open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Н А К А З
12.01.2007 N 15

Щодо вимог р. 2 Положення про порядок

складання адміністративних даних депозитарними

установами, що здійснюють депозитарну діяльність

зберігача цінних паперів, та подання відповідних

документів до Державної комісії з цінних паперів

та фондового ринку, затвердженого рішенням

Комісії від 17 січня 2006 року N 4

(із змінами та доповненнями)

З метою уніфікації складання електронної форми документів,
які містять регулярну інформацію відповідно до Положення про
порядок складання адміністративних даних депозитарними установами,
що здійснюють депозитарну діяльність зберігача цінних паперів, та
подання відповідних документів до Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Комісії від
17.01.06 N 4 ( z0378-06 ) із змінами та доповненнями, внесеними
рішенням від 17.10.2006 N 1003 ( z1189-06 ), Н А К А З У Ю:
1. Накази Голови Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 08.01.2003 року N 11 ( v0011312-03 ) та від
28.12.2006 року N 1191 вважати такими, що втратили чинність.
2. Затвердити структуру файлів, формат та опис полів
електронної форми регулярної інформації відповідно до р. 2
Положення про порядок складання адміністративних даних
депозитарними установами, що здійснюють депозитарну діяльність
зберігача цінних паперів, та подання відповідних документів до
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
затвердженого рішенням Комісії від 17.01.06 N 4 ( z0378-06 ) із
змінами та доповненнями, внесеними рішенням від 17.10.2006 N 1003
( z1189-06 ) (далі - Інформація) (додається).
3. Електронна форма Інформації складається за допомогою
програмних засобів, які забезпечують формування файлів, відповідно
до цього наказу, підготовлених з використанням кодування RUS cp866
у форматі DBASE-IV.
4. Установити, що електронна форма Інформації складається з
файлів: - "Z_titul.dbf", "Z_inform.dbf", "Z_pv.dbf", "Z_rd.dbf",
"Z_rv.dbf", "Z_admin.dbf", "Z_oblik.dbf", "Z_npenf.dbf",
"Z_sertif.dbf", "Z_tarif.dbf", "Z_vl_inf.dbf".
4. Усі реквізити типу "дата" в електронній та паперовій
формах Інформації заповнюються у форматі "дд.мм.рррр" або
"дд/мм/рррр", де: "дд" - двозначне число, що визначає календарний день у
місяці; "мм" - двозначне число, визначає місяць року; "рррр" - чотири цифри року.
5. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку М.Непрану забезпечити: - розроблення та впровадження програми прийняття Інформації у
електронній формі; - опублікування цього наказу в офіційних виданнях Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до
законодавства України; - оприлюднення цього наказу та шаблонів файлів, з яких
складається Інформація, на Web-сайті Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Керівника
апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
М.Непрана.
Голова Комісії А.Балюк

Додаток

до наказу

12.01.2007 N 15

"Щодо вимог р. 2 Положення

про порядок складання

адміністративних даних

депозитарними установами,

що здійснюють депозитарну

діяльність зберігача

цінних паперів, та подання

відповідних документів

до Державної комісії

з цінних паперів

та фондового ринку,

затвердженого рішенням

Комісії від 17.01.06 N 4

( z0378-06 )

із змінами та доповненнями,

внесеними рішенням

від 17.10.2006 N 1003

( z1189-06 )"

СТРУКТУРА

файлів та опис полів файлів Документів

Таблиця 1. Структура файла "Z_titul.dbf". Титульний аркуш
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) | | (зміст) | | | ---------+-----------------------+--------+---------------------| Z_POZ |Посада особи, що |Текстове| 50 | |затверджує інформацію | | | ---------+-----------------------+--------+---------------------| Z_PIBZ |Прізвище, ім'я, по |Текстове| 50 | |батькові особи, що | | | |затвердила інформацію | | | ---------+-----------------------+--------+---------------------| Z_DATEZ |Дата затвердження | Дата | | |інформації | | | ---------+-----------------------+--------+---------------------| Z_POSP |Посада контактної особи|Текстове| 50 | |з питань складеної | | | |інформації | | | ---------+-----------------------+--------+---------------------| Z_PIBP |Прізвище, ім'я, по |Текстове| 50 | |батькові контактної | | | |особи з питань | | | |складеної інформації | | | ---------+-----------------------+--------+---------------------| Z_PID |Підрозділ контактної |Текстове| 50 | |особи з питань | | | |складеної інформації | | | ---------+-----------------------+--------+---------------------| Z_TELP |Телефон контактної |Текстове| 10 | |особи з питань | | | |складеної інформації із| | | |зазначенням коду ММТЗ | | | ---------+-----------------------+--------+---------------------| Z_DATEP |Складено на дату | Дата | | ---------+-----------------------+--------+---------------------| Z_KVART |Звітний квартал |Текстове| 2 | ---------+-----------------------+--------+---------------------| Z_RIK |Рік, за який подається |Текстове| 4 | |інформація | | | ---------+-----------------------+--------+---------------------| Z_SNAZ |Найменування зберігача |Текстове| 254 | ---------+-----------------------+--------+---------------------| Z_FORZ |Організаційно-правова |Текстове| 3 | |форма (згідно з | | | |таблицею 12) | | | ---------+-----------------------+--------+---------------------| Z_EDRZ |Ідентифікаційний код за|Текстове| 10 | |ЄДРПОУ зберігача | | | ---------+-----------------------+--------+---------------------| Z_SL |Серія ліцензії |Текстове| 2 | |зберігача (цифри) | | | |(літери) | | | ---------+-----------------------+--------+---------------------| Z_NL |Номер ліцензії |Текстове| 6 | |зберігача (літери) | | | |(цифри) | | | ---------+-----------------------+--------+---------------------| Z_DVL |Дата видачі ліцензії | Дата | | ---------+-----------------------+--------+---------------------| Z_DZL |Дата закінчення | Дата | | |ліцензії | | | ---------+-----------------------+--------+---------------------| Z_KT |Місцезнаходження |Текстове| 5 | |зберігача: код | | | |території за КОАТУУ | | | |(згідно з додатком 13) | | | ---------+-----------------------+--------+---------------------| Z_INDEX |Місцезнаходження |Текстове| 5 | |зберігача: поштовий | | | |індекс | | | ---------+-----------------------+--------+---------------------| Z_OBL |Місцезнаходження |Текстове| 30 | |зберігача: область | | | ---------+-----------------------+--------+---------------------| Z_RAYON |Місцезнаходження |Текстове| 30 | |зберігача: район | | | ---------+-----------------------+--------+---------------------| Z_CITY |Місцезнаходження |Текстове| 20 | |зберігача: населений | | | |пункт | | | ---------+-----------------------+--------+---------------------| Z_STR |Місцезнаходження |Текстове| 50 | |зберігача: вулиця, | | | |будинок | | | ---------+-----------------------+--------+---------------------| Z_TELZ |Місцезнаходження |Текстове| 10 | |зберігача: телефон із | | | |зазначенням коду ММТЗ | | | ---------+-----------------------+--------+---------------------| Z_FAX |Місцезнаходження |Текстове| 10 | |зберігача: факс(и) із | | | |зазначенням коду ММТЗ | | | ---------+-----------------------+--------+---------------------| Z_E_MAIL |Місцезнаходження |Текстове| 32 | |зберігача: електронна | | | |пошта | | | ---------+-----------------------+--------+---------------------| Z_WWW |Місцезнаходження |Текстове| 50 | |зберігача: ВЕБ-сторінка| | | ---------+-----------------------+--------+---------------------| Z_BANKN |Банківські реквізити |Текстове| 100 | |зберігача: найменування| | | |банку | | | ---------+-----------------------+--------+---------------------| Z_BRAH |Банківські реквізити |Текстове| 50 | |зберігача: поточний | | | |рахунок | | | ---------+-----------------------+--------+---------------------| Z_MFO |Банківські реквізити |Текстове| 20 | |зберігача: МФО | | | ---------+-----------------------+--------+---------------------| Z_SKAPZ |Статутний капітал: |Числове | 15 (3 знаки | |зареєстрований розмір | | після коми) | |статутного капіталу, | | | |тис.грн. | | | ---------+-----------------------+--------+---------------------| Z_SKAPF |Статутний капітал: |Числове | 15 (3 знаки | |фактично сплачена | | після коми) | |частка статутного | | | |капіталу, тис.грн. | | | ---------+-----------------------+--------+---------------------| Z_SRON |Членство в СРО: |Текстове| 50 | |найменування СРО, | | | |членом якої є зберігач | | | ---------+-----------------------+--------+---------------------| Z_SROE |Членство в СРО: |Текстове| 10 | |ідентифікаційний код за| | | |ЄДРПОУ СРО | | | ---------+-----------------------+--------+---------------------| Z_SROD |Членство в СРО: дата | Дата | | |вступу в СРО | | | ---------+-----------------------+--------+---------------------| Z_DNAME |Найменування |Текстове| 50 | |депозитарію | | | ---------+-----------------------+--------+---------------------| Z_DEDR1 |Ідентифікаційний код за|Текстове| 10 | |ЄДРПОУ депозитарію | | | ---------+-----------------------+--------+---------------------| Z_HOLD1 |Акціонер депозитарію |Логічне | 1 | |(так/ні) | | | ---------+-----------------------+--------+---------------------| Z_DRAH1 |Дата відкриття рахунку | Дата | | |у депозитарії | | | ---------+-----------------------+--------+---------------------| Z_NDD1 |Номер депозитарного |Текстове| 100 | |договору | | | ---------+-----------------------+--------+---------------------| Z_DEDR2 |Ідентифікаційний код за|Текстове| 10 | |ЄДРПОУ депозитарію* | | | ---------+-----------------------+--------+---------------------| Z_HOLD2 |Акціонер депозитарію |Логічне | 1 | |(так/ні)* | | | ---------+-----------------------+--------+---------------------| Z_DRAH2 |Дата відкриття рахунку | Дата | | |у депозитарії* | | | ---------+-----------------------+--------+---------------------| Z_NDD2 |Номер депозитарного |Текстове| 100 | |договору* | | | ---------+-----------------------+--------+---------------------| Z_PIB1 |Відомості про |Текстове| 254 | |керівництво зберігача: | | | |П.І.Б. і найменування | | | |посади керівника | | | ---------+-----------------------+--------+---------------------| Z_PIB2 |Відомості про |Текстове| 254 | |керівництво зберігача: | | | |П.І.Б. заступника | | | |керівника | | | ---------+-----------------------+--------+---------------------| Z_PIB3 |Відомості про |Текстове| 254 | |керівництво зберігача: | | | |П.І.Б. головного | | | |бухгалтера | | | ---------+-----------------------+--------+---------------------| Z_PIB4 |Відомості про |Текстове| 254 | |керівництво зберігача: | | | |П.І.Б. керівника | | | |депозитарного | | | |підрозділу | | | ---------+-----------------------+--------+---------------------| Z_PVM_D |Інформація щодо | Дата | | |проведення внутрішнього| | | |фінансового | | | |моніторингу: дата | | | |документа про | | | |затвердження правил | | | |проведення внутрішнього| | | |фінансового моніторингу| | | ---------+-----------------------+--------+---------------------| Z_PVM_N |Інформація щодо |Текстове| 20 | |проведення внутрішнього| | | |фінансового | | | |моніторингу: номер | | | |документа про | | | |затвердження правил | | | |проведення внутрішнього| | | |фінансового моніторингу| | | ---------+-----------------------+--------+---------------------| Z_PRVM_D |Інформація щодо | Дата | | |проведення внутрішнього| | | |фінансового | | | |моніторингу: дата | | | |документа про | | | |затвердження програми | | | |проведення внутрішнього| | | |фінансового моніторингу| | | ---------+-----------------------+--------+---------------------| Z_PRVM_N |Інформація щодо |Текстове| 20 | |проведення внутрішнього| | | |фінансового | | | |моніторингу: номер | | | |документа про | | | |затвердження програми | | | |проведення внутрішнього| | | |фінансового моніторингу| | | ---------+-----------------------+--------+---------------------| Z_PPVM_D |Інформація щодо | Дата | | |проведення внутрішнього| | | |фінансового | | | |моніторингу: дата | | | |документа про | | | |призначення працівника,| | | |відповідального за | | | |проведення внутрішнього| | | |фінансового моніторингу| | | ---------+-----------------------+--------+---------------------| Z_PPVM_N |Інформація щодо |Текстове| 20 | |проведення внутрішнього| | | |фінансового | | | |моніторингу: номер | | | |документа про | | | |призначення працівника,| | | |відповідального за | | | |проведення внутрішнього| | | |фінансового моніторингу| | | ---------+-----------------------+--------+---------------------| Z_PIBPVM |Інформація щодо |Текстове| 254 | |проведення внутрішнього| | | |фінансового | | | |моніторингу: П.І.Б. | | | |працівника, | | | |відповідального за | | | |проведення внутрішнього| | | |фінансового моніторингу| | | ---------+-----------------------+--------+---------------------| Z_AUDN |Відомості про |Текстове| 254 | |аудиторську перевірку: | | | |найменування аудитора | | | |(аудиторської фірми) | | | ---------+-----------------------+--------+---------------------| Z_AUD_E |Відомості про |Текстове| 10 | |аудиторську перевірку: | | | |ідентифікаційний код за| | | |ЄДРПОУ аудитора | | | |(аудиторської фірми) | | | ---------+-----------------------+--------+---------------------| Z_AUD_S |Відомості про |Текстове| 30 | |аудиторську перевірку: | | | |номер свідоцтва про | | | |внесення до Реєстру | | | |аудиторських фірм та | | | |аудиторів, які | | | |одноособово надають | | | |аудиторські послуги | | | |( n0001230-05 ) | | | ---------+-----------------------+--------+---------------------| Z_AUD_D |Відомості про | Дата | | |аудиторську перевірку: | | | |дата видачі свідоцтва | | | |про внесення до Реєстру| | | |аудиторських фірм та | | | |аудиторів, які | | | |одноособово надають | | | |аудиторські послуги | | | |( n0001230-05 ) | | | ---------+-----------------------+--------+---------------------| Z_AUD_P |Відомості про | Дата | | |аудиторську перевірку: | | | |дата проведення | | | |останньої аудиторської | | | |перевірки | | | ---------+-----------------------+--------+---------------------| Z_PRYM |Примітки |Текстове| 254 | -----------------------------------------------------------------
--------------- * У разі наявності другого депозитарію.
Таблиця 2. Структура файла "Z_inform.dbf". Дані про зберігача
цінних паперів
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля| Найменування поля (зміст) |Тип поля|Розмір (знаків)| ---------+-----------------------------+--------+---------------| Z_KVART |Звітний квартал |Текстове| 2 | ---------+-----------------------------+--------+---------------| Z_RIK |Рік, за який подається |Текстове| 4 | |інформація | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| Z_EDRZ |Ідентифікаційний код за |Текстове| 10 | |ЄДРПОУ зберігача | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| Z_SNAZ |Найменування зберігача |Текстове| 254 | ---------+-----------------------------+--------+---------------| VS_KT |Відомості про відокремлені |Текстове| 5 | |структурні підрозділи, які | | | |здійснюють депозитарну | | | |діяльність: код території за | | | |КОАТУУ (згідно з додатком 13)| | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| VS_INDEX |Відомості про відокремлені |Текстове| 5 | |структурні підрозділи, які | | | |здійснюють депозитарну | | | |діяльність: поштовий індекс | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| VS_EDRZ |Відомості про відокремлені |Текстове| 10 | |структурні підрозділи, які | | | |здійснюють депозитарну | | | |діяльність: ідентифікаційний | | | |код за ЄДРПОУ | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| VS_PIBK |Відомості про відокремлені |Текстове| 50 | |структурні підрозділи, які | | | |здійснюють депозитарну | | | |діяльність: П.І.Б. керівника | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| VS_STR |Відомості про відокремлені |Текстове| 50 | |структурні підрозділи, які | | | |здійснюють депозитарну | | | |діяльність: вулиця, будинок | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| VS_TELZ |Відомості про відокремлені |Текстове| 10 | |структурні підрозділи, які | | | |здійснюють депозитарну | | | |діяльність: телефон із | | | |зазначенням коду ММТЗ | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| VS_FAX |Відомості про відокремлені |Текстове| 10 | |структурні підрозділи, які | | | |здійснюють депозитарну | | | |діяльність: факс(и) із | | | |зазначенням коду ММТЗ | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| VS_EMAIL |Відомості про відокремлені |Текстове| 32 | |структурні підрозділи, які | | | |здійснюють депозитарну | | | |діяльність: електронна пошта | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| VS_WWW |Відомості про відокремлені |Текстове| 50 | |структурні підрозділи, які | | | |здійснюють депозитарну | | | |діяльність: web-сторінка | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| VS_N_LIC |Наказ про видачу копії |Текстове| 10 | |ліцензії: номер | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| VS_D_LIC |Наказ про видачу копії | Дата | | |ліцензії: дата | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| Z_PRYM |Примітки |Текстове| 254 | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 3. Структура файла "Z_pv.dbf". Перелік випусків
цінних паперів, які обслуговуються зберігачем цінних паперів
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) | | (зміст) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_KVART |Звітний квартал |Текстове| 2 | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_RIK |Рік, за який подається|Текстове| 4 | |інформація | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_SNAZ |Найменування зберігача|Текстове| 254 | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_EDRZ |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 | |за ЄДРПОУ зберігача | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_N_ZAP |Номер запису |Числове | 10 | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_D_EDRZ |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 | |за ЄДРПОУ депозитарію | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_D_NAZ |Найменування |Текстове| 254 | |депозитарію | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_CPDEP |Цінні папери |Логічне | 1 | |знерухомлені у | | | |депозитарії (так/ні) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_EDRE |Дані про емітента: |Текстове| 10 | |ідентифікаційний код | | | |за ЄДРПОУ емітента | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_ENAME |Дані про емітента: |Текстове| 254 | |найменування емітента | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_SV |Дані про цінний папір:|Текстове| 3 | |вид ЦП (згідно з | | | |таблицею 16) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_STK |Дані про цінний папір:|Текстове| 3 | |форма випуску та | | | |категорія ЦП (згідно з| | | |таблицею 17) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_SF |Дані про цінний папір:|Текстове| 2 | |форма існування ЦП | | | |(згідно з таблицею 18)| | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_ISIN |Дані про цінний папір:|Текстове| 12 | |міжнародний | | | |ідентифікаційний номер| | | |ЦП | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_NOM_V |Дані про цінний папір:|Числове | 15 (2 знаки після | |номінальна вартість / | | коми) | |або частка | | | |консолідованого | | | |іпотечного боргу, що | | | |припадає на один | | | |сертифікат участі на | | | |дату реєстрації | | | |випуску одного | | | |цінного паперу (грн.) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_SZ |Дані про цінний папір:|Текстове| 1 | |спосіб зберігання ЦП | | | |(1 - колективний, | | | |2 - відокремлений) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_EDRD |Дані про реєстратора /|Текстове| 10 | |депозитарій: | | | |ідентифікаційний код | | | |за ЄДРПОУ | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_DNAME |Дані про реєстратора /|Текстове| 50 | |депозитарій: | | | |найменування | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_ZKR |Загальна кількість |Числове | 20 | |рахунків депонентів, | | | |на яких обліковуються | | | |ЦП, шт. | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_ZKS |Кількість цінних |Числове | 20 | |паперів депонентів на | | | |рахунках у цінних | | | |паперах у зберігача: | | | |загальна кількість ЦП,| | | |шт. | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_KSD |Кількість цінних |Числове | 20 | |паперів депонентів на | | | |рахунках у цінних | | | |паперах у зберігача: у| | | |т.ч. кількість ЦП, що | | | |обліковуються на | | | |рахунках в | | | |депозитарії, шт. | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_ZVS |Загальна номінальна |Числове | 20 (2 знаки після | |вартість цінних | | коми) | |паперів / або загальна| | | |частка консолідованого| | | |іпотечного боргу, що | | | |припадає на | | | |сертифікати участі на | | | |дату реєстрації | | | |випуску ЦП на рахунках| | | |у цінних паперах у | | | |зберігача: загальна | | | |номінальна вартість | | | |ЦП, грн. | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_KVD |Загальна номінальна |Числове | 20 (2 знаки після | |вартість цінних | | коми) | |паперів / або загальна| | | |частка консолідованого| | | |іпотечного боргу, що | | | |припадає на | | | |сертифікати участі на | | | |дату реєстрації | | | |випуску ЦП на | | | |рахунках у цінних | | | |паперах у зберігача: | | | |у т.ч. номінальна | | | |вартість цінних | | | |паперів, що | | | |обліковуються на | | | |рахунках в | | | |депозитарії, грн. | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_PRYM |Примітки |Текстове| 254 | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 4. Структура файла "Z_rd.dbf". Розподіл випусків
цінних паперів за депонентами
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) | | (зміст) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_KVART |Звітний квартал |Текстове| 2 | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_RIK |Рік, за який подається|Текстове| 4 | |інформація | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_EDRZ |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 | |за ЄДРПОУ зберігача | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_N_ZAP |Номер запису |Числове | 10 | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_SNAZ |Найменування зберігача|Текстове| 254 | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_D_EDRZ |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 | |за ЄДРПОУ депозитарію | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_D_NAZ |Найменування |Текстове| 254 | |депозитарію | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_CPDEP |Цінні папери |Логічне | 1 | |знерухомлені у | | | |депозитарії (так/ні) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_EDRE |Ідентифікаційний код |Текстове| 8 | |емітента за ЄДРПОУ | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_ENAME |Найменування емітента |Текстове| 254 | |ЦП | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_SV |Дані про цінний папір:|Текстове| 3 | |вид ЦП (згідно з | | | |таблицею 16) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_STK |Дані про цінний папір:|Текстове| 3 | |форма випуску та | | | |категорія ЦП (згідно з| | | |таблицею 17) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_SF |Дані про цінний папір:|Текстове| 2 | |форма існування ЦП | | | |(згідно з таблицею 18)| | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_ISIN |Міжнародний |Текстове| 12 | |ідентифікаційний номер| | | |ЦП | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_NOM_V |Номінальна |Числове | 15 (2 знаки після | |вартість / або частка | | коми) | |консолідованого | | | |іпотечного боргу, що | | | |припадає на один | | | |сертифікат участі на | | | |дату реєстрації | | | |випуску одного ЦП | | | |(грн.) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_DFRR |Депоненти - фізичні |Числове | 20 | |особи - резиденти: | | | |кількість рахунків у | | | |ЦП, шт. | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_DFRS |Депоненти - фізичні |Числове | 20 | |особи - резиденти: | | | |усього ЦП, шт. | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_DFRV |Депоненти - фізичні |Числове | 20 (2 знаки після | |особи - резиденти: | | коми) | |загальна номінальна | | | |вартість ЦП, грн. / | | | |або загальна частка | | | |консолідованого | | | |іпотечного боргу, що | | | |припадає на | | | |сертифікати участі на | | | |дату реєстрації | | | |випуску, грн. | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_DFNR |Депоненти - фізичні |Числове | 20 | |особи - нерезиденти: | | | |кількість рахунків у | | | |ЦП, шт. | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_DFNS |Депоненти - фізичні |Числове | 20 | |особи - нерезиденти: | | | |усього ЦП, шт. | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_DFNV |Депоненти - фізичні |Числове | 20 (2 знаки після | |особи - нерезиденти: | | коми) | |загальна номінальна | | | |вартість ЦП, грн. / | | | |або загальна частка | | | |консолідованого | | | |іпотечного боргу, що | | | |припадає на | | | |сертифікати участі на | | | |дату реєстрації | | | |випуску, грн. | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_DURR |Депоненти - юридичні |Числове | 20 | |особи - резиденти: | | | |кількість рахунків у | | | |ЦП, шт. | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_DURS |Депоненти - юридичні |Числове | 20 | |особи - резиденти: | | | |усього ЦП, шт. | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_DURV |Депоненти - юридичні |Числове | 20 (2 знаки після | |особи - резиденти: | | коми) | |загальна номінальна | | | |вартість ЦП, грн. / | | | |або загальна частка | | | |консолідованого | | | |іпотечного боргу, що | | | |припадає на | | | |сертифікати участі на | | | |дату реєстрації | | | |випуску грн. | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_DBANKR |Депоненти - банки: |Числове | 20 | |кількість рахунків у | | | |ЦП, шт. | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_DBANKS |Депоненти - банки: |Числове | 20 | |усього ЦП, шт. | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_DBANKV |Депоненти - банки: |Числове | 20 (2 знаки після | |загальна номінальна | | коми) | |вартість ЦП, грн. / | | | |або загальна частка | | | |консолідованого | | | |іпотечного боргу, що | | | |припадає на | | | |сертифікати участі на | | | |дату реєстрації | | | |випуску, грн. | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_DISIR |Депоненти - інститути |Числове | 20 | |спільного | | | |інвестування: | | | |кількість рахунків у | | | |ЦП, шт. | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_DISIS |Депоненти - інститути |Числове | 20 | |спільного | | | |інвестування: усього | | | |ЦП, шт. | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_DISIV |Депоненти - інститути |Числове | 20 (2 знаки після | |спільного | | коми) | |інвестування: загальна| | | |номінальна вартість | | | |ЦП, грн./ або загальна| | | |частка консолідованого| | | |іпотечного боргу, що | | | |припадає на | | | |сертифікати участі на | | | |дату реєстрації | | | |випуску, грн. | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_DSKR |Депоненти - страхові |Числове | 20 | |компанії: кількість | | | |рахунків у ЦП, шт. | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_DSKS |Депоненти - страхові |Числове | 20 | |компанії: усього ЦП, | | | |шт. | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_DSKV |Депоненти - страхові |Числове | 20 (2 знаки після | |компанії: загальна | | коми) | |номінальна вартість | | | |ЦП, грн./ або загальна| | | |частка консолідованого| | | |іпотечного боргу, що | | | |припадає на | | | |сертифікати участі на | | | |дату реєстрації | | | |випуску, грн. | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_DNEPFR |Депоненти - недержавні|Числове | 20 | |пенсійні фонди: | | | |кількість рахунків у | | | |ЦП, шт. | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_DNEPFS |Депоненти - недержавні|Числове | 20 | |пенсійні фонди: усього| | | |ЦП, шт. | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_DNEPFV |Депоненти - недержавні|Числове | 20 (2 знаки після | |пенсійні фонди: | | коми) | |загальна номінальна | | | |вартість ЦП, грн. / | | | |або загальна частка | | | |консолідованого | | | |іпотечного боргу, що | | | |припадає на | | | |сертифікати участі на | | | |дату реєстрації | | | |випуску, грн. | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_DTORGR |Депоненти - торговці |Числове | 20 | |цінними паперами: | | | |кількість рахунків у | | | |ЦП, шт. | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_DTORGS |Депоненти - торговці |Числове | 20 | |цінними паперами: | | | |усього ЦП, шт. | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_DTORGV |Депоненти - торговці |Числове | 20 (2 знаки після | |цінними паперами: | | коми) | |загальна номінальна | | | |вартість ЦП, грн. / | | | |або загальна частка | | | |консолідованого | | | |іпотечного боргу, що | | | |припадає на | | | |сертифікати участі на | | | |дату реєстрації | | | |випуску, грн. | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_DNEMR |Депоненти - емітент |Числове | 20 | |ЦП: кількість рахунків| | | |у ЦП, шт. | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_DNEMS |Депоненти - емітент |Числове | 20 | |ЦП: усього ЦП, шт. | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_DNEMV |Депоненти - емітент |Числове | 20 (2 знаки після | |ЦП: загальна | | коми) | |номінальна вартість | | | |ЦП, грн./ або загальна| | | |частка консолідованого| | | |іпотечного боргу, що | | | |припадає на | | | |сертифікати участі на | | | |дату реєстрації | | | |випуску, грн. | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_DUNR |Депоненти - юридичні |Числове | 20 | |особи - нерезиденти: | | | |кількість рахунків у | | | |ЦП, шт. | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_DUNS |Депоненти - юридичні |Числове | 20 | |особи - нерезиденти: | | | |усього ЦП, шт. | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_DUNV |Депоненти - юридичні |Числове | 20 (2 знаки після | |особи - нерезиденти: | | коми) | |загальна номінальна | | | |вартість ЦП, грн. / | | | |або загальна частка | | | |консолідованого | | | |іпотечного боргу, що | | | |припадає на сертифікат| | | |участі на дату | | | |реєстрації випуску, | | | |грн. | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_DERBR |Депоненти - органи |Числове | 20 | |державної влади без | | | |передачі управління | | | |корпоративними правами| | | |до уповноважених осіб:| | | |кількість рахунків у | | | |ЦП, шт. | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_DERBS |Депоненти - органи |Числове | 20 | |державної влади без | | | |передачі управління | | | |корпоративними правами| | | |до уповноважених осіб:| | | |усього ЦП, шт. | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_DERBV |Депоненти - органи |Числове | 20 (2 знаки після | |державної влади без | | коми) | |передачі управління | | | |корпоративними правами| | | |до уповноважених осіб:| | | |загальна номінальна | | | |вартість ЦП, грн. / | | | |або загальна частка | | | |консолідованого | | | |іпотечного боргу, що | | | |припадає на | | | |сертифікати участі на | | | |дату реєстрації | | | |випуску, грн. | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_DERZPR |Депоненти - органи |Числове | 20 | |державної влади, | | | |управління | | | |корпоративними правами| | | |передано до | | | |уповноважених осіб: | | | |кількість рахунків у | | | |ЦП, шт. | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_DERZPS |Депоненти - органи |Числове | 20 | |державної влади, | | | |управління | | | |корпоративними правами| | | |передано до | | | |уповноважених осіб: | | | |усього ЦП, шт. | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_DERZPV |Депоненти - органи |Числове | 20 (2 знаки після | |державної влади, | | коми) | |управління | | | |корпоративними правами| | | |передано до | | | |уповноважених осіб: | | | |загальна номінальна | | | |вартість ЦП, грн. / | | | |або загальна частка | | | |консолідованого | | | |іпотечного боргу, що | | | |припадає на | | | |сертифікати участі на | | | |дату реєстрації | | | |випуску грн. | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_US1 |Усього цінних паперів,|Числове | 20 | |шт. | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_US1V |Загальна номінальна |Числове | 20 (2 знаки після | |вартість цінних | | коми) | |паперів, грн. / або | | | |загальна частка | | | |консолідованого | | | |іпотечного боргу, що | | | |припадає на | | | |сертифікати участі на | | | |дату реєстрації | | | |випуску грн. | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_PRYM |Примітки |Текстове| 254 | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 5. Структура файла "Z_rv.dbf". Розподіл випусків
цінних паперів за власниками пакетів акцій та власниками іпотечних
цінних паперів
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) | | (зміст) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_KVART |Звітний квартал |Текстове| 2 | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_RIK |Рік, за який подається|Текстове| 4 | |інформація | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_SNAZ |Найменування зберігача|Текстове| 254 | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_EDRZ |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 | |за ЄДРПОУ зберігача | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_N_ZAP |Номер запису |Числове | 10 | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_D_EDRZ |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 | |за ЄДРПОУ депозитарію | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_D_NAZ |Найменування |Текстове| 254 | |депозитарію | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_CPDEP |Цінні папери |Логічне | 1 | |знерухомлені у | | | |депозитарії (так/ні) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_EDRE |Ідентифікаційний код |Текстове| 8 | |за ЄДРПОУ емітента ЦП | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_ENAME |Найменування емітента |Текстове| 254 | |ЦП | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_SV |Дані про цінний папір:|Текстове| 3 | |вид ЦП (згідно з | | | |таблицею 16) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_STK |Дані про цінний папір:|Текстове| 3 | |форма випуску та | | | |категорія ЦП (згідно з| | | |таблицею 17) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_SF |Дані про цінний папір:|Текстове| 2 | |форма існування ЦП | | | |(згідно з таблицею 18)| | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_ISIN |Міжнародний |Текстове| 12 | |ідентифікаційний номер| | | |ЦП | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_NOM_V |Номінальна вартість |Числове | 15 (2 знаки після | |одного цінного | | коми) | |паперу / або частка | | | |консолідованого | | | |іпотечного боргу, що | | | |припадає на один | | | |сертифікат участі на | | | |дату реєстрації | | | |випуску одного ЦП | | | |(грн.) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_VIDEP |Вид депонента (згідно |Текстове| 3 | |з таблицею 14) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_OREZ |Ознака резидента |Логічне | 1 | |(так/ні) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_VIDOS |Вид особи |Текстове| 8 | |(фізична/юридична) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_KRAINA |Країна (країна |Текстове| 3 | |реєстрації власника | | | |пакета акцій) (згідно | | | |з таблицею 21) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_NAMEV1 |Найменування |Текстове| 254 | |(юридичної | | | |особи)* / прізвище | | | |власника ЦП (фізичної | | | |особи) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_KEDEVL |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 | |за ЄДРПОУ юридичної | | | |особи | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_NAMEV2 |Ім'я власника ЦП |Текстове| 254 | |(фізичної особи) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_NAMEV3 |По батькові власника |Текстове| 254 | |ЦП (фізичної особи) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_SE_PA |Серія паспорту |Текстове| 12 | |фізичної особи - | | | |власника пакета акцій | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_NO_PA |Номер паспорту |Текстове| 12 | |фізичної особи - | | | |власника пакета акцій | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_KISOR |Кількість іменних ЦП |Числове | 20 | |кожного випуску на | | | |особовому рахунку, шт.| | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_ZAGV |Загальна номінальна |Числове | 20 (2 знаки після | |вартість цінних | | коми) | |паперів, грн. / або | | | |загальна частка | | | |консолідованого | | | |іпотечного боргу, що | | | |припадає на | | | |сертифікати участі на | | | |дату реєстрації | | | |випуску, грн. | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_SKACH |Частка в статутному |Числове | 8 (4 знаки після | |капіталі (для акцій), | | крапки) | |% | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_PRYM |Примітки |Текстове| 254 | -----------------------------------------------------------------
--------------- * Якщо власником пакета акцій є інститут спільного
інвестування, фонди операцій з нерухомістю - не юридична особа, то
вказується повна назва фонду та повна назва компанії з управління
активами, управителя.
Таблиця 6. Структура файла "Z_admin.dbf". Адміністративні та
інформаційні операції, проведені зберігачем цінних паперів
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля| Найменування поля (зміст) |Тип поля|Розмір (знаків)| ---------+-----------------------------+--------+---------------| Z_KVART |Звітний квартал |Текстове| 2 | ---------+-----------------------------+--------+---------------| Z_RIK |Рік, за який подається |Текстове| 4 | |інформація | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| Z_SNAZ |Найменування зберігача |Текстове| 254 | ---------+-----------------------------+--------+---------------| Z_EDRZ |Ідентифікаційний код за |Текстове| 10 | |ЄДРПОУ зберігача | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| Z_N_ZAP |Номер запису |Числове | 10 | ---------+-----------------------------+--------+---------------| Z_VFOR1 |Кількість відкритих рахунків |Числове | 20 | |на початок періоду, шт.: | | | |фізичні особи - резиденти | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| Z_VFON1 |Кількість відкритих рахунків |Числове | 20 | |на початок періоду, шт.: | | | |фізичні особи - нерезиденти | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| Z_VUOR1 |Кількість відкритих рахунків |Числове | 20 | |на початок періоду, шт.: | | | |юридичні особи - резиденти | | | |(за винятком державних | | | |органів) | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| Z_VISI1 |Кількість відкритих рахунків |Числове | 20 | |на початок періоду, шт.: | | | |інститути спільного | | | |інвестування | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| Z_VSK1 |Кількість відкритих рахунків |Числове | 20 | |на початок періоду, шт.: | | | |страхові компанії | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| Z_VNPF1 |Кількість відкритих рахунків |Числове | 20 | |на початок періоду, шт.: | | | |пенсійні фонди | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| Z_VBANK1 |Кількість відкритих рахунків |Числове | 20 | |на початок періоду, шт.: банк| | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| Z_VTORG1 |Кількість відкритих рахунків |Числове | 20 | |на початок періоду, шт.: | | | |торговці цінними паперами | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| Z_VEM1 |Кількість відкритих рахунків |Числове | 20 | |на початок періоду, шт.: | | | |емітенти цінних паперів | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| Z_VUON1 |Кількість відкритих рахунків |Числове | 20 | |на початок періоду, шт.: | | | |юридичні особи - нерезиденти | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| Z_VDBP1 |Кількість відкритих рахунків |Числове | 20 | |на початок періоду, шт.: | | | |органи державної влади (без | | | |передачі управління | | | |корпоративними правами до | | | |уповноважених осіб) | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| Z_VDP1 |Кількість відкритих рахунків |Числове | 20 | |на початок періоду, шт.: | | | |органи державної влади, | | | |управління корпоративними | | | |правами яких передано до | | | |уповноважених осіб | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| Z_VFOR |Відкрито рахунків за період, |Числове | 20 | |шт.: фізичні особи - | | | |резиденти | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| Z_VFON |Відкрито рахунків за період, |Числове | 20 | |шт.: фізичні особи - | | | |нерезиденти | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| Z_VUOR |Відкрито рахунків за період, |Числове | 20 | |шт.: юридичні особи - | | | |резиденти (за винятком | | | |державних органів) | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| Z_VISI |Відкрито рахунків за період, |Числове | 20 | |шт.: інститути спільного | | | |інвестування | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| Z_VSK |Відкрито рахунків за період, |Числове | 20 | |шт.: страхові компанії | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| Z_VNPF |Відкрито рахунків за період, |Числове | 20 | |шт.: пенсійні фонди | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| Z_VBANK |Відкрито рахунків за період, |Числове | 20 | |шт.: банк | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| Z_VTORG |Відкрито рахунків за період, |Числове | 20 | |шт.: торговці цінними | | | |паперами | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| Z_VEM |Відкрито рахунків за період, |Числове | 20 | |шт.: емітенти цінних паперів | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| Z_VUON |Відкрито рахунків за період, |Числове | 20 | |шт.: юридичні особи - | | | |нерезиденти | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| Z_VDBP |Відкрито рахунків за період, |Числове | 20 | |шт.: органи державної влади | | | |(без передачі управління | | | |корпоративними правами до | | | |уповноважених осіб) | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| Z_VDP |Відкрито рахунків за період, |Числове | 20 | |шт.: органи державної влади, | | | |управління корпоративними | | | |правами яких передано до | | | |уповноважених осіб | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| Z_AFOR |Внесення змін до анкети |Числове | 20 | |рахунку, шт.: фізичні особи -| | | |резиденти | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| Z_AFON |Внесення змін до анкети |Числове | 20 | |рахунку, шт.: фізичні особи -| | | |нерезиденти | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| Z_AUOR |Внесення змін до анкети |Числове | 20 | |рахунку, шт.: юридичні | | | |особи - резиденти | | | |(за винятком | | | |державних органів) | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| Z_AISI |Внесення змін до анкети |Числове | 20 | |рахунку, шт.: інститути | | | |спільного інвестування | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| Z_ASK |Внесення змін до анкети |Числове | 20 | |рахунку, шт.: страхові | | | |компанії | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| Z_ANPF |Внесення змін до анкети |Числове | 20 | |рахунку, шт.: пенсійні фонди | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| Z_ABANK |Внесення змін до анкети |Числове | 20 | |рахунку, шт.: банк | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| Z_ATORG |Внесення змін до анкети |Числове | 20 | |рахунку, шт.: торговці | | | |цінними паперами | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| Z_AEM |Внесення змін до анкети |Числове | 20 | |рахунку, шт.: емітенти цінних| | | |паперів | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| Z_AUON |Внесення змін до анкети |Числове | 20 | |рахунку, шт.: юридичні | | | |особи - нерезиденти | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| Z_ADBP |Внесення змін до анкети |Числове | 20 | |рахунку, шт.: органи | | | |державної влади (без передачі| | | |управління корпоративними | | | |правами до уповноважених | | | |осіб) | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| Z_ADP |Внесення змін до анкети |Числове | 20 | |рахунку, шт.: органи | | | |державної влади, управління | | | |корпоративними правами яких | | | |передано до уповноважених | | | |осіб | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| Z_ZFOR |Закрито рахунків за період, |Числове | 20 | |шт.: фізичні особи - | | | |резиденти | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| Z_ZFON |Закрито рахунків за період, |Числове | 20 | |шт.: фізичні особи - | | | |нерезиденти | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| Z_ZUOR |Закрито рахунків за період, |Числове | 20 | |шт.: юридичні особи - | | | |резиденти (за винятком | | | |державних органів) | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| Z_ZISI |Закрито рахунків за період, |Числове | 20 | |шт.: інститути спільного | | | |інвестування | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| Z_ZSK |Закрито рахунків за період, |Числове | 20 | |шт.: страхові компанії | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| Z_ZNPF |Закрито рахунків за період, |Числове | 20 | |шт.: пенсійні фонди | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| Z_ZBANK |Закрито рахунків за період, |Числове | 20 | |шт.: банк | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| Z_ZTORG |Закрито рахунків за період, |Числове | 20 | |шт.: торговці цінними | | | |паперами | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| Z_ZEM |Закрито рахунків за період, |Числове | 20 | |шт.: емітенти цінних паперів | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| Z_ZUON |Закрито рахунків за період, |Числове | 20 | |шт.: юридичні особи - | | | |нерезиденти | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| Z_ZDBP |Закрито рахунків за період, |Числове | 20 | |шт.: органи державної влади | | | |(без передачі управління | | | |корпоративними правами до | | | |уповноважених осіб) | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| Z_ZDP |Закрито рахунків за період, |Числове | 20 | |шт.: органи державної влади, | | | |управління корпоративними | | | |правами яких передано до | | | |уповноважених осіб | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| Z_VFOR2 |Кількість відкритих рахунків |Числове | 20 | |на кінець періоду, шт.: | | | |фізичні особи - резиденти | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| Z_VFON2 |Кількість відкритих рахунків |Числове | 20 | |на кінець періоду, шт.: | | | |фізичні особи - нерезиденти | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| Z_VUOR2 |Кількість відкритих рахунків |Числове | 20 | |на кінець періоду, шт.: | | | |юридичні особи - резиденти | | | |(за винятком державних | | | |органів) | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| Z_VISI2 |Кількість відкритих рахунків |Числове | 20 | |на кінець періоду, шт.: | | | |інститути спільного | | | |інвестування | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| Z_VSK2 |Кількість відкритих рахунків |Числове | 20 | |на кінець періоду, шт.: | | | |страхові компанії | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| Z_VNPF2 |Кількість відкритих рахунків |Числове | 20 | |на кінець періоду, шт.: | | | |пенсійні фонди | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| Z_VBANK2 |Кількість відкритих рахунків |Числове | 20 | |на кінець періоду, шт.: банк | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| Z_VTORG2 |Кількість відкритих рахунків |Числове | 20 | |на кінець періоду, шт.: | | | |торговці цінними паперами | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| Z_VEM2 |Кількість відкритих рахунків |Числове | 20 | |на кінець періоду, шт.: | | | |емітенти цінних паперів | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| Z_VUON2 |Кількість відкритих рахунків |Числове | 20 | |на кінець періоду, шт.: | | | |юридичні особи - нерезиденти | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| Z_VDBP2 |Кількість відкритих рахунків |Числове | 20 | |на кінець періоду, шт.: | | | |органи державної влади (без | | | |передачі управління | | | |корпоративними правами до | | | |уповноважених осіб) | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| Z_VDP2 |Кількість відкритих рахунків |Числове | 20 | |на кінець періоду, шт.: | | | |органи державної влади, | | | |управління корпоративними | | | |правами яких передано до | | | |уповноважених осіб | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| Z_IOPERV |Кількість проведених |Числове | 20 | |інформаційних операцій за | | | |звітний квартал: усього | | | |інформаційних операцій, шт. | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| Z_IOR |Кількість проведених |Числове | 20 | |інформаційних операцій за | | | |звітний квартал: складено | | | |облікових реєстрів за запитом| | | |реєстроутримувача, шт. | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| Z_IOD |Кількість проведених |Числове | 20 | |інформаційних операцій за | | | |звітний квартал: складено | | | |облікових реєстрів за запитом| | | |депозитарію, шт. | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| Z_IOV |Кількість проведених |Числове | 20 | |інформаційних операцій за | | | |звітний квартал: складено | | | |виписок, шт. | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| Z_PRYM |Примітки |Текстове| 254 | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 7. Структура файла "Z_oblik.dbf". Облікові операції,
проведені зберігачем
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) | | (зміст) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_KVART |Звітний квартал |Текстове| 2 | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_RIK |Рік, за який подається|Текстове| 4 | |інформація | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_EDRZ |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 | |за ЄДРПОУ зберігача | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_SNAZ |Найменування зберігача|Текстове| 254 | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_N_ZAP |Номер запису |Числове | 10 | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_EDRE |Ідентифікаційний код |Текстове| 8 | |за ЄДРПОУ емітента ЦП | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_ENAME |Найменування емітента |Текстове| 254 | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_SV |Дані про цінний папір:|Текстове| 3 | |вид ЦП (згідно з | | | |таблицею 16) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_STK |Дані про цінний папір:|Текстове| 3 | |форма випуску та | | | |категорія ЦП (згідно з| | | |таблицею 17) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_SF |Дані про цінний папір:|Текстове| 2 | |форма існування ЦП | | | |(згідно з таблицею 18)| | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_NOM_V |Номінальна вартість |Числове | 15 (2 знаки після | |одного ЦП грн. / або | | коми) | |частка консолідованого| | | |іпотечного боргу, що | | | |припадає на один | | | |сертифікат участі на | | | |дату реєстрації | | | |випуску, грн. | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_ISIN |Міжнародний |Текстове| 12 | |ідентифікаційний номер| | | |ЦП | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_ZARO |Зарахування (крім |Числове | 20 | |знерухомлення): | | | |кількість операцій, | | | |шт. | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_ZARS |Зарахування (крім |Числове | 20 | |знерухомлення): | | | |кількість ЦП, шт. | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_ZARV |Зарахування (крім |Числове | 20 (2 знаки після | |знерухомлення): | | коми) | |загальна номінальна | | | |вартість ЦП, грн. / | | | |або загальна частка | | | |консолідованого | | | |іпотечного боргу, що | | | |припадає на | | | |сертифікати участі на | | | |дату реєстрації | | | |випуску, грн. | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_SO |Списання (крім |Числове | 20 | |матеріалізації): | | | |кількість операцій, | | | |шт. | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_SS |Списання (крім |Числове | 20 | |матеріалізації): | | | |кількість ЦП, шт. | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_SVV |Списання (крім |Числове | 20 (2 знаки після | |матеріалізації): | | коми) | |загальна номінальна | | | |вартість ЦП, грн. / | | | |або загальна частка | | | |консолідованого | | | |іпотечного боргу, що | | | |припадає на | | | |сертифікати участі на | | | |дату реєстрації | | | |випуску, грн. | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_PRMO |Переміщення: кількість|Числове | 20 | |операцій, шт. | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_PRMS |Переміщення: кількість|Числове | 20 | |ЦП, шт. | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_PRMV |Переміщення: загальна |Числове | 20 (2 знаки після | |номінальна вартість | | коми) | |ЦП, грн./ або загальна| | | |частка консолідованого| | | |іпотечного боргу, що | | | |припадає на | | | |сертифікати участі на | | | |дату реєстрації | | | |випуску, грн. | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_PZBOO |Переказ без обмеження |Числове | 20 | |обігу ЦП: кількість | | | |операцій, шт. | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_PZBOS |Переказ без обмеження |Числове | 20 | |обігу ЦП: кількість | | | |ЦП, шт. | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_PZBOV |Переказ без обмеження |Числове | 20 (2 знаки після | |обігу ЦП: загальна | | коми) | |номінальна вартість | | | |ЦП, грн./ або загальна| | | |частка консолідованого| | | |іпотечного боргу, що | | | |припадає на | | | |сертифікати участі на | | | |дату реєстрації | | | |випуску, грн. | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_PZOO |Переказ з обмеженням |Числове | 20 | |обігу ЦП: кількість | | | |операцій, шт. | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_PZOS |Переказ з обмеженням |Числове | 20 | |обігу ЦП: кількість | | | |ЦП, шт. | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_PZOV |Переказ з обмеженням |Числове | 20 (2 знаки після | |обігу ЦП: загальна | | коми) | |номінальна вартість | | | |ЦП, грн./ або загальна| | | |частка консолідованого| | | |іпотечного боргу, що | | | |припадає на | | | |сертифікати участі на | | | |дату реєстрації | | | |випуску, грн. | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_PZVOO |Переказ із відміною |Числове | 20 | |обмежень обігу ЦП: | | | |кількість операцій, | | | |шт. | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_PZVOS |Переказ із відміною |Числове | 20 | |обмежень обігу ЦП: | | | |кількість ЦП, шт. | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_PZVOV |Переказ із відміною |Числове | 20 (2 знаки після | |обмежень обігу ЦП: | | коми) | |загальна номінальна | | | |вартість ЦП, грн. / | | | |або загальна частка | | | |консолідованого | | | |іпотечного боргу, що | | | |припадає на | | | |сертифікати участі на | | | |дату реєстрації | | | |випуску, грн. | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_ZNO |Знерухомлення ЦП: |Числове | 20 | |кількість операцій, | | | |шт. | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_ZNS |Знерухомлення ЦП: |Числове | 20 | |кількість ЦП, шт. | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_ZNV |Знерухомлення ЦП: |Числове | 20 (2 знаки після | |загальна номінальна | | коми) | |вартість ЦП, грн. / | | | |або загальна частка | | | |консолідованого | | | |іпотечного боргу, що | | | |припадає на | | | |сертифікати участі на | | | |дату реєстрації | | | |випуску, грн. | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_MO |Матеріалізація ЦП: |Числове | 20 | |кількість операцій, | | | |шт. | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_MS |Матеріалізація ЦП: |Числове | 20 | |кількість ЦП, шт. | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_MV |Матеріалізація ЦП: |Числове | 20 (2 знаки після | |загальна номінальна | | коми) | |вартість ЦП, грн. / | | | |або загальна частка | | | |консолідованого | | | |іпотечного боргу, що | | | |припадає на | | | |сертифікати участі на | | | |дату реєстрації | | | |випуску, грн. | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_VO |Усього операцій, шт. |Числове | 20 | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_VS |Усього ЦП, шт. |Числове | 20 | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_VV |Загальна номінальна |Числове | 20 (2 знаки після | |вартість цінних | | коми) | |паперів, грн. / або | | | |загальна частка | | | |консолідованого | | | |іпотечного боргу, що | | | |припадає на | | | |сертифікати участі на | | | |дату реєстрації | | | |випуску, грн. | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_PRYM |Примітки |Текстове| 254 | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 8. Структура файла "Z_npenf.dbf". Перелік недержавних
пенсійних фондів, що обслуговує зберігач цінних паперів
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля| Найменування поля (зміст) |Тип поля|Розмір (знаків)| ---------+-----------------------------+--------+---------------| Z_KVART |Звітний квартал |Текстове| 2 | ---------+-----------------------------+--------+---------------| Z_RIK |Рік, за який подається |Текстове| 4 | |інформація | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| Z_EDRZ |Ідентифікаційний код за |Текстове| 10 | |ЄДРПОУ зберігача | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| Z_SNAZ |Найменування зберігача |Текстове| 254 | ---------+-----------------------------+--------+---------------| Z_N_ZAP |Номер запису |Числове | 10 | ---------+-----------------------------+--------+---------------| Z_VIDNPF |Вид недержавного пенсійного |Текстове| 2 | |фонду (згідно з таблицею 22) | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| Z_EDRNPF |Ідентифікаційний код за |Текстове| 10 | |ЄДРПОУ недержавного | | | |пенсійного фонду | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| Z_NAZNPF |Найменування недержавного |Текстове| 254 | |пенсійного фонду | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| Z_KODFU |Код фінансової установи |Текстове| 8 | ---------+-----------------------------+--------+---------------| Z_R_NNPF |Реєстраційний номер |Текстове| 20 | |недержавного пенсійного фонду| | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| Z_D_ONPF |Дата укладання договору про | Дата | | |обслуговування недержавного | | | |пенсійного фонду | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| Z_N_ONPF |Номер договору про |Текстове| 20 | |обслуговування недержавного | | | |пенсійного фонду | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| Z_EDRKUA |Ідентифікаційний код за |Текстове| 10 | |ЄДРПОУ компанії з управління | | | |активами | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| Z_NAZKUA |Найменування компанії з |Текстове| 254 | |управління активами | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| Z_EDRANP |Ідентифікаційний код за |Текстове| 10 | |ЄДРПОУ адміністратора | | | |недержавного пенсійного фонду| | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| Z_NAZANP |Найменування адміністратора |Текстове| 254 | |недержавного пенсійного фонду| | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| Z_PRYM |Примітки |Текстове| 254 | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 9. Структура файла "Z_sertif.dbf". Перелік
сертифікованих осіб
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля| Найменування поля (зміст) |Тип поля|Розмір (знаків)| ---------+-----------------------------+--------+---------------| Z_KVART |Звітний квартал |Текстове| 2 | ---------+-----------------------------+--------+---------------| Z_RIK |Рік, за який подається |Текстове| 4 | |інформація | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| Z_EDRZ |Ідентифікаційний код за |Текстове| 10 | |ЄДРПОУ зберігача | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| Z_SNAZ |Найменування зберігача |Текстове| 254 | ---------+-----------------------------+--------+---------------| Z_N_ZAP |Номер запису |Числове | 10 | ---------+-----------------------------+--------+---------------| Z_PIBSO |Прізвище, ім'я, по батькові |Текстове| 100 | ---------+-----------------------------+--------+---------------| Z_POS |Посада (згідно з таблицею 15)|Текстове| 2 | ---------+-----------------------------+--------+---------------| Z_SDDN |Сертифікат з депозитарної |Текстове| 6 | |діяльності: номер | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| Z_SDDS |Сертифікат з депозитарної |Текстове| 2 | |діяльності: серія | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| Z_SDDV |Сертифікат з депозитарної | Дата | | |діяльності: дата видачі | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| IZ_SDDT |Сертифікат з депозитарної | Дата | | |діяльності: дійсний до | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| Z_PRYM |Примітки |Текстове| 254 | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 10. Структура файла "Z_tarif.dbf". Дані про тарифи на
послуги зберігача цінних паперів
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) | | (зміст) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_KVART |Звітний квартал |Текстове| 2 | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_RIK |Рік, за який подається|Текстове| 4 | |інформація | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_EDRZ |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 | |за ЄДРПОУ зберігача | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_SNAZ |Найменування зберігача|Текстове| 254 | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_N_ZAP |Номер запису |Числове | 10 | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_VPOSL |Вид послуги (згідно з |Текстове| 3 | |таблицею 20) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_VITAR |Вид тарифу (змінний - |Логічне | 1 | |так; фіксований - ні) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_BATAR |База тарифу (згідно з |Текстове| 2 | |таблицею 19) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_MTG |Максимальний тариф у |Числове | 15 (2 знаки після | |грн. | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_MTB |Максимальний тариф у |Числове | 8 | |відсотках до бази | | | |тарифу | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| Z_PRYM |Примітки |Текстове| 254 | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 11. Структура файла "Z_vl_inf.dbf". Довідка про
надання нерегулярної інформації про власників пакетів акцій та
власників іпотечних цінних паперів
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля| Найменування поля (зміст) |Тип поля|Розмір (знаків)| ---------+-----------------------------+--------+---------------| Z_KVART |Звітний квартал |Текстове| 2 | ---------+-----------------------------+--------+---------------| Z_RIK |Рік, за який подається |Текстове| 4 | |інформація | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| Z_EDRZ |Код за ЄДРПОУ зберігача |Текстове| 10 | ---------+-----------------------------+--------+---------------| Z_SNAZ |Найменування зберігача |Текстове| 254 | ---------+-----------------------------+--------+---------------| Z_N_ZAP |Номер запису |Числове | 10 | ---------+-----------------------------+--------+---------------| Z_R_NO |Реєстраційний номер, за яким |Текстове| 100 | |прийнято інформацію | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| Z_DAT_N |Дата надання інформації | Дата | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| Z_PRYM |Примітки |Текстове| 254 | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 12. Структура довідника "Організаційно-правові форми
господарювання в Україні"*
------------------------------------------------------------------ Код за КОПФГ | Найменування організаційно-правової форми | ( v0097609-04 ) | господарювання в Україні | -----------------+----------------------------------------------| 010 |Орган державної виконавчої влади | -----------------+----------------------------------------------| 020 |Орган місцевого самоврядування | -----------------+----------------------------------------------| 100 |Індивідуальне підприємство | -----------------+----------------------------------------------| 110 |Сімейне підприємство | -----------------+----------------------------------------------| 120 |Приватне підприємство | -----------------+----------------------------------------------| 130 |Колективне підприємство | -----------------+----------------------------------------------| 140 |Державне підприємство | -----------------+----------------------------------------------| 150 |Державне комунальне підприємство | -----------------+----------------------------------------------| 160 |Спільне підприємство | -----------------+----------------------------------------------| 170 |Підприємство, засноване на повній власності | |громадянина або юридичної особи іноземної | |держави | -----------------+----------------------------------------------| 180 |Кооператив | -----------------+----------------------------------------------| 190 |Орендне підприємство | -----------------+----------------------------------------------| 200 |Селянське (фермерське) господарство | -----------------+----------------------------------------------| 210 |Споживче товариство | -----------------+----------------------------------------------| 220 |Спілка споживчих товариств | -----------------+----------------------------------------------| 231 |Відкрите акціонерне товариство | -----------------+----------------------------------------------| 232 |Закрите акціонерне товариство | -----------------+----------------------------------------------| 240 |Товариство з обмеженою відповідальністю | -----------------+----------------------------------------------| 250 |Товариство з додатковою відповідальністю | -----------------+----------------------------------------------| 260 |Повне товариство | -----------------+----------------------------------------------| 270 |Командитне товариство | -----------------+----------------------------------------------| 280 |Асоціація | -----------------+----------------------------------------------| 290 |Корпорація | -----------------+----------------------------------------------| 300 |Консорціум | -----------------+----------------------------------------------| 310 |Концерн | -----------------+----------------------------------------------| 320 |Об'єднання | -----------------+----------------------------------------------| 330 |Дочірнє підприємство | -----------------+----------------------------------------------| 340 |Підприємець | -----------------+----------------------------------------------| 350 |Установа | -----------------------------------------------------------------
--------------- * Наведено коди, які застосовуються у цілях підготовки
відповідних видів інформації.
Таблиця 13. Структура довідника
"Адміністративно-територіальний устрій України"
------------------------------------------------------------------ Код території за КОАТУУ | Територія (область) | -------------------------------+--------------------------------| 01000 |Автономна Республіка Крим | -------------------------------+--------------------------------| 05000 |Вінницька область | -------------------------------+--------------------------------| 07000 |Волинська область | -------------------------------+--------------------------------| 12000 |Дніпропетровська область | -------------------------------+--------------------------------| 14000 |Донецька область | -------------------------------+--------------------------------| 18000 |Житомирська область | -------------------------------+--------------------------------| 21000 |Закарпатська область | -------------------------------+--------------------------------| 23000 |Запорізька область | -------------------------------+--------------------------------| 26000 |Івано-Франківська область | -------------------------------+--------------------------------| 32000 |Київська область | -------------------------------+--------------------------------| 35000 |Кіровоградська область | -------------------------------+--------------------------------| 44000 |Луганська область | -------------------------------+--------------------------------| 46000 |Львівська область | -------------------------------+--------------------------------| 48000 |Миколаївська область | -------------------------------+--------------------------------| 51000 |Одеська область | -------------------------------+--------------------------------| 53000 |Полтавська область | -------------------------------+--------------------------------| 56000 |Рівненська область | -------------------------------+--------------------------------| 59000 |Сумська область | -------------------------------+--------------------------------| 61000 |Тернопільська область | -------------------------------+--------------------------------| 63000 |Харківська область | -------------------------------+--------------------------------| 65000 |Херсонська область | -------------------------------+--------------------------------| 68000 |Хмельницька область | -------------------------------+--------------------------------| 71000 |Черкаська область | -------------------------------+--------------------------------| 73000 |Чернівецька область | -------------------------------+--------------------------------| 74000 |Чернігівська область | -------------------------------+--------------------------------| 80000 |м. Київ | -------------------------------+--------------------------------| 85000 |м. Севастополь | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 14. Структура довідника "Види депонентів"
------------------------------------------------------------------ Код виду депонента| Вид депонента | ------------------+---------------------------------------------| 110 |Фізичні особи - резиденти | ------------------+---------------------------------------------| 120 |Юридичні особи - резиденти (за винятком | |державних органів та нижченаведених категорій| |юридичних осіб) | ------------------+---------------------------------------------| 121 |Інститути спільного інвестування | ------------------+---------------------------------------------| 122 |Страхові компанії | ------------------+---------------------------------------------| 123 |Пенсійні фонди | ------------------+---------------------------------------------| 124 |Банки* | ------------------+---------------------------------------------| 125 |Торговці цінними паперами | ------------------+---------------------------------------------| 130 |Органи державної влади (без передачі | |управління корпоративними правами до | |уповноважених осіб)** | ------------------+---------------------------------------------| 140 |Органи державної влади (управління | |корпоративними правами яких передано до | |уповноважених осіб)*** | ------------------+---------------------------------------------| 300 |Емітенти цінних паперів | ------------------+---------------------------------------------| 310 |Фізичні особи - нерезиденти | ------------------+---------------------------------------------| 320 |Юридичні особи - нерезиденти | -----------------------------------------------------------------
--------------- * У разі, якщо банк має ліцензію на здійснення діяльності по
випуску та обігу цінних паперів, то заповнюється як торговець
цінними паперами. ** заповнюється для всіх органів державної влади, які
безпосередньо управляють корпоративними правами. *** заповнюється для уповноважених осіб (фізичних і юридичних
осіб - недержавних органів), яким передано управління державними
корпоративними правами.
Таблиця 15. Структура довідника "Види посад"
------------------------------------------------------------------ Код виду посади | Вид посади | ----------------+-----------------------------------------------| 10 |Керівник | ----------------+-----------------------------------------------| 20 |Заступник керівника | ----------------+-----------------------------------------------| 30 |Головний бухгалтер | ----------------+-----------------------------------------------| 40 |Керівник спеціалізованого підрозділу | ----------------+-----------------------------------------------| 50 |Заступник керівника спеціалізованого підрозділу| ----------------+-----------------------------------------------| 60 |Керівник відокремленого підрозділу | ----------------+-----------------------------------------------| 70 |Заступник керівника відокремленого підрозділу | ----------------+-----------------------------------------------| 80 |Фахівець | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 16. Структура довідника "Види цінних паперів"
------------------------------------------------------------------ Код виду цінних паперів | Найменування виду цінних паперів | --------------------------+-------------------------------------| 10 |Акції | --------------------------+-------------------------------------| 20 |Облігації підприємств | --------------------------+-------------------------------------| 30 |Облігації державні внутрішні | --------------------------+-------------------------------------| 40 |Облігації державні зовнішні | --------------------------+-------------------------------------| 50 |Облігації місцевих позик | --------------------------+-------------------------------------| 60 |Інвестиційні сертифікати | --------------------------+-------------------------------------| 70 |Ощадні сертифікати | --------------------------+-------------------------------------| 80 |Похідні цінні папери (деривативи ) | --------------------------+-------------------------------------| 100 |Іпотечні облігації | --------------------------+-------------------------------------| 110 |Іпотечні сертифікати | --------------------------+-------------------------------------| 120 |Сертифікати ФОН | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 17. Структура довідника "Форма існування та категорії
цінних паперів"
------------------------------------------------------------------ Код типу та категорії цінних |Найменування типу та категорії | паперів | цінних паперів | --------------------------------+-------------------------------| |Акції | --------------------------------+-------------------------------| 11 |Іменні прості | --------------------------------+-------------------------------| 12 |Іменні привілейовані | --------------------------------+-------------------------------| 13 |На пред'явника прості | --------------------------------+-------------------------------| 14 |На пред'явника привілейовані | --------------------------------+-------------------------------| |Облігації підприємств | --------------------------------+-------------------------------| 21 |На пред'явника процентні | --------------------------------+-------------------------------| 22 |На пред'явника безпроцентні | --------------------------------+-------------------------------| 23 |Іменні процентні | --------------------------------+-------------------------------| 24 |Іменні безпроцентні | --------------------------------+-------------------------------| |Облігації державні внутрішні | --------------------------------+-------------------------------| 31 |На пред'явника процентні | --------------------------------+-------------------------------| 32 |На пред'явника безпроцентні | --------------------------------+-------------------------------| |Облігації державні зовнішні | --------------------------------+-------------------------------| 41 |На пред'явника процентні | --------------------------------+-------------------------------| 42 |На пред'явника дисконтні | --------------------------------+-------------------------------| 43 |Іменні процентні | --------------------------------+-------------------------------| 44 |Іменні дисконтні | --------------------------------+-------------------------------| |Облігації місцевих позик | --------------------------------+-------------------------------| 51 |На пред'явника процентні | --------------------------------+-------------------------------| 52 |На пред'явника безпроцентні | --------------------------------+-------------------------------| |Інвестиційні сертифікати | --------------------------------+-------------------------------| 61 |Іменні | --------------------------------+-------------------------------| 62 |На пред'явника | --------------------------------+-------------------------------| |Ощадні сертифікати | --------------------------------+-------------------------------| 71 |Іменні | --------------------------------+-------------------------------| 72 |На пред'явника | --------------------------------+-------------------------------| |Похідні цінні папери | |(деривативи) | --------------------------------+-------------------------------| 81 |Опціони (на товари/послуги) | --------------------------------+-------------------------------| 82 |Опціони (на цінні папери) | --------------------------------+-------------------------------| 83 |Ф'ючерсні контракти (на | |товари/послуги) | --------------------------------+-------------------------------| 84 |Ф'ючерсні контракти (на цінні | |папери) | --------------------------------+-------------------------------| 85 |Форвардні контракти (на | |товари/послуги) | --------------------------------+-------------------------------| 86 |Форвардні контракти (на цінні | |папери) | --------------------------------+-------------------------------| |Іпотечні облігації | --------------------------------+-------------------------------| 101 |Звичайні іпотечні облігації | --------------------------------+-------------------------------| 102 |Структуровані іпотечні | |облігації | --------------------------------+-------------------------------| |Іпотечні сертифікати | --------------------------------+-------------------------------| 111 |Іпотечні сертифікати з | |фіксованим доходом | --------------------------------+-------------------------------| 112 |Іпотечні сертифікати участі | --------------------------------+-------------------------------| |Сертифікати ФОН | --------------------------------+-------------------------------| 121 |Сертифікати ФОН | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 18. Структура довідника "Форми існування цінних
паперів"
------------------------------------------------------------------ Код форми випуску цінних паперів| Найменування форми існування | | цінних паперів | --------------------------------+-------------------------------| 1 |Документарна форма | --------------------------------+-------------------------------| 2 |Бездокументарна форма | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 19. Структура довідника "Бази тарифів"
------------------------------------------------------------------ Код бази тарифу | База тарифу | --------------------------+-------------------------------------| 10 |Фіксована | --------------------------+-------------------------------------| 21 |Сума за номіналом | --------------------------+-------------------------------------| 22 |Сума договору | --------------------------+-------------------------------------| 24 |Максимальна номінал/договір | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 20. Структура довідника "Види послуг зберігача"
------------------------------------------------------------------ Код послуги| Вид послуги | -----------+----------------------------------------------------| 100 |Відкриття рахунку в цінних паперах | -----------+----------------------------------------------------| 110 |Закриття рахунку в цінних паперах | -----------+----------------------------------------------------| 120 |Унесення змін до анкети рахунку в цінних паперах | -----------+----------------------------------------------------| 200 |Видача виписки з рахунку про стан рахунку в цінних | |паперах | -----------+----------------------------------------------------| 210 |Видача виписки з рахунку в цінних паперах про | |операції з цінними паперами депонента (клієнта) | -----------+----------------------------------------------------| 300 |Зарахування (списання) цінних паперів при | |знерухомленні (матеріалізації) цінних паперів | -----------+----------------------------------------------------| 310 |Зарахування (списання) цінних паперів внаслідок | |первинного розміщення цінних паперів та операцій | |емітента щодо випущених ним цінних паперів | -----------+----------------------------------------------------| 320 |Зарахування (списання) цінних паперів за операціями | |щодо цінних паперів між депонентами різних | |зберігачів - здійснюється в системі депозитарного | |обліку зберігача | -----------+----------------------------------------------------| 330 |Переказ цінних паперів між рахунками в цінних | |паперах різних депонентів (клієнтів) зберігача | -----------+----------------------------------------------------| 340 |Переказ цінних паперів між балансовими рахунками в | |межах рахунку в цінних паперах депонента (клієнта) | |зберігача (встановлення або зняття обмежень щодо | |обігу цінних паперів) | -----------+----------------------------------------------------| 350 |Переміщення цінних паперів (здійснюється щодо цінних| |паперів, випущених у документарній формі, при зміні | |номінального утримувача) | -----------+----------------------------------------------------| 400 |Відокремлене зберігання цінних паперів на рахунках у| |цінних паперах | -----------+----------------------------------------------------| 410 |Колективне зберігання цінних паперів на рахунках у | |цінних паперах | -----------+----------------------------------------------------| 420 |Зберігання сертифікатів цінних паперів | -----------+----------------------------------------------------| 500 |Складання облікового реєстру рахунків власників | |цінних паперів | -----------+----------------------------------------------------| 510 |Переведення всього випуску цінних паперів, випущених| |в документарній формі, в бездокументарну | -----------+----------------------------------------------------| 520 |Реєстрація депозитарної установи як номінального | |утримувача у реєстрі власників іменних цінних | |паперів | -----------+----------------------------------------------------| 530 |Обслуговування інститутів спільного інвестування | -----------+----------------------------------------------------| 540 |Впровадження, обслуговування та підтримка | |комп'ютеризованих систем обслуговування рахунків у | |цінних паперах | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 21. Структура довідника "Країни світу та території"
------------------------------------------------------------------ Назва країни світу або території |Код країни світу або території| ---------------------------------+------------------------------| Австралія | AUS | ---------------------------------+------------------------------| Австрія | AUT | ---------------------------------+------------------------------| Азербайджан | AZB | ---------------------------------+------------------------------| Албанія | ALB | ---------------------------------+------------------------------| Алжир | DZA | ---------------------------------+------------------------------| Америк. Східне Самоа | ASM | ---------------------------------+------------------------------| Ангілья | AIA | ---------------------------------+------------------------------| Ангола | AGO | ---------------------------------+------------------------------| Андорра | AND | ---------------------------------+------------------------------| Антарктика | ATA | ---------------------------------+------------------------------| Антігуа і Барбуда | ATG | ---------------------------------+------------------------------| Антільські о-ви (Нідер) | ANT | ---------------------------------+------------------------------| Аоминь (Макао) | MAC | ---------------------------------+------------------------------| Аргентина | ARG | ---------------------------------+------------------------------| Аруба | ABW | ---------------------------------+------------------------------| Афганістан | AFG | ---------------------------------+------------------------------| Багамські о-ви | BHS | ---------------------------------+------------------------------| Бангладеш | BGD | ---------------------------------+------------------------------| Барбадос | BRB | ---------------------------------+------------------------------| Бахрейн | BHR | ---------------------------------+------------------------------| Беліз | BLZ | ---------------------------------+------------------------------| Бельгія | BEL | ---------------------------------+------------------------------| Бенін | BEN | ---------------------------------+------------------------------| Бермудські о-ви | BMU | ---------------------------------+------------------------------| Бєларусь | BLR | ---------------------------------+------------------------------| Болгарія | BGR | ---------------------------------+------------------------------| Болівія | BOL | ---------------------------------+------------------------------| Боснія і Герцеговина | BIH | ---------------------------------+------------------------------| Ботсвана | BWA | ---------------------------------+------------------------------| Бразилія | BRA | ---------------------------------+------------------------------| Брит. Тер. в Інд. океані | IOT | ---------------------------------+------------------------------| Бруней Даруссалам | BRN | ---------------------------------+------------------------------| Буве | BVT | ---------------------------------+------------------------------| Буркіна-Фасо | BFA | ---------------------------------+------------------------------| Бурунді | BDI | ---------------------------------+------------------------------| Бутан | BTN | ---------------------------------+------------------------------| В'єтнам | VNM | ---------------------------------+------------------------------| Вануату | VUT | ---------------------------------+------------------------------| Ватікан | VAT | ---------------------------------+------------------------------| Великобританія | GBR | ---------------------------------+------------------------------| Венесуела | VEN | ---------------------------------+------------------------------| Віргінські о-ви (Брит.) | VGB | ---------------------------------+------------------------------| Віргінські о-ви (США) | VIR | ---------------------------------+------------------------------| Вірменія | ARM | ---------------------------------+------------------------------| Габон | GAB | ---------------------------------+------------------------------| Газа Сектор (Палестина) | PAL | ---------------------------------+------------------------------| Гаїті | HTI | ---------------------------------+------------------------------| Гайана | GUY | ---------------------------------+------------------------------| Гамбія | GMB | ---------------------------------+------------------------------| Гана | GHA | ---------------------------------+------------------------------| Гваделупа | GLP | ---------------------------------+------------------------------| Гватемала | GTM | ---------------------------------+------------------------------| Гвіана (Фр.) | GUF | ---------------------------------+------------------------------| Гвінея | GIN | ---------------------------------+------------------------------| Гвінея-Бісау | GNB | ---------------------------------+------------------------------| Гібралтар | GIB | ---------------------------------+------------------------------| Гондурас | HND | ---------------------------------+------------------------------| Гонконг (Сянган) | HKG | ---------------------------------+------------------------------| Гренада | GRD | ---------------------------------+------------------------------| Гренландія | GRL | ---------------------------------+------------------------------| Греція | GRC | ---------------------------------+------------------------------| Грузія | GEO | ---------------------------------+------------------------------| Гуам (США) | GUM | ---------------------------------+------------------------------| Данія | DNK | ---------------------------------+------------------------------| Джібуті | DJI | ---------------------------------+------------------------------| Джонстон о-в | JTN | ---------------------------------+------------------------------| Домініка | DMA | ---------------------------------+------------------------------| Домініканська Респ. | DOM | ---------------------------------+------------------------------| Еквадор | ECU | ---------------------------------+------------------------------| Екваторіальна Гвінея | GNQ | ---------------------------------+------------------------------| Ерітрея | ERI | ---------------------------------+------------------------------| Естонія | EST | ---------------------------------+------------------------------| Ефіопія | ETH | ---------------------------------+------------------------------| Єгипет | EGY | ---------------------------------+------------------------------| Заїр | ZAR | ---------------------------------+------------------------------| Замбія | ZMB | ---------------------------------+------------------------------| Західна Сахара | ESH | ---------------------------------+------------------------------| Зімбабве | ZWE | ---------------------------------+------------------------------| Ізраїль | IZR | ---------------------------------+------------------------------| Індія | IND | ---------------------------------+------------------------------| Індонезія | IDN | ---------------------------------+------------------------------| Ірак | IRQ | ---------------------------------+------------------------------| Іран | IRN | ---------------------------------+------------------------------| Ірландія | IRL | ---------------------------------+------------------------------| Ісландія | ISL | ---------------------------------+------------------------------| Іспанія | ESP | ---------------------------------+------------------------------| Італія | ITA | ---------------------------------+------------------------------| Йємен | YEM | ---------------------------------+------------------------------| Йорданія | JOR | ---------------------------------+------------------------------| Кабо-Верде | CPV | ---------------------------------+------------------------------| Казахстан | KAZ | ---------------------------------+------------------------------| Кайман о-в | CYM | ---------------------------------+------------------------------| Камбоджа | KHM | ---------------------------------+------------------------------| Камерун | CMR | ---------------------------------+------------------------------| Канада | CAN | ---------------------------------+------------------------------| Катар | QAT | ---------------------------------+------------------------------| Кенія | KEN | ---------------------------------+------------------------------| Киргизстан | KGZ | ---------------------------------+------------------------------| Китай | CHN | ---------------------------------+------------------------------| Кіпр | CYP | ---------------------------------+------------------------------| Кірібаті | KIR | ---------------------------------+------------------------------| Кокосові о-ви | CCK | ---------------------------------+------------------------------| Колумбія | COL | ---------------------------------+------------------------------| Коморські о-ви | COM | ---------------------------------+------------------------------| Конго | COG | ---------------------------------+------------------------------| Корея (КНДР) | PRK | ---------------------------------+------------------------------| Корея (Південна) | KOR | ---------------------------------+------------------------------| Коста-Ріка | CRI | ---------------------------------+------------------------------| Кот-Д'Івуар | CIV | ---------------------------------+------------------------------| Куба | CUB | ---------------------------------+------------------------------| Кувейт | KWT | ---------------------------------+------------------------------| Кука о-ви | COK | ---------------------------------+------------------------------| Лаос | LAO | ---------------------------------+------------------------------| Латвія | LVA | ---------------------------------+------------------------------| Лєсото | LSO | ---------------------------------+------------------------------| Литва | LTU | ---------------------------------+------------------------------| Ліберія | LBR | ---------------------------------+------------------------------| Ліван | LBN | ---------------------------------+------------------------------| Лівія | LBY | ---------------------------------+------------------------------| Ліхтенштейн | LIE | ---------------------------------+------------------------------| Люксембург | LUX | ---------------------------------+------------------------------| Маврікій | MUS | ---------------------------------+------------------------------| Маврітанія | MRT | ---------------------------------+------------------------------| Мадагаскар | MDG | ---------------------------------+------------------------------| Македонія | MKD | ---------------------------------+------------------------------| Малаві | MWI | ---------------------------------+------------------------------| Малайзія | MYS | ---------------------------------+------------------------------| Малі | MLI | ---------------------------------+------------------------------| Малі Тихоокеанські о-ви | UMI | ---------------------------------+------------------------------| Мальдіви | MDV | ---------------------------------+------------------------------| Мальта | MLT | ---------------------------------+------------------------------| Маріанські (Півн.) о-ви | MNP | ---------------------------------+------------------------------| Марокко | MAR | ---------------------------------+------------------------------| Мартініка | MTQ | ---------------------------------+------------------------------| Маршалови о-ви | MHL | ---------------------------------+------------------------------| Мексика | MEX | ---------------------------------+------------------------------| Мідуей о-ви | MID | ---------------------------------+------------------------------| Мікронезія | FSM | ---------------------------------+------------------------------| Мозамбік | MOZ | ---------------------------------+------------------------------| Молдова | MDA | ---------------------------------+------------------------------| Монако | MCO | ---------------------------------+------------------------------| Монголія | MNG | ---------------------------------+------------------------------| Монтсеррат | MSR | ---------------------------------+------------------------------| М'янма | MMR | ---------------------------------+------------------------------| Намібія | NAM | ---------------------------------+------------------------------| Науру | NRU | ---------------------------------+------------------------------| Непал | NPL | ---------------------------------+------------------------------| Нігер | NER | ---------------------------------+------------------------------| Нігерія | NGA | ---------------------------------+------------------------------| Нідерланди | NLD | ---------------------------------+------------------------------| Нікарагуа | NIC | ---------------------------------+------------------------------| Німеччина | DEU | ---------------------------------+------------------------------| Ніуе о-в | NIU | ---------------------------------+------------------------------| Нова Зеландія | NZL | ---------------------------------+------------------------------| Нова Каледонія | NCL | ---------------------------------+------------------------------| Норвегія | NOR | ---------------------------------+------------------------------| Нормандські о-ви | NRM | ---------------------------------+------------------------------| Норфолк о-в | NFK | ---------------------------------+------------------------------| О-в Мен | IMY | ---------------------------------+------------------------------| О. А. Емірати | ARE | ---------------------------------+------------------------------| Оман | OMN | ---------------------------------+------------------------------| Пакистан | PAK | ---------------------------------+------------------------------| Палау о-ви | PLW | ---------------------------------+------------------------------| Панама | PAN | ---------------------------------+------------------------------| Папуа - Нова Гвінея | PNG | ---------------------------------+------------------------------| Парагвай | PRY | ---------------------------------+------------------------------| Перу | PER | ---------------------------------+------------------------------| Південноафр. Республіка | ZAF | ---------------------------------+------------------------------| Піткерн о-в (Брит.) | PCN | ---------------------------------+------------------------------| Польща | POL | ---------------------------------+------------------------------| Португалія | PRT | ---------------------------------+------------------------------| Пуерто-Ріко | PRI | ---------------------------------+------------------------------| Реюньйон | REU | ---------------------------------+------------------------------| Різдва о-в (Австрал.) | CXR | ---------------------------------+------------------------------| Росія | RUS | ---------------------------------+------------------------------| Руанда | RWA | ---------------------------------+------------------------------| Румунія | ROM | ---------------------------------+------------------------------| С.-Вінсент і Гренадіни | VCT | ---------------------------------+------------------------------| С.-Кітс і Невіс | KNA | ---------------------------------+------------------------------| С.-Люсія | LCA | ---------------------------------+------------------------------| С.-П'єр і Мікелон | SPM | ---------------------------------+------------------------------| Сальвадор | SLV | ---------------------------------+------------------------------| Самоа (західне) | WSM | ---------------------------------+------------------------------| Сан-Маріно | SMR | ---------------------------------+------------------------------| Сан-Томе і Прінсіпі | STP | ---------------------------------+------------------------------| Саудівська Аравія | SAU | ---------------------------------+------------------------------| Свазіленд | SWZ | ---------------------------------+------------------------------| Святої Єлени о-в | SHN | ---------------------------------+------------------------------| Сейшельські о-ви | SYC | ---------------------------------+------------------------------| Сенегал | SEN | ---------------------------------+------------------------------| Сінгапур | SGP | ---------------------------------+------------------------------| Сірія | SYR | ---------------------------------+------------------------------| Словакія | SVK | ---------------------------------+------------------------------| Словенія | SVN | ---------------------------------+------------------------------| Соломонові о-ви | SLB | ---------------------------------+------------------------------| Сомалі | SOM | ---------------------------------+------------------------------| Судан | SDN | ---------------------------------+------------------------------| Сурінам | SUR | ---------------------------------+------------------------------| Східний Тімор | TMP | ---------------------------------+------------------------------| США | USA | ---------------------------------+------------------------------| Сьєрра-Леоне | SLE | ---------------------------------+------------------------------| Таджикистан | TJK | ---------------------------------+------------------------------| Таїланд | THA | ---------------------------------+------------------------------| Тайвань (у складі Китаю) | TWN | ---------------------------------+------------------------------| Танзанія | TZA | ---------------------------------+------------------------------| Теркс и Кайкос о-ви | TCA | ---------------------------------+------------------------------| Того | TGO | ---------------------------------+------------------------------| Токелау | TKL | ---------------------------------+------------------------------| Тонга | TON | ---------------------------------+------------------------------| Трінідад і Тобаго | TTO | ---------------------------------+------------------------------| Тувалу | TUV | ---------------------------------+------------------------------| Туніс | TUN | ---------------------------------+------------------------------| Туреччина | TUR | ---------------------------------+------------------------------| Туркменістан | TKM | ---------------------------------+------------------------------| Уганда | UGA | ---------------------------------+------------------------------| Угорщина | HUN | ---------------------------------+------------------------------| Уейк о-в | WAK | ---------------------------------+------------------------------| Узбекистан | UZB | ---------------------------------+------------------------------| Україна | UKR | ---------------------------------+------------------------------| Уоллис і Футуна о-ви | WLF | ---------------------------------+------------------------------| Уругвай | URY | ---------------------------------+------------------------------| Фарерські о-ви | FRO | ---------------------------------+------------------------------| Фіджі | FJI | ---------------------------------+------------------------------| Філіппіни | PHL | ---------------------------------+------------------------------| Фінляндія | FIN | ---------------------------------+------------------------------| Фолклендські о-ви | FLK | ---------------------------------+------------------------------| Фр. Південні території | ATF | ---------------------------------+------------------------------| Фр. Полінезія | PYF | ---------------------------------+------------------------------| Франція | FRA | ---------------------------------+------------------------------| Херд і Макдональд | HMD | ---------------------------------+------------------------------| Хорватія | HRV | ---------------------------------+------------------------------| Центральноафр. Респуб. | CAF | ---------------------------------+------------------------------| Чад | TCD | ---------------------------------+------------------------------| Чехія | CHH | ---------------------------------+------------------------------| Чилі | CHL | ---------------------------------+------------------------------| Швейцарія | CHE | ---------------------------------+------------------------------| Швеція | SWE | ---------------------------------+------------------------------| Шпіцберген і Ян Майєн | SJM | ---------------------------------+------------------------------| Шрі-Ланка | LKA | ---------------------------------+------------------------------| Югославія (Сербія, Чорногорія) | YUG | ---------------------------------+------------------------------| Ямайка | JAM | ---------------------------------+------------------------------| Японія | JPN | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 22. Довідник видів фонду
------------------------------------------------------------------ Код видів фонду | Найменування видів фонду | ---------------------------+------------------------------------| 01 | пайовий | ---------------------------+------------------------------------| 02 | корпоративний | ---------------------------+------------------------------------| 03 | Пенсійний | -----------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: