open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 534 від 30.08.93 р. Зареєстровано в Міністерстві

м. Київ юстиції України

10 вересня 1993 р.
vd930830 vn534 за N 131

Про виконання Постанови Кабінету Міністрів

України від 10 серпня 1993 р. N 615 "Про

заходи щодо вдосконалення охорони об'єктів

державної та інших форм власності"

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом МВС

N 112 ( z0092-94 ) від 28.02.94 )

У зв'язку з прийняттям Постанови Кабінету Міністрів України
від 10 серпня 1993 р. N 615 ( 615-93-п ) "Про заходи щодо
вдосконалення охорони об'єктів державної та інших форм власності"
(додається)

Н А К А З У Ю:

1. Перейменувати Головне управління охорони при МВС,
управління, відділи, відділення охорони при органах внутрішніх
справ у Головне управління Державної служби охорони при МВС
(ГУДСО), управління, відділи, відділення Державної служби охорони
при органах внутрішніх справ (УДСО, ВДСО).

2. Начальникам Головних управлінь, самостійних управлінь і
відділів, начальникам УВС Республіки Крим, УВС областей, ГУВС м.
Києва і УВС м. Севастополя, УВСТ, навчальних закладів системи МВС
України:

2.1. Організувати вивчення Постанови Кабінету Міністрів
України від 10 серпня 1993 р. N 615 ( 615-93-п ).

2.2. Забезпечити тісну взаємодію органів та підрозділів
внутрішніх справ з підрозділами Державної служби охорони,
враховуючи отримані ними нові функції та покладені обов'язки.

2.3. Організувати на основі аналізу оперативної обстановки та
з урахуванням специфіки регіонів виконання підрозділами Державної
служби охорони задач, що передбачені Положенням.

2.4. Підвищити надійність захисту усіх видів власності та
громадян від злочинних посягань за рахунок розширення охоронних
функцій, активізації прийому під охорону об'єктів державної
власності, які потребують передачі Державній службі охорони при
МВС, а також інших об'єктів зі значними цінностями.

3. Затвердити:

3.1. Концепцію охорони об'єктів усіх форм власності та
громадян в Україні та заходи Державної служби охорони при МВС по
її реалізації (додається).

3.3. План ГУДСО по реалізації Державної програми боротьби із
злочинністю та Рішення Координаційного комітету з питань боротьби
зі злочинністю від 5 липня 1993 р. N 1 (додається).

3.4. Втратив чинність відповідно до Наказу МВС N 112 від
28.02.94 ( z0092-94 ).

Інструкцію про порядок видачі суб'єктам підприємницької
діяльності ліцензій з надання послуг по охороні державної,
колективної і приватної власності, монтажу, ремонту та
профілактичному обслуговуванню засобів охоронної сигналізації
( z0132-93 ) (додається).

3.5. Втратив чинність відповідно до Наказу МВС N 112 від
28.02.94 ( z0092-94 ).

Інструкцію щодо умов і правил здійснення підприємницької
діяльності з надання послуг по охороні державної, колективної і
приватної власності, монтажу, ремонту та профілактичному
обслуговуванню засобів охоронної сигналізації та контролю за їх
дотриманням (додається).

4. ГУДСО (Чаус Д. Д.) до 15 вересня 1993 р. розробити пакет
документів про створення органу по сертифікації технічних засобів
охоронної та охоронно-пожежної сигналізації.

5. ГУДСО (Чаус Д. Д.) та ГУК (Скавуляк З. І.) до 15 вересня
1993 р. підготувати проект наказу МВС про внесення змін та
доповнень у штати ГУДСО.

6. ГУДСО (Чаус Д. Д.) до 1 січня 1994 р. підготувати проект
наказу МВС про форму контракту та перелік посад, за якими вони
укладаються.

7. Вважати таким, що втратив чинність, наказ МОГП УРСР від 6
травня 1966 р. "Про об'явлення Постанови Ради Міністрів УРСР від
12 квітня 1966 р. "Про затвердження Положення про позавідомчу
охорону при органах міліції Української РСР".

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра генерал-полковника міліції Недригайло В. М. та
начальника ГУДСО генерал-лейтенанта міліції Чауса Д. Д.

Міністр

генерал внутрішньої

служби України А. В. Василишин

ЗАТВЕРДЖЕНА

наказом Міністерства

внутрішніх справ України

від 30 серпня 1993 року

N 534

ІНСТРУКЦІЯ

про умови і правила здійснення підприємницької

діяльності з надання послуг по охороні державної,

колективної і приватної власності, монтажу, ремонту

і профілактичному обслуговуванню засобів охоронної

сигналізації та контроль за їх дотриманням.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця Інструкція розроблена у відповідності з Законом
України "Про підприємництво" ( 698-12 ), постановою Верховної
Ради України від 25 червня 1993 р. "Про Державну програму
боротьби із злочинністю" ( 3325-12 ), постановою Ради Міністрів
УРСР від 15 квітня 1991 року N 99 ( 99-91-п ) "Про порядок видачі
суб'єктам підприємницької діяльності спеціальних дозволів
(ліцензій) на здійснення окремих видів діяльності та про розмір
плати за державну реєтрацію суб'єктів підприємництва" із змінами
і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України
від 13 січня 1993 р. N 18 "Про внесення
змін і доповнень до постанови Ради Міністрів України від 15 квітня
1991 р. N 99", а також постановою Кабінету Міністрів України від
10 серпня 1993 року N 615 ( 615-93-п ) "Про вдосконалення охорони
державної та інших форм власності".

1.2. Ця Інструкція визначає умови і правила здійснення
підприємницької діяльності з надання послуг по охороні державної,
колективної і приватної власності, монтажу, ремонту і
профілактичному обслуговуванню засобів охоронної сигналізації.

2. Суб'єкт підприємницької діяльності (далі - охоронне
підприємство) при наданні послуг по охороні державної, колективної
і приватної власності, монтажу, ремонту і профілактичному
обслуговуванню засобів охоронної сигналізації (далі - охоронна
діяльність), додержуючись вимог чинного законодавства, повинен
виконувати зазначені у цій Інструкції умови та правила здійснення
діяльності та контролю за їх дотриманням.

2.1. Загальні умови та правила.

2.1.1. Забезпечувати своєчасне внесення в установленому
порядку змін до установчих документів згідно з чинним
законодавством, а при необхідності - і їх перереєстрацію.

2.1.2. В 10-денний строк інформувати спеціально
уповноваженого представника МВС ( п.3 цієї Інструкції)
(далі-представника МВС) про зміни в організаційно-штатній
структурі, найменуванні підприємства, місці знаходження,
банківських реквізитах, припиненні обраного виду діяльності.

2.1.3. Комплектувати охоронні підприємства персоналом, що
відповідає вимогам, вказаним в п. п. 3.1. і 3.2 Інструкції про
порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій з
надання послуг по охороні державної, колективної і приватної
власності, монтажу, ремонту і профілактичному обслуговуванню
засобів охоронної сигналізації, затвердженої наказом МВС від 30
серпня 1993 р. N 534 ( z0131-93 ).

2.1.4. Контролювати своєчасне продовження посвідчень
персоналу охоронних підприємств. Забезпечувати наявність у
працівників охоронних підприємств, під час виконання ними
службових обов'язків, посвідчень та спеціальних службових відзнак,
що вказують на приналежність цих працівників до конкретного
охоронного підприємства. Про запровадження спеціальних службових
відзнак, а також службового одягу (уніформи) персоналу, охоронне
підприємство у 5-денний строк сповіщає представника МВС.

2.1.5. Надавати послуги лише за письмово укладеними
господарськими договорами, вести облік договорів, виконувати
договори з надання охоронних послуг на користь третіх осіб лише з
їх письмової згоди.

2.1.6. Залучати до роботи з надання охоронних послуг за
разовими договорами лише осіб, що мають посвідчення на здійснення
відповідної діяльності.

2.1.7. Надавати представнику МВС документи, що засвідчують
рівень освіти, кваліфікацію, або стаж роботи працівників охоронних
підприємств, необхідні для зайняття обраним видом діяльності.

2.1.8. Забезпечувати безперешкодний прохід на територію свого
підприємства представника, який здійснює контрольні функції за
діяльністю вказаних суб'єктів підприємництва, і надавати необхідну
допомогу в його роботі.

2.2. При наданні послуг по охороні власності:

2.2.1. Розміщувати на центральному посту (посту) по охороні
об'єкта відомості про його охорону охоронним підприємством ( із
зазначенням його юридичної назви, номера ліцензії ), а також про
контролюючий орган МВС.

2.2.2. Негайно сповіщати територіальний орган внутрішніх
справ за місцем знаходження об'єкта охорони про затримання осіб за
вчинення протиправних посягань на об'єкт, що охороняється,
виявлення крадіжок, інших правопорушень на об'єкті, забезпечувати
недопущення сторонніх осіб на місце події до прибуття
представників органу внутрішніх справ.

2.2.3. Використовувати лише ті охоронні технічні засоби, що
мають відповідний сертифікат на право їх застосування в Україні, а
також інші технічні засоби, що не завдають шкоди життю і здоров'ю
громадян та оточуючому середовищу.

2.2.4. Не надавати послуги по охороні цінних вантажів, що
вивозяться (ввозяться) з (в) України без наявності на ці вантажі
експортної (імпортної) ліцензії, а також інших відповідних
ліцензій.

2.2.5. Використовувати заходи фізичного впливу та спеціальні
засоби, заряджені речовинами сльозоточивої та дратівної дії, а
також засоби індивідуального захисту і активної оборони у
відповідності з законодавством про порядок і умови їх
використання.

2.2.6. Своєчасно направляти в установленому порядку
працівників охоронних підприємств для отримання (продовження)
посвідчень, свідоцтв необхідних для виконання службових завдань з
обраного виду діяльності.

2.3. При наданні послуг по монтажу, ремонту і профілактичному
обслуговуванню засобів охоронної сигналізації:

2.3.1. Виконувати роботи з монтажу засобів охоронної
сигналізації виключно за проектами, погодженими з представником
МВС, або за актами обстеження об'єкта, складеними працівниками
підрозділів Державної служби охорони.

2.3.2. При монтажу засобів охоронної сигналізації
використовувати лише прилади (системи), що мають сертифікат
(свідоцтво у системі УкрСЕПРО) на право їх застосування в Україні.

2.3.3. Виконувати роботи в присутності відповідальної особи,
яка має посвідчення на право безпосереднього керівництва роботою з
монтажу, ремонту і профілактичного обслуговування засобів
охоронної сигналізації, та під її керівництвом.

2.3.4. Щорічно надавати представнику МВС не менше п'яти
об'єктів (у випадку коли їх менше 5 - наявну кількість) для
здійснення інспектування з метою визначення повноти та цілістності
блокування його засобами сигналізації (у відповідності з існуючими
вимогами нормативно-технічної документації), якості виконуваних
робіт і відповідності проектно-кошторисній документації.

3. Контроль за наданням охоронних послуг суб'єктами
підприємницької діяльності у відповідності з вимогами чинного
законодавства, у межах своєї компетенції здійснюють:

3.1. Головне управління Державної служби охорони при МВС.

3.2. Підрозділи Державної служби охорони за місцем державної
реєстрації або діяльності охоронного підприємства - за приписом
начальника Управління Державної служби охорони при УВС.

4. Підрозділ Державної служби охорони за місцем державної
реєстрації або діяльності охоронного підприємства сповіщає в
установленому порядку Управління Державної служби охорони при УВС
достовірні відомості про порушення вказаним суб'єктом
підприємництва вимог чинного законодавства, інших нормативних
актів з обраного виду діяльності для прийняття відповідних рішень.

5. Суб'єкти підприємництва за згаданими видами охоронної
діяльності мають право отримувати інформацію про відомості щодо їх
діяльності та працівників їх персоналу, що накопичуються в
обліковій справі, та оскаржувати їх достовірність до Головного
Управління Державної служби охорони при МВС.

6. У разі допущення суб'єктом підприємництва грубих порушень
умов та правил здійснення цієї діяльності (неодноразово або
окремих фактів), вимог чинного законодавства, Управління Державної
служби охорони при УВС згідно із своєю компетенцією приймає одне з
рішень:

надсилає суб'єкту підприємництва обов'язковий до виконання
припис про усунення недоліків;

готує висновок про зупинення дії виданої ліцензії на надання
послуг з обраного виду діяльності на строк до 30 днів або до
усунення недоліків і надсилає його до Головного управління
Державної служби охорони при МВС.

надсилає до Головного управління Державної служби охорони при
МВС мотивоване клопотання про дострокове анулювання (відмову у
продовженні дії) ліцензії на надання послуг з обраного виду
діяльності.

7. Головне управління Державної служби охорони при МВС,
отримавши мотивоване клопотання Управління Державної служби
охорони при УВС про дострокове анулювання (відмову у продовженні
дії) ліцензії, а також іншим шляхом достовірну інформацію про
порушення суб'єктом підприємництва вимог чинного законодавства,
приймає одне з рішень:

погоджується з клопотанням або самостійно готує висновок про
дострокове анулювання (відмову у подовженні дії) ліцензії;

додатково перевіряє обставини, покладені за основу згаданого
клопотання Управління Державної служби охорони при УВС;

мотивовано відхиляє згадане клопотання Управління Державної
служби охорони при УВС;

готує висновок про зупинення дії виданої ліцензії на надання
послуг з обраного виду діяльності на строк до 60 днів або до
усунення недоліків з повідомленням про це охоронне підприємство,
його засновників, а також Управління Державної служби охорони при
УВС для подальшого сповіщення про це органів, вказаних у частині 3
пункту 7 цієї Інструкції.

Рішення про зупинення дії (анулювання) ліцензії приймає
орган, що видав ліцензію.

Після прийняття рішення про анулювання (зупинення дії)
ліцензії на надання охоронних послуг Головне управління Державної
служби охорони при МВС сповіщає про це орган державної реєстрації
суб'єкта підприємництва, охоронне підприємство та його
засновників, Управління Державної служби охорони при УВС,
банківську установу що його обслуговує і орган податкової
інспекції за місцем державної реєстрації, а також відомим місцем
діяльності.

8. До грубих порушень умов і правил здійснення охоронної
діяльності та контролю за їх дотриманням відносяться:

8.1. Загальні порушення.

8.1.1. Приховування від правоохоронних органів відомостей про
достовірно відомі факти приготування до скоєння злочинів або
здійснення правопорушень щодо об'єктів та майна, що охороняється.

8.1.2. Порушення податкового законодавства.

8.1.3. Здійснення охоронної діяльності не за договорами та за
межами повноважень суб'єктів підприємництва.

8.1.4. Надання ліцензій для незаконного використання їх
іншими юридичними (фізичними) особами.

8.1.5. Неодноразові недопущення представника МВС до перевірки
та протидія виконанню ним службових завдань, на об'єкті охорони.

8.1.6. Ігнорування приписів про тимчасове припинення
діяльності до усунення виявлених недоліків.

8.1.7. Неодноразові факти допущення випадків загибелі або
виробничого травматизму з важкими наслідками працівників
охоронного підприємства через незабезпечення безпечних умов праці.

8.1.8. Протидія представникам правоохоронних органів при
виконанні ними службових завдань по забезпеченню правопорядку та
громадської безпеки.

8.2. При наданні послуг по охороні власності.

8.2.1. Порушення персоналом охорони вимог законності при
виконанні охоронних функцій, у т. ч. з перевищенням повноважень
при застосуванні сили, використання технічних засобів охорони, що
не мають відповідний сертифікат на право застосування їх в Україні
та таких, що завдають шкоди життю і здоровью громадян та
оточуючому середовищу.

8.2.2. Факт крадіжки персоналом охорони майна, інших
матеріальних цінностей з об'єктів, що охороняються.

8.2.3. Надання послуг по охороні вантажів, що вивозяться
(ввозяться) з (в) України без наявності на ці вантажі експортної
(імпортної) ліцензії, а також інших відповідних ліцензій.

8.3. При наданні послуг по монтажу, ремонту і профілактичному
обслуговуванню засобів охоронної сигналізації.

8.3.1. Порушення технології виконання робіт по монтажу,
ремонту і профілактичному обслуговуванню засобів охоронної
сигналізації.

8.3.2. Використання приладів і систем охоронної сигналізації,
що не мають отриманого в установленому порядку сертифіката на
право застосування в Україні.

8.3.3. Безпідставні завищення обсягів робіт з надання послуг
по монтажу, ремонту і профілактичному обслуговуванню засобів
охоронної сигналізації.

8.3.4. Невиконання вимог про щорічне представлення визначеної
кількості об'єктів для інспектування якості виконаних робіт по
монтажу, ремонту і профілактичному обслуговуванню засобів
охоронної сигналізації.

9. До порушень умов і правил здійснення охоронної діяльності
та контролю за їх дотриманням відносяться:

9.1. Загальні порушення.

9.1.1. Несвоєчасні внесення змін до установчих документів, а
при необхідності - їх перереєстрація.

9.1.2. Несвоєчасне повідомлення (не повідомлення)
представника МВС про зміни в організаційно-штатній розстановці,
найменуванні підприємства, юридичній адресі, банківських
реквізитах тощо, припинення обраного виду діяльності.

9.1.3. Виконання робіт з надання охоронних послуг
реорганізованою юридичною особою за раніше виданою ліцензією.

9.1.4. Факти допущення до роботи з надання послуг працівників
з неподовженими в установленому порядку посвідченнями.

9.1.5. Факти несвоєчасного направлення (не направлення)
персоналу охоронного підприємства для отримання (продовження)
посвідчень, свідоцтв необхідних для виконання службових завдань з
обраного виду діяльності.

9.1.6. Залучення до робіт по виконанню охоронних функцій
осіб, які не мають посвідчень.

9.2. При наданні послуг по охороні власності.

9.2.1. Відсутність на постах охорони відомостей про охорону
об'єкта охоронним підприємством.

9.3. При наданні послуг по монтажу, ремонту і профілактичному
обслуговуванню засобів охоронної сигналізації.

9.3.1. Виконання робіт по монтажу і ремонту засобів охоронної
сигналізації за проектами, не погодженими з підрозділом Державної
служби охорони за місцем знаходження об'єкту або не за актами,
складеними цим підрозділом.

9.3.2. Виконання робіт за відсутністю головного технічного
спеціаліста або без його керівництва.

9.3.3. Невідповідність існуючої системи контролю якості та
технічної бази вимогам діючих нормативно-технічних документів.

Перший заступник Голови

Державного комітету по

сприянню малим

підприємствам і

підприємництву І. Г. Замулдінов

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу