open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ

ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
Н А К А З
15.01.2009 N 14

Про затвердження Положення про Центр

забезпечення діяльності Державної інспекції

цивільного захисту та техногенної безпеки

Міністерства України з питань надзвичайних

ситуацій та у справах захисту населення

від наслідків Чорнобильської катастрофи

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України
від 26 жовтня 2001 р. N 1446 ( 1446-2001-п ) "Про затвердження
Положення про Державну інспекцію цивільного захисту та техногенної
безпеки", від 2 листопада 2006 р. N 1539 ( 1539-2006-п ) "Про
затвердження Положення про Міністерство з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи", наказу МНС від 01.12.2008 N 878 "Про
здійснення організаційно-штатних заходів у організаційних
структурах, підпорядкованих МНС" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про Центр забезпечення діяльності
Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки
Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
(далі - Положення), що додається.
2. Начальнику Державної інспекції цивільного, захисту та
техногенної безпеки генерал-майору служби цивільного захисту
Стоєцькому В.Ф. у місячний термін організувати розробку положень
про структурні підрозділи Центру забезпечення діяльності Державної
інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки Міністерства
України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (далі - Центр)
та функціональних обов'язків особового складу відповідно до чинних
актів МНС та Положення і забезпечити їх безумовне виконання.
3. Директору Департаменту матеріально-технічного забезпечення
полковнику служби цивільного захисту Бабуничу І.Ю. вирішити
питання щодо виділення Центру службових приміщень.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Третьякова В.М.
Міністр В.Шандра

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МНС

15.01.2009 N 14

ПОЛОЖЕННЯ

про Центр забезпечення діяльності Державної

інспекції цивільного захисту та техногенної

безпеки Міністерства України з питань

надзвичайних ситуацій та у справах захисту

населення від наслідків

Чорнобильської катастрофи

1. Загальні положення
1.1. Це Положення визначає правовий статус, основні завдання
та функції Центру забезпечення діяльності Державної інспекції
цивільного захисту та техногенної безпеки МНС (далі - Центр).
1.2. Центр є підрозділом забезпечення діяльності Державної
інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки
(далі - Інспекція), який підпорядковується начальнику Інспекції.
Центр має свої структурні підрозділи.
1.3. Центр очолює начальник, який призначається на посаду та
звільняється з посади наказом Міністра за поданням начальника
Інспекції.
1.4. Начальник Центру підпорядковується начальнику Інспекції
та його заступникам.
1.5. Посадові особи Центру є державними інспекторами з питань
цивільного захисту та техногенної безпеки.
1.6. Центр при виконанні покладених на нього завдань і
функцій взаємодіє з іншими підрозділами МНС та державними органами
у встановленому порядку.
1.7. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України,
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства
та цим Положенням.
1.8. Службова діяльність Центру здійснюється відповідно до
квартальних планів, затверджених начальником Інспекції.
1.9. Матеріально-технічне, фінансове, кадрове та інші види
забезпечення Центру здійснюються через Загін забезпечення МНС.
1.10. Оплата праці працівників та грошове забезпечення осіб
начальницького складу Центру здійснюється відповідно до норм
чинного законодавства у порядку, що визначається відповідними
наказами Міністерства. Преміювання осіб начальницького складу (працівників) Центру
здійснюється наказом начальника Загону забезпечення МНС відповідно
до Положення про преміювання Загону забезпечення МНС в межах
коштів, передбачених в кошторисі Загону забезпечення на зазначені
цілі. Подання щодо щомісячного преміювання осіб начальницького
складу (працівників) Центру складається начальником Центру
відповідно до умов Положення про преміювання Загону забезпечення
МНС і погоджується з начальником Інспекції та затверджується
начальником Загону забезпечення МНС. Зазначені у поданні розміри премій визначаються в залежності
від особистого вкладу кожної особи начальницького складу
(працівника) у виконанні поставлених перед підрозділом завдань на
підставі пропозицій начальників Центру. Затверджене подання є
підставою для наказу про преміювання. Преміювання керівника Центру здійснюється наказом начальника
Загону забезпечення МНС за погодженням начальника Інспекції. Пропозицій щодо усіх видів заохочення (у т.ч. преміювання
разовими преміями) посадових осіб Центру за якісне виконання
складних та особливо важливих завдань вносяться керівництву
Міністерства начальником Центру за погодженням з начальником
Інспекції у порядку визначеному відповідними наказами МНС.
2. Основні завдання Центру
2.1. Забезпечення діяльності Інспекції за напрямками: здійснення державного нагляду і контролю у сфері цивільного
захисту та техногенної безпеки; здійснення державного нагляду за діяльністю
аварійно-рятувальних служб; проведення державної експертизи з питань техногенної безпеки
проектів будівництва об'єктів, що можуть спричинити виникнення
надзвичайної ситуації техногенного і природного характеру та
вплинути на стан захисту населення і території.
3. Функції Центру
3.1. Відповідно до основних завдань Центр:
3.2. У межах своєї компетенції бере участь у реалізації
державної політики щодо здійснення державного нагляду і контролю у
сфері цивільного захисту та техногенної безпеки і діяльності
аварійно-рятувальних служб.
3.3. Бере участь у плануванні, організації та проведенні
перевірок виконання заходів щодо стану цивільного захисту та
техногенної безпеки центральними і місцевими органами виконавчої
влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами,
установами та організаціями незалежно від форм власності, стану
готовності органів управління єдиної системи цивільного захисту до
дій на випадок виникнення надзвичайних ситуацій.
3.4. Узагальнює практику застосування законодавства у сфері
цивільного захисту та техногенної безпеки і діяльності
аварійно-рятувальних служб, розробляє пропозиції щодо його
вдосконалення і вносить їх на розгляд керівництва Інспекції.
3.5. Здійснює методичне керівництво, узагальнює та аналізує
стан нормативно-технічної роботи в територіальних органах
державного нагляду у сфері цивільного захисту та техногенної
безпеки (далі - територіальні органи Інспекції).
3.6. Готує огляди, технічні бюлетені та інформаційні листи з
питань організації та проведення нормативно-технічної роботи в
територіальних органах Інспекції.
3.7. Впроваджує та поширює передовий досвіт щодо організації
та проведення нормативно-технічної роботи в територіальних органах
Інспекції.
3.8. Бере участь у розробці та розгляді проектів законодавчих
та інших нормативно-правових актів з питань державного нагляду за
станом цивільного захисту та техногенної безпеки, попередження
надзвичайних ситуацій готовності органів управління єдиної системи
цивільного захисту до дій з ліквідації надзвичайних ситуацій.
3.9. Бере участь у розгляді державних стандартів, галузевих
стандартів та технічних умов на виробництво продукції у сфері
цивільного захисту та техногенної безпеки.
3.10. Бере участь у погодженні проектів нормативно-правових
актів, що надходять від центральних органів виконавчої влади.
3.11. Розглядає звернення громадян та надає на них
обґрунтовані відповіді.
3.12. Організовує та проводить, із залученням фахівців
науково-дослідних, дослідно-конструкторських та проектних установ,
державну експертизу з питань техногенної безпеки проектів
будівництва об'єктів, що можуть спричинити виникнення надзвичайної
ситуації техногенного і природного характеру та вплинути на стан
захисту населення і території.
3.13. Готує експертні висновки за результатами перевірки
проектної документації з питань техногенної безпеки.
3.14. Здійснює взаємодію з ДП "Укрдержбудекспертиза" щодо
обліку проектів будівництва об'єктів, які підлягають державній
експертизі з питань техногенної безпеки.
3.15. Бере участь у здійсненні державного нагляду за станом
виконання заходів цивільного захисту та техногенної безпеки при
проектуванні та будівництві крупних та особливо важливих об'єктів,
які можуть спричинити виникнення надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру та вплинути на стан захисту
населення і території.
3.16. Бере участь у здійсненні контролю за впровадженням
інженерно-технічних заходів цивільного захисту та техногенної
безпеки під час розробки схем генеральних планів промислових
підприємств, проектів планування та забудови населених пунктів.
3.17. Проводить консультації з представниками проектних,
будівельних та інших організацій, а також з громадянами з питань
дотримання вимог нормативних актів у сфері цивільного захисту та
техногенної безпеки.
3.18. Бере участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію
систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій і оповіщення
населення у разі їх виникнення на потенційно небезпечних об'єктах
та об'єктах підвищеної небезпеки.
3.19. Здійснює методичне керівництво територіальними
міжвідомчими та відомчими атестаційними комісіями з питань
атестації відповідних аварійно-рятувальних служб та рятувальників.
3.20. Розглядає положення про територіальні та відомчі
атестаційні комісії та надає пропозиції щодо їх погодження.
3.21. Готує документи щодо організації та удосконалення
роботи територіальних та відомчих атестаційних комісій.
3.22. Перевіряє відповідність наданих аварійно-рятувальними
службами на атестацію документів із фактичним станом справ у
місцях їх дислокації.
3.23. Веде облік атестованих аварійно-рятувальних служб та
рятувальників вищої категорії.
3.24. Готує матеріали для атестації рятувальників на
присвоєння кваліфікації "Рятувальник вищої категорії".
3.25. Розробляє графіки атестації аварійно-рятувальних служб
та офіційно доводить до них терміни проведення атестації, готує
матеріали до проведення засідань центральної міжвідомчої
атестаційної комісії.
3.26. Формує та зберігає справи атестованих
аварійно-рятувальних служб та рятувальників вищої категорії.
3.27. Зберігає та видає свідоцтва про атестацію
аварійно-рятувальних служб, а також книжки "Рятувальник вищої
категорії".
3.28. Веде спеціальний реєстр атестованих
аварійно-рятувальних служб.
3.29. Вилучає та знищує у встановленому порядку свідоцтва про
атестацію аварійно-рятувальних служб, а також книжки "Рятувальник
вищої категорії", при негативному результаті атестації.
3.30. Розглядає надані у встановленому законодавством порядку
матеріали щодо позачергової атестації, готує та направляє
відповідні документи до органу Держкомстату та засновнику служби
про призупинення її діяльності, у разі непроходження нею
позачергової атестації.
3.31. Здійснює перевірку документів, наданих на державну
реєстрацію, та формує реєстраційну справу аварійно-рятувальної
служби (формування).
3.32. Створює і веде банк даних аварійно-рятувальних служб
(формувань) України.
3.33. Здійснює державну реєстрацію аварійно-рятувальних служб
та веде Державний реєстр аварійно-рятувальних служб України.
3.34. Розглядає положення про об'єктові аварійно-рятувальні
служби та готує пропозиції щодо їх погодження.
3.35. Веде облік об'єктових аварійно-рятувальних служб,
положення про які погоджено з МНС України.
3.36. Бере участь у здійсненні державного нагляду за
діяльністю аварійно-рятувальних служб.
3.37. Готує пропозиції щодо удосконалення реєстраційної та
атестаційної системи аварійно-рятувальних служб та формувань.
3.38. Узагальнює звіти територіальних інспекцій за напрямком
Інспекції, проводить аналіз наданої інформації, за її результатами
готує відповідні пропозиції.
3.39. Веде контроль за виконанням приписів про застосування
запобіжних заходів та проведенням адміністративної практики.
Проводить відповідний аналіз та готує огляди та іншу довідкову
інформацію.
3.40. Організовує документальне та матеріально-технічне
забезпечення діяльності Інспекції. Готує проекти
організаційно-розпорядчих документів.
3.41. Організовує діловодство, забезпечує чітку організацію
реєстрації документів та контроль за встановленим порядком роботи
з ними, виконання актів і доручень Президента України, Верховної
Ради України та Кабінету Міністрів України, інших документів, а
також наказів, доручень, директив і розпоряджень МНС України.
3.42. Веде базу даних у межах повноважень Інспекції.
3.43. Формує архів документів Інспекції, проводить роботу з
ним щодо підготовки для передачі на державне зберігання до
центрального архіву Міністерства.
3.44. Організовує роботу зі зверненнями громадян та їх прийом
з особистих питань.
3.45. Бере участь у з'ясуванні причин виникнення надзвичайних
ситуацій техногенного, походження, невиконання заходів щодо
запобігання аваріям, катастрофам та стихійному лиху.
3.46. Бере участь у розробці пропозицій щодо підвищення
ефективності захисту населення і територій від надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру, удосконалення
системи цивільного захисту та цивільної оборони на відповідних
територіях, в органах виконавчої влади, органах місцевого
самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях
незалежно від форми власності.
3.47. Узагальнює та аналізує інформацію про свою діяльність і
подає її до Інспекції.
3.48. Забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію
державної політики стосовно державної таємниці та контролю за її
збереженням.
3.49. Проводить перевірки службової діяльності територіальних
інспекцій, за їх результатами готує пропозиції керівництву
Інспекції.
3.50. Виконує інші функції відповідно до законодавства.
4. Центр має право
4.1. Здійснювати свою діяльність у межах повноважень
Інспекції та за дорученням начальника Інспекції.
4.2. Представляти інтереси Інспекції в центральних та
місцевих органах виконавчої влади, місцевих органах
самоврядування, підприємствах, установах та організаціях.
4.3. Брати участь у проведенні перевірок центральних і
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій, органів
управління функціональними і територіальними підсистемами єдиної
системи цивільного захисту.
4.4. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо
зупинення дії виданих дозволів на експлуатацію об'єктів підвищеної
небезпеки у разі недотримання їх умов, або порушення законодавства
у сфері цивільного захисту та давати обов'язкові для виконання
приписи щодо усунення таких порушень.
4.5. Складати акти перевірок, приписи і протоколи у разі
невиконання законних вимог посадових осіб спеціально
уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань
цивільного захисту.
4.6. Притягати до адміністративної відповідальності посадових
осіб та громадян, винних у порушенні законів та інших
нормативно-правових актів у сфері цивільного захисту.
4.7. Здійснювати відповідно до закону в межах їх повноважень
контроль за діяльністю аварійно-рятувальних служб.
4.8. Проводити на договірних засадах з
ДП "Укрдержбудекспертиза" (замовниками) державну експертизу з
питань техногенної безпеки проектів будівництва об'єктів, що
можуть спричинити виникнення надзвичайної ситуації техногенного та
природного характеру і вплинути на стан захисту населення і
території.
4.9. Отримувати від ДП "Укрдержбудекспертиза" (замовників) в
установленому порядку матеріали, необхідні для проведення
державної експертизи та підготовки експертного висновку.
4.10. Одержувати в установленому порядку від структурних
підрозділів МНС та Інспекції інформацію, документи і матеріали,
необхідні для виконання завдань, покладених на Центр.
4.11. Вимагати у встановленому порядку та отримувати від
територіальних міжвідомчих та відомчих атестаційних комісій,
аварійно-рятувальних служб та їх засновників, центральних та
місцевих органів виконавчої влади документи і матеріали, необхідні
для проведення атестації та оцінки діяльності аварійно-рятувальних
служб.
4.12. Готувати проекти наказів, інструкцій та інших
організаційно-розпорядчих актів з питань компетенції Інспекції.
4.13. Вносити пропозиції щодо вдосконалення структури Центру.
4.14. Здійснювати інші повноваження за дорученнями начальника
Інспекції.
5. Керівництво та структура Центру
5.1. Начальник Центру є безпосереднім начальником для його
працівників.
5.2. Начальник Центру: здійснює загальне керівництво роботою Центру; забезпечує виконання завдань, покладених на Центр; затверджує за погодженням з начальником Інспекції Положення
про структурні підрозділи Центру, функціональні обов'язки та
посадові інструкції особового складу; забезпечує взаємодію Центру з іншими підрозділами МНС та
Інспекції.
5.3. Начальник Центру має право: представляти інтереси Центру в державних та інших органах; вимагати від керівників територіальних органів Інспекції
відомості, пропозиції, інші матеріали відповідно до завдань,
покладених на Центр; запитувати від підприємств, установ та організацій інформацію
у межах їх повноважень; вимагати від працівників Центру додержання вимог чинного
законодавства, своєчасного виконання доручень керівництва.
5.4. Начальник Центру несе відповідальність за: виконання покладених на Центр завдань і функцій, передбачених
цим Положенням; належну організацію діяльності Центру; організацію трудової та виконавської дисципліни працівниками
Центру; організацію діяльності Центру; забезпечення, створення належних умов з охорони праці.
5.5. Кваліфікаційні вимоги до начальника Центру: наявність вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем
магістра, спеціаліста; стаж роботи за фахом у державній службі на керівній посаді не
менше 5 років.
6. Склад Центру
6.1. До складу Центру входять: Керівництво; відділ нормативно-технічної роботи; відділ контрольно-аналітичної роботи; відділ забезпечення діяльності центральної міжвідомчої
атестаційної комісії.
6.2. Особи начальницького складу призначаються та
звільняються з посад Міністром за поданням начальника Центру,
погодженим з начальником Інспекції та заступником Міністра
(куратором).
6.3. Працівники Центру приймаються на роботу наказом
керівника підрозділу МНС, де Центр знаходиться на кадровому
забезпеченні за особистими заявами, погодженими з начальником
Центру та начальником Інспекції.
Начальник Державної інспекції
цивільного захисту та техногенної
безпеки генерал-майор служби
цивільного захисту В.Ф.Стоєцький

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: