open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З

ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
П О С Т А Н О В А
N 9 від 29.03.2002
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Фонду

соціального страхування з тимчасової втрати

працездатності N 22 ( v0022598-05 ) від 18.02.2005 }
Про форми фінансової звітності Фонду
{ Щодо змін додатково див. Постанову Фонду соціального

страхування з тимчасової втрати працездатності

N 25 ( v0025598-02 ) від 14.05.2002 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Правління

Фонду соціального страхування з тимчасової

втрати працездатності N 32 ( v0032598-03 ) від 14.03.2003 }

У зв'язку зі зміною розміру та джерел формування внесків на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування згідно Закону
України "Про внесення змін до деяких законів України з питань
загальнообов'язкового державного соціального страхування" від
17.01.2002 р. N 2980 ( 2980-14 ) та відповідно до Інструкції про
порядок надходження, обліку та витрачання коштів Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженої
правлінням Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності від 26.06.2001 р. N 16 ( v0016503-01 ), щодо
порядку надходження, обліку та використання коштів Фонду,
правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити форму звітності страхувальників "Звіт про
нараховані внески та витрати, пов'язані з загальнообов'язковим
державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності" (Ф4-ФСС з ТВП) зі змінами та доповненнями
(додається).
2. Форма звітності "Звіт про нараховані внески та витрати,
пов'язані з загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням
у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності" (Ф4-ФСС з ТВП)
вводиться з 01.01.2002 р.
3. Виконавчій дирекції Фонду забезпечити проведення
експерименту на базі Чернігівського та Донецького відділень Фонду
з запровадження форм "Фінансовий звіт про виконання бюджету Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності"
(Ф6-ФСС з ТВП), "Кошторис на утримання санаторію-профілакторію"
(Ф15-ФСС з ТВП), "Фінансовий звіт санаторіїв-профілакторіїв"
(Ф16-ФСС з ТВП) та винести на затвердження правління Фонду у II
кварталі 2002 року.
4. Виконавчим дирекціям відділень Фонду довести форму
звітності страхувальників "Звіт про нараховані внески та витрати,
пов'язані з загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням
у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності" (Ф4-ФСС з ТВП) до
робочих органів відділень Фонду та страхувальників.
Голова правління В.А.Куліченко
Ф4-ФСС з ТВП
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою правління Фонду

соціального страхування з

тимчасової втрати працездатності

від 29 березня 2002 р.
Складається щоквартально

та наростаючим підсумком

з початку року і подається

до органів Фонду за місцем

реєстрації не пізніше

12 числа наступного за

звітним періодом місяці

(12.04; 12.07; 12.10; 15.01)
Заповнюється в гривнях

з копійками (Табл. II,

II.A (ФОП) в гривнях)

_________________________________________________________________
Назва Реєстраційний код
страхувальника страхувальника
_________________________________________________________________

Код ЄДРПОУ - для юридичних, (ДРФО - для
фізичних осіб): Адреса:
_________________________________________________________________

Код банку (МФО): п/рахунок: Назва банку
_________________________________________________________________
Система оподаткування: загальна,
єд. податок, фікс. с/г податок,
спец. патент (непотрібне викреслити) Тел.:
_________________________________________________________________

ЗВІТ

про нараховані внески, перерахування та витрати,

пов'язані з загальнообов'язковим державним

соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою

втратою працездатності

за _________________ 200_ р.

(I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік)
------------------------------------------------------------------ I. Середньооблікова чисельність працюючих| |в т.ч. жінок| | в еквіваленті повної занятості(*) | | | | -----------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------- | II. Нарахована сума фонду оплати | З/плата, з якої утримуються | | праці (доходу), з якої справляються | страхові внески | | страхові внески | | |-----------------------------------------+------------------------------| | 0,5 % | 0,7 % | 2,9 % | 3,4 % | Всього | 0,25 % | 0,5 % | Всього | -------------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------------| На початок | | | | | | | | | звіт. квартал| | | | | | | | | -------------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------------| За звітний | | | | | | | | | квартал | | | | | | | | | -------------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------------| 1-й місяць | | | | | | | | | -------------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------------| 2-й місяць | | | | | | | | | -------------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------------| 3-й місяць | | | | | | | | | -------------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------------| Всього з | | | | | | | | | початку року | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------
III.A Розрахунки внесків на загальнообов'язкове

державне соціальне страхування

(нараховано і утримано внесків)
------------------------------------------------------------------ На початок звіт. кварталу| | | | | | | | | -------------------------+----+----+----+----+----+----+----+---| За звітний квартал | | | | | | | | | -------------------------+----+----+----+----+----+----+----+---| 1-й місяць | | | | | | | | | -------------------------+----+----+----+----+----+----+----+---| 2-й місяць | | | | | | | | | -------------------------+----+----+----+----+----+----+----+---| 3-й місяць | | | | | | | | | -------------------------+----+----+----+----+----+----+----+---| Всього з початку року | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------
III. Розрахунки по коштах загальнообов'язкового

державного соціального страхування
------------------------------------------------------------------ Заборгованість за страхувальником на початок року | 1 | -------------------------------------------------------+--------| Заборгованість по актах прийому-передачі | 1.1 | -------------------------------------------------------+--------| Нараховано і утримано внесків з початку року | 2 | -------------------------------------------------------+--------| Донараховано самостійно внесків, пені | 3 | -------------------------------------------------------+--------| Нараховано за актами ревізій | внесків | 4 | |-------------------+--------| | пені | 5 | -------------------------------------------------------+--------| Отримано часткову вартість путівок | 6 | -------------------------------------------------------+--------| Не прийнято до зарахування витрат | 7 | -------------------------------------------------------+--------| Стягнено штрафів | 8 | -------------------------------------------------------+--------| Отримано від Фонду на розрахунковий рахунок | 9 | -------------------------------------------------------+--------| Списано згідно законодавства "-" | 10 | -------------------------------------------------------+--------| ВСЬОГО (р. 1 + ... + р. 9 - р. 10) | 11 | -------------------------------------------------------+--------| Заборгованість за Фондом на кінець звітного періоду | | (р. 16-р. 11) | 12 | -------------------------------------------------------+--------| Заборгованість за Фондом на поч. року | 13 | -------------------------------------------------------+--------| Заборгованість по актах прийому-передачі | 13.1 | -------------------------------------------------------+--------| Зараховано витрат з початку року | | -------------------------------------------------------+--------| На початок кварталу | | -------------------------------------------------------+--------| За звітний квартал | | -------------------------------------------------------+--------| 1-й місяць | | -------------------------------------------------------+--------| 2-й місяць | | -------------------------------------------------------+--------| 3-й місяць | | -------------------------------------------------------+--------| Всього зараховано | 14 | -------------------------------------------------------+--------| Перераховано з початку року | 15 | -------------------------------------------------------+--------| ВСЬОГО (р. 13 + ... + р. 15) | 16 | -------------------------------------------------------+--------| Заборгованість за страхувальником на кінець | 17 | звітного періоду (р. 11-р. 16) | | -----------------------------------------------------------------
----------------------------------- II.A Заборгованість з виплати | Перерахування з/плати з урахуванням | з початку року (III. р. 15) заборгованості за минулі роки | ------------------------------ (Без урахування суми невиплаченої| |На початок кварталу | | з/плати останнього | |--------------------+-------| місяця звітного періоду) | |За звітний квартал | | ---------------------------------| |(N п. д., дата) |(сума) | На початок року | | | | | -----------------+---------------| ------------------------------ На кінець звіт. | | періоду | | ----------------------------------

IV. Витрати за рахунок страхових внесків
V. Розшифровка заборгованості за страхувальником

(III. р. 17)
------------------------------------------------------------------ N | Назва показника |Сума| п/п| | | ---+-------------------------------------------------------+----| 1 |Заборгованість по страхових внесках, | | |строк сплати яких не настав | | |(поточна заборгованість) | | ---+-------------------------------------------------------+----| 2 |Заборгованість, пов'язана з невиплатою з/плати | | ---+-------------------------------------------------------+----| 3 |Реструктуризована заборгованість | | ---+-------------------------------------------------------+----| 4 |Прострочена заборгованість, в т.ч. при натуроплаті | | ---+-------------------------------------------------------+----| 5 |Інша заборгованість (пеня, штрафи) | | -----------------------------------------------------------------
VI. Розшифровка заборгованості за фондом (III. р. 12)
------------------------------------------------------------------ N | Назва показника |Сума | п/п| | | ---+------------------------------------------------------+-----| 1 |Заборгованість, що буде погашена внесками | | |наступного звітного кварталу | | ---+------------------------------------------------------+-----| 2 |Заборгованість, яка повинна бути сплачена Фондом | | |після прийняття звіту (абз. 2 п. 6.9 Інструкції N 16) | | |( v0016503-01 ) | | ---+------------------------------------------------------+-----| 3.1|Із загальної суми заборгованості за Фондом: | | |не відшкодовано з вини Фонду | | ---+------------------------------------------------------+-----| 3.2|Заборгованість пов'язана з невиплатою заробітної | | |плати працівникам | | ---+------------------------------------------------------+-----| 3.3|Заборгованість пов'язана з надлишковим перерахуванням | | -----------------------------------------------------------------
___ _______ 200_ року Керівник підприємства (установи) ______(_________)
Головний бухгалтер ______________ (___________)
М. П. Голова комісії __________ (___________)
-------------- *) Заповнюється згідно Інструкції зі статистики чисельності
працівників, зайнятих у народному господарстві України (наказ
Міністерства статистики України від 07.07.95 N 171 ( z0287-95 ) із
зміненнями та доповненнями. Закруглення до цілих. **) Наводяться дані про нарахування допомоги застрахованим
особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на
пільгових умовах згідно із Законами України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
народженням та похованням" 18.01.2001 N 2240-III ( 2240-14 ) та
"Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи" 28.02.91 N 796-XII ( 796-12 )
(із зміненнями та доповненнями) та постановою Кабінету Міністрів
України 20.06.2000 N 987 ( 987-2000-п ) "Про затвердження Порядку
використання коштів Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації
наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту
населення". ***) Заповнюються з урахуванням заборгованості минулих років
та без урахування невиплаченої допомоги, що нарахована у
останньому місяці звітного періоду, строк сплати якої не настав
(аналогічно звіту по формі 1-ПВ ( v0398202-01 ).
( Звіт в редакції Розпорядження Правління Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності N 32
( v0032598-03 ) від 14.03.2003 )

Ф14 (Додаток до Ф4-ФССзТВП)
Складається за кожен квартал

окремо і подається за місцем

реєстрації страхувальника

разом із Ф4-ФССзТВП

ЗВІТ

про путівки на санаторне-курортне лікування та до

дитячих оздоровчих закладів
_______________________________ Код ЄДРПОУ _____________
(повна назва страхувальника, реєстраційний N в органах Фонду)
за _____________________ квартал 200_ року

(I квартал, II квартал, III квартал, IV квартал)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Види |Код | Залишок | Одержано | Видано | Повернено | Залишок | Із загальної кількості путівок видано | Не | путівок для |рядка| путівок | путівок у | путівок | путівок | путівок |--------------------------------------------------------------------------|використано| застрахо- | | на початок| звітному | з почат- | робочому | на кінець | Безкоштовно | За 10% | За 30% | За 50% | Для |путівок в | ваних осіб | | звітного | кварталі | ковими | органу | звітного | | вартості | вартості | вартості | непрацюючих |терміни їх | та членів | | кварталу | від |термінами | Фонду | кварталу | | | | | ветеранів |дії, що | їх сімей | | | робочого | звітного | |-----------| | | | | війни та | минули | | | | органу | кварталу | |3 + 5-|4+6-| | | | | праці | | | | | Фонду | | |- 7 - |8-10| | | | | | | | | | | | |- 9 | | | | | | | | -------------+-----+-----------+-----------+-----------+-----------+------+----+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+-----------| | |Кіл-ть|Сума|Кіл-ть|Сума|Кіл-ть|Сума|Кіл-ть|Сума|Кіл-ть|Сума|Кіл-ть|Сума |Кіл-ть|Сума |Кіл-ть|Сума |Кіл-ть|Сума |Кіл-ть|Сума |Кіл-ть|Сума| | | | | | | | | | | | | |варто- | |частко-| |частко-| |частко-| |частко-| | | | | | | | | | | | | | | |сті | |вої | |вої | |вої | |вої | | | | | | | | | | | | | | | |путівок| |сплати | |сплати | |сплати | |сплати | | | -------------+-----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+----| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | -------------+-----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+----| У санаторії | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | та | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | пансіонати з | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | лікуванням | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------+-----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+----| У реабілі- | 2 | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | | | таційні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | відділення | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | санаторіїв | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (заповнюється| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | лікувальною | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | установою) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------+-----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+----| У санаторії | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | для дітей з | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | батьками | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------+-----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+----| У санаторії | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | для | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | підлітків | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------+-----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+----| В дитячі | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | спеціа- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | лізовані | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | санаторії | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------+-----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+----| В дитячі | 6 | | | | | | | | | | | X | X | | | X | X | X | X | X | X | | | оздоровчі | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | заклади | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------+-----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+----| В бальнео- | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | та | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | грязелікарні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------+-----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+----| Разом (сума | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | рядків 1-7) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------+-----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+----| У | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | санаторії- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | профілакторії| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (куплені | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | органами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Фонду) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------+-----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+----| Всього | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (сума | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | рядків 8-9) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник підприємства (установи) ______(________)
М. П. Головний бухгалтер ____________(________)
Голова комісії (уповноважений)

із соціального страхування __________(_______)
"___" ____________ 200_ року

( Додаток в редакції Розпорядження Правління Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності N 32
( v0032598-03 ) від 14.03.2003 )

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: