open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Нечинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЗОВНІШНІХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ

І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 290 від 21.05.96 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

6 червня 1996 р.
vd960521 vn290 за N 271/1296
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

економічного розвитку і торгівлі

N 2148 ( z0092-17 ) від 28.12.2016 }
Про затвердження Положення про порядок проведення

конкурсів на право створення ринків і надання їх

в оренду

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
29.04.96 р. N 465 ( 465-96-п ) "Про впорядкування роботи
продовольчих і речових ринків", Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про порядок проведення конкурсів на
право створення ринків і надання їх в оренду (додається). 2. Головному договірно-правовому управлінню (Нестер Л.Д.)
разом з Головним управлінням з питань внутрішньої торгівлі
(Родіонов Ю.Ф.) забезпечити реєстрацію цього наказу у Міністерстві
юстиції України у встановлений термін. 3. Управлінню інформації та інформатики (Загорняк О.В.)
забезпечити публікацію цього наказу у газеті "Урядовий кур'єр"
після його реєстрації у Міністерстві юстиції України. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Шевченка М.О.
В.о.Міністра І.В.Подолєв
Затверджено

наказом Міністерства зовнішніх

економічних зв'язків і торгівлі

України від 21 травня 1996 року

N 290
Положення

про порядок проведення конкурсів на право створення

ринків і надання їх в оренду
1. Загальні положення
1.1. Конкурс на право створення ринків і надання їх в оренду
проводиться з метою визнання переможця - особи, яка запропонувала
найкращі умови подальшої експлуатації об'єкта (некомерційний
конкурс) або за рівних фіксованих умов найвищу ціну за оренду
(комерційний конкурс). 1.2. Об'єктами проведення конкурсу є: право оренди майна діючого ринку, який є самостійним
підприємством і єдиним (цілісним) комплексом; право створення ринку на відведеній для цієї мети землі.
2. Підготовка проведення конкурсу
2.1. Після вирішення в установленому порядку Урядом
Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та
Севастопольською міськими державними адміністраціями питання про
відведення земельної ділянки для розміщення нового ринку або про
передачу в оренду діючих ринків органи, уповноважені управляти
майном, що знаходиться у комунальній власності (надалі -
уповноважені органи), оголошують конкурс, утворюють конкурсну
комісію для його проведення. 2.2. Конкурсна комісія утворюється у складі 5-9 осіб з
представників місцевої державної адміністрації, місцевої Ради
народних депутатів. Голову та склад конкурсної комісії затверджує
орган, що прийняв рішення про проведення конкурсу. 2.3. Конкурсна комісія у строк до двох місяців після
утворення визначає умови та строк проведення конкурсу, які
затверджує уповноважений орган, та не пізніше, як за
30 календарних днів публікує в місцевій пресі інформацію про
перелік об'єктів, стосовно яких буде проводитись конкурс та його
умови. До обов'язкових умов конкурсу відносяться: зобов'язання щодо збереження спеціалізації підприємства; початкова орендна плата (при проведенні конкурсу на право
оренди майна діючих ринків); забезпечення об'єкта електроенергією, телефонним зв'язком,
водопостачанням та каналізацією; створення відокремлених від проїжджої частини стоянок для
автотранспорту; додержання на території об'єкта та прилеглій місцевості
належного санітарного стану; знання і додержання вимог Правил торгівлі на ринках,
затверджених наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і
торгівлі України від 12.03.96 р. N 157 ( z0138-96 ); інші умови на розсуд конкурсної комісії (наприклад,
збереження та створення нових робочих місць, обмеження на певний
час чи заборону передачі об'єкта в суборенду іншим фізичним або
юридичним особам та ін.). 2.4. З моменту опублікування інформаційного повідомлення
конкурсна комісія дає можливість всім юридичним та фізичним
особам, які подали заяву на участь у конкурсі, попередньо
ознайомитись з запропонованою земельною ділянкою, відведеною для
створення ринку чи діючим ринком, що передається в оренду. 2.5. Уповноважений орган повинен створити умови для
ознайомлення з об'єктами оренди або земельною ділянкою. 2.6. Для участі в конкурсі суб'єкт підприємницької діяльності
подає особисто чи надсилає до конкурсної комісії заяву, план
будівництва (реконструкції), розвитку та експлуатації об'єкта,
який повинен включати: назву й місцезнаходження об'єкта, який він бажає створити чи
орендувати; відомості про суб'єкта підприємницької діяльності із
зазначенням номера реєстраційного свідоцтва, назви та
місцезнаходження, коду ЗУКПО, номера телефону; запропоновану орендну плату за оренду об'єкта; зобов'язання щодо умов конкурсу, додаткові зобов'язання щодо
подальшої експлуатації об'єкта. Суб'єкт підприємницької діяльності також подає: документ, що посвідчує фізичну особу або представника
юридичної особи, їхні повноваження; документ про внесення реєстраційного внеску; витяг з протоколу загальних зборів працівників діючого ринку
про рішення взяти в оренду майновий комплекс діючого ринку. 2.7. Для реєстрації як учасників конкурсу юридичні та фізичні
особи сплачують визначений уповноваженим органом реєстраційний
внесок, розмір якого визначається згідно з кошторисом і не може
перевищувати трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 2.8. Відомості про учасників конкурсу заносяться до книги
реєстрації та повинні містити: порядковий номер (відповідно до реєстрації), прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи, назву юридичної особи, її
місцезнаходження, банківські реквізити. 2.9. Приймання заяв на участь у конкурсі припиняється за сім
днів до початку проведення конкурсу. 2.10. Конкурсна комісія розглядає заяви претендентів на
участь у конкурсі і приймає рішення про допущення претендентів до
участі у конкурсі. Інформація про учасників конкурсу до його початку не підлягає
оголошенню. 2.11. Конкурс здійснюється за наявності не менш, як трьох
учасників конкурсу.
3. Порядок проведення конкурсу
3.1. Конкурс здійснюється у два етапи шляхом розгляду
комісією поданих на конкурс документів. Після першого етапу
оголошується попередній переможець конкурсу. Інформація про його
пропоцизії доводиться до всіх учасників конкурсу. Якщо протягом
п'яти робочих днів від них не надходять додаткові пропозиції, то
попередній переможець оголошується остаточним переможцем. За наявності інших пропозицій на другому етапі проводиться
повторне засідання конкурсної комісії, яка розглядає додаткові
пропозиції учасників конкурсу та визначає остаточного переможця. 3.2. Робочі засідання конкурсної комісії є закритими та
проводяться за наявності 2/3 від загального складу комісії.
Рішення про вибір попереднього та остаточного переможця конкурсу
приймається 2/3 голосів присутніх членів комісії та оголошується
на відкритому засіданні за участю всіх учасників конкурсу. 3.3. Господарське товариство, створене працівниками ринків,
яке бере участь у конкурсі, за інших рівних умов має пріоритетне
право на його оренду. 3.4. Рішення комісії оформляється протоколом, в якому
зазначаються такі відомості: умови конкурсу; відомості про учасників конкурсу; рішення про результати конкурсу; мотивації вибору переможця. Протокол підписується усіма присутніми членами конкурсної
комісії та надсилається до уповноваженого органу для затвердження. 3.5. Інформація про підсумки конкурсу публікується в місцевій
пресі протягом 15 календарних днів з моменту оголошення рішення
про оренду об'єкта або надання права створення ринку.
4. Заключні положення
4.1. Правовідносини між переможцем конкурсу та уповноваженим
органом регулюються Законами України "Про власність" ( 697-12 ) та
"Про оренду державного майна" ( 2269-12 ) з моменту затвердження
протоколу засідання конкурсної комісії уповноваженим органом. 4.2. З переможцем конкурсу на право оренди майна діючого
ринку укладається договір оренди відповідно до чинного
законодавства України. У договорі оренди зазначається розмір орендної плати, що
склався за результатами конкурсу (при комерційному конкурсі) та
додаткові зобов'язання сторін, визначені умовами конкурсу. 4.3. За переможцем конкурсу на право створення ринку на
відведеній для цієї мети землі закріплюється право на земельну
ділянку відповідно до земельного законодавства України.

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: