open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

Департамент бухгалтерського обліку та розрахунків
Л И С Т
N 12-214/608-3454 від 24.06.96

м.Київ
vd960624 vn12-214/608-3454

Кримському республіканському,

обласним та по м.Києву і

Київській області управлінням

Національного банку України

Комерційним банкам

Асоціації українських банків

( Лист втратив чинність на підставі Постанови Нацбанку

N 278 ( z0449-97 ) від 19.08.97 )
Про черговість платежів
( Зміни в текст не внесено. Додатково див. Листи Нацбанку

N 12-214/631-3613 ( v3613500-96 ) від 01.07.96

N 12-214/1069-6299 ( v6299500-96 ) від 22.10.96

N 12-214/1069-6299 ( v6299500-96 ) від 22.10.96 )
( Встановити, що із затвердженням зміни до статті 24 Закону

України "Про підприємства в Україні" ( 887-12 ) дія Листа

не поширюється на суб'єктів підприємницької діяльності,

які діють на підставі Закону України "Про підприємства в

Україні" згідно з Постановою Нацбанку N 316 ( v0316500-96 )

від 06.12.96 )

На виконання указів Президента України від 16.08.95 р.
N 751/95 "Про внесення змін до Указу Президента України від
16 березня 1995 року N 227" та від 05.04.96 р. N 243/96 "Про
заходи щодо стабілізації фінансового стану підприємств" Кабінет
Міністрів України і Національний банк України прийняли рішення від
18.04.96 р. N 67-1004/98 і N 12-214/337 ( v_337500-96 ) "Про
черговість платежів". Національний банк України у зв'язку з численними запитами, що
надходять від підприємств, організацій, установ і комерційних
банків, зобов'язує установи банків прийняти до виконання
вищезазначену Урядову телеграму і в практичній діяльності
керуватися таким:
1. Банки у позачерговому порядку: 1.1. Списують суми фінансових санкцій з рахунків
відповідальних зберігачів до Державного бюджету України на
підставі поданих Держкомрезервом України витягів з наказів та
інкасових доручень (розпоряджень) відповідно до Постанови
Верховної Ради України від 20.02.96 р. N 57/96-ВР "Про механізм
застосування міри відповідальності юридичних осіб, на зберіганні
яких знаходяться матеріальні ресурси державного резерву, за
самовільне їх відчуження (використання, реалізацію)". В інкасовому дорученні (розпорядженні) на списання сум
фінансових санкцій у рядку "Призначення платежу" має бути
посилання на цю Постанову Верховної Ради України і наказ
Держкомрезерву України. 1.2. Списують за платіжним дорученням підприємства помилково
зараховані йому кошти. Повернення помилково зарахованих коштів платнику або за
призначенням має бути здійснено як підприємством, на рахунок якого
зараховані кошти, так і банком протягом 5 днів з дня їх
зарахування. Виправлення помилок в обліку банків здійснюється методом
зворотного сторно на підставі складених виправних ордерів. Якщо помилково зараховані кошти у вищезазначений термін не
будуть повернені з вини банку або підприємства, з керівника і
головного бухгалтера, відповідно, установи або підприємства
стягується податковою інспекцією до Державного бюджету України
штраф у розмірі двох неоподатковуваних мінімумів заробітної плати. 1.3. Виконують платіжні доручення підприємств оптової та
роздрібної торгівлі (незалежно від форм власності) на
перерахування товаровиробникам виручки, отриманої від реалізації
сільськогосподарської продукції та продовольства, що придбано у
товаровиробників агропромислового комплексу України. Платіжні доручення надаються підприємствами оптової та
роздрібної торгівлі не пізніше наступного дня зарахування виручки
від реалізації продукції (продовольства). У платіжному дорученні у рядку "Призначення платежу" має бути
вказано "Виручка від реалізації продукції (продовольства) ________ ____________________, що зарахована ____________ на розрахунковий
(вид продукції) (дата) ахунок".

Після цього усі інші платежі цих підприємств здійснюються на
загальних підставах. 1.4. Списують кошти з розрахункових рахунків підприємств до
повного погашення кредитів, що надані відповідно до постанов
Кабінету Міністрів України і Національного банку України від
01.06.95 р. N 380 ( 380-95-п ), від 30.06.95 р. N 478
( 478-95-п ), від 30.06.95 р. N 479 ( 479-95-п ) і від 09.08.95 р.
N 620 ( 620-95-п ), від 15.11.95 р. N 912 ( 912-95-п ), від
16.12.95 р. N 1006 ( 1006-95-п ) і від 29.12.95 р. N 1070
( 1070-95-п ), і відсотків за користування цими кредитами. Платежі, зазначені в пункті 1, здійснюються установами банків
у порядку календарної черговості надходження розрахункових
документів за умови надання пріоритету поверненню помилково
зарахованих коштів.
2. Банки виконують доручення підприємств, організацій і
установ (далі - підприємств) усіх форм власності, у тому числі
бюджетних організацій, у такій черговості:
2.1. Платежі на потреби вугледобувним, гірничорудним та
гірничо-хімічним підприємствам у розмірі 25 відсотків, іншим
підприємствам - 15 відсотків від надходжень на розрахунковий
рахунок за попередній місяць, включаючи суми дотацій по
регулюванню цін. Підприємствам Держкоматому України, як виняток, дозволено
використовувати на потреби підприємства у 1996 році кошти у
розмірі 50 відсотків від надходжень на їх розрахункові рахунки з
урахуванням сум за векселями. 2.1.1. Використання коштів на потреби підприємства на
бюджетні організації (крім тих, які мають надходження від
господарської діяльності) і банки не поширюється. 2.1.2. Обсяг бартерних операцій підприємства при розрахунку
коштів на потреби підприємства не враховується. 2.1.3. Для підприємств з сезонним характером виробництва і
реалізації продукції та підприємств з тривалістю виробничого циклу
понад 6 місяців сума коштів на потреби підприємства визначається
виходячи з 1/12 річного обсягу реалізації продукції на поточний
рік. Характер виробництва підприємств визначається на підставі
"Загального класифікатора галузей народного господарства". До сільськогосподарських підприємств з сезонним характером
виробництва і реалізації продукції, за роз'ясненнями
Мінсільгосппроду України, відносяться радгоспи, колективні
сільськогосподарські підприємства, колгоспи, селянські спілки,
сільськогосподарські агрофірми, асоціації, кооперативи, спілки
селян-співвласників, міжгосподарські сільськогосподарські
підприємства, селянські та фермерські господарства. 2.1.4. Для визначення суми коштів на потреби підприємства
протягом 5 робочих днів поточного місяця підприємство надає банку,
що його обслуговує, розрахунок, за дані якого несе
відповідальність керівник підприємства. До затвердження розрахунку
на поточний місяць використання коштів на потреби підприємства
протягом цього терміну здійснюється за розрахунком за попередній
місяць. Розрахунок перевіряється банком і затверджується його
керівником або уповноваженою ним особою. У разі несвоєчасного подання підприємством банку цього
розрахунка на поточний місяць, використання коштів на потреби
підприємства здійснюється з дати його надходження до банку, тобто
тільки за дні, що залишились до кінця місяця. Середньоденна сума коштів на потреби підприємства
обчислюється за формулою:
S х 15(25)% ----------- : Д 100%
S - сума місячних надходжень коштів на розрахунковий рахунок
і дотацій по регулюванню цін за попередній місяць (за виключенням
надходжень на цей рахунок усіх видів позик та бюджетних коштів, а
також поверненої депонованої заробітної плати) або 1/12 річного
обсягу реалізації продукції на поточний рік. Суми надходжень на транзитні та спеціальні рахунки, які
відкриваються за окремими нормативними актами Національного банку
України, при розрахунку коштів на потреби підприємства не
враховуються; Д - кількість робочих днів у попередньому місяці.
2.1.5. Кошти на потреби підприємства можуть використовуватися
як частинами протягом поточного місяця, так і разово шляхом їх
бронювання за певний період часу, але не пізніше останнього дня
поточного місяця. Не використана сума коштів за заявкою керівника підприємства
може бронюватися. Кошти, які не були використані або заброньовані
на потреби підприємства, банк в кінці операційного дня направляє
на задоволення вимог до розрахункового рахунка цього підприємства
з дотриманням встановленої черговості. 2.1.6. Використання коштів на потреби підприємства
здійснюється за розпорядженням його керівника на будь-які цілі,
включаючи і виплату заробітної плати, прирівняних до неї платежів,
а також перерахування сум, утриманих із заробітної плати, та
нарахованих страхових внесків за встановленими тарифами до
Пенсійного фонду України. У разі отримання підприємством заробітної плати та
прирівняних до неї платежів за рахунок коштів на потреби
підприємства, ним одночасно подаються банку розрахункові документи
на перерахування сум, що утримуються із заробітної плати, та
нарахованих страхових внесків за встановленими тарифами до
Пенсійного фонду України відповідно до Постанови Верховної Ради
України від 07.02.96 р. N 36/96-ВР "Про внесення змін до Постанови
Верховної Ради України "Про порядок введення в дію Закону України
"Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про пенсійне
забезпечення". 2.1.7. У разі недостатності тієї суми коштів на потреби
підприємства, яка направляється на виплату заробітної плати,
прирівняних до неї платежів, перерахування сум, утриманих із
заробітної плати, та нарахованих страхових внесків за
встановленими тарифами до Пенсійного фонду України, усі ці платежі
сплачуються пропорційно питомій вазі кожного елементу. При цьому
відповідальність за розрахунок несе керівник і головний бухгалтер
підприємства. Приклад розрахунку для підприємств наведений у
додатку N 1. 2.1.8. У разі наявності простроченої понад 15 днів заробітної
плати, 50 відсотків від поточних надходжень на розрахунковий
рахунок підприємства направляються на виплату цієї заробітної
плати, прирівняних до неї платежів і утримань із неї (прибуткового
податку з громадян, обов'язкових страхових внесків до Пенсійного
фонду України з працюючих громадян у розмірі 1 відсотку від оплати
праці, профспілкових внесків тощо). За рахунок інших 50 відсотків спочатку сплачуються внески до
Пенсійного фонду України пропорційно сумі отриманих коштів на
виплату заробітної плати. Відповідальність за розрахунок сум
заробітної плати, що підлягає виплаті, утримань із неї та внесків
до Пенсійного фонду України несуть керівник і головний бухгалтер
підприємства. Приклад розрахунку для підприємств наведений у
додатку N 2. Потім здійснюються платежі, зазначені в пункті 2.2, за
розрахунковими документами, що обліковуються на позабалансовому
рахунку N 9929. Відповідальність за розрахунок суми кожного
платежу несе установа банку. Приклад розрахунку для банків
наведений у додатку N 3. Платіжні доручення на перерахування сум, що утримуються із
заробітної плати, та нарахованих страхових внесків за
встановленими тарифами до Пенсійного фонду України подаються
підприємством до установи банку одночасно з отриманням коштів для
виплати заробітної плати пропорційно сумі цих коштів. 2.1.9. До поняття "заробітна плата та прирівняні до неї
платежі" відносяться крім виплат, які сплачуються за рахунок фонду
споживання, такі платежі: - допомога за тимчасовою непрацездатністю; - виплати за вагітністю і пологами; - одноразова допомога у разі народження дитини; - допомога з догляду за дитиною до досягнення нею трирічного
віку; - грошові виплати матерям (батькам), зайнятим доглядом трьох
і більше дітей віком до 16 років; - допомога за тимчасовою непрацездатністю у зв'язку з
доглядом за хворою дитиною; - допомога на дітей віком до 16 років (учнів - до 18 років); - виплати малозабезпеченим дітям до 18 років, дітям до
3-х років із Пенсійного фонду України; - виплати на харчування чорнобильців і дітей та інші виплати,
що передбачені Законом України "Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"
( 796-12 ); - допомога та пенсії, які сплачуються працівникам у разі
ушкодження їх здоров'я згідно з Законом України "Про охорону
праці" ( 2694-12 ); - виплати на поховання; - надбавки за пересувний, роз'їздний характер роботи; - виплати польового забезпечення; - стипендії. 2.1.10. При відсутності простроченої заробітної плати і у
разі виплати її двічі на місяць, при кожному отриманні коштів на
виплату заробітної плати, у тому числі й за першу половину місяця,
сплачуються нараховані страхові внески за встановленими тарифами
до Пенсійного фонду України. Платіжні доручення на перерахування до бюджету сум
прибуткового податку з громадян та профспілкових внесків, що
утримуються із заробітної плати, сплачуються установою банку
одночасно з отриманням підприємством коштів для виплати заробітної
плати за другу половину місяця. 2.1.11. Якщо підприємством виплачується заробітна плата з
виручки від реалізації продукції (виконаних робіт, наданих послуг)
або в натуральній формі, ним не пізніше наступного дня після її
виплати подаються банку розрахункові документи на перерахування
сум, що утримуються із заробітної плати, та нарахованих страхових
внесків за встановленими тарифами до Пенсійного фонду України. У разі відсутності коштів ці розрахункові документи
приймаються установою банку та обліковуються на позабалансовому
рахунку N 9929. Сплата цих платежів здійснюється при надходженні
коштів на розрахунковий рахунок підприємства згідно з календарною
черговістю надходження розрахункових документів, а в межах одного
календарного дня - пропорційно їх питомій вазі. 2.1.12. На виконання Указу Президента України від 12.05.96 р.
N 333/96 "Про невідкладні заходи щодо забезпечення своєчасної
виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних
виплат" у разі виділення бюджетних коштів для виплати заробітної
плати підприємство одночасно з її отриманням перераховує суми, що
утримуються із заробітної плати, та нараховані страхові внески за
встановленими тарифами до Пенсійного фонду України відповідно до
Постанови Верховної Ради України від 07.02.96 р. N 36/96-ВР "Про
внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про порядок
введення в дію Закону України "Про внесення змін і доповнень до
Закону України "Про пенсійне забезпечення".
2.2. Платежі до бюджету сум податків, зборів, інших
обов'язкових платежів та внесків до державних цільових фондів
згідно з пунктом 1 статті 14 Закону України "Про систему
оподаткування" ( 1251-12 ) та Законом України "Про Державний
бюджет на 1996 рік" ( 96/96-ВР ), а також розпорядження органів,
що мають право на безспірне стягнення не внесених у строк платежів
та сум нарахованих фінансових санкцій згідно з Декретом Кабінету
Міністрів України від 21.01.93 р. N 8-93 "Про стягнення не
внесених у строк податків і неподаткових платежів". 2.2.1. До державних цільових фондів відносяться Фонд для
здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи та соціального захисту населення, Пенсійний фонд
України, Державний інноваційний фонд, Державний фонд сприяння
зайнятості населення, Фонд соціального страхування, Відрахування
та збори на будівництво, ремонт і утримання автомобільних доріг та
інші згідно з чинним законодавством. 2.2.2. У разі відсутності коштів на розрахунковому рахунку
підприємства, банк приймає розрахункові документи на сплату
платежів, зазначених у пункті 2.2, та обліковує їх на
позабалансовому рахунку N 9929. Сплата цих платежів здійснюється
при надходженні коштів на розрахунковий рахунок підприємства
згідно з календарною черговістю надходження розрахункових
документів, а в межах одного календарного дня - пропорційно їх
питомій вазі.
2.3. Платежі за безспірним стягненням та безакцептним
списанням коштів, крім випадків, зазначених у пунктах 1 і 2.2. 2.3.1. Безспірне стягнення та безакцептне списання коштів з
розрахункового рахунка підприємства здійснюється у випадках,
передбачених чинним законодавством України: - рішеннями судів і арбітражних судів; - статтею 8 Арбітражного процесуального Кодексу України
( 1798-12 ), затвердженого Постановою Верховної Ради України від
06.11.91 р. N 1799-12 про списання у безспірному порядку визнаної
боржником суми претензії; - статтею 48 Закону України "Про банки і банківську
діяльність" ( 872-12 ) щодо безспірного стягнення штрафу у розмірі
неправомірно одержаного доходу та вилучення з обігу фіктивних
коштів; - статтею 7 Закону України "Про транспорт" ( 232/94-ВР ) щодо
безакцептного списання коштів із споживачів транспортних послуг; - статтею 25 Закону України "Про обмеження монополізму та
недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій
діяльності" ( 2132-12 ) щодо стягнення штрафу за порушення
антимонопольного законодавства; - статтею 25 Закону України "Про Єдиний митний тариф"
( 2097-12 ) за мито, не сплачене у строки, на які було надано
відстрочку та розстрочку сплати; - статтею 3 Закону України "Про відповідальність підприємств,
їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері
містобудування" ( 208/94-ВР ) щодо штрафу, не сплаченого у
15-денний термін з дня його накладення; - статтею 7 Закону України "Про акцизний збір на алкогольні
напої та тютюнові вироби" ( 329/95-ВР ) за непогашені вексельні
суми за акцизний збір; - Указом Президента України від 25.06.93 р. N 235/93 "Про
заходи щодо поліпшення розрахунків за продукцію і послуги
комунальних енергетичних і водопровідно-каналізаційних
підприємств"; - Указом Президента України від 16.03.95 р. N 227/95 "Про
заходи щодо нормалізації платіжної дисципліни в народному
господарстві України" за кредиторську заборгованість за
енергоносії та за нецільове використання виручки від реалізації
сільськогосподарської продукції та продовольства; - Указом Президента України від 17.03.95 р. N 237/95 "Про
заходи щодо поліпшення розрахунків за послуги, що надаються
Державною службою охорони при Міністерстві внутрішніх справ
України" за послуги охорони за договорами (угодами); - Указом Президента України від 12.06.95 р. N 436/95 "Про
застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання
обігу готівки"; - Постановою Верховної Ради України від 25.06.93 р. N 3324-12
"Про норматив обігу платіжних документів в Україні" та пунктом 5
Постанови Верховної Ради України від 23.12.93 р. N 3789-12 "Про
заходи щодо стабілізації соціально-економічного становища в
Україні"; - в інших випадках, що передбачені законами України та
указами Президента України. 2.3.2. Відповідальність за достовірність даних розрахункового
документа на безспірне стягнення коштів покладається на стягувача,
який оформив цей документ та надав його до банку, що його
обслуговує. У разі, якщо у розрахунковому документі не зроблено посилання
на акт чинного законодавства, яким передбачене право безспірного
стягнення та безакцептного списання коштів, банк повинен повернути
його без виконання. 2.3.3. Згідно з Указом Президента України від 16.03.95 р.
N 227/95 безакцептному списанню підлягає сума кредиторської
заборгованості за енергоносії. Енергоносіями, за методологією Європейської економічної
комісії ООН і відповідно до прийнятих у міжнародній практиці
стандартів, вважаються: кам'яне і буре вугілля, торф, інші види
первинного твердого палива, кам'яновугільні брикети, кокс, інші
види вторинного твердого палива, буровугільні і торф'яні брикети,
сира нафта, газ нафтопереробки, нафтопродукти, природний газ,
природні енергетичні ресурси (ядерна, гідравлічна та геотермальна
енергія, інші природні енергоресурси), електроенергія,
теплоенергія (пара і гаряча вода). У платіжних вимогах на безакцептне списання платежів за
енергоносії у рядку "Призначення платежу" робиться такий запис
"Кредиторська заборгованість за енергоносії (їх вид) згідно з
договором (дата і номер) та актом звірки (дата)" і має бути
посилання на вищезазначений указ. 2.3.4. Розрахунки із споживачами електричної та теплової
енергії, яка поставляється комунальними енергетичними
підприємствами, відповідно до Указу Президента України від
25.06.93 р. N 235/93 "Про заходи щодо поліпшення розрахунків за
продукцію і послуги комунальних енергетичних і
водопровідно-каналізаційних підприємств" проводяться без акцепту
платників на основі показників вимірювальних приладів та чинних
тарифів без посилання на акт звірки. У цьому разі у платіжних вимогах у рядку "Призначення
платежу" мають зазначатись дані про розрахунковий період, значення
показників вимірювальних приладів на початок і кінець
розрахункового періоду, кількість поставленої електричної та
теплової енергії, згідно з чинними тарифами та має бути посилання
на цей Указ Президента України. 2.3.5. Згідно з Указом Президента України від 16.03.95 р.
N 227/95 банки приймають на виконання інкасові доручення
(розпорядження) від податкових інспекцій на стягнення до місцевого
бюджету штрафу з підприємств оптової та роздрібної торгівлі,
незалежно від форм власності, у розмірі 50 відсотків від сум, які
не перераховані товаровиробникам агропромислового комплексу
України у встановлені строки. В інкасовому дорученні (розпорядженні) у рядку "Призначення
платежу" має бути вказано "Штраф за нецільове використання виручки
від реалізації сільськогосподарської продукції та продовольства,
що зарахована ___________________ на розрахунковий рахунок".

(дата) 2.3.6. Банки приймають на виконання від податкової інспекції
інкасові доручення (розпорядження) на безспірне стягнення до
місцевого бюджету пені у розмірі 1,5 відсотка від сум, які не
перераховані товаровиробникам агропромислового комплексу України у
встановлені строки, за кожний банківський день прострочення
платежу. 2.3.7. У разі відсутності коштів на розрахунковому рахунку
підприємства для безакцептного списання кредиторської
заборгованості за платежами, зазначеними в пункті 2.3.3, списання
заборгованості здійснюється за рахунок коштів депозитного рахунка
підприємства у національній валюті України або іноземній валюті. У такому випадку банк зобов'язує підприємство-платника
протягом 5 робочих днів перерахувати відповідну суму коштів з
депозитного рахунка на розрахунковий (у разі необхідності
здійснюється продаж відповідної суми іноземної валюти на
міжбанківському валютному ринку України в установленому порядку
через уповноважений банк). У разі, якщо платник не здійснить у зазначений термін
перерахування коштів на розрахунковий рахунок, банк ставить до
відома податкову інспекцію, і списання суми цієї кредиторської
заборгованості здійснюється за її розпорядженням. 2.3.8. Згідно із статтею 7 Закону України "Про транспорт"
( 232/94-ВР ) розрахунки із споживачами послуг транспорту
загального користування (залізничного, морського, річкового,
автомобільного і авіаційного, а також міського електротранспорту,
в тому числі метрополітену) проводяться на основі чинних тарифів у
безакцептному порядку, визначеному кодексами (статутами) окремих
видів транспорту та іншими актами законодавства України. Порядок встановлення тарифів на транспортні послуги згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.94 р. N 733
( 733-94-п ) "Про ціноутворення в умовах реформування економіки"
входить до компетенції Міністерства транспорту та Міністерства
економіки України, Уряду Автономної Республіки Крим,
облвиконкомів, Севастопольського міськвиконкому і Київської
міської державної адміністрації та територіально-виробничих
об'єднань автомобільного транспорту. У платіжних вимогах на безакцептне списання коштів із
споживачів транспортних послуг у рядку "Призначення платежу"
транспортне підприємство має робити посилання на статтю 7 Закону
України "Про транспорт", кодекси (статути) окремих видів
транспорту та чинні тарифи (дата, номер і ким вони затверджені)". 2.3.9. У разі відсутності коштів на розрахунковому рахунку
підприємства, банк приймає розрахункові документи на сплату
платежів, зазначених у пункті 2.3, та обліковує їх на
позабалансовому рахунку N 9929. Сплата цих платежів здійснюється
при надходженні коштів на рахунок підприємства згідно з
календарною черговістю надходження розрахункових документів, а в
межах одного календарного дня - пропорційно їх питомій вазі.
2.4. Інші платежі згідно з чинним законодавством.
3. Згідно з Указом Президента України від 16.03.95 р.
N 227/95 товаровиробник сільськогосподарської продукції та
продовольства має право на стягнення на його користь в
претензійно-позовному порядку пені у розмірі 1,5 відсотка від
суми, яка не перерахована йому у встановлені строки, за кожний
банківський день простроченого платежу, якщо більший розмір пені
не обумовлено угодою сторін.
4. Згідно з Указом Президента України від 05.04.96 р.
N 243/96 "Про заходи щодо стабілізації фінансового стану
підприємств": - підприємства усіх форм власності звільнені від сплати пені,
що нарахована відповідно до статті 2 Указу Президента України від
16.03.95 р. N 227/95 "Про заходи щодо нормалізації платіжної
дисципліни в народному господарстві України" за станом на 1 квітня
1996 року з суми простроченої заборгованості на користь кредиторів
та не сплачена в установленому порядку на день набрання чинності
цим Указом, крім підприємств-боржників, які в договорах з
кредиторами передбачили стягнення пені та її розмір. Розмір пені, стягнення якої передбачено в договорах з
кредиторами, не може перевищувати 50 відсотків від суми
заборгованості; - продовжено до 1 грудня 1996 року строк повернення одержаних
підприємствами кредитів Національного банку України через
державний бюджет та бюджетних позичок у 1994-1995 роках та сплати
відсотків від сум простроченої заборгованості за користування цими
коштами за станом на 1 квітня 1996 року без нарахування при цьому
відсотків за користування зазначеними коштами на час відстрочки. У разі, якщо умови стягнення пені не передбачені договором
між платником та одержувачем коштів і відсутні рішення суду про
стягнення пені, банк повертає підприємству розрахункові документи
на сплату пені, які обліковувались на позабалансовому рахунку
N 9929. На зворотному боці розрахункового документа вказується:
"Повертається згідно з пунктом 1 Указу Президента України від
05.04.96 р. N 243".
5. Банки всі грошові надходження підприємству в національній
валюті України зараховують тільки на розрахунковий (поточний)
рахунок, за винятком розрахунків, що здійснюються за спеціальними
режимами згідно з рішенням Кабінету Міністрів України і
Національного банку України. У разі виконання банками розрахункових операцій з порушенням
порядку черговості, в доход Державного бюджету України за
розпорядженням податкової інспекції на підставі акта перевірки
вилучаються за рахунок прибутку банку, що залишається після сплати
податків, кошти у розмірі сум, перерахованих з порушенням. 5.1. Положення пункту 5 Указу Президента України від
16.03.95 р. N 227/95 не поширюються на правовідносини, що
виникають з уступки вимоги, переведення боргу та зарахування
зустрічної вимоги. Уступка вимоги кредитором іншій особі (статті 197-200
Цивільного кодексу України ( 1540-06 ) передбачає виникнення
зобов'язань між новим кредитором та боржником. Розрахункові
відносини між ними здійснюються також через їх розрахункові
рахунки. Такі ж зобов'язання виникають у разі переведення свого боргу
до іншої особи (стаття 201 Цивільного кодексу України ( 1540-06 ). У разі зарахування зустрічної однорідної вимоги, платіжні
взаємовідносини не здійснюються взагалі.
6. Розрахунки між резидентами і нерезидентами за
експортно-імпортними операціями, які здійснюються через "Лоро"
рахунки нерезидентів в українських банках, регулюються окремими
нормативними документами Національного банку України.
З прийняттям цього порядку вважати такими, що втратили
чинність, нормативні документи Національного банку України від
29.04.96 р. N 12-214/376-2366 ( v2366500-96 ), від 08.05.96 р.
N 12-214/393-2523 ( v2523500-96 ), від 23.05.96 р.
N 12-214/461-2816 ( v2816500-96 ), від 29.05.96 р. N 12-214/470
( v_470500-96 ).
Заступник Голови Правління
Національного банку України О.І.Кірєєв
Додаток N 1

до пункту 2.1.7
Приклад розрахунку підприємством сум платежів у разі

недостатності коштів на потреби підприємства для

виплати заробітної плати, утримань із неї, та

страхових внесків до Пенсійного фонду України
Нараховано заробітної плати 200 млн.крб. у тому числі прибуткового податку 28 млн.крб., внески у Пенсійний фонд (1%) - 2 млн.крб., профспілкові внески - 2 млн.крб. відрахування на державне соціальне страхування (37% від
нарахованої заробітної плати), з них до Пенсійного фонду - 88%, що становить 200 х 37% х 88% = 65,12 (млн.крб.)
Кошти на потреби підприємства складають 300 млн.крб., із них
на виплату заробітної плати направляється 100 млн.крб.
Розрахунок:
1. Сума, необхідна для виплати заробітної плати та сплати
внесків 200 + 65,12 = 265,12 (млн.крб.) 2. Коефіцієнт (співвідношення наявних коштів до суми, яку
потрібно сплатити) 100 : 265,12 = 0,377 3. Процент прибуткового податку в складі заробітної плати: 28 : 200 х 100% = 14% 4. Суми коштів, які необхідно отримати на заробітну плату і
перерахувати в бюджет: а) на заробітну плату, прибутковий податок і на Пенсійний
фонд (1%): 0,377 х 200 = 75,4 (млн.крб.) - заробітна плата з податками; 75,4 х 14% = 10,556 (млн.крб.) - сума прибуткового податку; 75,4 х 1% = 0,754 (млн.крб.) - сума внеску до Пенсійного
фонду (1%); 75,4 х 1% = 0,754 (млн.крб.) - сума профспілкового внеску; 75,4 - 10,556 - 0,754 - 0,754 = 63,336 (млн.крб.) - сума до
виплати заробітної плати по чеку.
б) відрахування до Пенсійного фонду 75,4 х 0,37 х 0,88 = 24,55 (млн.крб.)
Додаток N 2

до абзацу першого і

другого пункту 2.1.8
Приклад розрахунку підприємством сум платежів, за який відповідальність несуть його керівник і головний бухгалтер, при виплаті простроченої заробітної плати, утримань із неї та страхових внесків до Пенсійного

фонду України
За станом на ____________________

(дата)
Нараховано заробітної плати, простроченої понад 15 днів, 100 млн.крб. у тому числі прибуткового податку 14 млн.крб., внески у Пенсійний фонд (1%) - 1 млн.крб. профспілкові внески - 1 млн.крб.
На розрахунковому рахунку підприємства є лише 150 млн.крб.
(за виключенням суми заброньованих коштів на потреби підприємства)
Розрахунок:
1. Суми коштів, які необхідно отримати на заробітну плату і
перерахувати в бюджет за рахунок перших 50% наявних коштів, тобто
75 млн.крб. 2. Коефіцієнт (співвідношення наявних коштів до суми, яку
потрібно сплатити) 75 : 100 = 0,75 3. Процент прибуткового податку в складі заробітної плати: 14 : 100 х 100% = 14% 4. Суми коштів на заробітну плату, прибутковий податок і на
Пенсійний фонд (1%): 0,75 х 100 = 75 (млн.крб.) - заробітна плата з податками; 75 х 14% = 10,5 (млн.крб.) - сума прибуткового податку; 75 х 1% = 0,75 (млн.крб.) - сума внеску в Пенсійний фонд
(1%); 75 х 1% = 0,75 (млн.крб.) - сума профспілкового внеску; 75 - 10,5 - 0,75 - 0,75 = 63,0 (млн.крб.) - сума до виплати
заробітної плати по чеку. 5. За рахунок других 50%, тобто 75 млн.крб., здійснюється
відрахування до Пенсійного фонду 75 х 0,37 х 0,88 = 24,42 (млн.крб.)
Додаток N 3

до абзацу третього

пункту 2.1.8
Приклад розрахунку банком сум платежів до бюджету,

інших обов'язкових платежів та внесків до державних

цільових фондів за розрахунковими документами, що

обліковуються на позабалансовому рахунку N 9929,

при виплаті простроченої заробітної плати, за

рахунок других 50% наявних коштів
За станом на ________________

(дата)
На розрахунковому рахунку підприємства є 150 млн.крб. (за
виключенням суми заброньованих коштів на потреби підприємства). Сума нарахованої заробітної плати, простроченої понад
15 днів, 100 млн.крб., із неї сплачується за рахунок перших 50%
наявних на рахунку коштів - 75 млн.крб. Сума внеску до Пенсійного фонду за рахунок других 50%, тобто
75 млн.крб., - 75 х 0,37 х 0,88 = 24,42 (млн.крб.) Розрахункові документи, що обліковуються на рахунку N 9929,
на перерахування платежів до бюджету та внесків до державних
цільових фондів: на 10.01 - на суму 20 млн.крб., у тому числі:

- у Фонд соціального страхування 4 млн.крб.

- у Фонд зайнятості 6 млн.крб.

- у Фонд Чорнобиля 4 млн.крб.

- у Пенсійний фонд 2 млн.крб.

- платежі до бюджету за розпорядженнями податкової

інспекції 4 млн.крб. на 10.02 - на суму 100 млн.крб., у тому числі:

- у Фонд соціального страхування 20 млн.крб.

- у Фонд зайнятості 30 млн.крб.

- у Фонд Чорнобиля 20 млн.крб.

- у Пенсійний фонд 10 млн.крб.

- платежі до бюджету за розпорядженнями податкової

інспекції 20 млн.крб. на 10.03 - на суму 100 млн.крб., у тому числі:

- у Фонд соціального страхування 20 млн.крб.

- у Фонд зайнятості 30 млн.крб.

- у Фонд Чорнобиля 20 млн.крб.

- у Пенсійний фонд 10 млн.крб.

- платежі до бюджету за розпорядженнями податкової

інспекції 20 млн.крб.
Розрахунок:
1. На суму залишку коштів (75 - 24,42 = 50,58 (млн.крб.))
виконуються розрахункові документи у порядку календарної
черговості, тобто за 10.01, у сумі 20 млн.крб. 2. Виконуються розрахункові документи у порядку календарної
черговості (за 10.02). Оскільки залишку коштів у сумі 50,58 - 20 = 30,58 (млн.крб.)
не вистачає для здійснення платежів у повному обсязі за
розрахунковими документами, які обліковуються на цю дату, кошти
перераховуються пропорційно питомій вазі кожного документа. 3. Коефіцієнт (співвідношення наявних коштів до суми, яку
потрібно сплатити) 30,58 : 100 = 0,3058 4. Суми коштів, які сплачуються за рахунок залишку коштів - у Фонд соціального страхування 0 х 0,3058 = 6,116 (млн.крб.)

- у Фонд зайнятості 0 х 0,3058 = 9,174 (млн.крб.)

- у Фонд Чорнобиля 0 х 0,3058 = 6,116 (млн.крб.)

- у Пенсійний фонд 0 х 0,3058 = 3,058 (млн.крб.)

- до бюджету за розпорядженням податкової інспекції 0 х 0,3058 = 6,116 (млн.крб.)
5. Несплачені суми, що залишаються в картотеці і
сплачуватимуться при наступному надходженні коштів на
розрахунковий рахунок: на 10.02 - на суму 69,420 млн.крб., у тому числі:

- у Фонд соціального страхування

20 - 6,116 = 13,884 млн.крб.

- у Фонд зайнятості

30 - 9,174 = 20,826 млн.крб.

- у Фонд Чорнобиля

20 - 6,116 = 13,884 млн.крб.

- у Пенсійний фонд

10 - 3,058 = 6,942 млн.крб.

- до бюджету за розпорядженням податкової інспекції

20 - 6,116 = 13,884 млн.крб. на 10.03 - на суму 100 млн.крб., у тому числі:

- у Фонд соціального страхування 20 млн.крб.

- у Фонд зайнятості 30 млн.крб.

- у Фонд Чорнобиля 20 млн.крб.

- у Пенсійний фонд 10 млн.крб.

- платежі до бюджету за розпорядженнями податкової

інспекції 20 млн.крб.
293-16-97

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: