open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
Чинний
                             
                             
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Н А К А З
02.03.2010 N 118/66

Про заходи щодо забезпечення надходжень

до державного бюджету в 2010 році

та скорочення податкового боргу

державних підприємств вугільної промисловості

У 2009 році підприємствами вугільної галузі нараховано до
Державного бюджету України ( 835-17 ) податків, зборів
(обов'язкових платежів) на загальну суму 821,9 млн. грн., що
втричі менше ніж у 2008 році.
До Державного бюджету України ( 835-17 ) у 2009 році
вугледобувними підприємствами сплачено 900,5 млн. грн. проти
1929,6 млн. грн. у 2008 році. Обсяги таких надходжень від
підприємств вугільної галузі у минулом у році скоротились на
1029,1 млн. грн. до надходжень 2008 року, або 46,7 відсотка.
Протягом минулого року податковий борг вугледобувних
підприємств перед державним бюджетом зменшився на 164,2 млн. грн.,
або 13,1 відсотка, у тому числі державних вугільних підприємств,
підпорядкованих Мінвуглепрому, - на 74,8 млн. грн., або 9,5
відсотка.
Сплату нарахованих податкових зобов'язань відповідно до
пункту 1.1 спільного наказу ДПА України та Мінвуглепрому від
25.03.2009 N 143/122 ( v0143225-09 ) "Про заходи щодо забезпечення
надходжень до державного бюджету в 2009 році та скорочення
податкового боргу державних підприємств вугільної промисловості" у
повному обсязі не забезпечено жодною з областей.
Повністю виконали відповідно до пункту 1.2 спільного наказу
( v0143225-09 ) узгоджені з органами державної податкової служби
графіки скорочення податкового боргу державні підприємства
"Донецька вугільна енергетична компанія", "Добропіллявугілля",
"Шахтарськантрацит", "Макіїввугілля", "Первомайськвугілля",
"Торезантрацит", "Луганськвугілля", "Донбасантрацит", "Антрацит"
та "Свердловантрацит". ДП "Артемвугілля" забезпечило виконання
встановлених завдань з погашення податкового боргу на 43 відсотки.
Інші державні підприємства допустили подальше зростання
податкового боргу.
Найбільший приріст податкового боргу за результатами
діяльності у 2009 році допущено ДП "Львіввугілля" (на 69,2 млн.
грн.), ДП "Ровенькиантрацит" (на 13,1 млн. грн.), ВАТ
"Лисичанськвугілля" (на 21,2 млн. грн.), ДП "Волиньвугілля" (на
7,5 млн. грн.), ДП "Селідіввугілля" (на 7,2 млн. грн.), ДП
"Красноармійськвугілля" (на 3,4 млн. грн.), ДП "Ш/у
Південнодонбаське N 1" (на 2,1 млн. грн.).
З метою збільшення надходжень до державного бюджету
державними підприємствами вугільної промисловості України (у тому
числі за рахунок скорочення податкового боргу), безумовного
забезпечення виконання дохідної частини державного бюджету
Н А К А З У Є М О:
1. Керівникам державних вугледобувних підприємств, які
входять до сфери управління Міністерства вугільної промисловості
України:
1.1. забезпечити перерахування у 2010 році до Державного
бюджету України податків, зборів (обов'язкових платежів) у
обсягах, не менших ніж обсяги нарахованих поточних податкових
зобов'язань;
1.2. розробити та затвердити помісячні графіки скорочення
податкового боргу підприємств на березень - грудень цього року,
погодивши з головами державних податкових адміністрацій у
Волинській, Донецькій, Кіровоградській, Луганській та Львівській
областях. Копії затверджених та погоджених графіків надати Міністерству
вугільної промисловості України.
Термін - 15.03.2010;
1.3. вжити вичерпних заходів для виконання узгоджених
графіків скорочення податкового боргу;
1.4. розглянути результати інвентаризації майна, проведеної у
2009 році, визначити переліки надлишкового майна, яке не задіяне
або не використовується у виробничій діяльності підприємства і
може бути відчужене у рахунок погашення податкового боргу, та
внести пропозиції Мінвуглепрому з метою затвердження таких
переліків в установленому порядку та внесення у податкову заставу
для подальшої можливої реалізації в рахунок погашення податкового
боргу за умови обов'язкового отримання погодження органом
управління - Міністерством вугільної промисловості України -
подальшої реалізації.
Термін - 01.04.2010;
1.5. проаналізувати обсяги простроченої дебіторської
заборгованості за несплачені товари, роботи, послуги, терміни
позовної давності якої не сплинули, та внести пропозиції державним
податковим інспекціям за місцем реєстрації щодо продажу такої
дебіторської заборгованості на прилюдних торгах або стягнення її у
судовому порядку відповідно до Порядку використання додаткових
джерел погашення податкового боргу за рішенням органу стягнення,
затвердженого наказом ДПА України від 19.09.2003 N 439
( z0926-03 ).
Термін - 01.04.2010;
1.6. узгоджувати з відповідним органом державної податкової
служби прийняття рішень щодо реорганізації боржників (державних
вугільних підприємств, їх філій та відокремлених підрозділів,
зареєстрованих як самостійні платники податків), а також передачу
їх майна в оренду.
2. Міністерству вугільної промисловості України:
2.1. вжити заходів для стовідсоткової сплати державними
вугледобувними підприємствами нарахованих у цьому році податків,
зборів (обов'язкових платежів), які підлягають внесенню до
державного бюджету;
2.2. заслуховувати керівників державних вугільних підприємств
на Колегії Мінвуглепрому з питань своєчасності розрахунків із
бюджетом та виконання графіків скорочення податкового боргу;
2.3. розглянути пропозиції податкових органів щодо розірвання
контрактів із керівниками вугільних підприємств, які допустили
зростання податкового боргу протягом минулого року, та прийняти
рішення згідно із законодавством.
3. Головам державних податкових адміністрацій у Волинській,
Донецькій, Кіровоградській, Луганській та Львівській областях:
3.1. погодити помісячні графіки скорочення податкового боргу
державних вугледобувних підприємств, які входять до сфери
управління Мінвуглепрому. Копії погоджених графіків надати Державній податковій
адміністрації України.
Термін - 15.03.2010;
3.2. запровадити щоденний моніторинг сплати державними
вугільними підприємствами поточних податкових зобов'язань та
виконання графіків скорочення податкового боргу;
3.3. не застосовувати до підприємств, які реорганізовуються,
штрафні санкції за відчуження майна, яке перебуває у податковій
заставі, якщо таке відчуження (передача майна новоствореному
підприємству) супроводжувалось оформленням правонаступництва
боргових зобов'язань або здійснено шляхом попереднього погодження
з податковим органом плану реорганізації підприємства;
3.4. за умови оформлення в установленому порядку
правонаступництва боргових зобов'язань (з відображенням такого
правонаступництва в установчих документах та передавальних
балансах) переукладати з підприємствами-правонаступниками договори
про розстрочення (відстрочення) податкових зобов'язань та
податкового боргу, укладені з підприємствами вугледобувної галузі
до реорганізації, у межах непогашених сум таких розстрочених
податкових зобов'язань чи податкового боргу, які обліковуються на
день підписання передавального балансу, на підставі відповідної
заяви новоствореного платника податків без додаткових обґрунтувань
та доказів, передбачених пунктом 3.1 Порядку розстрочення та
відстрочення податкових зобов'язань платників податків,
затвердженого наказом ДПА України від 18.09.2001 N 378
( z0912-01 );
3.5. не відносити до об'єкта оподаткування податком на додану
вартість та до складу валових доходів при оподаткуванні податком
на прибуток операції з безоплатної передачі основних фондів з
балансу вугільних підприємств, які реорганізовуються (або
припиняють діяльність), на баланс інших юридичних осіб, майно яких
перебуває у державній, комунальній власності, або безпосередньо на
баланс відповідної місцевої ради, якщо такі операції здійснюються
за рішеннями Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,
прийнятими у межах їх повноважень відповідно до пп. 3.2.9 п. 3.2
статті 3 Закону України від 3 квітня 1997 року N 168/97-ВР
( 168/97-ВР ) "Про податок на додану вартість";
3.6. забезпечити першочергове включення до планів-графіків
перевірок суб'єктів господарювання підприємств вугільної галузі,
які підлягають ліквідації згідно з наказами Мінвуглепрому;
3.7. забезпечити своєчасне погодження рішень власника (органу
управління майном) про реорганізацію вугільних підприємств і не
чинити перешкод та обмежень (приписів про заборону) щодо передачі
активів вугільних підприємств, які реорганізовуються, до
новостворених підприємств;
3.8. проаналізувати причини несвоєчасної сплати податкових
зобов'язань державними підприємствами вугільної галузі у 2009
році, а також накопичення нових податкових боргів та внести
пропозиції Міністерству вугільної промисловості України щодо
розірвання контрактів із керівниками таких підприємств.
4. Державній податковій адміністрації України забезпечити
моніторинг сплати державними вугледобувними підприємствами
поточних податкових зобов'язань, а також скорочення податкового
боргу на 2010 рік згідно з графіками та щомісячно до 15 числа
наступного періоду надавати відповідну інформацію у розрізі
державних вугільних підприємств Міністерству вугільної
промисловості України з метою вжиття скоординованих заходів для їх
безумовного виконання.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови ДПА України Кайзермана В.О. та першого
заступника Міністра вугільної промисловості України Офіцерова С.П.
Голова Державної
податкової адміністрації С.В.Буряк
Міністр вугільної
промисловості України В.І.Полтавець

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: