open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
br> У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про невідкладні заходи щодо забезпечення

своєчасної виплати заробітної плати, пенсій,

стипендій та інших соціальних виплат

З метою забезпечення своєчасної виплати заробітної плати,
грошового забезпечення військовослужбовцям та співробітникам
правоохоронних органів, пенсій, стипендій та інших соціальних
виплат п о с т а н о в л я ю: 1. Центральним та місцевим органам державної виконавчої
влади, органам місцевого самоврядування затвердити у двотижневий
строк та здійснити комплекс заходів щодо погашення заборгованості
із заробітної плати, грошового забезпечення, пенсій, стипендій та
інших соціальних виплат, передбачивши при цьому скорочення
бюджетних видатків на непершочергові заходи, удосконалення мережі
і структури бюджетних установ, підвищення ефективності
використання бюджетних коштів та збільшення надходжень до бюджетів
усів рівнів. 2. На період до погашення заборгованості із заробітної плати,
грошового забезпечення, пенсій, стипендій та інших соціальних
виплат ввести особливий режим витрачання державних фінансових
ресурсів, передусім коштів відповідних бюджетів. З цією метою: Кабінету Міністрів України, Уряду Автономної Республіки Крим,
державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування усіх
рівнів, керівникам підприємств, установ та організацій державної
форми власності: запровадити мораторій на проведення видовищних заходів, що не
пов'язані з державними святами, будівництво і капітальний ремонт
адміністративних будинків та приміщень, спортивних і видовищних
споруд, придбання легкового автотранспорту, офісних меблів та
обладнання для обслуговування адміністративного апарату, а також
на здійснення інших заходів, що не є невідкладними; обмежити
закордонні відрядження; Кабінету Міністрів України, Уряду Автономної Республіки Крим,
державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування усіх
рівнів: запровадити розробку оперативних (місячних та декадних)
планів доходів і витрат бюджетів відповідних рівнів, передбачивши
в них фінансування передусім поточних витрат на виплату заробітної
плати, грошового забезпечення, пенсій, стипендій та інших
соціальних виплат, погашення заборгованості із цих виплат та
визначити послідовність фінансування інших витрат; затвердити у тижневий строк графіки погашення заборгованості
із заробітної плати, грошового забезпечення, пенсій, стипендій та
інших соціальних виплат з відповідних бюджетів, а також надання
фінансової допомоги бюджетам нижчого рівня та погашення зазначеної
заборгованості; забезпечити контроль за динамікою та тенденціями зміни
обсягів заборгованості бюджетів усіх рівнів, пов'язаних з виплатою
заробітної плати, грошового забезпечення, пенсій, стипендій та
інших соціальних виплат. Національному банку України вжити заходів щодо збільшення
власних доходів за рахунок підвищення ефективності операцій з
використанням коштів валютного резерву та скорочення витрат,
передусім на капітальне будівництво, і спрямовувати кошти, що
надходитимуть від здійснення цих заходів, до Державного бюджету
України. 3. Кабінету Міністрів України: упорядкувати у двотижневий строк умови оплати праці
працівників бюджетних установ та організацій, передбачивши,
зокрема, затвердження нових розмірів ставок і посадових окладів,
удосконалення системи доплат та надбавок; запровадити за участю Національного банку України статистичну
звітність стосовно заборгованості із заробітної плати, грошового
забезпечення, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат; утворити робочі групи на чолі з віце-Прем'єр-міністрами
України для проведення у двотижневий строк перевірок в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі стану
забезпечення сплати податків та інших обов'язкових платежів
суб'єктами господарювання усіх форм власності, витрачання
бюджетних коштів, передусім на виплату заробітної плати, інші
соціальні виплати, та оперативного здійснення заходів для усунення
виявлених недоліків та порушень. До складу зазначених робочих груп
обов'язково включити представників міністерств, інших центральних
органів державної виконавчої влади та установ Національного банку
України. Висновки за результатами перевірок та відповідні
пропозиції щодо здійснення у зв'язку з цим організаційних та інших
заходів направити до 30 травня 1996 року Президентові України та
Кабінету Міністрів України; з метою мобілізації бюджетних коштів на соціальні виплати
здійснити за участю Національного банку України невідкладні заходи
щодо залучення зовнішніх фінансових ресурсів в обсягах, необхідних
для обслуговування зовнішнього державного боргу згідно з Законом
України "Про Державний бюджет України на 1996 рік" ( 96/96-ВР ); подати на розгляд Верховної Ради України: до 1 червня 1996 року - проект закону щодо адміністративної
та кримінальної відповідальності посадових осіб за несвоєчасну
виплату заробітної плати; до 1 липня 1996 року - проект закону щодо забезпечення
своєчасної виплати заробітної плати, грошового забезпечення,
пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. 4. Для додаткового залучення тимчасово вільних коштів
комерційних банків, інших суб'єктів господарювання, а також
населення для погашення заборгованості з соціальних виплат
Національному банку України запровадити у тижневий строк механізм
заохочення придбання ними відповідних державних цінних паперів. 5. З метою посилення керованості державним сектором
економіки, підвищення відповідальності керівників державних
підприємств Кабінету Міністрів України, Уряду Автономної
Республіки Крим, державним адміністраціям та органам місцевого
самоврядування усіх рівнів ужити заходів щодо вдосконалення
контрактної форми трудового договору з керівниками державних
підприємств, передбачивши в контрактах зобов'язання керівників
щодо своєчасного і повного внесення підприємствами платежів до
бюджетів згідно з установленим порядком та виплати заробітної
плати. У разі невиконання ними зазначених умов розривати контракти
з такими керівниками. 6. Установити, що особи, уповноважені здійснювати управління
частками (паями, акціями) держави в майні господарських товариств,
у разі затримки виплати заробітної плати працівникам зазначених
товариств зобов'язані ініціювати у місячний строк скликання
загальних зборів учасників (акціонерів) відповідного товариства з
метою порушення питання про притягнення до відповідальності
керівників, які відповідають за виплату заробітної плати. 7. Покласти персональну відповідальність на керівників
центральних і місцевих органів державної виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх
форм власності за несвоєчасну виплату заробітної плати, грошового
забезпечення, пенсій, стипендій та інших грошових виплат. Попередити зазначених керівників, що у разі незабезпечення
здійснення своєчасності цих виплат вони притягатимуться до
встановленої законодавством відповідальності. 8. Попередити керівників міністерств, інших центральних та
місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, бюджетних установ і організацій, що у разі
допущення перевищення лімітів бюджетних асигнувань на виплату
заробітної плати вони притягатимуться до відповідальності аж до
увільнення із займаних посад. 9. Рекомендувати Генеральній прокуратурі України вжити
додаткових заходів щодо контролю: за своєчасною виплатою заробітної плати, грошового
забезпечення, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат; цільовим використанням грошових коштів бюджетними
організаціями та державними підприємствами; забезпеченням додержання податкового законодавства. 10. Державному комітету телебачення і радіомовлення України,
Національній телекомпанії України та Національній радіокомпанії
України здійснити організаційні заходи з висвітлення в засобах
масової інформації на національному та регіональному рівнях ходу
виконання цього Указу, зокрема питань щодо причин затримок виплати
заробітної плати, пенсій, стипендій, інших соціальних виплат,
результатів перевірок робочими групами, зазначених у статті 3
цього Указу, персональної відповідальності винних осіб тощо. 11. Кабінету Міністрів України періодично розглядати хід
виконання цього Указу та інформувати Президента України. 12. Цей Указ набирає чинності з дня його підписання.

Президент України Л. КУЧМА
м. Київ, 12 травня 1996 року

N 333/96

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: