open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 6 від 21.03.2001

Про затвердження форми звіту "Звіт про нараховані

внески та витрати, пов'язані з загальнообов'язковим

державним соціальним страхуванням" (Ф4-ФСС)
{ Нову форму звіту додатково див. в Постанові Фонду

соціального страхування з тимчасової

втрати працездатності

N 9 ( v0009598-02 ) від 29.03.2002 }

Правління Фонду соціального страхування України постановляє:
1. Затвердити форму звіту "Звіт про нараховані внески та
витрати, пов'язані з загальнообов'язковим державним соціальним
страхуванням" (Ф4-ФСС), що додається.
2. Виконавчим дирекціям Фонду та його відділень,
всеукраїнським галузевим профспілкам та профоб'єднанням, яким
затверджено бюджети, довести затверджену форму звіту до
страхувальників та забезпечити її застосування при складанні
звітності за перший квартал 2001 року, оприлюднити дану форму
звітності в засобах масової інформації.
3. Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування України
в десятиденний строк розробити роз'яснення по заповненню форми
звіту "Звіт про нараховані внески та витрати, пов'язані з
загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням" (Ф4-ФСС).
Голова правління О.В.Єфіменко
Ф 4-ФСС ТВП
Затверджено постановою

правління Фонду соціального

страхування України

протокол N 6

від 21.03.2001 р.
Складається за зростаючим підсумком

з початку року і подається щоквартально

до органів Фонду за місцем реєстрації

не пізніше 12 числа наступного

за звітним періодом місяця

(12.04, 12.07, 12.10, 12.01)
Заповнюється в гривнях ---------------------------------------------------------------------------------- дміністративно-територіальна одиниця |Адміністративно-територіальна одиниця агальнодержавного підпорядкування |обласного (республіканського) АР Крим, м.Київ, область, м.Севастополь) |підпорядкування (район, місто ОП) --------------------------------------------+------------------------------------- азва |Реєстраційний код трахувальника |страхувальника --------------------------------------------+------------------------------------- од ЄДРПОУ - для юридичних, |Розмір внесків: од ДРФО - для фізичних осіб: | --------------------------------------------+------------------------------------- дреса: |Тел.: --------------------------------------------+------------------------------------- ФО: |р/рахунок: |Назва банку ----------------------------------------------------------------------------------
Звіт про нараховані внески та витрати, пов'язані з

загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням

у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності
за _______________________________________ 20__ р.

(I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік)
----------------------------------------------------------------------------- Середньоспискова чисельність працюючих| |в тому числі жінок| | в еквіваленті повної занятості (*) | | | | ---------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- |I. Нарахована сума |II. Нарахована сума | |фактичних витрат на |оплати праці найманих| |оплату праці найманих|працівників, з якої | |працівників та |утримуються страхові | |оподаткованого доходу|внески (за розміром | |(прибутку), з якої |внесків) | |справляються страхові| | |внески, (за розміром | | (**) |внесків) | | |---------------------+---------------------| |4%|1%|2,5%|3%|Всього |0,25% |0,5% |Всього | ------------+--+--+----+--+-------+------+-----+--------|------------------- На початок | | | | | | | | || Сума | періоду | | | | | | | | || заборгованості | За звітний | | | | | | | | || з виплати | квартал | | | | | | | | ||заробітної плати | 1-й місяць | | | | | | | | ||-----------------| кварталу | | | | | | | | || Всього | 2-й місяць | | | | | | | | ||-----------------| кварталу | | | | | | | | || | 3-й місяць | | | | | | | | ||-----------------| кварталу | | | | | | | | || За поточний рік | Всього з | | | | | | | | ||-----------------| початку року| | | | | | | | || | ----------------------------------------------------------------------------
III. Розрахунки внесків на обов'язкове

соціальне страхування
----------------------------------------------------------------------------- Назва показника | N |Сума|Назва показника | N |Сума| --------------------------------+---+----+-----------------------+----+----| Заборгованість за | 1 | |Заборгованість за | 13 | | страхувальником на початок року | | |фондом на початок року | | | --------------------------------+---+----+-----------------------+----+----| Заборгованість по актах |1.1| |Заборгованість по актах|13.1| | прийому-передачі | | |прийому-передачі | | | --------------------------------+---+----+-----------------------+----+----| З початку Нараховано| Утримано | | |Зараховано витрат з | | | року | | | |початку року | | | ---------------------+----------| | |-----------------------| | | |1%,|4%|2,5%|0,25%|0,5%| | |На початок | | | | |3% | | | | | | |періоду | | | | ---------+---+--+----+-----+----| | |--------------+--------| | | На поч. | | | | | | | |За звітний | | | | пер. | | | | | | | |період | | | | ---------+---+--+----+-----+----| | |--------------+--------| | | За звіт. | | | | | | | |1-й місяць | | | | пер. | | | | | | | |--------------+--------| | | ---------+---+--+----+-----+----| | |2-й місяць | | | | 1-й міс. | | | | | | | |--------------+--------| | | ---------+---+--+----+-----+----| | |3-й місяць | | | | 2-й міс. | | | | | | | |-----------------------| | | ---------+---+--+----+-----+----| | |Всього зараховано | 14 | | 3-й міс. | | | | | | | |----------------------------+----| ---------+---+--+----+-----+----| | |Перераховано з|За розміром | | Всього за| | | | | | 2 | |початку року |внесків | | п.р. | | | | | | | | |-------------| | --------------------------------+---+----| |Обов'яз-| 1%,| | Нараховано пені | 3 | | |кові | 3% | | --------------------------------+---+----+--------------+--------+----| | Нараховано |внесків | 4 | |На початок | | | | за актами |----------+---+----|періоду | | | | |пені | 5 | |--------------+--------+----| | --------------------------------+---+----|За звіт. пер. | | | | Відшкодовано допомог, виплачених| 6 | |(N п.д., дата)| | | | по трудовим каліцтвам і | | |--------------+--------+----| | професійним захворюванням | | |--------------+--------+----| | (до 01.04.2001) | | |--------------+--------+----| | --------------------------------+---+----+--------------+--------+----| | Отримано часткову вартість | 7 | |--------------+--------+----| | путівок | | |--------------+--------+----| | --------------------------------+---+----+--------------+--------+----| | Не прийнято до зарахування | 8 | |--------------+--------+----| | витрат | | |--------------+--------+----| | --------------------------------+---+----+-----------------------+----| | Стягнено штрафів | 9 | |Всього перераховано | 15 | | --------------------------------+---+----+-----------------------+----+----| Отримано від фонду на |10 | |Списано згідно | 16 | | розрахунковий рахунок | | |законодавства | | | --------------------------------+---+----+-----------------------+----+----| Всього (р.1. - р.10) |11 | |Всього (р.13 - р.16) | 17 | | --------------------------------+---+----+-----------------------+----+----| Заборгованість за фондом на |12 | |Заборгованість за | 18 | | кінець звітного періоду | | |страхувальником на | | | | | |кінець звітного періоду| | | ----------------------------------------------------------------------------
IV. Витрати по страхових коштах
----------------------------------------------------------------------------- Код | Назва показника |Зараховано|В тому числі |Фактично | ряд-| |витрат за |пільги по |виплачена | ка | |рахунок |допомогах |допомога | | |Фонду |постраждалим |поточного | | | |внаслідок |року за | | | |Чорнобильської |рахунок | | | |катастрофи (***)|Фонду | | |----------+----------------+----------| | |Днів|Сума | Днів | Сума | Сума | ----+-------------------------------+----+-----+-------+--------+----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ---------------------------------------------------------------------------| 1. Допомога | ---------------------------------------------------------------------------| 1 |По тимчасовій непрацездатності | | | | | | |(виключаючи догляд за хворою | | | | | | |дитиною або хворим членом | | | | | | |сім'ї) | | | | | | ----+-------------------------------+----+-----+-------+--------+----------| 2 |По тимчасовій непрацездатності | | | | | | |по догляду за хворою дитиною | | | | | | |або хворим членом сім'ї | | | | | | ----+-------------------------------+----+-----+-------+--------+----------| 3 |Разом (р.1 + р.2) | | | | | | ----+-------------------------------+----+-----+-------+--------+----------| 3.1 |В т.ч. допомоги, виплачені по | | | | | | |трудовим каліцтвам і | | | | | | |професійним захворюванням | | | | | | |(до 01.04.2001 р.) | | | | | | ----+-------------------------------+----+-----+-------+--------+----------| 4 |По вагітності і пологах | | | | | | ----+-------------------------------+----+-----+----------------+----------| 5 |При народженні дитини | | | | | |(кількість випадків, сума) | | | | | ----+-------------------------------+----+-----| |----------| 6 |По догляду за дитиною до | | | | | |досягнення нею трирічного віку | | | | | |(кількість випадків, сума) | | | | | ----+-------------------------------+----+-----| |----------| 7 |На поховання (кількість | | | | | |випадків, сума) | | | | | ----+-------------------------------+----+-----| |----------| 8 |ВСЬОГО допомог | | | | | |(р.3 + р.4 + р.5 + р.6 + р.7) | | | | | ------------------------------------------------ -----------| 2. Санаторно-курортне лікування та оздоровлення | ------------------------------------------------ | 9 |Часткове фінансування | | | | |санаторіїв-профілакторіїв (за | | | | |рахунок страхових внесків) | | | | ------------------------------------------------ | 3. Обслуговування дітей | ------------------------------------------------ | 10 |Утримання (часткове) оздоровчих| | | | |таборів | | | | ----+-------------------------------+----+-----| | 11 |Позашкільне обслуговування | | | | |дітей | | | | ----+-------------------------------+----+-----| | 12 |Всього (р.10 + р.11) | | | | ------------------------------------------------ | 4. Інші витрати | ------------------------------------------------ | 13 |Інші витрати (якщо є, розкрити | | | | |окремо) | | | | ----+------------------------------------+-----| --------------------| 14 |Разом витрат | | | | | |(р.8 + р.9 + р.12 + р.13)(****) | | | | | ------------------------------------------------ ---------------------
V. Заборгованість за страхувальником
----------------------------------------------------------------------------- Код | Назва показника | Сума | рядка| | | -----+-------------------------------------------------+-------------------| 1 |Сума заборгованості, строк сплати якої не настав | | -----+-------------------------------------------------+-------------------| 2 |Реструктуризована заборгованість | | -----+-------------------------------------------------+-------------------| 3 |Прострочена заборгованість | | -----+-------------------------------------------------+-------------------| 4 |Несплачені пені, штрафи, не прийняті до | | |зарахування витрати | | -----+-------------------------------------------------+-------------------| 5 |ВСЬОГО (р.1 + р.3 + р.4) (*****) | | ----------------------------------------------------------------------------
___ __________ _____ року Керівник підприємства

(установи) __________ (_________)
Головний бухгалтер __________ (_________) ---------------------------------------------------------------------------- * Заповнюється згідно з Інструкцією зі статистики
чисельності працівників, зайнятих у народному господарстві України
(наказ Міністерства статистики України від 07.07.95 р. N 171
( z0287-95 ), зі змінами та доповненнями). ** Заповнюється згідно із законами "Про оплату праці" до
22.02.2001 р., "Про збір на обов'язкове соціальне страхування" від
26.06.97 р. N 402/97-ВР ( 402/97-ВР ) (зі змінами та доповненнями)
та після 22.02.2001 р. - "Про розмір внесків на деякі види
загальнообов'язкового державного соціального страхування від
11.01.2001 р. N 2213-III ( 2213-14 ), "Про загальнообов'язкове
державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими народженням та
похованням" від 18.01.2001 р. N 2240-III ( 2240-14 ). *** Заповнюються нарахування понад встановлених законами
України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у
зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,
зумовленими народженням та похованням" від 18.01.2001 р.
N 2240-III ( 2240-14 ), "Про статус і соціальний захист громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" від 28.02.91
р. N 796-XII ( 796-12 ) (зі змінами та доповненнями) та постановою
Кабінету Міністрів України від 20.06.2000 р. N 987 ( 987-2000-п )
"Порядок використання коштів Фонду для здійснення заходів щодо
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального
захисту населення". **** Дорівнює рядку 14 таблиці III. ***** Дорівнює рядку 18 таблиці III.
"Бухгалтерія", N 25/2 (частина 1), 21.06.2001 р.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: