open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Н А К А З
25.03.2009 N 143/122

Про заходи щодо забезпечення надходжень

до державного бюджету в 2009 році

та скорочення податкового боргу

державних підприємств

вугільної промисловості

У 2008 році підприємствами вугільної галузі нараховано до
Державного бюджету України ( 107-17 ) податків, зборів
(обов'язкових платежів) на загальну суму 2479,5 млн. грн., що
втричі більше, ніж у 2007 році.
До Державного бюджету України ( 107-17 ) у 2008 році
вугледобувними підприємствами сплачено 1929,6 млн. грн. проти
1324,5 млн. грн. у 2007 році. Обсяги таких надходжень від
підприємств вугільної галузі у минулому році зросли на 605,1 млн.
грн. до надходжень 2007 року, або на 45,7 відсотка.
Протягом минулого року податковий борг вугледобувних
підприємств перед державним бюджетом збільшився на 481 млн. грн.,
або на 62,1 відсотка, у тому числі державних вугільних
підприємств, підпорядкованих Мінвуглепрому, - на 279,3 млн. грн.,
або на 65,6 відсотка.
Повністю виконали відповідно до пункту 1.1 спільного наказу
ДПА України та Мінвуглепрому від 03.04.2008 N 207/137
( v0207225-08 ) "Про заходи щодо забезпечення надходжень до
державного бюджету в 2008 році та скорочення податкового боргу
державних підприємств вугільної промисловості" узгоджені з
органами державної податкової служби графіки скорочення
податкового боргу лише державні підприємства "Селидіввугілля",
"Торезантрацит" та "Шахта "Куйбишевська". ДП "Макіїввугілля"
забезпечило виконання встановлених завдань з погашення податкового
боргу на 90,9 відс., ДП "Шахтоуправління Південнодонбаське N 1" на
26,9 відсотка.
Інші державні підприємства допустили подальше зростання
податкового боргу.
Найбільший приріст податкового боргу за результатами
діяльності у 2008 році допущено ДП "Ровенькиантрацит" (на 53,3
млн. грн.), ДП "Львіввугілля" (на 41,7 млн. грн.), ДП
"Первомайськвугілля" (на 36,2 млн. грн.), ДП "Добропіллявугілля"
(на 34,2 млн. грн.), ДП "Свердловантацит" (на 31,4 млн. грн.), ВАТ
"Лисичанськвугілля" (на 20,7 млн. грн.), ДП "Донецька вугільна
вугільна енергетична компанія" (на 18,7 млн. грн.), ДП
"Донбасантрацит" (на 16,3 млн. грн.), ДП "Антрацит" (на 10,1 млн.
гривень).
З метою збільшення надходжень до державного бюджету
державними підприємствами вугільної промисловості України (у тому
числі за рахунок скорочення їх податкового боргу), безумовного
забезпечення виконання дохідної частини державного бюджету
Н А К А З У Є М О:
1. Керівникам державних вугледобувних підприємств, які
входять до сфери управління Міністерства вугільної промисловості
України:
1.1. Забезпечити перерахування у 2009 році до Державного
бюджету України ( 835-17 ) податків, зборів (обов'язкових
платежів) в обсягах не менших, ніж обсяги нарахованих поточних
податкових зобов'язань.
1.2. Розробити та затвердити помісячні графіки скорочення
податкового боргу підприємств на квітень - грудень цього року,
погодивши їх з головами державних податкових адміністрацій у
Волинській, Донецькій, Кіровоградській, Луганській та Львівській
областях. Копії затверджених та погоджених графіків надати Міністерству
вугільної промисловості України.
Термін - 31.03.2009.
1.3. Вжити вичерпних заходів для виконання узгоджених
графіків скорочення податкового боргу.
1.4. Розглянути результати інвентаризації майна, проведеної в
2008 році, визначити додаткові переліки надлишкового майна, яке не
задіяне або не використовується у виробничій діяльності
підприємства і може бути відчужене у рахунок погашення податкового
боргу, та внести пропозиції Мінвуглепрому України з метою
затвердження таких переліків в установленому порядку та внесення у
податкову заставу.
Термін - 15.04.2009.
1.5. Проаналізувати обсяги простроченої дебіторської
заборгованості за несплачені товари, роботи, послуги, терміни
позовної давності якої не сплинули, та внести пропозиції державним
податковим інспекціям за місцем реєстрації щодо продажу такої
дебіторської заборгованості на прилюдних торгах у порядку,
передбаченому наказом ДПА України від 19.09.2003 N 439
( z0926-03 ) "Про затвердження Порядку використання додаткових
джерел погашення податкового боргу за рішенням органу стягнення".
Термін - 01.05.2009.
2. Головам державних податкових адміністрацій у Волинській,
Донецькій, Кіровоградській, Луганській та Львівській областях:
2.1. Погодити помісячні графіки скорочення податкового боргу
державних вугледобувних підприємств, які входять до сфери
управління Мінвуглепрому. Копії погоджених графіків надати Державній податковій
адміністрації України.
Термін - 10.04.2009.
2.2. Запровадити щоденний моніторинг сплати державними
вугільними підприємствами поточних податкових зобов'язань та
виконання графіків скорочення податкового боргу.
2.3. Не застосовувати до підприємств, які реорганізовуються,
штрафні санкції за відчуження майна, яке перебуває у податковій
заставі, якщо таке відчуження (передача майна новоствореному
підприємству) супроводжувалось оформленням правонаступництва
боргових зобов'язань або здійснено шляхом попереднього погодження
з податковим органом плану реорганізації підприємства.
2.4. За умови оформлення в установленому порядку
правонаступництва боргових зобов'язань (з відображенням такого
правонаступництва в установчих документах та передавальних
балансах) переукладати з підприємствами-правонаступниками договори
про розстрочення (відстрочення) податкових зобов'язань та
податкового боргу, укладені з підприємствами вугледобувної галузі
до реорганізації, у межах непогашених сум таких розстрочених
податкових зобов'язань чи податкового боргу, які обліковуються на
день підписання передавального балансу, на підставі відповідної
заяви новоствореного платника податків без додаткових обґрунтувань
та доказів, передбачених пунктом 3.1 Порядку розстрочення та
відстрочення податкових зобов'язань платників податків,
затвердженого наказом ДПА України від 18.09.2001 N 378
( z0912-01 ).
2.5. Утримуватись від застосування до вугледобувних
підприємств штрафних санкцій за безліцензійну діяльність у період
оформлення та отримання ними відповідних ліцензій на видобування
корисних копалин.
2.6. Забезпечувати своєчасне взяття на облік платників
податків новостворених підприємств незалежно від наявності у їх
складі відокремлених підрозділів.
2.7. Не відносити до об'єктів оподаткування податком на
прибуток та податком на додану вартість операції з безоплатної
передачі основних фондів з балансу вугільних підприємств, які
реорганізовуються (або припиняють діяльність), на баланс інших
юридичних осіб, майно яких перебуває в державній, комунальній
власності, або безпосередньо на баланс відповідної місцевої ради,
якщо такі операції здійснюються за рішенням Кабінету Міністрів
України або рішеннями центральних органів виконавчої влади у межах
повноважень.
2.8. Забезпечити першочергове включення до планів-графіків
перевірок суб'єктів господарювання підприємств вугільної галузі,
які підлягають ліквідації згідно з наказами Мінвуглепрому України.
2.9. Проаналізувати причини несвоєчасної сплати податкових
зобов'язань державними підприємствами вугільної галузі у 2008
році, а також накопичення нових податкових боргів, та внести
пропозиції Міністерству вугільної промисловості України щодо
розірвання контрактів з керівниками таких підприємств.
3. Державній податковій адміністрації України забезпечити
моніторинг сплати державними вугледобувними підприємствами
поточних податкових зобов'язань, а також скорочення податкового
боргу на 2009 рік згідно з графіками та щомісячно до 15 числа
наступного періоду надавати відповідну інформацію у розрізі
державних вугільних підприємств Міністерству вугільної
промисловості України з метою вжиття скоординованих заходів для їх
безумовного виконання.
4. Міністерству вугільної промисловості України:
4.1. Вжити заходів для стовідсоткової сплати державними
вугледобувними підприємствами нарахованих у цьому році податків,
зборів (обов'язкових платежів), які підлягають внесенню до
державного бюджету.
4.2. Щоквартально заслуховувати керівників державних
вугільних підприємств на колегії Мінвуглепрому України з питань
своєчасності розрахунків з бюджетом та виконання графіків
скорочення податкового боргу
4.3. Не допускати прийняття рішень про подальшу реорганізацію
або ліквідацію боржників (державних вугільних підприємств, їх
філій та відокремлених підрозділів, зареєстрованих як самостійні
платники податків), а також передачу їх майна в оренду, без
попереднього письмового узгодження таких операцій з відповідним
органом державної податкової служби.
4.4. Розглянути пропозиції податкових органів щодо розірвання
контрактів з керівниками вугільних підприємств, які допустили
зростання податкового боргу протягом минулого року, та прийняти
рішення згідно із законодавством.
4.5. За участі Державної податкової адміністрації України
підготувати пропозиції щодо реструктуризації державним
вугледобувним підприємствам нарахованих і несплачених пені та
штрафних санкцій терміном на 60 місяців.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови ДПА України Кайзермана В.О. та першого
заступника Міністра вугільної промисловості України Офіцерова С.П.
Голова Державної податкової
адміністрації України С.В.Буряк
Міністр вугільної
промисловості України В.І.Полтавець

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: