open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ

РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
Р І Ш Е Н Н Я
25.07.2005 N 12

Про необхідність усунення порушень Головним

контрольно-ревізійним управлінням України принципів

державної регуляторної політики згідно з вимогами

Закону України від 11.09.2003 N 1160-IV

"Про засади державної регуляторної політики

у сфері господарської діяльності"

На виконання вимог Закону України від 11.09.2003 N 1160-IV
( 1160-15 ) "Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності", а також статті 3 Указу Президента
України від 01.06.2005 N 901/2005 ( 901/2005 ) "Про деякі заходи
щодо забезпечення здійснення державної регуляторної політики",
здійснюючи аналіз нормативно-правових актів центральних органів
виконавчої влади щодо їх відповідності принципам державної
регуляторної політики Державний комітет України з питань
регуляторної політики та підприємництва В С Т А Н О В И В:
Головним контрольно-ревізійним управлінням України було
прийнято наказ від 03.10.97 N 121 ( z0497-97 ) "Про затвердження
Інструкції про порядок проведення ревізій і перевірок державною
контрольно-ревізійною службою в Україні" (далі - Наказ N 121).
В преамбулі Наказу зазначається, що він розроблений на
виконання Закону України "Про державну контрольно-ревізійну службу
в Україні" ( 2939-12 ). А пункт 1.4 Інструкції про порядок
проведення ревізій і перевірок державною контрольно-ревізійною
службою в Україні ( z0497-97 ) (далі - Інструкція) зазначає, що
організація проведення ревізії (перевірки) регламентується
виключно Законом України "Про державну контрольно-ревізійну службу
в Україні" та цією Інструкцією.
Необхідно зазначити, що Законом України від 12.01.2005
N 2322-IV ( 2322-15 ) "Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України (щодо посилення правового захисту громадян та
запровадження механізмів реалізації конституційних прав громадян
на підприємницьку діяльність, особисту недоторканність, безпеку,
повагу до гідності особи, правову допомогу, захист)" (далі - Закон
N 2322) внесено суттєві зміни до статей 8, 10, 11, 13, 14 Закону
України від 26.01.93 N 2939-XII ( 2939-12 ) "Про державну
контрольно-ревізійну службу в Україні".
Зазначені статті Закону України "Про державну
контрольно-ревізійну службу в Україні" ( 2939-12 ) визначають
основні функції Головного контрольно-ревізійного управління
України, права державної контрольно-ревізійної служби, а також
порядок проведення ревізій та перевірок органами державної
контрольно-ревізійної служби.
Тобто, положення основного законодавчого акта, на підставі
якого було видано Наказ N 121 ( z0497-97 ) і якими регулювалися
питання проведення ревізій і перевірок державною
контрольно-ревізійною службою в Україні, у січні 2005 року було
суттєво змінено.
Зокрема, відповідно до пункту 1.3 Інструкції ( z0497-97 )
ревізії і перевірки повинні забезпечити виявлення і блокування
діяльності, що загрожує економічній безпеці держави. Згідно ж
нової редакції пункту 2 статті 10 Закону України "Про державну
контрольно-ревізійну службу в Україні" ( 2939-12 ) ГоловКРУ
України надається право тільки за рішенням суду призупиняти
видаткові операції за рахунками у банках та інших фінансових
установах. Окрім того, Законом N 2322 ( 2322-15 ) викладено в
новій редакції статтю 11 Закону України "Про державну
контрольно-ревізійну службу в Україні", і встановлено нові строки
та порядок проведення планової та позапланової виїзної ревізії або
перевірки, а також новий порядок вилучення оригіналів
фінансово-господарських та бухгалтерських документів - тільки за
рішенням суду.
Однак, до Наказу ( z0497-97 ) останні зміни вносилися у
2002 році на підставі наказу ГоловКРУ України від 23.08.2002 N 172
( z0739-02 ) "Про затвердження змін і доповнень до Інструкції про
порядок проведення ревізій і перевірок органами державної
контрольно-ревізійної служби в Україні, затвердженої наказом
ГоловКРУ України від 03.10.97 N 121".
Тобто, положення Наказу N 121 ( z0497-97 ) та Інструкції
повністю не відповідають новим положенням Закону України "Про
державну контрольно-ревізійну службу в Україні" ( 2939-12 ) щодо
проведення ревізій та перевірок органами державної
контрольно-ревізійної служби.
У зв'язку з викладеним, за позицією Держпідприємництва
України, Інструкція про порядок проведення ревізій і перевірок
державною контрольно-ревізійною службою в Україні, затверджена
наказом Головного контрольно-ревізійного управління України від
03.10.97 N 121 ( z0497-97 ), потребує приведення у відповідність
до Закону України "Про державну контрольно-ревізійну службу в
Україні" ( 2939-12 ) (із змінами, внесеними Законом України від
12.01.2005 N 2322-IV ( 2322-15 ) "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України (щодо посилення правового захисту
громадян та запровадження механізмів реалізації конституційних
прав громадян на підприємницьку діяльність, особисту
недоторканність, безпеку, повагу до гідності особи, правову
допомогу, захист)") в частині проведення ревізій та перевірок
органами державної контрольно-ревізійної служби.
Окрім того, така невідповідність положень Інструкції
( z0497-97 ) про порядок проведення ревізій і перевірок державною
контрольно-ревізійною службою в Україні нормам вищого
законодавчого акта порушує принципи державної регуляторної
політики, закріплені в статті 4 Закону України "Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ), а саме: принципи ефективності - забезпечення
досягнення внаслідок дії регуляторного акта максимально можливих
позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат
ресурсів суб'єктів господарювання, громадян та держави та
збалансованості - забезпечення у регуляторній діяльності балансу
інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави.
Враховуючи вищевикладене, на виконання статті 3 Указу
Президента України від 01.06.2005 N 901/2005 ( 901/2005 ) "Про
деякі заходи щодо забезпечення здійснення державної регуляторної
політики" та керуючись частиною третьою статті 27 Закону України
"Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності" ( 1160-15 ) Державний комітет України з питань
регуляторної політики та підприємництва В И Р І Ш И В:
Запропонувати Головному контрольно-ревізійному управлінню
України: - привести положення наказу від 03.10.97 N 121 ( z0497-97 )
"Про затвердження Інструкції про порядок проведення ревізій і
перевірок державною контрольно-ревізійною службою в Україні" у
відповідність до Закону України "Про державну контрольно-ревізійну
службу в Україні" ( 2939-12 ) (із змінами, внесеними Законом
України від 12.01.2005 N 2322-IV ( 2322-15 ) "Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України (щодо посилення правового
захисту громадян та запровадження механізмів реалізації
конституційних прав громадян на підприємницьку діяльність,
особисту недоторканність, безпеку, повагу до гідності особи,
правову допомогу, захист)").
Рішення Державного комітету України з питань регуляторної
політики та підприємництва про необхідність усунення порушень
принципів державної регуляторної політики підлягає виконанню у
порядку, визначеному статтею 28 Закону України "Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ).
Голова А.В.Дашкевич

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: