open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
Чинний
                             
                             
ВИЩА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 120 від 20.03.2000

м.Київ

Про внесення змін та доповнень до переліків та

форм документів, що використовуються при

атестації наукових та науково-педагогічних

працівників
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Вищої

атестаційної комісії

N 442 ( v0442330-00 ) від 21.09.2000 }
{ Щодо змін додатково див. Наказ Вищої

атестаційної комісії

N 579 ( v0579330-02 ) від 11.12.2002 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Вищої

атестаційної комісії

N 342 ( v0342330-07 ) від 29.05.2007 }

З метою приведення переліків та форм документів, що
використовуються при атестації наукових та науково-педагогічних
працівників, запроваджених наказом Вищої атестаційної комісії
України від 21 березня 1997 р. N 121 ( v0121330-97 ), із змінами,
затвердженими наказами Вищої атестаційної комісії України від 23
жовтня 1997 р. N 559 ( v0559330-97 ), від 14 жовтня 1998 р. N 486,
від 15 грудня 1998 р. N 688 ( v0688330-98 ), від 4 січня 1999 р.
N 1 ( v0001330-99 ), від 10 листопада 1999 р. N 462
( v0462330-99 ), у відповідність із Указом Президента України "Про зміни у структурі центральних
органів виконавчої влади" від 15 грудня 1999 р. N 1573/99; Порядком присудження наукових ступенів і присвоєння вчених
звань, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28
червня 1997 р. N 644 ( 644-97-п ), із змінами і доповненнями,
затвердженими постановами Кабінету Міністрів України від 5 серпня
1998 р. N 1241 ( 1241-98-п ) та від 22 липня 1999 р. N 1336
( 1336-99-п ); Положенням про підготовку науково-педагогічних і наукових
кадрів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1
березня 1999 р. N 309 ( 309-99-п ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити зміни та доповнення до переліків та форм
документів, що використовуються при атестації наукових та
науково-педагогічних працівників ( v0121330-97 ), та до Інструкції
про порядок підготовки та подання електронних варіантів документів
атестаційних справ ( v0559330-97 ) (додаються). 2. Запровадити нові форми та переліки документів, що
використовуються при атестації наукових та науково-педагогічних
працівників, і Інструкцію про порядок підготовки та подання
електронних варіантів документів атестаційних справ у нових
редакціях з 1 вересня 2000 р.
Голова ВАК України В.В.Скопенко

Зміни і доповнення, що вносяться до переліків та форм
документів, що використовуються при атестації наукових та
науково-педагогічних працівників ( v0121330-97 ), втратили
чинність на підставі Наказу Вищої атестаційної комісії N 342
( v0342330-07 ) від 29.05.2007 }

ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ

до Інструкції про порядок підготовки та подання

електронних варіантів документів атестаційних справ

( v0559330-97 )
Файли Aref і Notes з авторефератом і зауваженнями готувати в
текстовому редакторі Word for Windows і зберігати в форматі rtf.
Ці файли повинні мати імена aref.rtf і notes.rtf. В таблиці "Склад та структура файла form 13.xls" вилучити
колонку "Тип" і додати 2 рядки 85 і 86, які мають вигляд:
------------------------------------------------------------------------ 85 |Мова, якою написана | 20 | CG |українська, | |дисертація | | |російська, | | | | |англійська | -----+--------------------+----------------+----------+---------------| 86 |Дата захисту | 10 | CH |21.10.1999. | |кандидатської | | | | |дисертації (для | | | | |докторів наук) | | | | -----------------------------------------------------------------------
Файл необхідно вводити за допомогою електронних таблиць Excel
8 для MS Office-97. Подати Шифри назв міністерств та відомств (таблиця 3) у такій
редакції:
Таблиця 3
Шифри назв міністерств та відомств
Міністерство внутрішніх справ України 1
Міністерство економіки України 3
Міністерство палива та енергетики України 4
Міністерство закордонних справ України 5
Міністерство культури і мистецтв України 8
Державний комітет промислової політики України 9
Міністерство оборони України 10
Міністерство освіти і науки України 11
Міністерство охорони здоров'я України 12
Міністерство екології та природних ресурсів України 13
Міністерство праці та соціальної політики України 14
Міністерство аграрної політики України 15
Міністерство транспорту України 16
Міністерство України з питань надзвичайних 17
ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи
Міністерство фінансів України 20
Міністерство юстиції України 21
Державний комітет зв'язку та інформатизації 22
України
Державний комітет лісового господарства України 23
Державний комітет статистики України 25
Державний комітет України по водному господарству 26
Державний комітет України з енергозбереження 29
Державний комітет України по земельних ресурсах 30
Державний комітет архівів України 31
Державний комітет України у справах ветеранів 32
Національне космічне агентство України 33
Державна митна служба України 34
Державний комітет будівництва, архітектури та 35
житлової політики України
Державний комітет у справах охорони державного 37
кордону України
Державний комітет України у справах релігій 38
Державний комітет стандартизації, метрології та 39
сертифікації України
Державний комітет інформаційної політики, 40
телебачення і радіомовлення України
Державний комітет молодіжної політики, спорту і 41
туризму України
Інші відомства 42
Установи при Кабінеті Міністрів України 43
Служба безпеки України 44
Державна податкова адміністрація України 45
Національна академія наук України 46
Українська академія аграрних наук 47
Академія медичних наук України 48
Академія педагогічних наук України 49
Академія правових наук України 50
Академія мистецтв України 51
Федерація професійних спілок України 52
Центральна спілка споживчих товариств України 53
Державна адміністрація залізничного транспорту 54
України
Інші центральні установи України 58
Українська державна корпорація автомобільного 59
транспорту
Українська кооперативно-державна корпорація по 60
агропромисловому будівництву
Українська державна будівельна корпорація 61
Українська державна корпорація по будівництву 62
метрополітенів і тунелів
Українська державна корпорація по будівництву, 63
ремонту та утриманню автомобільних доріг
Українська державна корпорація по виконанню 64
монтажних і спеціальних будівельних робіт
Українська державна корпорація промисловості 65
будівельних матеріалів
Українська державна корпорація по транспортному 66
будівництву
Акціонерне товариство "Укргазпром" 67
Український державний концерн місцевої 68
промисловості
Українське об'єднання "Укрнафтагазбуд" 69
Український державний концерн по 70
матеріально-технічному і сервісному забезпеченню
агропромислового комплексу
Відкрите акціонерне товариство "Укрнафта" 71
Державна авіакомпанія "Авіалінії України" 72
Державна акціонерна холдингова компанія "Укргаз" 73
Державна акціонерна компанія "Укрресурси" 74
Акціонерна судноплавна компанія "Укррічфлот" 75
Інші корпорації, концерни, асоціації, об'єднання, 76
компанії
Громадські об'єднання 77
Інші установи 78
Надруковано: "Бюлетень Вищої атестаційної комісії України", N 2,

2000 р.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: