open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р О З' Я С Н Е Н Н Я
27.12.2007 N 14
{ Роз'яснення скасовано на підставі Рішення Державної

комісії з цінних паперів та фондового ринку

N 964 ( vr964312-09 ) від 14.08.2009 }
Щодо порядку відшкодування державного мита

за операції з випуску (емісії) цінних паперів

інститутів спільного інвестування - пайових

інвестиційних фондів
{ Роз'яснення затверджено Рішенням Державної комісії

з цінних паперів та фондового ринку

N 2368 ( v2368312-07 ) від 27.12.2007 }

Відповідно до пункту 23 статті 7 Закону України "Про державне
регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ) та
особливостей регулювання діяльності інститутів спільного
інвестування, визначених Законом України "Про інститути спільного
інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)"
( 2299-14 ) Державна комісія з цінних паперів та фондового
ринку роз'яснює порядок відшкодування державного мита за операції
з випуску (емісії) цінних паперів інститутів спільного
інвестування - пайових інвестиційних фондів.
Декретом Кабінету Міністрів України "Про державне мито"
( 7-93 ) передбачено сплату державного мита за реєстрацію
інформації про емісію цінних паперів, крім облігацій державних та
місцевих позик, у розмірі 0,1 відсотка номінальної вартості емісії
цінних паперів.
Пунктом 73 Інструкції про порядок обчислення та справляння
державного мита, затвердженої наказом Головної державної
податкової інспекції України N 15 ( z0050-93 ) від 22.04.1993 року
(із змінами), визначено, що "при проведенні операцій з цінними
паперами підприємства і організації, які виявили бажання здійснити
емісію (випуск) таких паперів, сплачують державне мито перед
реєстрацією проспекту емісії цінних паперів, виходячи з
номінальної вартості запланованого обсягу емісії, вказаного в
проспекті".
При цьому, згідно з приміткою до пункту 73 вищевказаної
Інструкції ( z0050-93 ) під проспектом емісії розуміється
інформація про випуск цінних паперів, що пропонуються для
відкритого продажу.
Згідно із Законом України "Про цінні папери та фондовий
ринок" ( 3480-15 ), який набрав чинності 12 травня 2006 року,
проспект емісії цінних паперів - документ, який містить інформацію
про відкрите (публічне) розміщення цінних паперів.
Статтею 28 вищевказаного Закону ( 3480-15 ) визначено, що
публічним (відкритим) розміщенням цінних паперів є їх відчуження
на підставі опублікування в засобах масової інформації або
оголошення будь-яким іншим способом повідомлення про продаж цінних
паперів, зверненого до заздалегідь не визначеної кількості осіб.
Відкриті інвестиційні фонди та відкриті взаємні фонди
інвестиційних компаній, створені згідно з Указом Президента
України від 19 лютого 1994 року N 55/94 ( 55/94 ) "Про
інвестиційні фонди та інвестиційні компанії", що реорганізовані в
інститути спільного інвестування згідно з частиною 2 розділу XI
Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та
корпоративні інвестиційні фонди)" ( 2299-14 ), здійснюють заміну
інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду (інвестиційної
компанії) заздалегідь визначеному колу осіб з числа учасників
фонду, який реорганізується, на цінні папери ІСІ, створеного в
процесі реорганізації, без їх відкритого продажу.
Статтею 26 Закону України "Про інститути спільного
інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)"
( 2299-14 ) визначено, що емітентом інвестиційних
сертифікатів пайового інвестиційного фонду виступає компанія з
управління активами цього фонду.
Відповідно до статті 40 Закону України "Про інститути
спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні
фонди)" ( 2299-14 ) зареєстрований в Комісії проспект емісії
цінних паперів (крім випадку приватного розміщення) повинен бути
опублікований в органах масової інформації у строки та в порядку,
встановленому законодавством про цінні папери.
Статтею 22 Закону України "Про інститути спільного
інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)"
( 2299-14 ) встановлено, що активи пайового інвестиційного
фонду перебувають в управлінні компанії з управління активами та
обліковуються останньою окремо від результатів її господарської
діяльності.
Відповідно до норм Положення про склад і розмір витрат, що
відшкодовуються за рахунок активів інституту спільного
інвестування, затвердженого рішенням Комісії від 03.07.2002 року
N 196 ( z0600-02 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
22.07.2002 року за N 600/6888, в редакції рішення Комісії від
07.12.2006 року N 1249 ( z1245-06 ) (далі - Положення), за рахунок
активів інституту спільного інвестування можуть сплачуватись
податки та інші обов'язкові платежі, передбачені законодавством
України.
Враховуючи норми Закону України "Про цінні папери та фондовий
ринок" ( 3480-15 ) та особливості провадження діяльності зі
спільного інвестування компаніями з управління активами пайових
інвестиційних фондів, встановлені Законом України "Про інститути
спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні
фонди)" ( 2299-14 ) та вказаного Положення ( z0600-02 ),
роз'яснюємо, що з дати набрання чинності Законом України "Про
цінні папери та фондовий ринок":
сплата державного мита здійснюється за реєстрацію Комісією
проспекта емісії інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних
фондів, яким передбачено публічне розміщення таких цінних паперів
(окрім інвестиційних фондів, створених в процесі реорганізації), у
розмірі 0,1 відсотка номінальної вартості емісії цінних паперів;
сплата державного мита здійснюється за рахунок коштів
компанії з управління активами;
згідно з пунктом 2.12 зазначеного Положення ( z0600-02 )
суми, сплачені компанією з управління активами як оплата
державного мита, відшкодовуються їй за рахунок активів пайового
інвестиційного фонду, виходячи з номінальної вартості фактично
розміщенних інвестиційних сертифікатів даного фонду на дату їх
розміщення.
Пунктом 8 глави 3 розділу V Положення про депозитарну
діяльність, затвердженого рішенням Комісії від 17.10.2006 р.
N 999 ( z1238-06 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
27.11.2006 р. за N 1238/13112 встановлено, що депозитарій
готує для своїх клієнтів довідки про стан рахунків у цінних
паперах та операції з цінними паперами на їх рахунках у цінних
паперах, звітує перед своїми клієнтами в порядку, у строки та за
формою, передбачені депозитарним договором та регламентом
депозитарію відповідно до законодавства.
Пунктом 3.2 розділу IV Положення про порядок ведення реєстрів
власників іменних цінних паперів, затвердженого рішенням Комісії
від 17.10.2006 р. N 1000 ( z0049-07 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 22.01.2007 р. за N 49/13316,
встановлено що реєстроутиримувач видає два види виписок: виписку
про стан особового рахунку або виписку про операції за особовим
рахунком за період.
Враховуючи вищезазначене, документами, що підтверджують факт
розміщення інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного
фонду є:
для бездокументарної форми існування інвестиційних
сертифікатів - довідка про стан рахунків у цінних паперах
емітента;
для документарної форми існування іменних інвестиційних
сертифікатів - виписка з реєстру власників іменних цінних паперів
інституту спільного інвестування;
для документарної форми існування інвестиційних сертифікатів
на пред'явника - акт приймання-передачі інвестиційних сертифікатів
фонду.
Начальник управління
спільного інвестування Є.Іванов

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: