open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ
Н А К А З
03.08.2004 N 111

Про затвердження Інструкції про порядок

здійснення Національною службою посередництва

і примирення заходів щодо запобігання виникненню

колективних трудових спорів (конфліктів)
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Національної

служби посередництва і примирення

N 40 ( v0040299-05 ) від 25.03.2005

N 12 ( v0012299-06 ) від 27.01.2006 )

Відповідно до Закону України "Про порядок вирішення
колективних трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ) та
Положення про Національну службу посередництва і примирення,
затвердженого Указом Президента України від 17 листопада 1998 року
N 1258/98 ( 1258/98 ), із змінами, затвердженими Указом Президента
України від 30 грудня 2000 року N 1393/2000 ( 1393/2000 ), та з
врахуванням положень частини другої статті 3 Закону України "Про
засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності" ( 1160-15 ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про порядок здійснення Національною
службою посередництва і примирення заходів щодо запобігання
виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), що додається.
2. Керівникам структурних підрозділів НСПП забезпечити
дотримання положень затвердженої пунктом 1 цього наказу Інструкції
про порядок здійснення Національною службою посередництва і
примирення заходів щодо запобігання виникненню колективних
трудових спорів (конфліктів) в процесі реалізації повноважень
НСПП, визначених Законом України "Про порядок вирішення
колективних трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ),
Положенням про Національну службу посередництва і примирення,
затвердженим Указом Президента України від 17 листопада 1998 року
N 1258/98 ( 1258/98 ), із змінами, внесеними Указом Президента
України від 30 грудня 2000 року N 1393/2000 ( 1393/2000 ).
3. Інструкцію про порядок здійснення Національною службою
посередництва і примирення заходів щодо запобігання виникненню
колективних трудових спорів (конфліктів) опублікувати в Бюлетені
Національної служби посередництва і примирення.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова Національної служби
посередництва і примирення В.Руденко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національної служби

посередництва і примирення

03.08.2004 N 111

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок здійснення Національною службою

посередництва і примирення заходів щодо

запобігання виникненню колективних

трудових спорів (конфліктів)

1. Загальні положення
1.1. Інструкція про порядок здійснення Національною службою
посередництва і примирення заходів щодо запобігання виникненню
колективних трудових спорів (конфліктів) (далі - Інструкція)
розроблена відповідно до статті 15 Закону України "Про порядок
вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ),
підпункту 15) пункту 4 Положення про Національну службу
посередництва і примирення ( 1258/98 ), Положення про порядок
здійснення Національною службою посередництва і примирення
запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів),
затвердженого наказом Національної служби посередництва і
примирення (далі - НСПП) від 12.06.2001 року N 115
( v0115299-01 ), із наступними змінами і доповненнями, та з
врахуванням положень частини другої статті 3 Закону України "Про
засади державної регуляторної політики в сфері господарської
діяльності" ( 1160-15 ).
1.2. Інструкція визначає: зміст організаційного забезпечення здійснення системи
запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів); порядок взяття на контроль розбіжностей між сторонами
соціально-трудових відносин; комплекс заходів, що мають здійснюватися для запобігання
виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) з метою
своєчасного врегулювання розбіжностей між сторонами
соціально-трудових відносин, недопущення їх переростання у
колективні трудові спори (конфлікти) або на пом'якшення їх
можливих наслідків; порядок зняття з контролю розбіжностей між сторонами
соціально-трудових відносин; порядок здійснення обліку роботи по здійсненню запобігання
виникненню колективних трудових спорів (конфліктів); порядок здійснення інформаційного забезпечення системи
запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів); форми і методи взаємодії НСПП із сторонами соціально-трудових
відносин; форми і методи взаємодії НСПП із професійними спілками, їх
об'єднаннями, роботодавцями та їх об'єднаннями, центральними і
місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування в питаннях запобігання виникненню колективних
трудових спорів (конфліктів).
2. Організаційне забезпечення заходів щодо запобігання

виникненню колективних трудових спорів (конфліктів)
2.1. Організаційне забезпечення заходів щодо запобігання
виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) здійснюють: 2.1.1. на виробничому рівні в Автономній Республіці Крим та
областях - відділення НСПП в Автономній Республіці Крим та
областях; 2.1.2. на виробничому рівні в містах Києві та Севастополі -
сектор НСПП по роботі в місті Києві, представництво НСПП в місті
Севастополі; ( Підпункт 2.1.2 пункту 2.1 розділу 2 із змінами,
внесеними згідно з Наказом НСПП N 40 ( v0040299-05 ) від
25.03.2005 ) 2.1.3. на виробничому рівні на підприємствах, які мають
структурні підрозділи на території декількох
адміністративно-територіальних одиниць України, - відділ правового
забезпечення НСПП; ( Підпункт 2.1.3 пункту 2.1 розділу 2 із
змінами, внесеними згідно з Наказом НСПП N 40 ( v0040299-05 ) від
25.03.2005 ) 2.1.4. на територіальному і територіально-галузевому рівнях в
Автономній Республіці Крим та областях - відділення НСПП в
Автономній Республіці Крим та областях; 2.1.5. на територіальному і територіально-галузевому рівнях в
містах Києві та Севастополі - сектор НСПП по роботі в місті Києві
і представництво НСПП в місті Севастополі; ( Підпункт 2.1.5 пункту
2.1 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом НСПП N 40
( v0040299-05 ) від 25.03.2005 ) 2.1.6. на галузевому і національному рівнях - відділ
правового забезпечення НСПП. ( Підпункт 2.1.6 пункту 2.1 розділу 2
із змінами, внесеними згідно з Наказом НСПП N 40 ( v0040299-05 )
від 25.03.2005 )
2.2. Відділ правового забезпечення НСПП, сектор НСПП по
роботі в місті Києві, представництво НСПП в місті Севастополі,
відділення НСПП в Автономній Республіці Крим та областях виконують
функції управління, координації, зв'язку, контролю та
інформаційного забезпечення заходів по запобіганню виникненню
колективних трудових спорів (конфліктів). Пункт 2.2 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом НСПП
N 40 ( v0040299-05 ) від 25.03.2005 )
2.3. До виконання заходів щодо запобігання виникненню
колективних трудових спорів (конфліктів) залучаються арбітри,
посередники, позаштатні радники НСПП, а також
інформаційно-консультаційні центри НСПП.
2.4. Організаційно-методичне забезпечення функціонування
системи запобігання виникненню колективних трудових спорів
(конфліктів) здійснює відділ правового забезпечення НСПП за участю
відділу аналітично-інформаційної роботи та прогнозування НСПП. Пункт 2.4 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом НСПП
N 40 ( v0040299-05 ) від 25.03.2005 )
2.5. Організацію узагальнення результатів роботи по
запобіганню виникненню колективних трудових спорів (конфліктів),
інформаційного забезпечення системи запобігання виникненню
колективних трудових спорів (конфліктів) здійснює відділ
аналітично-інформаційної роботи та прогнозування НСПП.
3. Взяття на контроль розбіжностей між сторонами

соціально-трудових відносин
3.1. Підставами для взяття на контроль розбіжностей між
сторонами соціально-трудових відносин з метою запобігання
виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) є: - усне або письмове звернення найманих працівників, письмове
звернення органу, уповноваженого представляти їх інтереси,
профспілки, об'єднання профспілок про виникнення розбіжностей; - усне або письмове звернення власника або уповноваженого ним
органу (представника), об'єднання роботодавців про сприяння у
вирішенні розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин; - письмове звернення органу місцевого самоврядування,
місцевого органу виконавчої влади про сприяння у вирішенні
розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин на
підприємствах, в установах і організаціях, що знаходяться на
відповідній території; ( Пункт 3.1 розділу 3 доповнено абзацом
четвертим згідно з Наказом Національної служби посередництва і
примирення N 12 ( v0012299-06 ) від 27.01.2006 ) - результати аналізу стану соціально-трудових відносини і
наявності розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин,
невирішення яких може привести до виникнення колективного
трудового спору (конфлікту); - інформації арбітрів, посередників, позаштатних радників
НСПП, завідуючих інформаційно-консультаційними центрами НСПП; - публікації в засобах масової інформації.
3.2. Правовою основою здійснення заходів щодо запобігання
виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) є: на виробничому рівні в Автономній Республіці Крим та областях
- наказ відділення НСПП в Автономній Республіці Крим та областях; на виробничому рівні в містах Києві та Севастополі -
розпорядження НСПП; на виробничому рівні на підприємствах, які мають структурні
підрозділи на території декількох адміністративно-територіальних
одиниць України, - розпорядження НСПП; на територіальному і територіально-галузевому рівнях в
Автономній Республіці Крим та областях - наказ відділення НСПП в
Автономній Республіці Крим та областях; на територіальному і територіально-галузевому рівнях в містах
Києві та Севастополі - розпорядження НСПП; на галузевому і національному рівнях - розпорядження НСПП.
3.3. В розпорядженні НСПП, наказі відділення НСПП про взяття
на контроль розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин
з метою запобігання виникненню колективного трудового спору
(конфлікту) вказуються: 3.3.1. сторони соціально-трудових відносин, між якими виникли
розбіжності; 3.3.2. розбіжності між сторонами соціально-трудових відносин; 3.3.3. дата, з якої беруться на контроль розбіжності між
сторонами соціально-трудових відносин; 3.3.4. суб'єкти, яким надсилаються розпорядження НСПП, накази
відділень НСПП про взяття розбіжностей між сторонами
соціально-трудових відносин на контроль: - на виробничому рівні: представницький орган найманих
працівників, орган управління підприємством, установою,
організацією - адміністрація, розпорядник майна, керуючий
санацією, ліквідатор, місцевий орган виконавчої влади, орган
місцевого самоврядування; - на територіальному і територіально-галузевому рівнях:
представницький орган найманих працівників, профспілка, об'єднання
профспілок, територіально-галузевий орган управління, об'єднання
роботодавців, місцевий орган виконавчої влади, орган місцевого
самоврядування; - на галузевому і національному рівнях: профспілка,
об'єднання профспілок, об'єднання роботодавців, відповідний
центральний орган виконавчої влади.
4. Здійснення заходів щодо сприяння вирішенню

розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин
4.1. Не пізніше наступного дня після видання розпорядження
НСПП, наказу відділення НСПП про взяття на контроль розбіжностей
між сторонами соціально-трудових відносин відділ правового
забезпечення НСПП, сектор НСПП по роботі в місті Києві,
представництво НСПП в місті Севастополі, відділення НСПП в
Автономній Республіці Крим та областях готують і направляють
звернення про надання інформації про причини виникнення
розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин, можливі
шляхи їх вирішення: на виробничому рівні: органу управління підприємством,
установою, організацією - адміністрації, відповідному органу
місцевого самоврядування, місцевому органу виконавчої влади,
розпоряднику майна, керуючому санацією, ліквідатору та
представницькому органу найманих працівників; ( Абзац другий
пункту 4.1 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Національної служби посередництва і примирення N 12
( v0012299-06 ) від 27.01.2006 ) на територіальному і територіально-галузевому рівнях:
територіально-галузевому органу управління, відповідному органу
місцевого самоврядування, місцевому органу виконавчої влади,
об'єднанню роботодавців, представницькому органу найманих
працівників, профспілці, об'єднанню профспілок; ( Абзац третій
пункту 4.1 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Національної служби посередництва і примирення N 12
( v0012299-06 ) від 27.01.2006 ) на галузевому і національному рівнях: центральному органу
виконавчої влади, об'єднанню роботодавців, профспілці, об'єднанню
профспілки. Пункт 4.1 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом НСПП
N 40 ( v0040299-05 ) від 25.03.2005 )
4.2. В семиденний строк після надходження звернення НСПП або
її відділень в Автономній Республіці Крим та областях орган
управління підприємством, установою, організацією,
територіально-галузевий орган управління, об'єднання роботодавців,
відповідний центральний або місцевий орган виконавчої влади, орган
місцевого самоврядування, представницький орган найманих
працівників, профспілка, об'єднання профспілок надають НСПП
інформацію про причини виникнення розбіжностей між сторонами
соціально-трудових відносин, можливі шляхи їх вирішення.
4.3. В трьохденний строк після отримання інформації про
причини виникнення розбіжостей між сторонами соціально-трудових
відносин, можливі шляхи їх вирішення відділ правового забезпечення
НСПП, сектор НСПП по роботі в місті Києві, представництво НСПП в
місті Севастополі, відділення НСПП в Автономній Республіці Крим та
областях готують рекомендації щодо шляхів вирішення розбіжностей
між сторонами соціально-трудових відносин. Пункт 4.3 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом НСПП
N 40 ( v0040299-05 ) від 25.03.2005 )
4.4. Рекомендації НСПП складаються із вступної, описової,
мотивувальної і рекомендаційної частин. 4.4.1. У вступній частині вказуються найменування НСПП або її
відповідного відділення, дата прийняття рекомендацій, найменування
сторін соціально-трудових відносин. 4.4.2. Описова частина рекомендацій повинна містити стислий
виклад розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин,
причини їх виникнення, позицію власника або уповноваженого ним
органу (представника) щодо можливих шляхів і термінів вирішення
цих розбіжностей, заяв, пояснень сторін та їх представників, опис
дій, виконаних НСПП або її відповідним відділенням по вирішенню
розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин. 4.4.3. У мотивувальній частині вказуються обставини
виникнення розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин,
встановлені НСПП або її відповідним відділенням, причини
виникнення розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин,
докази, на підставі яких прийняті рекомендації, законодавчі та
нормативно-правові акти, якими НСПП або її відповідне відділення
керувалися, приймаючи рекомендації. 4.4.4. Рекомендаційна частина має містити висновок про
рекомендовані шляхи вирішення кожної із розбіжностей окремо. В рекомендаційній частині вказується найменування сторони, на
користь якої можуть бути вирішені розбіжності, можливий строк
виконання дій по вирішенню розбіжностей між сторонами
соціально-трудових відносин.
4.5. При підготовці рекомендацій по вирішенню розбіжностей
між сторонами соціально-трудових відносин, що виникли при
укладенні або зміні колективного трудового договору (угоди) чи
його виконання, в рекомендаційній частині вказуються рекомендації
з кожного спірного положення договору (угоди), а у вирішенні
розбіжностей про спонукання укласти договір (угоду), з посиланням
на поданий найманими працівниками проект договору (угоди).
4.6. Рекомендації НСПП або її відділення надсилаються
сторонам соціально-трудових відносин, які повинні їх розглянути у
семиденний строк і проінформувати про прийняті ними рішення НСПП.
4.7. Якщо у причинах виникнення розбіжностей між сторонами
соціально-трудових відносин є питання, вирішення яких відповідно
до законодавства віднесено до компетенції центральних або місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, НСПП
або її відповідне відділення надсилає свої рекомендації разом з
відповідними матеріалами керівникам цих органів, які повинні їх
розглянути у семиденний строк і проінформувати про прийняті ними
рішення сторони соціально-трудових відносин та НСПП.
4.8. Сторони соціально-трудових відносин, визначені в
рекомендаціях, до 10 числа наступного за звітним місяця інформують
НСПП або її відповідне відділення про результати вирішення
розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин.
4.9. Відділ правового забезпечення НСПП, сектор НСПП по
роботі в місті Києві, представництво НСПП в місті Севастополі,
відділення НСПП в Автономній Республіці Крим та областях проводять
щомісячний аналіз стану вирішення розбіжностей між сторонами
соціально-трудових відносин. Пункт 4.9 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом НСПП
N 40 ( v0040299-05 ) від 25.03.2005 )
4.10. В разі необхідності відділ правового забезпечення НСПП,
сектор НСПП по роботі в місті Києві, представництво НСПП в місті
Севастополі, відділення НСПП в Автономній Республіці Крим та
областях готують і направляють сторонам соціально-трудових
відносин повторні рекомендації або ж проводять узгоджувальні
зустрічі представників сторін соціально-трудових відносин. Пункт 4.10 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом НСПП
N 40 ( v0040299-05 ) від 25.03.2005 )
5. Зняття з контролю розбіжностей між

сторонами соціально-трудових відносин
5.1. Зняття з контролю розбіжностей між сторонами
соціально-трудових відносин здійснюється у разі: - врегулювання розбіжностей між сторонами соціально-трудових
відносин; - якщо розбіжності не були врегульовані і переросли у
колективний трудовий спір (конфлікт).
5.2. Підставами для зняття розбіжностей між сторонами
соціально-трудових відносин з контролю є: - письмове звернення представницького органу найманих
працівників, профспілки, об'єднання профспілок про вирішення
розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин; - письмове звернення сторін соціально-трудових відносин про
врегулювання розбіжностей між ними; - угода між сторонами соціально-трудових відносин про
вирішення розбіжностей між ними; - розпорядження НСПП про реєстрацію колективного трудового
спору (конфлікту) і вимог найманих працівників або профспілки, які
були причиною виникнення розбіжностей між сторонами
соціально-трудових відносин.
5.3. Зняття розбіжностей між сторонами соціально-трудових
відносин здійснюється: на виробничому рівні в Автономній Республіці Крим та областях
- наказом відділення НСПП в Автономній Республіці Крим та
областях; на виробничому рівні в містах Києві та Севастополі -
розпорядженням НСПП; на виробничому рівні на підприємствах, які мають структурні
підрозділи на території декількох адміністративно-територіальних
одиниць України, - розпорядженням НСПП; на територіальному і територіально-галузевому рівнях в
Автономній Республіці Крим та областях - наказом відділення НСПП в
Автономній Республіці Крим та областях; на територіальному і територіально-галузевому рівнях в містах
Києві та Севастополі - розпорядженням НСПП; на галузевому і національному рівнях - розпорядженням НСПП.
5.4. Копія розпорядження НСПП, наказу відповідного відділення
НСПП про зняття з контролю розбіжностей між сторонами
соціально-трудових відносин надсилається сторонам
соціально-трудових відносин, органам місцевого самоврядування,
відповідним центральним і місцевим органам виконавчої влади.
6. Облік роботи по здійсненню запобігання

виникненню колективних трудових спорів (конфліктів)
6.1. Відповідно до наказу НСПП від 13 липня 2001 р. N 140
( v0140299-01 ) "Про порядок здійснення обліку роботи структурних
підрозділів НСПП із запобігання виникненню колективних трудових
спорів (конфліктів)", дані про розбіжності між сторонами
соціально-трудових відносин вносяться до Книги обліку роботи із
запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) та
відображаються у щомісячному звіті структурних підрозділів НСПП
про результати роботи із запобігання виникненню колективних
трудових спорів (конфліктів) (Ф 1-ЗКТС ( v0140299-01 )) та у звіті
про проведену відділеннями НСПП роботу із запобігання виникненню
колективних трудових спорів (конфліктів) за квартал, півріччя,
дев'ять місяців, рік.
6.2. В день взяття розбіжностей між сторонами
соціально-трудових відносин на контроль структурні підрозділи,
визначені в пункті 2.1. цієї Інструкції, заводять справу вирішення
розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин, до якої
заносять: - звернення найманих працівників, представницького органу
найманих працівників, профспілки, об'єднання профспілок; - копію розпорядження НСПП, наказу відділення НСПП про взяття
розбіжностей на контроль; - копію звернення НСПП, відділення НСПП до сторін
соціально-трудових відносин про надання інформації про причини
виникнення розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин
та пропоновані шляхи їх вирішення; - копію рекомендацій НСПП, відділення НСПП щодо шляхів
вирішення розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин; - відповіді сторін соціально-трудових відносин за
результатами розгляду рекомендацій НСПП, відділення НСПП; - копії листів, інформацій, статистичних матеріалів, що
стосуються ходу вирішення розбіжностей між сторонами
соціально-трудових відносин; - письмове звернення представницького органу найманих
працівників, профспілки, об'єднання профспілок про вирішення
розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин; - письмове звернення сторін соціально-трудових відносин про
врегулювання розбіжностей між ними; - копію угоди між сторонами соціально-трудових відносин про
вирішення розбіжностей між ними; - розпорядження НСПП про реєстрацію колективного трудового
спору (конфлікту) і вимог найманих працівників або профспілки, які
були причиною виникнення розбіжностей між сторонами
соціально-трудових відносин; - копію розпорядження НСПП, наказу відділення НСПП про зняття
з контролю стану соціально-трудових відносин.
6.3. Структурні підрозділи НСПП, визначені в пункті 2.1. цієї
Інструкції, до 15 числа наступного за звітним місяця вносять на
основі інформацій сторін соціально-трудових відносин та даних
власного моніторингу дані про хід вирішення розбіжностей між
сторонами соціально-трудових відносин до інформаційної картки про
хід вирішення розбіжностей між сторонами соціально-трудових
відносин.
6.4. Дані про результати вирішення розбіжностей між сторонами
соціально-трудових відносин вносяться до Книги обліку роботи із
запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) та
відображаються у щомісячному звіті структурних підрозділів НСПП
про результати роботи із запобігання виникненню колективних
трудових спорів (конфліктів) (Ф 1-ЗКТС ( v0282299-03 )) і у звіті
про проведену структурними підрозділами НСПП роботу із запобігання
виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) за квартал,
півріччя, дев'ять місяців, рік.
7. Інформаційне забезпечення системи

запобігання виникненню колективних

трудових спорів (конфліктів)
7.1. інформаційне забезпечення системи запобігання виникненню
колективних трудових спорів (конфліктів) - це процес, під час
якого виконуються операції інформаційно-пошукового та
інформаційно-аналітичного характеру щодо причин виникнення
розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин, можливих
шляхів їх розв'язання за попередніми інформаційними запитами
відповідних структурних підрозділів НСПП.
7.2. Основним завданням інформаційного забезпечення системи
запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) є
забезпечення відповідних структурних підрозділів НСПП необхідними
інформаційними матеріалами для вивчення, аналізу та визначення
причин виникнення розбіжностей між сторонами соціально-трудових
відносин з метою підготовки обгрунтованих рекомендацій для
розв'язання цих розбіжностей.
7.3. Виконавцями робіт по інформаційному забезпеченню
діяльності структурних підрозділів НСПП є сторони
соціально-трудових відносин, відповідні центральні і місцеві
органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування.
7.4. Джерелами інформації для інформаційного забезпечення
системи запобігання виникненню колективних трудових спорів
(конфліктів) виступають матеріали, що містять: - результати фінансово-економічної діяльності підприємства,
установи, організації; - матеріали попередніх домовленостей; - аналітичні матеріали НСПП, відповідних центральних і
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування.
7.5. інформаційний запит направляється структурними
підрозділами НСПП відповідним виконавцям, визначеним пунктом 7.3.
цієї Інструкції.
7.6. Виконавці, визначені пунктом 7.3. цієї Інструкції, в
тижневий термін після отримання інформаційного запиту направляють
відповідним структурним підрозділам НСПП необхідні статистичні та
інформаційно-аналітичні відомості, зазначені в інформаційному
запиті, з врахуванням положень Закону України "Про інформацію"
( 2657-12 ).
7.7. Виконавці відповідають: - за своєчасність та якість надання статистичних,
інформаційно-аналітичних відомостей структурним підрозділам НСПП; - за повноту інформаційно-аналітичних документів, що
складають інформаційне забезпечення системи запобігання виникненню
колективних трудових спорів (конфліктів).
7.8. Структурні підрозділи НСПП здійснюють заходи щодо
інформування найманих працівників або профспілки про хід
реалізації заходів щодо запобігання виникненню колективних
трудових спорів (конфліктів).
7.9. НСПП оприлюднює результати запобігання виникненню
колективних трудових спорів (конфліктів) в Бюлетені Національної
служби посередництва і примирення, в оперативних інформаціях, в
звітах про результати діяльності НСПП.
8. Взаємодія Національної служби посередництва

і примирення із сторонами соціально-трудових відносин
8.1. НСПП на прохання сторін соціально-трудових відносин
направляє своїх спеціалістів, експертів для надання необхідної
правової та консультаційної роботи з метою вирішення розбіжностей
між сторонами соціально-трудових відносин.
8.2. НСПП:
8.2.1. сприяє встановленню контактів між сторонами
соціально-трудових відносин; 8.2.2. консультує сторони соціально-трудових відносин з
питань: компетенції власника або уповноваженого ним органу
(представника) стосовно вирішення вимог, які стали предметом
розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин; застосування законодавчих і нормативно-правових актів для
вирішення розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин; 8.2.3. залучає до участі у вирішенні розбіжностей між
сторонами соціально-трудових відносин народних депутатів України,
представників державної влади, органів місцевого самоврядування; 8.2.4. попереджає сторони соціально-трудових відносин про
порушення вимог чинного законодавства під час вирішення
розбіжностей між ними та можливі наслідки таких порушень.
9. Взаємодія НСПП із професійними спілками,

їх об'єднаннями, роботодавцями та їх об'єднаннями,

центральними і місцевими органами виконавчої влади,

органами місцевого самоврядування в питаннях запобігання

виникненню колективних трудових спорів (конфліктів)
9.1. НСПП у взаємодії із професійними спілками, їх
об'єднаннями, роботодавцями та їх об'єднаннями, центральними і
місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування здійснює прогнозування виникнення розбіжностей між
сторонами соціально-трудових відносин.
9.2. Матеріали прогнозування використовуються: 9.2.1. НСПП для складання перспективних і поточних планів
діяльності НСПП та її структурних підрозділів, вивчення стану
соціально-трудових відносин на окремих підприємствах, установах,
організаціях, в окремих галузях і окремих
адміністративно-територіальних одиниць, вироблення пропозицій щодо
запобігання виникненню колективних трудових спорів на виробничому,
територіальному, територіально-галузевому, галузевому рівнях; 9.2.2. профспілками, об'єднаннями профспілок для підготовки
пропозицій роботодавцям, об'єднанням роботодавців, центральним і
місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого
самоврядування щодо поліпшення стану соціально-трудових відносин,
шляхів і форм вирішення розбіжностей між сторонами
соціально-трудових відносин; 9.2.3. роботодавцями, об'єднаннями роботодавців для
вироблення шляхів і форм вирішення розбіжностей між сторонами
соціально-трудових відносин; 9.2.4. центральними органами виконавчої влади для підготовки
пропозицій до плану соціально-економічного розвитку та до проекту
Державного бюджету України; 9.2.5. місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування для підготовки пропозицій до планів
соціально-економічного розвитку відповідних
адміністративно-територіальних одиниць, проектів відповідних
місцевих бюджетів.
9.3. НСПП у взаємодії із центральними і місцевими органами
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями
профспілок і об'єднаннями роботодавців здійснює аналіз причин
виникнення розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин,
підготовку пропозицій для їх усунення.
9.4. Формами взаємодії є: 9.4.1. здійснення НСПП аналізу причин розбіжностей між
сторонами соціально-трудових відносин, підготовка пропозицій для
їх усунення та направлення їх на розгляд і врахування
роботодавцям, об'єднанням роботодавців, об'єднанням профспілок,
центральним і місцевим органам виконавчої влади та органам
місцевого самоврядування; 9.4.2. здійснення НСПП спільно із об'єднаннями профспілок,
об'єднаннями роботодавців, центральними і місцевими органами
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування аналізу
причин розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин,
підготовка пропозицій для їх усунення; 9.4.3. здійснення НСПП та центральними і місцевими органами
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями
профспілок і об'єднаннями роботодавців взаємного інформування про
виникнення розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин,
причини їх виникнення, пропозиції для їх усунення.
9.5. НСПП, її відділення в Автономній Республіці Крим та
областях, профспілки, об'єднання профспілок, роботодавці та їх
об'єднання, центральні і місцеві органи виконавчої влади, органи
місцевого самоврядування здійснюють взаємне інформування про стан
соціально-трудових відносин у відповідних галузях і у відповідних
адміністративно-територіальних одиницях, на окремих підприємствах,
установах і організаціях та про можливі шляхи вирішення
розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: