open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Н А К А З
08.01.2003 N 11
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної

комісії з цінних паперів та фондового ринку

N 15 ( v0015312-07 ) від 12.01.2007 }
Щодо вимог розділу 3 Положення про подання

адміністративних даних депозитарними установами,

що здійснюють депозитарну діяльність зберігача

цінних паперів, затвердженого рішенням Комісії

від 12 вересня 2002 року N 264

З метою упорядкування процесу складання електронної форми
регулярної інформації адміністративних даних депозитарними
установами, що здійснюють депозитарну діяльність зберігача цінних
паперів, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити структуру файлів, формат та опис полів
електронної форми регулярної інформації (далі - Інформація)
адміністративних даних депозитарних установ, що здійснюють
депозитарну діяльність зберігача цінних паперів (додаються).
2. Установити, що електронна форма Інформації складається з
файлів, визначених п. 3.1.13 Положення про подання
адміністративних даних депозитарними установами, що здійснюють
депозитарну діяльність зберігача цінних паперів, затвердженого
рішенням Комісії від 12 вересня 2002 року N 264 ( z0801-02 ) (далі
- Положення).
3. Установити, що електронна форма Інформації складається
шляхом заповнення українською мовою таблиць та форм, передбачених
Положенням ( z0801-02 ), за допомогою програмних засобів, які
забезпечують формування файлів Інформації відповідно до цього
наказу, підготовлених з використанням кодування RUS cp866 у
форматі DBASE-IV.
4. При підготовці електронної форми Інформації
використовуються числові (таблиці 11 - 20) та літерні (таблиця 21)
коди, наведені у відповідних довідниках, а паперової форми -
значення, які відповідають цим числовим (літерним) кодам.
5. Усі реквізити типу "дата" в електронній та паперовій
формах Інформації заповнюються у форматі "дд.мм.рррр" або
"дд/мм/рррр", де: "дд" - двозначне число, що визначає календарний день у
місяці; "мм" - двозначне число, визначає місяць року; "рррр" - чотири цифри у числі року.
6. Управлінню організаційного забезпечення (Піскун Н.С.)
опублікувати наказ відповідно до чинного законодавства.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на члена
Комісії - заступника Голови М.Волкова.
Голова Комісії О.Мозговий
Додаток

до наказу Голови Комісії

від 8 січня 2003 р. N 11

СТРУКТУРА

файлів та опис полів файлів регулярної інформації

Таблиця 1. Структура файла "Z_titul.dbf".

Титульний аркуш звіту
-------------------------------------------------------------------------- N |Ідентифікатор| |Тип поля|Довжина /п| поля даних | Найменування поля даних | даних | поля | | | | даних --+-------------+---------------------------------------+--------+------- 1 |Z_POZ |Посада особи, що затверджує звіт |Текстове| 50 --+-------------+---------------------------------------+--------+------- 2 |Z_PIBZ |Прізвище, ім'я, по батькові особи, що |Текстове| 50 | |затвердила звіт | | --+-------------+---------------------------------------+--------+------- 3 |Z_DATEZ |Дата затвердження звіту |Дата | 8 --+-------------+---------------------------------------+--------+------- 4 |Z_POSP |Посада контактної особи з питань |Текстове| 50 | |складеного звіту | | --+-------------+---------------------------------------+--------+------- 5 |Z_PIBP |Прізвище, ім'я, по батькові контактної |Текстове| 50 | |особи з питань складеного звіту | | --+-------------+---------------------------------------+--------+------- 6 |Z_PID |Підрозділ контактної особи з питань |Текстове| 50 | |складеного звіту | | --+-------------+---------------------------------------+--------+------- | |Телефон контактної особи з питань | | 7 |Z_TELP |складеного звіту із зазначенням коду |Текстове| 10 | |ММТЗ | | --+-------------+---------------------------------------+--------+------- 8 |Z_DATEP |Дата складання звіту |Дата | 8 --+-------------+---------------------------------------+--------+------- 9 |Z_KVART |Звітний квартал |Текстове| 2 --+-------------+---------------------------------------+--------+------- 0 |Z_RIK |Рік, за який подається звіт |Текстове| 4 --+-------------+---------------------------------------+--------+------- 1 |Z_SNAZ |Скорочене найменування зберігача |Текстове| 100 --+-------------+---------------------------------------+--------+------- 2 |Z_FORZ |Організаційно-правова форма (згідно |Текстове| 3 | |таблиці 11) | | --+-------------+---------------------------------------+--------+------- 3 |Z_EDRZ |Код за ЄДРПОУ зберігача |Текстове| 10 --+-------------+---------------------------------------+--------+------- 4 |Z_SL |Серія ліцензії зберігача (цифри) |Текстове| 2 | |(літери) | | --+-------------+---------------------------------------+--------+------- 5 |Z_NL |Номер ліцензії зберігача (літери) |Текстове| 6 | |(цифри) | | --+-------------+---------------------------------------+--------+------- 6 |Z_DL |Дата видачі ліцензії |Дата | 8 --+-------------+---------------------------------------+--------+------- 7 |Z_ERZ |Термін дії ліцензії |Дата | 8 --+-------------+---------------------------------------+--------+------- 8 |Z_KT |Місцезнаходження юридичної особи: код |Текстове| 6 | |території за КОАТУУ (згідно додатка 12)| | --+-------------+---------------------------------------+--------+------- 9 |Z_INDEX |Місцезнаходження юридичної особи: |Текстове| 5 | |поштовий індекс | | --+-------------+---------------------------------------+--------+------- 0 |Z_OBL |Місцезнаходження юридичної особи: |Текстове| 30 | |область | | --+-------------+---------------------------------------+--------+------- 1 |Z_RAYON |Місцезнаходження юридичної особи: район|Текстове| 30 --+-------------+---------------------------------------+--------+------- 2 |Z_CITY |Місцезнаходження юридичної особи: |Текстове| 20 | |населений пункт | | --+-------------+---------------------------------------+--------+------- 3 |Z_STR |Місцезнаходження юридичної особи: |Текстове| 50 | |вулиця, будинок | | --+-------------+---------------------------------------+--------+------- 4 |Z_TELZ |Місцезнаходження юридичної особи: |Текстове| 10 | |телефон із зазначенням коду ММТЗ | | --+-------------+---------------------------------------+--------+------- 5 |Z_FAX |Місцезнаходження юридичної особи: |Текстове| 10 | |факс(и) із зазначенням коду ММТЗ | | --+-------------+---------------------------------------+--------+------- 6 |Z_E_MAIL |Місцезнаходження юридичної особи: |Текстове| 50 | |електронна пошта | | --+-------------+---------------------------------------+--------+------- 7 |Z_WWW |Місцезнаходження юридичної особи: |Текстове| 50 | |web-сторінка | | --+-------------+---------------------------------------+--------+------- 8 |Z_BANKN |Банківські реквізити: найменування |Текстове| 100 | |банківської установи | | --+-------------+---------------------------------------+--------+------- 9 |Z_BRAH |Банківські реквізити: поточний рахунок |Текстове| 30 --+-------------+---------------------------------------+--------+------- 0 |Z_MFO |Банківські реквізити: МФО |Текстове| 20 --+-------------+---------------------------------------+--------+------- 1 |Z_SKAPZ |Статутний капітал: зареєстрований |Числове | 20 | |розмір статутного капіталу, тис. грн. | | --+-------------+---------------------------------------+--------+------- 2 |Z_SKAPF |Статутний капітал: фактично сплачена |Числове | 20 | |частка статутного капіталу, тис. грн. | | --+-------------+---------------------------------------+--------+------- 3 |Z_SRON |Скорочене найменування СРО, членом якої|Текстове| 50 | |є зберігач | | --+-------------+---------------------------------------+--------+------- 4 |Z_SROE |Код за ЄДРПОУ СРО |Текстове| 10 --+-------------+---------------------------------------+--------+------- 5 |Z_SROD |Дата вступу в СРО |Дата | 8 --+-------------+---------------------------------------+--------+------- 6 |Z_DNAME |Скорочене найменування депозитарію |Текстове| 50 --+-------------+---------------------------------------+--------+------- 7 |Z_DEDR |Код за ЄДРПОУ депозитарію |Текстове| 10 --+-------------+---------------------------------------+--------+------- 8 |Z_HOLD |Акціонер депозитарію (так/ні) |Логічне | 1 --+-------------+---------------------------------------+--------+------- 9 |Z_DRAH |Дата відкриття рахунку у депозитарії |Дата | 8 --+-------------+---------------------------------------+--------+------- 0 |Z_NDD |Номер депозитарного договору |Текстове| 100 --+-------------+---------------------------------------+--------+------- 1 |Z_PIB1 |Відомості про керівництво зберігача: |Текстове| 254 | |П. І. Б. і найменування посади | | | |керівника | | --+-------------+---------------------------------------+--------+------- 2 |Z_PIB2 |Відомості про керівництво зберігача: |Текстове| 254 | |П. І. Б. заступника керівника | | --+-------------+---------------------------------------+--------+------- 3 |Z_PIB3 |Відомості про керівництво зберігача: |Текстове| 254 | |П. І. Б. головного бухгалтера | | --+-------------+---------------------------------------+--------+------- | |Відомості про керівництво зберігача: | | 4 |Z_PIB4 |П. І. Б. керівника депозитарного |Текстове| 254 | |підрозділу | | --+-------------+---------------------------------------+--------+------- | |Відомості про аудиторську перевірку: | | 5 |Z_AUDN |найменування аудитора (аудиторської |Текстове| 254 | |фірми) | | --+-------------+---------------------------------------+--------+------- | |Відомості про аудиторську перевірку: | | 6 |Z_AUD_E |код за ЄДРПОУ аудитора (аудиторської |Текстове| 10 | |фірми) | | --+-------------+---------------------------------------+--------+------- | |Відомості про аудиторську перевірку: | | 7 |Z_AUD_S |номер свідоцтва про внесення до Реєстру|Текстове| 30 | |аудиторських фірм та аудиторів, які | | | |одноособово надають аудиторські послуги| | | |( v0098230-01 ) | | --+-------------+---------------------------------------+--------+------- | |Відомості про аудиторську перевірку: | | | |дата видачі свідоцтва про внесення до | | 8 |Z_AUD_D |Реєстру аудиторських фірм та аудиторів,|Дата | 8 | |які одноособово надають аудиторські | | | |послуги ( v0098230-01 ) | | --+-------------+---------------------------------------+--------+------- | |Відомості про аудиторську перевірку: | | 9 |Z_AUD_P |дата проведення останньої аудиторської |Дата | 8 | |перевірки | | --+-------------+---------------------------------------+--------+------- 0 |Z_PRYM |Примітки |Текстове| 254 --+-------------+---------------------------------------+--------+------- 1 |Z_SLUG |Службове |Логічне | 1 -------------------------------------------------------------------------
Таблиця 2. Структура файла "Z_inform.dbf".

Інформація про зберігача
------------------------------------------------------------------------- N |Ідентифікатор| |Тип поля|Довжина /п| поля даних | Найменування поля даних | даних | поля | | | | даних --+-------------+--------------------------------------+--------+------- 1 |Z_EDRZ |Код за ЄДРПОУ зберігача |Текстове| 10 --+-------------+--------------------------------------+--------+------- 2 |Z_KVART |Звітний квартал |Текстове| 1 --+-------------+--------------------------------------+--------+------- 3 |Z_RIK |Рік, за який подається звіт |Текстове| 4 --+-------------+--------------------------------------+--------+------- 4 |Z2_FNAME |Відомості про філії та представництва:|Текстове| 100 | |найменування філії | | --+-------------+--------------------------------------+--------+------- 5 |Z2_FEDR |Відомості про філії та представництва:|Текстове| 10 | |код за ЄДРПОУ | | --+-------------+--------------------------------------+--------+------- 6 |Z2_FPIB |Відомості про філії та представництва:|Текстове| 254 | |П. І. Б. керівника | | --+-------------+--------------------------------------+--------+------- | |Відомості про філії та представництва:| | 7 |Z2_FKT |код території за КОАТУУ (згідно |Текстове| 6 | |додатка 12) | | --+-------------+--------------------------------------+--------+------- 8 |Z2_FINDEX |Відомості про філії та представництва:|Текстове| 5 | |поштовий індекс | | --+-------------+--------------------------------------+--------+------- |Z2_FCITY |Відомості про філії та представництва:|Текстове| 3 | |населений пункт | | 9 |-------------+--------------------------------------+--------+------- |Z2_FSTR |Відомості про філії та представництва:|Текстове| 50 | |вулиця, будинок | | --+-------------+--------------------------------------+--------+------- 0 |Z2_FTEL |Відомості про філії та представництва:|Текстове| 10 | |телефон із зазначенням коду ММТЗ | | --+-------------+--------------------------------------+--------+------- 1 |Z2_FFAX |Відомості про філії та представництва:|Текстове| 10 | |факс(и) із зазначенням коду ММТЗ | | --+-------------+--------------------------------------+--------+------- 2 |Z2_FE_MAIL |Відомості про філії та представництва:|Текстове| 50 | |електронна пошта | | --+-------------+--------------------------------------+--------+------- 3 |Z2_FWWW |Відомості про філії та представництва:|Текстове| 50 | |web-сторінка | | --+-------------+--------------------------------------+--------+------- 4 |Z2_NN |Номер наказу про видачу копії ліцензії|Текстове| 20 --+-------------+--------------------------------------+--------+------- 5 |Z2_DN |Дата наказу про видачу копії ліцензії |Дата | 8 ------------------------------------------------------------------------
Таблиця 3. Структура файла "Z_pv.dbf". Перелік випусків

цінних паперів (ЦП), які обслуговуються зберігачем
-------------------------------------------------------------------------- N |Ідентифікатор| |Тип поля|Довжина /п| поля даних | Найменування поля даних | даних | поля | | | | даних --+-------------+---------------------------------------+--------+------- 1 |Z_EDRZ |Код за ЄДРПОУ зберігача |Текстове| 10 --+-------------+---------------------------------------+--------+------- 2 |Z_KVART |Звітний квартал |Текстове| 1 --+-------------+---------------------------------------+--------+------- 3 |Z_YEAR |Рік, за який подається звіт |Текстове| 4 --+-------------+---------------------------------------+--------+------- 4 |Z_EDRE |Код за ЄДРПОУ емітента ЦП |Текстове| 10 --+-------------+---------------------------------------+--------+------- 5 |Z_ENAME |Скорочене найменування емітента ЦП |Текстове| 50 --+-------------+---------------------------------------+--------+------- 6 |Z_SV |Вид ЦП (згідно таблиці 15) |Текстове| --+-------------+---------------------------------------+--------+------- 7 |Z_STK |Тип та категорія ЦП (згідно таблиці 16)|Текстове| --+-------------+---------------------------------------+--------+------- 8 |Z_SF |Форма випуску ЦП (згідно таблиці 17) |Текстове| --+-------------+---------------------------------------+--------+------- 9 |Z_ISIN |Номер (код) випуску (ISIN) ЦП |Текстове| 12 --+-------------+---------------------------------------+--------+------- 0 |Z_SZ |Спосіб зберігання ЦП |Логічне | 1 | |(колективний/відокремлений) | | --+-------------+---------------------------------------+--------+------- 1 |Z_EDRD |Код за ЄДРПОУ реєстратора/депозитарія |Текстове| 10 | |ЦП | | --+-------------+---------------------------------------+--------+------- 2 |Z_DNAME |Скорочене найменування |Текстове| 50 | |реєстратора/депозитарія ЦП | | --+-------------+---------------------------------------+--------+------- 3 |Z_ZKR |Загальна кількість рахунків депонентів,|Числове | 20 | |на яких обліковуються ЦП, шт. | | --+-------------+---------------------------------------+--------+------- 4 |Z_ZKS |Загальна кількість ЦП на рахунках |Числове | 20 | |депонентів ЦП у зберігача | | --+-------------+---------------------------------------+--------+------- | |Кількість ЦП на рахунках депонентів ЦП | | 5 |Z_KSD |у зберігача, що обліковуються на |Числове | 20 | |рахунках в депозитарії, шт. | | -------------------------------------------------------------------------
Таблиця 4. Структура файла "Z_rd.dbf". Розподіл

випусків цінних паперів за депонентами
--------------------------------------------------------------------------- N |Ідентифікатор| |Тип поля|Довжина /п| поля даних | Найменування поля даних | даних | поля | | | | даних --+-------------+----------------------------------------+--------+------- 1 |Z_EDRZ |Код за ЄДРПОУ зберігача |Текстове| 10 --+-------------+----------------------------------------+--------+------- 2 |Z_KVART |Звітний квартал |Текстове| 1 --+-------------+----------------------------------------+--------+------- 3 |Z_YEAR |Рік, за який подається звіт |Текстове| 4 --+-------------+----------------------------------------+--------+------- 4 |Z_EDRE |Код емітента за ЄДРПОУ |Текстове| 10 --+-------------+----------------------------------------+--------+------- 5 |Z_ENAME |Скорочене найменування емітента ЦП |Текстове| 100 --+-------------+----------------------------------------+--------+------- 6 |Z_ISIN |Номер (код) випуску ЦП (ISIN) |Текстове| 12 --+-------------+----------------------------------------+--------+------- 7 |Z_DFRR |Депоненти - фізичні особи - резиденти: |Числове | 20 | |кількість рахунків у ЦП, шт. | | --+-------------+----------------------------------------+--------+------- 8 |Z_DFRS |Депоненти - фізичні особи - резиденти: |Числове | 20 | |всього ЦП, шт. | | --+-------------+----------------------------------------+--------+------- 9 |Z_DFNR |Депоненти - фізичні особи - нерезиденти:|Числове | 20 | |кількість рахунків у ЦП, шт. | | --+-------------+----------------------------------------+--------+------- 0 |Z_DFNS |Депоненти - фізичні особи - нерезиденти:|Числове | 20 | |всього ЦП, шт. | | --+-------------+----------------------------------------+--------+------- 1 |Z_DURR |Депоненти - юридичні особи - резиденти*:|Числове | 20 | |кількість рахунків у ЦП, шт. | | --+-------------+----------------------------------------+--------+------- 2 |Z_DURS |Депоненти - юридичні особи - резиденти*:|Числове | 20 | |всього ЦП, шт. | | --+-------------+----------------------------------------+--------+------- | |Депоненти - державні органи без передачі| | 3 |Z_DERBR |управління корпоративними правами до |Числове | 20 | |уповноважених осіб: кількість рахунків у| | | |ЦП, шт. | | --+-------------+----------------------------------------+--------+------- | |Депоненти - державні органи без передачі| | 4 |Z_DERBS |управління корпоративними правами до |Числове | 20 | |уповноважених осіб: всього ЦП, шт. | | --+-------------+----------------------------------------+--------+------- | |Депоненти - державні органи, управління | | 5 |Z_DERZPR |корпоративними правами якого передано до|Числове | 20 | |уповноважених осіб: кількість рахунків у| | | |ЦП, шт. | | --+-------------+----------------------------------------+--------+------- | |Депоненти - державні органи, управління | | 6 |Z_DERZPS |корпоративними правами якого передано до|Числове | 20 | |уповноважених осіб: всього ЦП, шт. | | --+-------------+----------------------------------------+--------+------- | |Депоненти - інститути спільного | | 7 |Z_DISIR |інвестування: кількість рахунків у ЦП, |Числове | 20 | |шт. | | --+-------------+----------------------------------------+--------+------- 8 |Z_DISIS |Депоненти - інститути спільного |Числове | 20 | |інвестування: всього ЦП, шт. | | --+-------------+----------------------------------------+--------+------- 9 |Z_DSKR |Депоненти - страхові компанії: кількість|Числове | 20 | |рахунків у ЦП, шт. | | --+-------------+----------------------------------------+--------+------- 0 |Z_DSKS |Депоненти - страхові компанії: всього |Числове | 20 | |ЦП, шт. | | --+-------------+----------------------------------------+--------+------- 1 |Z_DNEPFR |Депоненти - недержавні пенсійні фонди: |Числове | 20 | |кількість рахунків у ЦП, шт. | | --+-------------+----------------------------------------+--------+------- 2 |Z_DNEPFS |Депоненти - недержавні пенсійні фонди: |Числове | 20 | |всього ЦП, шт. | | --+-------------+----------------------------------------+--------+------- | |Депоненти - юридичні особи - | | 3 |Z_DUNR |нерезиденти: кількість рахунків у ЦП, |Числове | 20 | |шт. | | --+-------------+----------------------------------------+--------+------- 4 |Z_DUNS |Депоненти - юридичні особи - |Числове | 20 | |нерезиденти: всього ЦП, шт. | | --+-------------+----------------------------------------+--------+------- 5 |Z_USl |Усього цінних паперів, шт. |Числове | 20 -------------------------------------------------------------------------- ______________

* - крім інститутів спільного інвестування, страхових
компаній, недержавних пенсійних фондів, емітентів цінних паперів,
державних органів.
Таблиця 5. Структура файла "Z_rv.dbf". Розподіл випусків

цінних паперів за власниками пакетів акцій
-------------------------------------------------------------------- N |Ідентифікатор| |Тип поля|Довжина /п| поля даних | Найменування поля даних | даних | поля | | | | даних --+-------------+---------------------------------+--------+------- 1 |Z_EDRZ |Код за ЄДРПОУ зберігача |Текстове| 10 --+-------------+---------------------------------+--------+------- 2 |Z_KVART |Звітний квартал |Текстове| 1 --+-------------+---------------------------------+--------+------- 3 |Z_YEAR |Рік, за який подається звіт |Текстове| 4 --+-------------+---------------------------------+--------+------- 4 |Z_EDRE |Код емітента за ЄДРПОУ |Текстове| 10 --+-------------+---------------------------------+--------+------- 5 |Z_ENAME |Скорочене найменування емітента |Текстове| 100 | |ЦП | | --+-------------+---------------------------------+--------+------- 6 |Z_ISIN |Номер (код) випуску ЦП (ISIN) |Текстове| 12 --+-------------+---------------------------------+--------+------- 7 |Z_VIDEP |Вид депонента (згідно таблиці 13)|Текстове| 4 --+-------------+---------------------------------+--------+------- 8 |Z_OREZ |Ознака резидента (так/ні) |Логічне | 1 --+-------------+---------------------------------+--------+------- 9 |Z_VIDOS |Вид особи (фізична/юридична) |Логічне | 1 --+-------------+---------------------------------+--------+------- | |Країна (країна реєстрації | | 0 |Z_KRAINA |власника пакета акцій) (згідно |Текстове| 3 | |таблиці 21) | | --+-------------+---------------------------------+--------+------- | |Найменування юридичної особи/Прі-| | 1 |Z_NAMEVL |звище, ім'я, по батькові |Текстове| 254 | |власника пакетів акцій | | --+-------------+---------------------------------+--------+------- | |Код за ЄДРПОУ власника пакету | | 2 |Z_EDRV |акцій (юридичної особи - |Текстове| 10 | |резидента) | | --+-------------+---------------------------------+--------+------- 3 |Z_KISOR |Кількість іменних ЦП випуску на |Числове | 20 | |особовому рахунку, шт. | | --+-------------+---------------------------------+--------+------- 4 |Z_SKACH |Частка в статутному капіталі (для|Числове | 11 | |акцій), % | | -------------------------------------------------------------------
Таблиця 6. Структура файла "Z_admin.dbf".

Адміністративні та інформаційні операції,

проведені зберігачем цінних паперів
----------------------------------------------------------------------- N |Ідентифікатор| Найменування поля даних |Тип поля| Довжина /п| поля даних | | даних |поля даних --+-------------+---------------------------------+--------+---------- 1 |Z_EDRZ_ |Код за ЄДРПОУ зберігача |Текстове| 10 --+-------------+---------------------------------+--------+---------- 2 |Z_KVART |Звітний квартал |Текстове| 1 --+-------------+---------------------------------+--------+---------- 3 |Z_YEAR |Рік, за який подається звіт |Текстове| 4 --+-------------+---------------------------------+--------+---------- | |Кількість відкритих рахунків на | | 4 |Z_VFOR1 |початок періоду, шт.: фізичні |Числове | 20 | |особи - резиденти | | --+-------------+---------------------------------+--------+---------- | |Кількість відкритих рахунків на | | 5 |Z_VFON1 |початок періоду, шт.: фізичні |Числове | 20 | |особи - нерезиденти | | --+-------------+---------------------------------+--------+---------- | |Кількість відкритих рахунків на | | 6 |Z_VUOR1 |початок періоду, шт.: юридичні |Числове | 20 | |особи - резиденти (за винятком | | | |державних органів) | | --+-------------+---------------------------------+--------+---------- | |Кількість відкритих рахунків на | | 7 |Z_VISI1 |початок періоду, шт.: інститути |Числове | 20 | |спільного інвестування | | --+-------------+---------------------------------+--------+---------- | |Кількість відкритих рахунків на | | 8 |Z_VSK1 |початок періоду, шт.: страхові |Числове | 20 | |компанії | | --+-------------+---------------------------------+--------+---------- | |Кількість відкритих рахунків на | | 9 |Z_VNPF1 |початок періоду, шт.: недержавні |Числове | 20 | |пенсійні фонди | | --+-------------+---------------------------------+--------+---------- | |Кількість відкритих рахунків на | | 0 |Z_VEM1 |початок періоду, шт.: емітенти |Числове | 20 | |цінних паперів | | --+-------------+---------------------------------+--------+---------- | |Кількість відкритих рахунків на | | 1 |Z_VUON1 |початок періоду, шт.: юридичні |Числове | 20 | |особи - нерезиденти | | --+-------------+---------------------------------+--------+---------- | |Кількість відкритих рахунків на | | | |початок періоду, шт.: державні | | 2 |Z_VDBP1 |органи (без передачі управління |Числове | 20 | |корпоративними правами до | | | |уповноважених осіб) | | --+-------------+---------------------------------+--------+---------- | |Кількість відкритих рахунків на | | | |початок періоду, шт.: державні | | 3 |Z_VDP1 |органи, управління корпоративними|Числове | 20 | |правами яких передано до | | | |уповноважених осіб | | --+-------------+---------------------------------+--------+---------- 4 |Z_VFOR |Відкрито рахунків за період, шт.:|Числове | 20 | |фізичні особи - резиденти | | --+-------------+---------------------------------+--------+---------- 5 |Z_VFON |Відкрито рахунків за період, шт.:|Числове | 20 | |фізичні особи - нерезиденти | | --+-------------+---------------------------------+--------+---------- | |Відкрито рахунків за період, шт.:| | 6 |Z_VUOR |юридичні особи - резиденти (за |Числове | 20 | |винятком державних органів) | | --+-------------+---------------------------------+--------+---------- 7 |Z_VISI |Відкрито рахунків за період, шт.:|Числове | 20 | |інститути спільного інвестування | | --+-------------+---------------------------------+--------+---------- 8 |Z_VSK |Відкрито рахунків за період, шт.:|Числове | 20 | |страхові компанії | | --+-------------+---------------------------------+--------+---------- 9 |Z_VNPF |Відкрито рахунків за період, шт.:|Числове | 20 | |недержавні пенсійні фонди | | --+-------------+---------------------------------+--------+---------- 0 |Z_VEM |Відкрито рахунків за період, шт.:|Числове | 20 | |емітенти цінних паперів | | --+-------------+---------------------------------+--------+---------- 1 |Z_VUON |Відкрито рахунків за період, шт.:|Числове | 20 | |юридичні особи - нерезиденти | | --+-------------+---------------------------------+--------+---------- | |Відкрито рахунків за період, шт.:| | 2 |Z_VDBP |державні органи (без передачі |Числове | 20 | |управління корпоративними правами| | | |до уповноважених осіб) | | --+-------------+---------------------------------+--------+---------- | |Відкрито рахунків за період, шт.:| | 3 |Z_VDP |державні органи, управління |Числове | 20 | |корпоративними правами яких | | | |передано до уповноважених осіб | | --+-------------+---------------------------------+--------+---------- 4 |Z_AFOR |Внесення змін до анкети рахунку, |Числове | 20 | |шт.: фізичні особи - резиденти | | --+-------------+---------------------------------+--------+---------- 5 |Z_AFON |Внесення змін до анкети рахунку, |Числове | 20 | |шт.: фізичні особи - нерезиденти | | --+-------------+---------------------------------+--------+---------- | |Внесення змін до анкети рахунку, | | 6 |Z_AUOR |шт.: юридичні особи - резиденти |Числове | 20 | |(за винятком державних органів) | | --+-------------+---------------------------------+--------+---------- | |Внесення змін до анкети рахунку, | | 7 |Z_AISI |шт.: інститути спільного |Числове | 20 | |інвестування | | --+-------------+---------------------------------+--------+---------- 8 |Z_ASK |Внесення змін до анкети рахунку, |Числове | 20 | |шт.: страхові компанії | | --+-------------+---------------------------------+--------+---------- 9 |Z_ANPF |Внесення змін до анкети рахунку, |Числове | 20 | |шт.: недержавні пенсійні фонди | | --+-------------+---------------------------------+--------+---------- 0 |Z_AEM |Внесення змін до анкети рахунку, |Числове | 20 | |шт.: емітенти цінних паперів | | --+-------------+---------------------------------+--------+---------- 1 |Z_AUON |Внесення змін до анкети рахунку, |Числове | 20 | |шт.: юридичні особи - нерезиденти| | --+-------------+---------------------------------+--------+---------- | |Внесення змін до анкети рахунку, | | | |шт.: державні органи (без | | 2 |Z_ADBP |передачі управління |Числове | 20 | |корпоративними правами до | | | |уповноважених осіб) | | --+-------------+---------------------------------+--------+---------- | |Внесення змін до анкети рахунку, | | 3 |Z_ADP |шт.: державні органи, управління |Числове | 20 | |корпоративними правами яких | | | |передано до уповноважених осіб | | --+-------------+---------------------------------+--------+---------- 4 |Z_ZFOR |Закрито рахунків за період, шт.: |Числове | 20 | |фізичні особи - резиденти | | --+-------------+---------------------------------+--------+---------- 5 |Z_ZFON |Закрито рахунків за період, шт.: |Числове | 20 | |фізичні особи - нерезиденти | | --+-------------+---------------------------------+--------+---------- | |Закрито рахунків за період, шт.: | | 6 |Z_ZUOR |юридичні особи - резиденти (за |Числове | 20 | |винятком державних органів) | | --+-------------+---------------------------------+--------+---------- 7 |Z_ZISI |Закрито рахунків за період, шт.: |Числове | 20 | |інститути спільного інвестування | | --+-------------+---------------------------------+--------+---------- 8 |Z_ZSK |Закрито рахунків за період, |Числове | 20 | |шт.: страхові компанії | | --+-------------+---------------------------------+--------+---------- 9 |Z_ZNPF |Закрито рахунків за період, шт.: |Числове | 20 | |недержавні пенсійні фонди | | --+-------------+---------------------------------+--------+---------- 0 |Z_ZEM |Закрито рахунків за період, шт.: |Числове | 20 | |емітенти цінних паперів | | --+-------------+---------------------------------+--------+---------- 1 |Z_ZUON |Закрито рахунків за період, шт.: |Числове | 20 | |юридичні особи - нерезиденти | | --+-------------+---------------------------------+--------+---------- | |Закрито рахунків за період, шт.: | | 2 |Z_ZDBP |державні органи (без передачі |Числове | 20 | |управління корпоративними правами| | | |до уповноважених осіб) | | --+-------------+---------------------------------+--------+---------- | |Закрито рахунків за період, | | 3 |Z_ZDP |шт.: державні органи, управління |Числове | 20 | |корпоративними правами яких | | | |передано до уповноважених осіб | | --+-------------+---------------------------------+--------+---------- | |Кількість відкритих рахунків на | | 4 |Z_VFOR2 |кінець періоду, шт.: фізичні |Числове | 20 | |особи - резиденти | | --+-------------+---------------------------------+--------+---------- | |Кількість відкритих рахунків на | | 5 |Z_VFON2 |кінець періоду, шт.: фізичні |Числове | 20 | |особи - нерезиденти | | --+-------------+---------------------------------+--------+---------- | |Кількість відкритих рахунків на | | 6 |Z_VUOR2 |кінець періоду, шт.: юридичні | | | |особи - резиденти (за винятком | | | |державних органів) | | --+-------------+---------------------------------+--------+---------- | |Кількість відкритих рахунків на | | 7 |Z_VISI2 |кінець періоду, шт.: інститути |Числове | 20 | |спільного інвестування | | --+-------------+---------------------------------+--------+---------- | |Кількість відкритих рахунків на | | 8 |Z_VSK2 |кінець періоду, шт.: страхові |Числове | 20 | |компанії | | --+-------------+---------------------------------+--------+---------- | |Кількість відкритих рахунків на | | 9 |Z_VNPF2 |кінець періоду, шт.: недержавні |Числове | 20 | |пенсійні фонди | | --+-------------+---------------------------------+--------+---------- | |Кількість відкритих рахунків на | | 0 |Z_VEM2 |кінець періоду, шт.: емітенти |Числове | 20 | |цінних паперів | | --+-------------+---------------------------------+--------+---------- | |Кількість відкритих рахунків на | | 1 |Z_VUON2 |кінець періоду, шт.: юридичні |Числове | 20 | |особи - нерезиденти | | --+-------------+---------------------------------+--------+---------- | |Кількість відкритих рахунків на | | | |кінець періоду, шт.: державні | | 2 |Z_VDBP2 |органи (без передачі управління |Числове | 20 | |корпоративними правами до | | | |уповноважених осіб) | | --+-------------+---------------------------------+--------+---------- | |Кількість відкритих рахунків на | | | |кінець періоду, шт.: державні | | 3 |Z_VDP2 |органи, управління корпоративними|Числове | 20 | |правами яких передано до | | | |уповноважених осіб | | --+-------------+---------------------------------+--------+---------- | |Кількість проведених | | 4 |Z_IOPERV |інформаційних операцій за звітний|Числове | 20 | |квартал: усього інформаційних | | | |операцій, шт. | | --+-------------+---------------------------------+--------+---------- | |Кількість проведених | | | |інформаційних операцій за звітний| | 5 |Z_IOR |квартал: складено облікових |Числове | 20 | |реєстрів за запитом | | | |реєстроутримувача, шт. | | --+-------------+---------------------------------+--------+---------- | |Кількість проведених | | | |інформаційних операцій за звітний| | 6 |Z_IOD |квартал: складено облікових |Числове | 20 | |реєстрів за запитом депозитарію, | | | |шт. | | --+-------------+---------------------------------+--------+---------- | |Кількість проведених | | 7 |Z_IOV |інформаційних операцій за звітний|Числове | 20 | |квартал: складено виписок, шт. | | ----------------------------------------------------------------------
Таблиця 7. Структура файла "Z_oblik.dbf".

Облікові операції, проведені зберігачем
---------------------------------------------------------------------- N |Ідентифікатор| Найменування поля даних |Тип поля| Довжина /п| поля даних | | даних |поля даних --+-------------+--------------------------------+--------+---------- 1 |Z_EDRZ_ |Код за ЄДРПОУ зберігача |Текстове| 10 --+-------------+--------------------------------+--------+---------- 2 |Z_KVART |Звітний квартал |Текстове| 1 --+-------------+--------------------------------+--------+---------- 3 |Z_YEAR |Рік, за який подається звіт |Текстове| 4 --+-------------+--------------------------------+--------+---------- 4 |Z_EDRE |Код емітента ЦП за ЄДРПОУ |Текстове| 10 --+-------------+--------------------------------+--------+---------- 5 |Z_ENAME |Скорочене найменування емітента |Текстове| 100 | |ЦП | | --+-------------+--------------------------------+--------+---------- 6 |Z_ISIN |Номер (код) випуску цінного |Текстове| 12 | |паперу (ISIN) | | --+-------------+--------------------------------+--------+---------- | |Зарахування (крім | | 7 |Z_ZARO |знерухомлення): кількість |Числове | 20 | |операцій, шт. | | --+-------------+--------------------------------+--------+---------- | |Зарахування (крім | | 8 |Z_ZARS |знерухомлення): кількість ЦП, |Числове | 20 | |шт. | | --+-------------+--------------------------------+--------+---------- 9 |Z_SO |Списання (крім матеріалізації): |Числове | 20 | |кількість операцій, шт. | | --+-------------+--------------------------------+--------+---------- 0 |Z_SS |Списання (крім матеріалізації): |Числове | 20 | |кількість ЦП, шт. | | --+-------------+--------------------------------+--------+---------- 1 |Z_PRMO |Переміщення: кількість операцій,|Числове | 20 | |шт. | | --+-------------+--------------------------------+--------+---------- 2 |Z_PRMS |Переміщення: кількість ЦП, шт. |Числове | 20 --+-------------+--------------------------------+--------+---------- 3 |Z_PZBOO |Переказ без обмеження обігу ЦП: |Числове | 20 | |кількість операцій, шт. | | --+-------------+--------------------------------+--------+---------- 4 |Z_PZBOS |Переказ без обмеження обігу ЦП: |Числове | 20 | |кількість ЦП, шт. | | --+-------------+--------------------------------+--------+---------- 5 |Z_PZOO |Переказ з обмеженням обігу ЦП: |Числове | 20 | |кількість операцій, шт. | | --+-------------+--------------------------------+--------+---------- 6 |Z_PZOS |Переказ з обмеженням обігу ЦП: |Числове | 20 | |кількість ЦП, шт. | | --+-------------+--------------------------------+--------+---------- | |Переказ із відміною обмежень | | 7 |Z_PZVOO |обігу ЦП: кількість операцій, |Числове | 20 | |шт. | | --+-------------+--------------------------------+--------+---------- 8 |Z_PZVOS |Переказ із відміною обмежень |Числове | 20 | |обігу ЦП: кількість ЦП, шт. | | --+-------------+--------------------------------+--------+---------- 9 |Z_ZNO |Знерухомлення ЦП: кількість |Числове | 20 | |операцій, шт. | | --+-------------+--------------------------------+--------+---------- 0 |Z_ZNS |Знерухомлення ЦП: кількість ЦП, |Числове | 20 | |шт. | | --+-------------+--------------------------------+--------+---------- 1 |Z_MO |Матеріалізація ЦП: кількість |Числове | 20 | |операцій, шт. | | --+-------------+--------------------------------+--------+---------- 2 |Z_MS |Матеріалізація ЦП: кількість ЦП,|Числове | 20 | |шт. | | --+-------------+--------------------------------+--------+---------- 3 |Z_VO |Всього операцій, шт. |Числове | 20 --+-------------+--------------------------------+--------+---------- 4 |Z_VS |Всього ЦП, шт. |Числове | 20 ---------------------------------------------------------------------
8. Структура файла "Z_zkr.dbf". Загальна кількість

рахунків у цінних паперах
------------------------------------------------------------------- N |Ідентифікатор| Найменування поля даних |Тип поля| Довжина /п| поля даних | | даних |поля даних --+-------------+-----------------------------+--------+---------- 1 |Z_EDRZ |Код за ЄДРПОУ зберігача |Текстове| 10 --+-------------+-----------------------------+--------+---------- 2 |Z_KVART |Звітний квартал |Текстове| 1 --+-------------+-----------------------------+--------+---------- 3 |Z_YEAR |Рік, за який подається звіт |Текстове| 4 --+-------------+-----------------------------+--------+---------- 4 |Z_EDRE |Код емітента ЦП за ЄДРПОУ |Текстове| 10 --+-------------+-----------------------------+--------+---------- 5 |Z_ENAME |Скорочене найменування |Текстове| 100 | |емітента ЦП | | --+-------------+-----------------------------+--------+---------- 6 |Z_ISIN |Номер (код) випуску цінного |Текстове| 12 | |паперу (ISIN) | | --+-------------+-----------------------------+--------+---------- 7 |Z_NORA |Номер рахунку в ЦП |Текстове| 20 --+-------------+-----------------------------+--------+---------- 8 |Z_VYDEP |Вид депонента (згідно таблиці|Текстове| 4 | |13) | | --+-------------+-----------------------------+--------+---------- 9 |Z_KRAID |Країна реєстрації депонента |Текстове| 3 | |(згідно таблиці 21) | | --+-------------+-----------------------------+--------+---------- 0 |Z_DVIRS |Дата відкриття рахунку в ЦП |Дата | 8 --+-------------+-----------------------------+--------+---------- 1 |Z_US2 |Усього цінних паперів, шт. |Числове | 20 --+-------------+-----------------------------+--------+---------- 2 |Z_ZNOV |Загальна номінальна вартість |Числове | 20 | |цінних паперів, грн. | | --+-------------+-----------------------------+--------+---------- 3 |Z_KERS |Керуючий рахунком у цінних |Логічне | 1 | |паперах (так/ні) | | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 9. Структура файла "Z_sertif.dbf". Перелік

сертифікованих осіб, що безпосередньо здійснюють

депозитарну діяльність
----------------------------------------------------------------- N |Ідентифікатор| Найменування поля даних |Тип поля| Довжина /п| поля даних | | даних |поля даних --+-------------+---------------------------+--------+---------- 1 |Z_EDRZ |Код за ЄДРПОУ зберігача |Текстове| 10 --+-------------+---------------------------+--------+---------- 2 |Z_KVART |Звітний квартал |Текстове| 1 --+-------------+---------------------------+--------+---------- 3 |Z_YEAR |Рік, за який подається звіт|Текстове| 4 --+-------------+---------------------------+--------+---------- 4 |Z_PIBSO |Прізвище, ім'я, по батькові|Текстове| 100 | |сертифікованої особи | | --+-------------+---------------------------+--------+---------- 5 |Z_INO |Ідентифікаційний номер |Текстове| 10 --+-------------+---------------------------+--------+---------- 6 |Z_OSVITA |Освіта (згідно таблиці 18) |Текстове| 20 --+-------------+---------------------------+--------+---------- 7 |Z_POS |Посада (згідно таблиці 14) |Текстове| 100 --+-------------+---------------------------+--------+---------- 8 |Z_SDDN |Сертифікат з депозитарної |Текстове| 6 | |діяльності: номер | | --+-------------+---------------------------+--------+---------- 9 |Z_SDDS |Сертифікат з депозитарної |Текстове| 2 | |діяльності: серія | | --+-------------+---------------------------+--------+---------- 0 |Z_SDDV |Сертифікат з депозитарної |Дата | 8 | |діяльності: дата видачі | | --+-------------+---------------------------+--------+---------- 1 |IZ_SDDT |Сертифікат з депозитарної |Дата | 8 | |діяльності: дійсний до | | ----------------------------------------------------------------
Таблиця 10. Структура файла "Z_tarif.dbf". Інформація

про тарифи на послуги зберігача
--------------------------------------------------------------------- N |Ідентифікатор| Найменування поля даних |Тип поля| Довжина /п| поля даних | | даних |поля даних --+-------------+-------------------------------+--------+---------- 1 |Z_EDRZ |Код за ЄДРПОУ зберігача |Текстове| 10 --+-------------+-------------------------------+--------+---------- 2 |Z_KVART |Звітний квартал |Текстове| 1 --+-------------+-------------------------------+--------+---------- 3 |Z_YEAR |Рік, за який подається звіт |Текстове| 4 --+-------------+-------------------------------+--------+---------- 4 |Z_VPOSL |Вид послуги (згідно таблиці 20)| | --+-------------+-------------------------------+--------+---------- 5 |Z_VITAR |Вид тарифу (змінний - так; |Логічне | 1 | |фіксований - ні) | | --+-------------+-------------------------------+--------+---------- 6 |Z_BATAR |База тарифу (згідно таблиці 19)|Текстове| 4 --+-------------+-------------------------------+--------+---------- 7 |Z_MTG |Максимальний тариф у грн. |Числове | 20 --+-------------+-------------------------------+--------+---------- 8 |Z_MTB |Максимальний тариф у відсотках |Числове | 11 | |до бази тарифу | | --------------------------------------------------------------------
Таблиця 11. Структура довідника "Організаційно-правові

форми господарювання в Україні"*
------------------------------------------------------------------ од за| Найменування організаційно-правової ОПФГ | форми господарювання в Україні -----+----------------------------------------------------------- 010 |Орган державної виконавчої влади -----+----------------------------------------------------------- 020 |Орган місцевого самоврядування -----+----------------------------------------------------------- 100 |Індивідуальне підприємство -----+----------------------------------------------------------- 110 |Сімейне підприємство -----+----------------------------------------------------------- 120 |Приватне підприємство -----+----------------------------------------------------------- 130 |Колективне підприємство -----+----------------------------------------------------------- 140 |Державне підприємство -----+----------------------------------------------------------- 150 |Державне комунальне підприємство -----+----------------------------------------------------------- 160 |Спільне підприємство -----+----------------------------------------------------------- 170 |Підприємство, засноване на повній власності громадянина або |юридичної особи іноземної держави -----+----------------------------------------------------------- 180 |Кооператив -----+----------------------------------------------------------- 190 |Орендне підприємство -----+----------------------------------------------------------- 200 |Селянське (фермерське) господарство -----+----------------------------------------------------------- 210 |Споживче товариство -----+----------------------------------------------------------- 220 |Спілка споживчих товариств -----+----------------------------------------------------------- 231 |Відкрите акціонерне товариство -----+----------------------------------------------------------- 232 |Закрите акціонерне товариство -----+----------------------------------------------------------- 240 |Товариство з обмеженою відповідальністю -----+----------------------------------------------------------- 250 |Товариство з додатковою відповідальністю -----+----------------------------------------------------------- 260 |Повне товариство -----+----------------------------------------------------------- 270 |Командитне товариство -----+----------------------------------------------------------- 280 |Асоціація -----+----------------------------------------------------------- 290 |Корпорація -----+----------------------------------------------------------- 300 |Консорціум -----+----------------------------------------------------------- 310 |Концерн -----+----------------------------------------------------------- 320 |Об'єднання -----+----------------------------------------------------------- 330 |Дочірнє підприємство -----+----------------------------------------------------------- 340 |Підприємець ----------------------------------------------------------------- ______________

* Наведено коди, які застосовуються у цілях підготовки
відповідних видів інформації
Таблиця 12. Структура довідника

"Адміністративно-територіальний устрій України"
------------------------------------------------------------------------- Код | | Код | ериторії за| Територія (область) |території за| Територія (область) КОАТУУ | | КОАТУУ | -----------+-------------------------+------------+--------------------- 01000 |Автономна Республіка Крим| 51000 |Одеська область -----------+-------------------------+------------+--------------------- 05000 |Вінницька область | 53000 |Полтавська область -----------+-------------------------+------------+--------------------- 07000 |Волинська область | 56000 |Рівненська область -----------+-------------------------+------------+--------------------- 12000 |Дніпропетровська область | 59000 |Сумська область -----------+-------------------------+------------+--------------------- 14000 |Донецька область | 61000 |Тернопільська область -----------+-------------------------+------------+--------------------- 18000 |Житомирська область | 63000 |Харківська область -----------+-------------------------+------------+--------------------- 21000 |Закарпатська область | 65000 |Херсонська область -----------+-------------------------+------------+--------------------- 23000 |Запорізька область | 68000 |Хмельницька область -----------+-------------------------+------------+--------------------- 26000 |Івано-Франківська область| 71000 |Черкаська область -----------+-------------------------+------------+--------------------- 32000 |Київська область | 73000 |Чернівецька область -----------+-------------------------+------------+--------------------- 35000 |Кіровоградська область | 74000 |Чернігівська область -----------+-------------------------+------------+--------------------- 44000 |Луганська область | 80000 |м. Київ -----------+-------------------------+------------+--------------------- 46000 |Львівська область | 85000 |м. Севастополь -----------+-------------------------+------------+--------------------- 48000 |Миколаївська область | х |х ------------------------------------------------------------------------
Таблиця 13. Структура довідника "Види депонентів"
------------------------------------------------------------------ од виду | Вид депонента епонента| --------+-------------------------------------------------------- 110 |Фізичні особи - резиденти --------+-------------------------------------------------------- 120 |Юридичні особи - резиденти (за винятком державних |органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) --------+-------------------------------------------------------- 121 |Інститути спільного інвестування --------+-------------------------------------------------------- 122 |Страхові компанії --------+-------------------------------------------------------- 123 |Пенсійні фонди --------+-------------------------------------------------------- 130 |Органи державної влади (без передачі управління |корпоративними правами до уповноважених осіб)* --------+-------------------------------------------------------- 140 |Органи державної влади (управління корпоративними |правами яких передано до уповноважених осіб)** --------+-------------------------------------------------------- 300 |Емітенти цінних паперів --------+-------------------------------------------------------- 310 |Фізичні особи - нерезиденти --------+-------------------------------------------------------- 320 |Юридичні особи - нерезиденти ----------------------------------------------------------------- ______________

* - заповнюється для всіх органів державної влади, які
безпосередньо управляють корпоративними правами. ** - заповнюється для уповноважених осіб (фізичних і
юридичних осіб - недержавних органів), яким передано управління
державними корпоративними правами.
Таблиця 14. Структура довідника "Види посад"
-------------------------------------------------------- Код виду| Вид посади посади | --------+----------------------------------------------- 10 |Керівник --------+----------------------------------------------- 20 |Заступник керівника --------+----------------------------------------------- 30 |Головний бухгалтер --------+----------------------------------------------- 40 |Керівник спеціалізованого підрозділу --------+----------------------------------------------- 50 |Заступник керівника спеціалізованого підрозділу --------+----------------------------------------------- 60 |Керівник відокремленого підрозділу --------+----------------------------------------------- 70 |Заступник керівника відокремленого підрозділу --------+----------------------------------------------- 80 |Фахівець --------------------------------------------------------
Таблиця 15. Структура довідника "Види цінних паперів"
----------------------------------------------- Код виду |Найменування виду цінних паперів цінних паперів| --------------+-------------------------------- 10 |Акції --------------+-------------------------------- 20 |Облігації підприємств --------------+-------------------------------- 30 |Облігації державні внутрішні --------------+-------------------------------- 40 |Облігації державні зовнішні --------------+-------------------------------- 50 |Облігації місцевих позик --------------+-------------------------------- 60 |Інвестиційні сертифікати --------------+-------------------------------- 70 |Ощадні сертифікати --------------+-------------------------------- 80 |Деривативи -----------------------------------------------
Таблиця 16. Структура довідника "Типи та категорії

цінних паперів"
-------------------------------------------------------------- Код типу та | категорії цінних|Найменування типу та категорії цінних паперів паперів | -------------------------------------------------------------- Акції -------------------------------------------------------------- 11 |Іменні прості ----------------+--------------------------------------------- 12 |Іменні привілейовані ----------------+--------------------------------------------- 13 |На пред'явника прості ----------------+--------------------------------------------- 14 |На пред'явника привілейовані -------------------------------------------------------------- Облігації підприємств -------------------------------------------------------------- 21 |На пред'явника процентні ----------------+--------------------------------------------- 22 |На пред'явника безпроцентні ----------------+--------------------------------------------- 23 |Іменні процентні ----------------+--------------------------------------------- 24 |Іменні безпроцентні -------------------------------------------------------------- Облігації державні внутрішні -------------------------------------------------------------- 31 |На пред'явника процентні ----------------+--------------------------------------------- 32 |На пред'явника безпроцентні -------------------------------------------------------------- Облігації державні зовнішні -------------------------------------------------------------- 41 |На пред'явника процентні ----------------+--------------------------------------------- 42 |На пред'явника дисконтні ----------------+--------------------------------------------- 43 |Іменні процентні ----------------+--------------------------------------------- 44 |Іменні дисконтні -------------------------------------------------------------- Облігації місцевих позик -------------------------------------------------------------- 51 |На пред'явника процентні ----------------+--------------------------------------------- 52 |На пред'явника безпроцентні -------------------------------------------------------------- Інвестиційні сертифікати -------------------------------------------------------------- 61 |Іменні ----------------+--------------------------------------------- 62 |На пред'явника -------------------------------------------------------------- Ощадні сертифікати -------------------------------------------------------------- 71 |Іменні ----------------+--------------------------------------------- 72 |На пред'явника -------------------------------------------------------------- Деривативи -------------------------------------------------------------- 81 |Опціони (на товари/послуги) ----------------+--------------------------------------------- 82 |Опціони (на цінні папери) ----------------+--------------------------------------------- 83 |Ф'ючерсні контракти (на товари/послуги) ----------------+--------------------------------------------- 84 |Ф'ючерсні контракти (на цінні папери) ----------------+--------------------------------------------- 85 |Форвардні контракти (на товари/послуги) ----------------+--------------------------------------------- 86 |Форвардні контракти (на цінні папери) --------------------------------------------------------------
Таблиця 17. Структура довідника "Форми випуску

цінних паперів"
----------------------------------------------------------- Код форми | випуску цінних| Найменування форми випуску цінних паперів паперів | --------------+-------------------------------------------- 1 |Документарна форма випуску цінних паперів --------------+-------------------------------------------- 2 |Бездокументарна форма випуску цінних паперів -----------------------------------------------------------
Таблиця 18. Структура довідника "Освіта"
--------------------------------------------------- Коди освітніх рівнів| Освітні рівні --------------------+------------------------------ 10 |Початкова загальна освіта --------------------+------------------------------ 20 |Базова загальна середня освіта --------------------+------------------------------ 30 |Середня --------------------+------------------------------ 40 |Повна загальна середня освіта --------------------+------------------------------ 50 |Професійно-технічна освіта --------------------+------------------------------ 60 |Базова вища освіта --------------------+------------------------------ 70 |Вища --------------------+------------------------------ 80 |Повна вища освіта ---------------------------------------------------
Таблиця 19. Структура довідника "Бази тарифів"
------------------------------------------- Код бази тарифу| База тарифу ---------------+--------------------------- 10 |Фіксована ---------------+--------------------------- 21 |Сума за номіналом ---------------+--------------------------- 22 |Сума договору ---------------+--------------------------- 24 |Максимальна номінал/договір -------------------------------------------
Таблиця 20. Структура довідника "Види послуг зберігача"
------------------------------------------------------------------ од послуги| Види послуг ----------+------------------------------------------------------ 10 |Складання облікового реєстру рахунків власників цінних |паперів ----------+------------------------------------------------------ 20 |Знерухомлення цінних паперів ----------+------------------------------------------------------ 30 |Матеріалізація цінних паперів ----------+------------------------------------------------------ 40 |Переміщення цінних паперів ----------+------------------------------------------------------ 50 |Переведення всього випуску цінних паперів, випущених |в документарній формі, в бездокументарній ----------+------------------------------------------------------ 60 |Реєстрація депозитарної установи як номінального |утримувача у реєстрі власників іменних цінних паперів ----------+------------------------------------------------------ 70 |Обслуговування інститутів спільного інвестування ----------+------------------------------------------------------ 80 |Впровадження, обслуговування та підтримка |комп'ютеризованих систем обслуговування рахунків у |цінних паперів -----------------------------------------------------------------
Таблиця 21. Структура довідника

"Країни світу та території"
----------------------------------------------------- | |Код країни Номер з/п|Назва країни світу або території|світу або | |території ---------+--------------------------------+---------- 1 |Австралія | AUS ---------+--------------------------------+---------- 2 |Австрія | AUT ---------+--------------------------------+---------- 3 |Азербайджан | AZB ---------+--------------------------------+---------- 4 |Албанія | ALB ---------+--------------------------------+---------- 5 |Алжир | DZA ---------+--------------------------------+---------- 6 |Америк. Східне Самоа | ASM ---------+--------------------------------+---------- 7 |Ангілья | AIA ---------+--------------------------------+---------- 8 |Ангола | AGO ---------+--------------------------------+---------- 9 |Андорра | AND ---------+--------------------------------+---------- 10 |Антарктика | ATA ---------+--------------------------------+---------- 11 |Антігуа і Барбуда | ATG ---------+--------------------------------+---------- 12 |Антільські о-ви (Нідер) | ANT ---------+--------------------------------+---------- 13 |Аоминь (Макао) | MAC ---------+--------------------------------+---------- 14 |Аргентина | ARG ---------+--------------------------------+---------- 15 |Аруба | ABW ---------+--------------------------------+---------- 16 |Афганістан | AFG ---------+--------------------------------+---------- 17 |Багамські о-ви | BHS ---------+--------------------------------+---------- 18 |Бангладеш | BGD ---------+--------------------------------+---------- 19 |Барбадос | BRB ---------+--------------------------------+---------- 20 |Бахрейн | BHR ---------+--------------------------------+---------- 21 |Беліз | BLZ ---------+--------------------------------+---------- 22 |Бельгія | BEL ---------+--------------------------------+---------- 23 |Бенін | BEN ---------+--------------------------------+---------- 24 |Бермудські о-ви | BMU ---------+--------------------------------+---------- 25 |Білорусь | BLR ---------+--------------------------------+---------- 26 |Болгарія | BGR ---------+--------------------------------+---------- 27 |Болівія | BOL ---------+--------------------------------+---------- 28 |Боснія і Герцеговина | BIH ---------+--------------------------------+---------- 29 |Ботсвана | BWA ---------+--------------------------------+---------- 30 |Бразилія | BRA ---------+--------------------------------+---------- 31 |Брит. Тер. в Інд. океані | IOT ---------+--------------------------------+---------- 32 |Бруней Даруссалам | BRN ---------+--------------------------------+---------- 33 |Буве | BVT ---------+--------------------------------+---------- 34 |Буркіна-Фасо | BFA ---------+--------------------------------+---------- 35 |Бурунді | BDI ---------+--------------------------------+---------- 36 |Бутан | BTN ---------+--------------------------------+---------- 37 |В'єтнам | VNM ---------+--------------------------------+---------- 38 |Вануату | VUT ---------+--------------------------------+---------- 39 |Ватікан | VAT ---------+--------------------------------+---------- 40 |Великобританія | GBR ---------+--------------------------------+---------- 41 |Венесуела | VEN ---------+--------------------------------+---------- 42 |Віргінські о-ви (Брит.) | VGB ---------+--------------------------------+---------- 43 |Віргінські о-ви (США) | VIR ---------+--------------------------------+---------- 44 |Вірменія | ARM ---------+--------------------------------+---------- 45 |Габон | GAB ---------+--------------------------------+---------- 46 |Газа Сектор (Палестина) | PAL ---------+--------------------------------+---------- 47 |Гаїті | HTI ---------+--------------------------------+---------- 48 |Гайана | GUY ---------+--------------------------------+---------- 49 |Гамбія | GMB ---------+--------------------------------+---------- 50 |Гана | GHA ---------+--------------------------------+---------- 51 |Гваделупа | GLP ---------+--------------------------------+---------- 52 |Гватемала | GTM ---------+--------------------------------+---------- 53 |Гвіана (Фр.) | GUF ---------+--------------------------------+---------- 54 |Гвінея | GIN ---------+--------------------------------+---------- 55 |Гвінея-Бісау | GNB ---------+--------------------------------+---------- 56 |Гібралтар | GIB ---------+--------------------------------+---------- 57 |Гондурас | HND ---------+--------------------------------+---------- 58 |Гонконг (Сянган) | HKG ---------+--------------------------------+---------- 59 |Гренада | GRD ---------+--------------------------------+---------- 60 |Гренландія | GRL ---------+--------------------------------+---------- 61 |Греція | GRC ---------+--------------------------------+---------- 62 |Грузія | GEO ---------+--------------------------------+---------- 63 |Гуам (США) | GUM ---------+--------------------------------+---------- 64 |Данія | DNK ---------+--------------------------------+---------- 65 |Джібуті | DJI ---------+--------------------------------+---------- 66 |Джонстон о-в | JTN ---------+--------------------------------+---------- 67 |Домініка | DMA ---------+--------------------------------+---------- 68 |Домініканська Респ. | DOM ---------+--------------------------------+---------- 69 |Еквадор | ECU ---------+--------------------------------+---------- 70 |Екваторіальна Гвінея | GNQ ---------+--------------------------------+---------- 71 |Ерітрея | ERI ---------+--------------------------------+---------- 72 |Естонія | EST ---------+--------------------------------+---------- 73 |Ефіопія | ETH ---------+--------------------------------+---------- 74 |Єгипет | EGY ---------+--------------------------------+---------- 75 |Заїр | ZAR ---------+--------------------------------+---------- 76 |Замбія | ZMB ---------+--------------------------------+---------- 77 |Західна Сахара | ESH ---------+--------------------------------+---------- 78 |Зімбабве | ZWE ---------+--------------------------------+---------- 79 |Ізраїль | IZR ---------+--------------------------------+---------- 80 |Індія | IND ---------+--------------------------------+---------- 81 |Індонезія | IDN ---------+--------------------------------+---------- 82 |Ірак | IRQ ---------+--------------------------------+---------- 83 |Іран | IRN ---------+--------------------------------+---------- 84 |Ірландія | IRL ---------+--------------------------------+---------- 85 |Ісландія | ISL ---------+--------------------------------+---------- 86 |Іспанія | ESP ---------+--------------------------------+---------- 87 |Італія | ITA ---------+--------------------------------+---------- 88 |Йємен | YEM ---------+--------------------------------+---------- 89 |Йорданія | JOR ---------+--------------------------------+---------- 90 |Кабо-Верде | CPV ---------+--------------------------------+---------- 91 |Казахстан | KAZ ---------+--------------------------------+---------- 92 |Кайман о-в | CYM ---------+--------------------------------+---------- 93 |Камбоджа | KHM ---------+--------------------------------+---------- 94 |Камерун | CMR ---------+--------------------------------+---------- 95 |Канада | CAN ---------+--------------------------------+---------- 96 |Катар | QAT ---------+--------------------------------+---------- 97 |Кенія | KEN ---------+--------------------------------+---------- 98 |Киргизстан | KGZ ---------+--------------------------------+---------- 99 |Китай | CHN ---------+--------------------------------+---------- 100 |Кіпр | CYP ---------+--------------------------------+---------- 101 |Кірібаті | KIR ---------+--------------------------------+---------- 102 |Кокосові о-ви | CCK ---------+--------------------------------+---------- 103 |Колумбія | COL ---------+--------------------------------+---------- 104 |Коморські о-ви | COM ---------+--------------------------------+---------- 105 |Конго | COG ---------+--------------------------------+---------- 106 |Корея (КНДР) | PRK ---------+--------------------------------+---------- 107 |Корея (Південна) | KOR ---------+--------------------------------+---------- 108 |Коста-Ріка | CRI ---------+--------------------------------+---------- 109 |Кот-Д'Івуар | CIV ---------+--------------------------------+---------- 110 |Куба | CUB ---------+--------------------------------+---------- 111 |Кувейт | KWT ---------+--------------------------------+---------- 112 |Кука о-ви | COK ---------+--------------------------------+---------- 113 |Лаос | LAO ---------+--------------------------------+---------- 114 |Латвія | LVA ---------+--------------------------------+---------- 115 |Лєсото | LSO ---------+--------------------------------+---------- 116 |Литва | LTU ---------+--------------------------------+---------- 117 |Ліберія | LBR ---------+--------------------------------+---------- 118 |Ліван | LBN ---------+--------------------------------+---------- 119 |Лівія | LBY ---------+--------------------------------+---------- 120 |Ліхтенштейн | LIE ---------+--------------------------------+---------- 121 |Люксембург | LUX ---------+--------------------------------+---------- 122 |Маврікій | MUS ---------+--------------------------------+---------- 123 |Маврітанія | MRT ---------+--------------------------------+---------- 124 |Мадагаскар | MDG ---------+--------------------------------+---------- 125 |Македонія | MKD ---------+--------------------------------+---------- 126 |Малаві | MWI ---------+--------------------------------+---------- 127 |Малайзія | MYS ---------+--------------------------------+---------- 128 |Малі | MLI ---------+--------------------------------+---------- 129 |Малі Тихоокеанські о-ви | UMI ---------+--------------------------------+---------- 130 |Мальдіви | MDV ---------+--------------------------------+---------- 131 |Мальта | MLT ---------+--------------------------------+---------- 132 |Маріанські (Півн.) о-ви | MNP ---------+--------------------------------+---------- 133 |Марокко | MAR ---------+--------------------------------+---------- 134 |Мартініка | MTQ ---------+--------------------------------+---------- 135 |Маршалови о-ви | MHL ---------+--------------------------------+---------- 136 |Мексика | MEX ---------+--------------------------------+---------- 137 |Мідуей о-ви | MID ---------+--------------------------------+---------- 138 |Мікронезія | FSM ---------+--------------------------------+---------- 139 |Мозамбік | MOZ ---------+--------------------------------+---------- 140 |Молдова | MDA ---------+--------------------------------+---------- 141 |Монако | MCO ---------+--------------------------------+---------- 142 |Монголія | MNG ---------+--------------------------------+---------- 143 |Монтсеррат | MSR ---------+--------------------------------+---------- 144 |М'янма | MMR ---------+--------------------------------+---------- 145 |Намібія | NAM ---------+--------------------------------+---------- 146 |Науру | NRU ---------+--------------------------------+---------- 147 |Непал | NPL ---------+--------------------------------+---------- 148 |Нігер | NER ---------+--------------------------------+---------- 149 |Нігерія | NGA ---------+--------------------------------+---------- 150 |Нідерланди | NLD ---------+--------------------------------+---------- 151 |Нікарагуа | NIC ---------+--------------------------------+---------- 152 |Німеччина | DEU ---------+--------------------------------+---------- 153 |Ніуе о-в | NIU ---------+--------------------------------+---------- 154 |Нова Зеландія | NZL ---------+--------------------------------+---------- 155 |Нова Каледонія | NCL ---------+--------------------------------+---------- 156 |Норвегія | NOR ---------+--------------------------------+---------- 157 |Нормандські о-ви | NRM ---------+--------------------------------+---------- 158 |Норфолк о-в | NFK ---------+--------------------------------+---------- 159 |О-в Мен | IMY ---------+--------------------------------+---------- 160 |О. А. Емірати | ARE ---------+--------------------------------+---------- 161 |Оман | OMN ---------+--------------------------------+---------- 162 |Пакистан | PAK ---------+--------------------------------+---------- 163 |Палау о-ви | PLW ---------+--------------------------------+---------- 164 |Панама | PAN ---------+--------------------------------+---------- 165 |Папуа - Нова Гвінея | PNG ---------+--------------------------------+---------- 166 |Парагвай | PRY ---------+--------------------------------+---------- 167 |Перу | PER ---------+--------------------------------+---------- 168 |Південноафр. Республіка | ZAF ---------+--------------------------------+---------- 169 |Піткерн о-в (Брит.) | PCN ---------+--------------------------------+---------- 170 |Польща | POL ---------+--------------------------------+---------- 171 |Португалія | PRT ---------+--------------------------------+---------- 172 |Пуерто-Ріко | PRI ---------+--------------------------------+---------- 173 |Реюньйон | REU ---------+--------------------------------+---------- 174 |Різдва о-в (Австрал.) | CXR ---------+--------------------------------+---------- 175 |Росія | RUS ---------+--------------------------------+---------- 176 |Руанда | RWA ---------+--------------------------------+---------- 177 |Румунія | ROM ---------+--------------------------------+---------- 178 |С.-Вінсент і Гренадіни | VCT ---------+--------------------------------+---------- 179 |С.-Кітс і Невіс | KNA ---------+--------------------------------+---------- 180 |С.-Люсія | LCA ---------+--------------------------------+---------- 181 |С.-П'єр і Мікелон | SPM ---------+--------------------------------+---------- 182 |Сальвадор | SLV ---------+--------------------------------+---------- 183 |Самоа (західне) | WSM ---------+--------------------------------+---------- 184 |Сан-Маріно | SMR ---------+--------------------------------+---------- 185 |Сан-Томе і Прінсіпі | STP ---------+--------------------------------+---------- 186 |Саудівська Аравія | SAU ---------+--------------------------------+---------- 187 |Свазіленд | SWZ ---------+--------------------------------+---------- 188 |Святої Єлени о-в | SHN ---------+--------------------------------+---------- 189 |Сейшельські о-ви | SYC ---------+--------------------------------+---------- 190 |Сенегал | SEN ---------+--------------------------------+---------- 191 |Сінгапур | SGP ---------+--------------------------------+---------- 192 |Сірія | SYR ---------+--------------------------------+---------- 193 |Словакія | SVK ---------+--------------------------------+---------- 194 |Словенія | SVN ---------+--------------------------------+---------- 195 |Соломонові о-ви | SLB ---------+--------------------------------+---------- 196 |Сомалі | SOM ---------+--------------------------------+---------- 197 |Судан | SDN ---------+--------------------------------+---------- 198 |Сурінам | SUR ---------+--------------------------------+---------- 199 |Східний Тімор | TMP ---------+--------------------------------+---------- 200 |США | USA ---------+--------------------------------+---------- 201 |Сьєрра-Леоне | SLE ---------+--------------------------------+---------- 202 |Таджикистан | TJK ---------+--------------------------------+---------- 203 |Таїланд | THA ---------+--------------------------------+---------- 204 |Тайвань (у складі Китаю) | TWN ---------+--------------------------------+---------- 205 |Танзанія | TZA ---------+--------------------------------+---------- 206 |Теркс и Кайкос о-ви | TCA ---------+--------------------------------+---------- 207 |Того | TGO ---------+--------------------------------+---------- 208 |Токелау | TKL ---------+--------------------------------+---------- 209 |Тонга | TON ---------+--------------------------------+---------- 210 |Трінідад і Тобаго | TTO ---------+--------------------------------+---------- 211 |Тувалу | TUV ---------+--------------------------------+---------- 212 |Туніс | TUN ---------+--------------------------------+---------- 213 |Туреччина | TUR ---------+--------------------------------+---------- 214 |Туркменистан | TKM ---------+--------------------------------+---------- 215 |Уганда | UGA ---------+--------------------------------+---------- 216 |Угорщина | HUN ---------+--------------------------------+---------- 217 |Уейк о-в | WAK ---------+--------------------------------+---------- 218 |Узбекистан | UZB ---------+--------------------------------+---------- 219 |Україна | UKR ---------+--------------------------------+---------- 220 |Уоллис і Футуна о-ви | WLF ---------+--------------------------------+---------- 221 |Уругвай | URY ---------+--------------------------------+---------- 222 |Фарерські о-ви | FRO ---------+--------------------------------+---------- 223 |Фіджі | FJI ---------+--------------------------------+---------- 224 |Філіппіни | PHL ---------+--------------------------------+---------- 225 |Фінляндія | FIN ---------+--------------------------------+---------- 226 |Фолклендські о-ви | FLK ---------+--------------------------------+---------- 227 |Фр. Південні території | ATF ---------+--------------------------------+---------- 228 |Фр. Полінезія | PYF ---------+--------------------------------+---------- 229 |Франція | FRA ---------+--------------------------------+---------- 230 |Херд і Макдональд | HMD ---------+--------------------------------+---------- 231 |Хорватія | HRV ---------+--------------------------------+---------- 232 |Центральноафр. Респуб. | CAF ---------+--------------------------------+---------- 323 |Чад | TCD ---------+--------------------------------+---------- 234 |Чехія | CHH ---------+--------------------------------+---------- 235 |Чилі | CHL ---------+--------------------------------+---------- 236 |Швейцарія | CHE ---------+--------------------------------+---------- 237 |Швеція | SWE ---------+--------------------------------+---------- 238 |Шпіцберген і Ян Майєн | SJM ---------+--------------------------------+---------- 239 |Шрі-Ланка | LKA ---------+--------------------------------+---------- 240 |Югославія (Сербія, Чорногорія) | YUG ---------+--------------------------------+---------- 241 |Ямайка | JAM ---------+--------------------------------+---------- 242 |Японія | JPN -----------------------------------------------------
Начальник управління звітності
учасників ринку цінних паперів О.Величко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: