open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня

ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.01.2017  № 21

Про затвердження Змін до деяких наказів

Відповідно до Закону України від 20 грудня 2016 року № 1789-VIII "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України", пункту 4 Положення про Державну казначейську службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 року № 215, та з метою відкриття рахунків для зарахування коштів, тимчасово віднесених на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу між місцевими бюджетами НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів (Додаток 1) та Зміни до Інструкції по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів (Додаток 2), затверджених наказом Державного казначейства України від 28 листопада 2000 року № 119, що додаються.

2. Затвердити Зміни до Порядку відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню державного бюджету (Додаток 3), затвердженого наказом Державного казначейства України від 11 серпня 2008 року № 327, що додаються.

3. Затвердити Зміни до Порядку відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню місцевих бюджетів (Додаток 4), затвердженого наказом Державного казначейства України від 14 грудня 2007 року № 233, що додаються.

4. Затвердити Зміни до Порядку відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій по виконанню бюджетів в системі Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Державної казначейської служби України від 27 грудня 2013 року № 217, що додаються.

5. Викласти у новій редакції додатки 4 та 5 до Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України звітності про виконання державного бюджету, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 13 лютого 2012 року № 52, що додається.

6. Департаменту бухгалтерського обліку операцій державного бюджету (Лордкіпанідзе А.Ю.) у разі необхідності надати Департаменту інформаційних технологій (Стоєв О.О.) завдання на модифікацію прикладного програмного забезпечення в частині відображення операцій по виконанню державного бюджету.

7. Департаменту інформаційних технологій (Стоєв О.О.) забезпечити доопрацювання прикладного програмного забезпечення згідно з завданнями на модифікацію.

8. Самостійним структурним підрозділам апарату Державної казначейської служби України та головним управлінням Державної казначейської служби України здійснити відповідні заходи щодо виконання вимог цього наказу.

9. Цей наказ набирає чинності з дня його підписання.

10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Державної казначейської служби України відповідно до розподілу обов'язків та начальників головних управлінь Державної казначейської служби України.

В.о. Голови

В.П. Дуда


Додаток 1
до наказу Державної казначейської
служби України
19.01.2017  № 21

ЗМІНИ
до Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 28 листопада 2000 року № 119

1. У 3 класі рахунків у розділі 34 "Кошти, тимчасово віднесені до надходжень бюджету" групу 341 "Кошти, тимчасово віднесені до надходжень бюджету, що підлягають розподілу" доповнити новим рахунком:

"3413 П Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу між місцевими бюджетами".

2. У 6 класі рахунків у розділі 64 "Кошти, тимчасово віднесені до надходжень бюджетів" групу 641 "Кошти, тимчасово віднесені до надходжень державного бюджету" доповнити новим рахунком:

"6413 П Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу між місцевими бюджетами".

Заступник
директора департаменту -
начальник відділу методології
казначейського обслуговування
бюджетів за видатками
та інших клієнтів
Департаменту методології
з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку,
звітності та розвитку
Державної казначейської
служби УкраїниЛ.П. Паскаренко


Додаток 2
до наказу Державної казначейської
служби України
19.01.2017  № 21

ЗМІНИ
до Інструкції по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затвердженої наказом Державного казначейства України від 28 листопада 2000 року № 119

1. У 3 класі рахунків у розділі 34 "Кошти, тимчасово віднесені до надходжень бюджету" групу 341 "Кошти, тимчасово віднесені до надходжень бюджету, що підлягають розподілу" доповнити новим рахунком:

"3413 П Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу між місцевими бюджетами

Призначення рахунку: для обліку коштів, тимчасово віднесених на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу між місцевими бюджетами

За кредитом рахунку проводиться зарахування сум коштів, тимчасово віднесених на доходи державного бюджету, які згідно із законодавством підлягають розподілу між місцевими бюджетами

За дебетом рахунку проводиться перерахування сум за призначенням до місцевих бюджетів на відповідні рахунки 3 класу.

2. У 6 класі рахунків у розділі 64 "Кошти, тимчасово віднесені до надходжень бюджетів" групу 641 "Кошти, тимчасово віднесені до надходжень державного бюджету" доповнити новим рахунком:

"6413 П Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу між місцевими бюджетами

Призначення рахунку: для обліку надходжень, які згідно із законодавством тимчасово відносяться на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу між місцевими бюджетами (аналітичний облік ведеться окремо по кожному коду класифікації доходів бюджету)

За кредитом рахунку проводиться зарахування сум надходжень, які тимчасово відносяться на доходи державного бюджету і підлягають розподілу між місцевими бюджетами, у кореспонденції з рахунком 6911 "Контррахунок за операціями за доходами бюджетів"

За дебетом рахунку протягом року проведення не здійснюються. В кінці року проводиться списання сум надходжень тимчасово віднесених на доходи у кореспонденції з рахунком 6911 "Контррахунок за операціями за доходами бюджетів".

Заступник
директора департаменту -
начальник відділу методології
казначейського обслуговування
бюджетів за видатками
та інших клієнтів
Департаменту методології
з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку,
звітності та розвитку
Державної казначейської
служби УкраїниЛ.П. Паскаренко


Додаток 3
до наказу Державної казначейської
служби України
19.01.2017  № 21

ЗМІНИ
до Порядку відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню державного бюджету

1. Пункт 1.4 глави 4 розділу II Порядку викласти у такій редакції:

"1.4. Проведено розподіл коштів між державним і місцевими бюджетами (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України з урахуванням нормативно-правової бази бюджетного процесу):

Дебет

3311

Кошти, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами

Кредит

3111

Надходження до загального фонду державного бюджету

або:

3121

Надходження коштів спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки

або:

3141

Надходження до загального фонду місцевих бюджетів

або:

3151

Надходження коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки

або:

3413

Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу між місцевими бюджетами

одночасно:

Дебет

6911

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

Кредит

6111

Доходи загального фонду державного бюджету

або:

6112

Доходи спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки

або:

6121

Доходи загального фонду місцевого бюджету

або:

6122

Доходи спеціального фонду місцевого бюджету, які направляються на спеціальні видатки

або:

6413

Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу між місцевими бюджетами".

2. Розділ II Порядку доповнити главою 7 такого змісту:

"Глава 7. Здійснення операцій за коштами, тимчасово віднесеними на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу між місцевими бюджетами

1. У Казначействі України

1.1 Надійшли платежі, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу між місцевими бюджетами (підстава - меморіальні документи органів Казначейства України з урахуванням нормативно-правової бази бюджетного процесу):

Дебет

3311

Кошти, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами

Кредит

3413

Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу між місцевими бюджетами

одночасно:

Дебет

6911

Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

Кредит

6413

Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу між місцевими бюджетами

1.2. Розподіл коштів, тимчасово віднесених на доходи державного бюджету відповідно до призначення здійснюється шляхом дебетування рахунку 3413 "Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу між місцевими бюджетами" у кореспонденції з відповідним рахунком 3 класу та обов'язковим відображенням на рахунках 6 класу Плану рахунків, за умови, якщо кошти після розподілу зараховуються на рахунки, відкриті в органах Казначейства України.".

Заступник
директора департаменту -
начальник відділу методології
казначейського обслуговування
бюджетів за видатками
та інших клієнтів
Департаменту методології
з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку,
звітності та розвитку
Державної казначейської
служби УкраїниЛ.П. Паскаренко


Додаток 4
до наказу Державної казначейської
служби України
19.01.2017  № 21

ЗМІНИ
до Порядку відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню місцевих бюджетів

1. Пункт 1 розділу I Порядку доповнити абзацом такого змісту:

"Примітка: поточні планові показники за доходами місцевих бюджетів не вводяться.".

Заступник
директора департаменту -
начальник відділу методології
казначейського обслуговування
бюджетів за видатками
та інших клієнтівЛ.П. Паскаренко


Додаток 5
до наказу Державної казначейської
служби України
19.01.2017  № 21

ЗМІНИ
до Порядку відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій по виконанню бюджетів в системі Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Державної казначейської служби України від 27 грудня 2013 року № 217

У додатку 1 після пункту 12 доповнити новим пунктом такого змісту:

"13. Для зарахування коштів, тимчасово віднесених на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу між місцевими бюджетами, в Казначействі відкриваються рахунки за наступною схемою:

BBBB K SSS.

При кодуванні рахунків для зарахування коштів, тимчасово віднесених на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу між місцевими бюджетами, параметр SSS відповідає параметру SSS, застосованому при відкритті рахунків для зарахування коштів, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами, за відповідним кодом класифікації доходів бюджету.".

Заступник
директора департаменту -
начальник відділу методології
казначейського обслуговування
бюджетів за видатками
та інших клієнтів
Департаменту методології
з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку,
звітності та розвитку
Державної казначейської
служби УкраїниЛ.П. Паскаренко


Додаток 4
до Інструкції про складання органами
Державної казначейської служби України
звітності про виконання
державного бюджету

СТРУКТУРА
сальдового балансу рахунків

№ п/п

Балансові рахунки

На початок звітного року

Залишок на кінець звітного періоду (року)*

Залишок на кінець звітного року після річного заключення рахунків**

1

2

3

4

5

1

Клас 1

2

1111А

3

Усього по групі 111

4

1121А

5

1122А

6

Усього по групі 112

7

Усього по розділу 11

8

1211А

9

1212А

10

Усього по групі 121

11

1221А

12

1222А

13

1223А

14

1224А

15

Усього по групі 122

16

1231А

17

1232А

18

1234А

19

1235А

20

Усього по групі 123

21

1241А

22

1242А

23

Усього по групі 124

24

Усього по розділу 12

25

1311А

26

1312А

27

1313А

28

1314А

29

1315А

30

Усього по групі 131

31

1321А

32

1322А

33

1323А

34

1324А

35

1325А

36

1326А

37

Усього по групі 132

38

1331А

39

1332А

40

1333А

41

1334А

42

1335А

43

Усього по групі 133

44

1341А

45

1342А

46

1343А

47

1344А

48

1345А

49

Усього по групі 134

50

Усього по розділу 13

51

1411А

52

Усього по групі 141

53

1421А

54

Усього по групі 142

55

Усього по розділу 14

56

1511А

57

1512А

58

1513А

59

1514А

60

1515А

61

1516А

62

1517А

63

1518А

64

Усього по групі 151

65

1521А

66

1522А

67

1523А

68

1524А

69

1525А

70

1526А

71

1527А

72

1528А

73

Усього по групі 152

74

1531А

75

1532А

76

1533А

77

1534А

78

1535А

79

1536А

80

1537А

81

1538А

82

Усього по групі 153

83

1541А

84

1542А

85

1543А

86

1544А

87

1545А

88

1546А

89

Усього по групі 154

90

1551А

91

1552А

92

1553А

93

1554А

94

1555А

95

1556А

96

1557А

97

1558А

98

Усього по групі 155

99

Усього по розділу 15

100

1611А

101

1612А

102

Усього по групі 161

103

1621А

104

1622А

105

1623А

106

Усього по групі 162

107

1631А

108

1632А

109

Усього по групі 163

110

1641А

111

1642А

112

Усього по групі 164

113

1651А

114

1652А

115

1653А

116

1654А

117

Усього по групі 165

118

1661А

119

1662А

120

Усього по групі 166

121

1671А

122

1672А

123

1673А

124

Усього по групі 167

125

1681А

126

1682А

127

1683А

128

Усього по групі 168

129

Усього по розділу 16

130

1711А

131

Усього по групі 171

132

Усього по розділу 17

133

Клас 4

134

4111А

135

4112А

136

Усього по групі 411

137

4121А

138

4122А

139

Усього по групі 412

140

Усього по розділу 41

141

4211А

142

4212А

143

Усього по групі 421

144

4221А

145

4222А

146

4223А

147

4224А

148

Усього по групі 422

149

4231А

150

4232А

151

4233А

152

4234А

153

Усього по групі 423

154

4241А

155

4242А

156

4243А

157

4244А

158

Усього по групі 424

159

4251А

160

4252А

161

4253А

162

4254А

163

Усього по групі 425

164

Усього по розділу 42

165

4311А

166

4312А

167

Усього по групі 431

168

4321А

169

4322А

170

Усього по групі 432

171

Усього по розділу 43

172

4411А

173

4412А

174

Усього по групі 441

175

4421А

176

4422А

177

4423А

178

Усього по групі 442

179

4431А

180

4432А

181

Усього по групі 443

182

4441А

183

4442А

184

Усього по групі 444

185

4451А

186

4452А

187

4453А

188

4455А

189

4456А

190

Усього по групі 445

191

4461А

192

4462А

193

4465А

194

4466А

195

Усього по групі 446

196

4471А

197

Усього по групі 447

198

Усього по розділу 44

199

4611А

200

4612А

201

Усього по групі 461

202

4621А

203

4622А

204

Усього по групі 462

205

Усього по розділу 46

206

4999А

207

Усього по групі 499

208

Усього по розділу 49

209

Активи - усього

210

Клас 2

211

2111П

212

Усього по групі 211

213

2121П

214

2122П

215

2123П

216

Усього по групі 212

217

2131П

218

Усього по групі 213

219

2141П

220

Усього по групі 214

221

2151П

222

2152П

223

2153П

224

Усього по групі 215

225

2161П

226

Усього по групі 216

227

2171П

228

2172П

229

2173П

230

Усього по групі 217

231

Усього по розділу 21

232

2211П

233

2212П

234

Усього по групі 221

235

2221П

236

2222П

237

Усього по групі 222

238

2231П

239

2232П

240

Усього по групі 223

241

2241П

242

2242П

243

Усього по групі 224

244

Усього по розділу 22

245

2311П

246

Усього по групі 231

247

2321П

248

Усього по групі 232

249

Усього по розділу 23

250

2411П

251

2412П

252

Усього по групі 241

253

2421П

254

2422П

255

2423П

256

2424П

257

Усього по групі 242

258

2431П

259

2432П

260

2433П

261

Усього по групі 243

262

2441П

263

2442П

264

2443П

265

Усього по групі 244

266

Усього по розділу 24

267

Клас 3

268

3111П

269

3112П

270

3113П

271

Усього по групі 311

272

3121П

273

3122П

274

3123П

275

3124П

276

3125П

277

Усього по групі 312

278

3131П

279

3132П

280

Усього по групі 313

281

3141П

282

3142П

283

3143П

284

3144П

285

Усього по групі 314

286

3151П

287

3152П

288

3153П

289

3154П

290

3155П

291

3156П

292

Усього по групі 315

293

3161П

294

Усього по групі 316

295

Усього по розділу 31

296

3211П

297

3212П

298

Усього по групі 321

299

3221П

300

3222П

301

3223П

302

3224П

303

Усього по групі 322

304

3231П

305

3232П

306

Усього по групі 323

307

3241П

308

3242П

309

Усього по групі 324

310

3251П

311

3252П

312

3253П

313

3254П

314

Усього по групі 325

315

3261П

316

3262П

317

Усього по групі 326

318

3271П

319

3272П

320

Усього по групі 327

321

3281П

322

3282П

323

Усього по групі 328

324

Усього по розділу 32

325

3311П

326

Усього по групі 331

327

3321П

328

Усього по групі 332

329

Усього по розділу 33

330

3411П

331

3412П

332

3413П

333

Усього по групі 341

334

3421П

335

3422П

336

Усього по групі 342

337

Усього по розділу 34

338

3511П

339

3512П

340

3515П

341

3516П

342

Усього по групі 351

343

3521П

344

3522П

345

3523П

346

3524П

347

3525П

348

3526П

349

Усього по групі 352

350

3531П

351

3532П

352

3534П

353

Усього по групі 353

354

3541П

355

3542П

356

3543П

357

3544П

358

3545П

359

3546П

360

Усього по групі 354

361

3551П

362

3552П

363

3553П

364

3554П

365

Усього по групі 355

366

Усього по розділу 35

367

3611П

368

3612П

369

3614П

370

3616П

371

Усього по групі 361

372

3621П

373

3622П

374

3624П

375

3626П

376

Усього по групі 362

377

Усього по розділу 36

378

3711П

379

3712П

380

3713П

381

3714П

382

3715П

383

3716П

384

3717П

385

3718П

386

3719П

387

Усього по групі 371

388

3721П

389

3722П

390

Усього по групі 372

391

3731П

392

3732П

393

3733П

394

3734П

395

Усього по групі 373

396

3741П

397

Усього по групі 374

398

3751П

399

3752П

400

3753П

401

3754П

402

3755П

403

Усього по групі 375

404

3761П

405

Усього по групі 376

406

Усього по розділу 37

407

3811П

408

3812П

409

Усього по групі 381

410

3821П

411

Усього по групі 382

412

3891П

413

3892П

414

Усього по групі 389

415

Усього по розділу 38

416

3911П

417

Усього по групі 391

418

3921П

419

3922П

420

Усього по групі 392

421

3931П

422

Усього по групі 393

423

3991П

424

3992П

425

3993П

426

3994П

427

Усього по групі 399

428

Усього по розділу 39

429

Клас 4

430

4111П

431

4112П

432

Усього по групі 411

433

4121П

434

4122П

435

Усього по групі 412

436

Усього по розділу 41

437

4211П

438

4212П

439

Усього по групі 421

440

4221П

441

4222П

442

4223П

443

4224П

444

Усього по групі 422

445

4231П

446

4232П

447

4233П

448

4234П

449

Усього по групі 423

450

4241П

451

4242П

452

4243П

453

4244П

454

Усього по групі 424

455

4251П

456

4252П

457

4253П

458

4254П

459

Усього по групі 425

460

Усього по розділу 42

461

4311П

462

4312П

463

Усього по групі 431

464

4321П

465

4322П

466

Усього по групі 432

467

Усього по розділу 43

468

4411П

469

4412П

470

Усього по групі 441

471

4421П

472

4422П

473

4423П

474

Усього по групі 442

475

4431П

476

4432П

477

Усього по групі 443

478

4441П

479

4442П

480

Усього по групі 444

481

4451П

482

4452П

483

4453П

484

4455П

485

4456П

486

Усього по групі 445

487

4461П

488

4462П

489

4465П

490

4466П

491

Усього по групі 446

492

4471П

493

Усього по групі 447

494

Усього по розділу 44

495

4611П

496

4612П

497

Усього по групі 461

498

4621П

499

4622П

500

Усього по групі 462

501

Усього по розділу 46

502

4999П

503

Усього по групі 499

504

Усього по розділу 49

505

Пасиви - усього

506

Клас 7

507

7111А

508

Усього по групі 711

509

7121А

510

7122А

511

Усього по групі 712

512

7131А

513

7132А

514

Усього по групі 713

515

Усього по розділу 71

516

7211А

517

Усього по групі 721

518

7221А

519

7222А

520

Усього по групі 722

521

7231А

522

7232А

523

Усього по групі 723

524

Усього по розділу 72

525

7921А

526

Усього по групі 792

527

Усього по розділу 79

528

Клас 6

529

6911КП

530

Усього по групі 691

531

Усього по розділу 69

532

Клас 5

533

5111А

534

5112А

535

Усього по групі 511

536

5121А

537

5122А

538

Усього по групі 512

539

Усього по розділу 51

540

5911А

541

Усього по групі 591

542

Усього по розділу 59

543

Активи - усього

544

Клас 6

545

6111П

546

6112П

547

6113П

548

6114П

549

Усього по групі 611

550

6121П

551

6122П

552

6123П

553

6124П

554

Усього по групі 612

555

Усього по розділу 61

556

6211П

557

Усього по групі 621

558

6221П

559

Усього по групі 622

560

Усього по розділу 62

561

6411П

562

6412П

563

6413П

564

Усього по групі 641

565

6421П

566

6422П

567

Усього по групі 642

568

Усього по розділу 64

569

Клас 7

570

7131П

571

7132П

572

Усього по групі 713

573

Усього по розділу 71

574

7231П

575

7232П

576

Усього по групі 723

577

Усього по розділу 72

578

7911КА

579

Усього по групі 791

580

7921П

581

Усього по групі 792

582

Усього по розділу 79

583

Клас 5

584

5111П

585

5112П

586

Усього по групі 511

587

5121П

588

5122П

589

Усього по групі 512

590

Усього по розділу 51

591

5911П

592

Усього по групі 591

593

Усього по розділу 59

594

Пасиви - усього

595

Доходи бюджету - усього

596

Видатки бюджету - усього

597

Результат бюджету - усього

598

Управлінський облік

599

8 клас

600

8211А

601

8212А

602

8213А

603

8214А

604

8215А

605

8216А

606

Усього по групі 821

607

8221А

608

8222А

609

Усього по групі 822

610

8241А

611

8242А

612

Усього по групі 824

613

8251А

614

8252А

615

Усього по групі 825

616

Усього по розділу 82

617

8311А

618

8312А

619

Усього по групі 831

620

8321А

621

8322А

622

Усього по групі 832

623

Усього по розділу 83

624

8511А

625

8512А

626

Усього по групі 851

627

8521А

628

8522А

629

Усього по групі 852

630

Усього по розділу 85

631

8621А

632

Усього по групі 862

633

8651А

634

Усього по групі 865

635

8661А

636

Усього по групі 866

637

8681А

638

Усього по групі 868

639

Усього по розділу 86

640

8711А

641

8712А

642

8713А

643

8714А

644

Усього по групі 871

645

8731А

646

8732А

647

Усього по групі 873

648

8751А

649

8752А

650

8753А

651

Усього по групі 875

652

8781А

653

8782А

654

8783А

655

Усього по групі 878

656

8791А

657

8792А

658

8793А

659

Усього по групі 879

660

Усього по розділу 87

661

8921КП

662

Усього по групі 892

663

Усього по розділу 89

664

Активи - усього

665

8 клас

666

8111П

667

8112П

668

8113П

669

8114П

670

8115П

671

8116П

672

8118П

673

Усього по групі 811

674

8121П

675

8122П

676

8123П

677

8124П

678

8125П

679

8126П

680

8127П

681

Усього по групі 812

682

8141П

683

8142П

684

8143П

685

8144П

686

Усього по групі 814

687

Усього по розділу 81

688

8411П

689

8412П

690

Усього по групі 841

691

8421П

692

8422П

693

Усього по групі 842

694

Усього по розділу 84

695

8611П

696

Усього по групі 861

697

8631П

698

Усього по групі 863

699

8641П

700

Усього по групі 864

701

8671П

702

Усього по групі 867

703

Усього по розділу 86

704

8721П

705

8722П

706

8723П

707

8724П

708

8725П

709

8726П

710

8727П

711

8728П

712

Усього по групі 872

713

8741П

714

8742П

715

8743П

716

8744П

717

8745П

718

8746П

719

8747П

720

8748П

721

Усього по групі 874

722

8761П

723

8762П

724

8763П

725

Усього по групі 876

726

8771П

727

8772П

728

8773П

729

Усього по групі 877

730

Усього по розділу 87

731

8811П

732

Усього по групі 881

733

Усього по розділу 88

734

8911КА

735

Усього по групі 891

736

Усього по розділу 89

737

Пасиви - усього

738

Позабалансовий облік

739

9 клас

740

9311А

741

9312А

742

9313А

743

9314А

744

Усього по групі 931

745

9321А

746

9322А

747

9323А

748

9324А

749

Усього по групі 932

750

9331А

751

9332А

752

9333А

753

9334А

754

Усього по групі 933

755

9341А

756

9342А

757

9343А

758

9344А

759

Усього по групі 934

760

Усього по розділу 93

761

9511А

762

9512А

763

9513А

764

9514А

765

9515А

766

Усього по групі 951

767

9521А

768

9522А

769

9523А

770

9524А

771

9525А

772

Усього по групі 952

773

9531А

774

Усього по групі 953

775

9541А

776

9542А

777

9543А

778

9544А

779

Усього по групі 954

780

9551А

781

Усього по групі 955

782

Усього по розділу 95

783

9811А

784

9812А

785

9813А

786

9814А

787

9815А

788

9816А

789

9817А

790

9818А

791

Усього по групі 981

792

9821А

793

9822А

794

9823А

795

Усього по групі 982

796

9831А

797

9832А

798

9833А

799

9834А

800

9835А

801

Усього по групі 983

802

9841А

803

Усього по групі 984

804

9851А

805

Усього по групі 985

806

Усього по розділу 98

807

9921КП

808

Усього по групі 992

809

9931А

810

Усього по групі 993

811

Усього по розділу 99

812

Активи - усього

813

Клас 9

814

9011П

815

9012П

816

Усього по групі 901

817

9071П

818

9072П

819

9073П

820

9074П

821

9075П

822

9076П

823

Усього по групі 907

824

9081П

825

9082П

826

9083П

827

9084П

828

9085П

829

9086П

830

9087П

831

9088П

832

Усього по групі 908

833

9091П

834

Усього по групі 909

835

Усього по розділу 90

836

9111П

837

9112П

838

9113П

839

9114П

840

9115П

841

9116П

842

9117П

843

9118П

844

Усього по групі 911

845

9121П

846

9122П

847

9123П

848

9124П

849

9125П

850

9126П

851

9127П

852

9128П

853

Усього по групі 912

854

9131П

855

9132П

856

9133П

857

9134П

858

9135П

859

9136П

860

9137П

861

9138П

862

Усього по групі 913

863

9141П

864

9142П

865

9143П

866

9144П

867

9145П

868

9146П

869

9147П

870

9148П

871

Усього по групі 914

872

9151П

873

9152П

874

9153П

875

9154П

876

9155П

877

9156П

878

9157П

879

9158П

880

Усього по групі 915

881

9161П

882

9162П

883

9163П

884

9164П

885

9165П

886

9166П

887

9167П

888

9168П

889

Усього по групі 916

890

9171П

891

9172П

892

9173П

893

Усього по групі 917

894

9181П

895

9182П

896

9183П

897

Усього по групі 918

898

Усього по розділу 91

899

9211П

900

9212П

901

9213П

902

9214П

903

9215П

904

9216П

905

9217П

906

9218П

907

Усього по групі 921

908

9221П

909

9222П

910

9223П

911

9224П

912

9225П

913

9226П

914

9227П

915

9228П

916

Усього по групі 922

917

9251П

918

Усього по групі 925

919

9261П

920

9262П

921

9263П

922

9264П

923

9265П

924

9266П

925

9267П

926

9268П

927

Усього по групі 926

928

9271П

929

9272П

930

9273П

931

9274П

932

9275П

933

9276П

934

9277П

935

9278П

936

Усього по групі 927

937

Усього по розділу 92

938

9411П

939

9412П

940

9413П

941

9414П

942

9415П

943

9416П

944

Усього по групі 941

945

9421П

946

9422П

947

9423П

948

9424П

949

9425П

950

9426П

951

Усього по групі 942

952

9499П

953

Усього по розділу 94

954

9611П

955

Усього по групі 961

956

9621П

957

9622П

958

9623П

959

9624П

960

9625П

961

9626П

962

Усього по групі 962

963

9631П

964

9632П

965

9633П

966

9634П

967

Усього по групі 963

968

9641П

969

Усього по групі 964

970

Усього по розділу 96

971

9711П

972

9712П

973

9713П

974

9714П

975

Усього по групі 971

976

9721П

977

9722П

978

9723П

979

9724П

980

Усього по групі 972

981

9731П

982

9732П

983

9733П

984

9734П

985

Усього по групі 973

986

9741П

987

9742П

988

9743П

989

9744П

990

Усього по групі 974

991

Усього по розділу 97

992

9911КА

993

Усього по групі 991

994

9931П

995

Усього по групі 993

996

Усього по розділу 99

997

Пасиви - усього

__________
* у річному звіті наводяться суми до річного заключення рахунків
** заповнюється при складанні річного звіту

Керівник органу
Державної казначейської служби України________
(підпис)__________________
(ініціали і прізвище)

Керівник структурного підрозділу органу
Державної казначейської служби України________
(підпис)__________________
(ініціали і прізвище)


Додаток 5
до Інструкції про складання органами
Державної казначейської служби України
звітності про виконання
державного бюджету

РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо звірки окремих показників Сальдового балансу рахунків із показниками інших форм бюджетної звітності про виконання державного бюджету

з/п

Показники Сальдового балансу рахунків, що зіставляються

Порівняльні показники

1

Рядок 343 плюс рядок 345 плюс рядок 347 плюс 367, графа 3 і 4

Підрозділ II.1 розділу II форми № 2м(к)дб, рядок "Усього", графи 6 та 9 плюс Частина III.1.1 підрозділу III.1 розділу III форми № 2м(к)дб, рядок "Усього", графа 5 і 8

2

Рядок 344 плюс рядок 346 плюс рядок 348 плюс рядок 368 плюс рядок 369 плюс рядок 370, графа 3 і 4

Підрозділ II.2 розділу II форми № 2м(к)дб, рядок "Усього", графа 6 і 14 плюс Частина III.1.2 підрозділу III.1 розділу III форми № 2м(к)дб, рядок "Усього", графа 5 і 8

3

Рядок 507, графа 4

Підрозділ II.1 розділу II форми № 2м(к)дб, рядок "Усього", графа 8

4

Рядок 509 плюс рядок 510, графа 4

Підрозділ II.2 розділу II форми № 2м(к)дб, рядок "Усього", графа 11

5

Рядок 510, графа 4

Підрозділ II.2 розділу II форми № 2м(к)дб, рядок "Усього", графа 12

6

Рядок 512, графа 4

Частина III.1.1 підрозділу III.1 розділу III форми № 2м(к)дб, рядок "Усього", графа 7

7

Рядок 513, графа 4

Частина III.1.2 підрозділу III.1 розділу III форми № 2м(к)дб, рядок "Усього", графа 7

8

Рядок 545, графа 4

Розділ I форми № 2м(к)дб, рядок "Усього", графа 4

9

Рядок 546, графа 4

Розділ I форми № 2м(к)дб, рядок "Усього", графа 6 за вирахуванням суми рядків 25010000, 25020000 та 41032400

10

Рядок 548, графа 4

Розділ I форми № 2м(к)дб, графа 6 сума рядків 25010000, 25020000 та 41032400

11

Рядок 570, графа 4

Підрозділ III.2 розділу III форми № 2м(к)дб, рядок "Усього", графа 5

12

Рядок 571, графа 4

Підрозділ III.2 розділу III форми № 2м(к)дб, рядок "Усього", графа 7

13

Рядки 666 плюс 688, графа 4

Підрозділ II.1 розділу II форми № 2м(к)дб, рядок "Усього", графа 7 плюс Частина III.1.1 підрозділу III.1 розділу III форми № 2м(к)дб, рядок "Усього", графа 6

14

Рядки 667 плюс 689, графа 4

Частина II.2.3 підрозділу II.2 розділу II форми № 2м(к)дб, рядок "Усього", графа 9 плюс Частина III.1.2 підрозділу III.1 розділу III форми № 2м(к)дб, рядок "Усього", графа 6

15

Рядок 742, графа 4

рядок "Усього" Розділ I форми № 2м(к)дб, рядок "Усього", графа 3

16

Рядок 743, графа 4

рядок "Усього" Розділ I форми № 2м(к)дб, рядок "Усього", графа 5 за вирахуванням суми рядків 2500000

17

Рядок 903, графа 4

Підрозділ II.1 розділу II форми № 2м(к)дб, рядок "Усього", графа 4 плюс Частина III.1.1 підрозділу III.1 розділу III форми № 2м(к)дб, рядок "Усього", графа 4 плюс Підрозділ III.2 розділу III форми № 2м(к)дб, рядок "Усього", графа 4

18

Рядок 904, графа 4

Підрозділ II.2 розділу II форми № 2м(к)дб, рядок "Усього", графа 4 плюс Частина III.1.2 підрозділу III.1 розділу III форми № 2м(к)дб, рядок "Усього", графа 4 плюс Підрозділ III.2 розділу III форми № 2м(к)дб, рядок "Усього", графа 6

19

Рядок 940, графи 3 і 4

Розділ I форми № 7дб, рядок "Усього", графа 13 плюс Розділ II форми № 7дб, рядок "Усього", графа 8 (в частині загального фонду)

20

Рядок 941, графи 3 і 4

Розділ I форми № 7дб, рядок "Усього", графа 13 плюс Розділ II форми № 7дб, рядок "Усього", графа 8 (в частині спеціального фонду)

{Текст взято з сайту Казначейства України http://www.treasury.gov.ua}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: