open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинний
                             
                             
У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про застосування штрафних санкцій

за порушення норм з регулювання обігу готівки
( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента

N 173/96 ( 173/96 ) від 11.03.96 )

З метою поліпшення стану готівкового обігу, визначення єдиних
підходів до встановлення відповідальності за порушення суб'єктами
підприємницької діяльності норм з регулювання обігу готівки та
запобігання зловживанням під час здійснення операцій з готівкою,
приховуванню доходів п о с т а н о в л я ю:
1. Установити, що при порушенні юридичними особами всіх форм
власності, а також фізичними особами - громадянами України,
іноземними громадянами, особами без громадянства, які є
суб'єктами підприємницької діяльності, норм з регулювання обігу
готівки, що встановлюються Національним банком України,
застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу: за перевищення встановлених лімітів залишку готівки в касах -
у двократному розмірі сум виявленої понадлімітної готівки; за перевищення норм витрачання готівки на поточні потреби - у
розмірі сум їх перевищення; за неоприбуткування (неповне оприбуткування) у касах
готівки - у п'ятикратному розмірі неоприбуткованої суми; за невстановлення лімітів залишків кас - у п'ятдесятикратному
розмірі неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за кожний
випадок. Установити, що відповідальність за невстановлення лімітів
залишку готівки в касах покладається на установи комерційних
банків, до яких застосовуються передбачені цією статтею фінансові
санкції. Порядок лімітування готівки та організація контролю за його
додержанням визначається Національним банком України. Штрафи, передбачені цією статтею, стягуються до державного
бюджету у безспірному порядку. Стаття 1 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 173/96 ( 173/96 ) від 11.03.96 )
2. Установити, що штрафні санкції, передбачені цим Указом,
застосовуються до осіб, зазначених у статті 1 цього Указу
державними податковими інспекціями на підставі матеріалів
проведених ними перевірок і подань комерційних банків, державної
контрольно-ревізійної служби, органів Міністерства внутрішніх
справ України, Національного банку України шляхом надання банку
за місцем знаходження розрахункового рахунку платника
безакцептної платіжної вимоги-доручення. ( Стаття 2 із змінами,
внесеними згідно з Указом Президента N 173/96 ( 173/96 ) від
11.03.96 )
3. Контроль за додержанням вимог цього Указу юридичними
особами, крім комерційних банків, і фізичними особами - суб'єктами
підприємницької діяльності здійснюють комерційні банки, органи
державної податкової служби в Україні, державної
контрольно-ревізійної служби та Міністерства внутрішніх справ
України. Контроль за додержанням вимог цього Указу комерційними
банками здійснює Національний банк України.

Президент України Л.КУЧМА
м.Київ, 12 червня 1995 року

N 436/95

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: