open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
18.01.2007 N 14
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

охорони здоров'я

N 467 ( v0467282-07 ) від 08.08.2007 }
Про забезпечення виконання програм,

які передбачають централізовану закупівлю

лікарських засобів, виробів медичного

призначення та обладнання на 2007 рік
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом

Міністерства охорони здоров'я

N 361 ( v0361282-07 ) від 27.06.2007 }

Для забезпечення виконання бюджетних програм, які
передбачають централізовану закупівлю товарів, робіт і послуг за
рахунок коштів державного бюджету на 2007 рік ( 489-16 ), на
виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13 січня
2006 року N 19 ( 19-2006-п ) "Про заходи щодо удосконалення
системи державних закупівель" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про Експертну комісію МОЗ України
щодо складання техніко-економічного обґрунтування та проведення
експертизи під час централізованої закупівлі лікарських засобів,
виробів медичного призначення та інших товарів, робіт і послуг на
виконання централізованих програм і заходів, що додається.
2. Затвердити склади експертних комісій МОЗ України щодо
складання техніко-економічного обґрунтування та проведення
експертизи під час централізованої закупівлі лікарських засобів,
виробів медичного призначення та інших товарів, робіт і послуг на
виконання централізованих програм та заходів (додатки 1-31).
3. Контроль за виконанням наказу покласти на Першого
заступника Міністра Бережнова С.П. і заступників Міністра
Гайдаєва Ю.О. та Івасюка В.П. відповідно до розподілу
функціональних обов'язків.
Міністр Ю.Поляченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров'я України

18.01.2007 N 14

ПОЛОЖЕННЯ

про Експертну комісію МОЗ України

щодо складання техніко-економічного

обґрунтування та проведення експертизи

під час централізованої закупівлі лікарських

засобів, виробів медичного призначення

та інших товарів, робіт і послуг на виконання

централізованих програм та заходів

1. Загальні положення
1. Експертна комісія щодо складання техніко-економічного
обґрунтування та проведення експертизи під час централізованої
закупівлі лікарських засобів, виробів медичного призначення та
інших товарів, робіт і послуг на виконання централізованих програм
та заходів (далі - Експертна комісія) створюється наказом МОЗ
України.
2. Експертна комісія здійснює свою діяльність щодо складання
техніко-економічного обґрунтування та проведення експертизи
під час централізованої закупівлі лікарських засобів, виробів
медичного призначення та інших товарів, робіт і послуг на
виконання централізованих програм та заходів і на засадах
міжвідомчої координації.
3. Експертна комісія в своїй роботі керується вимогами
Законодавства України та цим Положенням.
4. Персональний склад Експертної комісії затверджується
наказом МОЗ України в кількості 5-6 осіб за такими квотами: голова
комісії - представник структурного підрозділу МОЗ за напрямком;
секретар комісії - представники структурного підрозділу МОЗ за
напрямком; представники державних установ та закладів, головні
позаштатні спеціалісти МОЗ України за профілем.
2. Функції Експертної комісії
1. Підготовка проектів техніко-економічного обґрунтування
закупівлі лікарських засобів, медичного обладнання, виробів
медичного призначення та інших товарів, робіт і послуг в межах
граничних обсягів видатків на централізовані заходи і програми
МОЗ, передбачених у Державному бюджеті на рік та надання їх на
погодження Тендерним комітетом МОЗ України.
2. Проведення експертної оцінки тендерних пропозицій
учасників торгів щодо їх відповідності затвердженим
медико-технічним вимогам лікарських засобів та виробів медичного
призначення, закупівля яких здійснюється за державні кошти та
надання висновку для Тендерного комітету МОЗ України.
3. Консультування та надання роз'яснень Тендерному комітету
МОЗ України, щодо заявок, критеріїв їх оцінки, запитів учасників
торгів, своїх рекомендацій, Заявки узгодити з додатками до Закону
України про державний бюджет на поточний рік тощо.
3. Організація роботи Експертної комісії
1. Роботу Експертної комісії організовує голова комісії,
який: - головує на засіданнях Експертної комісії; - планує проведення засідань та роботи Експертної комісії; - вирішує питання забезпечення діяльності Експертної комісії; - залучає при необхідності спеціалістів за профілем.
2. Формою роботи Експертної комісії є засідання Експертної
комісії, які проводяться за потребою, висновки підписуються
присутніми членами комісії. Рішення приймається простою більшістю
голосів. Засідання Експертної комісії є правомочним приймати
рішення за умови присутності 2/3 членів її складу.
3. Матеріали на розгляд Експертної комісії подаються відділом
державних закупівель за дорученням Тендерного комітету МОЗ України
у вигляді оригіналів тендерних пропозицій, копій документів, що
підтверджують можливість використання товарів в Україні
(реєстраційні посвідчення, сертифікати відповідності та ін. на
вимогу Голови Експертної комісії) та проектів оціночних таблиць,
завізованих начальником відділу державних закупівель.
4. Ознайомлення членів Експертної комісії з матеріалами
здійснює секретар комісії, який відповідає за: - інформування членів Експертної комісії про засідання
Експертної комісії; - підготовку проекту ТЕО та висновку Експертної комісії
з підписами членів Експертної комісії; - реєстрацію, подання ТЕО та висновку Експертної комісії за
підписом голови Експертної комісії до Постійного тендерного
комітету МОЗ України; - ведення іншої організаційної роботи за дорученням голови
Експертної комісії; - направлення на опрацювання питань відповідно до компетенції
інших структурних підрозділів МОЗ України.
5. Підставою для складання ТЕО є заявки з регіонів, закладів
та установ МОЗ України; нагальні потреби галузі охорони здоров'я,
що попередньо обґрунтовуються та погоджуються керівництвом МОЗ
України. Узагальнений перелік лікарських засобів, медичного
обладнання, виробів медичного призначення та інших товарів, робіт
і послуг складається та надається Голові Експертної комісії
відділом супроводу державних програм Департаменту організації та
розвитку медичної допомоги населенню МОЗ України.
6. При розгляді тендерних пропозицій та підготовці висновку
Експертної комісії беруться до уваги як усні виступи членів
Експертної комісії, так і письмові пропозиції у разі, якщо член
Експертної комісії не може бути присутнім на конкретному
засіданні.
7. Висновки, рекомендації Експертної комісії приймаються
більшістю присутніх на ньому членів з урахуванням письмових
пропозицій відсутніх членів комісії. Якщо кількість голосів є
рівною, голос Голови Експертної комісії є вирішальним.
8. Члени Експертної комісії повинні повідомити про конфлікт
інтересів, якщо такий має місце, Голові Експертної комісії та
керівництву відповідного самостійного структурного підрозділу МОЗ
України за напрямком.
9. Члени Експертної комісії зобов'язані дотримуватись вимог
щодо конфіденційності інформації, що стосується об'єкта діяльності
Експертної комісії, повідомити керівництво самостійного
структурного підрозділу МОЗ України за профілем проведення
закупівель про неможливість участі у проведенні експертизи окремих
лікарських засобів, виробів медичного призначення та медичного
обладнання у зв'язку із конфліктом інтересів.
10. Члени Експертної комісії повинні дотримуватись вимог
об'єктивності та неупередженості при прийняті рішень Експертної
комісії.
11. Голова Експертної комісії та інші члени Експертної
комісії в межах повноважень, визначених цим Положенням, несуть
відповідальність відповідно до законодавства України за порушення,
допущені в частині вимог об'єктивності, неупередженості,
збереження конфіденційності інформації, діяльності Експертної
комісії.
12. При виявленні порушень в роботі Експертної комісії,
зокрема, внаслідок розгляду отриманої скарги від зацікавлених
осіб, Голова Експертної комісії подає письмові роз'яснення з цього
приводу керівнику структурного підрозділу МОЗ.
Перший заступник Міністра О.М.Орда

Додаток 1

до наказу МОЗ України

18.01.2007 N 14

СКЛАД

експертної комісії МОЗ щодо складання

техніко-економічного обґрунтування та проведення

експертизи під час централізованої закупівлі виробів,

обладнання для закладів охорони здоров'я за програмою

"Серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань",

у тому числі кардіохірургічного призначення

Голова комісії:
Єфіменко О.В. - начальник відділу супроводу державних

програм Департаменту організації

та розвитку медичної допомоги населенню

МОЗ України
Члени комісії:
Сіренко Ю.М. - головний позаштатний спеціаліст МОЗ України

зі спеціальності "кардіологія"
Ємець І.М. - директор Науково-практичного центру дитячої

кардіології та кардіохірургії МОЗ України,

головний позаштатний спеціаліст МОЗ України

зі спеціальності "кардіоторакальна

хірургія"
Педаченко Є.Г. - головний позаштатний спеціаліст МОЗ України

зі спеціальності "нейрохірургія"
Лазоришинець В.В. - начальник лікувально-організаційного
(за згодою) управління АМН України
Секретар комісії:
Дерибон О.Л. - головний спеціаліст відділу супроводу

державних програм Департаменту організації

та розвитку медичної допомоги населенню

МОЗ України.

Додаток 2

до наказу МОЗ України

18.01.2007 N 14

СКЛАД

експертної комісії МОЗ

щодо складання техніко-економічного обґрунтування

та проведення експертизи під час централізованої

закупівлі тотальних ендопротезів

та інших імплантатів

Голова комісії:
Коллякова О.М. - начальник відділу стаціонарної медичної

допомоги та закладів охорони здоров'я

безпосереднього підпорядкування

Департаменту організації та розвитку

медичної допомоги населенню МОЗ України
Члени комісії:
Корж М.О. - директор Інституту патології хребта

та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка

АМН України, головний позаштатний

спеціаліст МОЗ України зі спеціальності

"ортопедія і травматологія"
Левицький А.Ф. - головний позаштатний спеціаліст МОЗ України

зі спеціальності "дитяча ортопедія

і травматологія ", професор кафедри дитячої

хірургії Київського Національного медичного

університету ім. О.О. Богомольця
Герасименко С.І. - заступник директора з клінічної роботи
(за згодою) Київського Інституту ортопедії

та травматології АМН України
Секретар комісії:
Боднарук Н.М. - головний спеціаліст відділу супроводу

державних програм Департаменту організації

та розвитку медичної допомоги населенню

МОЗ України.

Додаток 3

до наказу МОЗ України

18.01.2007 N 14

СКЛАД

експертної комісії МОЗ

щодо складання техніко-економічного

обґрунтування та проведення експертизи

під час централізованої закупівлі медикаментів

та медичного обладнання для надання медичної допомоги

хворим, які потребують пересадки органів чи інших

анатомічних матеріалів або перенесли трансплантацію

Голова комісії:
Коллякова О.М. - начальник відділу стаціонарної медичної

допомоги та закладів охорони здоров'я

безпосереднього підпорядкування

Департаменту організації та розвитку

медичної допомоги населенню МОЗ України
Члени комісії:
Ніконенко О.С. - головний позаштатний спеціаліст МОЗ України

зі спеціальності "трансплантологія",

ректор Запорізької медичної академії

післядипломної освіти
Денисов В.К. - завідувач кафедрою урології та нефрології

Донецького медичного університету, керівник

трансплантаційного центру
Паляниця С.С. - заступник директора координаційного центру

трансплантації органів, тканин і клітин

МОЗ України
Секретар комісії:
Ярошевський В.С. - головний спеціаліст відділу супроводу

державних програм Департаменту організації

і розвитку медичної допомоги населенню

МОЗ України.

Додаток 4

до наказу МОЗ України

18.01.2007 N 14

СКЛАД

експертної комісії МОЗ

щодо складання техніко-економічного обґрунтування

та проведення експертизи під час централізованої

закупівлі лікарських засобів, поживних середовищ,

тест-систем, медичного обладнання для діагностування

та лікування туберкульозу

Голова комісії:
Сакальська О.П. - в.о. начальника відділу інфекційних

соціально небезпечних хвороб МОЗ України
Члени комісії:
Білогорцева О.І. - головний науковий співробітник Інституту

фтизіатрії і пульмонології

ім. Ф.Г. Яновського АМН України,

головний позаштатний спеціаліст МОЗ України

зі спеціальності "дитяча фтизіатрія"
Отрощенко П.Г. - доцент кафедри туберкульозу Національної

медичної академії післядипломної освіти

ім. П.Л. Шупика
Фещенко Ю.І. - директор Інституту фтизіатрії

і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського

АМН України, головний позаштатний

спеціаліст МОЗ України зі спеціальності

"пульмонологія і фтизіатрія"
Секретар комісії:
Волосовець І.П. - головний спеціаліст відділу інфекційних

соціально небезпечних хвороб МОЗ України.

Додаток 5

до наказу МОЗ України

18.01.2007 N 14

СКЛАД

експертної комісії МОЗ щодо складання

техніко-економічного обґрунтування та проведення

експертизи під час централізованої закупівлі

лікарських засобів, радіофармпрепаратів

для лікування онкологічних та онкогематологічних

хворих дорослого віку на виконання Державної

програми "Онкологія"

( 392-2002-п )

Голова комісії:
Єфіменко О.В. - начальник відділу супроводу державних

програм Департаменту організації

та розвитку медичної допомоги населенню

МОЗ України
Члени комісії:
Щепотін І.Б. - головний позаштатний спеціаліст МОЗ України

зі спеціальності "онкологія", завідувач

кафедри онкології Національного медичного

університету ім. О.О. Богомольця
Новак В.Л. - директор Інституту патології крові

та трансфузійної медицини АМН України,

головний позаштатний спеціаліст МОЗ України

зі спеціальності "гематологія"
Мясоєдов Д.В. - завідувач кафедри онкології НМАПО

ім. П.Л. Шупика
Олійніченко Г.П. - головний лікар Київської міської

онкологічної лікарні, головний онколог

м. Києва
Секретар комісії:
Глогов'як О.В. - головний спеціаліст відділу супроводу

державних програм Департаменту організації

та розвитку медичної допомоги населенню

МОЗ України.

Додаток 6

до наказу МОЗ України

18.01.2007 N 14

СКЛАД

експертної комісії МОЗ щодо складання

техніко-економічного обґрунтування та проведення

експертизи під час централізованої закупівлі

медикаментів для лікування дітей з онкологічними

і онкогематологічними захворюваннями

Голова комісії:
Педан В.Б. - заступник начальника відділу охорони

матерів та дітей Департаменту організації

та розвитку медичної допомоги населенню

МОЗ України
Члени комісії:
Донська С.Б. - завідувач Центром дитячої онкогематології

і трансплантації кісткового мозку

УДСЛ "Охматдит"
Климнюк Г.І. - керівник відділу дитячої онкології

Інституту онкології АМН України
Третяк Н.М. - завідуюча відділенням захворювань системи
(за згодою) з групою біохімії Інституту гематології

та трансфузіології АМН України
Секретар комісії:
Глогов'як О.В. - головний спеціаліст відділу супроводу

державних програм Департаменту організації

та розвитку медичної допомоги населенню

МОЗ України.

Додаток 7

до наказу МОЗ України

18.01.2007 N 14

СКЛАД

експертної комісії МОЗ щодо складання

техніко-економічного обґрунтування та проведення

експертизи під час централізованої закупівлі

лікарських засобів для лікування дітей

з гіпофізарним нанізмом

Голова комісії:
Педан В.Б. - заступник начальника відділу охорони

матерів та дітей Департаменту організації

та розвитку медичної допомоги населенню

МОЗ України
Члени комісії:
Бережний В.В. - головний позаштатний спеціаліст МОЗ України

зі спеціальності "педіатрія"
Зелінська Н.Б. - головний позаштатний спеціаліст МОЗ України

зі спеціальності "дитяча ендокринологія"
Ніфонтова Л.В. - зав. відділенням дитячої ендокринології

УДСЛ "Охматдит"
Секретар комісії:
Глогов'як О.В. - головний спеціаліст відділу супроводу

державних програм Департаменту організації

та розвитку медичної допомоги населенню

МОЗ України.

Додаток 8

до наказу МОЗ України

18.01.2007 N 14

СКЛАД

експертної комісії МОЗ

щодо складання техніко-економічного

обґрунтування та проведення експертизи

під час централізованої закупівлі лікарських

засобів для лікування дітей з хворобою Гоше

Голова комісії:
Педан В.Б. - заступник начальника відділу охорони

матерів та дітей Департаменту організації

та розвитку медичної допомоги населенню

МОЗ України
Члени комісії:
Іванова Т.П. - заступник генерального директора

УДСЛ "Охматдит"
Горовенко Н.Г. - головний позаштатний спеціаліст МОЗ України

зі спеціальності "медична генетика"
Дроздова В.Д. - зав. відділом проблем гематології дитячого
(за згодою) віку Інституту гематології

та трансфузіології АМН України
Секретар комісії:
Глогов'як О.В. - головний спеціаліст відділу супроводу

державних програм Департаменту організації

та розвитку медичної допомоги населенню

МОЗ України.

Додаток 9

до наказу МОЗ України

18.01.2007 N 14

СКЛАД

експертної комісії МОЗ щодо складання

техніко-економічного обґрунтування та проведення

експертизи під час централізованої закупівлі

медикаментів та витратних матеріалів по Державній

програмі "Репродуктивне здоров'я нації

на період до 2015 року"

( 1849-2006-п )

Голова комісії:
Жилка Н.Я. - начальник відділу охорони матерів та дітей

Департаменту організації та розвитку

медичної допомоги населенню МОЗ України
Члени комісії:
Шунько Є.Є. - головний позаштатний спеціаліст МОЗ України

зі спеціальності "неонатологія"
Камінський В.В. - головний позаштатний спеціаліст

зі спеціальності "акушерство і гінекологія"
Горовенко Н.Г. - головний позаштатний спеціаліст МОЗ України

зі спеціальності "медична генетика"
Секретар комісії:
Боднарук Н.М. - головний спеціаліст відділу супроводу

державних програм Департаменту організації

та розвитку медичної допомоги населенню

МОЗ України.

Додаток 10

до наказу МОЗ України

18.01.2007 N 14

СКЛАД

експертної комісії МОЗ щодо складання

техніко-економічного обґрунтування та проведення

експертизи під час централізованої закупівлі

обладнання, тест-систем для діагностики

фенілкетонурії та гіпотеріозу та лікувального

харчування для дітей на 2004-2008 роки

Голова комісії:
Педан В.Б. - заступник начальника відділу охорони

матерів та дітей Департаменту організації

та розвитку медичної допомоги населенню

МОЗ України
Члени комісії:
Горовенко Н.Г. - головний позаштатний спеціаліст МОЗ України

зі спеціальності "медична генетика"
Бережний В.В. - завідуючий кафедрою педіатрії N 2

Національної медичної академії

післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика
Пічкур Н.О. - дитячий невролог УДСЛ "Охматдит",

головний генетик ГУОЗ м. Києва
Секретар комісії:
Боднарук Н.М. - головний спеціаліст відділу супроводу

державних програм Департаменту організації

та розвитку медичної допомоги населенню

МОЗ України.

Додаток 11

до наказу МОЗ України

18.01.2007 N 14

СКЛАД

експертної комісії МОЗ

щодо складання техніко-економічного обґрунтування

та проведення експертизи під час централізованої

закупівлі медикаментів та діалізаторів для лікування

дітей з гострою та хронічною нирковою недостатністю

Голова комісії:
Педан В.Б. - заступник начальника відділу охорони

матерів та дітей Департаменту організації

та розвитку медичної допомоги населенню

МОЗ України
Члени комісії:
Багдасарова І.В. - зав. відділенням дитячої нефрології
(за згодою) Інституту нефрології АМН України
Колісник М.О. - директор Інституту нефрології АМН України
(за згодою)
Шейман Б.С. - головний позаштатний спеціаліст МОЗ України

зі спеціальності "токсикологія",

зав. відділенням токсикології

УДСЛ "Охматдит"
Секретар комісії:
Дерибон О.Л. - головний спеціаліст відділу супроводу

державних програм Департаменту організації

та розвитку медичної допомоги населенню

МОЗ України.

Додаток 12

до наказу МОЗ України

18.01.2007 N 14

СКЛАД

експертної комісії МОЗ щодо складання

техніко-економічного обґрунтування та проведення

експертизи під час централізованої закупівлі

медичного обладнання та реанімобілів з обладнанням

по Державній програмі "Репродуктивне здоров'я

нації на період до 2015 року"

( 1849-2006-п )

Голова комісії:
Моісеєнко Р.О. - директор Департаменту організації

та розвитку медичної допомоги населенню

МОЗ України
Члени комісії:
Шунько Є.Є. - головний позаштатний спеціаліст МОЗ України

зі спеціальності "неонатологія"
Камінський В.В. - головний позаштатний спеціаліст

зі спеціальності "акушерство і гінекологія"
Лазоришинець В.В. - начальник лікувально-організаційного
(за згодою) управління АМН України
Антіпкін Ю.Г. - директор Інституту педіатрії, акушерства
(за згодою) та гінекології АМН України
Секретар комісії:
Боднарук Н.М. - головний спеціаліст відділу супроводу

державних програм Департаменту організації

та розвитку медичної допомоги населенню

МОЗ України.

Додаток 13

до наказу МОЗ України

18.01.2007 N 14

СКЛАД

експертної комісії МОЗ щодо складання

техніко-економічного обґрунтування та проведення

експертизи під час централізованої закупівлі

високовартісного обладнання для закладів охорони

здоров'я за програмою "Онкологія"

( 392-2002-п )

Голова комісії:
Моісеєнко Р.О. - директор Департаменту організації

та розвитку медичної допомоги населенню

МОЗ України
Члени комісії:
Щепотін І.Б. - завідуючий кафедри онкології Національного

медичного університету ім. О.О. Богомольця,

головний позаштатний спеціаліст МОЗ України

зі спеціальності "онкологія"
Лазоришинець В.В. - начальник лікувально-організаційного
(за згодою) управління АМН України
Дикан І.М. - керівник відділу променевої діагностики

Інституту онкології АМН України
Секретар комісії:
Глогов'як О.В. - головний спеціаліст відділу супроводу

державних програм Департаменту організації

та розвитку медичної допомоги населенню

МОЗ України.

Додаток 14

до наказу МОЗ України

18.01.2007 N 14

СКЛАД

експертної комісії МОЗ щодо складання

техніко-економічного обґрунтування та проведення

експертизи під час централізованої закупівлі

високовартісного обладнання для закладів

охорони здоров'я за програмою

"Дитяча онкологія"

( 983-2006-п )

Голова комісії:
Педан В.Б. - заступник начальника відділу охорони

матерів та дітей Департаменту організації

та розвитку медичної допомоги населенню

МОЗ України
Члени комісії:
Донська С.Б. - завідувач Центром дитячої онкогематології

і трансплантації кісткового мозку

УДСЛ "Охматдит"
Климнюк Г.І. - керівник відділу дитячої онкології

Інституту онкології АМН України
Дикан І.М. - керівник відділу променевої діагностики

Інституту онкології АМН України
Секретар комісії:
Глогов'як О.В. - головний спеціаліст відділу супроводу

державних програм Департаменту організації

та розвитку медичної допомоги населенню

МОЗ України.

Додаток 15

до наказу МОЗ України

18.01.2007 N 14

СКЛАД

експертної комісії МОЗ щодо складання

техніко-економічного обґрунтування та проведення

експертизи під час централізованої закупівлі

медичного обладнання для оснащення закладів,

які надають екстрену медичну допомогу населенню

Голова комісії:
Моісеєнко Р.О. - директор Департаменту організації

та розвитку медичної допомоги населенню

МОЗ України
Члени комісії:
Глумчер Ф.С. - головний позаштатний спеціаліст МОЗ України

зі спеціальності "анестезіологія"
Рощин Г.Г. - генеральний директор Українського

науково-практичного Центру екстреної

допомоги та медицини катастроф МОЗ України
Шейман Б.С. - головний позаштатний спеціаліст МОЗ України

зі спеціальності "токсикологія",

зав. відділенням токсикології

УДСЛ "Охматдит"
Секретар комісії:
Ярошевський В.С. - головний спеціаліст відділу супроводу

державних програм Департаменту організації

і розвитку медичної допомоги населенню

МОЗ України.

Додаток 16

до наказу МОЗ України

18.01.2007 N 14

СКЛАД

експертної комісії МОЗ щодо складання

техніко-економічного обґрунтування та проведення

експертизи під час централізованої закупівлі

високовартісного обладнання

Голова комісії:
Моісеєнко Р.О. - директор Департаменту організації

та розвитку медичної допомоги населенню

МОЗ України
Члени комісії:
Бережний В.В. - головний позаштатний спеціаліст МОЗ України

зі спеціальності "педіатрія"
Дикан І.М. - керівник відділення променевої діагностики
(за згодою) Інституту онкології АМН України
Лазоришинець В.В. - начальник лікувально-організаційного
(за згодою) управління АМН України
Секретар комісії:
Ярошевський В.С. - головний спеціаліст відділу супроводу

державних програм Департаменту організації

і розвитку медичної допомоги населенню

МОЗ України.

Додаток 17

до наказу МОЗ України

18.01.2007 N 14

СКЛАД

експертної комісії МОЗ щодо складання

техніко-економічного обґрунтування та проведення

експертизи під час централізованої закупівлі

комп'ютерних послуг для підтримання функціонування

і розвитку галузевої інформаційно-аналітичної

системи МОЗ України

Голова комісії:
Лихотоп Р.Й. - начальник відділу інформаційно-аналітичного

забезпечення та зв'язків з громадськістю

МОЗ України
Члени комісії:
Голубчиков М.В. - начальник центру медичної статистики

МОЗ України
Львова Р.М. - директор ДП "Український

інформаційно-обчислювальний центр"

МОЗ України
Фурс С.В. - заступник директора ДП "Український

інформаційно-обчислювальний центр"

МОЗ України
Секретар комісії:
Усовський Д.В. - адміністратор бази даних ДП "Український

інформаційно-обчислювальний центр"

МОЗ України.

Додаток 18

до наказу МОЗ України

18.01.2007 N 14

СКЛАД

експертної комісії МОЗ щодо складання

техніко-економічного обґрунтування та проведення

експертизи під час централізованої закупівлі

медикаментів, витратних матеріалів та медичного

обладнання для діагностування та лікування

цукрового діабету на виконання Комплексної

програми "Цукровий діабет"

( 545/99 )

Голова комісії:
Єфіменко О.В. - начальник відділу супроводу державних

програм Департаменту організації

та розвитку медичної допомоги населенню

МОЗ України
Члени комісії:
Зелінська Н.Б. - головний позаштатний спеціаліст МОЗ України

зі спеціальності "дитяча ендокринологія"
Паньків В.І. - головний позаштатний спеціаліст МОЗ України

зі спеціальності "ендокринологія"
Тронько М.Д. - директор Інституту ендокринології та обміну
(за згодою) речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України
Секретар комісії:
Боднарук Н.М. - головний спеціаліст відділу супроводу

державних програм Департаменту організації

та розвитку медичної допомоги населенню

МОЗ України.

Додаток 19

до наказу МОЗ України

18.01.2007 N 14

СКЛАД

експертної комісії МОЗ щодо складання

техніко-економічного обґрунтування та проведення

експертизи під час централізованої закупівлі

обладнання та програмного забезпечення

для створення інфраструктури комп'ютерного

реєстру хворих на цукровий діабет на виконання

Комплексної програми "Цукровий діабет"

( 545/99 )

Голова комісії:
Єфіменко О.В. - начальник відділу супроводу державних

програм Департаменту організації

та розвитку медичної допомоги населенню

МОЗ України
Члени комісії:
Зелінська Н.Б. - головний позаштатний спеціаліст МОЗ України

зі спеціальності "дитяча ендокринологія"
Паньків В.І. - головний позаштатний спеціаліст МОЗ України

зі спеціальності "ендокринологія"
Голубчиков М.В. - начальник центру медичної статистики

МОЗ України
Фурс С.В. - заступник директора ДП "Український

інформаційно-обчислювальний центр"

МОЗ України
Секретар комісії:
Боднарук Н.М. - головний спеціаліст відділу супроводу

державних програм Департаменту організації

та розвитку медичної допомоги населенню

МОЗ України.

Додаток 20

до наказу МОЗ України

18.01.2007 N 14

СКЛАД

експертної комісії МОЗ щодо складання

техніко-економічного обґрунтування та проведення

експертизи під час централізованої закупівлі

послуг на авіаперевезення пасажирів за маршрутом

Київ-Гавана-Київ в межах виконання Програми

організації медичної допомоги дітям,

які постраждали внаслідок Чорнобильської

та інших екологічних катастроф,

що надається Республікою Куба

( 201-2003-п )

Голова комісії:
Петрук Д.А. - начальник відділу радіаційної безпеки

та медичних проблем аварії на ЧАЕС

МОЗ України
Члени комісії:
Коваленко О.Ф. - головний спеціаліст відділу охорони

здоров'я матерів та дітей МОЗ України
Педан В.Б. - заступник начальника відділу охорони

здоров'я матерів та дітей МОЗ України
Бережний В.В. - головний позаштатний спеціаліст МОЗ України

зі спеціальності "педіатрія"
Секретар комісії:
Ареф'єва О.Є. - головний спеціаліст відділу медичних

проблем аварії на ЧАЕС МОЗ України.

Додаток 21

до наказу МОЗ України

18.01.2007 N 14

СКЛАД

експертної комісії МОЗ щодо складання

техніко-економічного обґрунтування та проведення

експертизи під час централізованої закупівлі

поліграфічних послуг з виготовлення, копіювання

та тиражування різноманітних документів

Голова комісії:
Білий О.В. - начальник Управління справами МОЗ України
Члени комісії:
Степанець І.І. - завідуюча сектором бухгалтерського обліку

апарату управління Департаменту економіки,

фінансів та майнових відносин МОЗ України
Кондрашова Ю.Ю. - головний спеціаліст відділу супроводу

державних програм Департаменту економіки,

фінансів та майнових відносин МОЗ України
Яіцький Ю.П. - директор МДП "Полімед"
Секретар комісії:
Жовтуха М.А. - завідуюча сектором інвестиційної політики,

майнових відносин та охорони праці

Департаменту економіки, фінансів

та майнових відносин МОЗ України.

Додаток 22

до наказу МОЗ України

18.01.2007 N 14

СКЛАД

експертної комісії МОЗ щодо складання

техніко-економічного обґрунтування та проведення

експертизи під час централізованої закупівлі робіт

з обслуговування будівлі МОЗ України

Голова комісії:
Білий О.В. - начальник Управління справами МОЗ України
Члени комісії:
Баранова Т.Ф. - начальник відділу Департаменту економіки,

фінансів та майнових відносин МОЗ України
Степанець І.І. - головний спеціаліст сектору бухгалтерського

обліку апарату управління Департаменту

економіки, фінансів та майнових відносин

МОЗ України
Жовтуха М.А. - завідуюча сектором інвестиційної політики,

майнових відносин та охорони праці
Секретар комісії:
Білоконь Г.Д. - головний спеціаліст - заступник головного

бухгалтера Департаменту економіки, фінансів

та майнових відносин МОЗ України.

Додаток 23

до наказу МОЗ України

18.01.2007 N 14

СКЛАД

експертної комісії МОЗ щодо складання

техніко-економічного обґрунтування та проведення

експертизи під час централізованої закупівлі робіт

і товарів (послуг, пов'язаних з поставкою лікарських

засобів, імунобіологічних препаратів, медичної

техніки та виробів медичного призначення

Голова комісії:
Білий О.В. - начальник Управління справами МОЗ України
Члени комісії:
Бондаренко В.В. - заступник директора Департаменту

організації та розвитку медичної допомоги

населенню МОЗ України
Лузан В.І. - заступник директора Департаменту економіки,

фінансів та майнових відносин - начальник

відділу зведеної фінансової звітності

та методології бухгалтерського обліку -

головний бухгалтер МОЗ України
Степанець І.І. - головний спеціаліст сектору бухгалтерського

обліку апарату управління Департаменту

економіки, фінансів та майнових відносин

МОЗ України
Секретар комісії:
Дерибон О.Л. - головний спеціаліст відділу супроводу

державних програм Департаменту організації

та розвитку медичної допомоги населенню

МОЗ України.

Додаток 24

до наказу МОЗ України

18.01.2007 N 14

СКЛАД

експертної комісії МОЗ щодо складання

техніко-економічного обґрунтування та проведення

експертизи під час централізованої закупівлі виробів

медичного призначення для оснащення сільських

амбулаторій та фельдшерсько-акушерських пунктів

Голова комісії:
Бондаренко В.В. - заступник директора Департаменту

організації та розвитку медичної допомоги

населенню МОЗ України
Члени комісії:
Матюха Л.Ф. - голова правління асоціації сімейних лікарів

Києва і Київської області
Гадуп'як М.М. - головний лікар Бориспільської районної

лікарні Київської області
Шатило В.Й. - директор бази медичного коледжу м. Житомир,

завідуючий кафедрою загальної практики

та сімейної медицини Вінницького медичного

університету
Секретар комісії:
Ярошевський В.С. - головний спеціаліст відділу супроводу

державних програм Департаменту організації

і розвитку медичної допомоги населенню

МОЗ України.

Додаток 25

до наказу МОЗ України

18.01.2007 N 14

СКЛАД

експертної комісії МОЗ щодо складання

техніко-економічного обґрунтування та проведення

експертизи під час централізованої закупівлі

лікарських засобів на виконання Програми

розвитку донорства крові та її компонентів

( 1403-2001-п )

Голова комісії:
Єфіменко О.В. - начальник відділу супроводу державних

програм Департаменту організації

та розвитку медичної допомоги населенню

МОЗ України
Члени комісії:
Перехрестенко П.М. - директор Інституту гематології

та трансфузіології АМН України, головний

позаштатний спеціаліст МОЗ України

зі спеціальності "трансфузіологія"
Вербицький П.Т. - головний лікар Київської обласної станції

переливання крові
Михальчук В.М. - доцент кафедри НМАПО ім. П.Л. Шупика
Секретар комісії:
Дерибон О.Л. - головний спеціаліст відділу супроводу

державних програм Департаменту організації

та розвитку медичної допомоги населенню

МОЗ України.

Додаток 26

до наказу МОЗ України

18.01.2007 N 14

СКЛАД

експертної комісії МОЗ щодо складання

техніко-економічного обґрунтування та проведення

експертизи під час централізованої закупівлі

лікарських засобів для лікування хворих

на гемофілію

Голова комісії:
Лупей-Ткач С.І. - начальник відділу стандартизації

медичної допомоги та контролю якості

лікувально-діагностичної роботи

Департаменту організації та розвитку

медичної допомоги населенню МОЗ України
Члени комісії:
Новак В.Л. - директор Інституту патології крові

та трансфузійної медицини АМН України,

головний позаштатний спеціаліст МОЗ України

зі спеціальності "гематологія"
Донська С.Б. - головний позаштатний спеціаліст МОЗ України

зі спеціальності "дитяча гематологія",

завідувач Центру дитячої онкогематології

та трансплантації кісткового мозку

УДСЛ "Охматдит"
Крячок І.А. - старший науковий співробітник відділення

гематології Наукового центру радіаційної

медицини АМН України
Секретар комісії:
Дерибон О.Л. - головний спеціаліст відділу супроводу

державних програм Департаменту організації

та розвитку медичної допомоги населенню

МОЗ України.

Додаток 27

до наказу МОЗ України

18.01.2007 N 14

СКЛАД

експертної комісії МОЗ щодо складання

техніко-економічного обґрунтування та проведення

експертизи під час централізованої закупівлі

медикаментів та лабораторного обладнання

на виконання Національної програми

забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції,

допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих

і хворих на СНІД

( 264-2004-п )

Голова комісії:
Сакальська О.П. - начальник Відділу соціально небезпечних

хвороб МОЗ
Члени комісії:
Антоняк С.М. - науковий співробітник клінічного відділення
(за згодою) вірусних гепатитів і СНІДу Інституту

епідеміології та інфекційних хвороб

ім. Л.В. Громашевського АМН України
Щербінська А.М. - директор Українського центру з профілактики

і боротьби зі СНІДом МОЗ України
Ченцова Н.П. - завідуюча клініко-діагностичною
(за згодою) лабораторією Київського міського центру

профілактики та боротьби із СНІДом
Секретар:
Парубець Є.П. - завідувач сектора Відділу

соціально небезпечних хвороб МОЗ.

Додаток 28

до наказу МОЗ України

18.01.2007 N 14

СКЛАД

експертної комісії МОЗ щодо складання

техніко-економічного обґрунтування та проведення

експертизи під час централізованої закупівлі вакцин

та холодового обладнання по програмі

"Імунопрофілактика населення"

( 1566-2002-п )

Голова комісії:
Мухарська Л.М. - заступник директора Департаменту державного

санітарно-епідеміологічного нагляду

МОЗ України
Члени комісії:
Моісеєва Г.В. - директор ДП "Центр імунобіологічних

препаратів"
Чернишова Л.І. - головний позаштатний спеціаліст МОЗ України

зі спеціальності "дитяча імунологія"
Задорожна В.І. - завідуюча лабораторії поліомієліту та інших
(за згодою) ентеровірусних інфекцій вірусології

Інституту епідеміології та інфекційних

хвороб ім. Л.В. Громашевського АМН України
Крамарєв С.О. - головний позаштатний спеціаліст МОЗ України

зі спеціальності "дитячі інфекційні

хвороби"
Секретар комісії:
Білощицька Н.О. - головний спеціаліст відділу безпеки

харчових продуктів та супроводу державних

програм Департаменту державного

санітарно-епідемічного нагляду МОЗ України.

Додаток 29

до наказу МОЗ України

18.01.2007 N 14

СКЛАД

експертної комісії МОЗ щодо складання

техніко-економічного обґрунтування та проведення

експертизи під час централізованої закупівлі

лікарських засобів по програмі "Розсіяний склероз"

Голова комісії:
Єфіменко О.В. - начальник відділу супроводу державних

програм Департаменту організації

та розвитку медичної допомоги населенню

МОЗ України
Члени комісії:
Міщенко Т.С. - головний позаштатний спеціаліст МОЗ України

зі спеціальності "неврологія"
Мартинюк В.Ю. - головний позаштатний спеціаліст МОЗ

зі спеціальності "дитяча неврологія"
Волошина Н.П.
(за згодою) - зав. відділом нейроінфекції та розсіяного

склерозу ІНПН АМН України
Секретар комісії:
Глогов'як О.В. - головний спеціаліст відділу супроводу

державних програм Департаменту організації

та розвитку медичної допомоги населенню

МОЗ України.

Додаток 30

до наказу МОЗ України

18.01.2007 N 14

СКЛАД

експертної комісії МОЗ щодо складання

техніко-економічного обґрунтування та проведення

експертизи під час централізованої закупівлі

медикаментів та витратних матеріалів для лікування

хворих нефрологічного профілю

Голова комісії:
Єфіменко О.В. - начальник відділу супроводу державних

програм Департаменту організації

та розвитку медичної допомоги населенню

МОЗ України
Члени комісії:
Колісник М.О. - директор Інституту нефрології АМН України
(за згодою)
Дудар І.О.
(за згодою) - завідувач відділу еферентних технологій

Інституту нефрології АМН України
Шейман Б.С. - головний позаштатний спеціаліст МОЗ України

зі спеціальності "токсикологія",

зав. відділенням токсикології УДСЛ

"Охматдит"
Секретар комісії:
Дерибон О.Л. - головний спеціаліст відділу супроводу

державних програм Департаменту організації

та розвитку медичної допомоги населенню

МОЗ України.

Додаток 31

до наказу МОЗ України

18.01.2007 N 14

СКЛАД

експертної комісії МОЗ щодо складання

техніко-економічного обґрунтування та проведення

експертизи під час придбання робіт з базового

проектування будівництва з переробки донорської

плазми в рамках створення національної служби

крові України відповідно до стандартів ЄС

та рекомендацій ВООЗ

Голова комісії:
Жовтуха М.А. - завідуюча сектором інвестиційної політики,

майнових відносин та охорони праці

Департаменту економіки, фінансів

та майнових відносин МОЗ України
Члени комісії:
Перехрестенко П.М. - директор Інституту гематології

та трансфузіології АМН України, головний

позаштатний спеціаліст МОЗ України

зі спеціальності "трансфузіологія"
Вербицький П.Т. - головний лікар Київської обласної станції

переливання крові
Михальчук В.М. - доцент кафедри НМАПО ім. П.Л. Шупика
Секретар комісії:
Ворсовська Л.А. - провідний спеціаліст сектору інвестиційної

політики, майнових відносин та охорони

праці Депертаменту економіки, фінансів

та майнових відносин МОЗ України.

Додаток

до наказу МОЗ України

27.06.2007 N 361

СКЛАД

експертної комісії МОЗ щодо складання

техніко-економічного обґрунтування та проведення

експертизи під час централізованої закупівлі

витратних матеріалів для родопомічних, дитячих,

хірургічних, реанімаційних закладів (відділень),

відділень невідкладної допомоги та лабораторій

Голова комісії:
Жданова М.П. - директор Департаменту розвитку медичної

допомоги МОЗ України
Члени комісії:
Камінський В.В. - головний спеціаліст МОЗ України

із спеціальності "акушерство та гінекологія"
Фомін П.Д. - головний спеціаліст МОЗ України

із спеціальності "хірургія"
Шунько Є.Є. - головний спеціаліст МОЗ України

із спеціальності "неонатологія"
Секретар комісії:
Дерибон О.Л. - головний спеціаліст відділу державних

програм Управління державних закупівель

МОЗ України.
{ Наказ доповнено додатком згідно з Наказом Міністерства охорони
здоров'я N 361 ( v0361282-07 ) від 27.06.2007 }

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: