open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПРОКУРОР УКРАЇНИ
Н А К А З
N 4 від 04.10.98

м.Київ
vd981004 vn4
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Генеральної

прокуратури

N 4 ( v0004900-02 ) від 28.10.2002 )
Про організацію прокурорського нагляду за додержанням

законів органами, які проводять оперативно-розшукову

діяльність, дізнання та досудове слідство

З метою забезпечення виконання вимог Конституції України
( 254к/96-ВР ) щодо нагляду за додержанням законів органами, які
проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове
слідство, Н А К А З У Ю:
1. Головному управлінню нагляду за законністю
оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства,
Головному управлінню військових прокуратур, управлінню з
розслідування особливо важливих справ, управлінню нагляду за
додержанням законів органами СБУ, державної митної служби та
прикордонної охорони при провадженні оперативно-розшукової
діяльності, дізнання та досудового слідства, прокурорам Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, військовим
прокурорам регіонів, міським, районним, міжрайонним, військовим
прокурорам гарнізонів і прирівняним до них прокурорам здійснювати
нагляд за додержанням законів органами, які проводять
оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство,
відповідно до вимог Конституції України ( 254к/96-ВР ), Закону
України "Про прокуратуру" ( 1789-12 ), Кримінально-процесуального
Кодексу України ( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ) та інших чинних
законів України. Зосередити зусилля на підвищенні рівня організації
прокурорського нагляду з тим, щоб ефективно впливати на
результативність і якість дізнання та слідства, сприяти розкриттю
злочинів, захисту особи, її конституційних прав, а також інтересів
держави і суспільства від злочинних посягань при неухильному
додержанні органами слідства та дізнання вимог закону. 2. Особливу увагу приділяти здійсненню нагляду за
розслідуванням кримінальних справ про умисні вбивства та посадові
злочини, в тому числі - вчинені у сфері економіки і в органах
управління та пов'язані з корупцією, а також про бандитизм та інші
тяжкі злочини, вчинені організованими групами. Кримінальні справи,
що підслідні іншим органам, брати до свого провадження у
виняткових випадках, про що інформувати прокуратури вищого рівня у
триденний строк з викладенням причин такого рішення. З метою оперативного розслідування складних та
багатоепізодних кримінальних справ створювати спільні
слідчо-оперативні групи, керівництво якими покладати на
досвідчених працівників. Критеріями оцінки роботи слідчих визначити оперативність та
якість розслідування, забезпечення прав усіх учасників процесу,
відшкодування збитків, заподіяних злочинними діями, вжиття заходів
щодо попередження правопорушень. 3. Прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст
Києва та Севастополя, військовим прокурорам регіонів, міським,
районним, міжрайонним та прирівняним до них прокурорам при
надходженні повідомлень про аварії, катастрофи, вибухи, пожежі та
інші події, внаслідок яких заподіяно значну матеріальну шкоду або
сталася загибель людей, про вчинення особливо небезпечних злочинів
проти держави, умисні вбивства, скоєні при обтяжуючих обставинах і
в умовах неочевидності, бандитизм та інші тяжкі злочини, вчинені
організованими групами, про злочини, скоєні посадовими особами,
які займають особливо відповідальне становище, іноземцями, а також
щодо злочинів, вчинених народними депутатами України, суддями,
керівниками правоохоронних органів і скоєних проти них, а також
проти працівників засобів масової інформації та про інші злочини,
які набули широкого громадського розголосу, негайно повідомляти
про це прокурорів вищого рівня. Військовим прокурорам гарнізонів
також відповідно інформувати у випадках самовільного залишення
військовослужбовцями частин зі зброєю, виявлення крадіжок
вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухівки, військової
техніки, вчинення розбійних нападів з метою заволодіння
зазначеними предметами та про факти загибелі військовослужбовців. В інформаціях до Генеральної прокуратури України викладати
обставини та ознаки злочину, за яким порушено кримінальну справу
за наведеними вище фактами, дані про підозрювану (обвинувачену)
особу, застосований запобіжний захід, заподіяну злочином шкоду, а
у разі нерозкриття злочину протягом місяця - інформувати про хід
розслідування зазначених справ. У десятиденний строк вивчати справи після зупинення їх за
невстановленням особи, яка вчинила злочин, і у разі згоди з
прийнятим рішенням надсилати зупинені справи прокурорам вищого
рівня. Прокурорам усіх рівнів особисто виїжджати на місце події у
зазначених випадках з метою належної організації огляду місця
події та проведення інших першочергових слідчих дій, забезпечення
координації роботи працівників правоохоронних органів, спрямованої
на розкриття злочинів. 4. Головному управлінню нагляду за законністю
оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства,
управлінню з розслідування особливо важливих справ, Головному
управлінню військових прокуратур, управлінню нагляду за
додержанням законів органами СБУ, державної митної служби та
прикордонної охорони при провадженні оперативно-розшукової
діяльності, дізнання та досудового слідства, прокурорам Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, військовим
прокурорам регіонів, міським, районним, міжрайонним, транспортним,
військовим прокурорам гарнізонів і прирівняним до них прокурорам
забезпечити перевірку не менш як один раз на місяць виконання
вимог закону щодо приймання, реєстрації і вирішення заяв та
повідомлень про вчинені або ті, що готуються, злочини, своєчасне
виявлення фактів приховування злочинів від обліку,
необгрунтованого порушення або відмови в порушенні кримінальних
справ. Міським, районним (у т.ч. у містах з районним поділом),
міжрайонним та іншим прирівняним до них прокурорам не рідше одного
разу на десять днів перевіряти в ізоляторах тимчасового тримання
(ІТТ), гауптвахтах та кімнатах тимчасовою затримання у військових
частинах законність тримання осіб, підозрюваних чи обвинувачених у
вчиненні злочину. В ізоляторі тимчасового тримання (ІТТ), що
обслуговує декілька районів, перевірки проводити прокурору району
(міста), на території якого він знаходиться. Прокурорам Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя у слідчих
ізоляторах МВС та СБУ щомісяця проводити перевірки законності
тримання під вартою осіб, справи щодо яких розслідуються. Негайно
з'ясовувати причини порушення вимог закону, про що невідкладно
надсилати повідомлення прокурору, який наглядає за розслідуванням
кримінальної справи або провадженням дізнання у справі (в копії -
прокурору області для відповідного реагування). 5. Прокурорам усіх рівнів суворо дотримуватись вимог закону
щодо дачі санкції на арешт: всебічно оцінювати наявні докази,
враховувати дані про тяжкість вчиненого злочину, особу
підозрюваного чи обвинуваченого, його вік, стан здоров'я, сімейний
стан. У передбачених законом випадках особисто допитувати осіб,
щодо яких вирішується питання про застосування запобіжного заходу
- взяття під варту. Роз'яснювати підозрюваному або обвинуваченому його право та
порядок оскарження санкції на арешт. Відмову в дачі санкції
викладати в письмовій формі і приєднувати її разом з постановою до
кримінальної справи та наглядового провадження. Вести облік осіб, щодо яких дано санкцію на арешт, осіб,
звільнених з-під варти, відносно яких обрано запобіжний захід -
заставу, скасованих судами санкцій на арешт, аналізувати причини
допущених помилок, враховувати їх при застосуванні запобіжного
заходу у вигляді взяття під варту. Прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і
Севастополя та прирівняним до них прокурорам суворо реагувати на
всі факти незаконних арештів рівно як і невзяття під варту
особливо небезпечних злочинців аж до постановки питання про
звільнення з посади осіб, які допустили порушення вимог закону. Про кожний факт незаконного арешту та вжиті заходи щодо осіб,
з вини яких допущено незаконний арешт, інформувати Генерального
прокурора України протягом п'яти днів з моменту виявлення такого
факту. 6. У разі виникнення необхідності у продовженні строків
слідства та тримання обвинувачених під вартою відповідно до статей
120 та 156 КПК України ( 1002-05 ), звернення слідчих органів з
постановами про це забезпечити не пізніше як за 10 днів до
закінчення відповідних строків, а в разі необхідності продовження
процесуальних строків понад 6 місяців постанова зі справою
надсилається до Генеральної прокуратури за 20 днів до їх
закінчення. Про продовження строку тримання обвинуваченого під
вартою негайно письмово інформувати адміністрацію слідчих
ізоляторів. Крім того, повідомляти СІЗО про дати початку і
завершення виконання вимог ст.218 КПК ( 1002-05 ) України, якщо в
цей час закінчується строк тримання під вартою, а також про
направлення кримінальної справи до суду. Відповідні повідомлення
надсилати також до прокуратур вищого рівня, якщо розслідування
даної кримінальної справи знаходиться там на контролі. Обчислення строків тримання особи під вартою починати з
моменту затримання або фактичного виконання санкціонованої
прокурором постанови про взяття під варту і закінчувати датою
направлення справи до суду. До строку тримання під вартою як
запобіжного заходу не враховувати лише час виконання вимог ст.218
КПК ( 1002-05 ), як це передбачає ч.6 ст.156 КПК України
( 1002-05 ). 7. Прокурорам усіх рівнів, здійснюючи нагляд за додержанням
законів органами, які проводять дізнання і досудове слідство,
вимагати виконання статей 62, 63 Конституції України
( 254к/96-ВР ) в кожній справі. Усі заяви осіб, притягнутих до кримінальної відповідальності,
їх родичів та захисників щодо незаконних методів слідства
перевіряти з прийняттям відповідного рішення про порушення або
відмову в порушенні кримінальної справи. Такі заяви з матеріалами
перевірки та відповідною постановою приєднувати до матеріалів
кримінальної справи. 8. Начальникам управлінь (відділів) прокуратур Автономної
Республіки Крим, областей та прирівняних до них прокуратур
забезпечити перевірку у місячний строк кримінальних справ, у яких
особам пред'являлось обвинувачення, і закритих у процесі
попереднього слідства за недоведеністю їх участі у вчиненні
злочину або за відсутністю події чи складу злочину. Мотивовані
висновки після їх затвердження керівництвом прокуратури надсилати
разом з кримінальними справами до відповідних управлінь
Генеральної прокуратури України. 9. Здійснюючи нагляд за додержанням законів при проведенні
оперативно-розшукової діяльності, прокурорам у межах своєї
компетенції перевіряти оперативно-розшукові справи, реєстраційні,
облікові, звітні, статистичні, аналітичні та інші документи з цих
питань і вживати заходів щодо усунення порушень законності та
притягнення винних до встановленої законом відповідальності.
Втручання в тактику проведення оперативно-розшукових заходів є
неприпустимим, якщо дії оперативних працівників не суперечать
законодавству. 10. Неухильно дотримуватися вимог статей 30, 31 Конституції
України ( 254к/96-ВР ), звернувши увагу на те, що проникнення до
житла чи до іншого володіння особи, накладення арешту на
кореспонденцію, виїмка цієї кореспонденції, а також зняття
інформації з каналів зв'язку здійснюється тільки на підставі
рішення суду, яке приймається ним за поданням відповідного органу,
який здійснює оперативно-розшукову діяльність. На підставі ст.15 Закону України "Про організаційно-правові
основи боротьби з організованою злочинністю" ( 3341-12 ) та ст.8
Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" ( 2135-12 )
прокурорам санкціонувати застосування інших технічних засобів за
виключенням зазначених випадків. На виконання ст.13 розділу XV Конституції України
( 254к/96-ВР ) дотримуватися встановленого чинним КПК порядку
арешту, тримання під вартою і затримання осіб, підозрюваних або
обвинувачених у вчиненні злочину, а також порядку проведення
огляду та обшуку житла або іншого володіння особи. Забезпечити неухильне додержання вимог чинного законодавства
України щодо особливого порядку притягнення до кримінальної
відповідальності та провадження в кримінальних справах, як
додаткових гарантій недоторканності, народних депутатів України,
суддів, а також інших осіб, перелік яких передбачено статтями 5 та
14 КПК ( 1001-05 ). 11. Головному управлінню нагляду за законністю
оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства,
Головному управлінню військових прокуратур, прокурорам Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, військовим
прокурорам регіонів постійно поліпшувати роботу
прокурорів-криміналістів. Вважати головним у їх роботі надання
практичної допомоги у розкритті та розслідуванні тяжких злочинів,
впровадження у слідчу практику наукових рекомендацій щодо
організації роботи і тактики розслідування, застосування
науково-технічних засобів і позитивного досвіду з цих питань;
підвищення професійної майстерності прокурорсько-слідчих
працівників. Постійно контролювати роботу
прокурорів-криміналістів, систематично аналізувати ефективність їх
роботи. 12. Роботу з питань нагляду за законністю при розслідуванні
злочинів, вчинених неповнолітніми та за їх участю, а також справ
про суспільно небезпечні діяння, вчинені особами, котрі не досягли
віку, з якого можлива кримінальна відповідальність, покласти на
управління (відділи) нагляду за додержанням законів органами
внутрішніх справ та податкової міліції при провадженні
оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства
Генеральної прокуратури України, прокуратур Автономної Республіки
Крим, областей, міст Києва і Севастополя та прирівняних до них. 13. Головному управлінню нагляду за законністю
оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства,
Головному управлінню військових прокуратур, управлінню з
розслідування особливо важливих справ, управлінню нагляду за
додержанням законів органами СБУ, державної митної служби та
прикордонної охорони при провадженні оперативно-розшукової
діяльності, дізнання та досудового слідства, прокурорам Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, військовим
прокурорам регіонів, міським, районним, міжрайонним, військовим
прокурорам гарнізонів і прирівняним до них прокурорам не рідше
двох разів на рік аналізувати стан прокурорського нагляду за
додержанням законів при провадженні дізнання та досудового
слідства, узагальнювати причини низької якості та інших недоліків
слідства, вживати відповідних заходів до їх усунення і притягнення
винних осіб до відповідальності. Аналізи та узагальнення з цих
питань та нагляду за додержанням законів при проведенні
оперативно-розшукової діяльності обов'язково надсилати до
прокуратур вищого рівня. Вживати заходів щодо поширення позитивного досвіду
організації роботи слідчих органів прокуратури та організації
прокурорського нагляду за слідством і дізнанням,
оперативно-розшуковою діяльністю. Використовувати передбачене ст.30 Закону України "Про
прокуратуру" ( 1789-12 ) право надання доручень керівникам органів
попереднього слідства та дізнання щодо проведення в підвідомчих їм
підрозділах перевірок з метою усунення порушень закону. Для
забезпечення повноти нагляду, об'єктивності висновків про
реагування на порушення Головному управлінню нагляду за законністю
оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства,
Головному управлінню військових прокуратур Генеральної прокуратури
України в необхідних випадках слід вивчати матеріали таких
перевірок, маючи на увазі надане прокуратурі право безперешкодного
доступу до всіх матеріалів. 14. Головному управлінню нагляду за законністю
оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства,
управлінню нагляду за додержанням законів органами СБУ, Державної
митної служби та прикордонної охорони при провадженні
оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства,
Головному управлінню військових прокуратур Генеральної прокуратури
України, прокурорам АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя і
прирівняним до них перевіряти виконання даного наказу в
підпорядкованих прокуратурах, надавати допомогу в організації
слідчої роботи та прокурорського нагляду за дізнанням та слідством
у розкритті тяжких злочинів, розслідуванні складних кримінальних
справ. У разі необхідності заслуховувати на оперативних нарадах і
колегіях звіти відповідних прокурорів та вживати принципових
заходів реагування. 15. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступників Генерального прокурора України згідно з розподілом
обов'язків. Наказ надіслати прокурорам Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва і Севастополя, військовим прокуратурам
регіонів, транспортним, міським, районним, міжрайонним, військовим
прокурорам гарнізонів та прирівняним до них прокурорам, довести
його до відома слідчо-прокурорських працівників.
Наказ Генерального прокурора України від 18 жовтня 1996 р.
N 4 "Про організацію роботи слідчого апарату органів прокуратури
та прокурорського нагляду за додержанням законів органами
попереднього слідства та дізнання" вважати таким, що втратив
чинність.
"Збірник нормативних актів "Прокуратура в Україні",
К.: Юрінком Інтер.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: