open
Про систему
Нечинна

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

13.06.96  № 15


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 липня 1996 р.
за № 408/1433

Про затвердження Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії регулювання електроенергетики
№ 483 від 07.04.99
№ 1070 від 18.10.2000
№ 271 від 28.03.2001
№ 392 від 20.04.2001
№ 1050 від 17.10.2001
№ 979 від 04.09.2002
№ 285 від 29.03.2004
№ 450 від 13.04.2006
№ 922 від 17.07.2006
№ 1625 від 08.12.2006
№ 146 від 08.02.2007
№ 1218 від 13.09.2007
№ 1062 від 04.09.2008
№ 818 від 15.07.2010
№ 1240 від 09.09.2010
№ 1586 від 22.09.2011}

Згідно з Указом Президента України від 14 березня 1995 року № 213/95 Національна комісія з питань регулювання електроенергетики України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Умови та Правила здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами (додаються).

Член Комісії

О. Гридасов
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Національної
комісії з питань регулювання
електроенергетики України
13.06.1996  № 15

УМОВИ ТА ПРАВИЛА
здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами

{Слова "Ліцензіат", "Ліцензована діяльність", "Місцеві (локальні) електромережі", "Методики", "Перехресні субсидії" та "Диспетчерське управління" за текстом Умов та Правил у середині речення написано з малої літери згідно з Постановою НКРЕ № 392 від 20.04.2001}

{У тексті Умов та Правил слово "електропостачальник" в усіх відмінках і формах числа замінено словом "енергопостачальник" у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою НКРЕ № 1050 від 17.10.2001}

1. Загальні положення

1.1. Умови та Правила здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами (далі - Умови та Правила) розроблені відповідно до Законів України "Про підприємництво", "Про електроенергетику", "Про природні монополії".

{Пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ № 392 від 20.04.2001}

1.2. Якщо будь-яке з положень цих Умов та Правил втрачає чинність, воно виключається з Умов та Правил, а решта залишаються чинними.

1.3. Ліцензія не може передаватися третім особам.

1.4. В Умовах та Правилах вживаються такі визначення:

Ліцензована діяльність

підприємницька діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами, на здійснення якої ліцензіат отримав право від НКРЕ.

Ліцензіат

суб'єкт підприємницької діяльності, зареєстрований у встановленому порядку, який отримав ліцензію на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та зобов'язаний дотримуватися ліцензійних умов і виконувати рішення НКРЕ.

Ліцензія

Спеціальний дозвіл, виданий НКРЕ ліцензіату.

Місцева (локальна) електрична мережа

електрична мережа, призначена для передачі електричної енергії від магістральної електричної мережі до споживача.

Споріднене підприємство

а) будь-яке підприємство, яке прямо або опосередковано, повністю або частково (не менше ніж 25 відсотків):
володіє частками (акціями, паями) статутного фонду або активами (майном) іншого суб'єкта підприємницької діяльності;
управляє частками (акціями, паями) статутного фонду іншого суб'єкта підприємницької діяльності;
користується на правах оренди активами (майном) іншого суб'єкта підприємницької діяльності;
б) будь-яке підприємство:
частки (акції, паї) статутного фонду або активи (майно) якого прямо або опосередковано, повністю або частково (не менше ніж 25 відсотків) перебувають у власності іншого суб'єкта підприємницької діяльності;
частки (акції, паї) статутного фонду якого прямо або опосередковано, повністю або частково (не менше ніж 25 відсотків) перебувають в управлінні іншого суб'єкта підприємницької діяльності;
активи (майно) якого прямо або опосередковано, повністю або частково (не менше ніж 25 відсотків) перебувають у користуванні на правах оренди іншого суб'єкта підприємницької діяльності;
в) яке пов'язане з ліцензіатом або з одним з підприємств, зазначених у підпунктах а) та
б) цього визначення, відносинами контролю відповідно до статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції"

Перехресні субсидії

Переміщення коштів або розподіл витрат в межах однієї компанії або між Спорідненими підприємствами для фінансової підтримки одного підприємства або виду діяльності за рахунок іншого.

Диспетчерське управління

Процес управління діяльністю з виробництва, передачі та постачання електричної енергії з метою забезпечення надійної роботи енергосистеми, ведення режиму навантаження енергетичної системи згідно з вимогами нормативно-технічних документів.

Оптовий ринок електричної енергії України (далі - ОРЕ)

ринок, що створюється суб'єктами господарської діяльності для купівлі-продажу електричної енергії на підставі Договору.

Тариф на передачу електричної енергії (далі - Тариф)

Ціна, що сплачується ліцензіату за передачу електричної енергії.

Економічний коефіцієнт нормативних технологічних витрат електроенергії (далі - коефіцієнт витрат)

Відношення нормативних технологічних витрат електроенергії на відповідному класі напруги до обсягів електроенергії, що надійшла до місцевих (локальних) електромереж на відповідному класі напруги для передачі споживачам на території ліцензованої діяльності, за відповідний розрахунковий період.

Споживачі енергії

Юридичні та фізичні особи, що використовують енергію для власних потреб на підставі договору.

Грубе порушення Умов та Правил - одноразове порушення Умов та Правил, яке свідчить про явне й умисне нехтування їх вимогами з боку ліцензіата та/або призвело до наслідків у вигляді значної шкоди, завданої державі, навколишньому природному середовищу, юридичним чи фізичним особам; грубим порушенням уважається також невиконання ліцензіатом у встановлений строк рішення НКРЕ про усунення порушень.

{Пункт 1.4 доповнено абзацом згідно з Постановою НКРЕ № 392 від 20.04.2001}

Інвестиційна програма - програма використання інвестицій та інших коштів, залучених для її виконання, яка містить комплекс зобов'язань ліцензіата на період її виконання щодо розвитку підприємства, зокрема зниження технологічних витрат електричної енергії в електричних мережах, модернізацію та будівництво електричних мереж, впровадження та розвиток систем контролю та управління енергоспоживанням тощо.

{Пункт 1.4 доповнено абзацом згідно з Постановою НКРЕ № 285 від 29.03.2004}

Ліцензія - єдиний документ дозвільного характеру, який видається НКРЕ і дає право на здійснення зазначеного в ньому певного виду підприємницької діяльності протягом установленого строку.

{Пункт 1.4 доповнено абзацом згідно з Постановою НКРЕ № 392 від 20.04.2001}

Оптовий постачальник - суб'єкт підприємницької діяльності, який отримав ліцензію на право здійснення підприємницької діяльності з оптового постачання електричної енергії та здійснює оптове постачання електричної енергії відповідно до Договору між членами Оптового ринку електроенергії.

{Пункт 1.4 доповнено абзацом згідно з Постановою НКРЕ № 392 від 20.04.2001}

Порушення Умов та Правил - дія ліцензіата чи його бездіяльність, яка посягає на встановлені НКРЕ Умови та Правила та рішення НКРЕ і за яку законодавством та цими Умовами та Правилами передбачено застосування до нього санкцій.

{Пункт 1.4 доповнено абзацом згідно з Постановою НКРЕ № 392 від 20.04.2001}

Повторне порушення Умов та Правил - порушення ліцензійних умов, яке раніше допускав ліцензіат і протягом року учинив його знову.

{Пункт 1.4 доповнено абзацом згідно з Постановою НКРЕ № 392 від 20.04.2001}

Територія здійснення ліцензованої діяльності - територія адміністративно-територіальної одиниці, де розташовані місцеві (локальні) електричні мережі, що перебувають у власності ліцензіата, яку ліцензіат погоджує з центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, указується ліцензіатом в описі за формою, наведеною в додатку до Умов та Правил, і затверджується НКРЕ в установленому порядку. Якщо на території адміністративно-територіальної одиниці розташовані електричні мережі інших ліцензіатів, то територія здійснення ліцензованої діяльності кожного з цих ліцензіатів визначається відповідно до території розташування об'єктів електроенергетики, що перебувають у власності ліцензіата.

{Пункт 1.4 доповнено абзацом згідно з Постановою НКРЕ № 979 від 04.09.2002}

{Пункт 1.4 із змінами, внесеними згідно з Постановами Нацкомелектроенергетики № 483 від 07.04.99, № 1070 від 18.10.2000, Постановами НКРЕ № 392 від 20.04.2001, № 1050 від 17.10.2001, № 979 від 04.09.2002, № 1062 від 04.09.2008}

2. Умови здійснення Ліцензованої діяльності

Здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами можливе при виконанні таких умов:

2.1. Ліцензіат у будь-який час повинен мати одну Ліцензію на право здійснення діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами. Ця умова не обмежує права ліцензіата мати ліцензії на інші види діяльності.

2.2. Ліцензіат має право здійснювати ліцензовану діяльність лише на території здійснення ліцензованої діяльності.

Унесення змін до ліцензії стосовно території здійснення ліцензованої діяльності за заявою ліцензіата, погодженою з центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, здійснюється НКРЕ в установленому порядку.

{Пункт 2.2 в редакції Постанови НКРЕ № 979 від 04.09.2002}

2.3. Ліцензіат разом із спорідненими підприємствами не повинен займатися ліцензованою діяльністю з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом на території здійснення Ліцензованої діяльності.

{Пункт 2.3 із змінами, внесеними згідно з Постановами НКРЕ № 392 від 20.04.2001, № 979 від 04.09.2002}

2.4. Ліцензіат має забезпечувати діяльність на території здійснення ліцензованої діяльності (регіональному ринку) на недискримінаційних умовах.

{Пункт 2.4 в редакції Постанов Нацкомелектроенергетики № 271 від 28.03.2001, № 1240 від 09.09.2010, № 1586 від 22.09.2011}

{Пункт 2.5 вилучено на підставі Постанови Нацкомелектроенергетики № 271 від 28.03.2001}

2.5. Ліцензіат має забезпечувати управління Ліцензованою діяльністю за принципом економічної доцільності та з метою досягнення найнижчої вартості електроенергії для споживачів.

Закупівля товарів, робіт та послуг має здійснюватись ліцензіатом на конкурсних засадах.

{Пункт 2.5 доповнено абзацом згідно з Постановою НКРЕ № 979 від 04.09.2002}

2.6. Ліцензіат не повинен займатися іншими видами діяльності, якщо вони перешкоджають або можуть перешкоджати належному виконанню ним Ліцензованої діяльності.

Вимоги щодо здійснення ліцензіатом інших, крім ліцензованого, видів діяльності встановлюються НКРЕ. Ліцензіат зобов'язаний повідомити НКРЕ про здійснення інших видів діяльності та надати гарантії уникнення можливого ризику для ліцензованої діяльності.

{Пункт 2.6 доповнено абзацом згідно з Постановою НКРЕ № 979 від 04.09.2002; в редакції Постанови Національної комісії регулювання електроенергетики № 1218 від 13.09.2007}

2.7. Ліцензіат не повинен надавати перевагу будь-яким енергопостачальникам (крім передбачених законодавством випадків, коли така сама перевага або привілеї надаються всім енергопостачальникам) чи безпідставно протидіяти суб'єкту підприємницької діяльності займатись ліцензованою діяльністю з постачання електричної енергії.

{Пункт 2.7 в редакції Постанови НКРЕ № 392 від 20.04.2001}

2.8. Ліцензіат ніяким чином і ні в якій формі не взаємодіє з іншими ліцензіатами при підготовці та обговоренні з НКРЕ питань, пов'язаних з визначенням Тарифів та Коефіцієнтів витрат, а також при прийнятті будь-яких рішень, пов'язаних з Ліцензованою діяльністю, які можуть негативно вплинути на інтереси існуючих або потенційних енергопостачальників чи споживачів, за винятком випадків, коли це передбачено законодавством України або НКРЕ.

{Пункт із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацкомелектроенергетики № 1070 від 18.10.2000, Постановою НКРЕ № 1050 від 17.10.2001}

2.9. Ліцензіат не має права здійснювати перехресне субсидіювання.

{Пункт 2.9 в редакції Постанови НКРЕ № 392 від 20.04.2001}

2.10. Ліцензіат в жодній формі не повинен зловживати своїм монопольним становищем, як це визначено в Законі України "Про захист економічної конкуренції" та інших актах законодавства, зокрема нормативно-правових актах Антимонопольного комітету України та НКРЕ.

{Пункт 2.10 в редакції Постанови НКРЕ № 979 від 04.09.2002}

2.11. Через шість місяців після отримання Ліцензії, а потім через кожні шість місяців ліцензіат складає і надсилає до НКРЕ письмовий звіт про виконання ним вимог, викладених у пунктах 2.9, 2.10 та 2.11, протягом попередніх шести місяців. НКРЕ у будь-який час може звільнити тимчасово або безстроково ліцензіата від зобов'язання подавати такий звіт, про що надсилається письмове повідомлення.

3. Правила здійснення Ліцензованої діяльності

При здійсненні Ліцензованої діяльності ліцензіат повинен дотримуватись таких правил:

3.1. Щодо звітності:

3.1.1. Ліцензіат повинен надавати НКРЕ звітність, передбачену нормативно-правовими актами Мінфіну та Дежкомстату України, і додаткову звітність з ліцензованої діяльності, визначену НКРЕ в установленому порядку.

{Підпункт 3.1.1 пункту 3.1 в редакції Постанови НКРЕ № 392 від 20.04.2001}

3.1.2. Ліцензіат повинен вести бухгалтерський облік і готувати фінансові звіти з Ліцензованої діяльності окремо від обліків та звітів з інших видів діяльності. Ліцензіат має обгрунтовано розподіляти витрати між Ліцензованою та іншими видами підприємницької діяльності і надсилати до НКРЕ, за її запитом, пояснення, супроводжуючи їх необхідною документацією щодо розподілу витрат. НКРЕ може відстрочити дію вимог цього пункту повністю чи частково на період до одного року від дати видачі ліцензії.

{Підпункт 3.1.2 пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ № 392 від 20.04.2001}

3.2. Щодо надання та використання інформації:

3.2.1. Ліцензіат повинен надавати НКРЕ, у тому вигляді і тоді, як це буде обгрунтовано вимагатись НКРЕ, будь-яку інформацію, яку НКРЕ буде вважати потрібною для виконання своїх обов'язків.

3.2.2. Ліцензіат повинен протягом 10 днів повідомити НКРЕ про зміни:

банківських реквізитів;

установчих документів, що підлягають державній реєстрації (перереєстрації).

Ліцензія підлягає переоформленню у разі зміни місцезнаходження юридичної особи; найменування юридичної особи; відомостей, зазначених у ліцензії, виданій громадянину-підприємцю.

{Абзац четвертий підпункту 3.2.2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики № 1625 від 08.12.2006}

Для переоформлення ліцензії суб'єкт підприємницької діяльності зобов'язаний у 10-денний термін з дня настання однієї із зазначених змін подати НКРЕ заяву на переоформлення ліцензії.

У разі прострочення суб'єктом підприємницької діяльності терміну подання заяви про відповідне переоформлення ліцензія підлягає оформленню в порядку, установленому для її видачі.

{Підпункт 3.2.2 в редакції Постанови Нацкомелектроенергетики № 483 від 07.04.99, Постанови НКРЕ № 392 від 20.04.2001}

3.2.3. Листування та повідомлення стосовно Умов та Правил повинні здійснюватись у письмовій формі.

3.2.4. Ліцензіат має гарантувати, що будь-яка інформація, яку він отримує в результаті здійснення своєї Ліцензованої діяльності, не буде розголошуватись будь-кому, за винятком осіб, що здійснюють Ліцензовану діяльність і уповноважені мати доступ до цієї інформації, а також не буде використовуватись для проведення ним будь-якої іншої крім Ліцензованої діяльності, за винятком випадків:

а) коли отримано попередню згоду у письмовій формі тих осіб чи суб'єктів підприємницької діяльності, яких безпосередньо стосується ця інформація;

б) якщо інформація вже відома громадськості;

в) якщо від ліцензіата вимагається чи йому дозволено розголосити інформацію для того щоб виконати дані Умови та Правила, за вказівкою НКРЕ або згідно з законодавством України;

г) якщо інформацію необхідно розголосити при здійсненні дозволеної діяльності у зв'язку з Ліцензованою діяльністю.

3.2.5. Ліцензіат повинен гарантувати, що жодне Споріднене підприємство не використовує будь-яку наявну у ліцензіата інформацію для отримання невиправданої конкурентної переваги; крім того, він повинен гарантувати нерозголошення інформації будь-кому (в тому числі тим, хто працює в іншому Спорідненому підприємстві), хто може використовувати цю інформацію для одержання будь-якої невиправданої конкурентної переваги.

3.2.6. Ліцензіат повинен розробити і подати до НКРЕ порядок виконання вимог пунктів 3.2.4, 3.2.5 і вжити заходів, які можуть обгрунтовано вимагатися НКРЕ для забезпечення нерозголошення наявної у ліцензіата інформації. На вимогу НКРЕ ліцензіат повинен надати НКРЕ інформацію щодо виконання ним вимог пунктів 3.2.4, 3.2.5.

3.3. Щодо диспетчерського управління:

3.3.1. Ліцензіат повинен здійснювати диспетчерське управління згідно з нормативно-технічними документами та договорами на передачу електричної енергії.

{Пункт 3.3.1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацкомелектроенергетики № 1070 від 18.10.2000, Постановами НКРЕ № 392 від 20.04.2001, № 1050 від 17.10.2001}

3.3.2. Взаємовідносини оперативного персоналу ліцензіатів, що здійснюють діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами, повинні грунтуватися на принципі підлеглості нижчого рівня оперативно-диспетчерського управління вищому або на вимогах спільних угод з цього питання з дотриманням нормативно-технічних документів та договорів на передачу електричної енергії.

{Пункт 3.3.2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацкомелектроенергетики № 1070 від 18.10.2000, Постановами НКРЕ № 392 від 20.04.2001, № 1050 від 17.10.2001}

3.3.3. Ліцензіат повинен надавати органам диспетчерського управління технічну документацію, звіти та інформацію, а також виконувати всі оперативні команди органів диспетчерського управління, їх указівки і розпорядження згідно з нормативно-технічними документами та інструкціями.

{Підпункт 3.3.3 пункту 3.3 в редакції Постанови НКРЕ № 392 від 20.04.2001}

3.3.4. Ліцензіат повинен виконувати роботу з диспетчерського управління, протиаварійних заходів, режимів споживання та з експлуатаційно-технічних питань стосовно всіх споживачів, підключених до його електромереж, що має бути передбачено у договорах на передачу електричної енергії відповідно до вимог НКРЕ.

{Пункт 3.3.4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацкомелектроенергетики № 1070 від 18.10.2000, Постановою НКРЕ № 1050 від 17.10.2001}

3.4. Щодо будівництва енергетичних споруд та інших пов'язаних з ними об'єктів:

3.4.1. Проектування та будівництво (нове будівництво, розширення, реконструкція та технічне переоснащення) об'єктів електроенергетики здійснюються на основі законодавства про будівництво.

{Підпункт 3.4.1 пункту 3.4 в редакції Постанови НКРЕ № 392 від 20.04.2001}

Оснащення об'єктів електроенергетики здійснюється на тендерних засадах з наданням пріоритету вітчизняним виробникам.

{Підпункт 3.4.1 пункту 3.4 доповнено абзацом згідно з Постановою НКРЕ № 979 від 04.09.2002}

3.5. Щодо дотримання законодавства України та нормативно-технічних документів:

3.5.1. Ліцензіат повинен діяти згідно із законодавством України та нормативно-технічними документами.

3.5.2. Ліцензіат повинен дотримуватись актів законодавства та нормативних документів, зокрема щодо:

якості надання послуг з передачі електричної енергії;

надійності передачі електричної енергії;

відповідності електричної енергії показникам якості;

забезпечення належного технічного стану об'єктів електроенергетики та організації їхньої експлуатації шляхом здійснення ремонтно-експлуатаційного обслуговування, модернізації, реконструкції та повної заміни зношених електромереж;

забезпечення спеціальної підготовки та навчання працівників, які організовують та здійснюють технічну експлуатацію об'єктів електроенергетики.

{Пункт 3.5.2 в редакції Постанови НКРЕ № 922 від 17.07.2006}

{Пункт 3.5 із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ № 392 від 20.04.2001}

3.6. Щодо сплати поточної плати:

3.6.1. Розмір і терміни внесення поточної плати визначаються НКРЕ згідно з чинним законодавством України.

{Підпункт 3.6.1 пункту 3.6 в редакції Постанови НКРЕ № 392 від 20.04.2001}

{Підпункт 3.6.2 пункту 3.6 вилучено на підставі Постанови НКРЕ № 392 від 20.04.2001}

{Пункт 3.7 вилучено на підставі Постанови НКРЕ № 392 від 20.04.2001}

3.7. Щодо формування Тарифів та розрахунку інших платежів:

{Пункт із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацкомелектроенергетики № 1070 від 18.10.2000, Постановою НКРЕ № 1050 від 17.10.2001}

3.7.1. Тарифи на передачу підлягають регулюванню і затверджуються НКРЕ.

Якщо суб'єкт підприємницької діяльності звернувся до НКРЕ з заявою про отримання ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами, він подає заяву та відповідні документи для встановлення тарифів одночасно з поданням заяви про отримання ліцензії. Рішення про встановлення тарифів на передачу електричної енергії приймається НКРЕ одночасно з рішенням про видачу ліцензії.

{Пункт в редакції Постанови Нацкомелектроенергетики № 1070 від 18.10.2000, Постанови НКРЕ № 1050 від 17.10.2001}

3.7.2. Ліцензіат має право одержувати від енергопостачальників, електроенергію яких він передає місцевими (локальними) електромережами на відповідному класі напруги, плату за тарифами на передачу електроенергії. Відносини між ліцензіатами регулюються договорами. Порядок розрахунку обсягів передачі електроенергії та тарифи на передачу визначаються нормативно-правовими актами НКРЕ.

{Пункт в редакції Постанови Нацкомелектроенергетики № 1070 від 18.10.2000, Постанови НКРЕ № 1050 від 17.10.2001}

3.7.3. Тарифи на передачу електроенергії визначаються таким чином, щоб забезпечити ліцензіату достатні надходження коштів для відшкодування його виправданих витрат та прибутку, а також стимулювати його до скорочення цих витрат і підвищення рентабельності його діяльності.

{Пункт в редакції Постанови Нацкомелектроенергетики № 1070 від 18.10.2000; із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ № 1050 від 17.10.2001}

Ліцензіат з метою обґрунтування запланованих витрат на розвиток компанії подає до НКРЕ інвестиційну програму, затверджену ліцензіатом у встановленому порядку та погоджену з центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці. Інвестиційна програма має містити техніко-економічне обґрунтування витрат та розрахунок економічного ефекту, який має бути досягнуто внаслідок виконання інвестиційної програми.

{Пункт 3.7.3 доповнено абзацом згідно з Постановою НКРЕ № 285 від 29.03.2004}

Ліцензіат щорічно разом із інвестиційною програмою надає НКРЕ та центральному органу виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, звіт щодо виконання завдань, що передбачені інвестиційною програмою за минулий рік.

{Пункт 3.7.3 доповнено абзацом згідно з Постановою НКРЕ № 285 від 29.03.2004}

При встановленні (перегляді) тарифів та схваленні інвестиційної програми НКРЕ враховує нецільове та необґрунтоване використання коштів за попередній період та економічний ефект від виконання інвестиційної програми, що схвалюється.

{Пункт 3.7.3 доповнено абзацом згідно з Постановою НКРЕ № 285 від 29.03.2004}

3.7.4. НКРЕ має право переглядати тарифи у разі виявлення нецільового використання коштів, передбачених у затверджених тарифах ліцензіата, надання ліцензіатом до НКРЕ недостовірної інформації щодо здійснення ліцензованої діяльності та в інших випадках, передбачених нормативно-правовими актами НКРЕ. НКРЕ переглядає тарифи ліцензіата, виходячи з даних звітності ліцензіата та актів перевірок, що проводяться НКРЕ, пояснень та матеріалів ліцензіата. НКРЕ при прийнятті рішень ураховує інформацію, надану об'єднаннями споживачів, іншими заінтересованими особами.

{Пункт із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацкомелектроенергетики № 1070 від 18.10.2000, Постановою НКРЕ № 392 від 20.04.2001; в редакції Постанови НКРЕ № 1050 від 17.10.2001}

3.7.5. Ліцензіат має право звернутися до НКРЕ з заявою щодо перегляду тарифів на передачу електричної енергії при здійсненні повної поточної оплати електроенергії, купованої в оптового постачальника, у разі:

а) наявності збитків від здійснення ліцензованої діяльності, що виникли з незалежних від ліцензіата причин;

б) зміни обсягів постачання електричної енергії, врахованих при розрахунку тарифів на базовий період, більше ніж на 5%;

в) зміни витрат на здійснення ліцензованої діяльності, якщо це призводить до зміни тарифів більше ніж на 5% від затвердженого рівня.

Якщо ліцензіат здійснює діяльність виключно з передачі електричної енергії, умова здійснення повної поточної оплати електроенергії, купованої в оптового постачальника, не застосовується.

{Пункт із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацкомелектроенергетики № 1070 від 18.10.2000, Постановою НКРЕ № 392 від 20.04.2001; в редакції Постанови НКРЕ № 1050 від 17.10.2001}

3.7.6. При переході на розрахунок тарифів для чотирьох класів напруги ліцензіат має надати НКРЕ розрахунки для затвердження відповідних тарифів на передачу.

{Пункт із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацкомелектроенергетики № 1070 від 18.10.2000, Постановою НКРЕ № 392 від 20.04.2001; в редакції Постанови НКРЕ № 1050 від 17.10.2001}

3.7.7. Ліцензіат може отримувати додатковий прибуток шляхом здійснення нових підключень до його електричних мереж споживачів або шляхом виконання інших додаткових робіт і послуг, що пов'язані з ліцензованою діяльністю. Ліцензіат повинен складати калькуляції вартості виконання робіт (надання послуг) відповідно до Методики розрахунку вартості робіт з підключення електроустановок споживачів до електричних мереж ліцензіата та інших додаткових робіт і послуг, пов'язаних із ліцензованою діяльністю, затвердженої НКРЕ, та погоджувати ці калькуляції в територіальному представництві НКРЕ.

{Пункт 3.7.7 із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ № 392 від 20.04.2001; в редакції Постанови НКРЕ № 146 від 08.02.2007}

3.7.8. Ліцензіат на вимогу НКРЕ повинен бути готовим в будь-який час обгрунтувати відповідність структури тарифів на передачу електроенергії структурі його витрат та прибутку.

{Пункт із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацкомелектроенергетики № 1070 від 18.10.2000, Постановами НКРЕ № 392 від 20.04.2001, № 1050 від 17.10.2001}

3.7.9. Ліцензіат має опублікувати в засобах масової інформації:

а) тарифи на передачу електроенергії та коефіцієнти витрат, за п'ять днів до введення їх у дію;

б) методики, протягом трьох місяців від дати видачі ліцензії;

в) зміни до методик, за п'ять днів до введення в дію змін.

Публікація має містити таку інформацію, що забезпечує можливість будь-якій особі мати чітке уявлення про розмір платежів, які вона повинна здійснювати.

{Підпункт 3.7.9 пункту 3.7 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацкомелектроенергетики № 1070 від 18.10.2000, Постановою НКРЕ № 392 від 20.04.2001; в редакції Постанови НКРЕ № 1050 від 17.10.2001}

3.7.10. Ліцензіат має право вимагати виправдані фінансові гарантії у зв'язку зі своєю ліцензованою діяльністю згідно із чинним законодавством України в суб'єктів підприємництва, пов'язаних з ним договірними відносинами.

{Підпункт 3.7.10 в редакції Постанови НКРЕ № 392 від 20.04.2001}

3.8. Щодо доступу до місцевих (локальних) електромереж:

3.8.1. Ліцензіат не повинен без обгрунтованих причин не допускати чи обмежувати доступ до існуючих місцевих (локальних) електромереж споживачів чи інших суб'єктів підприємницької діяльності, які бажають передавати електричну енергію, бути підключеними до електромереж ліцензіата або бажають побудувати, удосконалити чи експлуатувати нові технічні засоби електромереж, при наявності необхідних узгоджень та дозволів.

3.8.2. З метою подання заяви на підключення або на передачу електричної енергії споживач або інший суб'єкт підприємницької діяльності (далі - Заявник) має право звернутися до ліцензіата з відповідним запитом про видачу технічних умов та про надання іншої необхідної йому інформації.

Ліцензіат повинен протягом 15 днів з моменту отримання запиту надати Заявнику технічні умови та будь-яку необхідну інформацію щодо виконання технічних умов, необхідних додаткових робіт, дозволів, вимог до обліку електроенергії, обробки інформації, розміру плати, умов укладання договорів, строків дії договорів. Ліцензіат може визначити плату, яка відшкодує його витрати на надання технічних умов та інформації, відповідно до методики.

Ліцензіат при наявності обгрунтованих підстав може звернутися до НКРЕ протягом 15 днів з моменту отримання відповідної заяви за дозволом продовжити цей термін.

{Пункт із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацкомелектроенергетики № 1070 від 18.10.2000, Постановою НКРЕ № 1050 від 17.10.2001}

3.8.3. Протягом 15 днів з моменту отримання заяви на приєднання або на передачу електричної енергії ліцензіат повинен направити Заявнику проект відповідного договору, підписаний зі своєї сторони.

{Пункт в редакції Постанови Нацкомелектроенергетики № 1070 від 18.10.2000; із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ № 1050 від 17.10.2001; в редакції Постанови Національної комісії регулювання електроенергетики № 1218 від 13.09.2007}

3.8.4. Ліцензіат може відмовити Заявнику в укладанні договору, якщо це може призвести до порушення ліцензіатом Умов та Правил.

3.8.5. Ліцензіат повинен надавати споживачеві чи іншому суб'єкту підприємницької діяльності право сплачувати одноразово повну вартість підключення або сплачувати вартість підключення рівними частинами щомісячно протягом часу, обумовленого договорами на підключення.

НКРЕ може у будь-який час тимчасово призупинити чи безстроково скасувати вимогу сплачувати плату за підключення щомісячно, сповістивши про це ліцензіата.

Зміна умов плати з ініціативи НКРЕ не впливає на ті договори, які були укладені до прийняття НКРЕ відповідної постанови.

3.8.6. Ліцензіат не повинен надавати перевагу будь-яким споживачам електричної енергії чи суб'єктам підприємницької діяльності при укладенні договорів про підключення та/або про передачу електричної енергії.

{Пункт із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацкомелектроенергетики № 1070 від 18.10.2000; в редакції Постанови НКРЕ № 1050 від 17.10.2001}

3.8.7. Ліцензіат має право від імені енергопостачальника припиняти передачу електричної енергії споживачу, дії якого перешкоджають або можуть перешкодити ліцензіату дотримуватись Умов та Правил.

{Пункт в редакції Постанови Нацкомелектроенергетики № 1070 від 18.10.2000, Постанови НКРЕ № 1050 від 17.10.2001}

3.8.8. У разі виникнення спірних питань між ліцензіатом та іншими суб'єктами підприємницької діяльності, які шляхом переговорів не вирішені, ці питання можуть передаватися на розгляд НКРЕ та/або центральному органу виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, відповідно до їхньої компетенції та/або до суду.

{Підпункт 3.8.8 пункту 3.8 в редакції Постанови НКРЕ № 979 від 04.09.2002}

3.9. Щодо обліку електроенергії та Коефіцієнтів витрат:

{Підпункт 3.9.1 пункту 3.9 виключено на підставі Постанови Національної комісії регулювання електроенергетики № 1218 від 13.09.2007}

3.9.2. Ліцензіат повинен забезпечити зчитування показників розрахункових лічильників, які розміщені на межі розподілу електромереж з іншими ліцензіатами.

Ліцензіат за окремим договором з відповідним суб'єктом господарювання повинен забезпечити на межі балансової належності електроустановок з цим суб'єктом господарювання розрахунковий облік електричної енергії, що відповідає вимогам нормативних документів щодо обліку.

{Підпункт 3.9.2 пункту 3.9 доповнено абзацом згідно з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики № 1218 від 13.09.2007}

Місце встановлення засобів обліку визначається проектними рішеннями.

{Підпункт 3.9.2 пункту 3.9 доповнено абзацом згідно з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики № 1218 від 13.09.2007}

Ліцензіат повинен забезпечити щомісячне складання балансу електроенергії, яку він передає своїми електромережами.

{Підпункт 3.9.2 пункту 3.9 доповнено абзацом згідно з Постановою НКРЕ № 392 від 20.04.2001}

3.9.3. Ліцензіат повинен забезпечити зчитування лічильників у споживачів, які розташовані на території його Ліцензованої діяльності, для усіх енергопостачальників, включаючи постачальників електроенергії за нерегульованим тарифом, за принципами неупередженості та конфіденційності. Ліцензіат має компенсувати відповідні витрати за рахунок тарифів.

{Пункт із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацкомелектроенергетики № 1070 від 18.10.2000, Постановою НКРЕ № 1050 від 17.10.2001}

3.9.4. Ліцензіат повинен:

- застосовувати систему оцінки обсягів споживання електроенергії споживачами, у яких фактичні показники лічильників не можуть бути одержані з будь-яких причин;

- визначати погодинне споживання споживачами електроенергії енергопостачальників за нерегульованим тарифом, використовуючи вимірювання, оцінку погодинного навантаження або інший прийнятний метод.

Ліцензіат повинен затвердити в НКРЕ методи та порядок оцінювання споживання електроенергії споживачами.

3.9.5. НКРЕ має право переглядати Коефіцієнти витрат протягом першого року від Дати набуття чинності Ліцензії будь-коли, в подальшому - через рік протягом двох років, а потім через кожні три роки від Дати набуття чинності Ліцензії. НКРЕ може вносити зміни до Коефіцієнтів витрат виходячи з результатів перегляду їх, який базується на основі інженерних розрахунків, планів ліцензіата та порівнянні Коефіцієнтів витрат з Коефіцієнтами витрат інших ліцензіатів.

{Підпункт 3.9.5 пункту 3.9 із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ № 392 від 20.04.2001}

3.9.6. Ліцензіат протягом двох років від Дати набуття чинності Ліцензії має надіслати до НКРЕ пропозиції щодо вдосконалення Коефіцієнтів витрат з включенням принаймні 4 класів напруги.

3.9.7. Ліцензіат протягом одного року від Дати набуття чинності Ліцензії може звертатися до НКРЕ з питання перегляду Коефіцієнтів витрат.

{Підпункт 3.9.8 пункту 3.9 вилучено на підставі Постанови НКРЕ № 1050 від 17.10.2001}

3.9.8. Ліцензіат повинен надавати оптовому постачальнику електричної енергії інформацію про обсяги погодинної закупівлі електроенергії, на основі якої розраховуватимуться платежі, що їх мають сплачувати енергопостачальники за нерегульованим тарифом. Ці обсяги погодинної закупівлі електроенергії на Оптовому ринку складаються з відповідних погодинних обсягів електроенергії, спожитої споживачами, які закуповують електроенергію у енергопостачальників за нерегульованим тарифом.

{Пункт в редакції Постанови Нацкомелектроенергетики № 1070 від 18.10.2000, із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ № 392 від 20.04.2001}

3.9.9. Ліцензіат повинен забезпечувати виконання заходів, що передбачені нормативними документами і спрямовані на зниження технологічних витрат електричної енергії в електричних мережах.

{Пункт 3.9 доповнено підпунктом 3.9.9 згідно з Постановою НКРЕ № 285 від 29.03.2004}

3.9.10. Ліцензіат повинен забезпечити та здійснювати комерційний облік електричної енергії з використанням даних, отриманих з автоматизованих систем комерційного обліку електричної енергії, відповідно до вимог Правил користування електричною енергією, затверджених постановою НКРЕ від 31.07.96 № 28, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02.08.96 за № 417/1442, та Інструкції про порядок комерційного обліку членами Оптового ринку електроенергії).

{Пункт 3.9 доповнено підпунктом 3.9.10 згідно з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики № 818 від 15.07.2010}

{Пункт 3.10 виключено на підставі Постанови Національної комісії регулювання електроенергетики № 1218 від 13.09.2007}

3.11. У разі ліквідації, реорганізації у формі злиття, приєднання, участі в об'єднаннях, а також придбання або відчуження більше ніж 25 відсотків часток (акцій, паїв) або активів (майна) ліцензіата він повинен звернутися до НКРЕ для визначення відповідності зазначених заходів Умовам та Правилам.

{Розділ 3 доповнено пунктом згідно з Постановою Нацкомелектроенергетики № 483 від 07.04.99; в редакції Постанови НКРЕ № 392 від 20.04.2001}

4. Контроль за здійсненням ліцензованої діяльності

НКРЕ та її уповноважені представники мають право доступу на територію, до обладнання та документів ліцензіата для перевірки його ліцензованої діяльності, а ліцензіат має надавати їм необхідну допомогу в перевірці його ліцензованої діяльності, якщо це необхідно НКРЕ для забезпечення контролю за ліцензованою діяльністю ліцензіата.

Контроль за дотриманням ліцензіатом ліцензійних умов здійснюється НКРЕ шляхом аналізу звітності, інших документів, які надає ліцензіат НКРЕ, та шляхом проведення контрольних перевірок діяльності ліцензіата в порядку, установленому НКРЕ.

{Абзац другий розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики № 450 від 13.04.2006}

{Абзац третій розділу 4 виключено на підставі Постанови Національної комісії регулювання електроенергетики № 450 від 13.04.2006}

{Розділ 4 в редакції Постанови НКРЕ № 392 від 20.04.2001}

{Розділ 5 виключено на підставі Постанови Національної комісії регулювання електроенергетики № 1625 від 08.12.2006}

{Розділ 6 виключено на підставі Постанови Національної комісії регулювання електроенергетики № 1625 від 08.12.2006}

{Розділ 7 виключено на підставі Постанови Національної комісії регулювання електроенергетики № 1625 від 08.12.2006}

5. Унесення змін та доповнень до Умов та Правил

5.1. НКРЕ без згоди ліцензіата може переглядати за погодженням з центральним органом виконавчої влади, який здійснює управління в електроенергетиці, та Антимонопольним комітетом України Умови та Правила і вносити відповідні зміни до Умов та Правил:

а) якщо ці зміни стосуються умов діяльності на ринку всіх ліцензіатів;

б) при внесенні змін і доповнень до актів законодавства України;

в) при виконанні рішень Антимонопольного комітету України чи арбітражного суду.

Зміни, унесені у випадках, зазначених у підпунктах б) та в) цього пункту, повинні відповідати положенням, викладеним у відповідних актах законодавства та рішеннях.

5.2. Пропозиції щодо змін та доповнень до Умов та Правил, якщо ці зміни стосуються виключно умов діяльності окремого ліцензіата і не впливають на умови діяльності інших ліцензіатів, можуть висуватися як НКРЕ, так і ліцензіатом. Пропозиції повинні бути обгрунтованими. Якщо сторони дійшли згоди щодо запропонованих змін до Умов та Правил, то відповідні умови та правила для окремого ліцензіата відповідно змінюються.

Якщо сторони не дійшли згоди щодо внесення відповідних змін до Умов та Правил, то НКРЕ та ліцензіат можуть звертатися до Антимонопольного комітету України в межах його компетенції.

5.3. Зміни та доповнення до Умов та Правил публікуються у друкованих виданнях.

{Умови та правила доповнено розділом згідно з Постановою НКРЕ № 392 від 20.04.2001}

6. Застосування санкцій

6.1. НКРЕ здійснює контроль за додержанням ліцензіатом Умов та Правил здійснення ліцензованої діяльності.

6.2. НКРЕ застосовує санкції щодо ліцензіата в порядку, установленому чинним законодавством

{Умови та правила доповнено розділом згідно з Постановою НКРЕ № 392 від 20.04.2001}Додаток
до Умов та правил здійснення
підприємницької діяльності з передачі
електричної енергії місцевими
(локальними) електричними мережами

________________________________________________________________
(назва ліцензіата/заявника на отримання ліцензії)

Опис території здійснення ліцензованої діяльності*
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Підпис ліцензіата
(заявника на отримання ліцензії)


М.П.

Дата

__________
* Опис території здійснення ліцензованої діяльності має містити:
а) назву адміністративно-територіальної одиниці, на території якої розташовані місцеві (локальні) електричні мережі, що перебувають у власності ліцензіата;
б) географічні карти з нанесеними на них кордонами територій, де розташовані місцеві (локальні) електричні мережі ліцензіата (із зазначенням точок розмежування балансової належності з іншими ліцензіатами);
в) перелік об'єктів електроенергетики, що перебувають у власності ліцензіата, з зазначенням назв адміністративно-територіальних одиниць, де вони розташовані, акти розмежування балансової належності, узгоджені з іншими ліцензіатами, перелік місць встановлення та характеристики вузлів обліку в точках розмежування балансової належності.

Перелік об'єктів електроенергетики не надається ліцензіатом, якщо його територією здійснення ліцензованої діяльності є територія всієї адміністративно-територіальної одиниці.

{Додаток в редакції Постанов НКРЕ № 979 від 04.09.2002, № 1062 від 04.09.2008}

{Додаток 2 (Тарифи на передачу електричної енергії Місцевими (локальними) електромережами та Коефіцієнти нормативних технологічних витрат електроенергії відповідних класів напруги) вилучено на підставі Постанови Нацкомелектроенергетики № 1070 від 18.10.2000}

Зміст

1. Загальні положення

2. Умови здійснення Ліцензованої діяльності

3. Правила здійснення Ліцензованої діяльності

3.1. Щодо звітності

3.2. Щодо надання та використання інформації

3.3. Щодо диспетчерського управління

3.4. Щодо будівництва енергетичних споруд та інших пов'язаних з ними об'єктів

3.5. Щодо дотримання законодавства України та нормативних документів

3.6. Щодо сплати поточної плати

3.7. Щодо взаємовідносин з Радою споживачів

3.8. Щодо формування Тарифів та розрахунку інших платежів

3.9. Щодо доступу до місцевих (локальних) електромереж

3.10. Щодо обліку електроенергії та Коефіцієнтів витрат

3.11. Щодо зміни характеристик електричних мереж

4. Контроль за здійсненням Ліцензованої діяльності

5. Внесення змін та доповнень до Умов та Правил

6. Зупинення дії та анулювання Ліцензії

7. Додаток № 1. Територія здійснення Ліцензованої діяльності

8. Додаток № 2. Тарифи на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та Коефіцієнти нормативних технологічних витрат електроенергії відповідних класів напруги.

  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
  • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: