з дорогоцінних металів. Вони накопичуються у банку у
вигляді афінованих (доведених до найвищих проб відповідно до
стандарту) запасів. ( Пункт 4.1 розділу IV із змінами, внесеними
згідно з Постановою Нацбанку N 24 ( z0099-98 ) від 27.01.98 )
4.2. Операції з банківськими металами на зовнішньому ринку
веде Національний банк України або через банки, уповноважені ним
на ведення зовнішньоекономічних операцій.
4.3. Банк, який бажає здійснювати операції з банківськими
металами, повинен мати в ліцензії Національного банку України або
в доповненні до неї відповідне рішення на право проведення цих
операцій. 4.3.1. До заяви на одержання дозволу на право проведення
операцій з банківськими металами додаються належним чином
затверджені такі документи: - завірений керівником банку замовника бізнес-план, який
передбачає роботу з банківськими металами; - рекомендація регіонального управління Національного банку
України на видачу дозволу; - рекомендація Державної скарбниці Національного банку
України; - довідка про відповідність кваліфікаційним вимогам
експертів, які безпосередньо здійснюють операції з банківськими
металами; - довідка про наявність технічних засобів, які необхідні для
виконання операцій з банківськими металами.
4.4. Для одержання дозволу на право проведення операцій з
банківськими металами комерційний банк повинен мати необхідне
приміщення для приймання і зберігання банківських металів та
відповідне обладнання (додаток N 1). 4.5. Кваліфікаційні вимоги до експерта комерційного банку,
який здійснює операції з банківськими металами, визначені в
додатку N 2. 4.6. Рішення про надання ліцензії та види операцій з
банківськими металами, які може здійснювати комерційний банк,
приймає комісія Національного банку України з ліцензування
комерційних банків на право проведення операцій з валютними
цінностями, до роботи якої можуть залучатися фахівці Державної
скарбниці Національного банку України. 4.7. Комерційний банк, після одержання ліцензії, має щомісяця
давати звіт про наявність та рух банківських металів в управління
валютного контролю та ліцензування Національного банку України. 4.8. Після надання ліцензії комерційному банку на здійснення
операцій з банківськими металами з ним може бути укладений договір
на їх постачання до Державної скарбниці.
V. Умови розширення дії ліцензії на право проведення

операцій з валютними цінностями
5.1. Комерційний банк у тому разі, якщо він бажає одержати
право на проведення додаткових операцій з валютними цінностями,
повинен: 5.1.1. Протягом шести місяців, після одержання ліцензії, не
мати зауважень від департаментів валютного регулювання і
банківського нагляду та податкової інспекції щодо виконання ним
вимог чинного законодавства; 5.1.2. Звернутися до відповідного регіонального управління
Національного банку України за рекомендацією на отримання дозволу
на проведення додаткових операцій, додавши до заяви такі
документи: - завірений керівником банку замовника бізнес-план, який
передбачає здійснення додаткових операцій; - баланс установи на останню звітну дату та звіт про прибутки
та збитки; - копію затвердженого Національним банком України статуту
банку, який свідчить про реєстрацію банком статутного фонду на
рівні, не нижче встановленого Правлінням Національного банку
України; - довідку про наявність технічних засобів, які необхідні для
здійснення додаткових операцій; - довідку про відповідність кваліфікаційним вимогам фахівців,
які безпосередньо проводитимуть ці операції, пройшли навчання у
відповідних навчальних закладах або мають практичний досвід
проведення цих банківських операцій (додати нотаріально
затверджені або в установленому порядку у банку копії дипломів та
сертифікатів); - звіт за всіма операціями, які дозволені банку ліцензією, за
останні шість місяців. У звіті необхідно вказати, скільки валютних
рахунків відкрив банк клієнтам, в яких валютах, залишки валют на
останню звітну дату, кількість обмінних пунктів, кількість
відкритих банком коррахунків типу "Ностро" і "Лоро" та залишки
валют на них, тощо. 5.1.3. Звернутися до керівника комісії з ліцензування
комерційних банків на право роботи з валютними цінностями
Національного банку України з заявою, рекомендацією регіонального
управління Національного банку України та комплектом документів,
що вказані в пункті 5.1.2.
5.2. Далі документи банку на розширення дії ліцензії
оформлюються згідно з розділами II та III цього Порядку.

Роз'яснення

до ліцензії Національного банку України

на право здійснення операцій з валютними цінностями
Ліцензія Національного банку України відповідно до того, що
вказано в її тексті, може надавати право на здійснення таких
операцій:
1. Ведення валютних рахунків клієнтів
Зарахування валютних надходжень на рахунки резидентів та
нерезидентів (включаючи транзитні) та списання сум перерахувань,
що передбачені чинним законодавством.
2. Неторгові операції
Операції з перерахування валютних цінностей, не зв'язаних із
здійсненням розрахунків за експортом та імпортом товарів чи послуг
(у тому числі видача готівки для покриття видатків осіб, що
виїжджають у закордонні відрядження). Купівля та продаж готівкової іноземної валюти та платіжних
документів в іноземній валюті. Видача грошових акредитивів (оплата
грошових акредитивів, відкриття грошових акредитивів). Організація
роботи та порядок проведення операцій в обмінних пунктах. Інкасо
готівкової іноземної валюти та платіжних документів в іноземній
валюті.
3. Встановлення кореспондентських відносин з

іноземними банками
3.1. Встановлення прямих кореспондентських зв'язків з

іноземними банками
Відкриття банком самостійно рахунків для міжнародних
розрахунків з іноземними банками. Досягнення домовленості про
порядок та умови ведення банківських операцій за міжнародними
розрахунками.
3.2. Робота через кореспондентські рахунки Центру

міждержавних розрахунків Національного банку

України або через кореспондентські рахунки

уповноваженого банку
Встановлення кореспондентських відносин і здійснення
міжнародних банківських операцій з іноземними банками через
кореспондентські рахунки Центру міждержавних розрахунків
Національного банку України або уповноваженого банку.
4. Операції за міжнародними торговими розрахунками
Операції за міжнародними розрахунками, що зв'язані з
експортом та імпортом товарів і послуг, згідно з вимогами чинного
законодавства, інструкцій Національного банку України,
Уніфікованих правил та традицій Міжнародної торгової палати.
5. Операції в торгівлі іноземною валютою на

внутрішньому валютному ринку
Купівля та продаж іноземної валюти в готівковій та
безготівковій формі за власний рахунок або згідно з дорученнями
клієнтів (брокерські послуги) на міжбанківському та біржовому
ринках.
6. Операції з залучення та розміщення валютних

коштів на внутрішньому ринку
здійснюються з резидентами України: 6.1. Пасивні операції - створення валютних резервів в
іноземній валюті (приймання депозитів в іноземній валюті, продаж
за іноземну валюту цінних паперів, що емітовані резидентами
України та номіновані у національній валюті (включаючи власні
цінні папери банку)*, отримання позик в іноземній валюті від інших
уповноважених банків); 6.2. Активні операції - використання створених резервів
(надання позик в іноземній валюті, придбання за іноземну валюту
цінних паперів, що номіновані у національній валюті*). ____________

* З обмеженнями, що встановлені чинним законодавством України
та нормативними актами Національного банку України.
7. Операції з залучення та розміщення валютних коштів

на міжнародних ринках
здійснюються з нерезидентами України: 7.1. Пасивні операції - створення валютних резервів
(приймання депозитів в іноземній валюті (за виключенням
міжбанківських), отримання позик в іноземній валюті*); 7.2. Активні операції - використання створених резервів
(надання валютних позик, придбання цінних паперів, що номіновані в
національній валюті України чи в іноземній валюті*). ____________

* З обмеженнями, що встановлені чинним законодавством України
та нормативними актами Національного банку України.
8. Валютні операції на міжнародних грошових ринках
Депозитні та конверсійні операції (у тому числі і ф'ючерні,
якщо це не заборонено законодавством відповідних країн), які
здійснюються з комерційними банками чи міжнародними фінансовими
організаціями - нерезидентами України.
9. Операції з банківськими металами на внутрішньому ринку
Купівля чи продаж (у тому числі на строк), приймання на
депозити, відповідальне зберігання, використання на умовах застави
під надану позику банківських металів або цінних паперів, номінал
яких виражений у банківських металах, коли ці операції
здійснюються на території України з резидентами України.
10. Операції з банківськими металами на міжнародному ринку
Купівля чи продаж (у тому числі на строк), приймання на
депозити, відповідальне зберігання, використання як застави під
надану позику банківських металів або цінних паперів, номінал яких
виражений у банківських металах у випадку, коли ці операції
здійснюються не на території України або з нерезидентами України.

Додаток N 1
Перелік технічних вимог до комерційних банків

для здійснення операцій з валютними цінностями
За операціями:
1. Обслуговування валютних рахунків клієнтів. Неторгові
операції. Кредитні операції з залучення і розміщення валютних
коштів в Україні: - обладнання касового приміщення, що забезпечує зберігання
валютних цінностей; - наявність приміщення для обмінного пункту, обладнаного
відповідно до вимог безпеки; - забезпечення обчислювальною технікою (настільні
обчислювальні машини), оргтехнікою; - наявність необхідних бланків суворого обліку, штампів,
печаток; - наявність комп'ютерних систем для автоматизованої обробки
пластикових карток та інших документів. 2. Встановлення кореспондентських відносин з іноземними
банками: - відповідність вимогам, що вказані в п.1 даного Переліку; - наявність каналів оперативного міжнародного зв'язку,
телексного апарата, телефонних ліній прямого набору, телефаксу. 3. Проведення міжнародних розрахунків, зв'язаних з імпортом і
експортом товарів і послуг: - відповідність вимогам, що вказані в п.2 даного Переліку; - наявність техніки ключування і шифрування платіжних
телеграфних інструкцій; - обладнання комп'ютерними терміналами для передачі захищених
платіжних інструкцій; - наявність необхідного приміщення для зберігання і перевірки
контрольних документів іноземних банків і зразків підписів,
таблиць ключів для шифрування телеграм. 4. Проведення кредитних операцій на міжнародних грошових
ринках: - відповідність вимогам, які вказані в п.2 даного Переліку; - наявність комп'ютерної техніки. 5. Валютні (депозитні та конверсійні) операції на міжнародних
грошових ринках: - відповідність вимогам, які вказані в п.3 даного Переліку; - обладнання системою "Рейтер-ділинг"; - обладнання спеціального операційного залу (ділерської
кімнати) з додержанням належної охорони, пропускного режиму. 6. Для проведення операцій з банківськими металами необхідні: - ваги для зважування банківських металів, які повинні мати
відповідні свідоцтва про їх перевірку, що проводиться не рідше
одного разу на рік; - інструменти (лупи, шабери, скальпелі, плоскогубці, надфілі,
напилки і т.ін.); - хімічні реактиви для визначення проб дорогоцінних металів; - сейфи або металеві шафи для зберігання банківських металів; - експерт, рівень підготовки якого відповідає кваліфікаційним
вимогам, що необхідні йому для здійснення операцій з банківськими
металами.
Додаток N 2
Кваліфікаційні вимоги до працівників комерційних банків,

які здійснюють операції з валютними цінностями
1. Для заступника Голови Правління комерційного банку, що
завідує валютними операціями, начальників валютних управлінь,
відділів: - наявність диплома вищої фінансово-економічної освіти
(інститут, університет, академія); - досвід практичної роботи за фахом у фінансово-кредитних
установах не менше 3 років; - досвід керівної роботи не менше 2 років; - обов'язкове володіння іноземною мовою (англійською) для
ведення переговорів будь-якої технічної складності з іноземним
партнером; - наявність сертифікатів про навчання на курсах, які
проводять міжнародні інститути або зарубіжні банківські установи. На ці посади не можуть призначатися працівники, які останні
2 роки займали керівні посади в банках, що були закриті, яким
пред'являлись штрафні санкції за порушення чинного законодавства. 2. Для економістів валютних відділів: - наявність диплома вищої фінансово-економічної освіти
(інститут, університет, академія); - знання іноземної мови для ведення листування з усіх питань
взаємовідносин між банками; - наявність сертифікатів про навчання на курсах, які
проводять міжнародні інститути або зарубіжні банківські установи. 3. Для бухгалтерів валютних відділів: - наявність диплома вищої освіти (інститут, університет,
академія, технікум) за спеціальністю "Бухгалтерський облік"; - досвід практичної роботи за фахом з валютними цінностями не
менше 2 років. 4. Для касирів валютних кас: - стаж роботи касиром банку не менше 3 років, або касиром
валютної каси не менше одного року. 5. Для експертів, які здійснюють операції з банківськими
металами: - навики роботи з банківськими металами; - знання чинних нормативно-технічних документів на
банківськими метали, промислові та ювелірні вироби з дорогоцінних
металів; - знання фізико-хімічних властивостей дорогоцінних металів та
володіння фізико-хімічними методами їх досліджень; - уміння визначати вміст недорогоцінних металів та інших
металів у промислових та ювелірних виробах з дорогоцінних металів; - знання будови вагів та уміння їх застосовувати при
визначенні ваги дорогоцінних металів.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: