open
Про систему
Нечинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 15 від 13.06.96 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

26 липня 1996 р.

за N 408/1433

Про затвердження Умов та Правил здійснення

підприємницької діяльності з передачі

електричної енергії місцевими (локальними)

електромережами

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної

комісії регулювання електроенергетики

N 483 ( z0291-99 ) від 07.04.99

N 1070 ( z0723-00 ) від 18.10.2000

N 271 ( z0322-01 ) від 28.03.2001

N 392 ( z0448-01 ) від 20.04.2001

N 1050 ( z0982-01 ) від 17.10.2001

N 979 ( z0791-02 ) від 04.09.2002

N 285 ( z0499-04 ) від 29.03.2004

N 450 ( z0535-06 ) від 13.04.2006

N 922 ( z0950-06 ) від 17.07.2006

N 1625 ( z1370-06 ) від 08.12.2006

N 146 ( z0173-07 ) від 08.02.2007

N 1218 ( z1143-07 ) від 13.09.2007

N 1062 ( z0904-08 ) від 04.09.2008

N 818 ( z0601-10 ) від 15.07.2010

N 1240 ( z0856-10 ) від 09.09.2010 }

Згідно з Указом Президента України від 14 березня 1995 року
N 213/95 Національна комісія з питань регулювання
електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
Затвердити Умови та Правила здійснення підприємницької
діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними)
електромережами (додаються).
Член Комісії О.Гридасов
Затверджено

постановою Національної

комісії з питань регулювання

електроенергетики України

N 15 від 13 червня 1996 року
Умови та Правила

здійснення підприємницької діяльності з

передачі електричної енергії місцевими

(локальними) електричними мережами

( Слова "Ліцензіат", "Ліцензована діяльність", "Місцеві

(локальні) електромережі", "Методики", "Перехресні

субсидії" та "Диспетчерське управління" за текстом

Умов та Правил у середині речення написано з малої

літери згідно з Постановою НКРЕ N 392 ( z0448-01 )

від 20.04.2001 )
( У тексті Умов та Правил слово "електропостачальник"

в усіх відмінках і формах числа замінено словом

"енергопостачальник" у відповідному відмінку і числі

згідно з Постановою НКРЕ N 1050 ( z0982-01 ) від

17.10.2001 )

1. Загальні положення
1.1. Умови та Правила здійснення підприємницької діяльності з
передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними
мережами (далі - Умови та Правила) розроблені відповідно до
Законів України "Про підприємництво" ( 698-12 ), "Про
електроенергетику" ( 575/97-ВР ), "Про природні монополії"
( 1682-14 ). ( Пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з Постановою
НКРЕ N 392 ( z0448-01 ) від 20.04.2001 ) 1.2. Якщо будь-яке з положень цих Умов та Правил втрачає
чинність, воно виключається з Умов та Правил, а решта залишаються
чинними. 1.3. Ліцензія не може передаватися третім особам. 1.4. В Умовах та Правилах вживаються такі визначення:
Ліцензована підприємницька діяльність з передачі
діяльність електричної енергії місцевими (локальними)

електромережами, на здійснення якої ліцензіат

отримав право від НКРЕ.

Ліцензіат суб'єкт підприємницької діяльності,

зареєстрований у встановленому порядку, який

отримав ліцензію на передачу електричної

енергії місцевими (локальними) електромережами

та зобов'язаний дотримуватися ліцензійних умов

і виконувати рішення НКРЕ.
Ліцензія Спеціальний дозвіл, виданий НКРЕ ліцензіату.

Місцева (локальна) електрична мережа, призначена для передачі
електрична мережа електричної енергії від магістральної

електричної мережі до споживача.
Споріднене а) будь-яке підприємство, яке прямо або
підприємство опосередковано, повністю або частково (не

менше ніж 25 відсотків):

володіє частками (акціями, паями) статутного

фонду або активами (майном) іншого суб'єкта

підприємницької діяльності;

управляє частками (акціями, паями) статутного

фонду іншого суб'єкта підприємницької

діяльності;

користується на правах оренди активами

(майном) іншого суб'єкта підприємницької

діяльності;

б) будь-яке підприємство:

частки (акції, паї) статутного фонду або

активи (майно) якого прямо або опосередковано,

повністю або частково (не менше ніж 25

відсотків) перебувають у власності іншого

суб'єкта підприємницької діяльності;

частки (акції, паї) статутного фонду якого

прямо або опосередковано, повністю або

частково (не менше ніж 25 відсотків)

перебувають в управлінні іншого суб'єкта

підприємницької діяльності;

активи (майно) якого прямо або опосередковано,

повністю або частково (не менше ніж 25

відсотків) перебувають у користуванні на

правах оренди іншого суб'єкта підприємницької

діяльності;

в) яке пов'язане з ліцензіатом або з одним

з підприємств, зазначених у підпунктах а) та

б) цього визначення, відносинами контролю

відповідно до статті 1 Закону України "Про

захист економічної конкуренції" ( 2210-14 );
Перехресні Переміщення коштів або розподіл витрат в межах
субсидії однієї компанії або між Спорідненими

підприємствами для фінансової підтримки одного

підприємства або виду діяльності за рахунок

іншого.
Диспетчерське Процес управління діяльністю з виробництва,
управління передачі та постачання електричної енергії з

метою забезпечення надійної роботи

енергосистеми, ведення режиму навантаження

енергетичної системи згідно з вимогами

нормативно-технічних документів.
Оптовий ринок ринок, що створюється суб'єктами господарської
електричної енергії діяльності для купівлі-продажу електричної
України (далі - енергії на підставі Договору.
ОРЕ)

Тариф на передачу Ціна, що сплачується ліцензіату за передачу
електричної енер- електричної енергії.
гії - (далі Тариф)
Економічний Відношення нормативних технологічних витрат
коефіцієнт електроенергії на відповідному класі напруги
нормативних до обсягів електроенергії, що надійшла до
технологічних місцевих (локальних) електромереж на
витрат відповідному класі напруги для передачі
електроенергії споживачам на території ліцензованої
(далі - коефі- діяльності, за відповідний розрахунковий
цієнт витрат) період.
Споживачі енергії Юридичні та фізичні особи, що використовують

енергію для власних потреб на підставі

договору.
Грубе порушення Умов та Правил - одноразове порушення Умов
та Правил, яке свідчить про явне й умисне нехтування їх вимогами з
боку ліцензіата та/або призвело до наслідків у вигляді значної
шкоди, завданої державі, навколишньому природному середовищу,
юридичним чи фізичним особам; грубим порушенням уважається також
невиконання ліцензіатом у встановлений строк рішення НКРЕ про
усунення порушень. ( Пункт 1.4 доповнено абзацом згідно з
Постановою НКРЕ N 392 ( z0448-01 ) від 20.04.2001 ) Інвестиційна програма - програма використання інвестицій та
інших коштів, залучених для її виконання, яка містить комплекс
зобов'язань ліцензіата на період її виконання щодо розвитку
підприємства, зокрема зниження технологічних витрат електричної
енергії в електричних мережах, модернізацію та будівництво
електричних мереж, впровадження та розвиток систем контролю та
управління енергоспоживанням тощо. ( Пункт 1.4 доповнено абзацом
згідно з Постановою НКРЕ N 285 ( z0499-04 ) від 29.03.2004 ) Ліцензія - єдиний документ дозвільного характеру, який
видається НКРЕ і дає право на здійснення зазначеного в ньому
певного виду підприємницької діяльності протягом установленого
строку. ( Пункт 1.4 доповнено абзацом згідно з Постановою НКРЕ
N 392 ( z0448-01 ) від 20.04.2001 ) Оптовий постачальник - суб'єкт підприємницької діяльності,
який отримав ліцензію на право здійснення підприємницької
діяльності з оптового постачання електричної енергії та здійснює
оптове постачання електричної енергії відповідно до Договору між
членами Оптового ринку електроенергії. ( Пункт 1.4 доповнено
абзацом згідно з Постановою НКРЕ N 392 ( z0448-01 ) від
20.04.2001 ) Порушення Умов та Правил - дія ліцензіата чи його
бездіяльність, яка посягає на встановлені НКРЕ Умови та Правила та
рішення НКРЕ і за яку законодавством та цими Умовами та Правилами
передбачено застосування до нього санкцій. ( Пункт 1.4 доповнено
абзацом згідно з Постановою НКРЕ N 392 ( z0448-01 ) від
20.04.2001 ) Повторне порушення Умов та Правил - порушення ліцензійних
умов, яке раніше допускав ліцензіат і протягом року учинив його
знову. ( Пункт 1.4 доповнено абзацом згідно з Постановою НКРЕ
N 392 ( z0448-01 ) від 20.04.2001 ) Територія здійснення ліцензованої діяльності - територія
адміністративно-територіальної одиниці, де розташовані місцеві
(локальні) електричні мережі, що перебувають у власності
ліцензіата, яку ліцензіат погоджує з центральним органом
виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці,
указується ліцензіатом в описі за формою, наведеною в додатку до
Умов та Правил, і затверджується НКРЕ в установленому порядку.
Якщо на території адміністративно-територіальної одиниці
розташовані електричні мережі інших ліцензіатів, то територія
здійснення ліцензованої діяльності кожного з цих ліцензіатів
визначається відповідно до території розташування об'єктів
електроенергетики, що перебувають у власності ліцензіата.
( Пункт 1.4 доповнено абзацом згідно з Постановою НКРЕ N 979
( z0791-02 ) від 04.09.2002 ) Пункт 1.4 із змінами, внесеними згідно з Постановами
Нацкомелектроенергетики N 483 ( z0291-99 ) від 07.04.99, N 1070
( z0723-00 ) від 18.10.2000, Постановами НКРЕ N 392 ( z0448-01 )
від 20.04.2001, N 1050 ( z0982-01 ) від 17.10.2001, N 979
( z0791-02 ) від 04.09.2002, N 1062 ( z0904-08 ) від 04.09.2008 }
2. Умови здійснення Ліцензованої діяльності
Здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної
енергії місцевими (локальними) електромережами можливе при
виконанні таких умов:
2.1. Ліцензіат у будь-який час повинен мати одну Ліцензію на
право здійснення діяльності з передачі електричної енергії
місцевими (локальними) електромережами. Ця умова не обмежує права
ліцензіата мати ліцензії на інші види діяльності. 2.2. Ліцензіат має право здійснювати ліцензовану діяльність
лише на території здійснення ліцензованої діяльності. Унесення змін до ліцензії стосовно території здійснення
ліцензованої діяльності за заявою ліцензіата, погодженою з
центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в
електроенергетиці, здійснюється НКРЕ в установленому порядку. Пункт 2.2 в редакції Постанови НКРЕ N 979 ( z0791-02 ) від
04.09.2002 ) 2.3. Ліцензіат разом із спорідненими підприємствами не
повинен займатися ліцензованою діяльністю з постачання електричної
енергії за нерегульованим тарифом на території здійснення
Ліцензованої діяльності. ( Пункт 2.3 із змінами, внесеними згідно
з Постановами НКРЕ N 392 ( z0448-01 ) від 20.04.2001, N 979
( z0791-02 ) від 04.09.2002 ) 2.4. Ліцензіат разом із спорідненими підприємствами може
здійснювати ліцензовану діяльність, якщо обсяги передачі ними
електроенергії на території України не перевищують 33 відсотки
загального обсягу споживання електроенергії споживачами України за
минулий календарний рік Пункт 2.4 в редакції Постанов Нацкомелектроенергетики N 271
( z0322-01 ) від 28.03.2001, N 1240 ( z0856-10 ) від 09.09.2010 }
{ Пункт 2.5 вилучено на підставі Постанови
Нацкомелектроенергетики N 271 ( z0322-01 ) від 28.03.2001 }
2.5. Ліцензіат має забезпечувати управління Ліцензованою
діяльністю за принципом економічної доцільності та з метою
досягнення найнижчої вартості електроенергії для споживачів. Закупівля товарів, робіт та послуг має здійснюватись
ліцензіатом на конкурсних засадах. ( Пункт 2.5 доповнено абзацом
згідно з Постановою НКРЕ N 979 ( z0791-02 ) від 04.09.2002 ) 2.6. Ліцензіат не повинен займатися іншими видами діяльності,
якщо вони перешкоджають або можуть перешкоджати належному
виконанню ним Ліцензованої діяльності. Вимоги щодо здійснення ліцензіатом інших, крім ліцензованого,
видів діяльності встановлюються НКРЕ. Ліцензіат зобов'язаний
повідомити НКРЕ про здійснення інших видів діяльності та надати
гарантії уникнення можливого ризику для ліцензованої діяльності.
{ Пункт 2.6 доповнено абзацом згідно з Постановою НКРЕ N 979
( z0791-02 ) від 04.09.2002; в редакції Постанови Національної
комісії регулювання електроенергетики N 1218 ( z1143-07 ) від
13.09.2007 } 2.7. Ліцензіат не повинен надавати перевагу будь-яким
енергопостачальникам (крім передбачених законодавством випадків,
коли така сама перевага або привілеї надаються всім
енергопостачальникам) чи безпідставно протидіяти суб'єкту
підприємницької діяльності займатись ліцензованою діяльністю з
постачання електричної енергії. ( Пункт 2.7 в редакції Постанови
НКРЕ N 392 ( z0448-01 ) від 20.04.2001 ) 2.8. Ліцензіат ніяким чином і ні в якій формі не взаємодіє з
іншими ліцензіатами при підготовці та обговоренні з НКРЕ питань,
пов'язаних з визначенням Тарифів та Коефіцієнтів витрат, а також
при прийнятті будь-яких рішень, пов'язаних з Ліцензованою
діяльністю, які можуть негативно вплинути на інтереси існуючих або
потенційних енергопостачальників чи споживачів, за винятком
випадків, коли це передбачено законодавством України або НКРЕ.
( Пункт із змінами, внесеними згідно з Постановою
Нацкомелектроенергетики N 1070 ( z0723-00 ) від 18.10.2000,
Постановою НКРЕ N 1050 ( z0982-01 ) від 17.10.2001 ) 2.9. Ліцензіат не має права здійснювати перехресне
субсидіювання. ( Пункт 2.9 в редакції Постанови НКРЕ N 392
( z0448-01 ) від 20.04.2001 ) 2.10. Ліцензіат в жодній формі не повинен зловживати своїм
монопольним становищем, як це визначено в Законі України "Про
захист економічної конкуренції" ( 2210-14 ) та інших актах
законодавства, зокрема нормативно-правових актах Антимонопольного
комітету України та НКРЕ. ( Пункт 2.10 в редакції Постанови НКРЕ
N 979 ( z0791-02 ) від 04.09.2002 ) 2.11. Через шість місяців після отримання Ліцензії, а потім
через кожні шість місяців ліцензіат складає і надсилає до НКРЕ
письмовий звіт про виконання ним вимог, викладених у пунктах 2.9,
2.10 та 2.11, протягом попередніх шести місяців. НКРЕ у будь-який
час може звільнити тимчасово або безстроково ліцензіата від
зобов'язання подавати такий звіт, про що надсилається письмове
повідомлення.
3. Правила здійснення Ліцензованої діяльності
При здійсненні Ліцензованої діяльності ліцензіат повинен
дотримуватись таких правил:
3.1. Щодо звітності: 3.1.1. Ліцензіат повинен надавати НКРЕ звітність, передбачену
нормативно-правовими актами Мінфіну та Дежкомстату України, і
додаткову звітність з ліцензованої діяльності, визначену НКРЕ в
установленому порядку. ( Підпункт 3.1.1 пункту 3.1 в редакції
Постанови НКРЕ N 392 ( z0448-01 ) від 20.04.2001 ) 3.1.2. Ліцензіат повинен вести бухгалтерський облік і
готувати фінансові звіти з Ліцензованої діяльності окремо від
обліків та звітів з інших видів діяльності. Ліцензіат має
обгрунтовано розподіляти витрати між Ліцензованою та іншими видами
підприємницької діяльності і надсилати до НКРЕ, за її запитом,
пояснення, супроводжуючи їх необхідною документацією щодо
розподілу витрат. НКРЕ може відстрочити дію вимог цього пункту
повністю чи частково на період до одного року від дати видачі
ліцензії. ( Підпункт 3.1.2 пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно
з Постановою НКРЕ N 392 ( z0448-01 ) від 20.04.2001 )
3.2. Щодо надання та використання інформації: 3.2.1. Ліцензіат повинен надавати НКРЕ, у тому вигляді і
тоді, як це буде обгрунтовано вимагатись НКРЕ, будь-яку
інформацію, яку НКРЕ буде вважати потрібною для виконання своїх
обов'язків. 3.2.2. Ліцензіат повинен протягом 10 днів повідомити НКРЕ про
зміни: банківських реквізитів; установчих документів, що підлягають державній реєстрації
(перереєстрації). Ліцензія підлягає переоформленню у разі зміни
місцезнаходження юридичної особи; найменування юридичної особи;
відомостей, зазначених у ліцензії, виданій громадянину-підприємцю.
{ Абзац четвертий підпункту 3.2.2 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики
N 1625 ( z1370-06 ) від 08.12.2006 } Для переоформлення ліцензії суб'єкт підприємницької
діяльності зобов'язаний у 10-денний термін з дня настання однієї
із зазначених змін подати НКРЕ заяву на переоформлення ліцензії. У разі прострочення суб'єктом підприємницької діяльності
терміну подання заяви про відповідне переоформлення ліцензія
підлягає оформленню в порядку, установленому для її видачі. Підпункт 3.2.2 в редакції Постанови Нацкомелектроенергетики
N 483 ( z0291-99 ) від 07.04.99, Постанови НКРЕ N 392 ( z0448-01 )
від 20.04.2001 ) 3.2.3. Листування та повідомлення стосовно Умов та Правил
повинні здійснюватись у письмовій формі. 3.2.4. Ліцензіат має гарантувати, що будь-яка інформація, яку
він отримує в результаті здійснення своєї Ліцензованої діяльності,
не буде розголошуватись будь-кому, за винятком осіб, що здійснюють
Ліцензовану діяльність і уповноважені мати доступ до цієї
інформації, а також не буде використовуватись для проведення ним
будь-якої іншої крім Ліцензованої діяльності, за винятком
випадків: а) коли отримано попередню згоду у письмовій формі тих осіб
чи суб'єктів підприємницької діяльності, яких безпосередньо
стосується ця інформація;
б) якщо інформація вже відома громадськості; в) якщо від ліцензіата вимагається чи йому дозволено
розголосити інформацію для того щоб виконати дані Умови та
Правила, за вказівкою НКРЕ або згідно з законодавством України; г) якщо інформацію необхідно розголосити при здійсненні
дозволеної діяльності у зв'язку з Ліцензованою діяльністю. 3.2.5. Ліцензіат повинен гарантувати, що жодне Споріднене
підприємство не використовує будь-яку наявну у ліцензіата
інформацію для отримання невиправданої конкурентної переваги; крім
того, він повинен гарантувати нерозголошення інформації будь-кому
(в тому числі тим, хто працює в іншому Спорідненому підприємстві),
хто може використовувати цю інформацію для одержання будь-якої
невиправданої конкурентної переваги. 3.2.6. Ліцензіат повинен розробити і подати до НКРЕ порядок
виконання вимог пунктів 3.2.4, 3.2.5 і вжити заходів, які можуть
обгрунтовано вимагатися НКРЕ для забезпечення нерозголошення
наявної у ліцензіата інформації. На вимогу НКРЕ ліцензіат повинен
надати НКРЕ інформацію щодо виконання ним вимог пунктів 3.2.4,
3.2.5.
3.3. Щодо диспетчерського управління: 3.3.1. Ліцензіат повинен здійснювати диспетчерське управління
згідно з нормативно-технічними документами та договорами на
передачу електричної енергії. ( Пункт 3.3.1 із змінами, внесеними
згідно з Постановою Нацкомелектроенергетики N 1070 ( z0723-00 )
від 18.10.2000, Постановами НКРЕ N 392 ( z0448-01 ) від
20.04.2001, N 1050 ( z0982-01 ) від 17.10.2001 ) 3.3.2. Взаємовідносини оперативного персоналу ліцензіатів, що
здійснюють діяльність з передачі електричної енергії місцевими
(локальними) електромережами, повинні грунтуватися на принципі
підлеглості нижчого рівня оперативно-диспетчерського управління
вищому або на вимогах спільних угод з цього питання з дотриманням
нормативно-технічних документів та договорів на передачу
електричної енергії. ( Пункт 3.3.2 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Нацкомелектроенергетики N 1070 ( z0723-00 ) від
18.10.2000, Постановами НКРЕ N 392 ( z0448-01 ) від 20.04.2001,
N 1050 ( z0982-01 ) від 17.10.2001 ) 3.3.3. Ліцензіат повинен надавати органам диспетчерського
управління технічну документацію, звіти та інформацію, а також
виконувати всі оперативні команди органів диспетчерського
управління, їх указівки і розпорядження згідно з
нормативно-технічними документами та інструкціями. ( Підпункт
3.3.3 пункту 3.3 в редакції Постанови НКРЕ N 392 ( z0448-01 ) від
20.04.2001 ) 3.3.4. Ліцензіат повинен виконувати роботу з диспетчерського
управління, протиаварійних заходів, режимів споживання та з
експлуатаційно-технічних питань стосовно всіх споживачів,
підключених до його електромереж, що має бути передбачено у
договорах на передачу електричної енергії відповідно до вимог
НКРЕ. ( Пункт 3.3.4 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Нацкомелектроенергетики N 1070 ( z0723-00 ) від 18.10.2000,
Постановою НКРЕ N 1050 ( z0982-01 ) від 17.10.2001 )
3.4. Щодо будівництва енергетичних споруд та інших пов'язаних
з ними об'єктів: 3.4.1. Проектування та будівництво (нове будівництво,
розширення, реконструкція та технічне переоснащення) об'єктів
електроенергетики здійснюються на основі законодавства про
будівництво. ( Підпункт 3.4.1 пункту 3.4 в редакції Постанови НКРЕ
N 392 ( z0448-01 ) від 20.04.2001 ) Оснащення об'єктів електроенергетики здійснюється на
тендерних засадах з наданням пріоритету вітчизняним виробникам.
( Підпункт 3.4.1 пункту 3.4 доповнено абзацом згідно з Постановою
НКРЕ N 979 ( z0791-02 ) від 04.09.2002 )
3.5. Щодо дотримання законодавства України та
нормативно-технічних документів: 3.5.1. Ліцензіат повинен діяти згідно із законодавством
України та нормативно-технічними документами. 3.5.2. Ліцензіат повинен дотримуватись актів законодавства
та нормативних документів, зокрема щодо: якості надання послуг з передачі електричної енергії; надійності передачі електричної енергії; відповідності електричної енергії показникам якості; забезпечення належного технічного стану об'єктів
електроенергетики та організації їхньої експлуатації шляхом
здійснення ремонтно-експлуатаційного обслуговування, модернізації,
реконструкції та повної заміни зношених електромереж; забезпечення спеціальної підготовки та навчання працівників,
які організовують та здійснюють технічну експлуатацію об'єктів
електроенергетики. Пункт 3.5.2 в редакції Постанови НКРЕ N 922 ( z0950-06 ) від
17.07.2006 }
{ Пункт 3.5 із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 392
( z0448-01 ) від 20.04.2001 }
3.6. Щодо сплати поточної плати: 3.6.1. Розмір і терміни внесення поточної плати визначаються
НКРЕ згідно з чинним законодавством України. ( Підпункт 3.6.1
пункту 3.6 в редакції Постанови НКРЕ N 392 ( z0448-01 ) від
20.04.2001 )
( Підпункт 3.6.2 пункту 3.6 вилучено на підставі Постанови
НКРЕ N 392 ( z0448-01 ) від 20.04.2001 )

( Пункт 3.7 вилучено на підставі Постанови НКРЕ N 392
( z0448-01 ) від 20.04.2001 )
3.7. Щодо формування Тарифів та розрахунку інших платежів:
( Пункт із змінами, внесеними згідно з Постановою
Нацкомелектроенергетики N 1070 ( z0723-00 ) від 18.10.2000,
Постановою НКРЕ N 1050 ( z0982-01 ) від 17.10.2001 ) 3.7.1. Тарифи на передачу підлягають регулюванню і
затверджуються НКРЕ. Якщо суб'єкт підприємницької діяльності звернувся до НКРЕ з
заявою про отримання ліцензії на право здійснення підприємницької
діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними)
електромережами, він подає заяву та відповідні документи для
встановлення тарифів одночасно з поданням заяви про отримання
ліцензії. Рішення про встановлення тарифів на передачу електричної
енергії приймається НКРЕ одночасно з рішенням про видачу
ліцензії. Пункт в редакції Постанови Нацкомелектроенергетики N 1070
( z0723-00 ) від 18.10.2000, Постанови НКРЕ N 1050 ( z0982-01 )
від 17.10.2001 ) 3.7.2. Ліцензіат має право одержувати від
енергопостачальників, електроенергію яких він передає місцевими
(локальними) електромережами на відповідному класі напруги, плату
за тарифами на передачу електроенергії. Відносини між ліцензіатами
регулюються договорами. Порядок розрахунку обсягів передачі
електроенергії та тарифи на передачу визначаються
нормативно-правовими актами НКРЕ. ( Пункт в редакції Постанови
Нацкомелектроенергетики N 1070 ( z0723-00 ) від 18.10.2000,
Постанови НКРЕ N 1050 ( z0982-01 ) від 17.10.2001 ) 3.7.3. Тарифи на передачу електроенергії визначаються таким
чином, щоб забезпечити ліцензіату достатні надходження коштів для
відшкодування його виправданих витрат та прибутку, а також
стимулювати його до скорочення цих витрат і підвищення
рентабельності його діяльності. ( Пункт в редакції Постанови
Нацкомелектроенергетики N 1070 ( z0723-00 ) від 18.10.2000; із
змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 1050 ( z0982-01 )
від 17.10.2001 ) Ліцензіат з метою обґрунтування запланованих витрат на
розвиток компанії подає до НКРЕ інвестиційну програму, затверджену
ліцензіатом у встановленому порядку та погоджену з центральним
органом виконавчої влади, що здійснює управління в
електроенергетиці. Інвестиційна програма має містити
техніко-економічне обґрунтування витрат та розрахунок економічного
ефекту, який має бути досягнуто внаслідок виконання інвестиційної
програми. ( Пункт 3.7.3 доповнено абзацом згідно з Постановою НКРЕ
N 285 ( z0499-04 ) від 29.03.2004 ) Ліцензіат щорічно разом із інвестиційною програмою надає НКРЕ
та центральному органу виконавчої влади, що здійснює управління в
електроенергетиці, звіт щодо виконання завдань, що передбачені
інвестиційною програмою за минулий рік. ( Пункт 3.7.3 доповнено
абзацом згідно з Постановою НКРЕ N 285 ( z0499-04 ) від
29.03.2004 ) При встановленні (перегляді) тарифів та схваленні
інвестиційної програми НКРЕ враховує нецільове та необґрунтоване
використання коштів за попередній період та економічний ефект від
виконання інвестиційної програми, що схвалюється. ( Пункт 3.7.3
доповнено абзацом згідно з Постановою НКРЕ N 285 ( z0499-04 ) від
29.03.2004 ) 3.7.4. НКРЕ має право переглядати тарифи у разі виявлення
нецільового використання коштів, передбачених у затверджених
тарифах ліцензіата, надання ліцензіатом до НКРЕ недостовірної
інформації щодо здійснення ліцензованої діяльності та в інших
випадках, передбачених нормативно-правовими актами НКРЕ. НКРЕ
переглядає тарифи ліцензіата, виходячи з даних звітності
ліцензіата та актів перевірок, що проводяться НКРЕ, пояснень та
матеріалів ліцензіата. НКРЕ при прийнятті рішень ураховує
інформацію, надану об'єднаннями споживачів, іншими
заінтересованими особами. ( Пункт із змінами, внесеними згідно з
Постановою Нацкомелектроенергетики N 1070 ( z0723-00 ) від
18.10.2000, Постановою НКРЕ N 392 ( z0448-01 ) від 20.04.2001; в
редакції Постанови НКРЕ N 1050 ( z0982-01 ) від 17.10.2001 ) 3.7.5. Ліцензіат має право звернутися до НКРЕ з заявою щодо
перегляду тарифів на передачу електричної енергії при здійсненні
повної поточної оплати електроенергії, купованої в оптового
постачальника, у разі: а) наявності збитків від здійснення ліцензованої діяльності,
що виникли з незалежних від ліцензіата причин; б) зміни обсягів постачання електричної енергії, врахованих
при розрахунку тарифів на базовий період, більше ніж на 5%; в) зміни витрат на здійснення ліцензованої діяльності, якщо
це призводить до зміни тарифів більше ніж на 5% від затвердженого
рівня. Якщо ліцензіат здійснює діяльність виключно з передачі
електричної енергії, умова здійснення повної поточної оплати
електроенергії, купованої в оптового постачальника, не
застосовується. Пункт із змінами, внесеними згідно з Постановою
Нацкомелектроенергетики N 1070 ( z0723-00 ) від 18.10.2000,
Постановою НКРЕ N 392 ( z0448-01 ) від 20.04.2001; в редакції
Постанови НКРЕ N 1050 ( z0982-01 ) від 17.10.2001 ) 3.7.6. При переході на розрахунок тарифів для чотирьох класів
напруги ліцензіат має надати НКРЕ розрахунки для затвердження
відповідних тарифів на передачу. ( Пункт із змінами, внесеними
згідно з Постановою Нацкомелектроенергетики N 1070 ( z0723-00 )
від 18.10.2000, Постановою НКРЕ N 392 ( z0448-01 ) від 20.04.2001;
в редакції Постанови НКРЕ N 1050 ( z0982-01 ) від 17.10.2001 ) 3.7.7. Ліцензіат може отримувати додатковий прибуток шляхом
здійснення нових підключень до його електричних мереж споживачів
або шляхом виконання інших додаткових робіт і послуг, що пов'язані
з ліцензованою діяльністю. Ліцензіат повинен складати калькуляції
вартості виконання робіт (надання послуг) відповідно до Методики
розрахунку вартості робіт з підключення електроустановок
споживачів до електричних мереж ліцензіата та інших додаткових
робіт і послуг, пов'язаних із ліцензованою діяльністю,
затвердженої НКРЕ, та погоджувати ці калькуляції в територіальному
представництві НКРЕ. { Пункт 3.7.7 із змінами, внесеними згідно з
Постановою НКРЕ N 392 ( z0448-01 ) від 20.04.2001; в редакції
Постанови НКРЕ N 146 ( z0173-07 ) від 08.02.2007 } 3.7.8. Ліцензіат на вимогу НКРЕ повинен бути готовим в
будь-який час обгрунтувати відповідність структури тарифів на
передачу електроенергії структурі його витрат та прибутку.
( Пункт із змінами, внесеними згідно з Постановою
Нацкомелектроенергетики N 1070 ( z0723-00 ) від 18.10.2000,
Постановами НКРЕ N 392 ( z0448-01 ) від 20.04.2001, N 1050
( z0982-01 ) від 17.10.2001 ) 3.7.9. Ліцензіат має опублікувати в засобах масової
інформації: а) тарифи на передачу електроенергії та коефіцієнти витрат,
за п'ять днів до введення їх у дію; б) методики, протягом трьох місяців від дати видачі ліцензії; в) зміни до методик, за п'ять днів до введення в дію змін. Публікація має містити таку інформацію, що забезпечує
можливість будь-якій особі мати чітке уявлення про розмір
платежів, які вона повинна здійснювати. Підпункт 3.7.9 пункту 3.7 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Нацкомелектроенергетики N 1070 ( z0723-00 ) від
18.10.2000, Постановою НКРЕ N 392 ( z0448-01 ) від 20.04.2001; в
редакції Постанови НКРЕ N 1050 ( z0982-01 ) від 17.10.2001 ) 3.7.10. Ліцензіат має право вимагати виправдані фінансові
гарантії у зв'язку зі своєю ліцензованою діяльністю згідно із
чинним законодавством України в суб'єктів підприємництва,
пов'язаних з ним договірними відносинами. ( Підпункт 3.7.10 в
редакції Постанови НКРЕ N 392 ( z0448-01 ) від 20.04.2001 )
3.8. Щодо доступу до місцевих (локальних) електромереж: 3.8.1. Ліцензіат не повинен без обгрунтованих причин не
допускати чи обмежувати доступ до існуючих місцевих (локальних)
електромереж споживачів чи інших суб'єктів підприємницької
діяльності, які бажають передавати електричну енергію, бути
підключеними до електромереж ліцензіата або бажають побудувати,
удосконалити чи експлуатувати нові технічні засоби електромереж,
при наявності необхідних узгоджень та дозволів. 3.8.2. З метою подання заяви на підключення або на передачу
електричної енергії споживач або інший суб'єкт підприємницької
діяльності (далі - Заявник) має право звернутися до ліцензіата з
відповідним запитом про видачу технічних умов та про надання іншої
необхідної йому інформації. Ліцензіат повинен протягом 15 днів з моменту отримання запиту
надати Заявнику технічні умови та будь-яку необхідну інформацію
щодо виконання технічних умов, необхідних додаткових робіт,
дозволів, вимог до обліку електроенергії, обробки інформації,
розміру плати, умов укладання договорів, строків дії договорів.
Ліцензіат може визначити плату, яка відшкодує його витрати на
надання технічних умов та інформації, відповідно до методики. Ліцензіат при наявності обгрунтованих підстав може звернутися
до НКРЕ протягом 15 днів з моменту отримання відповідної заяви за
дозволом продовжити цей термін. Пункт із змінами, внесеними згідно з Постановою
Нацкомелектроенергетики N 1070 ( z0723-00 ) від 18.10.2000,
Постановою НКРЕ N 1050 ( z0982-01 ) від 17.10.2001 ) 3.8.3. Протягом 15 днів з моменту отримання заяви на
приєднання або на передачу електричної енергії ліцензіат повинен
направити Заявнику проект відповідного договору, підписаний зі
своєї сторони. { Пункт в редакції Постанови
Нацкомелектроенергетики N 1070 ( z0723-00 ) від 18.10.2000; із
змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 1050 ( z0982-01 )
від 17.10.2001; в редакції Постанови Національної комісії
регулювання електроенергетики N 1218 ( z1143-07 ) від 13.09.2007 } 3.8.4. Ліцензіат може відмовити Заявнику в укладанні
договору, якщо це може призвести до порушення ліцензіатом Умов та
Правил. 3.8.5. Ліцензіат повинен надавати споживачеві чи іншому
суб'єкту підприємницької діяльності право сплачувати одноразово
повну вартість підключення або сплачувати вартість підключення
рівними частинами щомісячно протягом часу, обумовленого договорами
на підключення. НКРЕ може у будь-який час тимчасово призупинити чи
безстроково скасувати вимогу сплачувати плату за підключення
щомісячно, сповістивши про це ліцензіата. Зміна умов плати з ініціативи НКРЕ не впливає на ті договори,
які були укладені до прийняття НКРЕ відповідної постанови. 3.8.6. Ліцензіат не повинен надавати перевагу будь-яким
споживачам електричної енергії чи суб'єктам підприємницької
діяльності при укладенні договорів про підключення та/або про
передачу електричної енергії. ( Пункт із змінами, внесеними згідно
з Постановою Нацкомелектроенергетики N 1070 ( z0723-00 ) від
18.10.2000; в редакції Постанови НКРЕ N 1050 ( z0982-01 ) від
17.10.2001 ) 3.8.7. Ліцензіат має право від імені енергопостачальника
припиняти передачу електричної енергії споживачу, дії якого
перешкоджають або можуть перешкодити ліцензіату дотримуватись Умов
та Правил. ( Пункт в редакції Постанови Нацкомелектроенергетики
N 1070 ( z0723-00 ) від 18.10.2000, Постанови НКРЕ N 1050
( z0982-01 ) від 17.10.2001 ) 3.8.8. У разі виникнення спірних питань між ліцензіатом та
іншими суб'єктами підприємницької діяльності, які шляхом
переговорів не вирішені, ці питання можуть передаватися на розгляд
НКРЕ та/або центральному органу виконавчої влади, що здійснює
управління в електроенергетиці, відповідно до їхньої компетенції
та/або до суду. ( Підпункт 3.8.8 пункту 3.8 в редакції Постанови
НКРЕ N 979 ( z0791-02 ) від 04.09.2002 )
3.9. Щодо обліку електроенергії та Коефіцієнтів витрат:

{ Підпункт 3.9.1 пункту 3.9 виключено на підставі Постанови
Національної комісії регулювання електроенергетики N 1218
( z1143-07 ) від 13.09.2007 }

3.9.2. Ліцензіат повинен забезпечити зчитування показників
розрахункових лічильників, які розміщені на межі розподілу
електромереж з іншими ліцензіатами. Ліцензіат за окремим договором з відповідним суб'єктом
господарювання повинен забезпечити на межі балансової належності
електроустановок з цим суб'єктом господарювання розрахунковий
облік електричної енергії, що відповідає вимогам нормативних
документів щодо обліку. { Підпункт 3.9.2 пункту 3.9 доповнено
абзацом згідно з Постановою Національної комісії регулювання
електроенергетики N 1218 ( z1143-07 ) від 13.09.2007 } Місце встановлення засобів обліку визначається проектними
рішеннями. { Підпункт 3.9.2 пункту 3.9 доповнено абзацом згідно з
Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики
N 1218 ( z1143-07 ) від 13.09.2007 } Ліцензіат повинен забезпечити щомісячне складання балансу
електроенергії, яку він передає своїми електромережами. ( Підпункт
3.9.2 пункту 3.9 доповнено абзацом згідно з Постановою НКРЕ N 392
( z0448-01 ) від 20.04.2001 ) 3.9.3. Ліцензіат повинен забезпечити зчитування лічильників
у споживачів, які розташовані на території його Ліцензованої
діяльності, для усіх енергопостачальників, включаючи
постачальників електроенергії за нерегульованим тарифом, за
принципами неупередженості та конфіденційності. Ліцензіат має
компенсувати відповідні витрати за рахунок тарифів. ( Пункт із
змінами, внесеними згідно з Постановою Нацкомелектроенергетики
N 1070 ( z0723-00 ) від 18.10.2000, Постановою НКРЕ N 1050
( z0982-01 ) від 17.10.2001 ) 3.9.4. Ліцензіат повинен: - застосовувати систему оцінки обсягів споживання
електроенергії споживачами, у яких фактичні показники лічильників
не можуть бути одержані з будь-яких причин; - визначати погодинне споживання споживачами електроенергії
енергопостачальників за нерегульованим тарифом, використовуючи
вимірювання, оцінку погодинного навантаження або інший прийнятний
метод. Ліцензіат повинен затвердити в НКРЕ методи та порядок
оцінювання споживання електроенергії споживачами. 3.9.5. НКРЕ має право переглядати Коефіцієнти витрат
протягом першого року від Дати набуття чинності Ліцензії
будь-коли, в подальшому - через рік протягом двох років, а потім
через кожні три роки від Дати набуття чинності Ліцензії. НКРЕ може
вносити зміни до Коефіцієнтів витрат виходячи з результатів
перегляду їх, який базується на основі інженерних розрахунків,
планів ліцензіата та порівнянні Коефіцієнтів витрат з
Коефіцієнтами витрат інших ліцензіатів. ( Підпункт 3.9.5 пункту
3.9 із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 392
( z0448-01 ) від 20.04.2001 ) 3.9.6. Ліцензіат протягом двох років від Дати набуття
чинності Ліцензії має надіслати до НКРЕ пропозиції щодо
вдосконалення Коефіцієнтів витрат з включенням принаймні 4 класів
напруги. 3.9.7. Ліцензіат протягом одного року від Дати набуття
чинності Ліцензії може звертатися до НКРЕ з питання перегляду
Коефіцієнтів витрат.
( Підпункт 3.9.8 пункту 3.9 вилучено на підставі Постанови
НКРЕ N 1050 ( z0982-01 ) від 17.10.2001 )
3.9.8. Ліцензіат повинен надавати оптовому постачальнику
електричної енергії інформацію про обсяги погодинної закупівлі
електроенергії, на основі якої розраховуватимуться платежі, що їх
мають сплачувати енергопостачальники за нерегульованим тарифом.
Ці обсяги погодинної закупівлі електроенергії на Оптовому ринку
складаються з відповідних погодинних обсягів електроенергії,
спожитої споживачами, які закуповують електроенергію у
енергопостачальників за нерегульованим тарифом. ( Пункт в редакції
Постанови Нацкомелектроенергетики N 1070 ( z0723-00 ) від
18.10.2000, із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ N 392
( z0448-01 ) від 20.04.2001 ) 3.9.9. Ліцензіат повинен забезпечувати виконання заходів, що
передбачені нормативними документами і спрямовані на зниження
технологічних витрат електричної енергії в електричних мережах.
( Пункт 3.9 доповнено підпунктом 3.9.9 згідно з Постановою НКРЕ
N 285 ( z0499-04 ) від 29.03.2004 ) 3.9.10. Ліцензіат повинен забезпечити та здійснювати
комерційний облік електричної енергії з використанням даних,
отриманих з автоматизованих систем комерційного обліку електричної
енергії, відповідно до вимог Правил користування електричною
енергією, затверджених постановою НКРЕ від 31.07.96 N 28
( z0417-96 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
02.08.96 за N 417/1442, та Інструкції про порядок комерційного
обліку членами Оптового ринку електроенергії) ( va349227-98 ). Пункт 3.9 доповнено підпунктом 3.9.10 згідно з Постановою
Національної комісії регулювання електроенергетики N 818
( z0601-10 ) від 15.07.2010 }
{ Пункт 3.10 виключено на підставі Постанови Національної
комісії регулювання електроенергетики N 1218 ( z1143-07 ) від
13.09.2007 }

3.11. У разі ліквідації, реорганізації у формі злиття,
приєднання, участі в об'єднаннях, а також придбання або відчуження
більше ніж 25 відсотків часток (акцій, паїв) або активів (майна)
ліцензіата він повинен звернутися до НКРЕ для визначення
відповідності зазначених заходів Умовам та Правилам. ( Розділ 3
доповнено пунктом згідно з Постановою Нацкомелектроенергетики
N 483 ( z0291-99 ) від 07.04.99; в редакції Постанови НКРЕ N 392
( z0448-01 ) від 20.04.2001 )
4. Контроль за здійсненням ліцензованої діяльності

НКРЕ та її уповноважені представники мають право доступу на
територію, до обладнання та документів ліцензіата для перевірки
його ліцензованої діяльності, а ліцензіат має надавати їм
необхідну допомогу в перевірці його ліцензованої діяльності, якщо
це необхідно НКРЕ для забезпечення контролю за ліцензованою
діяльністю ліцензіата.

Контроль за дотриманням ліцензіатом ліцензійних умов
здійснюється НКРЕ шляхом аналізу звітності, інших документів, які
надає ліцензіат НКРЕ, та шляхом проведення контрольних перевірок
діяльності ліцензіата в порядку, установленому НКРЕ. { Абзац
другий розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національної комісії регулювання електроенергетики N 450
( z0535-06 ) від 13.04.2006 }

{ Абзац третій розділу 4 виключено на підставі Постанови
Національної комісії регулювання електроенергетики N 450
( z0535-06 ) від 13.04.2006 }

( Розділ 4 в редакції Постанови НКРЕ N 392 ( z0448-01 ) від
20.04.2001 )

{ Розділ 5 виключено на підставі Постанови Національної
комісії регулювання електроенергетики N 1625 ( z1370-06 ) від
08.12.2006 }

{ Розділ 6 виключено на підставі Постанови Національної
комісії регулювання електроенергетики N 1625 ( z1370-06 ) від
08.12.2006 }

{ Розділ 7 виключено на підставі Постанови Національної
комісії регулювання електроенергетики N 1625 ( z1370-06 ) від
08.12.2006 }

5. Унесення змін та доповнень до Умов та Правил

5.1. НКРЕ без згоди ліцензіата може переглядати за
погодженням з центральним органом виконавчої влади, який здійснює
управління в електроенергетиці, та Антимонопольним комітетом
України Умови та Правила і вносити відповідні зміни до Умов та
Правил:

а) якщо ці зміни стосуються умов діяльності на ринку всіх
ліцензіатів;

б) при внесенні змін і доповнень до актів законодавства
України;

в) при виконанні рішень Антимонопольного комітету України чи
арбітражного суду.

Зміни, унесені у випадках, зазначених у підпунктах б) та в)
цього пункту, повинні відповідати положенням, викладеним у
відповідних актах законодавства та рішеннях.

5.2. Пропозиції щодо змін та доповнень до Умов та Правил,
якщо ці зміни стосуються виключно умов діяльності окремого
ліцензіата і не впливають на умови діяльності інших ліцензіатів,
можуть висуватися як НКРЕ, так і ліцензіатом. Пропозиції повинні
бути обгрунтованими. Якщо сторони дійшли згоди щодо запропонованих
змін до Умов та Правил, то відповідні умови та правила для
окремого ліцензіата відповідно змінюються.

Якщо сторони не дійшли згоди щодо внесення відповідних змін
до Умов та Правил, то НКРЕ та ліцензіат можуть звертатися до
Антимонопольного комітету України в межах його компетенції.

5.3. Зміни та доповнення до Умов та Правил публікуються у
друкованих виданнях.
( Умови та правила доповнено розділом згідно з Постановою НКРЕ
N 392 ( z0448-01 ) від 20.04.2001 )
6. Застосування санкцій

6.1. НКРЕ здійснює контроль за додержанням ліцензіатом Умов
та Правил здійснення ліцензованої діяльності.

6.2. НКРЕ застосовує санкції щодо ліцензіата в порядку,
установленому чинним законодавством
( Умови та правила доповнено розділом згідно з Постановою НКРЕ
N 392 ( z0448-01 ) від 20.04.2001 )

Додаток

до Умов та правил здійснення

підприємницької діяльності з

передачі електричної енергії

місцевими (локальними)

електричними мережами
__________________________________________________

(назва ліцензіата/заявника на отримання ліцензії)
Опис території здійснення ліцензованої діяльності* _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Підпис ліцензіата (заявника
на отримання ліцензії)
М.П. Дата
* Опис території здійснення ліцензованої діяльності має
містити: а) назву адміністративно-територіальної одиниці, на території
якої розташовані місцеві (локальні) електричні мережі, що
перебувають у власності ліцензіата; б) географічні карти з нанесеними на них кордонами територій,
де розташовані місцеві (локальні) електричні мережі ліцензіата (із
зазначенням точок розмежування балансової належності з іншими
ліцензіатами); в) перелік об'єктів електроенергетики, що перебувають у
власності ліцензіата, з зазначенням назв
адміністративно-територіальних одиниць, де вони розташовані, акти
розмежування балансової належності, узгоджені з іншими
ліцензіатами, перелік місць встановлення та характеристики вузлів
обліку в точках розмежування балансової належності. Перелік об'єктів електроенергетики не надається ліцензіатом,
якщо його територією здійснення ліцензованої діяльності є
територія всієї адміністративно-територіальної одиниці.
{ Додаток в редакції Постанов НКРЕ N 979 ( z0791-02 ) від
04.09.2002, N 1062 ( z0904-08 ) від 04.09.2008 }

( Додаток 2 (Тарифи на передачу електричної енергії Місцевими
(локальними) електромережами та Коефіцієнти нормативних
технологічних витрат електроенергії відповідних класів напруги)
вилучено на підставі Постанови Нацкомелектроенергетики N 1070
( z0723-00 ) від 18.10.2000 )

Зміст
1. Загальні положення
2. Умови здійснення Ліцензованої діяльності
3. Правила здійснення Ліцензованої діяльності
3.1. Щодо звітності
3.2. Щодо надання та використання інформації
3.3. Щодо диспетчерського управління
3.4. Щодо будівництва енергетичних споруд та інших пов'язаних з
ними об'єктів
3.5. Щодо дотримання законодавства України та нормативних
документів
3.6. Щодо сплати поточної плати
3.7. Щодо взаємовідносин з Радою споживачів
3.8. Щодо формування Тарифів та розрахунку інших платежів
3.9. Щодо доступу до місцевих (локальних) електромереж
3.10. Щодо обліку електроенергії та Коефіцієнтів витрат
3.11. Щодо зміни характеристик електричних мереж
4. Контроль за здійсненням Ліцензованої діяльності
5. Внесення змін та доповнень до Умов та Правил
6. Зупинення дії та анулювання Ліцензії
7. Додаток N 1. Територія здійснення Ліцензованої діяльності
8. Додаток N 2. Тарифи на передачу електричної енергії місцевими
(локальними) електромережами та Коефіцієнти нормативних
технологічних витрат електроенергії відповідних класів напруги.

  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
  • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: