open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
28.03.2005 N 114
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

аграрної політики

N 167 ( v0167555-08 ) від 19.03.2008 }
Про внесення змін до наказу Мінагрополітики України

від 31.12.04 N 501
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства

аграрної політики

N 269 ( v0269555-05 ) від 17.06.2005

N 513 ( v0513555-05 ) від 27.09.2005

N 159 ( v0159555-06 ) від 29.03.2006 }

{ У тексті Наказу після слова "агрохімікатами" доповнено

словами "(тільки регуляторами росту рослин)" згідно з

Наказом Міністерства аграрної політики N 159

( v0159555-06 ) від 29.03.2006 }

З метою здійснення Мінагрополітики процедури ліцензування
провадження господарської діяльності з оптової, роздрібної
торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту
рослин) на виконання Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ) та з урахуванням кадрових
змін Н А К А З У Ю:
1. Внести до Положення про ліцензійну комісію з ліцензування
провадження господарської діяльності з оптової, роздрібної
торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту
рослин), затвердженого наказом Мінагрополітики України від
31.12.04 N 501 ( v0501555-04 ), зміни, що додаються.
2. Затвердити:
2.1. Ліцензійну комісію Мінагрополітики з ліцензування
провадження господарської діяльності з оптової, роздрібної
торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту
рослин) у складі згідно з додатком 1.
2.2. Експертну групу з розгляду документів, що подаються
суб'єктами господарювання на отримання ліцензій з оптової,
роздрібної торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки
регуляторами росту рослин) у складі згідно з додатком 2.
3. Визнати такими, що втратили чинність:
3.1. Додаток до наказу Мінагрополітики України від 31 грудня
2004 року N 501 ( v0501555-04 ) "Про затвердження Положення про
ліцензійну комісію з ліцензування провадження господарської
діяльності з оптової, роздрібної торгівлі пестицидами та
агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин)".
3.2. Наказ Мінагрополітики України від 16 березня 2005 року
N 99 "Про внесення змін до наказу Мінагрополітики України
від 31.12.04 N 501".
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Мельника С.І.
Міністр О.П.Баранівський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мінагрополітики

України

28.03.2005 N 114

ЗМІНИ,

що вносяться до Положення про ліцензійну

комісію з ліцензування провадження господарської

діяльності з оптової, роздрібної торгівлі

пестицидами та агрохімікатами

(тільки регуляторами росту рослин)

( v0501555-04 )
Пункт 3 викласти в такій редакції:
"3. Обов'язки
3.1. Ліцензійна комісія у встановленому законодавством
порядку: 3.1.1. Перевіряє достовірність даних у документах, поданих
заявником. 3.1.2. Приймає рішення про видачу ліцензії, переоформлення
ліцензії, видачу копії, дубліката ліцензії, відмову у її видачі
або залишення заяви без розгляду (за наявності підстав, визначених
законодавством). 3.1.3. Надсилає (видає) заявникові повідомлення про прийняте
рішення в письмовій формі. 3.1.4. Оформлює ліцензії, скасовує рішення про видачу
ліцензії, приймає рішення про визнання ліцензії недійсною, про
анулювання ліцензії згідно із законодавством. 3.1.5. Формує і веде ліцензійний реєстр. 3.1.6. Надає відомості до Єдиного ліцензійного реєстру. 3.1.7. Веде журнал обліку заяв і виданих ліцензій.
3.2. Ліцензійна комісія несе відповідальність за зберігання
ліцензійних справ та зберігання бланків ліцензій і забезпечує
підготовку звіту спеціально уповноваженому органу з питань
ліцензування про використані бланки ліцензії.
3.3. Експертна група: 3.3.1. Приймає заяви, формує ліцензійні справи для кожного
суб'єкта господарювання. 3.3.2. Проводить експертну оцінку документів відповідно до
вимог чинного законодавства. 3.3.3. Готує висновок, складає проект протоколу та подає
пропозиції ліцензійній комісії для прийняття аргументованого
рішення."
Заступник начальника
Департаменту ринків продукції
рослинництва та розвитку
насінництва - начальник
управління землеробства,
хімізації та родючості ґрунтів В.А.Жилкін

{ Додаток 1 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
аграрної політики України N 159 ( v0159555-06 ) від 29.03.2006 }

{ Додаток 2 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
аграрної політики України N 159 ( v0159555-06 ) від 29.03.2006 }

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: