open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЕКСПОРТНОГО КОНТРОЛЮ УКРАЇНИПОГОДЖЕНО
Заступник Голови Державної служби
експортного контролю України
____________ В.В. Полянський
"___" ____________ 2011 р.

ПРОТОКОЛ № 13
від 20 квітня 2011 року засідання Громадської ради при Державній службі експортного контролю України

Головуючий: Голова Громадської Ради Гришуткін О.М.

Секретар: Чечеюк Л.В.

Члени Громадської ради: Варяничко Г.В., Воробйов В.Д., Журба В.А., Зайцев В.В., Здольник Г.П., Коляда В.В., Курбатов О.Ю., Марчук М.П., Наквакін О.С., Семенцов В.Ф., Федоров К.Є.

1. СЛУХАЛИ:

Обговорення та затвердження порядку денного засідання Громадської ради при Держекспортконтролі України.

1.2. РОЗГЛЯНУЛИ:

Порядок денний засідання Громадської ради при Держекспортконтролі України.

1.3. ВИРІШИЛИ:

За результатами відкритого прямого голосування (одноголосно):

Схвалити та затвердити порядок денний засідання Громадської ради при Держекспортконтролі України.

2. СЛУХАЛИ:

Обговорення та ухвалення Положення про Громадську раду при Державній службі експортного контролю України (текст додається).

2.1. РОЗГЛЯНУЛИ:

2.1.1. Проект Положення про Громадську раду при Державній службі експортного контролю України.

2.2. ВИРІШИЛИ:

За результатами відкритого прямого голосування (одноголосно):

2.2.1. Взяти проект за основу.

2.2.2. Схвалити текст Положення про Громадську раду при Державній службі експортного контролю України в цілому.

3. СЛУХАЛИ:

Обговорення та ухвалення Регламенту Громадської ради при Державній службі експортного контролю України.

3.1. РОЗГЛЯНУЛИ:

Проект Регламенту Громадської ради при Державній службі експортного контролю України (текст додається).

3.2. ВИРІШИЛИ:

3.2.1. Взяти проект за основу.

3.2.2. Схвалити текст Регламенту Громадської ради при Державній службі експортного контролю України в цілому.

4. СЛУХАЛИ:

Обговорення та ухвалення Плану роботи Громадської ради при Державній службі експортного контролю України на 2011 рік.

4.1. РОЗГЛЯНУЛИ:

4.1.1. Проект Плану роботи Громадської ради при Державній службі експортного контролю України на 2011 рік.

4.2. ВИРІШИЛИ:

4.2.1. Взяти проект за основу.

4.2.2. Схвалити План роботи Громадської ради при Державній службі експортного контролю України на 2011 рік в цілому.

5. СЛУХАЛИ:

Питання створення та затвердження складу Робочої групи з питань громадської експертизи діяльності Держекспортконтролю України.

5.1. РОЗГЛЯНУЛИ:

Пропозиції членів Громадської ради стосовно персонального складу Робочої групи з питань громадської експертизи діяльності Держекспортконтролю України.

5.2. ВИРІШИЛИ:

5.2.1. Створити Робочу групу з питань громадської експертизи діяльності Держекспортконтролю України.

5.2.2. Затвердити персональний склад Робочої групи з питань громадської експертизи діяльності Держекспортконтролю України:

Керівник групи - Гришуткін О.М.;

Члени групи: Варяничко Г.О., Воробйов В.Д., Зайцев В.В.

6. СЛУХАЛИ:

Питання створення та затвердження складу Робочої групи щодо громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів у галузі експортного контролю.

6.1. РОЗГЛЯНУЛИ:

Пропозиції членів Громадської ради стосовно персонального складу Робочої групи щодо громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів у галузі експортного контролю.

6.2. ВИРІШИЛИ:

6.2.1. Створити Робочу групу щодо громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів у галузі експортного контролю.

6.2.2. Затвердити персональний склад Робочої групи щодо громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів у галузі експортного контролю:

Керівник групи - Журба В.А.;

Члени групи: Офіцеров М.С., Голуб Ю.М., Наквакін О.С., Коляда В.В.

7. СЛУХАЛИ:

Обговорення та ухвалення звернення до Держекспортконтролю України щодо внесення доповнень до Орієнтовного плану консультацій з громадськістю, що пропонується Держекспортконтролем України на 2011 рік.

7.1. РОЗГЛЯНУЛИ:

Пропозиції членів Громадської Ради при Держекспортконтролі України стосовно внесення до Плану наведених нижче питань:

1) Обговорення за участю представників громадськості проекту змін та доповнень до наказу Держекспортконтролю України від 05.10.2009 № 86 "Про затвердження форми висновку щодо можливості проведення переговорів, форм та звітів та встановлення строків звітності";

2) Обговорення за участю представників громадськості проекту змін та доповнень до наказу Держекспортконтролю України від 09.01.2004 № 5 "Про затвердження інструкції про порядок заповнення заяв щодо отримання дозвільних документів, документів про гарантії та інших документів, що надаються Держекспортконтролем України";

3) Обговорення за участю представників громадськості проекту змін та доповнень до Закону України "Про міжнародні передачі товарів військового призначення та подвійного використання" в частині:

Справляння плати тільки з загальної вартості товару, зазначеного у дозвільному документі (Стаття 30 Закону);

Скасування подання звітів про використання висновків на тимчасове ввезення/вивезення товарів (Стаття 22 Закону).

7.2. ВИРІШИЛИ:

7.2.1. Звернутися до Держекспортконтролю України з пропозицією щодо включення до Орієнтовного плану консультації з громадськістю, що пропонується Держекспортконтролем України на 2011 рік, наведених у пункті 7.1 Протоколу питань.

Голова Громадської ради
при Держекспортконтролі УкраїниО.М. Гришуткін

Секретар Громадської ради
при Держекспортконтролі УкраїниЛ.В. Чечеюк


ПОГОДЖЕНО
Голова Державної служби
експортного контролю України
____________ В.А. Демьохін
"___" ____________ 2011 р.

СХВАЛЕНО
На засіданні Громадської ради
при Державній службі
експортного контролю України
20.04.2011, протокол № 13

ПОЛОЖЕННЯ
про Громадську раду при Державній службі експортного контролю України

1. Громадська рада при Державній службі експортного контролю України (далі - Громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю Державної служби експортного контролю України, налагодження ефективної взаємодії Держекспортконтролю України з громадськістю, врахування громадської думки під час реалізації державної політики.

2. У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Громадської ради є:

створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами, пов'язаними з питаннями експортного контролю;

здійснення громадського контролю за діяльністю Держекспортконтролю України;

сприяння врахуванню Держекспортконтролем України громадської думки під час реалізації державної політики.

4. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) ухвалює положення про Громадську раду, яке погоджується Головою Держекспортконтролю України;

2) ухвалює Регламент Громадської ради;

3) готує та подає керівництву Держекспортконтролю України пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;

4) готує та подає Держекспортконтролю України пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;

5) подає Держекспортконтролю України обов'язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань реалізації державної політики у галузі експортного контролю, удосконалення роботи Держекспортконтролю;

6) проводить відповідно до законодавства громадську експертизу діяльності Держекспортконтролю України та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів у галузі державного експортного контролю;

7) здійснює громадський контроль за врахуванням Держекспортконтролем України пропозицій та зауважень громадськості, а також за дотриманням нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

8) інформує в обов'язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті Держекспортконтролю України та в інший прийнятний спосіб;

9) збирає, аналізує, узагальнює, здійснює розгляд та обговорення і подає Держекспортконтролю України узагальнені пропозиції разом з пропозиціями інститутів громадянського суспільства щодо вирішення питань, що мають важливе суспільне значення;

10) у взаємодії з Держекспортконтролем України організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку галузі державного експортного контролю;

11) готує та оприлюднює щорічний звіт про результати своєї діяльності.

5. Громадська рада має право:

1) утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо);

2) залучати до роботи ради працівників Держекспортконтролю України та інших державних органів, вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;

3) організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші заходи;

4) отримувати в установленому порядку від Держекспортконтролю України та інших державних органів інформацію, необхідну для забезпечення діяльності Громадської Ради;

5) отримувати від Держекспортконтролю України проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю.

Члени Громадської ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень, у яких розміщено Держекспортконтроль України.

6. До складу Громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об'єднань, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України (далі - інститути громадянського суспільства).

7. Склад Громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі Громадської ради та внесені інститутами громадянського суспільства.

Кількісний склад Громадської ради визначається установчими зборами.

Строк повноважень складу Громадської ради - два роки.

До складу Громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

Членство в Громадській раді є індивідуальним.

8. Для формування нового складу Громадської ради діюча при Держекспортконтролі України Громадська рада не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення дії її повноважень утворює ініціативну групу з підготовки відповідних установчих зборів для її формування.

До складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів входять представники інститутів громадянського суспільства, в тому числі ті, які є членами діючої Громадської ради та Держекспортконтролю України.

Не пізніше ніж за 30 календарних днів до проведення установчих зборів Держекспортконтроль України оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце та порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи, прізвище, ім'я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

рішення керівника інституту громадянського суспільства про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою;

біографічна довідка делегованого кандидата для включення до складу Громадської ради представника інституту громадянського суспільства;

копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства;

інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років.

За 10 календарних днів до проведення установчих зборів приймання заяв для участі у них припиняється. На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів, кандидатур для включення до нового складу Громадської ради та, у разі потреби, уточнює місце проведення установчих зборів, про що Держекспортконтроль України повідомляє на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

Під час проведення установчих зборів з числа їх учасників обирається голова зборів, секретар, члени лічильної комісії, визначається кількісний склад Громадської ради та проводяться вибори членів Громадської ради, заслуховується інформація Голови Громадської ради, що діяла при Держекспортконтролі України до проведення установчих зборів.

Протокол установчих зборів, відомості про склад Громадської ради Держекспортконтроль України оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

9. Держекспортконтроль України затверджує склад Громадської ради на підставі протоколу установчих зборів.

10. Членство в Громадській раді припиняється на підставі рішення Громадської ради у разі:

систематичної відсутності члена Громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази поспіль);

повідомлення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в Громадській раді;

скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу Громадської ради;

неможливості члена Громадської ради брати участь у роботі Громадської ради за станом здоров'я, визнання у судовому порядку члена Громадської ради недієздатним або обмежено дієздатним;

подання членом Громадської ради відповідної заяви.

11. Громадську раду очолює Голова, який обирається з числа її членів на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.

Голова Громадської ради може мати заступників, які обираються з числа її членів шляхом рейтингового голосування.

Головою Громадської ради не може бути обрано посадову особу Держекспортконтролю України.

Повноваження Голови Громадської ради можуть бути припинені за рішенням Громадської ради у разі припинення його членства, а також виникнення підстав, передбачених цим Положенням.

12. Голова Громадської ради:

організовує діяльність Громадської ради;

скликає та організовує підготовку та проведення її засідань;

підписує документи від імені Громадської ради;

представляє Громадську раду у відносинах з Кабінетом Міністрів України, центральними і місцевими органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;

може брати участь у засіданнях колегії Держекспортконтролю України.

13. Функції секретаря Громадської ради може виконувати керівник структурного підрозділу Держекспортконтролю України, до функцій якого віднесено зв'язки з громадськістю, який не є членом Громадської ради.

14. Основною формою роботи Громадської ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові засідання Громадської ради можуть скликатися за ініціативою однієї третини загального складу її членів.

Засідання Громадської ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів.

Засідання Громадської ради проводяться відкрито.

У засіданнях Громадської ради бере участь з правом дорадчого голосу уповноважений представник Держекспортконтролю України.

За запрошенням Голови Громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи.

Члени Громадської ради інформуються Держекспортконтролем України про дату, час і місце проведення засідання не пізніше ніж за тиждень до дня його проведення.

15. Рішення Громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення Громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов'язковими для розгляду Держекспортконтролем України.

Громадська рада може ухвалювати рішення також шляхом електронних консультацій між членами Громадської ради. Ініціювати таку форму ухвалення рішень можуть Голова та секретар Громадської ради.

Ухвалення рішень шляхом електронних консультацій здійснюється за процедурою, що передбачена Регламентом Громадської ради.

При застосуванні такої форми ухвалення рішення має бути опитаний кожний член Громадської ради.

Рішення Держекспортконтролю України, прийняте за результатами розгляду пропозицій Громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття, доводиться до відома членів Громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті Держекспортконтролю України та в інший прийнятний спосіб. Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій Громадської ради або причини їх відхилення.

16. Громадська рада інформує Держекспортконтроль України та громадськість про свою роботу шляхом розміщення у спеціально створеній рубриці "Громадська рада" на офіційному веб-сайті Держекспортконтролю України та оприлюднення в інший прийнятний спосіб матеріалів про установчі документи, план роботи, керівний склад, прийняті рішення, протоколи засідань, щорічні звіти про її роботу.

17. Підготовка та проведення засідань Громадської ради здійснюються на базі Держекспортконтролю України. При цьому може використовуватись оргтехніка, засоби зв'язку та витратні матеріали Держекспортконтролю України.

Для координації робіт Держекспортконтролю України із взаємодії з громадськістю Голова Держекспортконтролю України визначає одного зі своїх заступників та відповідний структурний підрозділ.

18. Громадська рада має бланк із своїм найменуванням.ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Громадської ради
20.04.2011 № 13

РЕГЛАМЕНТ
Громадської ради при Державній службі експортного контролю України

Загальні положення

1. Регламент Громадської ради при Державній службі експортного контролю України (далі - Регламент) регулює організаційні та процедурні питання діяльності Громадської ради при Держекспортконтролі України (далі - Громадська рада).

2. Робота Громадської ради є відкритою і прозорою.

Громадська рада інформує Держекспортконтроль України та громадськість про свою діяльність.

Висвітлення діяльності Громадської ради здійснюється в порядку, передбаченому Положенням про Громадську раду, та цим Регламентом.

3. Громадську раду очолює Голова, який обирається відповідно до порядку та у спосіб, передбачений Положенням про Громадську раду, та цим Регламентом.

Голова Громадської ради має заступника, який обирається відповідно до порядку та у спосіб, передбачений Положенням про Громадську раду, та цим Регламентом.

4. Функціональні повноваження заступника Голови Громадської ради визначаються Головою Громадської ради за погодженням з таким заступником.

Планування роботи

5. Робота Громадської ради ведеться за перспективними (річними) планами, які затверджуються Громадською радою.

6. Формування планів роботи Громадської ради здійснюється Головою Громадської ради (або за його дорученням його заступником) спільно із секретарем Громадської ради на підставі пропозицій членів Громадської ради та постійних комісій при Громадській раді (у разі їх створення).

Річний план роботи Громадської ради затверджується Громадською радою на своєму засіданні.

Планування роботи Громадської ради з проведення громадської експертизи діяльності Держекспортконтролю України, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, участі в проведенні Держекспортконтролем України консультацій з громадськістю у формі публічного громадського обговорення здійснюється з урахуванням вимог відповідних постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України.

7. Плани роботи Громадської ради передбачають наведені нижче заходи:

чергові засідання Громадської ради;

засідання постійних і тимчасових комісій та експертних груп (у разі їх створення);

проведення громадської експертизи діяльності Держекспортконтролю України;

проведення громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів;

організація заходів у межах проведення Держекспортконтролем України консультацій з громадськістю;

забезпечення інформування Держекспортконтролю України, громадськості про діяльність Громадської ради;

інші заходи в межах повноважень Громадської ради.

8. План роботи Громадської ради на наступний рік ухвалюється не пізніше ніж за тиждень до закінчення поточного року.

9. Члени Громадської ради та постійні комісії Громадської ради (у разі їх створення) подають Голові Громадської ради свої пропозиції для включення до Плану роботи Громадської ради на рік за три тижні до закінчення поточного року.

10. Річні плани роботи Громадської ради оприлюднюються секретарем Громадської ради на офіційному веб-сайті Держекспортконтролю України та надсилаються ним електронною поштою кожному члену Громадської ради.

Порядок підготовки та проведення засідань Громадської ради

11. Основною формою роботи Громадської ради є засідання, які проводяться за потреби, але не рідше одного разу на квартал.

Позачергові засідання Громадської ради скликаються за ініціативою однієї третини загального складу її членів.

12. Чергові засідання Громадської ради скликаються Головою Громадської ради, а у разі його відсутності - заступником Голови Громадської ради. З цією метою Голова Громадської ради узгоджує з уповноваженим представником Держекспортконтролю України дату, час і місце проведення засідання Громадської ради, формує проект порядку денного.

Секретар Громадської ради інформує членів Громадської ради про дату, час, місце проведення та проект порядку денного засідання шляхом надсилання відповідного повідомлення електронною поштою або в інший прийнятний спосіб, не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати проведення засідання.

Повідомлення про проведення засідання Громадської ради розміщується на офіційному веб-сайті Держекспортконтролю України.

13. Позачергові засідання Громадської ради із зазначенням порядку денного скликаються в обов'язковому порядку Головою Громадської ради на вимогу не менш ніж однієї третини загального складу членів Громадської ради. Вмотивовані вимоги про скликання позачергового засідання Громадської ради, підписані їх ініціаторами, разом із проектом порядку денного такого засідання надсилаються Голові Громадської ради.

Позачергове засідання Громадської ради скликається (проводиться) не пізніше ніж у десятиденний строк після надходження вимоги про його скликання, поданої відповідно до цього Регламенту.

Рішення про скликання позачергового засідання ухвалюється Головою Громадської ради протягом трьох днів з дати отримання ним вимоги про таке скликання, поданої відповідно до цього Регламенту.

Інформаційне повідомлення про скликання позачергового засідання Громадської ради розміщується секретарем Громадської ради на офіційному веб-сайті Держекспортконтролю України не пізніше ніж за сім календарних днів до дати його проведення.

14. Засідання Громадської ради проводяться відкрито.

На запрошення Голови Громадської ради у засіданнях Громадської ради можуть брати участь інші особи, які не є її членами.

Уповноважений представник Держекспортконтролю України бере участь у всіх засіданнях Громадської ради без спеціального запрошення.

15. Засідання Громадської ради є правочинним, якщо на ньому присутні не менше половини її членів.

Перед початком засідання Громадської ради секретар Громадської ради проводить письмову реєстрацію учасників.

16. На початку засідання Громадської ради затверджується порядок денний, проект якого пропонується Головою Громадської ради.

Проект порядку денного формується відповідно до Плану роботи Громадської ради та на основі пропозицій членів Громадської ради, постійних чи тимчасових комісій Громадської ради та членів експертних груп (у разі їх створення).

17. По кожному з розглянутих питань порядку денного засідання Громадська рада має ухвалити рішення. Рішення ухвалюється у такій послідовності:

1) ухвалення проекту рішення за основу;

2) розгляд пропозицій та зауважень учасників засідання Громадської ради до проекту рішення, ухваленого за основу;

3) ухвалення проекту рішення в цілому з урахуванням поправок та пропозицій.

Проекти рішень Громадської ради готуються членами Громадської ради та/або постійними чи тимчасовими комісіями Громадської ради або експертними групами та подаються Голові Громадської ради до початку засідання Громадської ради. Всі проекти рішень мають бути подані не пізніше ніж за сім днів до початку засідання Громадської ради.

Усі проекти рішень, що надійшли до Голови Громадської ради, мають бути доведені секретарем Громадської ради до відома кожного члена Громадської ради шляхом розсилання електронною поштою не пізніше ніж за три дні до початку засідання Громадської ради.

18. Головує на засіданні Громадської ради Голова Громадської ради або за його дорученням його заступник.

19. Перше засідання Громадської ради після проведення установчих зборів із формування нового складу Громадської ради проводиться з урахуванням таких вимог:

1) на першому засіданні Громадської ради головує Голова лічильної комісії до того часу, поки не буде обрано Голову Громадської ради нового складу;

2) перше засідання Громадської ради після проведення установчих зборів щодо формування нового складу Громадської ради скликається (проводиться) Головою лічильної комісії не пізніше ніж у десятиденний термін з дня оголошення результатів виборів до Громадської ради.

20. Рішення Громадської ради ухвалюються відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Підрахунок голосів при голосуванні здійснюється головуючим на засіданні, якщо перед початком голосування не прийнято іншого рішення Громадської ради.

В окремих випадках Громадська рада може ухвалити рішення про зміну форми голосування перед початком його проведення.

У разі проведення таємного голосування, на засіданні Громадської ради обирається лічильна комісія.

Рішення Громадської ради підписуються Головою Громадської ради та її секретарем.

21. Під час проведення засідання Громадської ради секретар Громадської ради веде та складає протокол.

22. Громадська рада може ухвалювати рішення також шляхом електронних консультацій між членами Громадської ради. Ініціювати таку форму ухвалення рішень можуть Голова та секретар Громадської ради.

Процедура ухвалення рішень шляхом електронних консультацій передбачає:

1) розсилання секретарем Громадської ради кожному члену Громадської ради проекту рішення з використанням електронної пошти;

2) встановлення терміну надходження зауважень та пропозицій членів Громадської ради до проекту рішення;

3) узагальнення пропозицій та зауважень;

4) підготовка Головою Громадської ради та розсилання секретарем Громадської ради остаточного варіанта рішення кожному члену Громадської ради;

5) голосування членів Громадської ради щодо остаточного варіанта проекту рішення шляхом висловлення своєї позиції через електронну пошту.

При застосуванні такої форми ухвалення рішення кожний член Громадської ради повинен взяти участь в опитуванні.

Організація роботи постійних та тимчасових комісій та експертних груп Громадської ради

23. На першому засіданні нового складу Громадської ради може бути ухвалено рішення про створення постійних комісій та їх тематику.

24. Експертні групи, тимчасові комісії Громадської ради можуть бути створені за її рішенням, у разі необхідності. Експертні групи та тимчасові комісії створюються для підготовки окремих питань до розгляду на засіданні Громадської ради, підготовки та проведення окремих заходів Громадської ради.

Експертні групи, тимчасові комісії створюються на визначений період часу.

25. До складу комісій, експертних груп можуть входити члени Громадської ради за власним бажанням.

Окремим рішенням Громадської ради до складу таких комісій, експертних груп можуть бути включені, за їх згодою, представники Держекспортконтролю України, представники інших інститутів громадянського суспільства з правом дорадчого голосу.

26. Основною формою роботи постійних та тимчасових комісій, експертних груп є засідання, що проводяться за потреби.

27. Засідання постійних та тимчасових комісій, експертних груп проводяться у відкритому режимі.

28. Постійну та/або тимчасову комісію очолює Голова, який призначається рішенням Громадської ради з числа членів Громадської ради, які входять до складу цієї комісії.

Взаємовідносини Громадської ради з Держекспортконтролем України

29. Голова Громадської ради може брати участь у засіданні колегії Держекспортконтролю України.

30. Громадська рада щороку готує та подає Держекспортконтролю України пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю. Такі пропозиції мають бути попередньо розглянуті та затверджені на засіданні Громадської ради.

31. Громадська рада може подавати Держекспортконтролю України пропозиції щодо проведення консультацій з громадськістю, не передбачені орієнтовним планом проведення таких консультацій. Такі пропозиції від імені Громадської ради подаються Головою Громадської ради на підставі рішення однієї з постійних комісій Громадської ради.

32. Голова Громадської ради в обов'язковому порядку інформує Держекспортконтроль України про ухвалені Громадською радою рішення.

Порядок ініціювання та проведення громадської експертизи діяльності Держекспортконтролю України, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів

33. Громадська рада може ініціювати та проводити в установленому порядку громадську експертизу діяльності Держекспортконтролю України, громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів.

34. Рішення про ініціювання проведення громадської експертизи діяльності Держекспортконтролю України, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів ухвалюється Громадською радою виключно на її засіданнях на основі пропозицій, внесених членами Громадської ради.

35. Для проведення громадської експертизи діяльності Держекспортконтролю України, громадської антикорупційної експертизи, проектів нормативно-правових актів рішенням Громадської ради утворюється тимчасова експертна група (комісія), до складу якої залучаються за бажанням члени Громадської ради та представники інших інститутів громадянського суспільства.

36. Результати проведення громадської експертизи діяльності Держекспортконтролю України, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів перед їх оприлюдненням в обов'язковому порядку мають бути розглянуті на засіданні Громадської ради.

Порядок висвітлення діяльності Громадської ради

37. На офіційному веб-сайті Держекспортконтролю України розміщується Положення про Громадську раду, регламент роботи Громадської ради, плани роботи Громадської ради, протоколи засідань Громадської ради, рішення Громадської ради, щорічний звіт про діяльність Громадської ради, інформація про склад Громадської ради, керівний склад Громадської ради. В інших засобах масової інформації така інформація може розміщуватися за наявності можливостей.

38. Щорічний звіт про діяльність Громадської ради перед його оприлюдненням затверджується Громадською радою на її засіданні.

39. Розміщення офіційної інформації про діяльність Громадської ради на офіційному веб-сайті Держекспортконтролю України здійснюється секретарем Громадської ради за погодженням з Головою Громадської ради.

40. Під час взаємодії із засобами масової інформації офіційний погляд Громадської ради може висловлювати Голова Громадської ради або за його дорученням його заступник.

В інших випадках члени Громадської ради під час взаємодії із засобами масової інформації мають зазначити, що вони висловлюють власну позицію, а не колективну позицію Громадської ради.

Голова Громадської ради під час взаємодії із засобами масової інформації та роз'яснення їм позиції Громадської ради має керуватися виключно рішеннями Громадської ради. У інших випадках Голова Громадської ради має зазначити, що він висловлює власну позицію, яка необов'язково повинна відображати позицію Громадської ради.

{Текст взято з сайту Держекспортконтролю України http://www.dsecu.gov.ua/}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: