open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ
Н А К А З
28.10.2002 N 4
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Генеральної

прокуратури

N 4/1гн ( v04_1900-04 ) від 20.04.2004 )
Про організацію прокурорського нагляду

за додержанням законів органами,

які проводять дізнання та досудове слідство

З метою забезпечення виконання Конституції України
( 254к/96-ВР ) щодо нагляду за додержанням законів органами, які
проводять дізнання та досудове слідство, керуючись ст. 15 Закону
України "Про прокуратуру" ( 1789-12 ), Н А К А З У Ю:
1. Головному слідчому управлінню, Головному управлінню
нагляду за додержанням законів органами, які проводять
оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство,
Головному управлінню військових прокуратур, Головному управлінню
нагляду за додержанням законів щодо прав і свобод та захисту
інтересів держави (відділам нагляду за додержанням та
застосуванням законів на транспорті, за додержанням
природоохоронного законодавства, Другому відділу Генеральної
прокуратури України), прокурорам Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва і Севастополя, військовим прокурорам регіонів
і Військово-Морських Сил України, міським, районним, міжрайонним і
прирівняним до них прокурорам здійснювати нагляд за додержанням
законів органами, які проводять дізнання та досудове слідство,
відповідно до вимог Конституції України ( 254к/96-ВР ), Закону
України "Про прокуратуру" ( 1789-12 ), Кримінально-процесуального
кодексу України ( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ) та інших чинних
законів України.
2. Визначити загальними критеріями оцінки діяльності органів
прокуратури на зазначеному напрямі повноту і своєчасність
використання наданих повноважень щодо:
2.1. Виявлення фактів порушення законності органами
прокуратури, МВС, податкової міліції ДПА, СБУ, Держмитслужби та
Держкомкордону при прийманні, реєстрації та вирішенні заяв і
повідомлень про вчинені або ті, що готуються, злочини,
достовірності статистичних показників щодо стану злочинності,
дізнання та досудового слідства.
2.2. Додержання прав і свобод людини і громадянина,
насамперед недопущення їх порушень при затриманнях, арештах,
притягненні до кримінальної відповідальності, невідкладного вжиття
заходів до їх фактичного поновлення та притягнення винних
службових осіб правоохоронних органів до встановленої законом
відповідальності.
2.3. Забезпечення оперативності та якості дізнання і
досудового слідства, сприяння розкриттю і попередженню злочинів,
безумовного додержання закону про всебічне, повне і об'єктивне
дослідження всіх обставин справи, виявлення причин і умов, що
сприяли вчиненню злочину, відшкодування заподіяних злочинними
діями збитків.
3. Прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст
Києва і Севастополя, міським, районним, міжрайонним та прирівняним
до них прокурорам при надходженні повідомлень про аварії,
катастрофи, вибухи, пожежі та інші події, внаслідок яких заподіяно
значну матеріальну шкоду або сталася загибель людей, про злочини
проти основ національної безпеки України, умисні вбивства, вчинені
при обтяжуючих обставинах і в умовах неочевидності, терористичні
акти, бандитизм та інші тяжкі злочини, вчинені організованими
групами та злочинними організаціями, про вчинення особливо
небезпечних злочинів, які набули характеру актуальних, зокрема, у
сфері господарської діяльності, про привласнення, розтрату майна
або заволодіння шляхом зловживання службовим становищем, якщо вони
вчинені в особливо великих розмірах, про злочини, вчинені
службовими особами, які займають особливо відповідальне становище,
іноземцями, народними депутатами України, суддями, керівниками
правоохоронних органів і вчинених проти них, а також стосовно
журналістів у разі перешкоджання їх законній професійній
діяльності та про інші злочини, які набули широкого громадського
розголосу, терміново інформувати про це прокурорів вищого рівня
спеціальним повідомленням. Військовим прокурорам доповідати про злочини та події,
зазначені у розділі I "Інструкції про порядок інформації в органах
військової прокуратури", затвердженої наказом Генерального
прокурора України N 859ц від 21.05.99, інформувати в порядку,
терміни і обсязі, визначеними інструкцією. В інформаціях викладати обставини та ознаки злочину, за якими
порушено кримінальну справу, дані про підозрювану (обвинувачену)
особу, застосований запобіжний захід, заподіяну злочином шкоду. У
разі встановлення контролю по нерозкритому злочину в подальшому
інформувати про хід розслідування щомісячно до зняття їх
вищестоящим прокурором з контролю. У 10-денний термін вивчати справи після зупинення їх за
невстановленням особи, яка вчинила злочин і, в разі згоди з
прийнятим рішенням, за наявності доручення Генеральної прокуратури
України надсилати грунтовний висновок. Міським, районним, міжрайонним, військовим прокурорам
гарнізонів і прирівняним до них прокурорам особисто виїжджати на
місце події з метою належної організації його огляду та проведення
інших першочергових слідчих дій. Прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і
Севастополя, військовим прокурорам регіонів та Військово-Морських
Сил України або їх заступникам виїжджати на місце події залежно
від обставин злочину та його резонансності для забезпечення
необхідної взаємодії правоохоронних та інших державних органів у
питаннях розслідування.
4. Головному слідчому управлінню та Головному управлінню
військових прокуратур Генеральної прокуратури України, прокурорам
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя,
військовим прокурорам регіонів та Військово-Морських Сил України
постійно удосконалювати роботу прокурорів-криміналістів,
контролювати їх роботу та аналізувати її ефективність. Вважати головним у їх роботі надання практичної допомоги у
розкритті та розслідуванні тяжких та особливо тяжких злочинів,
впровадження у слідчу практику наукових рекомендацій щодо
організації роботи і тактики розслідування, застосування
науково-технічних засобів і позитивного досвіду, підвищення
професійної майстерності прокурорсько-слідчих працівників.
4.1. Кримінальні справи, що підслідні іншим органам, брати до
провадження слідчих прокуратури у виняткових випадках виключно за
постановою Генерального прокурора України, його заступників,
прокурорів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і
Севастополя, військових прокурорів регіонів та Військово-Морських
Сил України. З метою оперативного розслідування складних та
багатоепізодних кримінальних справ за погодженням з відповідними
керівниками правоохоронних органів створювати спільні
слідчо-оперативні групи, старшими яких призначити досвідчених
працівників.
4.2. Нагляд за додержанням законності при розслідуванні
злочинів, вчинених неповнолітніми та за їх участю, а також справ
про суспільно небезпечні діяння, вчинені особами, котрі не досягли
віку, з якого можлива кримінальна відповідальність, покласти на
управління (відділи) нагляду за додержанням законів органами
внутрішніх справ при провадженні оперативно-розшукової діяльності,
дізнання та досудового слідства Генеральної прокуратури України,
прокуратур Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і
Севастополя.
5. Прокурорам усіх рівнів суворо дотримуватись вимог закону
щодо порядку обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під
варту. Про відмову в погодженні подання органу дізнання або слідчого
прокурор згідно зі статтями 130, 148, 227 КПК України ( 1002-05 )
виносить мотивовану постанову, оригінал якої з поданням слідчого
долучається до кримінальної справи, а копія зберігається у
наглядовому провадженні. У випадках, коли кримінальні справи стосовно осіб, звільнених
з-під варти, закриті в ході досудового слідства за реабілітуючими
підставами, обов'язково проводити перевірку законності притягнення
таких осіб до кримінальної відповідальності і взяття під варту та
вживати заходів реагування, про що терміново інформувати
Генеральну прокуратуру України.
6. Прокурорам усіх рівнів, здійснюючи нагляд за додержанням
законів органами, які проводять дізнання і досудове слідство,
вимагати суворого додержання вимог ст.ст. 62, 63 Конституції
України ( 254к/96-ВР ). Усі заяви осіб, притягнутих до кримінальної відповідальності,
їх родичів та захисників, а також інших учасників процесу щодо
незаконних методів дізнання і досудового слідства перевіряти з
прийняттям відповідного рішення про порушення або відмову в
порушенні кримінальної справи. Матеріали перевірки з відповідною
постановою долучати до кримінальної справи.
6.1. Забезпечити неухильне додержання чинного законодавства
України щодо особливого порядку притягнення до кримінальної
відповідальності та провадження у кримінальних справах як
додаткових гарантій недоторканності народних депутатів України,
суддів, а також інших осіб, визначених відповідними законодавчими
актами.
6.2. Прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст
Києва і Севастополя, військовим прокурорам регіонів та
Військово-Морських Сил України забезпечити у місячний термін
перевірки кримінальних справ, у яких особам пред'являлось
обвинувачення, закритих у процесі досудового слідства за
недоведеністю їх участі у вчиненні злочину або за відсутністю
події чи складу злочину. Мотивовані висновки надсилати разом з
кримінальними справами до Генеральної прокуратури України.
7. Прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст
Києва і Севастополя в слідчих ізоляторах МВС та СБУ щомісячно
проводити перевірки законності тримання під вартою осіб, справи
стосовно яких розслідуються. Забезпечити додержання вимог ст. 161 ч. 2 КПК України
( 1002-05 ) щодо направлення постанови про арешт іноземних
громадян в Міністерство закордонних справ України. Міським, районним (у т.ч. у містах з районним поділом),
міжрайонним та іншим прирівняним до них прокурорам не рідше як
один раз на десять днів перевіряти в ізоляторах тимчасового
тримання (ІТТ), кімнатах для доставлених в чергових частинах МРВ
УМВС, гауптвахтах та кімнатах тимчасового затримання у військових
частинах законність тримання осіб. В ізоляторі тимчасового
тримання (ІТТ), що обслуговує кілька районів, перевірки проводити
прокурору району (міста), на території якого він знаходиться.
8. Забезпечити неухильне дотримання вимог Конституції України
( 254к/96-ВР ) та відповідних норм кримінально-процесуального
закону щодо недоторканності житла, таємниці листування, телефонних
розмов, телеграфної та іншої кореспонденції.
9. Структурним підрозділам Генеральної прокуратури України,
зазначеним у пункті 1 наказу, прокурорам Автономної Республіки
Крим, областей, міст Києва і Севастополя, військовим прокурорам
регіонів перевіряти виконання даного наказу в підпорядкованих
прокуратурах, надавати допомогу в організації роботи та
прокурорського нагляду за дізнанням і досудовим слідством, у
розкритті тяжких і особливо тяжких злочинів, розслідуванні
складних кримінальних справ. У разі необхідності заслуховувати на
оперативних нарадах і колегіях звіти відповідних прокурорів та
вживати принципових заходів реагування.
9.1. Використовувати передбачене ст. 30 Закону України "Про
прокуратуру" ( 1789-12 ) право надання доручень керівникам органів
досудового слідства та дізнання щодо проведення в підвідомчих їм
підрозділах перевірок з метою усунення порушень закону. Для
забезпечення повноти нагляду, об'єктивності висновків про
реагування на виявлені порушення під час відомчих розслідувань у
необхідних випадках вивчати матеріали таких перевірок,
застосовуючи надане прокуратурі право безперешкодного доступу до
всіх матеріалів.
9.2. З метою своєчасного виявлення фактів приховування
злочинів від обліку, перевірки виконання вимог закону з цих питань
проводити не рідше як один раз на місяць. Наглядова діяльність
прокурорів на даному напрямі та її обсяг не повинні обмежуватися
лише перевіркою законності прийнятих рішень по матеріалах про
відмову в порушенні кримінальної справи.
10. Аналітичну роботу стану прокурорського нагляду за
додержанням законів при провадженні дізнання та досудового
слідства проводити, виходячи із стану злочинності та наявної
необхідності поглибленого вивчення, яка визначається у кожному
конкретному випадку.
11. Вживати заходів щодо поширення позитивного досвіду
організації роботи слідчих органів прокуратури та організації
прокурорського нагляду за дізнанням та досудовим слідством.
12. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників
Генерального прокурора України згідно з розподілом обов'язків. Наказ надіслати прокурорам Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва і Севастополя, військовим прокурорам регіонів
та Військово-Морських Сил України, міським, районним, міжрайонним
та прирівняним до них прокурорам, довести його до відома
прокурорсько-слідчих працівників. Наказ Генерального прокурора України N 4 ( v0004900-98 ) від
4 жовтня 1998 року "Про організацію прокурорського нагляду за
додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову
діяльність, дізнання та досудове слідство" вважати таким, що
втратив чинність.
Генеральний прокурор України С.Піскун

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: