open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
05.02.2009 N 44

Про затвердження форм звітності

про діяльність підрозділів масово-роз'яснювальної

роботи та звернень громадян органів ДПС
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової

адміністрації
N 508 ( v0508225-10 ) від 14.07.2010 }

N 508 ( v0508225-10 ) від 14.07.2010 }

З метою підвищення ефективності організації роботи
підрозділів масово-роз'яснювальної роботи та звернень громадян,
здійснення аналізу їх діяльності та керуючись вимогами наказів ДПА
України від 16.01.2006 N 15 "Про затвердження Положення про
звітність в Державній податковій адміністрації України", від
19.01.2000 N 23 "Про звітність у державній податковій службі
України", від 15.01.2004 N 21 "Про затвердження Положення про
порядок створення, супроводження та використання Бібліотеки звітів
і зведених інформацій у державній податковій службі України", зі
змінами та доповненнями, та від 23.08.2007 N 503 "Про затвердження
Регламенту проведення роботи фахівцями органів державної
податкової служби України з платниками податків щодо роз'яснення
податкового законодавства та формування податкової культури
населення", Н А К А З У Ю:
1. Затвердити:
1.1. Форми звітності про діяльність підрозділів
масовороз'яснювальної роботи та звернень громадян органів
державної податкової служби: Зведена інформація про чисельність працівників (додаток 1); Звіт про проведення масово-роз'яснювальної роботи з
платниками податків (додаток 2); Звіт про проведення індивідуальної роз'яснювальної роботи з
платниками податків (додаток 3); Звіт про інформаційне наповнення веб-сайта (додаток 4); Звіт про роботу із засобами масової інформації та
громадськістю (додаток 5);
1.2. Порядок складання форм звітності про діяльність
підрозділів масово-роз'яснювальної роботи та звернень громадян
органів державної податкової служби (додаток 6);
1.3. Порядок складання аналітичної довідки (додаток 7).
2. Департаменту обліку та звітності (Ніколайченко В.І.)
внести зміни до Реєстру звітів та зведених інформацій ДПА України,
затвердженого наказом ДПА України від 15.01.2004 N 21 "Про
затвердження Положення про порядок створення, супроводження та
використання Бібліотеки звітів і зведених інформацій у державній
податковій службі України", зі змінами та доповненнями.
3. Головам ДПА в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі
з 1 березня 2009 року забезпечити дотримання вимог Порядку
складання форм звітності про діяльність підрозділів
масово-роз'яснювальної роботи та звернень громадян органів
державної податкової служби та Порядку складання аналітичної
довідки.
4. Департаменту масово-роз'яснювальної роботи та звернень
громадян (Косарчук В.П.) забезпечити узагальнення зведеної
інформації та звітів, наданих регіональними ДПА згідно з додатками
1 - 5 до цього наказу, щомісячно до 8 числа місяця, наступного за
звітним.
5. Наказ ДПА України від 30.11.2007 N 665 "Про затвердження
форм звітності про діяльність підрозділів масово-роз'яснювальної
роботи та звернень громадян органів ДПС" визнати таким, що втратив
чинність з 1 березня 2009 року.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Лекаря С.І.
Голова С.В.Буряк

Додаток 1

до наказу ДПА України

05.02.2009 N 44

ЗВЕДЕНА ІНФОРМАЦІЯ

про чисельність працівників ДПА в ____________

станом на 01. ____________ 200_ року

Форма N 1 код 3101
----------------------------------------------------------------------------------- |Орган | Кількість | Штатна чисельність | Фактична | Загальна | Відсоток | | ДПС |самостійних| працівників |чисельність| штатна | фахівців | | |підрозділів|--------------------------|працівників|чисельність|підрозділів| | |МРР та ЗГ |всього|виконують|виконують| |працівників|МРР та ЗГ | | | |Гр. (4| функції | інші | |в органі |(гр. 3/гр. | | | | + 5) |МРР та ЗГ| функції | |ДПС |7) * 100 | |------+-----------+------+---------+---------+-----------+-----------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |------+-----------+------+---------+---------+-----------+-----------+-----------| | | | | | | | | | |------+-----------+------+---------+---------+-----------+-----------+-----------| | | | | | | | | | |------+-----------+------+---------+---------+-----------+-----------+-----------| | | | | | | | | | |------+-----------+------+---------+---------+-----------+-----------+-----------| | | | | | | | | | |------+-----------+------+---------+---------+-----------+-----------+-----------| | | | | | | | | | |------+-----------+------+---------+---------+-----------+-----------+-----------| |Всього| | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------
Керівник підрозділу (підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 2

до наказу ДПА України

05.02.2009 N 44

ЗВІТ

про проведення масово-роз'яснювальної

роботи з платниками податків

ДПА в __________ за _________ 200_ року

Форма N 2 код 3102
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Орган |Кількість матеріалів, підготовлених| Кількість проведених семінарів |Кількість |Кількість| | ДПС | для ЗМІ, з питань податкового |-------------------------------------------|платників,| про- | | |законодавства |всього| з них |що взяли |ведених | | | |Гр. (7| |участь у |сеансів | | |-----------------------------------|+ 8 + |------------------------------------|семінарах | теле- | | | преса | радіо | теле- |веб- |9 + |загальних|тема- |кущових|практикумів| |фонного | | | (без | (без | бачення |сайти|10) | |тичних| |(тренингів)| |зв'язку | | |повторів)|повторів)| (без | | | | | | | |"гаряча | | | | |повторів)| | | | | | | |лінія" | |------+---------+---------+---------+-----+------+---------+------+-------+-----------+----------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |------+---------+---------+---------+-----+------+---------+------+-------+-----------+----------+---------| | | | | | | | | | | | | | |------+---------+---------+---------+-----+------+---------+------+-------+-----------+----------+---------| | | | | | | | | | | | | | |------+---------+---------+---------+-----+------+---------+------+-------+-----------+----------+---------| |Всього| | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Кількість заходів, проведених з |Кількість | Випуск власної друкованої продукції, в тому числі | | майбутніми платниками податків |податкових| | |---------------------------------| класів |--------------------------------------------------------| |всього| з них | |всього| з них |наклад| | Гр. | | | Гр. | | | | (14 +|--------------------------| | (19 +|------------------------------------------| | |15 + |навчаль-|пізна- |публічних| |20 + |брошури|буклети|пам'ятки|плака-|лис- |інше| | |16 | них |вально-| | |21 + | | | | ти |тівки| | | | | |ігрових| | |22 + | | | | | | | | | | | | | |23 + | | | | | | | | | | | | | |24) | | | | | | | | |------+--------+-------+---------+----------+------+-------+-------+--------+------+-----+----+------| | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |------+--------+-------+---------+----------+------+-------+-------+--------+------+-----+----+------| | | | | | | | | | | | | | | |------+--------+-------+---------+----------+------+-------+-------+--------+------+-----+----+------| | | | | | | | | | | | | | | |------+--------+-------+---------+----------+------+-------+-------+--------+------+-----+----+------| | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник підрозділу (підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 3

до наказу ДПА України

05.02.2009 N 44

ЗВІТ

про проведення індивідуальної роз'яснювальної

роботи з платниками податків

ДПА в _____________

за _____________ 200_ року

Форма N 3 код 3103
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Орган | Кількість | Кількість | Кількість | Всього надано письмових і усних консультацій | Кількість | | ДПС | усних |розглянутих|консультацій,|---------------------------------------------------------------------------------| консультаційних | | |консультацій|письмових |наданих по | всього | у тому числі з питань |пунктів | | | | запитів | телефону |консультацій|--------------------------------------------------------------------+---------------------| | | |платників | |Гр. (2 + 3 +|ПДВ|податок |податок |акцизний|ресурсні|місцеві|застосування| інші |всього| у тому числі | | | | податків | | 4) | | на | з | збір |платежі |податки| фінансових |питання| |--------------| | | | | | | |прибуток|доходів | | |і збори|санкцій | | | пересувні | | | | | | | | |фізичних| | | | | | | (виїзні) | | | | | | | | |осіб | | | | | | |консультаційні| | | | | | | | | | | | | | | | пункти | |------+------------+-----------+-------------+------------+---+--------+--------+--------+--------+-------+------------+-------+------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |------+------------+-----------+-------------+------------+---+--------+--------+--------+--------+-------+------------+-------+------+--------------| | | | | | | | | | | | | | | | | |------+------------+-----------+-------------+------------+---+--------+--------+--------+--------+-------+------------+-------+------+--------------| | | | | | | | | | | | | | | | | |------+------------+-----------+-------------+------------+---+--------+--------+--------+--------+-------+------------+-------+------+--------------| | | | | | | | | | | | | | | | | |------+------------+-----------+-------------+------------+---+--------+--------+--------+--------+-------+------------+-------+------+--------------| | | | | | | | | | | | | | | | | |------+------------+-----------+-------------+------------+---+--------+--------+--------+--------+-------+------------+-------+------+--------------| |Всього| | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник підрозділу (підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 4

до наказу ДПА України

05.02.2009 N 44

ЗВІТ

про інформаційне наповнення веб-сайта

ДПА в _________ за ___________ 200_ року

Форма N 4 код 3104
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Регіон| Загальна |Законодавчі|Накази | Розміщені на веб-сайті податкові роз'яснення | Відповіді на актуальні питання |Інформаційні| Адреса веб- | Кількість | | |кількість | та | ДПА | |податкового законодавства, які розміщено|повідомлення|сайта/електронної|відвідувань| | |розміщених|нормативно-|України| | на веб-сайті | |поштової скриньки| веб-сайта | | |матеріалів| правові | |-----------------------------------------------+----------------------------------------| | ДПА | за даними | | |на веб- |акти | | всього |узагальнюючі| податкові | податкові | всього |що надійшли| надані |надані | | |рейтингу | | |сайті Гр. | | |податкових| податкові |роз'яснення|роз'яснення|розміщених|електронною| під час |під час| | |веб-сайта | | |(3 + 4 + | | |роз'яснень|роз'яснення |ДПА України| ДПА в | питань- | поштою |семінарів|сеансів| | |www.bigmir.| | |5 + 9 + | | |Гр. (6 + 7| | | області |відповідей| | |"гаряча| | |net | | |13) | | | + 8) | | | |Гр. (10 + | | |лінія" | | |хости/хіти | | | | | | | | | | 11 + 12) | | | | | | | |------+----------+-----------+-------+----------+------------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-------+------------+-----------------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |------+----------+-----------+-------+----------+------------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-------+------------+-----------------+-----------| | | | | | | | | | | | | | | | | |------+----------+-----------+-------+----------+------------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-------+------------+-----------------+-----------| | | | | | | | | | | | | | | | | |------+----------+-----------+-------+----------+------------+-----------+-----------+----------+-----------+---------+-------+------------+-----------------+-----------| |Всього| | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник підрозділу (підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 5

до наказу ДПА України

05.02.2009 N 44

ЗВІТ

про роботу із засобами масової

інформації та громадськістю ДПА

в ______________ за ____________ 200 _ року

Форма N 5 код 3105
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Орган| Кількість |Кількість | Кількість |Кількість публікацій і виступів | Кількість | Кількість | Кількість відстежених |Кількість заходів реагування| | ДПС |проведених |проведених| проведених | у ЗМІ з питань діяльності | проведених | проведених | виступів у ЗМІ про | на критичні виступи | | | прес- | "круглих | тематичних | органів ДПС | заходів з | зустрічей | діяльність органів ДПС та | | | |конференцій| столів" | зустрічей на | | громадськими |керівництва | їх посадових осіб | | | | та | |підприємствах,| |організаціями,|органів ДПС |---------------------------| | | |брифінгів | |організаціях, | |спрямованих |з |всього| утому числі | | | | | | установах |--------------------------------|на підвищення |редакторами | Гр. |--------------------+----------------------------| | | | | |преса|радіо|телебачення| мережа |іміджу органів|та |(12 + |позитивних|критичних|спростувань|адміністративних| | | | | | | | |Інтернет|ДПС |журналістами|13) | | | | заходів щодо | | | | | | | | | | |ЗМІ | | | | | посадових осіб | | | | | | | | | | | | | | | | органів ДПС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------+----------+--------------+-----+-----+-----------+--------+--------------+------------+------+----------+---------+-----------+----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |-----+-----------+----------+--------------+-----+-----+-----------+--------+--------------+------------+------+----------+---------+-----------+----------------| | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------+----------+--------------+-----+-----+-----------+--------+--------------+------------+------+----------+---------+-----------+----------------| | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------+----------+--------------+-----+-----+-----------+--------+--------------+------------+------+----------+---------+-----------+----------------| | | Всього | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник підрозділу (підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 6

до наказу ДПА України

05.02.2009 N 44

ПОРЯДОК

складання форм звітності про діяльність підрозділів

масово-роз'яснювальної роботи та звернень громадян

органів державної податкової служби

Звітність про діяльність підрозділів масово-роз'яснювальної
роботи та звернень громадян органів державної податкової служби
(далі звітність) складається за встановленими формами (додатки 1 -
5 до наказу ДПА України) у розрізі підпорядкованих органів ДПС та
в цілому по регіону. Форми звітності заповнюються щомісячно у перший робочий день
місяця, наступного за звітним, за допомогою програмного
забезпечення для автоматизованого формування показників за
критеріями оцінки діяльності ОДПС за процесом "Обслуговування
платників податків". Зазначену інформацію зберегти у програмі
Microsoft Excel, шрифт - Times New Roman, границі та колір
заповнення граф залишаються незмінними. Кожна із форм звітності
розміщується на окремому аркуші. { Абзац другий в редакції Наказу
Державної податкової адміністрації N 508 ( v0508225-10 ) від
14.07.2010 } Форми звітності у розрізі районів та області, аналітична
довідка надсилаються за підписом керівника податкового органу на
паперових носіях Департаменту масово-роз'яснювальної роботи та
звернень громадян щомісячно не пізніше другого робочого дня
місяця, наступного за звітним. { Абзац третій в редакції Наказу
Державної податкової адміністрації N 508 ( v0508225-10 ) від
14.07.2010 }
Зведена інформація про чисельність працівників
У Зведеній інформації про чисельність працівників (додаток 1
до наказу ДПА України) зазначається кількість структурних
підрозділів та чисельність працівників, на яких покладено функції,
що закріплені за підрозділами масово-роз'яснювальної роботи та
звернень громадян. Зведена інформація про чисельність працівників надсилається
станом на 1 число наступного місяця. У графі 1 "Орган ДПС" вказується назва ДПА, ДПІ (МДПІ, ОДПІ,
СДПІ). У графі 2 "Кількість самостійних підрозділів" зазначається
кількість підрозділів масово-роз'яснювальної роботи та звернень
громадян в органі ДПС (управлінь, відділів, секторів). У разі
відсутності в органі ДПС такого підрозділу, у графі 2
проставляється значення "0". У графі 3 "Всього" вказується штатна чисельність працівників,
які виконують функції, що закріплені за підрозділами
масово-роз'яснювальної роботи та звернень громадян. Графа 3
"Всього" дорівнює сумі граф 4 "Виконують функції МРР та ЗГ" та 5
"Виконують інші функції". У графі 4 "Виконують функції МРР та ЗГ" зазначається штатна
чисельність працівників, які виконують лише функції, що закріплені
за підрозділами масово-роз'яснювальної роботи та звернень
громадян. У графі 5 "Виконують інші функції" вказується штатна
чисельність працівників, на яких окрім функцій, що закріплені за
підрозділами масово-роз'яснювальної роботи та звернень громадян,
також покладено виконання інших функцій. У графі 6 "Фактична чисельність працівників" зазначається
фактична чисельність працівників, які виконують функції, що
закріплені за підрозділами масово-роз'яснювальної роботи та
звернень громадян. У графі 7 "Загальна штатна чисельність працівників в органі"
вказується загальна штатна чисельність працівників в органі ДПС
відповідно до розпорядження ДПА України від 25.05.2007 N 174-р
"Про затвердження форм зведеної інформації". У графі 8 "Відсоток фахівців підрозділів МРР та ЗГ"
визначається шляхом встановлення питомої ваги штатної чисельності
працівників, на яких покладено виконання функцій, що закріплені за
підрозділами масово-роз'яснювальної роботи та звернень громадян, в
органі ДПС від загальної штатної чисельності працівників в органі
ДПС (Графа 8 = (гр. 3/гр. 7) * 100%).
Звіт про проведення масово-роз'яснювальної роботи

з платниками податків
У Звіті про проведення масово-роз'яснювальної роботи з
платниками податків (додаток 2 до наказу ДПА України) зазначається
кількість заходів з проведення масово-роз'яснювальної роботи з
платниками податків з початку звітного року. При його заповненні
слід керуватися пунктом 2 Регламенту проведення роботи фахівцями
органів державної податкової служби України з платниками податків
щодо роз'яснення податкового законодавства та формування
податкової культури населення, затвердженим наказом ДПА України
від 23.08.2007 N 503 (далі - Регламент). Звіт про проведення масово-роз'яснювальної роботи з
платниками податків надсилається наростаючим підсумком, станом на
1 число місяця, наступного за звітним. У графі 1 "Орган ДПС" вказується назва ДПА, ДПІ (МДПІ, ОДПІ,
СДПІ). У графах 2 - 5 "Кількість матеріалів, підготовлених для ЗМІ,
з питань податкового законодавства" зазначається кількість
матеріалів, підготовлених фахівцями органів ДПС та переданих до
друкованих ЗМІ, веб-сайтів, радіо- та телепрограм (без повторів)
(пп. 2.1.3 п. 2 Регламенту). У графах 6 - 10 "Кількість проведених семінарів"
проставляється кількість проведених семінарів (пп. 2.3.1 та пп.
2.3.9 п. 2 Регламенту). Графа 6 "Всього" дорівнює сумі граф 7 "загальних", 8
"тематичних", 9 "кущових", 10 "практикумів (тренінгів)". У графі 11 "Кількість платників податків, що взяли участь у
семінарах" зазначається фактична кількість платників, які
зареєструвалися до участі у цих семінарах (пп. 2.3.9 п. 2
Регламенту). Графа 12 "Кількість проведених сеансів телефонного зв'язку
"гаряча лінія" - проставляється кількість проведених сеансів
телефонного зв'язку "гаряча лінія" (пп. 2.4.15 п. 2 Регламенту). У графах 13 - 16 "Кількість заходів, проведених з майбутніми
платниками податків" зазначається кількість заходів, проведених з
майбутніми платниками податків (пп. 2.5.7. п. 2 Регламенту). Графа 13 "Всього" дорівнює сумі граф 14 "навчальних", 15
"пізнавально-ігрових", 16 "публічних". У графі 17 "Кількість податкових класів" проставляється
кількість класів загальноосвітніх закладів з профільним напрямом,
в яких у варіативній складовій навчальних програм передбачено курс
з основ податкових знань (пп. 2.5.4 п. 2 Регламенту). У графах 18 - 24 "Випуск власної друкованої продукції"
відображається кількість видів випущеної власної друкованої
продукції з податкової тематики (пп. 2.6 п. 2 Регламенту). Графа 18 "всього" дорівнює сумі граф 19 "брошури", 20
"буклети", 21 "пам'ятки", 22 "плакати", 23 "листівки", 24 "інше". У графі 25 "Загальний наклад" зазначається загальна кількість
примірників (наклад) всіх видів виданої власної друкованої
продукції згідно з вихідними відомостями про неї (пп. 2.6.5
Регламенту).
Звіт про проведення індивідуальної

роз'яснювальної роботи з платниками податків
У Звіті про проведення індивідуальної роз'яснювальної роботи
з платниками податків (додаток 3 до наказу ДПА України)
зазначається кількість заходів з проведення індивідуальної
роз'яснювальної роботи з початку звітного року. При його
заповненні слід керуватися пунктом 3 Регламенту проведення роботи
фахівцями органів державної податкової служби України з платниками
податків щодо роз'яснення податкового законодавства та формування
податкової культури населення, затвердженого наказом ДПА України
від 23.08.2007 N 503 (далі - Регламент). Звіт про проведення індивідуальної роз'яснювальної роботи з
платниками податків формується наростаючим підсумком станом на 1
число місяця, наступного за звітним. У графі 1 "Орган ДПС" вказується назва ДПА, ДПІ (МДПІ, ОДПІ,
СДПІ). У графі 2 "Кількість усних консультацій" зазначається
кількість усних консультацій, наданих платникам податків при
відвідуванні ними органів ДПС та консультаційних пунктів (пп.
3.1.4 п. 3 Регламенту). У графі 3 "Кількість розглянутих письмових запитів платників
податків" відображається кількість відповідей, наданих
підрозділами масово-роз'яснювальної роботи та звернень громадян, у
тому числі як співвиконавцями, або наданих працівниками, які
виконують функції, що закріплені за підрозділами
масово-роз'яснювальної роботи та звернень громадян, на письмові
запити платників податків, які звернулися до органу ДПС з питань
застосування чинного податкового законодавства (пп. 3.2.4 п. 3
Регламенту). У графі 4 "Кількість консультацій, наданих по телефону"
вказується кількість особистих консультацій по телефону, наданих
підрозділами масово-роз'яснювальної роботи та звернень громадян
або працівниками, які виконують функції, що закріплені за
підрозділами масово-роз'яснювальної роботи та звернень громадян
(пп. 3.3.5 та пп. 3.4.6 п. 3 Регламенту). Графа 5 "Всього консультацій" дорівнює сумі граф 2 "Кількість
усних консультацій", 3 "Кількість розглянутих письмових запитів
платників податків", 4 "Кількість консультацій, наданих по
телефону". У графах 6 - 13 "Всього надано письмових і усних
консультацій" вказується загальна кількість наданих усних
консультацій, розглянутих письмових запитів платників податків,
всього наданих консультацій по телефону за видами податків (пп.
3.1.4, пп. 3.2.4, пп. 3.3.5 та пп. 3.4.6 п. 3 Регламенту). У графі 15 "Пересувні (виїзні) консультаційні пункти"
вказується кількість пересувних (виїзних) консультаційних пунктів
(пп. 3.5.6 п. 3 Регламенту). У графі 14 "Всього" вказується загальна кількість
стаціонарних консультаційних пунктів та пересувних (виїзних) (п.
3.5 Регламенту).
Звіт про інформаційне наповнення веб-сайта
Звіт про інформаційне наповнення веб-сайта (додаток 4 до
наказу ДПА України) формується за результатами роботи за звітний
місяць з висвітлення діяльності органів ДПС, формування
позитивного іміджу податкової служби та роз'яснення податкового
законодавства у мережі Інтернет на власних веб-сайтах. Звіт про
інформаційне наповнення веб-сайта формується на 1 число наступного
за звітним місяця. У графі 1 "Регіон" вказується назва регіону. Графа 2 "Загальна кількість розміщених матеріалів на
веб-сайті" дорівнює сумі граф 3 "Законодавчі та нормативно-правові
акти", 4 "Накази ДПА України", 5 "Всього податкових роз'яснень", 9
"Всього розміщених питань-відповідей", 13 "Інформаційні
повідомлення". У графі 3 "Законодавчі та нормативно-правові акти"
зазначається загальна кількість розміщених законодавчих та
нормативно-правових актів з питань основної діяльності та
оподаткування на веб-сайті. У графі 4 "Накази ДПА України" вказується загальна кількість
розміщених на веб-сайті наказів ДПА України з питань основної
діяльності та оподаткування. Графа 5 "Всього податкових роз'яснень" дорівнює сумі граф 6
"Узагальнюючі податкові роз'яснення", 7 "Податкові роз'яснення ДПА
України", 8 "Податкові роз'яснення ДПА в області". Графа 9 "Всього розміщених питань-відповідей" дорівнює сумі
граф 10 "Що надійшли електронною поштою", 11 "Надані під час
семінарів", 12 "Надані під час сеансів "гаряча лінія". У графі 13 "Інформаційні повідомлення" зазначається загальна
кількість розміщених на веб-сайті інформаційних матеріалів. У графі 14 "Адреса веб-сайта та електронної поштової
скриньки" зазначається адреса веб-сайта та адреса електронної
поштової скриньки. У графі 15 "Кількість відвідувань веб-сайта за даними
рейтингу веб-сайта www.bigmir.net" зазначається загальна кількість
відвідувань веб-сайта (хости/хіти) за даними рейтингу веб-сайта
www. bigmir.net.
Звіт про роботу із засобами масової

інформації та громадськістю
У Звіті про роботу із засобами масової інформації та
громадськістю (додаток 5 до наказу ДПА України) зазначаються
кількісні показники результатів роботи щодо взаємодії із засобами
масової інформації та громадськістю з початку звітного року. Звіт про роботу із засобами масової інформації та
громадськістю формується наростаючим підсумком станом на 1 число
місяця, наступного за звітним. У графі 1 "Орган ДПС" вказується назва ДПА, ДПІ (МДПІ, ОДПІ,
СДПІ). У графі 2 "Кількість проведених прес-конференцій та
брифінгів" зазначається загальна кількість прес-конференцій та
брифінгів, проведених відповідно до п. 4 постанови Кабінету
Міністрів України від 29 серпня 2002 року N 1302 ( 1302-2002-п )
"Про заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів
виконавчої влади" та пп. 2.2 та 3 Порядку проведення моніторингу
громадської думки щодо діяльності органів державної податкової
служби, затвердженого наказом ДПА України від 26.01.2008 N 43. У графі 3 "Кількість проведених "круглих столів" вказується
загальна кількість проведених засідань "круглого столу" відповідно
до Порядку залучення громадян до формування та реалізації
державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 6 січня 2010 року N 10 ( 10-2010-п ), та п. 4 Порядку
проведення моніторингу громадської думки щодо діяльності органів
державної податкової служби, затвердженого наказом ДПА України від
26.01.2008 N 43. { Абзац п'ятий із змінами, внесеними згідно з
Наказом Державної податкової адміністрації N 508 ( v0508225-10 )
від 14.07.2010 } У графі 4 "Кількість проведених тематичних зустрічей на
підприємствах, в організаціях, установах" зазначається загальна
кількість тематичних зустрічей посадових осіб органів ДПС з
керівництвом та трудовими колективами підприємств, організацій,
установ, проведених відповідно до Порядку залучення громадян до
формування та реалізації державної політики, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 6 січня 2010 року N 10
( 10-2010-п ). { Абзац шостий із змінами, внесеними згідно з
Наказом Державної податкової адміністрації N 508 ( v0508225-10 )
від 14.07.2010 }
У графах 5 - 8 (кількість публікацій та виступів у пресі, по
радіо, телебаченню, на сайтах у мережі Інтернет з питань
діяльності органів ДПС) зазначається загальна кількість
опублікованих у пресі, розміщених у мережі Інтернет (на сайтах
інформаційних агентств та Інтернет видань) власних матеріалів,
підготовлених фахівцями різних підрозділів органів ДПС, а також
виступів керівних та провідних фахівців органів ДПС на радіо та
телебаченні (без повторів) з актуальних питань діяльності органів
податкової служби відповідно до статті 6 Закону України від
23 вересня 1997 року N 539/97-ВР ( 538/97-ВР ) "Про порядок
висвітлення діяльності органів державної влади та органів
місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації". Кількість власних публікацій та виступів у ЗМІ з питань
застосування податкового законодавства відображається у
відповідних графах 2 - 5 Звіту про проведення
масово-роз'яснювальної роботи з платниками податків (додаток 2 до
наказу ДПА України). У графі 9 "Кількість проведених заходів з громадськими
організаціями, спрямованих на підвищення іміджу органів ДПС"
вказується загальна кількість проведених різноманітних заходів із
громадськими організаціями (у тому числі відповідно до Порядку
залучення громадян до формування та реалізації державної політики,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 січня
2010 року N 10 ( 10-2010-п ). { Абзац дев'ятий із змінами,
внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації
N 508 ( v0508225-10 ) від 14.07.2010 } У графі 10 "Кількість проведених зустрічей працівниками ОДПС,
в т. ч. керівництва, з редакторами та журналістами ЗМІ"
зазначається загальна кількість проведених робочих зустрічей (крім
прес-конференцій та брифінгів) керівництва органів ДПС всіх рівнів
з редакторами та журналістами регіональних друкованих та
електронних засобів масової інформації, необхідність проведення
яких передбачена пп. 2.2 Порядку проведення моніторингу
громадської думки щодо діяльності органів державної податкової
служби, затвердженого наказом ДПА України від 26.01.2008 N 43. У графах 11 - 13 "Кількість відстежених виступів у ЗМІ
стосовно діяльності органів ДПС та їх посадових осіб" зазначається
кількість відстежених у друкованих та електронних ЗМІ матеріалів
(у тому числі позитивних та негативних) щодо діяльності органів
ДПС та їх посадових осіб, облікованих відповідно до Порядку
проведення моніторингу громадської думки щодо діяльності органів
державної податкової служби, затвердженого наказом ДПА України від
26.01.2004 N 43. При цьому у графах 12 та 13 зазначається кількість
відстежених у ЗМІ матеріалів (у тому числі позитивних та
негативних) стосовно діяльності органів ДПС та їх посадових осіб,
авторами яких є особи, які не працюють у податковій службі
(журналісти, кореспонденти, репортери, незалежні автори, фахівці,
підприємці, громадяни тощо). Графа 11 "всього" дорівнює сумі граф 12 "позитивні", 13
"критичні". Графи 14 та 15 "Кількість заходів реагування на критичні
виступи" заповнюються у тому випадку, коли протягом звітного
періоду мали місце відстежені критичні (негативні) виступи в
засобах масової інформації стосовно діяльності органів ДПС та їх
посадових осіб (кількість таких виступів зазначається у графі 13). Керівник органу ДПС (після перевірки фактів) приймає
відповідні рішення (спростування інформації, яка не відповідає
дійсності або адміністративні заходи щодо окремих посадових осіб
органів ДПС) відповідно до Порядку реагування органів ДПС на
критичні виступи в засобах масової інформації, затвердженого
наказом ДПА України від 29.10.2002 N 516 ( v0516225-02 ).
Кількість таких заходів зазначається у графах 14 та 15.
{ Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 508 ( v0508225-10 ) від 14.07.2010 }
Директор Департаменту
масово-роз'яснювальної
роботи та звернень громадян В.П.Косарчук

Додаток 7

до наказу ДПА України

05.02.2009 N 44

ПОРЯДОК

складання аналітичної довідки

Аналітична довідка (додаток 7 до наказу ДПА України)
готується у форматі Word, шрифт - Times New Roman, розмір шрифту
14. Аналітична довідка має містити конкретну вичерпну інформацію
про стан масово-роз'яснювальної та індивідуальної роботи з
платниками податків в цілому по регіону, фактично проведені заходи
щодо роз'яснення норм податкового законодавства, обізнаність
платників податків з питань податкового законодавства, а також
інформування про діяльність та поліпшення іміджу державної
податкової служби, дані за якими відображені у формах звітності
про діяльність підрозділів масово-роз'яснювальної роботи та
звернень громадян за відповідний звітний період.
1. Зміни у чисельності працівників, які виконують функції, що
закріплені за підрозділами масово-роз'яснювальної роботи та
звернень громадян Проаналізувати та обґрунтувати зміни у штатній і фактичній
чисельності працівників підрозділів, які виконують функції, що
закріплені за підрозділами масово-роз'яснювальної роботи та
звернень громадян, а також фахівців інших підрозділів, на яких
покладено виконання цих функцій; пояснити факти виконання фахівцями підрозділів
масово-роз'яснювальної роботи та звернень громадян інших функцій; зазначити, в яких державних податкових інспекціях ліквідовано
самостійний підрозділ або відбулося скорочення штатної чисельності
підрозділів масово-роз'яснювальної роботи та звернень громадян,
навести причини та шляхи забезпечення виконання функцій
ліквідованого або скороченого підрозділу.
2. Проведення масово-роз'яснювальної роботи Вказати кількість друкованих ЗМІ (їх загальний тираж),
теле-та радіоканалів, з якими співпрацюють органи ДПС регіону з
питань роз'яснення податкового законодавства; навести кількість заходів з проведення масово-роз'яснювальної
роботи та звернень громадян регіональної ДПА за такими напрямами:
підготовка матеріалів для розміщення у друкованих ЗМІ, на радіо-,
телеканалах, проведення семінарів, сеансів телефонного зв'язку
"гаряча лінія", заходів із майбутніми платниками податків; проаналізувати показники роботи підрозділів або працівників,
які виконують функції, що закріплені за підрозділами
масово-роз'яснювальної роботи та звернень громадян, порівняно з
відповідним періодом минулого року, відобразити показники, які
знизилися або зросли. Вказати причини погіршення показників та
заходи для їх усунення, а також фактори, які вплинули на зростання
показників; відобразити стисло нові форми масово-роз'яснювальної роботи,
впроваджені у регіоні за останній місяць.
3. Проведення індивідуальної роз'яснювальної роботи Вказати кількість письмових запитів платників податків,
розглянутих із порушенням термінів. Причини порушення термінів та
заходи, вжиті до винних посадових осіб; проаналізувати показники роботи підрозділів (крім кількості
консультаційних пунктів) або працівників, які виконують функції,
що закріплені за підрозділами масово-роз'яснювальної роботи та
звернень громадян, порівняно з відповідним періодом минулого року
та вказати показники, що збільшилися або зменшилися. Зазначити
фактори, що вплинули на зміну показників.
4. Інформаційне наповнення веб-сайта органу державної
податкової служби Вказати кількість інформаційних та консультаційних
матеріалів, розміщених на веб-сайті для всебічної поінформованості
платників податків та пересічних громадян щодо діяльності органів
ДПС, змін у податковому законодавстві, надання відповідей на
запити платників податків, які надходять через мережу Інтернет (за
звітний місяць); проаналізувати показники роботи з зазначених питань порівняно
з відповідним місяцем минулого року та відобразити у довідці
показники, що збільшилися. Вказати причини збільшення або
зменшення показників та вжиті для усунення виявлених недоліків
заходи.
5. Громадські зв'язки Вказати кількість друкованих ЗМІ (їх загальний тираж),
теле- та радіоканалів, з якими співпрацюють органи ДПС області; зазначити назву та тематику відстежених критичних виступів у
ЗМІ щодо діяльності органів ДПС, посадових осіб; заходи реагування
на них. Пояснити причини, з яких не відбулося реагування на
критичні виступи; надати стислу інформацію про проведені з громадськими
організаціями заходи на регіональному рівні з метою підвищення
іміджу органів ДПС (назва заходу та громадської організації).
{ Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 508 ( v0508225-10 ) від 14.07.2010 }
Директор Департаменту
масово-роз'яснювальної
роботи та звернень громадян В.П.Косарчук
"Бібліотека платника податків", 2010, липень, N 7
"Бібліотека платника податків", 2010, серпень, N 8

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: