open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 9 червня 1994 р. № 377
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 921 від 07.12.2016}


{Позначку "Не для друку"
знято Розпорядженням КМ
№ 490-р від 19.03.2008}

Про затвердження Положення про військовий облік військовозобов’язаних і призовників

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 550 від 12.08.1994
№ 1593 від 15.11.2006
№ 1292 від 02.12.2009
№ 718 від 16.09.2015}

{Додатково див. Розпорядження КМ № 605-р від 23.08.2016}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 521 від 23.08.2016}

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Положення про військовий облік військовозобов’язаних і призовників (додається).

Виконуючий обов’язки
Прем’єр-міністра УкраїниЮ.ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ

Міністр
Кабінету Міністрів УкраїниІ.ДОЦЕНКО

Інд. 29ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 червня 1994 р. № 377


{Гриф обмеження доступу "Для службового
користування" знято Розпорядженням КМ
№ 605 від 23.08.2016}

ПОЛОЖЕННЯ
про військовий облік військовозобов’язаних і призовників

{У тексті Положення слова “Ради народних депутатів” в усіх відмінках і формах числа замінено словами “ради” у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ № 1593 від 15.11.2006}

1. Військовий облік військовозобов’язаних і призовників являє собою загальнодержавну систему обліку та аналізу призовних ресурсів у державі, придатних до військової служби. Функціонування системи військового обліку забезпечується органами Міноборони, МВС, Служби безпеки, Управління державної охорони, Служби зовнішньої розвідки, Державної спеціальної служби транспорту, місцевої державної адміністрації та місцевого самоврядування.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1593 від 15.11.2006}

2. Облік офіцерів запасу Служби безпеки, Управління державної охорони та військовозобов’язаних Служби зовнішньої розвідки ведеться в порядку, що установлюється відповідно Службою безпеки, Управлінням державної охорони та Службою зовнішньої розвідки.

{Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 718 від 16.09.2015}

3. Військовий облік військовозобов’язаних і призовників проводиться згідно із Законом України "Про військовий обов’язок і військову службу" і цим Положенням за місцем їх проживання (перебування) з метою:

{Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1593 від 15.11.2006}

забезпечення контролю за виконанням громадянами України військового обов’язку і за дотриманням ними встановлених правил військового обліку;

своєчасного бронювання військовозобов’язаних за підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та воєнного часу;

завчасної підготовки кадрів для заміни військовозобов’язаних, які підлягають призову у разі мобілізації, для планомірного переведення національної економіки, державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій на функціонування в умовах особливого періоду;

{Абзац четвертий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1593 від 15.11.2006}

надання допомоги військовим комісаріатам у проведенні оборонних і мобілізаційних заходів.

4. Громадяни, які перебувають на військовому обліку військовозобов’язаних у районних (міських) військових комісаріатах, у разі прийняття на військову службу в Управління державної охорони, Службу безпеки, Службу зовнішньої розвідки, Державну спеціальну службу транспорту, Внутрішні війська МВС, Державну прикордонну службу чи на службу начальницького і рядового складу органів і підрозділів цивільного захисту, МВС, податкової міліції, Держспецзв'язку, Державної кримінально-виконавчої служби знімаються з військового обліку у військових комісаріатах і передаються на облік відповідно Управління державної охорони, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Державної спеціальної служби транспорту, Внутрішніх військ МВС, Державної прикордонної служби, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту та на облік у кадрах МВС, податкової міліції, Держспецзв'язку, Державної кримінально-виконавчої служби.

{Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 1593 від 15.11.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1292 від 02.12.2009, № 718 від 16.09.2015}

5. Загальне керівництво роботою, пов’язаною з організацією та веденням військового обліку військовозобов’язаних і призовників, контроль за станом зазначеної роботи в місцевих державних адміністраціях, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від підпорядкування і форми власності здійснює Генеральний штаб Збройних Сил.

{Пункт 5 в редакції Постанови КМ № 1593 від 15.11.2006}

6. На центральні органи виконавчої влади, Раду міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації покладається забезпечення контролю за станом військового обліку військовозобов’язаних і призовників на підприємствах, в установах, організаціях, навчальних закладах, що входять до функціонального управління відповідних органів державної виконавчої влади.

{Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1593 від 15.11.2006}

7. Інструкції, бланки обліку і звітності, інша документація з питань організації та порядку ведення військового обліку військовозобов'язаних і призовників розробляються Міноборони, яке надсилає їх центральним органам виконавчої влади (крім Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Управління державної охорони і МВС), Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям, які в свою чергу забезпечують зазначеною документацією підприємства, установи та організації, навчальні заклади і органи місцевого самоврядування.

{Пункт 7 в редакції Постанови КМ № 1593 від 15.11.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 718 від 16.09.2015}

8. Бланки військових квитків, тимчасових посвідчень, що видаються замість військових квитків, посвідчення про приписку до призовних дільниць, а також бланки посвідчень і повідомлень, які засвідчують перебування на спеціальному військовому обліку військовозобов’язаних, виготовляються за замовленнями Міноборони.

{Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1593 від 15.11.2006}

9. Військові квитки, тимчасові посвідчення і посвідчення про приписку до призовних дільниць видаються військовозобов’язаним і призовникам без стягнення плати за них.

10. Місцеві державні адміністрації забезпечують разом з військовими комісаріатами функціонування системи військового обліку громадян, організовують бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та воєнний час, а також подання звітності із зазначених питань.

{Абзац перший пункту 10 в редакції Постанови КМ № 1593 від 15.11.2006}

Органи місцевого самоврядування забезпечують на території відповідних населених пунктів ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та воєнний час, а також подання звітності із зазначених питань.

{Абзац пункту 10 в редакції Постанови КМ № 1593 від 15.11.2006}

У населених пунктах, де немає військових комісаріатів, виконкоми сільських, селищних, міських рад, керівники підприємств, установ, організацій і навчальних закладів незалежно від форми власності та підпорядкування забезпечують.

{Абзац пункту 10 в редакції Постанови КМ № 1593 від 15.11.2006}

повноту та якість обліку військовозобов’язаних і призовників відповідної території, підприємства, установи, організації чи навчального закладу за правилами і формами, встановленими Міноборони і Мінстатом;

систематичне звіряння відомостей, зазначених в особових картках військовозобов’язаних і призовників, із записами у їх військових квитках і посвідченнях про приписку до призовних дільниць, подання цих карток не рідше одного разу на рік до відповідних військових комісаріатів для звіряння з обліковими даними військових комісаріатів;

внесення в 5-денний термін до особових карток військовозобов’язаних і призовників змін стосовно їхнього сімейного стану, місця проживання, службового стану та освіти і повідомлення про зміни до військових комісаріатів у визначені ними терміни;

своєчасне оформлення бронювання військовозобов’язаних за підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та воєнного часу;

доведення в 7-денний термін до військових комісаріатів інформації щодо військовозобов’язаних і призовників, прийнятих на роботу (навчання) або звільнених з роботи (відчислених з навчального закладу);

перевірку наявності у військовозобов’язаних і призовників у разі прийняття на роботу (навчання) необхідних військово-облікових документів;

прийняття на роботу (навчання) військовозобов’язаних і призовників тільки після взяття їх на військовий облік в установленому порядку.

11. Місцеві органи внутрішніх справ, керівники житлово-експлуатаційних організацій, а також підприємств, установ і організацій, які здійснюють експлуатацію будинків, домовласники, лікарсько-трудові експертні комісії, органи запису актів громадського стану, дізнання та попереднього слідства зобов’язані подавати військовим комісаріатам допомогу у роботі щодо забезпечення виконання громадянами України військового обов’язку і правил військового обліку.

12. Військово-обліковий персонал у військових комісаріатах, виконкомах місцевих рад, на підприємствах, в установах, організаціях і навчальних закладах формується за такими нормами:

у районних (міських) військових комісаріатах за наявності на обліку до 1500 військовозобов’язаних і призовників - один працівник з питань військового обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних за підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та воєнного часу, від 1500 до 3000 військовозобов’язаних і призовників - два, на кожних наступних 1500 осіб - по одному такому працівникові;

у виконкомах сільських, селищних і міських рад, де немає військових комісаріатів, за наявності на обліку від 500 до 1000 військовозобов’язаних і призовників - один працівник, від 1000 до 2000 військовозобов’язаних і призовників - два, на кожних наступних 1000 осіб - по одному працівникові. Зазначені працівники утримуються за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів;

на підприємствах, в установах, організаціях і навчальних закладах незалежно від форм власності і підпорядкування за наявності на обліку від 500 до 2000 військовозобов’язаних і призовників - один працівник для ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних за підприємствами установами і організаціями на період мобілізації та воєнного часу, від 2000 до 4000 військовозобов’язаних і призовників - два, від 4000 до 7000 військовозобов’язаних і призовників - три, на кожних наступних 3000 осіб - по одному такому працівникові.

13. {Пункт 13 втратив чинність стосовно працівників, розміри посадових окладів яких затверджені Постановою КМ № 292 від 6 квітня 2016 р., на підставі Постанови КМ № 521 від 23.08.2016} Посадові оклади для цих працівників установлюються на рівні посадових окладів працівників відділів кадрів.

14. {Пункт 14 втратив чинність стосовно працівників, розміри посадових окладів яких затверджені Постановою КМ № 292 від 6 квітня 2016 р., на підставі Постанови КМ № 521 від 23.08.2016} За наявності на обліку в виконкомі місцевої ради, на підприємствах, в установах, організаціях і навчальних закладах менше 500 військовозобов’язаних і призовників обов’язки щодо ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних за підприємствами, установами і організаціями покладаються на одного з працівників управління (відділу) кадрів виконкому місцевої ради, підприємства, установи, організації, навчального закладу, якому встановлюється доплата у розмірі до 50 відсотків посадового окладу.

{Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 550 від 12.08.1994}

15. Керівники виконкомів сільських, селищних і міських Рад, підприємств, установ, організацій і навчальних закладів інформують відповідні районні (міські) військові комісаріати про призначення, переміщення і звільнення працівників, які виконують обов'язки щодо ведення обліку військовозобов'язаних і призовників, а також щодо бронювання військовозобов'язаних за підприємствами, установами і організаціями.

{Пункт 15 в редакції Постанови КМ № 550 від 12.08.1994}

16. Військовозобов’язані, призовники і посадові особи, винні в порушенні вимог цього Положення і правил військового обліку, притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: