open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
КОЛЕГІЯ МІНІСТЕРСТВА ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
Р І Ш Е Н Н Я
N 7 від 25.01.2002

Про затвердження Комплексного плану розвитку підприємств і організацій транспортно-дорожнього комплексу Закарпатської

області
{ Рішення введено в дію Наказом Міністерства

транспорту

N 88 ( v0088361-02 ) від 13.02.2002 }

На виконання протокольного рішення наради Міністра транспорту
України від 27.10.2001 р. з питання "Стан і проблеми розвитку
транспортного комплексу Закарпатської області" та враховуючи
важливість подальшого розвитку матеріально-технічної бази
транспортно-дорожнього комплексу, поліпшення
соціально-економічного становища в прикордонному Закарпатському
регіоні, Колегія В И Р І Ш И Л А:
1. Схвалити Комплексний план розвитку транспортно-дорожнього
комплексу Закарпатської області на 2002-2006 роки.
2. Керівникам Державних департаментів, Державної
адміністрації "Укрзалізниця", Державної служби автомобільних доріг
України забезпечити в установлені терміни неухильне його
виконання. Про хід реалізації Комплексного плану інформувати
Мінтранс щорічно за станом на 1 січня та 1 липня.
3. Департаменту транспортної політики Мінтрансу (Легенький
Г.М.) зведену інформацію про хід реалізації комплексного плану
надавати керівництву Мінтрансу.
4. Генеральному директору Укрзалізниці Кирпі Г.М. спільно з
Закарпатською облдержадміністрацією в місячний термін вирішити
питання щодо організації перевезень пасажирів за напрямками
Берегове - Іршава, Виноградів - Кушниця та доцільності
експлуатації на цих маршрутах вузькоколійної залізничної колії.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
заступника Державного секретаря Мінтрансу Кроля С.С.
СХВАЛЕНО

рішенням Колегії Міністерства

транспорту України

від 25 січня 2002 р. N 7
Комплексний план розвитку транспортно-дорожнього

комплексу Закарпатської області на 2002-2006 рр.
-------------------------------------------------------------------- N |Основні завдання|Термін|Загальні | Дж ерела | Виконавці /п| та заходи |вико- |витрати | фінан сування, | | |нання |на ви- | млн . грн. | | | |конання |----------------| | | |завдань |Держа- |Кошти | | | |та |вний |підпри- | | | |заходів, |бюджет |ємств, | | | |млн. грн.| |кредити,| | | | | |інвес- | | | | | |тиції | ------------------------------------------------------------------- I. Дорожній комплекс ------------------------------------------------------------------- |Капітальне |2002- | | | |Укравтодор |будівництво: |2006 | 15,00 | 15,00 | | |----------------| |---------+-------+--------| |в т.ч. а/д | | | | | |державного | | | | | |значення | | 15,00 | 15,00 | | |----------------| |---------+-------+--------| |а/д Київ - Чоп | | 15,00 | 15,00 | | |----------------| |---------+-------+--------| |в т.ч. по | | | | | |транспортному | | | | | |коридору N 5 | | 15,00 | 15,00 | | --+----------------+------+---------+-------+--------+------------- |Для збереження |2002 -| | | |Укравтодор |існуючої мережі |2006 | | | | |автомобільних | | | | | |доріг загального| | | | | |користування | | | | | |виконати обсяги | | | | | |ремонтних робіт:| | 107,00 | 50,50 | 56,50 | |----------------| |---------+-------+--------| |Капітальний | | | | | |ремонт | | 10,50 | 10,50 | | |----------------| |---------+-------+--------| |в т.ч. а/д | | | | | |державного | | | | | |значення | | 10,50 | 10,50 | | |----------------| |---------+-------+--------| |а/д Мукачево - | | | | | |Рогатин | | 10,50 | 10,50 | | |----------------| |---------+-------+--------| |Середній ремонт | | 43,20 | 20,00 | 23,20 | |----------------| |---------+-------+--------| |в т.ч. а/д | | | | | |державного | | | | | |значення | | 20,00 | 20,00 | | |----------------| |---------+-------+--------| |Поточний ремонт | | 53,30 | 20,00 | 33,30 | |----------------| |---------+-------+--------| |в т.ч. а/д | | | | | |державного | | | | | |значення | | 20,00 | 20,00 | | --+----------------+------+---------+-------+--------| |Програма лікві- |2002 | 25,60 | 25,60 | | |дації повеневих | | | | | |руйнувань сти- | | | | | |хійного лиха 3-5| | | | | |березня 2001 ро-| | | | | |ку | | | | | --+----------------+------+---------+-------+--------| |Реабілітація |2002 -| 170,00 | |170,00 | |автодороги |2006 | | |(кредит | |Київ - Чоп | | | |ЄБРР) | --+----------------+------+---------+-------+--------| |Будівництво |2002 -| 1,00 | 1,00 | | |під'їзду до мос-|2006 | | | | |тового переходу | | | | | |через р.Тиса в | | | | | |смт Солотвино | | | | | |Тячівського ра- | | | | | |йону | | | | | --+----------------+------+---------+-------+--------| |Програма проти- |2002 -| 10,00 | 10,00 | | |паводкового за- |2006 | | | | |хисту басейну | | | | | |р.Тиса | | | | | ------------------------------------------------------------------- II. Залізничний транспорт ------------------------------------------------------------------- |Ремонт колії на |2002, | 23,70; | | 23,70;|Укрзалізниця, |дільницях |2003, | 24,00; | | 24,00;|Львівська |Закарпатської |2004, | 24,30; | | 24,30;|залізниця |області |2005, | 24,60; | | 24,60;| | |2006 | 24,80 | | 24,80 | --+----------------+------+---------+-------+--------| |Відновлення руху|II | 4,20 | | 4,20 | |на дільницях: |кварт.| | | | |Солотвине - |2002 р| | | | |Вел. Бичків | | | | | |----------------+------+---------+-------+--------+------------- |Ясиня - |2002 -| 58,57 |20,57* | 38,00 |Укрзалізниця, |Держкордон |2003 | | | |Львівська | | | | | |залізниця, | | | | | |Закарпатська | | | | | |ОДА --+----------------+------+---------+-------+--------+------------- |Розвиток |2002 | 8,80 | | 8,80 |Укрзалізниця, |кар'єрного | | | | |Львівська |господарства | | | | |залізниця --+----------------+------+---------+-------+--------| |Реконструкція |2002 -| 106,70 |80,00**| 26,70 | |штучних споруд і|2006 | | | | |земполотна на | | | | | |залізничних | | | | | |дільницях Закар-| | | | | |патської області| | | | | --+----------------+------+---------+-------+--------| |Виконання відбу-|2002 | 12,37 | 11,50 | 0,87 | |довчих робіт по | | | | | |ліквідації нас- | | | | | |лідків березне- | | | | | |вої повені 2001 | | | | | |року та протипа-| | | | | |водкових заходів| | | | | |на пошкоджених | | | | | |ділянках заліз- | | | | | |ниці | | | | | --+----------------+------+---------+-------+--------+------------- |Капітальний |2003 -| 15,00 | | 15,00 |Укрзалізниця |ремонт вокзалу |2005 | | | | |ст. Ужгород | | | | | --+----------------+------+---------+-------+--------+------------- |Реконструкція |2002 -| 10,00 | | 10,00 |Львівська |вокзального |2003 | | | |залізниця |комплексу | | | | | |ст. Чоп | | | | | --+----------------+------+---------+-------+--------+------------- |Будівництво циф-|2002 -| 5,56; | | 5,56; | |рової телекому- |2006 | 0,61; | | 0,61; | |нікаційної мере-| | 4,79 | | 9,02 | |жі на базі воло-| | | | | |коннооптичного | | | | | |кабелю зв'язку з| | | | | |одночасною замі-| | | | | |ною існуючих по-| | | | | |вітряних ліній | | | | | |зв'язку на діль-| | | | | |ницях: Чоп - Ба-| | | | | |тєве - Берегове | | | | | |- Королеве - Дя-| | | | | |кове - Держкор- | | | | | |дон (Румунія) | | | | | |(101 км); Батєве| | | | | |- Еперешкі - | | | | | |Держкордон | | | | | |(Угорщ.) (11 | | | | | |км); Батєве - | | | | | |Бескид (87 км) | | | | | --+----------------+------+---------+-------+--------+------------- |Заміна повітря- |2002 -| 5,4; | | 10,62; | |них ліній зв'яз-|2006 | 2,86; | | 2,86; | |ку: Ужгород - | | 5,94; | | 5,94; | |Сянки (98 км); | | 0,61 | | 0,61 | |Королеве - Те- | | | | | |ресва (52 км); | | | | | |Солотвине - Ра- | | | | | |хів - Делятин | | | | | |(108 км); Солот-| | | | | |вине - Великий | | | | | |Бичків (11 км) | | | | | --+----------------+------+---------+-------+--------+------------- 0 |Капітальний ре- |2002 -| 6,33 | | 6,33 | |монт рухомого |2004 | | | | |складу (5 ди- | | | | | |зель-поїздів) | | | | | --+----------------+------+---------+-------+--------+------------- 1 |Розробити техні-|2002 -| 0,05 | | 0,05 |Мінтранс |ко-економічне |2003 | | | |України, |обгрунтування | | | | |Закарпатська |створення міжна-| | | | |ОДА |родного Чопсько-| | | | | |Захоньського | | | | | |транспортно-ло- | | | | | |гістичного цент-| | | | | |ру у складі Між-| | | | | |народного транс-| | | | | |портного коридо-| | | | | |ру N 5 | | | | | --+----------------+------+---------+-------+--------+------------- 2 |Передбачити в |2002 | | | |Укрзалізниця, |планах оновлення| | | | |Львівська |рухомого складу | | | | |залізниця |залізничного | | | | | |транспорту вико-| | | | | |нання робіт по | | | | | |ремонту 4-х ди- | | | | | |зельпоїздів на | | | | | |ЗАТ "Ужгородсь- | | | | | |кий механічний | | | | | |завод" | | | | | ------------------------------------------------------------------- III. Автомобільний транспорт ------------------------------------------------------------------- |Будівництво сер-|2002 -| 8,50 | | 8,50 |УДП |вісної зони для |2003 | | | |"Укрінтер- |обслуговування | | | | |автосервіс" |вітчизняних та | | | | | |іноземних пере- | | | | | |візників, ре- | | | | | |конструкція п/п | | | | | |Тиса | | | | | --+----------------+------+---------+-------+--------+------------- -3|Створити філію |2002; | | | |Мінтранс |АсМАП у м.Ужго- |I | | | |України, |род; спростити |кварт.| | | |АсМАП |механізм видачі |2002 | | | |України; |багатоцільових | | | | |Мінтранс |дозволів на ван-| | | | |України |тажні перевезен-| | | | | |ня | | | | | --+----------------+------+---------+-------+--------+------------- |Проведення обс- |2002 -| | | |Закарпатська |теження паса- |2006 | | | |ОДА, обласне |жирських автос- | | | | |автотранс- |танцій та авто- | | | | |портне |вокзалів на від-| | | | |управління |повідність умо- | | | | | |вам Типового | | | | | |технологічного | | | | | |процесу надання | | | | | |послуг паса- | | | | | |жирських автос- | | | | | |танцій та авто- | | | | | |вокзалів, зат- | | | | | |верджених нака- | | | | | |зом Міністерства| | | | | |транспорту Укра-| | | | | |їни від | | | | | |28.08.2001 N 565| | | | | |( v0565361-01 ) | | | | | --+----------------+------+---------+-------+--------+------------- |Проведення кон- |2002 -| | | |Закарпатська |курсів на визна-|2006 | | | |ОДА, обласне |чення перевізни-| | | | |автотранс- |ків на примісь- | | | | |портне |ких маршрутах | | | | |управління |загального ко- | | | | | |ристування | | | | | ------------------------------------------------------------------- IV. Авіаційний транспорт ------------------------------------------------------------------- |Виконання вимог | 2002 | 0,12; | 0,12; | 0,40; |Закарпатська |ІКАО по забезпе-| | 0,80; | 0,40; | 0,04 |ОДА |ченню безпеки | | 0,08 | 0,04 | |Закарпатське |польотів, в | | | | |обласне |т.ч.: заміна | | | | |комунальне |світлосигнально-| | | | |підприємство |го обладнання; | | | | |"Міжнародний |ремонт зльотної | | | | |аеропорт |смуги; ремонт і | | | | |"Ужгород" |заміна спецтех- | | | | | |ніки | | | | | --+----------------+------+---------+-------+--------+------------- |Розширення |2002 | | | |Закарпатська |географії | | | | |ОДА, |польотів | | | | |Укравіатранс --+----------------+------+---------+-------+--------+------------- |Запровадження |2002 | | | |Укравіатранс |спільно з турис-| | | | | |тичними фірмами | | | | | |України програми| | | | | |"Вихідні дні на | | | | | |Закарпатті" | | | | | --+----------------+------+---------+-------+--------+------------- |Створення на ба-|2002 -| 25,50 | | 25,50 |СЕЗ |зі аеропорту |2005 | | | |"Закарпаття" |"Мукачево" між- | | | | | |народного ван- | | | | | |тажно-пасажирсь-| | | | | |кого аеропорту: | | | | | |- розробка ТЕО | | | | | |міжнародного | | | | | |вантажно-паса- | | | | | |жирського аеро- | | | | | |порту; - прове- | | | | | |дення тендеру | | | | | |щодо залучення | | | | | |інвесторів для | | | | | |реалізації про- | | | | | |екту проведення | | | | | |комплексу необ- | | | | | |хідних будівель-| | | | | |но-монтажних ро-| | | | | |біт | | | | | --+----------------+------+---------+-------+--------+------------- |Вивчити питання |2002 | | | |Укравіатранс |щодо передачі | | | | | |4-ох двигунів | | | | | |ГТД-350, які не | | | | | |експлуатуються у| | | | | |військових час- | | | | | |тинах, з балансу| | | | | |Міністерства | | | | | |оборони на ба- | | | | | |ланс Ужгородсь- | | | | | |кого ДП "Універ-| | | | | |сал-Авіа" та | | | | | |прийняти відпо- | | | | | |відне рішення | | | | | ------------------------------------------------------------------- V. Річковий транспорт ------------------------------------------------------------------- |Розробити техні-| 2002 | | | |Закарпатська |ко-економічне | | | | |ОДА ВАТ |обгрунтування з | | | | |"Закарпат- |оцінкою впливу | | | | |інтерпорт" |на навколишнє | | | | | |середовище орга-| | | | | |нізації переве- | | | | | |зень вантажів по| | | | | |р. Тиса та спо- | | | | | |рудження річко- | | | | | |вого порту поб- | | | | | |лизу м.Чоп | | | | | --+----------------+------+---------+-------+--------+------------- |Всього: | | | | | |----------------+------+---------+-------+--------+------------- |по дорожньому |2002 -| 328,60 |102,10 | 226,50 | |комплексу |2006 | | | | |----------------+------+---------+-------+--------+------------- |по залізничному | | 378,94 |112,12 | 266,82 | |транспорту | | | | | |----------------+------+---------+-------+--------+------------- |по | | 8,50 | | 8,50 | |автомобільному | | | | | |транспорту | | | | | |----------------+------+---------+-------+--------+------------- |по авіаційному | | 26,50 | 0,56 | 25,94 | |транспорту | | | | | |----------------+------+---------+-------+--------+------------- |Всього по транс-| | 742,54 |214,78 | 527,76 | |портно-дорожнь- | | | | | |ому комплексу | | | | | ------------------------------------------------------------------- ----------------------------- * - Передбачено Програмою комплексного протипаводкового
захисту в басейні р.Тиси у Закарпатській області на 2002-2006 роки
(постанова КМУ від 24.10.2001 р. N 1388 ( 1388-2001-п ). ** - Під реконструкцію тунелю на дільниці Бескид -
Скотарське.
"Транспорт України", N 4, 28.02.2002 р.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: